விவிலிய தீர்க்கதரிசனம்

XXL விவிலிய தீர்க்கதரிசனம்

தீர்க்கதரிசனம் கடவுளுடைய சித்தத்தையும் மனிதகுலத்திற்கான திட்டத்தையும் வெளிப்படுத்துகிறது. பைபிள் தீர்க்கதரிசனம், கடவுள் மனித பாவத்தை இயேசு கிறிஸ்துவின் மீட்டு வேலை மனந்திரும்பி விசுவாசிக்க வழியாக மன்னிக்கப்படவில்லை என்று அறிவிக்கிறது. தீர்க்கதரிசனம் எல்லாம் எல்லாம் வல்ல உருவாக்கியவர் மற்றும் நடுவராகக் கடவுளால் பறைசாற்றுகிறது மற்றும் அவரது காதல், நற்குணம் மற்றும் உண்மையை மனித உறுதியளிக்கிறார் மற்றும் கிறிஸ்து இயேசு ஒரு தெய்வீக வாழ்க்கை உண்மையாக ஊக்குவிக்கிறார். (ஏசா 46,9-11; லுகாஸ் 24,44-48; டேனியல் 4,17; யூதாஸ் 14-15. 2 பெட்ரூஸ் 3,14)

பைபிள் தீர்க்கதரிசனத்தைப் பற்றிய நமது நம்பிக்கைகள்

சரியான கண்ணோட்டத்தில் இருந்து தீர்க்கதரிசனம் பார்க்க மேலே காட்டப்பட்டுள்ளது என பல கிரிஸ்துவர் தீர்க்கதரிசனம் கண்ணோட்டம் வேண்டும். இதற்கு காரணம், பல கிறிஸ்தவர்கள், தீர்க்கதரிசனத்தை வலியுறுத்துகின்றனர், மேலும் உறுதிப்படுத்த முடியாது என்று வலியுறுத்துகிறார்கள். சிலருக்கு, தீர்க்கதரிசனம் மிக முக்கியமான கோட்பாடு. அவள் பைபிளிலுள்ள பைபிள் படிப்பில் மிகப்பெரிய இடத்தைப் பிடித்துக் கொண்டாள், அவள் கேட்க விரும்பும் தலைப்பு அது. அர்மகெதோனைப் பற்றிய நாவல்கள் நன்றாக விற்கப்படுகின்றன. பல கிரிஸ்துவர் விவிலிய தீர்க்கதரிசனம் பற்றி எங்கள் நம்பிக்கைகளை கண்காணிக்க நன்றாக செய்ய வேண்டும்.

எங்கள் அறிக்கையில் மூன்று வாக்கியங்கள் உள்ளன: முதல் தீர்க்கதரிசனம் நமக்கு கடவுளின் வெளிப்பாட்டின் ஒரு பகுதி என்கிறார், அது அவர் யார், யார் அவர் என்ன, அவர் என்ன செய்கிறார் என்பது பற்றி நமக்கு ஏதாவது சொல்கிறது.

இரண்டாவது தீர்ப்பு பைபிள் தீர்க்கதரிசனம் இயேசு கிறிஸ்து மூலம் இரட்சிப்பு கூப்பிடும் என்று கூறுகிறார். ஒவ்வொரு தீர்க்கதரிசனமும் கிறிஸ்துவில் மன்னிப்பு மற்றும் விசுவாசத்துடன் நடந்துகொள்கிறது என்பதை இது அர்த்தப்படுத்துவதில்லை. இருப்பினும், இந்த இரட்சிப்பு பற்றிய இந்த விஷயங்களை கடவுள் வெளிப்படுத்துகிற ஒரே இடம் தீர்க்கதரிசனம் என்று சொல்கிறோம். சில பைபிள் தீர்க்கதரிசனங்கள் கிறிஸ்துவின் மூலமாக இரட்சிப்பைக் கருதுகின்றன என்று நாம் சொல்லலாம், அல்லது அந்த தீர்க்கதரிசனம் கிறிஸ்துவின் மூலம் மன்னிப்பை வெளிப்படுத்துகிற பல வழிகளில் ஒன்றாகும்.

