இயேசு மனிதகுலத்திற்கு முன்பே யார்?

இயேசு தம்முடைய மனித இனத்திற்கு முன்பே இருந்தாரா?
அவரது அவதாரம் முன் இயேசு யார் அல்லது என்ன? அவர் பழைய ஏற்பாட்டின் கடவுளா?

இயேசு யார் என்பதைப் புரிந்து கொள்ள, திரித்துவத்தின் அடிப்படை போதனையை நாம் முதலில் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் (திரித்துவம்) புரிந்து கொள்ளுங்கள். கடவுள் ஒன்று, ஒரே ஒரு ஜீவன் என்று பைபிள் கற்பிக்கிறது. இயேசு மனிதராக மாறுவதற்கு முன்பு யார் அல்லது எதுவாக இருந்தாலும், அவர் பிதாவிடமிருந்து ஒரு தனி கடவுளாக இருக்க முடியாது என்று இது நமக்கு சொல்கிறது. கடவுள் ஒரு ஜீவன் என்றாலும், பிதா, குமாரன் மற்றும் பரிசுத்த ஆவியானவர் என நாம் அறிந்த மூன்று சமமான மற்றும் நித்திய நபர்களில் அவர் என்றென்றும் இருக்கிறார். திரித்துவத்தின் போதனை கடவுளின் தன்மையை எவ்வாறு விவரிக்கிறது என்பதைப் புரிந்து கொள்ள, இருப்பதற்கும் நபர் என்பதற்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை நாம் மனதில் கொள்ள வேண்டும். வேறுபாடு பின்வருமாறு வெளிப்படுத்தப்பட்டது: கடவுளின் ஒரே ஒரு விஷயம் இருக்கிறது (அதாவது அவர் இருப்பது), ஆனால் கடவுளுக்குள் மூன்று பேர் உள்ளனர், அதாவது தந்தை, மகன் மற்றும் பரிசுத்த ஆவியானவர் ஆகிய மூன்று தெய்வீக நபர்கள்.

நாம் ஒரு கடவுள் என்று அழைக்கப்படுவது தந்தையிடமிருந்து மகன் வரை ஒரு நித்திய உறவைக் கொண்டுள்ளது. தந்தை எப்போதுமே தந்தையாகவும், மகன் எப்போதும் மகனாகவும் இருந்தான். நிச்சயமாக பரிசுத்த ஆவியானவர் எப்போதும் பரிசுத்த ஆவியானவர். தெய்வத்தில் உள்ள ஒருவர் மற்றவருக்கு முன்னால் இல்லை, ஒரு நபர் இயற்கையில் மற்றவருக்கு தாழ்ந்தவர் அல்ல. தந்தை, மகன் மற்றும் பரிசுத்த ஆவியானவர் ஆகிய மூன்று நபர்களும் கடவுளின் ஒருவரைப் பகிர்ந்து கொள்கிறார்கள். இயேசு மனிதனாக மாறுவதற்கு முன்பு எந்த நேரத்திலும் படைக்கப்படவில்லை, ஆனால் அவர் எப்போதும் கடவுளாகவே இருந்தார் என்று திரித்துவத்தின் கோட்பாடு விளக்குகிறது.

எனவே கடவுளின் இயல்பு பற்றிய திரித்துவ புரிதலின் மூன்று தூண்கள் உள்ளன. முதலாவதாக, கர்த்தராகிய ஒரே ஒரு உண்மையான கடவுள் இருக்கிறார் (YHWH) பழைய ஏற்பாட்டின் அல்லது புதிய ஏற்பாட்டின் தியோஸ் - இருக்கும் அனைத்தையும் உருவாக்கியவர். இந்த போதனையின் இரண்டாவது தூண் என்னவென்றால், கடவுள் மூன்று நபர்களைக் கொண்டிருக்கிறார், அவர்கள் தந்தை, மகன் மற்றும் பரிசுத்த ஆவியானவர். தந்தை மகன் அல்ல, மகன் தந்தை அல்லது பரிசுத்த ஆவியானவர் அல்ல, பரிசுத்த ஆவியானவர் தந்தை அல்லது மகன் அல்ல. மூன்றாவது தூண் இந்த மூன்று வேறுபட்டவை என்று நமக்கு சொல்கிறது (ஆனால் ஒருவருக்கொருவர் பிரிக்கப்படவில்லை), ஆனால் ஒரு தெய்வீக ஜீவனாகிய கடவுளை சமமாகப் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள், மேலும் அவை நித்தியமானவை, சமமானவை, ஒரே இயல்புடையவை. ஆகையால், கடவுள் ஒருவராக இருக்கிறார், ஒருவர் இருக்கிறார், ஆனால் அவர் மூன்று நபர்களில் இருக்கிறார். ஒரு நபர் மற்றவரிடமிருந்து பிரிக்கப்பட்டிருக்கும் மனித உலகில் மனிதர்களாக கடவுளின் மக்களைப் புரிந்து கொள்ளாமல் நாம் எப்போதும் கவனமாக இருக்க வேண்டும்.

