டிரினிட்டி

கடவுள் ஒரு மும்மூர்த்திகள் என்ற விவிலியக் கண்ணோட்டத்துடன் நமது காரணம் போராடக்கூடும் - ஒன்றில் மூன்று, மூன்றில் ஒன்று. பல கிறிஸ்தவர்கள் ஏன் திரித்துவத்தை ஒரு ரகசியம் என்று அழைப்பதில் ஆச்சரியமில்லை. அப்போஸ்தலன் பவுல் கூட எழுதினார்: "எல்லோரும் ஒப்புக் கொள்ள வேண்டியது போல, விசுவாசத்தின் ரகசியம் பெரியது" (1 தீமோத்தேயு 3,16).

ஆனால் டிரினிட்டி கோட்பாடு குறித்த புரிதல் உங்கள் நிலை, ஒன்று நீங்கள் உறுதியாக அறிந்து கொள்ளக் என்ன ஒருமையில் பிதா, குமாரன் மற்றும் பரிசுத்த ஆவியின் [அடை] வாழ்க்கை அற்புதமான சமூகத்தில் உங்களைச் ஈடுபடுத்த பரஸ்பரத்தன்மையற்றது கட்டாயக் கடமை என்பதை.

மூன்று தெய்வங்கள் இல்லை, ஒரே ஒரு, இந்த கடவுள், ஒரே மெய்க் கடவுளே, பைபிளின் தேவன், பிதா, குமாரன், பரிசுத்த ஆவியானவர். பிதா, குமாரன், பரிசுத்த ஆவியானவர் ஆகியோர் ஒன்றாக வாழ்கிறார்கள், அதாவது, அவர்கள் பகிர்ந்துகொள்ளும் ஜீவன் முழுமையடையாத ஒன்று என்று பொருள்படும். வேறு வார்த்தைகளில் சொன்னால், குமாரனையும் பரிசுத்த ஆவியையும் தவிர பிதா போன்றவர்களும் இல்லை. பரிசுத்த ஆவியானவர் பிதாவிலும் குமாரனிடமிருந்தும் பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறார்.

அதாவது: என்றால் நீங்கள் கிறிஸ்துவில் இருக்கிறீர்கள், பிறகு நீங்கள் கூட்டுறவு மற்றும் தெய்வீக வாழ்வின் மகிழ்ச்சியில் ஈடுபட்டுள்ளீர்கள். அதாவது, பிதா உங்களை ஏற்றுக்கொள்வதையும், உங்களுடன் கூட்டுறவு வைத்திருப்பதையும் குறிக்கிறது. அதாவது, இயேசு கிறிஸ்துவின் அவதாரம் அனைத்திலும், எல்லாவற்றிற்கும் கடவுள் வெளிப்படுத்திய அன்பே உங்களுக்காக எப்போதும் தந்திருக்கும் அன்பைப் போலவே உள்ளது - எப்போதும் இருக்கும்.

நீங்கள் கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிறீர்கள் என்று நீங்கள் கூறுகிறீர்கள், நீங்கள் அடங்கியுள்ளீர்கள் என்று நீங்கள் கூறுகிறீர்கள். அதனால்தான் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை முழுவதுமே அன்பைப் பற்றியது - கடவுள்மீது உங்களுக்குள்ள அன்பு, கடவுளின் அன்பு.

இயேசு சொன்னார்: "நீங்கள் ஒருவருக்கொருவர் அன்பு வைத்திருந்தால் நீங்கள் என் சீடர்கள் என்பதை அனைவரும் அறிவார்கள்" (யோவான் 13,35). நீங்கள் கிறிஸ்துவில் இருக்கும்போது, ​​நீங்கள் மற்றவர்களை நேசிக்கிறீர்கள், ஏனென்றால் பிதாவும் குமாரனும் பரிசுத்த ஆவியின் மூலம் உங்களிடத்தில் வாழ்கிறார்கள். கிறிஸ்துவில் நீங்கள் பயம், பெருமை மற்றும் வெறுப்பு ஆகியவற்றிலிருந்து விடுபடுகிறீர்கள், அது கடவுளின் வாழ்க்கையை அனுபவிப்பதைத் தடுக்கிறது - மேலும் கடவுள் உங்களை நேசிக்கும் விதத்தில் மற்றவர்களை நேசிக்க நீங்கள் சுதந்திரமாக இருக்கிறீர்கள்.
பிதா, குமாரன், பரிசுத்த ஆவியானவர் ஒன்று, அதாவது மகனின் செயலும், பரிசுத்த ஆவியும் இல்லாத பிதாவின் செயல்கள் எதுவும் இல்லை.

எடுத்துக்காட்டாக, எங்களின் இரட்சிப்பின் தொடர்ந்து மகிழ்ச்சி குமாரன் மற்றும் பரிசுத்த ஆவியினால் ஒற்றுமை எங்களுக்கு சேர்க்க தேவைப்படுகிறது யார் தந்தையின் மாற்றமுடியாத உறுதிப்பாட்டின் மூலம் வருகிறது. அவர் பிறந்தார் வாழ்ந்து, இறந்த இருந்து எழுப்பப்பட்டது மரணமடையச் செய்த, பின்னர் ஒரு மனிதராக இருந்து எங்களுக்கு பிறகு இறைவன், இரட்சகராக பிதாவின் வலது கை மற்றும் மீடியேட்டர் வானத்தில் சென்றார் - தந்தையின் எங்கள் நிமித்தம் மனிதன் யார் மகன் அனுப்பினார் பாவங்களை சுத்திகரித்தார். பின்னர் பரிசுத்த ஆவியின் நித்திய வாழ்க்கை மற்றும் சரியான உள்ள சர்ச் தூய்மைப்படுத்திக் அனுப்பப்பட்டார்.

இது உங்கள் இரட்சிப்பின் பிதாவின் உண்மையான அன்பும் வல்லமையும் நேரடி விளைவாகும், அதாவது இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் நிரூபிக்கப்படாத, பரிசுத்த ஆவியானவர் மூலமாக இது நமக்கு வரும். உன் விசுவாசம் உன்னை இரட்சிப்பதில்லை. கடவுளே - பிதா, குமாரன், பரிசுத்த ஆவியானவர் - உன்னைக் காப்பாற்றுகிறவன். தேவன் உங்கள் உண்மையைப் பற்றிய உண்மையை உங்கள் கண்களைத் திறக்கும் ஒரு பரிசாக கடவுள் உங்களுக்கு விசுவாசத்தை தருகிறார் - நீங்கள் அவருடைய அன்புக்குரிய பிள்ளையாக இருக்கிறீர்கள்.