கடவுளுடைய திட்டம் இயேசு கிறிஸ்து கவனம் செலுத்துகிறது மற்றும் தீர்க்கதரிசனம் அவரது விருப்பத்திற்கு கடவுளின் வெளிப்பாடு ஒரு பகுதியாக இருப்பதால், அது தீர்க்கதரிசனம் நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ தொடர்புடையது என்பது கடவுள் மற்றும் இயேசு கிறிஸ்து மூலம் செய்கிறார் என்ன தவிர்க்க முடியாதது. ஆனால் இங்கே எந்த தீர்க்கதரிசனத்தையும் நாம் சுட்டிக்காட்டும் முயற்சியில்லை - நாம் ஒரு அறிமுகம் தருவோம்.

நம்முடைய அறிக்கையில், ஏன் தீர்க்கதரிசனம் உள்ளது என்பதன் மீது ஆரோக்கியமான கண்ணோட்டத்தை கொடுக்க விரும்புகிறோம். எதிர்காலத்தைப்பற்றி பெரும்பாலான தீர்க்கதரிசனங்கள் பேசுகின்றன அல்லது குறிப்பிட்ட சில மக்களுக்கு கவனம் செலுத்துகின்றன என்ற கூற்றுடன் எங்கள் அறிக்கை முரண்படுகின்றது. தீர்க்கதரிசனத்தைப் பற்றிய மிக முக்கியமான விஷயம் எதிர்காலத்தைப் பற்றி அல்ல, ஆனால் இப்போது மனந்திரும்புதல், விசுவாசம், இரட்சிப்பு மற்றும் வாழ்க்கை ஆகியவற்றைப் பற்றி அல்ல.

பெரும்பாலான விசுவாசங்களில் நாம் ஒரு கருத்துக் கணிப்பு செய்திருந்தால், மன்னிப்புக்கும் விசுவாசத்துடனும் தீர்க்கதரிசனம் சொல்ல வேண்டும் என பலர் சொன்னால் நான் சந்தேகிக்கிறேன். அவர்கள் மற்ற விஷயங்களில் கவனம் செலுத்துகிறார்கள் என்று அவர்கள் நினைக்கிறார்கள். ஆனால் தீர்க்கதரிசனம் இயேசு கிறிஸ்து வழியாகவும், அநேக காரியங்கள் மூலமாகவும் இரட்சிப்பைப் பற்றியது. மில்லியன் கணக்கான இன்னும் எதிர்காலத்தில் பொய் நிகழ்வுகள் இணை மில்லியன் தீர்க்கதரிசனம், அது தீர்க்கதரிசனம் ஒரு நோக்கத்திலேயே வெளிப்படுத்த என்று மக்கள் ஞாபகப்படுத்த உதவியாக இருக்கும் என்றால் உலகின் இறுதியில் தீர்மானிக்க பைபிள் தீர்க்கதரிசனம் பார்க்க போது, இயேசு கிறிஸ்துவின் மீட்பின் மூலம் மனித பாவத்தை மன்னிக்க முடியும்.

மன்னிப்பு

எங்கள் அறிக்கையைப் பற்றி இன்னும் சில விஷயங்களைக் கூற விரும்புகிறேன். முதலாவதாக, மனித பாவத்தை மன்னிக்க முடியும் என்கிறார். அவர் மனித பாவங்களைச் சொல்லவில்லை. நாம் மனிதனின் அடிப்படை நிலைப்பாட்டைப் பற்றி பேசுகிறோம், நம்முடைய பாவத்தின் தனிப்பட்ட முடிவுகளைப் பற்றி மட்டும் அல்ல. கிறிஸ்துவுக்குள் விசுவாசத்தால் தனிப்பட்ட பாவங்களை மன்னிக்க முடியும் என்பது உண்மைதான், ஆனால் நம்முடைய தவறான இயல்பு, பிரச்சனையின் வேர், மன்னிக்கப்பட வேண்டியது இன்னும் முக்கியம். எந்த பாவத்திலிருந்தும் மனந்திரும்ப வேண்டிய நேரம் அல்லது ஞானம் எங்களுக்கு இல்லை. மன்னிப்பு அவர்கள் அனைத்தையும் பட்டியலிடுவதற்கான எங்கள் திறனைப் பொறுத்து இல்லை. மாறாக, கிறிஸ்து நம் அனைவரையும் மன்னிப்பதற்கான சாத்தியத்தை நமக்கு தருகிறார்; நம்முடைய பாவச் செயல்திறன் அதன் மையமாக இருப்பதால், ஒரே ஒரு மயக்கத்தில் விழுகிறது.

