உங்கள் மனசாட்சி எவ்வாறு பயிற்றுவிக்கப்படுகிறது?

உங்கள் மனசாட்சி எவ்வாறு பயிற்சி பெற்றதுஒரு குழந்தை ஒரு "குட்பால்" விரும்புகிறது, ஆனால் அது மீண்டும் குக்கீ குடுவிலிருந்து மாறிவிடும். கடைசியாக என்ன நடந்தது என்பதை நினைத்துப் பார்த்தால், அது கேட்காமல், அது "குட்ஜ்லி" எடுத்தது. ஒரு இளம்பெண் திட்டமிடப்பட்ட நேரத்திற்கு முன் ஐந்து நிமிடங்களுக்கு வீட்டிற்கு வருகிறார், ஏனென்றால் அவர் தாமதமாக வரவழைக்கப்பட வேண்டும் என்று விரும்பவில்லை. வரி செலுத்துவோர் தங்கள் வருமானத்தை முழுமையாக உறுதிப்படுத்திக்கொள்ளுகின்றனர், ஏனெனில் அவர்கள் வரி வருமானம் சரிபார்க்கப்படும்போது அபராதம் செலுத்த விரும்பவில்லை. தண்டனையைப் பயப்படுவது அநேக தவறுகளைத் தடுக்கிறது.

சிலர் கவலையில்லை, ஆனால் அவர்களது செயல்கள் அற்பமானவை என்று கருதுகின்றன அல்லது அவர்கள் பிடிபட மாட்டார்கள் என்று நம்புகிறார்கள். யாரும் தங்கள் செயல்களுக்கு எந்தத் தீங்கும் செய்யக்கூடாது என்று நாங்கள் அனைவரும் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம்; ஏன் சோகமாக இருக்கிறார்?

இன்னும் சிலர் சரியான காரியத்தைச் செய்கிறார்கள், ஏனென்றால் அது சரியானதுதான். சிலர் நன்கு வளர்ந்த மனசாட்சியைக் கொண்டிருப்பதற்கு காரணம் என்னவென்றால், மற்றவர்கள் தாங்கள் என்ன செய்கிறார்களோ அல்லது செய்யாத விளைவுகளையோ மிகவும் கவலையில்லை என்று தெரியவில்லை? நேர்மை எங்கே இருந்து வருகிறது?

ரோமர் பதினேழாம் நூற்றாண்டில், பவுல் யூதர்களுடனும் யூத அல்லாதவர்களுடனும் சட்டத்துடனான உறவுடனும் பேசுகிறார். மோசேயின் சட்டத்தால் யூதர்கள் வழிநடத்தப்பட்டார்கள். ஆனால், சட்டம் இல்லாதபடியிருந்த யூதர்கள் அல்லாத சிலர், சட்டத்திற்குத் தேவையானதை இயல்பாகச் செய்தார்கள். "அவர்களது செயல்களில் அவர்கள் தங்களை ஒரு சட்டமாக இருந்தனர்".

அவர்கள் மனசாட்சிப்படி நடந்துகொண்டார்கள். பிராங்க் ஈ. கேபிலின் மனசாட்சி என்பது தி எக்ஸ்போசிட்டரின் பைபிள் வர்ணனையில் "கடவுளால் கொடுக்கப்பட்ட மானிட்டர்" என்று அழைக்கிறது, ஏனெனில் இது ஒரு மனசாட்சி அல்லது மானிட்டர் இல்லாமல், இயற்கையாகவே மிருகங்களைப் போல செயல்படும், மேலும் உள்ளுணர்வும் கடவுள் ஆனால் அவர் சரியான அல்லது தவறான அறிவை நமக்கு வழங்கவில்லை.

நான் குழந்தையாக தவறாக நடந்துகொண்டபோது, ​​நான் என்ன செய்தேன் என்பதைப் புரிந்து கொண்டேன், அதைப் பற்றி நான் குற்றவாளி என்று உணர்ந்தேன். என் மனசாட்சியை கூர்மையாக்க உதவியது. இந்த நாள், நான் தவறான செயலைச் செய்கிறேன் அல்லது ஒரு தவறான செயலை நினைத்து அல்லது தவறான எண்ணம் கொண்டால், நான் வருத்தப்படுகிறேன், கேட்க முயற்சி செய்யுங்கள், பின்னர் சிக்கலை சரிசெய்யவும்.

இன்று சில பெற்றோர்கள் குற்றவாளியை ஒரு "ஆசிரியர்" என்று பயன்படுத்துவதில்லை. "அவள் அரசியல் ரீதியாக சரியாக இல்லை. குற்றவாளி ஆரோக்கியமானவர் அல்ல. இது குழந்தையின் சுய மரியாதையை பாதிக்கிறது. தவறான குற்றத்தை தீங்கு செய்யலாம் என்பது உண்மைதான். ஆனால் வலதுசாரி திருத்தம், சரியான மற்றும் தவறான, மற்றும் ஆரோக்கியமான மனச்சோர்வு என்ற கோட்பாடு, வளர்ந்து வரும் பெரியவர்களாக வளர குழந்தைகளுக்குத் தேவை. உலகில் உள்ள ஒவ்வொரு கலாச்சாரமும் ஒருவிதமான சரியான மற்றும் தவறானதோர் மற்றும் அவர்களின் நாட்டின் சட்டங்களை மீறுவதற்காக அபராதங்களை விதிக்கிறது. நேர்மையும் மனசாட்சியும் நனவு இழப்பதை எத்தனை பேர் காண்கிறார்கள் என்பது வருத்தமாக இருக்கிறது.

பரிசுத்த ஆவியானவர் உத்தமத்தை அடைவதற்கான ஒரே ஒருவன். நேர்மை கடவுளிடமிருந்து வருகிறது. நாம் பரிசுத்த ஆவியானவருக்குச் செவிசாய்க்கும்போது அவர் நம்மை வழிநடத்திக் கொள்ளட்டும். நம் பிள்ளைகளுக்கு சரியான மற்றும் தவறான வித்தியாசத்தை கற்றுக்கொடுக்க வேண்டும், கடவுளுடைய மனசாட்சியை எப்படிக் கேட்க வேண்டுமென கற்பிக்க வேண்டும். நாம் அனைவரும் கேட்கக் கற்றுக் கொள்ள வேண்டும். ஒரு நேர்மையான, உத்தமத்தன்மையற்ற வாழ்வை வாழ்ந்து, ஒருவருக்கொருவர் உதவுவதற்கு, நமக்கு இந்த மின்தூக்கியை மானிடர் கொடுத்திருக்கிறார்.

உங்கள் மனசாட்சி எவ்வாறு பயிற்றுவிக்கப்படுகிறது? - ஒரு நல்ல புள்ளிக்கு மைதானம் அல்லது பயன்பாடு இல்லாததால் ஏமாற்றப்படுகிறதா? பரிசுத்த ஆவியானவர் சரியான மற்றும் தவறானவை பற்றிய நமது விழிப்புணர்வை கூர்மைப்படுத்த வேண்டும் என்று நாம் ஜெபிக்கலாம்.

தமி த்காச் மூலம்


PDFஉங்கள் மனசாட்சி எவ்வாறு பயிற்றுவிக்கப்படுகிறது?