நம்முடைய மட்டுப்படுத்தப்பட்ட மனித புரிதலுக்கு அப்பாற்பட்ட கடவுளாக திரித்துவத்தைப் பற்றி ஏதோ இருக்கிறது என்பது அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு கடவுள் ஒரு திரித்துவமாக எப்படி இருக்க முடியும் என்பதை வேதம் நமக்கு விளக்கவில்லை. இதுதான் என்பதை இது உறுதிப்படுத்துகிறது. ஒப்புக்கொண்டபடி, தந்தையும் மகனும் எவ்வாறு ஒருவராக இருக்க முடியும் என்பதைப் புரிந்துகொள்வது மனிதர்களாகிய நமக்கு கடினமாகத் தெரிகிறது. எனவே, திரித்துவத்தின் போதனை செய்யும் நபருக்கும் இருப்பதற்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை நாம் மனதில் கொள்ள வேண்டியது அவசியம். இந்த வேறுபாடு, கடவுள் ஒன்றுக்கும் அவர் மூன்று வயதுக்கும் வித்தியாசம் இருப்பதாகக் கூறுகிறது. எளிமையாகச் சொன்னால், கடவுள் சாராம்சத்தில் ஒருவர், நபர்களில் மூன்று பேர். எங்கள் விவாதத்தின் போது இந்த வேறுபாட்டை மனதில் வைத்திருந்தால், வெளிப்படையானதைத் தவிர்ப்போம் (தந்தை, மகன் மற்றும் பரிசுத்த ஆவியானவர் ஆகிய மூன்று நபர்களில் கடவுள் இருக்கிறார் என்ற விவிலிய சத்தியத்தில் முரண்பாடு குழப்பமடைய வேண்டும்.

ஒரு உடல் ஒப்புமை, அபூரணமானது என்றாலும், நம்மை ஒரு நல்ல புரிதலுக்கு இட்டுச் செல்லக்கூடும். ஒரே ஒரு தூய ஒளி மட்டுமே - வெள்ளை ஒளி. ஆனால் வெள்ளை ஒளியை சிவப்பு, பச்சை மற்றும் நீலம் என மூன்று முக்கிய வண்ணங்களாக உடைக்கலாம். மூன்று முக்கிய வண்ணங்களில் ஒவ்வொன்றும் மற்ற முக்கிய வண்ணங்களிலிருந்து தனித்தனியாக இல்லை - அவை ஒரு ஒளியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன, வெள்ளை. ஒரே ஒரு சரியான ஒளி மட்டுமே உள்ளது, அதை நாம் வெள்ளை ஒளி என்று அழைக்கிறோம், ஆனால் இந்த ஒளியில் மூன்று வெவ்வேறு ஆனால் தனித்தனி முக்கிய வண்ணங்கள் இல்லை.

மேற்சொன்ன விளக்கம் திரித்துவத்தின் அத்தியாவசிய அடித்தளத்தை நமக்கு அளிக்கிறது, இது இயேசு மனிதனாக மாறுவதற்கு முன்பு யார் அல்லது என்ன என்பதைப் புரிந்துகொள்வதற்கான முன்னோக்கை நமக்கு வழங்குகிறது. ஒரே கடவுளுக்குள் எப்போதும் இருந்த உறவை நாம் புரிந்துகொண்டவுடன், மனிதனாக மாறுவதற்கு முன்பு இயேசு யார் என்ற கேள்விக்கும், அவருடைய உடல் பிறப்புக்கும் நாம் பதில் அளிக்க முடியும்.

யோவானின் நற்செய்தியில் இயேசுவின் நித்திய இயல்பு மற்றும் முன் இருப்பு

கிறிஸ்துவின் முன் இருப்பு யோவான் 1,1: 4-1,2-ல் தெளிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. ஆரம்பத்தில் வார்த்தை இருந்தது, மற்றும் வார்த்தை கடவுளோடு இருந்தது, கடவுள் வார்த்தை. 1,3 ஆரம்பத்தில் கடவுளிடமும் இருந்தது. 1,4 எல்லாவற்றையும் ஒரே மாதிரியாக உருவாக்குகின்றன, அதே இல்லாமல், எதுவும் செய்யப்படவில்லை. 14 வாழ்க்கை அவனுக்குள் இருந்தது…. கிரேக்க மொழியில் இந்த வார்த்தை அல்லது சின்னம் தான் இயேசுவில் மனிதனாக மாறியது. வசனம் XNUMX: மேலும் வார்த்தை மாம்சமாகி நம்மிடையே குடியிருந்தது ...

நித்தியமான, உருவாக்கப்பட்ட ஒரு வார்த்தை, கடவுளே, இன்னும் கடவுளோடு இருந்த கடவுளின் மனிதர்களில் ஒருவன் மனிதனாக ஆனான். வார்த்தை கடவுளே என்றும் ஒரு மனிதன் ஆனான் என்றும் கவனியுங்கள். அந்த வார்த்தை ஒருபோதும் தோன்றவில்லை, அதாவது, அவர் பேசவில்லை. அவர் எப்போதும் வார்த்தை அல்லது கடவுள். வார்த்தை இருப்பு முடிவில்லாது. அது எப்போதும் இருந்தது.

