பரிசுத்த ஆவியானவரை நம்ப முடியுமா?

அவளை காப்பாற்ற பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்பலாம் எங்கள் பெரியவர் ஒருவர் சமீபத்தில் என்னிடம் சொன்னார், அவர் 20 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஞானஸ்நானம் பெற்றதற்கு முக்கிய காரணம், அவர் பரிசுத்த ஆவியின் சக்தியைப் பெற விரும்பியதால், அவர் செய்த எல்லா பாவங்களையும் சமாளிக்க முடியும். அவரது நோக்கங்கள் நன்றாக இருந்தன, ஆனால் அவரது புரிதல் கொஞ்சம் குறைபாடுடையது (நிச்சயமாக, யாருக்கும் சரியான புரிதல் இல்லை, நம்முடைய தவறான புரிதல்களுக்கு மத்தியிலும், கடவுளின் கிருபையால் நாம் இரட்சிக்கப்படுகிறோம்).

பரிசுத்த ஆவியானவர், நம்முடைய “குறிக்கோள்களை” அடைவதற்கு வெறுமனே “இயக்க ”க்கூடிய ஒன்றல்ல, இது நம்முடைய விருப்பத்திற்கு ஒரு வகையான சூப்பர்சார்ஜர். பரிசுத்த ஆவியானவர் கடவுள், அவர் நம்முடன் இருக்கிறார், நம்மில் இருக்கிறார், கிறிஸ்துவில் பிதா நமக்காக இயக்கும் அன்பையும், உறுதியையும், நெருங்கிய கூட்டுறவையும் அவர் நமக்குத் தருகிறார். கிறிஸ்துவின் மூலமாக, பிதா நம்மைத் தம்முடைய பிள்ளைகளாக்கினார், இதை அங்கீகரிக்க பரிசுத்த ஆவியானவர் ஆன்மீக உணர்வை நமக்குத் தருகிறார் (ரோமர் 8,16). பரிசுத்த ஆவியானவர் கிறிஸ்துவின் மூலம் கடவுளோடு நெருங்கிய கூட்டுறவை நமக்குத் தருகிறார், ஆனால் அது பாவத்திற்கான நமது திறனை மறுக்காது. தவறான ஆசைகள், தவறான நோக்கங்கள், தவறான எண்ணங்கள், தவறான வார்த்தைகள் மற்றும் செயல்கள் நமக்கு இன்னும் இருக்கும். 

ஒரு குறிப்பிட்ட பழக்கத்தை விட்டுக்கொடுக்க விரும்பினாலும், நாம் இன்னும் அவ்வாறு செய்ய முடியாது என்பதைக் காண்கிறோம். இந்த பிரச்சனையிலிருந்து விடுவிப்பதற்காக நாம் கடவுளுடைய சித்தமாக இருப்பதை அறிந்திருக்கிறோம், ஆனால் சில காரணங்களால், நம்மீது அதன் செல்வாக்கை அசைக்க முடியாததாக இருக்கிறது.

பரிசுத்த ஆவியானவர் உண்மையில் நம் வாழ்வில் செயல்படுகிறார் என்று நாம் நம்ப முடியுமா - குறிப்பாக நாம் உண்மையில் "நல்ல" கிறிஸ்தவர்கள் அல்ல என்பதால் எதுவும் உண்மையில் நடப்பதில்லை என்று தோன்றுகிறதா? நாம் பாவத்துடன் தொடர்ந்து போராடினால், நாம் பெரிதாக மாறாதது போல் தோன்றும்போது, ​​கடவுளால் கூட பிரச்சினையை தீர்க்க முடியாத அளவுக்கு நாம் உடைந்துவிட்டோம் என்று முடிவு செய்கிறோமா?

குழந்தைகள் மற்றும் இளம் பருவத்தினர்

நாம் விசுவாசத்தில் கிறிஸ்துவிடம் வருகையில், புதிதாக பிறக்கிறோம், புதிதாகப் புதிதாகப் படைக்கப்பட்டோம். நாம் புதிய உயிரினங்கள், புதியவர்கள், கிறிஸ்துவுக்குள் குழந்தைகள். குழந்தைகள் எந்த வலிமையும் இல்லை, அவர்களுக்கு திறமை இல்லை, அவர்கள் தங்களை சுத்தப்படுத்திக்கொள்ள மாட்டார்கள்.

