ஒற்றுமை மூன்று

மூன்று ஒன்று மூன்றுஒற்றுமை மூன்று பைபிள் "கடவுள்" இல்லை கடவுள் என்று அழைக்கப்படும் "ஒரு நீண்ட வெள்ளை தாடி, பழைய மனிதன்" என்று அர்த்தம் என்ற பொருளில் ஒரு ஒற்றை நிறுவனம் ஆகும் குறிப்பிடுகிறார் எங்கே. பைபிள், கடவுள் மூன்று வேறுபட்ட அல்லது ஒரு ஒற்றுமை போன்ற, அங்கீகரிக்க எங்களுக்கு உருவாக்கப்பட்ட "வெவ்வேறு" மக்கள், அதாவது, பிதா, குமாரன், பரிசுத்த ஆவியின். பிதா, குமாரன் அல்ல மற்றும் மகன் தந்தையின் அல்ல. பரிசுத்த ஆவி தந்தை அல்லது மகன் அல்ல. அவர்கள் வெவ்வேறு பிரமுகர்கள், ஆனால் அதே நோக்கங்கள், நோக்கங்கள் மற்றும் அதே அன்பு கிட்டும், அதே சாரம் மற்றும் அதே இருப்பு (1Mo 1, 26; மவுண்ட் 28, 19, லூக்கா 3,21-22) கொண்டிருந்தாலும். மூன்று நபர்கள் கடவுள் மிகவும் நெருக்கமான மற்றும் ஒருவருக்கொருவர் அவ்வளவு பரிச்சயம் நாம் தேவனுடைய ஒரு நபர் தெரிந்தால், நாங்கள் மற்ற மக்கள் தெரியும் என்று உள்ளன. அதனாலேயே தான் இயேசு கடவுள் ஒரு [ஒரு] என்று தெரியவருகிறது ஏன், மற்றும் நாம் ஒரே ஒரு கடவுள் (மாற் 12,29) உள்ளது என்று சொல்லும் போது நாம் மனதில் இருக்க வேண்டும். தேவனுடைய மூன்று நபர்கள், ஒரு குறைவாக எதுவாகவும் இருக்கலாம் காட்டிக்கொடுக்க [நெருக்கம்] ஒற்றுமையெனும் மற்றும் பழக்கத்தின் குறிக்கும் என்று யோசிக்க! கடவுள் அன்பு மற்றும் என்று கடவுள் நெருக்கமான உறவுகளை இருப்பது என்று அர்த்தம் (1John). கடவுளைப் பற்றிய இந்த உண்மையின் காரணமாக, கடவுள் சில சமயங்களில் "திரித்துவத்தை" அல்லது "தெய்வீக தேவன்" என்று அழைக்கப்படுகிறார். டிரினிட்டி மற்றும் ட்ரியூன் இருவரும் "ஒற்றுமைக்கு மூன்று" என்று அர்த்தம். பிதா, குமாரன், பரிசுத்த ஆவியின் (மாட் 4,16-3,16, 17) - நாம் வார்த்தை "காட்" நாம் எப்போதும் ஒற்றுமை பற்றி மூன்று வெவ்வேறு மக்கள் பேச சொல்லும் போது. இது "குடும்பம்" மற்றும் "அணி." ஒரு "குழு" அல்லது "குடும்பம்" வெவ்வேறு ஆனால் சமமான நபர்களுடன். ஏனெனில் கடவுள் ஒரே ஒரு கடவுள் அங்கு மூன்று தேவர்கள் என்று அல்ல, ஆனால் தேவனுடைய ஒரு சாரம் மூன்று வெவ்வேறு மக்கள் (28,19Kor 1-12,4; 6Kor 2, 13).