டொனால்ட் மிலியோட் தி பெர்சன் ஆஃப் கிறிஸ்துவில் விளக்குவது போல்: அவர் ஏற்கனவே இருந்த ஒருவராக அனுப்பப்படுகிறார், அனுப்பப்படுவதன் மூலம் ஒருவராக அல்ல (எஸ்). மெக்லியோட் தொடர்கிறார்: புதிய ஏற்பாட்டில், இயேசுவின் இருப்பு ஒரு பரலோக ஜீவனாக அவரது முந்தைய அல்லது முந்தைய இருப்பின் தொடர்ச்சியாகும். நம்மிடையே வாழ்ந்த வார்த்தை கடவுளோடு இருந்த வார்த்தையைப் போன்றது. ஒரு மனிதனின் வடிவத்தில் காணப்படும் கிறிஸ்து முன்பு கடவுளின் வடிவத்தில் இருந்தவர் (எஸ்). மாம்சத்தை ஏற்றுக்கொள்வது வார்த்தையோ அல்லது தேவனுடைய குமாரனோ, பிதா அல்லது பரிசுத்த ஆவியானவர் அல்ல.

யார் யெகோவா?

பழைய ஏற்பாட்டில், கடவுளுக்கு மிகவும் பொதுவான பெயர் யெகோவா, இது எபிரேய மெய்யான YHWH இலிருந்து வந்தது. அவர் கடவுளுக்கான இஸ்ரேலின் தேசிய பெயர், நித்திய, சுயமாக உருவாக்கியவர். காலப்போக்கில், யூதர்கள் கடவுளின் பெயரான YHWH ஐ பேசுவதற்கு மிகவும் புனிதமானவர்களாகக் கண்டார்கள். அடோனாய் என்ற எபிரேய சொல் (ஐயா) அல்லது அடோனாய், அதற்கு பதிலாக பயன்படுத்தப்பட்டது. ஆகையால், லூதர் பைபிளில் கர்த்தர் என்ற சொல் (பெரிய எழுத்துக்களில்) எபிரெய வேதாகமத்தில் YHWH தோன்றும். பழைய ஏற்பாட்டில் காணப்படும் கடவுளுக்கு யெகோவா மிகவும் பொதுவான பெயர் - இது அவரைப் பொறுத்தவரை 6800 தடவைகளுக்கு மேல் பயன்படுத்தப்படுகிறது. பழைய ஏற்பாட்டில் கடவுளுக்கான மற்றொரு பெயர் எலோஹிம், இது 2500 தடவைகளுக்கு மேல் பயன்படுத்தப்படுகிறது, இது கடவுள், கர்த்தர் (YHWHElohim).

புதிய ஏற்பாட்டில் பல வசனங்கள் உள்ளன, அங்கு பழைய ஏற்பாட்டில் யெகோவாவைக் குறிக்கும் அறிக்கைகளை ஆசிரியர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர். புதிய ஏற்பாட்டு ஆசிரியர்களின் இந்த நடைமுறை மிகவும் பொதுவானது, அதன் முக்கியத்துவத்தை நாம் இழக்க நேரிடும். யெகோவாவின் வசனங்களை இயேசுவின் மீது வைப்பதன் மூலம், இந்த எழுத்தாளர்கள் இயேசு யெகோவா அல்லது மாம்சமாக மாறிய கடவுள் என்பதைக் குறிப்பிடுகிறார்கள். நிச்சயமாக, ஆசிரியர்கள் இந்த ஒப்பீட்டை செய்வதில் நாம் ஆச்சரியப்பட வேண்டியதில்லை, ஏனென்றால் பழைய ஏற்பாட்டில் உள்ள பகுதிகள் அவரைக் குறிக்கின்றன என்று இயேசுவே விளக்கினார் (லூக்கா 24,25: 27-44; 47-5,39; யோவான் 40: 45-46; XNUMX).

இயேசு ஈகோ ஈமி

யோவானின் நற்செய்தியில், இயேசு தம்முடைய சீஷர்களை நோக்கி: அது நடப்பதற்கு முன்பே நான் உங்களுக்குச் சொல்கிறேன், அது நடந்தவுடன், அது நான்தான் என்று நீங்கள் நம்புகிறீர்கள் (யோவான் 13,19). நான் என்ற இந்த சொற்றொடர் கிரேக்க ஈகோ ஈமியின் மொழிபெயர்ப்பாகும். இந்த சொற்றொடர் யோவான் நற்செய்தியில் 24 முறை நிகழ்கிறது. இந்த அறிக்கைகளில் குறைந்தது ஏழு முழுமையானவை என்று கருதப்படுகின்றன, ஏனெனில் அவை ஜான் 6,35 போன்ற ஒரு வாக்கியத்தை பின்பற்றவில்லை, நான் வாழ்க்கையின் ரொட்டி. இந்த ஏழு முழுமையான நிகழ்வுகளில் தண்டனை அறிக்கை எதுவும் இல்லை, நான் தான் தண்டனையின் முடிவில் இருக்கிறேன். அவர் யார் என்பதைக் குறிக்க இயேசு இந்த சொற்றொடரை ஒரு பெயராக பயன்படுத்துகிறார் என்பதை இது குறிக்கிறது. ஏழு இலக்கங்கள் யோவான் 8,24.28.58:13,19, 18,5.6:8; XNUMX; XNUMX மற்றும் XNUMX.

