கடவுள்: மூன்று தெய்வங்கள்?

மூன்று தெய்வங்கள் இருப்பதாக திரித்துவ கோட்பாடு சொல்கிறதா?

"நபர்" என்ற வார்த்தையைப் பயன்படுத்தும் போது மூன்று கடவுளர்கள் இருப்பதாக திரித்துவ கோட்பாடு [திரித்துவ கோட்பாடு] கற்பிக்கிறது என்று சிலர் தவறாக கருதுகின்றனர். அவர்கள் பின்வருவனவற்றைச் சொல்கிறார்கள்: பிதாவாகிய கடவுள் உண்மையில் ஒரு "நபர்" என்றால், அவர் தனக்குள்ளே ஒரு கடவுள் (ஏனெனில் இது தெய்வீகத்தின் பண்புகளைக் கொண்டுள்ளது). அவர் "ஒரே" கடவுள் என்று எண்ணுவார். குமாரனுக்கும் பரிசுத்த ஆவியுக்கும் இதைச் சொல்லலாம். எனவே மூன்று தனித்தனி தெய்வங்கள் இருக்கும்.

இது திரித்துவ சிந்தனை பற்றிய பொதுவான தவறான கருத்து. உண்மையில், திரித்துவ கோட்பாடு நிச்சயமாக தந்தை, மகன் அல்லது பரிசுத்த ஆவியானவர் ஒவ்வொன்றும் கடவுளின் முழு தன்மையை நிரப்புகிறது என்று கூற மாட்டார்கள். திரித்துவத்துடன் திரித்துவத்தை நாம் குழப்ப முடியாது. கடவுளைப் பற்றி திரித்துவம் சொல்வது என்னவென்றால், கடவுள் இயற்கையில் ஒருவர், ஆனால் அந்த இயற்கையின் உள் வேறுபாடுகளின் அடிப்படையில் மூன்று. கிறிஸ்தவ அறிஞர் எமெரி பான்கிராப்ட் தனது கிறிஸ்தவ இறையியல் புத்தகத்தில் இதைக் கொண்டுள்ளார் ("கிறிஸ்தவ இறையியல்"), பக். 87-88, பின்வருமாறு:

" தந்தை இது போன்ற கடவுள் இல்லை; தேவன் பிதா அல்ல, குமாரனும் பரிசுத்த ஆவியும் மட்டுமே. தந்தை தெய்வீக இயல்புடைய இந்த தனித்தன்மையைக் குறிப்பிடுகிறார், இது கடவுள் மகனுடன் உறவு கொண்டது, மற்றும் திருச்சபையின் தொடர்பாக குமாரன் மற்றும் பரிசுத்த ஆவியின் மூலம்.

மகன் இது போன்ற கடவுள் இல்லை; கடவுள் ஒரு மகன் மட்டுமல்ல, தந்தையாகவும் பரிசுத்த ஆவியானவராகவும் இருக்கிறார். தெய்வீக இயல்புடைய மகன் இந்த வேறுபாட்டை குறிக்கிறார், அதன்படி தேவன் பிதாவைப் பிணைக்கிறார், பிதாவால் அனுப்பப்பட்டவர் உலகத்தை மீட்பதற்காக, பரிசுத்த ஆவியானவரை பிதாவுடன் அனுப்புகிறார்.

பரிசுத்த ஆவியானவர் இது போன்ற கடவுள் இல்லை; ஏனென்றால் தேவன் பரிசுத்த ஆவியானவரல்ல, பிதாவும் குமாரனும் அல்ல. பரிசுத்த ஆவியானவர் தெய்வீக இயல்பில் இந்த வேறுபாட்டை விவரிக்கிறார், அதன்படி கடவுள் பிதாவுக்கும் குமாரனுக்கும் தொடர்புகொண்டு, தேவபக்தியற்றவர்களை புதுப்பித்து, திருச்சபைக்கு பரிசுத்தமாக்குகிற வேலையை நிறைவேற்றுவதற்காக அனுப்பினார். "