அவர்கள் வளர்ந்து வரும் போது, ​​அவர்கள் சில திறன்களைப் பெறுகின்றனர், மேலும் அவர்கள் செய்ய முடியாத அளவு உள்ளது என்பதை உணர ஆரம்பிக்கிறார்கள், இது சில நேரங்களில் ஏமாற்றத்திற்கு வழிவகுக்கிறது. அவர்கள் crayons மற்றும் கத்தரிக்கோல் கொண்டு fidget மற்றும் அவர்கள் ஒரு வயது மற்றும் அதை செய்ய முடியாது என்று கவலை. ஆனால் விரக்தியால் பாதிக்கப்படுவதில்லை - நேரமும் உடற்பயிற்சியும் மட்டுமே உதவும்.

இது நமது ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கும் பொருந்தும். சில நேரங்களில் இளம் கிறிஸ்தவர்களுக்கு போதைப் பழக்கத்தையோ அல்லது சூடான மனநிலையையோ உடைக்க வியத்தகு வலிமை அளிக்கப்படுகிறது. சில நேரங்களில் இளம் கிறிஸ்தவர்கள் உடனடியாக தேவாலயத்திற்கு ஒரு "புதையல்". பெரும்பாலும், கிறிஸ்தவர்கள் முன்பு போலவே அதே பாவங்களுடன் போராடுகிறார்கள், அவர்களுக்கு ஒரே ஆளுமை, அதே அச்சங்கள் மற்றும் விரக்திகள் உள்ளன. அவர்கள் ஆன்மீக ராட்சதர்கள் அல்ல.

இயேசு பாவத்தை வென்றார் என்று நமக்குக் கூறப்படுகிறது, ஆனால் பாவம் இன்னும் அதன் சக்தியில் நம்மைக் கொண்டுள்ளது என்று தெரிகிறது. நமக்குள் இருக்கும் பாவ இயல்பு தோற்கடிக்கப்பட்டுள்ளது, ஆனால் அது இன்னும் நாம் அவருடைய கைதியாக இருப்பதைப் போலவே நடத்துகிறது. ஓ நாம் என்ன பரிதாபகரமான மனிதர்கள்! பாவத்திலிருந்தும் மரணத்திலிருந்தும் யார் நம்மைக் காப்பாற்றுவார்கள்? நிச்சயமாக இயேசு (ரோமர் 7,24: 25). அவர் ஏற்கனவே வென்றார் - மேலும் அவர் இந்த வெற்றியை எங்கள் வெற்றியாக மாற்றியுள்ளார்.

ஆனால் முழுமையான வெற்றியை நாம் இதுவரை பார்க்கவில்லை. மரணத்தின் மீது அவருடைய அதிகாரத்தை நாம் இன்னும் காணவில்லை, நம் வாழ்வில் பாவத்தின் முழுமையான முடிவை நாம் காணவில்லை. எபிரேயர் என்கிற எபிரெயர் கூறுவதுபோல், எல்லாவற்றையும் நம் கால்களின் கீழ் நாம் பார்க்கவில்லை. நாம் என்ன செய்கிறோம் - நாம் இயேசுவை நம்புகிறோம். அவருடைய வெற்றியை அவர் வெற்றிபெற்றுவிட்டார் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம், அவருடைய வார்த்தையையும் நாங்கள் நம்புகிறோம்.