நாம் ஏசாயா 41,4: 43,10; 46,4 மற்றும் XNUMX, இயேசு தன்னை ஈகோ ஈமி என்று குறிப்பிடுவதற்கான பின்னணியைப் பயன்படுத்தலாம் (நான்) யோவானின் நற்செய்தியைக் காண்க. ஏசாயா 41,4: 43,10-ல் கடவுள் அல்லது யெகோவா கூறுகிறார்: கர்த்தராகிய நானே, கடைசிவர்களில் முதன்மையானவன். ஏசாயா XNUMX ல் அவர் கூறுகிறார்: நான், நான் கர்த்தர், பின்னர் கூறப்படுகிறது: நீ என் சாட்சிகள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார், நான் கடவுள் (வி 12). ஏசாயா 46,4 ல், கடவுள் (யெகோவா) நானே.

நான் என்ற எபிரேய சொற்கள் புனித நூல்களின் கிரேக்க பதிப்பான செப்டுவஜின்ட் (ஏசாயா 41,4: 43,10 ல்; 46,4 மற்றும் XNUMX ஆகியவை ஈகோ ஈமி என்ற சொற்றொடருடன் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளன. இயேசு நேரடியாக கடவுளுடன் தொடர்புடையவர் என்பதால் ஐ-இட்-அறிக்கைகளை தன்னைப் பற்றிய குறிப்புகளாகக் கொடுத்தார் என்பது தெளிவாகத் தெரிகிறது (யெகோவா) ஏசாயாவில் தங்களைப் பற்றி அறிக்கைகள். உண்மையில், தான் மாம்சத்தில் கடவுள் என்று இயேசு சொன்னதாக யோவான் சொன்னார் (சுவிசேஷத்தை அறிமுகப்படுத்தி, வார்த்தையின் தெய்வீகத்தன்மையையும் அவதாரத்தையும் பேசும் ஜான் 1,1.14 பத்தியானது இந்த உண்மைக்கு நம்மை தயார்படுத்துகிறது).

ஜோகன்னஸின் ஈகோ ஈமி (நான்) இயேசுவை அடையாளம் காண்பது யாத்திராகமம் 2-ல் காணப்படுகிறது, அங்கு கடவுள் தன்னை நானே அடையாளம் காட்டினார். அங்கே நாம் வாசிக்கிறோம்: கடவுள் [எபிரேய எலோஹிம்] மோசேயை நோக்கி: நான் இருப்பவனாக இருப்பேன் [அ. . நான் யார்]. அதற்கு அவர்: இஸ்ரவேலரை நோக்கி: 'நான் இருப்பேன்' [நான் யார்], அவர் என்னை உங்களிடம் அனுப்பினார். (வி 14). பழைய ஏற்பாட்டில் கடவுளின் பெயரான இயேசுவிற்கும் யெகோவாவிற்கும் இடையே யோவானின் நற்செய்தி ஒரு தெளிவான தொடர்பைக் கொண்டிருப்பதைக் கண்டோம். ஆனால் யோவான் இயேசுவை பிதாவுடன் ஒப்பிடுவதில்லை என்பதையும் நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் (மற்ற நற்செய்திகள் இல்லை போல). உதாரணமாக, இயேசு பிதாவிடம் ஜெபிக்கிறார் (யோவான் 17,1: 15). மகன் தந்தையிடமிருந்து வேறுபட்டவர் என்பதை ஜான் புரிந்துகொள்கிறார் - மேலும் இருவரும் பரிசுத்த ஆவியிலிருந்து வேறுபட்டவர்கள் என்பதையும் அவர் காண்கிறார் (யோவான் 14,15.17.25:15,26; XNUMX). இது அவ்வாறு இருப்பதால், இயேசுவை கடவுள் அல்லது யெகோவா என்று யோவான் அடையாளம் காட்டினார் (அவருடைய எபிரேய, பழைய ஏற்பாட்டு பெயரைப் பற்றி நாம் நினைக்கும் போது), கடவுளின் இயல்பு பற்றிய ஒரு திரித்துவ விளக்கம்.

