பரிசுத்த ஆவியானவரை நம்ப முடியுமா?

அவளை காப்பாற்ற பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்பலாம்எங்கள் மூப்பர்களில் ஒருவர் சமீபத்தில் என்னிடம் சொன்னார், அவர் பரிசுத்த ஆவியின் வல்லமையைப் பெற விரும்பியதால், அவர் அனைத்து பாவங்களையும் அவர் வெல்ல முடியும் என்பதால், அவர் ஞானஸ்நானம் எடுத்ததற்கு முக்கிய காரணமே காரணம். அவரது நோக்கங்கள் நன்றாக இருந்தன, ஆனால் அவரது புரிதல் சற்றே குறைபாடுடையதாக இருந்தது (நிச்சயமாக, எந்தவொரு சரியான புரிதலுக்கும், கடவுளின் கிருபையால் நாம் சேமிக்கப்படுகிறோம், நம்முடைய தவறான போதிலும்).

பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்முடைய "வெற்றியாளர்கள்", நம் மனப்பான்மைக்கான ஒரு சூப்பர்சார்ஜர் வகையைச் சாதிக்க நாம் இயங்குவதற்கு ஏதுவானது அல்ல. பரிசுத்த ஆவியானவர் தேவனே, அவர் எங்களோடும் நம்மோடும் இருக்கிறாரே, அவர் நம்மை கிறிஸ்துவுக்குள்ளாகத் தந்த அன்பையும், வாக்குத்தத்தத்தையும், நெருங்கிய கூட்டுறவுகளையும் நமக்குத் தருகிறார். கிறிஸ்து மூலமாக, பிதா நம்மைத் தன் சொந்த பிள்ளைகளாய் ஆக்கியுள்ளார், பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்குத் தெரிந்திருக்கும் ஆவிக்குரிய உணர்வைத் தருகிறார் (ரோமர் 9). பரிசுத்த ஆவியானவர் கிறிஸ்துவைக் கொண்டு கடவுளோடு ஒற்றுமையுடன் வாழ்கிறார், ஆனால் அவர் பாவம் செய்யும் திறனை இழக்கவில்லை. தவறான ஆசைகள், தவறான உள்நோக்கம், தவறான எண்ணங்கள், தவறான சொற்கள் மற்றும் செயல்கள் ஆகியவை நமக்கு இன்னும் இருக்கும்.

ஒரு குறிப்பிட்ட பழக்கத்தை விட்டுக்கொடுக்க விரும்பினாலும், நாம் இன்னும் அவ்வாறு செய்ய முடியாது என்பதைக் காண்கிறோம். இந்த பிரச்சனையிலிருந்து விடுவிப்பதற்காக நாம் கடவுளுடைய சித்தமாக இருப்பதை அறிந்திருக்கிறோம், ஆனால் சில காரணங்களால், நம்மீது அதன் செல்வாக்கை அசைக்க முடியாததாக இருக்கிறது.

பரிசுத்த ஆவியானவர் நம் வாழ்வில் உண்மையிலேயே வேலை செய்கிறார் என்று நாம் நம்பலாமா? - குறிப்பாக "நல்ல" கிறிஸ்தவர்கள் அல்ல, ஏனென்றால் எதுவும் நடக்கவில்லை போல தெரிகிறது. நாம் பாவத்தை எதிர்த்துப் போராடினால், நாம் அதிகமான மாற்றங்களை செய்ய மாட்டோம் என்று நினைத்தால், நாம் கடவுளின் பிரச்சனையை கூட தீர்க்க முடியாது என்று முடிவுக்கு வந்துவிட்டோமா?