தத்தெடுப்பு

கடவுள், திரித்துவ, ஒருவருக்கொருவர் அத்தகைய ஒரு சரியான உறவை அனுபவித்து அவர்கள் அந்த உறவு தங்களை வைத்திருக்க கூடாது என்று முடிவெடுத்தது. அவள் மிகவும் நன்றாக இருக்கிறாள்! தெய்வீக தேவன் அன்பின் உறவுகளில் மற்றவர்களை சேர்த்துக்கொள்ள விரும்பினார், அதனால் மற்றவர்கள் இந்த வாழ்வை என்றென்றும் மகிழ்ச்சியோடு அனுபவித்து மகிழலாம், இலவச பரிசு. மற்றவர்களுடன் அவரது மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கையைப் பகிர்ந்துகொள்ளும் நோக்கத்தோடு கடவுளுடைய எண்ணம் அனைத்து படைப்புக்கும், குறிப்பாக மனிதகுலத்திற்கான படைப்பிற்காகவும் இருந்தது (சங் .29, எண் 9-ஐ. இந்த புதிய ஏற்பாட்டில் வார்த்தைகள் மூலம் "தத்தெடுப்பு" அல்லது "தத்தெடுப்பு" என்ன ஆகிறது (பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில், எச் 8-XIX, ரோம்). கடவுளின் வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு அம்சத்திலும் படைப்பு எல்லாவற்றையும் சேர்க்க வேண்டுமென்ற தெய்வீக தேவன்! கடவுளின் முதல் மற்றும் ஒரே காரணம் எல்லாம்! கடவுளுடைய நற்செய்தியை "ஏ" என்ற திட்டத்தை கற்பனை செய்து பாருங்கள், அங்கு "ஒரு" "தத்தெடுப்பு" என்று குறிக்கிறது!

அவதாரம்

கடவுளே, டிரினிட்டி, நாம் படைப்புகள் என்று அழைக்கப்படுவதற்கு முன்பே இருந்திருந்தால், கடவுள் அதை முதலில் பின்பற்றுவதற்கு படைப்பை உருவாக்க வேண்டியிருந்தது. ஆனால் கேள்வி எழுந்தது: நீங்கள் கடவுள் இருந்தால், "உருவாக்கம் மற்றும் மனித ஒருமையில் தேவனுடைய உறவு, தன்னை இல்லை திரித்துவக் கடவுள் இந்த உறவு உருவாக்கம் கொண்டு வந்தால் தொடர்புடைய முடியும் எப்படி" இறுதியாக, நாம் முடியாது எந்த ஒரு கடவுள் ஆக! உருவாக்கிய ஏதோ ஒன்று uncreated ஒன்று ஆக முடியாது. சில வழியில் ஒருமையில் கடவுள் ஒரு உயிரினம் இருக்க வேண்டும் மற்றும் கடவுள் அதன் பொதுவான உறவு நிரந்தரமாக எங்களுக்கு கொண்டு சென்று அங்குள்ள வைத்து விழையும் போது (அதே நேரத்தில் கடவுள் அதேசமயம்) ஒரு உயிரினம் இருக்க வேண்டும். இங்கே இயேசுவின் அவதாரம், கடவுளே, நாடகத்தில் வருகிறது. கடவுளே, குமாரன் மனிதனாக ஆனார் - அதாவது, கடவுளோடுள்ள உறவுக்கு நம்மை அழைத்துச் செல்வதற்கு இது நம் சொந்த முயற்சியல்ல. கடவுளின் மகனாகிய இயேசுவிலுள்ள அவரது படைப்புகளில் அவருடைய தெய்வீகத் தன்மையில் அவர் இணைந்தார். தெய்வீகத் தெய்வத்தின் உறவைப் படைப்பதற்கான ஒரே வழி இயேசுவைக் கடவுள் தாழ்த்தி, தன்னை ஒரு தன்னார்வ மற்றும் விருப்பமான செயலாக மூலம் படைப்பாளராக ஏற்றுக்கொள்வதாகும். திரித்துவக் கடவுள் இந்த செயல், சுதந்திரமாக அவர்களது உறவில் தேர்வு யார் இயேசுவுக்குள் நம்மை அடை, அது "கருணை" (; 1,2Pt 2,4 எபே 7, 2-3,18) என்று அழைக்கப்படுகிறது. நம்முடைய தத்தெடுப்புக்காக மனிதனாக ஆவதற்கு கடவுளின் திட்டம் என்னவென்றால், நாம் ஒருபோதும் பாவம் செய்திருந்தாலும்கூட இயேசு நம்மிடம் வந்திருப்பார்! மூன்று தெய்வங்கள் நமக்கு நம்மைப் படைத்திருக்கின்றன! பாவத்திலிருந்து நம்மை விடுவிக்கும்படி தேவன் நம்மை உருவாக்கவில்லை, கடவுள் நம்மை பாவத்திலிருந்து நம்மை விடுவித்திருக்கிறார். இயேசு கிறிஸ்துவே "திட்டம் B" அல்லது கடவுளின் பின்விளைவு அல்ல. அது நம் பாவம் பிரச்சனை பூச்சு ஒரு இணைப்பு அல்ல. கடவுளுடைய முதல் நபராகவும், கடவுளோடு நமக்குள்ள உறவைக் கொண்டுவருவதற்காக மட்டுமே நினைத்திருக்கிறார் என்ற உண்மையைப் புரிந்துகொள்ளும் உண்மை. இயேசு உலகத்தின் உருவாவதற்கு முன் இயக்கத்தில் அமைக்கப்பட்ட "திட்டமிட்ட" ஒரு நிறைவேற்றமாகும் (எப்சே X-XX-1,5, OFB XX). கடவுள், தொடக்கத்தில், மற்றும் எதுவும் திட்டமிட்டிருந்தார் போன்ற கூட எங்கள் பாவம் இந்த திட்டத்தை தடுக்க முடியும் இயேசு, இறைமை தேவனுடைய உறவு எங்களுக்கு அடங்கும் வந்து! நாம் அனைவரும் இயேசுவைக் காப்பாற்றினோம் (6-13,8) கடவுள் தத்தெடுப்பு தனது திட்டத்தை நிறைவேற்ற ஆர்வமாக இருந்ததால்! ஒருமையில் இயேசுவில் இறைவன் எங்கள் தத்தெடுப்பு முன் நாம் உருவாக்கப்பட்டன தீட்டப்பட்டது இந்த திட்டம் தீட்டப்பட்டது, நாம் ஏற்கனவே கடவுளின் குழந்தைகள் பின்பற்றப்பட வேண்டும் (கேலன் 1-4,9, எபேசியர் 10-4,4; ரோம் 7-1,3).

