கடவுளை நம்புங்கள்

கடவுள் நம்பிக்கையில் உள்ளார்

விசுவாசம் என்பது "நம்பிக்கை" என்பதாகும். நம்முடைய இரட்சிப்பில் இயேசுவை முழுமையாக நம்புவோம். புதிய ஏற்பாட்டில் நாம் செய்ய முடியும் என்று எதையும் நியாயப்படுத்தப்பட்டு இருப்பதே இல்லை, ஆனால் வெறுமனே கிறிஸ்து, தேவனுடைய குமாரன் விசுவாசிப்பதனாலேயே தெளிவாக சொல்கிறது. ரோமர் 3,28 அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் எழுதினார்: "எனவே நாம் ஒரு மனிதன் தனியாக நம்பிக்கை, சட்டம் படைப்புகளை இருந்து நியாயப்படுத்தினார் உள்ளது என்று தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது."

இரட்சிப்பு எல்லாவற்றையும் நம்மீது சார்ந்திருக்காது, ஆனால் கிறிஸ்துவே!

நாம் கடவுளை நம்புகையில், நம் வாழ்க்கையின் எந்த பாகத்தையும் அவரால் மறைக்க முயற்சி செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நாம் பாவம் செய்தாலும் கடவுளுக்கு பயப்படுவதில்லை. நம்மை பயப்படுவதற்கு பதிலாக, அவர் நம்மை நேசிப்பதை நிறுத்தி, நமக்கு உதவிசெய்து, நம் பாவங்களை நமக்கு உதவி செய்வதை நிறுத்திவிடுவார் என்று நாம் நம்புகிறோம்.

நாங்கள் கடவுள் நம்பிக்கை போது, நாங்கள் அவர் நாங்கள் அவருடைய சித்தத்தின்படி இருக்க வேண்டும் நபர் ஒரு எங்களுக்கு மாறுதல் முழு நம்பிக்கை அவரிடம் நம்மை கொடுக்க முடியும். நாம் கடவுளை நம்புகையில், அவர் நம்முடைய மிக உயர்ந்த முன்னுரிமை, காரணம் மற்றும் நம் வாழ்வின் பொருள் என்று நாம் காண்கிறோம். ஏதென்ஸில் தத்துவவாதிகள் பவுல் சொன்னபடி, நாம் வாழ்கிறோம், நெசவு செய்து, கடவுளாய் இருக்கிறோம். உடைமைகளை, பணம், நேரம், புகழ் விட மதிப்புமிக்க, மற்றும் கூட என்று வரையறுக்கப்பட்ட வாழ்க்கை - அது வேறு எதையும் விட நமக்கு மிகவும் முக்கியம். கடவுள் நமக்கு மிகச் சிறந்தது என்று நாம் நம்புகிறோம், அவரைப் பிரியப்படுத்த விரும்புகிறோம். அவர் எங்கள் குறிப்பு புள்ளி, ஒரு அர்த்தமுள்ள வாழ்க்கைக்கு நமது அடித்தளம்.

பயம் இல்லாமல், அவரை நேசிக்க வேண்டும், ஆனால் அன்பின் காரணமாக, கோபத்திலிருந்து அல்ல, மகிழ்ச்சியுடன் சுதந்திரமாக இருப்போம். அவருடைய தீர்ப்பை நாம் நம்புகிறோம். அவருடைய வார்த்தையும் அவருடைய வழிகளையும் நாங்கள் நம்புகிறோம். நாம் எங்களுக்கு அவர் நேசிப்பதை நேசிக்கவும் எங்களுக்கு கொண்டுவர போன்ற பெருகிய முறையில் எங்களுக்கு செய்ய, ஒரு புதிய இதயம் கொடுக்க, அவர் மதிப்பிட்டுள்ளது என்ன புரிந்து கொள்ள அவரை நம்ப. அவர் எப்போதும் நம்மை நேசிக்கிறார், நம்மை ஒருபோதும் அனுமதிக்கிறார் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம்.

மறுபடியும், எங்களது சொந்தமாக எங்களால் இதை செய்ய முடியாது. பரிசுத்த ஆவியானவரின் மாற்றியமைந்த வேலையின் மூலமாக, நம்மில் உள்ளவர்களும், நமக்குள்ளேயும், இயேசு செய்துவருகிறார். நாம் கடவுளுடைய சொந்த விருப்பத்திலும் நோக்கத்திலும், அவருடைய அன்பான பிள்ளைகளே, மீட்கப்பட்டு, இயேசுவினுடைய அருமையான இரத்தத்தால் வாங்குகிறோம்.

இல். பீட்டர் 1-1,18 அப்போஸ்தலன் பேதுரு எழுதினார்: "... நீங்கள் தந்தையர் முறையில் பெறப்பட்ட வீண் உரையாடலில் இருந்து சீர்குலையக்கூடிய விஷயங்களை, வெள்ளி அல்லது தங்க மீட்கப்படாமல் என்பது நமக்குத் தெரியும், ஆனால் கிறிஸ்து, ஸ்பாட் இல்லாமல் ஒரு ஆட்டுக்குட்டி மதிப்புமிக்க இரத்தத்தால். உலகத்தை அடுக்கி வைப்பதற்கு முன்னர் அவர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார், ஆனால் உங்கள் நிமித்தமே இறுதியில் வெளிப்படுத்தினார். "

நம்முடைய தற்போதைய நிலைமைக்கு மட்டுமல்ல, நம்முடைய கடந்தகால மற்றும் எதிர்காலத்திற்கும் கடவுளை மட்டுமே ஒப்படைக்க முடியும். பரலோகத்தில் உள்ள நம்முடைய பிதாவாகிய இயேசு கிறிஸ்துவில் நமது வாழ்நாள் முழுவதையும் மீட்டுக்கொள்கிறோம். அச்சமற்ற மற்றும் அவரது தாயார் கைகளில் சந்தோஷமா இருக்கும் ஒரு சிறு குழந்தைபோல், நாங்கள் பாதுகாப்பாக பிதா, குமாரன், பரிசுத்த ஆவியின் காதல் ஓய்வெடுக்க முடியும்.

ஜோசப் தக்காச்


PDFகடவுளை நம்புங்கள்