குழந்தைகள் மற்றும் இளம் பருவத்தினர்

நாம் விசுவாசத்தில் கிறிஸ்துவிடம் வருகையில், புதிதாக பிறக்கிறோம், புதிதாகப் புதிதாகப் படைக்கப்பட்டோம். நாம் புதிய உயிரினங்கள், புதியவர்கள், கிறிஸ்துவுக்குள் குழந்தைகள். குழந்தைகள் எந்த வலிமையும் இல்லை, அவர்களுக்கு திறமை இல்லை, அவர்கள் தங்களை சுத்தப்படுத்திக்கொள்ள மாட்டார்கள்.

அவர்கள் வளர்ந்து வரும் போது, ​​அவர்கள் சில திறன்களைப் பெறுகின்றனர், மேலும் அவர்கள் செய்ய முடியாத அளவு உள்ளது என்பதை உணர ஆரம்பிக்கிறார்கள், இது சில நேரங்களில் ஏமாற்றத்திற்கு வழிவகுக்கிறது. அவர்கள் crayons மற்றும் கத்தரிக்கோல் கொண்டு fidget மற்றும் அவர்கள் ஒரு வயது மற்றும் அதை செய்ய முடியாது என்று கவலை. ஆனால் விரக்தியால் பாதிக்கப்படுவதில்லை - நேரமும் உடற்பயிற்சியும் மட்டுமே உதவும்.

இது நம் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்கு பொருந்தும். சில சமயங்களில் இளம் கிறிஸ்தவர்கள் போதைப் பழக்கத்தை அல்லது உடைந்த குணநலன்களை உடைக்க வியத்தகு சக்தி பெறுகிறார்கள். சில சமயங்களில் இளம் கிறிஸ்தவர்கள் உடனடியாக சபைக்கு "புதையல்". அதிகமான பிற்பாடு, கிறிஸ்தவர்கள் அதே பாவங்களைப் போலவே போராடுகிறார்கள், அதே ஆளுமை, அதே அச்சங்களும் ஏமாற்றங்களும் உண்டு. அவர்கள் ஆன்மீக ராட்சதர்கள் அல்ல.

இயேசு பாவத்தை வென்றார், நமக்கு சொல்லப்படுகிறது, ஆனால் பாவம் இன்னும் நம் சக்தியில் இருப்பதாக தெரிகிறது. நம்மில் உள்ள பாவ இயல்பு தோற்கடிக்கப்பட்டது, ஆனால் அது இன்னும் நாம் அதன் கைதிகளாகவே கருதுகிறது. ஓ நாங்கள் என்ன மோசமான மனிதர்களே! பாவத்திலிருந்தும் மரணத்திலிருந்தும் யார் நம்மைக் காப்பாற்றுவார்கள்? நிச்சயமாக இயேசு (ரோம் 7,24-25). அவர் ஏற்கனவே வெற்றியை வென்றுள்ளார் - மேலும் அவர் இந்த வெற்றியை எங்கள் வெற்றியாக மாற்றியுள்ளார்.

ஆனால் முழுமையான வெற்றியை நாம் இதுவரை பார்க்கவில்லை. மரணத்தின் மீது அவருடைய அதிகாரத்தை நாம் இன்னும் காணவில்லை, நம் வாழ்வில் பாவத்தின் முழுமையான முடிவை நாம் காணவில்லை. எபிரேயர் என்கிற எபிரெயர் கூறுவதுபோல், எல்லாவற்றையும் நம் கால்களின் கீழ் நாம் பார்க்கவில்லை. நாம் என்ன செய்கிறோம் - நாம் இயேசுவை நம்புகிறோம். அவருடைய வெற்றியை அவர் வெற்றிபெற்றுவிட்டார் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம், அவருடைய வார்த்தையையும் நாங்கள் நம்புகிறோம்.