நாம் கிறிஸ்துவில் சுத்தமானவர்களாகவும், தூய்மையானவர்களாகவும் இருப்பதை அறிந்திருந்தாலும், நம்முடைய தனிப்பட்ட பாவங்களை மீறுவதில் முன்னேற்றம் காண விரும்புகிறோம். இந்த செயல்முறை சில நேரங்களில் மோசமாக மெதுவாக தோன்றலாம், ஆனால் நம்மிலும் மற்றவர்களிடத்திலும் அவர் வாக்களித்ததைச் செய்வதற்கு நாம் கடவுளை நம்பலாம். எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, அது நம்முடைய வேலை அல்ல. இது அவருடைய நிகழ்ச்சி நிரல், நம்முடையது அல்ல. நாம் கடவுளுக்குக் கீழ்ப்படிந்தால், அவருக்காக காத்திருக்க தயாராக இருக்க வேண்டும். வழியில் நம் வேலையைச் செய்வதற்கு அவரை நம்புவதற்கு நாம் தயாராக இருக்க வேண்டும்.
இளம் பருவத்தினர் பெரும்பாலும் தங்கள் தந்தையை விட தங்களுக்கு அதிகம் தெரியும் என்று நினைக்கிறார்கள். வாழ்க்கை என்னவென்று தங்களுக்குத் தெரியும் என்றும், எல்லாவற்றையும் அவர்கள் சொந்தமாகச் செய்ய முடியும் என்றும் அவர்கள் நினைக்கிறார்கள் (நிச்சயமாக, எல்லா இளம் பருவத்தினரும் இப்படி இல்லை, ஆனால் ஒரே மாதிரியானது சில ஆதாரங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டது).

கிறிஸ்தவர்களான நாம் சில சமயங்களில் இளம் பருவத்தினரைப் போலவே சிந்திக்கலாம். ஆன்மீகம் "வளர்ந்து வருவது" சரியான நடத்தையை அடிப்படையாகக் கொண்டது என்று நாம் சிந்திக்கத் தொடங்கலாம், இது கடவுளுக்கு முன்பாக நம்முடைய நிலைப்பாடு நாம் எவ்வளவு நன்றாக நடந்துகொள்கிறோம் என்பதைப் பொறுத்தது என்று சிந்திக்க வழிவகுக்கிறது. நாம் நன்றாக நடந்து கொண்டால், நம்மைப் போலவே நல்லவர்களாக இல்லாத மற்றவர்களைக் குறைத்துப் பார்க்கும் போக்கைக் காட்டலாம். நாம் அவ்வளவு சிறப்பாக நடந்து கொள்ளாவிட்டால், நாம் விரக்தியிலும் மனச்சோர்விலும் விழுந்து கடவுள் நம்மை விட்டுவிட்டார் என்று நம்பலாம்.

ஆனால், தம்மை முன்பாக நம்மை நீதியாக்கும்படி கடவுள் கேட்கவில்லை; தேவபக்தியற்றவர்களை நியாயப்படுத்தும் அவரை நம்பும்படி அவர் கேட்கிறார் (ரோமர் 4,5) கிறிஸ்துவின் நிமித்தம் நம்மை நேசித்து நம்மைக் காப்பாற்றுகிறவர்.
நாம் கிறிஸ்துவில் முதிர்ச்சியடையும் போது, ​​கடவுளின் அன்பில் நாம் இன்னும் உறுதியாக ஓய்வெடுக்கிறோம், இது கிறிஸ்துவில் மிக உயர்ந்த வழியில் நமக்குக் காட்டப்படுகிறது (1 யோவான் 4,9). நாம் அதில் ஓய்வெடுக்கும்போது, ​​வெளிப்படுத்துதல் 21,4: «-ல் விவரிக்கப்பட்டுள்ள நாளை எதிர்நோக்குகிறோம், God கடவுள் அவளுடைய கண்களிலிருந்து கண்ணீரை எல்லாம் துடைப்பார், மரணம் இனி இருக்காது, துன்பம், அழுகை அல்லது வலி அதிகமாக இருக்காது ; ஏனெனில் முதல் காலம் கடந்துவிட்டது. »

சரியான!

