கடவுள் யார்?

"கடவுள்" என்று பைபிள் குறிப்பிடும் இடத்தில், கடவுள் என்று அழைக்கப்படும் "கூர்மையான தாடி மற்றும் தொப்பியைக் கொண்ட வயதான மனிதர்" என்ற பொருளில் ஒரு மனிதர் என்று அர்த்தமல்ல. பிதா, குமாரன் மற்றும் பரிசுத்த ஆவியானவர் என்ற மூன்று தனித்துவமான அல்லது "வெவ்வேறு" நபர்களின் ஒன்றியமாக நம்மைப் படைத்த கடவுளை பைபிள் அங்கீகரிக்கிறது. தந்தை மகன் அல்ல, மகன் தந்தை அல்ல. பரிசுத்த ஆவியானவர் தந்தை அல்லது மகன் அல்ல. அவர்கள் வெவ்வேறு ஆளுமைகளைக் கொண்டிருந்தாலும், அவர்களுக்கு ஒரே நோக்கங்களும் நோக்கங்களும் ஒரே அன்பும் உள்ளன, அதே சாரமும் ஒரே மாதிரியான தன்மையும் கொண்டவை (ஆதியாகமம் 1:1; மத்தேயு 26:28, லூக்கா 19: 3,21-22).

டிரினிட்டி

மூன்று கடவுள் நபர்கள் ஒருவருக்கொருவர் மிகவும் நெருக்கமாகவும் பழக்கமாகவும் இருக்கிறார்கள், கடவுளின் ஒரு நபரை நாம் அறிந்தால், மற்றவர்களையும் நாங்கள் அறிவோம். அதனால்தான் கடவுள் ஒன்று என்பதை இயேசு வெளிப்படுத்துகிறார், ஒரே கடவுள் மட்டுமே இருக்கிறார் என்று சொல்லும்போது அதை மனதில் கொள்ள வேண்டும் (மாற்கு 12,29). கடவுளின் மூன்று நபர்கள் ஒன்றுக்கு குறைவானவர்கள் என்று நினைப்பது கடவுளின் ஒற்றுமையையும் நெருக்கத்தையும் காட்டிக் கொடுப்பதாகும்! கடவுள் அன்பு மற்றும் கடவுள் நெருங்கிய உறவைக் கொண்டவர் என்று அர்த்தம் (1 யோவான் 4,16). கடவுளைப் பற்றிய இந்த உண்மையின் காரணமாக, கடவுள் சில சமயங்களில் "திரித்துவம்" அல்லது "திரித்துவ கடவுள்" என்று அழைக்கப்படுகிறார். திரித்துவம் மற்றும் திரித்துவம் இரண்டும் "ஒற்றுமையில் மூன்று" என்று பொருள்படும். "கடவுள்" என்ற வார்த்தையை நாம் சொல்லும்போது, ​​நாம் எப்போதும் ஒற்றுமையுடன் மூன்று வெவ்வேறு நபர்களைப் பற்றி பேசுகிறோம் - தந்தை, மகன் மற்றும் பரிசுத்த ஆவியானவர் (மத்தேயு 3,16: 17-28,19;). இது "குடும்பம்" மற்றும் "அணி" என்ற சொற்களை நாம் எவ்வாறு புரிந்துகொள்கிறோம் என்பதற்கு ஒத்ததாகும். வேறுபட்ட, ஆனால் சமமான நபர்களுடன் ஒரு «குழு» அல்லது «குடும்பம்». கடவுள் மூன்று கடவுள் என்று அர்த்தமல்ல, ஏனென்றால் கடவுள் ஒரே கடவுள், ஆனால் கடவுளில் ஒருவரான மூன்று வெவ்வேறு நபர்கள் (1 கொரிந்தியர் 12,4: 6-2; 13 கொரிந்தியர் 14).

தத்தெடுப்பு

கடவுள் திரித்துவம் ஒருவருக்கொருவர் அத்தகைய ஒரு சரியான உறவை அனுபவிக்கிறது, அந்த உறவை தங்களுக்குள் வைத்திருக்க வேண்டாம் என்ற முடிவை அவர்கள் எடுத்தார்கள். அது மிகவும் நல்லது! கடவுள் இந்த அன்பை மற்றவர்களுடன் சேர்க்க விரும்பினார், இதனால் மற்றவர்கள் இந்த வாழ்க்கையை ஒரு இலவச பரிசாக நிரந்தரமாக அனுபவிப்பார்கள். கடவுளின் மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கையை மற்றவர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற முக்கோணம் எல்லா படைப்புகளுக்கும், குறிப்பாக மனிதகுலத்தின் படைப்பிற்கும் காரணமாக இருந்தது (சங்கீதம் 8, எபிரெயர் 2,5: 8!). புதிய ஏற்பாட்டின் அர்த்தம் அதுதான்
«தத்தெடு» அல்லது «தத்தெடுப்பு words என்ற சொற்கள் (கலாத்தியர் 4,4-7; எபேசியர் 1,3-6; ரோமர் 8,15-17.23). கடவுளின் வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு அம்சத்திலும் படைப்பு அனைத்தையும் சேர்க்க முக்கோண கடவுள் விரும்பினார்! தத்தெடுப்பு என்பது கடவுளின் முதல் மற்றும் ஒரே காரணம்! கடவுளின் நற்செய்தியை "ஏ" திட்டமாக கற்பனை செய்து பாருங்கள், அங்கு "ஏ" என்பது "தத்தெடுப்பு" என்பதைக் குறிக்கிறது!