நாம் கிறிஸ்துவில் சுத்தமானவர்களாகவும், தூய்மையானவர்களாகவும் இருப்பதை அறிந்திருந்தாலும், நம்முடைய தனிப்பட்ட பாவங்களை மீறுவதில் முன்னேற்றம் காண விரும்புகிறோம். இந்த செயல்முறை சில நேரங்களில் மோசமாக மெதுவாக தோன்றலாம், ஆனால் நம்மிலும் மற்றவர்களிடத்திலும் அவர் வாக்களித்ததைச் செய்வதற்கு நாம் கடவுளை நம்பலாம். எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, அது நம்முடைய வேலை அல்ல. இது அவருடைய நிகழ்ச்சி நிரல், நம்முடையது அல்ல. நாம் கடவுளுக்குக் கீழ்ப்படிந்தால், அவருக்காக காத்திருக்க தயாராக இருக்க வேண்டும். வழியில் நம் வேலையைச் செய்வதற்கு அவரை நம்புவதற்கு நாம் தயாராக இருக்க வேண்டும்.
தங்களுடைய அப்பாவை விட அவர்கள் அறிந்திருக்கிறார்கள் என்று இளைஞர்கள் அடிக்கடி நினைக்கிறார்கள். அவர்கள் அது வாழ்க்கையில் என்ன தெரியும், அவர்கள் தங்கள் சொந்த நன்றாக எல்லாம் சாதிக்க முடியும் என்று நினைக்கிறேன் (நிச்சயமாக, அனைத்து எனவே இளம் பருவத்தினர், ஆனால் ஒரே மாதிரியான சில சான்றுகள் உள்ளடக்கியது).

இளம் பருவத்தையே ஒத்திருக்கும் விதத்தில் கிறிஸ்தவர்கள் சில சமயங்களில் சிந்திக்கலாம். ஆவிக்குரிய "வளர்ந்து வரும்" சரியான நடத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது என்று நாம் நினைக்கத் தொடங்கலாம், இது கடவுளுக்கு முன்பாக நம் நிலைப்பாடு எப்படி நடந்துகொள்வது என்பதைப் பொறுத்து நம்மை வழிநடத்துகிறது. நாம் நன்றாக நடந்துகொள்வதால், மற்றவர்களுடன் நின்று பார்த்துக் கொள்ளும் ஒரு போக்கு நமக்கு இருப்பதைக் காட்டலாம். நாம் நன்றாக நடந்து கொள்ளாவிட்டால், கடவுள் நம்மை விட்டுவிட்டார் என்ற நம்பிக்கையுடன், நாம் நம்பிக்கையையும் மனச்சோர்வையும் இழக்க நேரிடும்.

ஆனால் கடவுள் நமக்கு முன் நீதி செய்ய நம்மை கேட்கவில்லை; அவர் நம்மை நேசிக்கிறார், தேவபக்தியை நியாயப்படுத்தும் ஒருவரே (ரோமன் XX), நம்மை நேசிக்கிறார், கிறிஸ்துவின் நிமித்தமாக நம்மை காப்பாற்றுகிறார்.
நாம் கிறிஸ்துவில் முதிர்ச்சி அடைந்தபொழுது, கடவுளுடைய அன்பில் இன்னும் உறுதியாய் இருக்கிறோம், இது கிறிஸ்துவில் மிக உயர்ந்த முறையில் நமக்கு காண்பிக்கிறது (1, John XX). நாம் அதில் ஓய்வெடுக்கையில், வெளிப்படுத்துதல் 9-ல் விவரிக்கப்பட்டுள்ள நாளுக்கு நாம் காத்திருக்கிறோம்: "தேவன் அவர்களுடைய கண்ணீரை எல்லாவற்றையும் துடைப்பார்; இனி மரணமுமில்லை, வியாகுமலும் அலறுதலுமில்லை, வருத்தமுமில்லை; ஏனெனில் முதல் கடந்துவிட்டது. "

சரியான!