திரித்துவத்தின் கோட்பாட்டை நாம் புரிந்துகொள்ள முயலுகையில், நாம் "கடவுளே" என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துவதையும் புரிந்துகொள்வதையும் பற்றி கவனமாக இருக்க வேண்டும். உதாரணமாக, கடவுளின் ஒற்றுமையைப் பற்றி புதிய ஏற்பாடு கூறுகிறது என்றால், அது இயேசு கிறிஸ்துவுக்கும் கடவுளுடைய பிதாவுக்கும் வித்தியாசத்தை ஏற்படுத்துகிறது. இந்த கட்டத்தில், பாங்க்ரோஃப்ட்டின் மேலே உள்ள சூத்திரம் பயனுள்ளதாகும். துல்லியமாக இருக்க வேண்டும், நாம் "கடவுளே, பிதா," "கடவுளே, குமாரன்", மற்றும் "கடவுளே, பரிசுத்த ஆவியானவர்" பற்றி பேச வேண்டும்.

"வரம்புகள்" பற்றி பேசுவது, ஒப்புமைகளைப் பயன்படுத்துவது அல்லது கடவுளின் தன்மையை வேறு வழியில் விளக்க முயற்சிப்பது நிச்சயமாக முறையானது. இந்த பிரச்சினை கிறிஸ்தவ அறிஞர்களால் நன்கு புரிந்து கொள்ளப்படுகிறது. அவரது கட்டுரையில் திரித்துவ இறையியலின் புள்ளி ("தி பாயிண்ட் ஆஃப் டிரினிடேரியன் தியாலஜி", 1988, டொராண்டோ ஜர்னல் ஆஃப் தியாலஜி), டொராண்டோ ஸ்கூல் ஆஃப் தியாலஜி பேராசிரியர் ரோஜர் ஹைட் இந்த வரம்பைப் பற்றி கூறுகிறார். திரித்துவ இறையியலில் உள்ள சில சிக்கல்களை அவர் பகிரங்கமாக ஒப்புக்கொள்கிறார், ஆனால் திரித்துவம் எவ்வாறு கடவுளின் தன்மையைப் பற்றிய ஒரு சக்திவாய்ந்த விளக்கமாகும் என்பதையும் விளக்குகிறார் - நாம் வரையறுக்கப்பட்ட மனிதர்களால் இந்த இயல்பைப் புரிந்து கொள்ள முடியும்.

மிகவும் மதிப்பிற்குரிய இறையியலாளரும் இறையியல் பேராசிரியருமான மில்லார்ட் எரிக்சனும் இந்த வரம்பை ஒப்புக்கொள்கிறார். கடவுள் என்ற புத்தகத்தில் மூன்று நபர்கள் ("மூன்று நபர்களில் கடவுள்") பக்கம் 258 இல் அவர் மற்றொரு அறிஞரால் "அறியாமையை" ஒப்புக்கொள்வதையும் அவரது சொந்தத்தையும் குறிப்பிடுகிறார்:

"[ஸ்டீபன்] டேவிஸ், [டிரினிட்டி] இன் தற்போதைய சமகால அறிக்கையை பரிசோதித்துள்ளார் மற்றும் அவர்கள் அடைந்ததைக் கண்டறிவதில் அவர்கள் அடையவில்லை என்பதை உணர்ந்து, அவர் ஒரு மர்மத்தை கையாள்வதில் தான் உணர்கிறார் என்று ஒப்புக்கொள்கிறார் , அவர் கடினமாக உழைக்கின்றபோது, ​​கடவுள் எப்படி இருக்கிறாரோ, அவர் மூன்று விதமான வழிகளில் என்னவென்பது நமக்குத் தெரியாது என்பதை ஒப்புக்கொள்வது, நம்மில் பலரைவிட அவர் நேர்மையாக இருந்திருக்கலாம். "