அவதாரம்

நாம் படைப்பு என்று அழைக்கும் எதுவும் இருப்பதற்கு முன்பே கடவுள், திரித்துவம் இருந்ததால், அதை முதலில் ஏற்றுக்கொள்வதற்கு படைப்பைக் கொண்டுவர வேண்டியிருந்தது. ஆனால் கேள்வி வந்தது: படைப்பும் மனிதநேயமும் எவ்வாறு முக்கோண கடவுளின் உறவோடு தொடர்புபடுத்த முடியும் இந்த உறவில் படைப்பை கடவுளே கொண்டு வரவில்லை என்றால், சேர்க்கப்பட வேண்டுமா? எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, நீங்கள் கடவுள் இல்லையென்றால், நீங்கள் எந்த வகையிலும் கடவுளாக முடியாது! உருவாக்கப்பட்ட ஒன்று உருவாக்கப்படாத ஒன்றாக மாற முடியாது. ஒருவிதத்தில், கடவுள் என்ற மும்மூர்த்திகள் ஒரு உயிரினமாகி ஒரு உயிரினமாக இருக்க வேண்டும் (அதே நேரத்தில் கடவுளை மீதமுள்ள நிலையில்) கடவுள் நம்மை தனது பொதுவான உறவில் நிரந்தரமாக கொண்டு வந்து எங்களை அங்கே வைத்திருக்க விரும்பினால். கடவுள்-மனிதனாகிய இயேசுவின் அவதாரம் செயல்பாட்டுக்கு வருவது இங்குதான். கடவுளே, குமாரன் மனிதனாக ஆனார் - இதன் பொருள், கடவுளோடு ஒரு உறவுக்குள் கொண்டுவருவதற்கான நம்முடைய சொந்த முயற்சிகளால் அல்ல. மும்மூர்த்தியான கடவுள், அவருடைய கிருபையில், கடவுளின் குமாரனாகிய இயேசுவில் படைப்பு அனைத்தையும் தனது உறவில் சேர்த்துக் கொண்டார். மும்மூர்த்திகளான கடவுளின் உறவில் படைப்பைக் கொண்டுவருவதற்கான ஒரே வழி, கடவுள் இயேசுவில் தன்னைத் தாழ்த்திக் கொள்வதும், தன்னார்வ மற்றும் வேண்டுமென்றே செயல்படுவதன் மூலம் படைப்பை ஏற்றுக்கொள்வதும் ஆகும். இயேசுவின் மூலம் அவர்களின் உறவில் சுதந்திரமாக நம்முடன் இணைவதற்கு மும்மூர்த்தியான கடவுளின் இந்த செயல் "அருள்" என்று அழைக்கப்படுகிறது (எபேசியர் 1,2: 2,4; 7: 2-3,18; பேதுரு).

நம்முடைய தத்தெடுப்புக்காக மனிதனாக ஆவதற்கு கடவுளின் திட்டம் என்னவென்றால், நாம் ஒருபோதும் பாவம் செய்திருந்தாலும்கூட இயேசு நம்மிடம் வந்திருப்பார்! தெய்வீக தேவன் நம்மை நம்மைப் படைத்தார்! பாவத்தின் பாவத்திலிருந்து நம்மை விடுவித்தாலும், பாவத்திலிருந்து நம்மை விடுவிக்க கடவுள் நம்மை உருவாக்கவில்லை. இயேசு கிறிஸ்து «B plan திட்டம் அல்ல அல்லது கடவுளின் பின் சிந்தனை. இது நமது பாவப் பிரச்சினையை மறைக்கப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு பிளாஸ்டர் மட்டுமல்ல. மூச்சடைக்கக்கூடிய உண்மை என்னவென்றால், இயேசு கடவுளின் முதல் மற்றும் கடவுளோடு ஒரு உறவுக்குள் கொண்டுவர ஒரே எண்ணம். உலகத்தை உருவாக்குவதற்கு முன்பு தொடங்கப்பட்ட "ஏ" திட்டத்தின் நிறைவேற்றமே இயேசு (எபேசியர் 1,5: 6-13,8; வெளிப்படுத்துதல்). ஆரம்பத்தில் இருந்தே கடவுள் திட்டமிட்டபடி, முக்கோண கடவுளின் உறவில் இயேசு நம்மை ஈடுபடுத்த வந்தார், நம்முடைய பாவத்தால் கூட இந்த திட்டத்தை தடுக்க முடியவில்லை! நாம் அனைவரும் இயேசுவில் இரட்சிக்கப்படுகிறோம் (1 தீமோத்தேயு 4,9: 10) ஏனென்றால், தத்தெடுப்புத் திட்டத்தை நிறைவேற்ற கடவுள் ஆர்வமாக இருந்தார்! நாம் படைக்கப்படுவதற்கு முன்பே இயேசுவில் தத்தெடுக்கும் இந்த திட்டத்தை முத்தரப்பு கடவுள் வகுத்தார், இப்போது நாம் கடவுளின் வளர்ப்பு குழந்தைகள்! (கலாத்தியர் 4,4-7; எபேசியர் 1,3-6; ரோமர் 8,15-17.23)!