அந்த நாள் வரும்போது, ​​பவுல், நாம் ஒரு நொடியில் மாற்றப்படுவோம். நாம் அழியாதவர்கள், அழியாதவர்கள், தவிர்க்க முடியாதவர்கள் (1 கொரி. 15,52-53). கடவுள் வெளிப்புறத்தை மட்டுமல்ல, உள் மனிதனை மீட்டுக்கொள்கிறார். பலவீனம் மற்றும் அசாத்தியத்திலிருந்து மகிமை மற்றும் மிக முக்கியமாக பாவமற்ற தன்மை ஆகியவற்றை அவர் மாற்றுகிறார். கடைசி எக்காளத்தின் சத்தத்தில், நாம் ஒரு நொடியில் மாற்றப்படுவோம். நமது உடல்கள் மீட்கப்படுகின்றன (ரோமர் 8,23), ஆனால் அதைவிட அதிகமாக, கடவுள் நம்மை கிறிஸ்துவில் எப்படி உருவாக்கினார் என்பதை இறுதியாக நாமே பார்ப்போம் (1 யோவான் 3,2). கடவுள் கிறிஸ்துவில் நிஜமாக்கிய இன்னும் கண்ணுக்கு தெரியாத யதார்த்தத்தை நாம் தெளிவாகக் காண்போம்.

நம்முடைய பழைய பாவ இயல்பு கிறிஸ்துவால் தோற்கடிக்கப்பட்டு அழிக்கப்பட்டது. உண்மையில், அவள் இறந்துவிட்டாள். "ஏனென்றால், நீங்கள் இறந்துவிட்டீர்கள், உங்கள் வாழ்க்கை கிறிஸ்துவுடன் கடவுளில் மறைக்கப்பட்டுள்ளது" என்று பவுல் கூறுகிறார். (கொலோ 3,3). நாம் "மிகவும் எளிதில் பின்னப்பட்ட" பாவம் மற்றும் "சிந்த முயற்சிக்கிறோம்" (எபிரெயர் 12,1) கடவுளுடைய சித்தத்தின்படி நாம் கிறிஸ்துவில் இருக்கும் புதிய மனிதனின் ஒரு பகுதி அல்ல. கிறிஸ்துவில் நமக்கு புதிய வாழ்க்கை இருக்கிறது. கிறிஸ்து வரும்போது, ​​பிதா நம்மை கிறிஸ்துவில் படைத்ததைப் போல நாம் இறுதியாக நம்மைப் பார்ப்போம். நம்முடைய உண்மையான வாழ்க்கையான கிறிஸ்துவில் பரிபூரணராக இருப்பதைப் போலவே நாம் நம்மைப் பார்ப்போம் (கொலோசெயர் 3,3: 4). இந்த காரணத்திற்காக, நாம் ஏற்கனவே இறந்து கிறிஸ்துவுடன் உயிர்த்தெழுந்திருப்பதால், நாம் "கொல்கிறோம்" (வசனம் 5) நம்மில் பூமிக்குரியது.

நாம் சாத்தானையும், பாவத்தையும் மரணத்தையும் ஒரே வழியில் - ஆட்டுக்குட்டியின் இரத்தத்தின் மூலம் மட்டுமே வெல்லிறோம் (வெளிப்படுத்துதல் 12,11). இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் வென்றதன் மூலம் தான் பாவத்திற்கும் மரணத்திற்கும் எதிரான வெற்றியைப் பெறுகிறோம், பாவத்திற்கு எதிரான நமது போராட்டங்களின் மூலம் அல்ல. பாவத்திற்கு எதிரான நமது போராட்டங்கள், நாம் கிறிஸ்துவில் இருக்கிறோம், நாம் இனி கடவுளின் எதிரிகள் அல்ல, ஆனால் அவருடைய நண்பர்கள், பரிசுத்த ஆவியானவர் மூலமாக பரிசுத்த ஆவியானவர் மூலமாக நம்மில் வேலை செய்பவருடன் ஒற்றுமையாகவும், நிறைவேற்றவும் செய்கிறோம் கடவுளின் மகிழ்ச்சிக்கு (பிலிப்பியர் 2,13).