இது முக்கியமானது என்பதால் இதை மீண்டும் செல்லலாம். பழைய ஏற்பாட்டின் நான் என்று இயேசு தன்னை அடையாளம் காட்டியதை ஜான் மீண்டும் கூறுகிறார். ஒரே ஒரு கடவுள் மட்டுமே உள்ளார், யோவான் இதைப் புரிந்துகொண்டதால், கடவுளில் ஒருவரைப் பகிர்ந்து கொள்ளும் இரண்டு பேர் இருக்க வேண்டும் என்று மட்டுமே நாம் முடிவு செய்ய முடியும் (தேவனுடைய குமாரனாகிய இயேசு பிதாவிடமிருந்து வேறுபட்டவர் என்பதை நாம் கண்டோம்). 14-17 அதிகாரங்களில் யோவான் விவாதித்த பரிசுத்த ஆவியானவரால், திரித்துவத்திற்கான அடிப்படை நமக்கு இருக்கிறது. யெகோவாவுடன் இயேசுவை யோவான் அடையாளம் காண்பது குறித்து எந்த சந்தேகத்தையும் அகற்ற, யோவான் 12,37: 41 ஐ மேற்கோள் காட்டலாம், அங்கு அது கூறுகிறது:

அவர் அவர்களுடைய கண்களுக்கு முன்பாக இத்தகைய அடையாளங்களைச் செய்திருந்தாலும், அவர்கள் அவரை நம்பவில்லை, 12,38 ஏசாயா தீர்க்கதரிசி சொன்ன வார்த்தை, “ஆண்டவரே, எங்கள் பிரசங்கத்தை நம்புகிறவர் யார்? கர்த்தருடைய கை யாருக்கு வெளிப்படுத்தப்படுகிறது? » .... . » 12,39:12,40 ஏசாயா இதைச் சொன்னார், ஏனென்றால் அவருடைய மகிமையைக் கண்டு அவரைப் பற்றி பேசினார். யோவான் பயன்படுத்திய மேற்கோள்கள் ஏசாயா 12,41: 53,1 மற்றும் 6,10 ல் இருந்து வந்தவை. நபி முதலில் யெகோவாவைக் குறித்து இந்த வார்த்தைகளைச் சொன்னார். ஏசாயா உண்மையில் பார்த்தது இயேசுவின் மகிமை என்றும் அவர் அவரைப் பற்றி பேசுகிறார் என்றும் ஜான் கூறுகிறார். அப்போஸ்தலன் யோவானைப் பொறுத்தவரை, இயேசு மாம்சத்தில் கர்த்தராக இருந்தார்; அவர் பிறப்பதற்கு முன்பு, அவர் யெகோவா என்று அறியப்பட்டார்.

இயேசு புதிய ஏற்பாட்டின் இறைவன்

"கடவுளின் மகன்" என்ற இயேசு கிறிஸ்துவின் நற்செய்தி என்று கூறி மார்க் தனது நற்செய்தியைத் தொடங்குகிறார் (மார்கஸ் 1,1). பின்னர் அவர் மல்கியா 3,1: 40,3 மற்றும் ஏசாயா 1,3: 40,3 இலிருந்து பின்வரும் வார்த்தைகளில் மேற்கோள் காட்டினார்: ஏசாயா தீர்க்கதரிசியில் எழுதப்பட்டிருப்பதைப் போல: "இதோ, நான் என் தூதரை உங்கள் முன் அனுப்புகிறேன், அவர் உங்கள் வழியைத் தயார் செய்ய வேண்டும்." «XNUMX இது பாலைவனத்தில் ஒரு போதகரின் குரல்: கர்த்தருடைய வழியைத் தயார் செய்து, அவனை ஏறச் செய்யுங்கள்!». நிச்சயமாக, ஏசாயா XNUMX-ல் உள்ள கர்த்தர் கர்த்தர், இஸ்ரவேலின் சுயமாக இருக்கும் கடவுளின் பெயர்.

மேலே குறிப்பிட்டுள்ளபடி, மல்கியா 3,1 இன் முதல் பகுதியை மார்க் மேற்கோள் காட்டுகிறார்: பார், எனக்கு வழியைத் தயாரிக்க என் தூதரை அனுப்ப விரும்புகிறேன் (தூதர் ஜான் பாப்டிஸ்ட்). மல்கியாவின் அடுத்த வாக்கியம்: விரைவில் நீங்கள் தேடும் ஆண்டவரான அவருடைய ஆலயத்திற்கு வருவோம்; நீங்கள் விரும்பும் உடன்படிக்கையின் தூதன், இதோ, அவர் வருகிறார்! கர்த்தர் நிச்சயமாக கர்த்தர். இந்த வசனத்தின் முதல் பகுதியை மேற்கோள் காட்டுவதன் மூலம், யெகோவாவைப் பற்றி மல்கியா சொன்னதை நிறைவேற்றுவது இயேசு என்பதை மார்க் சுட்டிக்காட்டுகிறார். மார்க் நற்செய்தியை அறிவிக்கிறார், அதாவது கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உடன்படிக்கையின் தூதராக வந்துள்ளார். ஆனால், மார்க் கூறுகிறார், கர்த்தர் இயேசு கர்த்தர்.

