ஆன்மீக பலிகள்

பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில், எபிரெயர் எல்லாவற்றிற்கும் தியாகங்களை செய்தார்கள். பல்வேறு சந்தர்ப்பங்களும் வேறுபட்ட சூழ்நிலைகளும் ஒரு தியாகம் எனக் கோரின சர்வாங்க தகனபலியாக, சமாதானபலியாக, பாவநிவாரணபலியாக, குற்றநிவாரண காணிக்கையாகவும் செலுத்தக்கடவீர்கள். ஒவ்வொரு பாதிக்கப்பட்டவருக்கும் சில விதிகள் மற்றும் விதிமுறைகளும் இருந்தன. விருந்து நாட்கள், அமாவாசை, முழு நிலவு, முதலியவற்றில் தியாகங்கள் செய்யப்பட்டன.

கடவுளின் ஆட்டுக்குட்டியான கிறிஸ்து, பரிபூரண பலியாக இருந்தார், ஒரு முறை, எல்லாவற்றிற்கும் (எபிரெயர் XIX) வழங்கப்பட்டது, இது பழைய ஏற்பாட்டின் தேவையற்ற தேவையற்ற தியாகங்களை செய்தது. இயேசு நியாயப்பிரமாணத்தை நிறைவேற்ற வந்தபோது, ​​அதை இன்னும் அதிகமாக்குவதற்கு, இதயத்தின் எண்ணம் கூட பாவம், அது நிறைவேற்றப்பட்டாலும் கூட, அவர் பலி செலுத்தும் முறையை பூர்த்திசெய்து விரிவாக்கினார். இப்பொழுது நாம் ஆன்மீக பலிகளை செலுத்த வேண்டும்.

கடந்த காலத்தில், நான் ரோமன் 12 மற்றும் வசனம் 17 வசனம் முதல் வசனம் வாசிக்க போது, ​​நான் என் தலை nodded மற்றும், ஆம், நிச்சயமாக, ஆன்மீக தியாகங்களை. ஆனால் என்ன அர்த்தம் என்று எனக்கு தெரியவில்லை என்று நான் ஒருபோதும் ஒப்புக் கொள்ளவில்லை. ஆன்மீக தியாகம் என்றால் என்ன? நான் எப்படி ஒரு தியாகம் செய்ய வேண்டும்? ஆவிக்குரிய ஆட்டுக்குட்டி ஒன்றை கண்டுபிடித்து, ஆவிக்குரிய பலிபீடத்தின் மீது வைப்பீர்களென்றால், ஆவிக்குரிய கத்தியுடன் தொண்டையை வெட்டுவீர்களா? அல்லது வேறு எதையாவது பவுல் சொன்னாரா? (இது ஒரு சொல்லாட்சிக் கேள்வி!)

ஒரு தெய்வீகத்தை "தெய்வத்திற்கான மதிப்பை தியாகம் செய்யும் செயலாக" வரையறுக்கிறது. கடவுளுக்கு மதிப்புமிக்கதாக இருப்பது நமக்கு என்ன? நமக்கு எதனையும் அவர் தேவையில்லை. ஆனால் அவர் ஒரு உடைந்த மனம், பிரார்த்தனை, புகழ் மற்றும் நம் உடலை விரும்புகிறார்.

இவை பெரும் தியாகங்களைப் போல் தோன்றக்கூடாது, ஆனால் இவை அனைத்தும் மனித உடலுறவுக்குப் பொருந்தாதவை என்பதை நாம் சிந்திக்கலாம். பெருமை மனிதனின் இயற்கை நிலை. ஒரு உடைந்த மனம் ஒரு பாதிக்கப்பட்ட கொண்டு இயற்கைக்கு மாறான ஏதோ எங்கள் பெருமை மற்றும் நம் அகந்தை கொடுக்க வேண்டும்: மனத்தாழ்மை.

ஜெபம் - கடவுளிடம் பேசுதல், அவரைக் கேட்டு, அவருடைய வார்த்தையைப் பற்றி சிந்தித்து, ஆவியுலிலிருந்து ஆவியானவரிடம் இருந்து சிந்தித்து, நாம் தேவனுடன் நேரத்தை செலவிடுவதற்கு நாம் விரும்பும் மற்ற காரியங்களை விட்டுக்கொடுக்க வேண்டும்.

நம்முடைய எண்ணங்களை நம்மிடமிருந்து விலக்கி, மையத்தில் இருக்கும் பிரபஞ்சத்தின் மகத்துவமான கடவுளை வைத்துக் கொண்டிருக்கும் போது புகழ் பாடும். மீண்டும், ஒரு மனிதனின் இயல்பான நிலை தன்னைத்தானே சிந்திக்க வேண்டும். துதியும் நம்மை ஆண்டவரின் சிங்காசனத்திற்குக் கொண்டுவருகிறது; அவருடைய ஆட்சியின் முன் நாம் முழங்கால்களைத் தியாகம் செய்கிறோம்.

ரோமன் XXX நமது உடலை ஜீவ பலியாக, புனிதமானதாக, கடவுளுக்குப் பிரியமாக, நமது ஆவிக்குரிய வழிபாட்டுக்குள் கொண்டுவருவதை அறிவுறுத்துகிறது. இந்த உலகத்தின் கடவுளுக்கு நம் உடல்களை தியாகம் செய்வதற்கு பதிலாக, நம்முடைய உடல்களோடு கடவுளின் கைக்குள் நம்மை வைத்து நம்மை அன்றாட காரியங்களில் வழிபடுகிறோம். வணக்கத்திற்கு வெளியே வணக்கத்திற்கும் நேரத்திற்கும் இடையில் வேறுபாடு இல்லை - கடவுளுடைய பலிபீடத்தின் மீது நம் உடல்களை வைக்கும்போது முழு வாழ்க்கையும் வழிபாடு ஆகின்றன.

கடவுளுக்கு தினமும் நாம் இந்த தியாகங்களைச் செலுத்தினால், நாம் இந்த உலகத்துக்கு பொருந்துமா என்ற ஆபத்தில் இல்லை. மாறாக, நம் பெருமையையும், நமது விருப்பத்தையும், மற்றும் உலக விஷயங்களை நம் விருப்பத்தையும், ஈகோ மற்றும் நமது ஆற்றலுடன் நம் முன்னோக்கையும் எண்ணிப் பார்ப்பதன் மூலம் நாம் மாற்றப்படுகிறோம்.

இந்த விட மதிப்புமிக்க அல்லது மதிப்புமிக்க தியாகங்களை நாம் வழங்க முடியாது.

தமி த்காச் மூலம்


ஆன்மீக பலிகள்