இரகசிய மற்றும் அறிவுறுத்தல்

படைப்பு அனைத்தையும் இயேசு மூலமாக தன்னுடன் ஒரு உறவாக ஏற்றுக்கொள்ளும் கடவுளின் இந்த திட்டம் ஒரு காலத்தில் யாருக்கும் தெரியாத ஒரு ரகசியமாக இருந்தது (கொலோசெயர் 1,24: 29). இருப்பினும், இயேசு பரலோகத்திற்கு ஏறிய பிறகு, கடவுளின் வாழ்க்கையில் இந்த சேர்க்கையும் சேர்க்கையும் வெளிப்படுத்த அவர் பரிசுத்த ஆவியானவரை அனுப்பினார் (யோவான் 16: 5-15). பரிசுத்த ஆவியின் போதனையின் மூலம், இப்போது எல்லா மனிதர்களிடமும் ஊற்றப்பட்டுள்ளது (அப்போஸ்தலர் 2,17) இந்த உண்மையை நம்பி வணக்கம் செலுத்தும் விசுவாசிகளால் (எபேசியர் 1,11: 14), இந்த மர்மம் உலகம் முழுவதும் அறியப்படுகிறது (கொலோசெயர் 1,3-6)! இந்த உண்மையை ரகசியமாக வைத்திருந்தால், அதை ஏற்றுக்கொண்டு அதன் சுதந்திரத்தை நாம் அனுபவிக்க முடியாது. மாறாக, நாங்கள் பொய்களை நம்புகிறோம் மற்றும் அனைத்து வகையான எதிர்மறை உறவு பிரச்சினைகளையும் அனுபவிக்கிறோம் (ரோமர் 3, 9-20, ரோமர் 5,12: 19!). இயேசுவில் நம்மைப் பற்றிய உண்மையை நாம் கற்றுக் கொள்ளும்போதுதான், உலகெங்கிலும் உள்ள எல்லா மக்களுடனும் இயேசு தனது ஐக்கியத்தில் தவறாகப் பார்ப்பது எவ்வளவு பாவம் என்பதை நாம் உணரத் தொடங்குவோம் (யோவான் 14,20:1; 5,14 கொரிந்தியர் 16: 4,6; எபேசியர்!). அவர் உண்மையில் யார், நாம் அவரிடம் யார் என்பதை அனைவரும் அறிய வேண்டும் என்று கடவுள் விரும்புகிறார் (1 தீமோத்தேயு 2,1: 8)!
இயேசுவில் அவருடைய கிருபையின் நற்செய்தி இது (அப்போஸ்தலர் 20:24).

சுருக்கம்

இயேசுவின் நபரை மையமாகக் கொண்ட இந்த இறையியலைப் பொறுத்தவரை, மக்களை "காப்பாற்றுவது" எங்கள் வேலை அல்ல. இயேசு யார், அவர்கள் ஏற்கனவே அவரிடத்தில் இருக்கிறார்கள் என்பதை அடையாளம் காண அவர்களுக்கு உதவ நாங்கள் விரும்புகிறோம் - கடவுளின் வளர்ப்பு குழந்தைகள்! சாராம்சத்தில், நீங்கள் ஏற்கனவே இயேசுவில் கடவுளைச் சேர்ந்தவர் என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நாங்கள் விரும்புகிறோம் (இது அவர்கள் சரியாக நடந்துகொள்கிறார்கள் என்று நம்புவதற்கும் இரட்சிக்கப்படுவதற்கும் இது அவர்களை ஊக்குவிக்கும்!)

டிம் ப்ராஸ்ஸல் எழுதியுள்ளார்


PDFகடவுள் யார்?