இயேசு கர்த்தர் என்று கிறிஸ்தவர்கள் ஒப்புக்கொள்கிறார்கள் என்பதை ரோமர் 10,9: 10-13-ல் இருந்து புரிந்துகொள்கிறோம். 2,32 வது வசனம் வரையிலான சூழல் இயேசு கர்த்தர் என்பதை தெளிவாகக் காட்டுகிறது, இரட்சிக்கப்படுவதற்கு எல்லா மக்களும் அழைக்க வேண்டும். இந்த விஷயத்தை வலியுறுத்த பவுல் ஜோயலை XNUMX மேற்கோள் காட்டுகிறார்: கர்த்தருடைய நாமத்தை அழைக்கும் அனைவரும் இரட்சிக்கப்பட வேண்டும் (வி 13). நீங்கள் ஜோயல் 2,32 ஐப் படித்தால், இந்த வசனத்திலிருந்து இயேசு மேற்கோள் காட்டியதை நீங்கள் காணலாம். ஆனால் பழைய ஏற்பாட்டின் பத்தியில் யெகோவாவின் பெயரை அழைக்கும் அனைவருக்கும் இரட்சிப்பு வருகிறது - கடவுளுக்கான தெய்வீக பெயர். பவுலைப் பொறுத்தவரை, இயேசு தான் இரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்று அழைக்கிறோம்.

பிலிப்பியர் 2,9: 11-43,23-ல், இயேசுவுக்கு எல்லாப் பெயர்களுக்கும் மேலான ஒரு பெயர் இருப்பதாகவும், அவருடைய நாமத்தில் முழங்கால்கள் குனிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றும், எல்லா மொழிகளும் இயேசு கிறிஸ்து ஆண்டவர் என்பதை ஒப்புக்கொள்வதாகவும் வாசிக்கிறோம். பவுல் இந்த அறிக்கையை ஏசாயா XNUMX-ல் அடிப்படையாகக் கொண்டார், அங்கு நாம் பின்வருவனவற்றைப் படிக்கிறோம்: நான் என்னிடம் சத்தியம் செய்தேன், நீதியும் என் வாயிலிருந்து வந்திருக்கிறது, அது இருக்க வேண்டிய ஒரு வார்த்தை: நான் முழங்கால்களை வளைத்து எல்லா நாக்குகளையும் சத்தியம் செய்ய வேண்டும் சொல்லுங்கள்: கர்த்தரிடத்தில் எனக்கு நீதியும் பலமும் இருக்கிறது. பழைய ஏற்பாட்டின் சூழலில், இது தன்னைப் பற்றி பேசும் இஸ்ரவேலின் கடவுள் யெகோவா. அவர் சொல்வது இறைவன்: இல்லையென்றால் என்னைத் தவிர வேறு கடவுள் இல்லை.

ஆனால் எல்லா முழங்கால்களும் இயேசுவை வணங்குகின்றன, எல்லா மொழிகளும் அவரை ஒப்புக்கொள்கின்றன என்று சொல்ல பவுல் தயங்கவில்லை. பவுல் ஒரே கடவுளை மட்டுமே நம்புகிறார் என்பதால், அவர் எப்படியாவது இயேசுவை யெகோவாவுடன் ஒப்பிட வேண்டும். ஒருவர் கேள்வி கேட்கலாம்: இயேசு கர்த்தராக இருந்தால், பழைய ஏற்பாட்டில் தந்தை எங்கே? உண்மை என்னவென்றால், நம்முடைய திரித்துவ புரிதலின் படி, தந்தை மற்றும் மகன் இருவரும் யெகோவா என்பதால் அவர்கள் ஒரு கடவுள் (பரிசுத்த ஆவியானவரைப் போல). கடவுளின் மூன்று நபர்களும் - தந்தை, மகன் மற்றும் பரிசுத்த ஆவியானவர் - ஒரு தெய்வீக ஜீவனையும் ஒரு தெய்வீக பெயரையும் பகிர்ந்து கொள்கிறார்கள், இது கடவுள், தியோஸ் அல்லது யெகோவா என்று அழைக்கப்படுகிறது.