பாவத்திற்கு எதிரான நமது போராட்டம் கிறிஸ்துவில் நம்முடைய நீதியின் காரணம் அல்ல. அவர் பரிசுத்தத்தைக் கொண்டுவருவதில்லை. கிறிஸ்துவில் நம்மீது கடவுளின் சொந்த அன்பும் கருணையும் நம் நீதியின் காரணம், ஒரே காரணம். நாம் நியாயப்படுத்தப்படுகிறோம், எல்லா பாவங்களிலிருந்தும், எல்லா கடவுளற்ற தன்மையிலிருந்தும் கிறிஸ்துவின் மூலமாக கடவுளால் மீட்கப்படுகிறோம், ஏனென்றால் கடவுள் அன்பும் கிருபையும் நிறைந்தவர் - வேறு எந்த காரணத்திற்காகவும். பாவத்திற்கு எதிரான நமது போராட்டம் கிறிஸ்து நமக்குக் கொடுத்த புதிய மற்றும் நியாயமான ஈகோவின் விளைவாகும், அதற்கான காரணம் அல்ல. நாம் பாவிகளாக இருந்தபோது கிறிஸ்து நமக்காக மரித்தார் (ரோமர் 5,8).

நாம் பாவத்தை வெறுக்கிறோம், பாவத்தை எதிர்த்துப் போராடுகிறோம், பாவம் நமக்கும் மற்றவர்களுக்கும் ஏற்படும் வேதனையையும் துன்பத்தையும் தவிர்க்க விரும்புகிறோம், ஏனென்றால் கடவுள் நம்மை கிறிஸ்துவில் உயிர்ப்பித்தார், பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மில் செயல்படுகிறார். நாம் கிறிஸ்துவில் இருப்பதால், "எங்களை எளிதில் பிணைக்க" பாவத்திற்கு எதிராக போராடுகிறோம் (எபி. 12,1). ஆனால் பரிசுத்த ஆவியினால் அதிகாரம் பெற்ற நம்முடைய சொந்த முயற்சிகளால் கூட நாம் நம்முடைய சொந்த முயற்சிகளால் வெற்றியை அடையவில்லை. கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தின் மூலமாகவும், அவருடைய மரணம் மற்றும் உயிர்த்தெழுதல் மூலமாகவும் நாம் கடவுளின் அவதார மகனாக, நம்முடைய பொருட்டு மாம்சத்தில் கடவுளாக வெற்றியை அடைகிறோம்.

நம்முடைய இரட்சிப்புக்குத் தேவையான எல்லாவற்றையும் கடவுள் ஏற்கனவே கிறிஸ்துவில் செய்துள்ளார், கிறிஸ்துவில் அவரை அடையாளம் காணும்படி அழைப்பதன் மூலம், வாழ்க்கைக்கும் பக்திக்கும் தேவையான அனைத்தையும் அவர் ஏற்கனவே நமக்கு அளித்துள்ளார். அவர் நம்பமுடியாத அளவிற்கு நல்லவர் என்பதால் அவர் அதைச் செய்தார் (2 பேதுரு 1, 2-3).

வெளிப்படுத்துதல் புத்தகம், இனிமேலும் கத்தாதலும், கண்ணீரும், துயரமும் இல்லை, இனிமேலும் பாவம் இருக்காது என்பதற்கான ஒரு காலம் வரும் என்று நமக்கு சொல்கிறது - அது பாவம், துன்பம் ஏற்படும். திடீரென்று, ஒரு சுருக்கமான நேரத்தில், இருள் முடிவுக்கு வந்து பாவம் இனி நாம் கைதிகளாய் இருப்பதாக நினைத்து நம்மை கவர்ந்திழுக்க முடியாது. நம்முடைய உண்மையான சுதந்திரம், கிறிஸ்துவின் புதிய வாழ்வு, அவருடன் எல்லா மகிமையிலும் அவருடன் பிரகாசிக்கும். இதற்கிடையில், அவருடைய வாக்குறுதியின் வார்த்தையை நாங்கள் நம்புகிறோம் - அதைப் பற்றி சிந்திக்க வேண்டிய ஒன்று.

ஜோசப் தக்காச்