இயேசு கிறிஸ்துவின் அறிவு

ஜேசு கிறிஸ்டியின் அறிவு

பலருக்கு இயேசுவின் பெயர் தெரியும், அவருடைய வாழ்க்கையைப் பற்றி ஏதாவது தெரியும். அவர்கள் அவருடைய பிறப்பைக் கொண்டாடுகிறார்கள், அவருடைய மரணத்தை நினைவுகூர்கிறார்கள். இருப்பினும், தேவனுடைய குமாரனைப் பற்றிய அறிவு மிகவும் ஆழமாக செல்கிறது. இறப்பதற்கு சற்று முன்பு இயேசு தம்மைப் பின்பற்றுபவர்களுக்காக இந்த உணர்தலுக்காக ஜெபித்தார்: "ஆனால் அது நித்திய ஜீவன், அவர்கள் ஒரே உண்மையான கடவுளை அறிந்திருக்கிறார்கள், நீங்கள் அனுப்பியவர்கள், இயேசு கிறிஸ்துவை அறிந்து கொள்ளுங்கள்" (Jn 17,3).

கிறிஸ்துவின் அறிவைப் பற்றி பவுல் பின்வருவனவற்றை எழுதினார்: "ஆனால் எனக்கு என்ன லாபம் கிடைத்தது, நான் கிறிஸ்துவின் பொருட்டு சேதத்திற்காக எண்ணினேன், ஆம், என் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து இயேசுவின் எல்லாவற்றையும் விட அதிகமான அறிவை சேதப்படுத்தியதற்காக எல்லாவற்றையும் மதிக்கிறேன், யாருடைய பொருட்டு நான் எல்லாவற்றையும் இழந்துவிட்டேன் வேண்டும், நான் அதை அசுத்தமாக மதிக்கிறேன், எனவே நான் கிறிஸ்துவை வென்றேன் "(பில் 3,7-8).

பவுலுக்கு, கிறிஸ்துவைப் பற்றிய அறிவை அவசியமாக்குகிறது, எல்லாவற்றையும் முக்கியமில்லாதது, எல்லாவற்றையும் அவர் எரிபொருளாக கருதினார், வீணாகிவிடுவது போன்றது. கிறிஸ்துவின் அறிவைப் பொறுத்தமட்டில் பவுல் நமக்கு மிகவும் முக்கியம். அதை எவ்வாறு பெறலாம்? அவள் எப்படி வெளிப்படுத்துகிறாள்?

இந்த உணர்தல் நம் மனதில் மட்டுமே உள்ள ஒன்று அல்ல, இது கிறிஸ்துவின் வாழ்க்கையில் நேரடியாகப் பகிர்வதை உள்ளடக்கியது, கடவுளுடனும் அவருடைய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவுடனும் பரிசுத்த ஆவியின் மூலம் தீவிரமான சகவாழ்வு. இது கடவுளுடனும் அவருடைய மகனுடனும் ஒரு ஒற்றுமை. இந்த அறிவு கடவுளை ஒரு வீழ்ச்சியில் கொடுக்கவில்லை, ஆனால் அதை நமக்கு துண்டுகளாக தருகிறது. நாம் கிருபையிலும் அறிவிலும் வளர வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார். (2, Petr. 3,18).

நம் வளர்ச்சிக்கு உதவும் மூன்று அனுபவங்கள் உள்ளன: இயேசுவின் முகம், கடவுளுடைய வார்த்தை, சேவை மற்றும் துன்பம்.

1. இயேசுவின் முகத்தில் வளரும்

நாம் சரியாக ஏதாவது தெரிந்தால், அது சரியாகவே இருக்கும். முடிவுகளை எடுக்கலாமா என்பதை நாங்கள் கவனித்து ஆராய்வோம். ஒரு நபர் தெரிந்துகொள்ள விரும்பினால், நாம் குறிப்பாக முகத்தில் பார்க்கிறோம். அது இயேசுவுடன் உள்ளது. இயேசுவின் முகத்தில் அவரைப் பற்றியும் கடவுளிடமிருந்தும் நிறைய காணலாம்! இயேசுவின் முகத்தை அங்கீகரிப்பது முதன்மையாக நம் இருதயத்தின் விஷயமாகும்.