எபிரேயர்களுக்கு எழுதிய கடிதம் இயேசுவை கர்த்தருடன் இணைக்கிறது

பழைய ஏற்பாட்டின் கடவுளாகிய யெகோவாவுடன் இயேசு தொடர்புபடுத்திய தெளிவான கூற்றுகளில் ஒன்று எபிரெயர் 1, குறிப்பாக 8-12 வசனங்கள். தேவனுடைய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்து பொருள் என்பதை அத்தியாயம் 1 இன் முதல் சில வசனங்கள் தெளிவாகக் காட்டுகின்றன (வி 2). கடவுள் உலகத்தை [பிரபஞ்சத்தை] குமாரன் மூலமாக உருவாக்கி, எல்லாவற்றிற்கும் வாரிசாக ஆக்கியுள்ளார் (வி 2). மகன் என்பது அவனது மகிமையின் பிரதிபலிப்பும் அவனது இயல்பின் உருவமும் (வி 3). அவர் தனது வலுவான வார்த்தையால் எல்லாவற்றையும் சுமக்கிறார் (வி 3).
பின் நாம் பின்வரும் வசனங்களை வாசித்துப் பாருங்கள்: 5-7:
ஆனால் மகனிடமிருந்து: "கடவுளே, உம்முடைய சிம்மாசனம் என்றென்றும் இருக்கிறது, நீதியின் செங்கோல் உங்கள் ராஜ்யத்தின் செங்கோல். 1,9 நீங்கள் நீதியை நேசித்தீர்கள், அநீதியை வெறுத்தீர்கள்; ஆகையால், கடவுளே, உங்கள் கடவுள் உங்களைப் போன்ற மகிழ்ச்சியான எண்ணெயால் அபிஷேகம் செய்யவில்லை. » 1,10:1,11 மேலும்: Lord ஆண்டவரே, நீங்கள் ஆரம்பத்தில் பூமியை ஸ்தாபித்தீர்கள், வானம் உங்கள் கைகளின் வேலை. 1,12:1 அவர்கள் காலமானார்கள், ஆனால் நீங்கள் இருங்கள். அவை அனைத்தும் ஒரு அங்கி போல காலாவதியாகிவிடும்; 102,5:7 நீங்கள் அவற்றை ஒரு ஆடை போல உருட்டுவீர்கள், அவை ஒரு அங்கியைப் போல மாற்றப்படும். ஆனால் நீங்கள் ஒன்றே, உங்கள் ஆண்டுகள் முடிவடையாது. முதலில், எபிரேய 102-ல் உள்ள பொருள் பல சங்கீதங்களிலிருந்து வருகிறது என்பதை நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். தேர்வின் இரண்டாவது பத்தியில் சங்கீதம் XNUMX-ல் இருந்து மேற்கோள் காட்டப்பட்டுள்ளது. சங்கீதத்தில் உள்ள இந்த பத்தியில் பழைய ஏற்பாட்டின் கடவுளான யெகோவாவைப் பற்றிய தெளிவான குறிப்பு உள்ளது. உண்மையில், XNUMX-ஆம் சங்கீதம் அனைத்தும் யெகோவாவைப் பற்றியது. ஆனால் எபிரேயர்களுக்கு எழுதிய கடிதம் இந்த விஷயத்தை இயேசுவுக்கு பொருந்தும். ஒரே ஒரு முடிவு மட்டுமே உள்ளது: இயேசு கடவுள் அல்லது யெகோவா.

மேலே உள்ள சாய்வுகளில் உள்ள சொற்களைக் கவனியுங்கள். குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்து எபிரெயர் 1 ல் கடவுள் மற்றும் இறைவன் என்று அழைக்கப்படுகிறார் என்பதை அவர்கள் காட்டுகிறார்கள். உரையாற்றப்பட்டவருடன் யெகோவாவின் உறவு, கடவுளே, உங்கள் கடவுளே என்பதையும் நாங்கள் காண்கிறோம். எனவே, முகவரி செய்பவர் மற்றும் முகவரி செய்பவர் இருவரும் கடவுள். ஒரே கடவுள் மட்டுமே இருப்பதால் அது எப்படி இருக்கும்? பதில், நிச்சயமாக, எங்கள் திரித்துவ அறிவிப்பில் உள்ளது. தந்தை கடவுள், மகன் கடவுளும் கூட. எபிரேய மொழியில் கடவுள் அல்லது யெகோவா என்ற மூன்று நபர்களில் அவர்கள் இருவர்.

எபிரேயர் 1 இயேசுவை பிரபஞ்சத்தின் படைப்பாளராகவும், நிலைநிறுத்துபவராகவும் சித்தரிக்கிறார். அவர் அப்படியே இருக்கிறார் (வி. 12), அல்லது எளிமையானது, அதாவது அதன் இயல்பு நித்தியமானது. இயேசு கடவுளின் இயல்புக்கு சரியான ஒற்றுமை (வி 3). எனவே, அவரும் கடவுளாக இருக்க வேண்டும். எபிரேயர்களுக்கு எழுதிய கடிதத்தின் ஆசிரியர் கடவுள் (யெகோவா) மற்றும் இயேசுவுடன் தொடர்புடையவர். 133-134 பக்கங்களில் உள்ள மறந்துபோன டிரினிட்டியில் ஜேம்ஸ் வைட் இதை இவ்வாறு குறிப்பிடுகிறார்:

நித்திய படைப்பாளரான கடவுளை விவரிக்க மட்டுமே பொருத்தமான ஒரு பத்தியான சால்ட்டரிலிருந்து இந்த பத்தியை எடுத்துக்கொள்வதன் மூலம் எபிரேயர்களுக்கு எழுதிய கடிதத்தின் ஆசிரியர் எந்த தடையும் காட்டவில்லை - இயேசு கிறிஸ்துவைக் குறிப்பிடுகிறார் ... எபிரேயர்களுக்கு எழுதிய கடிதத்தின் ஆசிரியர் ஒருவர் யெகோவாவுக்கு மட்டுமே பொருந்தக்கூடிய ஒரு பத்தியை எடுத்து, அதை தேவனுடைய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவுடன் தொடர்புபடுத்த முடியுமா? மகன் உண்மையில் யெகோவாவின் அவதாரம் என்று அவர்கள் நம்பியதால், அத்தகைய அடையாளத்தைச் செய்வதில் அவர்கள் எந்தப் பிரச்சினையும் காணவில்லை என்று அர்த்தம்.