ஒரே நேரத்தில் கடவுள் எப்படி மூன்று இருக்க முடியும் என்பதை நாம் உண்மையில் புரிந்து கொள்கிறோமா? நிச்சயமாக இல்லை. கடவுளைப் பற்றி நமக்கு எந்த அனுபவமும் கிடையாது. எங்கள் அனுபவம் மட்டும் மட்டுமல்ல, நம் மொழி மட்டுமல்ல. கடவுளின் hypostases பதிலாக "நபர்கள்" பயன்பாடு ஒரு சமரசம். நமது தேவனுடைய தனிப்பட்ட தன்மையை வலியுறுத்தும் ஒரு வார்த்தை நமக்கு தேவை. துரதிர்ஷ்டவசமாக, "நபர்" என்ற வார்த்தையும் மனித நபர்களுக்கு பொருந்தும் போது தனித்தன்மையின் கருத்தை உள்ளடக்கியுள்ளது. டிரினிடி கோட்பாட்டின் பின்பற்றுபவர்கள், ஒரு குழுவினருடன் கடவுள் போன்ற நபராக இருப்பதில்லை என்பதை புரிந்துகொள்கிறார்கள். ஆனால் "தெய்வீக இயல்பில்" ஒரு நபர் என்றால் என்ன? நமக்கு பதில் இல்லை. நாம் ஒவ்வொரு நபருக்காகவும் "நபர்" என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறோம், ஏனென்றால் இது தனிப்பட்ட வார்த்தை, எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, ஏனென்றால், கடவுள் நம்முடன் செய்துவருவதில் தனிப்பட்டவர்.

ஒருவர் திரித்துவத்தின் இறையியலை நிராகரித்தால், அவர் கடவுளின் ஒற்றுமையைக் காக்கும் எந்த விளக்கமும் - ஒரு முழுமையான விவிலிய தேவையாகும். அதனால்தான் கிறிஸ்தவர்கள் இந்த கோட்பாட்டை உருவாக்கினர். கடவுள் ஒருவரே என்பதை அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டார்கள். ஆனால், இயேசு கிறிஸ்துவும் தெய்வீகத்தன்மையோடு வேதவசனத்தில் விவரிக்கப்படுகிறார் என்பதை அவர்கள் விளக்க விரும்பினர். இது பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு பொருந்துகிறது. திரித்துவத்தின் கோட்பாடு விளக்கும் துல்லியமான எண்ணத்துடன் உருவாக்கப்பட்டது, அத்துடன் மனித வார்த்தைகள் மற்றும் எண்ணங்கள் அனுமதிக்கின்றன, ஒரே நேரத்தில் கடவுள் எப்படி மூன்று மற்றும் மூன்று இருக்க முடியும்.

கடவுளின் இயல்பைப் பற்றிய மற்ற விளக்கங்கள் பல நூற்றாண்டுகளாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. ஒரு எடுத்துக்காட்டு Arianism உள்ளது. இந்த கோட்பாடு மகன் ஒரு படைப்பாக இருக்கிறார் என்று கூறுகிறார், அதனால் கடவுளின் ஐக்கியத்தை பாதுகாக்க முடியும். துரதிருஷ்டவசமாக, ஆரியஸ் முடிவானது அடிப்படையில் குறைபாடுடையது, ஏனென்றால் குமாரன் ஒரு படைக்கப்பட்டவராக இருக்க முடியாது, இன்னும் கடவுளாக இருக்க முடியாது. குமாரன் மற்றும் பரிசுத்த ஆவியின் வெளிப்பாட்டின் அடிப்படையில் கடவுளின் இயல்பை விளக்குவதற்கு முன்னோக்கி வைக்கப்பட்டுள்ள அனைத்து கோட்பாடுகளும் குறைபாடு என நிரூபிக்கப்பட்டவை அல்ல, ஆனால் கொடூரமானவை தவறானவை. அதனால்தான், திரித்துவத்தின் கோட்பாடு பல நூற்றாண்டுகளாக கடவுளின் இயல்புக்கான விளக்கமாக தப்பிப்பிழைத்திருக்கிறது, இது விவிலிய சாட்சியின் உண்மையைப் பாதுகாக்கிறது.

பால் க்ரோல் மூலம்


PDFகடவுள்: மூன்று தெய்வங்கள்?