இரகசிய மற்றும் அறிவுறுத்தல்

திரித்துவக் தேவனுடைய இந்த திட்டம் அவருடன் உறவு இயேசு மூலம் அனைத்து உருவாக்கம் தத்தெடுக்க, யாரும் தெரியும் என்று ஒரு இரகசிய (கோல் 1, 24-29) முறை இருந்தது. ஆனால் இயேசு வானத்தில் பின்னர், அவர் பரிசுத்த ஆவியின் உண்மையை நமக்கு கடவுள் வாழ்க்கையில் இந்த பதிவு மற்றும் தொடர்பு (யோ 16, 5-15) வெளிப்படுத்த அனுப்பினார். இப்போது அனைத்து மனித (சட்டங்கள் 2,17) பொழியப்பட்டுள்ள செய்யப்பட்ட பரிசுத்த ஆவியின், கற்பித்தல் மூலம் இந்த உண்மை மற்றும் வரவேற்பு (எபே 1,11-14), இந்த இரகசிய உலகெங்கிலும் வலம் செய்யப்படும் (கலோனல் 1,3- நம்பிக்கை விசுவாசமாக மூலம் 6)! இந்த உண்மையை இரகசியமாக வைத்திருந்தால், அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது, அதன் சுதந்திரத்தை அனுபவிக்க முடியாது. அதற்கு பதிலாக, நாம் பொய்களை நம்புகிறோம், எதிர்மறை உறவு பிரச்சினைகள் அனைத்தையும் அனுபவிக்கிறோம் (ரோம், ஜுன் 9, ஜுன் -1983, ரோம்). நாம் இயேசுவை நம்மைப் பற்றிய உண்மைகளை அறிந்து மட்டும் போது, நாங்கள் அதை உலகம் முழுவதும் மக்கள் தனது உறவில் இயேசு சரியான எவ்வளவு பாவம் பார்க்க உணர ஆரம்பிக்க வேண்டாம் (; 3Kor 9-20; யோ 5,12! எபே 19) , கடவுள் அனைவருக்கும் உண்மையில் அவர் யார் யார் நாம் அவரை யார் விரும்புகிறார் (14,20IMX-XX) -! இது இயேசுவினுடைய கிருபையின் நற்செய்தி (அப்போஸ்தலர் X 9, XX).

சுருக்கம்

இயேசுவின் நற்செய்தியை மையமாகக் கொண்ட இந்த இறையியலை எதிர்கொண்டு, மக்களை "காப்பாற்ற" நமது வேலை அல்ல. இயேசு யார் என்பதை அவர்கள் அறிந்திருக்க வேண்டும், அவர்கள் ஏற்கெனவே யார் இருக்கிறார்களோ - கடவுளுடைய தத்தெடுத்த பிள்ளைகள்! சாராம்சத்தில், அவர்கள் ஏற்கெனவே இயேசுவைச் சேர்ந்தவர்களாக இருப்பதை அறிந்திருக்க வேண்டும், அவர்கள் சரியானதைச் செய்கிறார்கள், இரட்சிக்கப்படுகிறார்கள் என்று அவர்கள் நம்புவார்கள்.

டிம் ப்ராஸ்ஸல் எழுதியுள்ளார்


PDFஒற்றுமை மூன்று