பேதுருவின் எழுத்துக்களில் இயேசுவின் முன் இருப்பு

புதிய ஏற்பாட்டின் வசனங்கள் இயேசுவை பழைய ஏற்பாட்டின் இறைவன் அல்லது கடவுளாகிய யெகோவாவுடன் எவ்வாறு ஒப்பிடுகின்றன என்பதற்கு மற்றொரு உதாரணத்தைப் பார்ப்போம். அப்போஸ்தலன் பேதுரு இயேசுவை அழைக்கிறார், மனிதர்களால் நிராகரிக்கப்பட்ட, ஆனால் கடவுளால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மற்றும் விலைமதிப்பற்ற உயிருள்ள கல் (1 பேதுரு 2,4). இயேசு இந்த உயிருள்ள கல் என்பதைக் காட்ட, அவர் வேதத்திலிருந்து பின்வரும் மூன்று பிரிவுகளை மேற்கோள் காட்டுகிறார்:

«இதோ, நான் சீயோனில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட, விலைமதிப்பற்ற மூலக்கல்லை வைக்கிறேன்; அவனை நம்புகிறவன் வெட்கப்படக்கூடாது. » 2,7 விசுவாசிக்கிறவர்களுக்கு இது விலைமதிப்பற்றது; இருப்பினும், அவிசுவாசிகளுக்கு, "அடுக்கு மாடி குடியிருப்பாளர்கள் நிராகரித்த கல் மற்றும் மூலையில் கல் 2,8 ஆனது ஒரு சர்ச்சைக் கல் மற்றும் எரிச்சலூட்டும் பாறை"; அவர்கள் அவரிடம் மோதிக் கொள்கிறார்கள், ஏனென்றால் அவர்கள் வார்த்தையை நம்பவில்லை, இது அவர்கள் செய்ய வேண்டியது (1. பேதுரு 2,6: 8).

வெளிப்பாடுகள் ஏசாயா 28,16:118,22, சங்கீதம் 8,14: 8,14 மற்றும் ஏசாயா 8,14 ஆகியவற்றிலிருந்து வருகின்றன. எல்லா சந்தர்ப்பங்களிலும், அறிக்கைகள் தங்கள் பழைய ஏற்பாட்டு சூழலில் கர்த்தரை அல்லது யெகோவாவைக் குறிக்கின்றன. உதாரணமாக, ஏசாயா XNUMX-ல் கர்த்தர் இவ்வாறு கூறுகிறார்: ஆனால் சேனைகளின் கர்த்தரிடத்தில் சதி செய்யுங்கள்; அது உங்கள் பயமாகவும், பயங்கரமாகவும் இருக்கட்டும். XNUMX அவர் இஸ்ரவேலின் இரு வீடுகளுக்கும் ஒரு தடுமாறும், தடுமாறும் மற்றும் எரிச்சலூட்டும் பாறையாகவும் இருப்பார், எருசலேம் குடிமக்களுக்கு ஒரு ஆபத்து மற்றும் சத்தம் (ஏசாயா 8,13: 14).

பேதுருவைப் பொறுத்தவரை, புதிய ஏற்பாட்டின் மற்ற ஆசிரியர்களைப் பொறுத்தவரை, இயேசுவை பழைய ஏற்பாட்டின் இறைவனுடன் ஒப்பிட வேண்டும் - இஸ்ரவேலின் கடவுள் யெகோவா. நம்பமுடியாத யூதர்கள் தடுமாறிய தடுமாற்றம் இயேசு என்பதைக் காட்ட அப்போஸ்தலன் பவுல் ஏசாயா 8,32: 33-ஐ ரோமர் 8,14-ல் மேற்கோள் காட்டுகிறார்.

சுருக்கம்

புதிய ஏற்பாட்டின் ஆசிரியர்களுக்கு, இஸ்ரவேலின் பாறை யெகோவா, திருச்சபையின் பாறையான இயேசுவில் மனிதராகிவிட்டார். இஸ்ரவேலின் கடவுளைப் பற்றி பவுல் சொன்னது போல்: [அவர்கள், இஸ்ரவேலர்] அனைவரும் ஒரே ஆன்மீக உணவை சாப்பிட்டார்கள், அனைவரும் ஒரே ஆன்மீக பானம் குடித்தார்கள்; அவர்கள் பின்தொடர்ந்த ஆன்மீக பாறையிலிருந்து அவர்கள் குடித்தார்கள்; ஆனால் பாறை கிறிஸ்து.

பால் க்ரோல்


PDFஇயேசு மனிதகுலத்திற்கு முன்பே யார்?