இந்த உருவத்தை உணரக்கூடிய "இதயத்தின் அறிவொளி கண்கள்" (Eph 1,18) பற்றி பவுல் எழுதுகிறார். நாம் தீவிரமாகப் பார்ப்பது நம்மைப் பாதிக்கும், நாம் அர்ப்பணிப்புடன் பார்க்கிறோம், அதில் நாம் மாற்றப்படுகிறோம். பைபிளின் இரண்டு பகுதிகள் பின்வருமாறு குறிப்பிடுகின்றன, "இருளிலிருந்து வெளிச்சத்தை பிரகாசிக்க அழைக்கப்பட்ட கடவுள், இயேசு கிறிஸ்துவின் முகத்தில் கடவுளின் மகிமையைப் பற்றிய அறிவின் வெளிச்சத்திற்காகவும் அதை நம் இதயங்களில் பிரகாசிக்கச் செய்தார்" (2, கோர் 4,6).

"நாம் அனைவரும் இறைவனின் மகிமையை நேருக்கு நேர் பிரதிபலிக்கிறோம், அதே உருவமாக மாற்றப்படுகிறோம், மகிமையிலிருந்து மகிமைக்கு, கர்த்தருடைய ஆவி" (2, கோர் 3,18).

கடவுளின் ஆவியின் மூலம், இயேசுவின் முகத்தைப் பற்றிய ஒரு காட்சியைக் கொடுத்து, கடவுளின் மகிமையைக் காணும்படி செய்வது இதயத்தின் கண்கள். இந்த மகிமை நம்மில் பிரதிபலிக்கிறது மற்றும் குமாரனின் உருவமாக நம்மை மாற்றுகிறது.

கிறிஸ்துவின் முகத்தில் நாம் அறிவைத் தேடுவது போல, நாம் அவருடைய உருவமாக மாற்றப்படுகிறோம்! "கிறிஸ்து விசுவாசத்தின் மூலம் உங்கள் இருதயங்களில் குடியிருக்க, அன்பில் வேரூன்றி, அடித்தளமாக உள்ள நீங்கள், எல்லா புனிதர்களிடமும் புரிந்துகொள்ளலாம், அவை அகலம், நீளம், உயரம் மற்றும் ஆழம், கிறிஸ்துவின் அன்பை அறிந்து கொள்ளுங்கள், இன்னும் அனைத்துமே அறிவு மிஞ்சும், இதனால் நீங்கள் கடவுளின் முழுமையில் நிரப்பப்படுவீர்கள், கிருபையிலும் அறிவிலும், கடவுளுடைய வார்த்தையின் வளர்ச்சிக்கான அனுபவத்தின் இரண்டாவது துறையை நோக்கி இப்போது திரும்புவோம். "கிறிஸ்துவைப் பற்றி நாம் அறிந்ததும் அறிந்ததும் அவருடைய வார்த்தையின் மூலம் நாம் அனுபவித்திருக்கிறோம்" (Eph 3,17-19).

2. கடவுள் மற்றும் இயேசு பைபிள் மூலம் தங்களை வெளிப்படுத்த.

"கர்த்தர் தம்முடைய வார்த்தையிலே பேசுகிறார். அவருடைய வார்த்தையை ஏற்றுக்கொள்பவர் அவரை ஏற்றுக்கொள்கிறார். அவருடைய வார்த்தையிலே அவர் வாசமாயிருக்கிறார்; அவருடைய வசனத்தில் நிலைத்திருக்கிறவன் அவரில் நிலைத்திருக்கிறான். இன்றைய தினம், அவரின் அறிவுரையை நிபந்தனையற்ற கீழ்ப்படிதல் இன்றி, அதிக அறிவை நாடுகிறது அல்லது கூட்டுறவு தேவைப்படும்போது இது போதுமானதாக இருக்க முடியாது. கிறிஸ்துவின் ஆரோக்கியமான அறிவு கர்த்தருடைய ஒலி வார்த்தைகளுக்கு இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இவை தனியாக நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தும். ஆகையால், பவுல் தீமோத்தேயுவை இவ்வாறு சொல்கிறார், "உறுதியான வார்த்தைகளின் சித்திரத்தை உறுதியாக்குதல்" (2, TIM 1, 13). (ஃபிரிட்ஸ் பிந்த் "கிறிஸ்துவின் உடலின் பரிபூரணம்" பக்கம் XX)