இந்த நாள் வரும்போது, ​​பவுலின் கூற்றுப்படி, நாம் ஒரு கணத்தில் மாற்றப்படுவோம். நாம் அழியாதவர்கள், அழியாதவர்கள், அழியாதவர்கள் (1, corp. 15,52-53). கடவுள் வெளிப்புறத்தை மட்டுமல்ல, உள் மனிதனை மீட்டுக்கொள்கிறார். இது பலவீனம் மற்றும் நிலைமாற்றத்திலிருந்து மகிமை மற்றும் மிக முக்கியமாக பாவமற்ற தன்மையை மாற்றுகிறது. கடைசி எக்காளத்தின் சத்தத்தில் நாம் எந்த நேரத்திலும் மாற்றப்படுவோம். நம் உடல்கள் மீட்கப்படுகின்றன (ரோம் 8,23), ஆனால் இன்னும் அதிகமாக, கடவுள் நம்மை கிறிஸ்துவில் எவ்வாறு படைத்தார் (1, ஜான் 3,2). கடவுளை கிறிஸ்துவில் ஒரு யதார்த்தமாக்கிய இன்னும் கண்ணுக்கு தெரியாத யதார்த்தத்தை நாம் தெளிவாகக் காண்போம்.

கிறிஸ்துவின் மூலம் நம்முடைய பழைய பாவ இயல்பு தோற்கடிக்கப்பட்டு அழிக்கப்பட்டது. உண்மையில், அவள் இறந்துவிட்டாள். "ஏனென்றால், நீங்கள் இறந்துவிட்டீர்கள், உங்கள் வாழ்க்கை கிறிஸ்துவுடன் கடவுளில் மறைக்கப்பட்டுள்ளது" (கர்னல் 3,3). கடவுளின் விருப்பத்தின்படி, "அவ்வளவு எளிதில் நம்மைச் சுற்றிக் கொள்ளும்" பாவமும், நாம் "சிந்த முயற்சிக்கிறோம்" (ஹெப்ர் எக்ஸ்என்யூஎம்எக்ஸ்) பாவமும் நாம் கிறிஸ்துவில் இருக்கும் புதிய மனிதனின் ஒரு பகுதியாக இல்லை. கிறிஸ்துவில் நமக்கு புதிய வாழ்க்கை இருக்கிறது. கிறிஸ்துவின் வருகையில், பிதா நம்மை கிறிஸ்துவில் படைத்ததைப் போல நாம் இறுதியாக நம்மைப் பார்ப்போம். நம்முடைய உண்மையான வாழ்க்கை (கொலோசெயர் 12,1-3,3) கிறிஸ்துவில் பரிபூரணராக இருப்பதைப் போல, நாம் உண்மையிலேயே இருப்பதைப் பார்ப்போம். இந்த காரணத்திற்காக, நாம் ஏற்கனவே இறந்து கிறிஸ்துவோடு உயிர்த்தெழுந்திருப்பதால், நம்மில் பூமிக்குரியதை "கொன்றுவிடுகிறோம்" (வசனம் 4).

ஆட்டுக்குட்டியின் இரத்தத்தினாலே (வெளிப்பாடு XX), சாத்தானையும் பாவத்தையும் மரணத்தையும் ஒரே மாதிரியாக மட்டுமே நாம் கடக்கிறோம். இயேசு கிறிஸ்துவின் வெற்றி மூலம், சிலுவையில் வென்றது, பாவம் மற்றும் மரணத்தின் மீது வெற்றி பெற்றது, பாவத்திற்கு எதிரான நம் போராட்டங்களால் அல்ல. பாவம் எதிராக எங்கள் போராட்டங்கள் நாம் கிறிஸ்துவுக்குள், பரிசுத்த ஆவியினால் ஒற்றுமை அவருடன் இரு எங்களுக்கு உள்ள விருப்பத்தையும் செய்து செயல்படும் என்று நாங்கள் எதிரிகள் இனி கடவுள் என்றும் ஆனால் அவரது நண்பர்கள் உண்மையின் வெளிப்பாடாக உள்ளது கடவுளின் தயவில் (பிலிப்பியர் XX).