கடவுளே, வார்த்தைகள் "வெறும்" வார்த்தைகளல்ல, அவை வாழ்க்கை மற்றும் திறம்பட. அவர்கள் மிகப்பெரிய சக்தியை வளர்த்து, வாழ்க்கையின் ஆதாரங்களாக உள்ளனர். கடவுளுடைய வார்த்தை தீமையிலிருந்து நம்மை பிரிக்கவும், நம் எண்ணங்களையும் மனதையும் தூய்மைப்படுத்த விரும்புகிறது. இந்த சுத்திகரிப்பு சோர்வுற்றது, நமது சரீர மனம் கனரக துப்பாக்கிகளுடன் காசோலை வைக்கப்பட வேண்டும்.

பவுல் இதைப் பற்றி எழுதியதைப் படிப்போம்: "ஏனென்றால், நம்முடைய நைட்ஹூட்டின் ஆயுதங்கள் சரீரமல்ல, ஆனால் கோட்டைகளை அழிப்பதற்காக கடவுளால் வலிமையானவை, இதனால் நாங்கள் பொருளாதாரத் தடைகளையும், கடவுளின் அறிவுக்கு எதிராக எழும் ஒவ்வொரு உயர்வையும், ஒவ்வொன்றையும் கிறிஸ்துவுக்குக் கீழ்ப்படிதல் பற்றிய எண்ணங்களைக் கைப்பற்றி, உங்கள் கீழ்ப்படிதல் முடிந்ததும் எந்தவொரு கீழ்ப்படியாமையையும் பழிவாங்கத் தயாராக உள்ளீர்கள் (2, கோர் 10,4-6).

பவுல் இங்கு உரையாற்றும் இந்த கீழ்ப்படிதல், சுத்திகரிப்புக்கு ஒரு முக்கிய பகுதியாகும். சுத்திகரிப்பு மற்றும் அறிவு கைகோர்த்து செல்கின்றன. இயேசுவின் முகத்தின் வெளிச்சத்தில் மட்டுமே நாம் தூய்மையை அடையாளம் காண முடியும், அதிலிருந்து நாம் விடுபட வேண்டும்: "கடவுளின் ஆவியானவர் ஒரு குறைபாட்டை அல்லது கடவுளுடன் உடன்படாத எதையும் நமக்குக் காட்டினால், நாம் செயலுக்கு அழைக்கப்படுகிறோம்!" கீழ்ப்படிதல் தேவை. "கடவுள் அதை உணர விரும்புகிறார். உண்மையான மாற்றம் இல்லாமல், எல்லா கோட்பாடுகளும் எஞ்சியுள்ளன, கிறிஸ்துவின் உண்மையான அறிவு முதிர்ச்சியடையாது, அது வாடிவிடும் "(2, கோர் 7,1).

3. சேவை மற்றும் துன்பம் மூலம் வளரும்

இயேசுவின் ஊழியத்தை நாம் அனுபவித்து அனுபவிக்கும்போது, ​​நம்மைப் பொறுத்தவரை, மனிதர்களுடைய அர்த்தம் மற்றவர்களுடைய சேவைக்கு அர்த்தம் தருகிறது. கடவுளுடைய குமாரனான கிறிஸ்துவை அங்கீகரிப்பதற்கு சிறப்பான ஆதாரங்கள் சேவை மற்றும் துன்பம். சேவையளிக்கும் பரிசுகளை பெறுவது என்பது ஒரு கடமையாகும். இயேசு எப்படி சேவை செய்கிறாரோ, அவர் தந்தையிடமிருந்து பெற்றதை அவர் கடந்து செல்கிறார். இந்த வழியில், நாங்கள் சர்ச்சில் எங்கள் ஊழியத்தையும் பார்க்க வேண்டும். இயேசு செய்யும் ஊழியம் நம் அனைவருக்கும் ஒரு மாதிரி.