பாவத்திற்கு எதிரான நமது போராட்டம் கிறிஸ்துவில் நம்முடைய நீதியின் காரணமல்ல. அவர் பரிசுத்தத்தை வெளிப்படுத்தவில்லை. கிறிஸ்துவில் கடவுளின் அன்பும் நல்மையும் நம்மைப் பொறுத்தவரை, நம்முடைய நீதியின் காரணமே காரணம். எல்லா பாவங்களிலிருந்தும், தேவபக்தியற்றவர்களிடமிருந்தும் கடவுளால் மீட்கப்பட்டோம், ஏனெனில் கடவுள் அன்பிலும் கிருபையிலும் நிறைந்திருக்கிறார், வேறு காரணத்திற்காக அல்ல. பாவத்திற்கு எதிரான நமது போராட்டம் கிறிஸ்துவினால் நமக்கு அளிக்கப்பட்ட புதிய, நேர்மையான சுயநலத்தின் விளைபொருளாகும், காரணம் அல்ல. நாம் இன்னும் பாவிகளாய் இருந்தபோது கிறிஸ்து நமக்கு மரித்தார் (ரோமர் 9).

நாம் பாவத்தை வெறுக்கிறோம், பாவத்தை எதிர்த்து நிற்கிறோம், நமக்குப் பாடுபடுகிற வேதனையையும் வேதனையையும் தவிர்ப்போம், ஏனென்றால் கடவுள் நமக்கு உயிர்த்தெழுப்பினார், பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மில் வேலை செய்கிறார். நாம் கிறிஸ்துவில் இருப்பதால், பாவத்தை எதிர்த்துப் போராடுகிறோம், "நம்மைச் சுற்றிலும் எளிதில் நனைக்கிறோம்" (எபி. ஆனால் நம் சொந்த முயற்சிகளால் வெற்றியை அடையவில்லை, பரிசுத்த ஆவியானவரால் வலுவடையப்பட்ட நமது சொந்த முயற்சிகளால் அல்ல. நாம் கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினாலே வெற்றியை அடைகிறோம்; அவருடைய மரணத்தினாலும் உயிர்த்தெழுதலினாலும், தேவனுடைய குமாரனாகிய தேவனுடைய குமாரனாகிய தேவன், நம்முடைய மாம்சத்திலே மாம்சத்திலிருக்கிறவர்.

நம்முடைய இரட்சிப்புக்கு அவசியமான எல்லாவற்றையும் கடவுள் ஏற்கெனவே செய்திருக்கிறார்; கிறிஸ்துவில் அவரை அறிந்துகொள்வதன் மூலம் நம்மை வாழ வைக்கும் அனைத்தையும் அவர் நமக்கு ஏற்கனவே கொடுத்திருக்கிறார். அவர் மிகவும் நம்பமுடியாத நல்லவர் என்பதால் அவர் வெறுமனே செய்தார் (2, Petrus XXIII, 1-XX).

வெளிப்படுத்துதல் புத்தகம், இனிமேலும் கத்தாதலும், கண்ணீரும், துயரமும் இல்லை, இனிமேலும் பாவம் இருக்காது என்பதற்கான ஒரு காலம் வரும் என்று நமக்கு சொல்கிறது - அது பாவம், துன்பம் ஏற்படும். திடீரென்று, ஒரு சுருக்கமான நேரத்தில், இருள் முடிவுக்கு வந்து பாவம் இனி நாம் கைதிகளாய் இருப்பதாக நினைத்து நம்மை கவர்ந்திழுக்க முடியாது. நம்முடைய உண்மையான சுதந்திரம், கிறிஸ்துவின் புதிய வாழ்வு, அவருடன் எல்லா மகிமையிலும் அவருடன் பிரகாசிக்கும். இதற்கிடையில், அவருடைய வாக்குறுதியின் வார்த்தையை நாங்கள் நம்புகிறோம் - அதைப் பற்றி சிந்திக்க வேண்டிய ஒன்று.

ஜோசப் தக்காச்