"மேலும், அவர் பலரை அப்போஸ்தலர்களுக்கும், சிலரை தீர்க்கதரிசிகளுக்கும், சில சுவிசேஷகர்களுக்கும், சில மேய்ப்பர்களுக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் புனிதர்களை ஊழியப் பணிகளுக்காகவும், கிறிஸ்துவின் சரீரத்தை மேம்படுத்துவதற்காகவும், நாம் அனைவரும் விசுவாசம் மற்றும் அறிவின் ஒற்றுமையாக மாறும் வரை கொடுத்திருக்கிறோம். தேவனுடைய குமாரனின் "(Eph 4,11).

நாம் இயேசுவின் உடலில் சரியான இடத்திற்கும் நிலைக்கும் பரஸ்பர சேவையால் நேராக்கப்படுகிறோம். ஆனால் அவர் தலையில், எல்லாவற்றையும் மறந்து விடுகிறார். தேவாலயத்தில் பல்வேறு பரிசுகளை ஐக்கியப்படுத்தி, ஒற்றுமையையும் புரிந்துகொள்ளுதலையும் கொண்டுவர வேண்டும். கடவுளுடைய மகனின் உணர்தல் தனிப்பட்ட வளர்ச்சியைக் கொண்டது மட்டுமல்லாமல், குழுவில் வளர்ச்சியுறும். குழுவிலுள்ள பணிகள் பன்மடங்காக உள்ளன, மற்றவர்களுடைய சேவையில் கிறிஸ்துவின் அறிவை வளர்த்துக்கொள்ள மற்றொரு அம்சம் இருக்கிறது. எங்கே பணியாற்றினார் கூட துன்பம்.

"இத்தகைய பரஸ்பர சேவை தனிப்பட்ட முறையில் மற்றும் பிறருடன் மற்றும் பிறருக்கு துன்பத்தைத் தருகிறது. இந்த மூன்று மடங்கு துன்பத்தைத் தவிர்க்க விரும்புபவர், சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி வளர்ச்சியில் இழப்புகளை சந்திக்கிறார். நாம் தனிப்பட்ட முறையில் துன்பத்தை அனுபவிக்க வேண்டும், ஏனென்றால் கிறிஸ்துவுடன் சிலுவையில் அறையப்படுதல், மரணம் மற்றும் சக அடக்கம் ஆகியவற்றில் நாம் சுய திருப்தி அடைந்த வாழ்க்கையை இழக்க வேண்டும். உயிர்த்தெழுந்தவர் நம்மில் வளரும்போது, ​​இந்த சுய-வெறுப்பு ஒரு உண்மையாகிறது "(ஃபிரிட்ஸ் பிண்டே," கிறிஸ்துவின் உடலின் பரிபூரணம் ", பக்கம் 63).

சுருக்கம்

"ஆனால், உங்களுக்கும் லாவோடிசியாவிற்கும், மாம்சத்தில் என்னைப் பார்க்காத அனைவருக்கும், அவர்களுடைய இருதயங்கள் அறிவுறுத்தப்படுவதற்கும், அன்பில் ஒன்றுபடுவதற்கும், முழுமையான உறுதியுடன் வளப்படுத்தப்படுவதற்கும் நான் என்ன ஒரு பெரிய போராட்டத்தை அறிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன், கடவுளின் மர்மத்தின் அறிவுக்கு, இது கிறிஸ்து, இதில் ஞானம் மற்றும் அறிவின் அனைத்து பொக்கிஷங்களும் மறைக்கப்பட்டுள்ளன "(கர்னல் 2,1-3).

Hannes Zaugg எழுதியது