அடுத்து, விசுவாசம் மற்றும் பரிகாரத்தின் மூலம் நம்முடைய பாவத்தை மன்னிப்போம். நம்முடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டு, கிறிஸ்துவின் செயல்களில் மனந்திரும்புதலின் அடிப்படையிலும் மன்னிப்பிற்காகவும் மன்னிக்கப்பட்டிருப்பதை நாம் உறுதிப்படுத்த வேண்டும். இது தீர்க்கதரிசனம் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு பகுதி. விசுவாசமும் பரிவுணர்வும் ஒரே நாணயத்தின் இரு பக்கங்களாகும். தர்க்கத்தில் நம்பிக்கை முதலில் வந்தாலும், அவை ஏறக்குறைய ஒரே சமயத்தில் நிகழ்கின்றன. விசுவாசமின்றி நம் நடத்தையை மாற்றிவிட்டால், அது இரட்சிப்பிற்கு வழிநடத்தும் இரக்கமற்ற வகையல்ல. விசுவாசத்தோடு மட்டுமல்லாமல், இரட்சிப்புக்கு மட்டுமே திறமை இருக்கிறது. விசுவாசம் முதலில் வர வேண்டும்.

கிறிஸ்துவின் மீது நமக்கு விசுவாசம் வேண்டும் என்று பெரும்பாலும் நாம் சொல்கிறோம். அது சரிதான், ஆனால் அந்தச் சொற்றொடர், அவருடைய இரட்சிப்பின் வேலையில் நமக்கு விசுவாசம் தேவை என்று சொல்கிறது. நாம் அவரை நம்புவதில்லை - நம்மை மன்னிக்கவும் நமக்கு உதவுகிற காரியங்களை நம்புகிறோம். அது நம் பாவத்தை மன்னிக்க ஒரு நபர் மட்டும் அல்ல - அது அவர் செய்த ஏதாவது அல்லது அவர் தான்.

அவருடைய இரட்சிப்பின் வேலை என்ன என்பதை நாம் குறிப்பிடவில்லை. "நம்முடைய பாவங்களுக்காக மரித்தார்" என்றும், "கடவுளுக்கும் மனிதருக்கும் இடையில் மத்தியஸ்தம் செய்கிறார்" என்றும் இயேசு கிறிஸ்துவைப் பற்றிய நம் அறிக்கை கூறுகிறது. இரட்சிப்பின் வேலை இதுவே நாம் விசுவாசிக்க வேண்டும், இதன் மூலம் நாம் மன்னிப்பு பெறுகிறோம்.

கிறிஸ்துவை விசுவாசிப்பதன் மூலம் தத்துவார்த்த ரீதியாக, மக்களுக்கு கிறிஸ்து எவ்வாறு இதைச் செய்ய முடியும் என்பதைப் பற்றிய துல்லியமான நம்பிக்கைகள் இல்லாமல் மன்னிப்பு பெற முடியும். தேவையான கிறிஸ்துவின் மரண வேதனையைப் பற்றி குறிப்பிட்ட கோட்பாடு இல்லை. இரட்சிப்புக்கு தேவைப்படும் மத்தியஸ்தராக அவரது பங்கைப் பற்றி குறிப்பிட்ட நம்பிக்கை இல்லை. இருப்பினும், புதிய ஏற்பாட்டில், நம்முடைய இரட்சிப்பு கிறிஸ்துவினுடைய மரணத்தின் மூலம் குறுக்கீட்டில் சாத்தியமானது என்று நமக்குத் தெளிவாகிறது, அவர் நம் பிரதான ஆசாரியராக இருக்கிறார். நம்முடைய இரட்சிப்புக்கு கிறிஸ்துவின் வேலை பயனுள்ளதா என்று நாம் நம்பினால், நாம் மன்னிப்பு பெறுவோம். அவரை ஏற்றுக்கொண்டு அவரை இரட்சகராகவும் ஆண்டவருமாகவும் வணங்குவோம். அவருடைய அன்பிலும் கிருபையிலும் அவர் நம்மை ஏற்றுக்கொள்கிறார், அவருடைய அருமையான அன்பளிப்பு இரட்சிப்பை ஏற்றுக்கொள்கிறோம்.

இரட்சிப்பின் இயந்திர விவரங்களைக் குறித்து தீர்க்கதரிசனம் கூறுகிறது. லூக்கா நற்செய்தியின் முடிவில் நாம் மேற்கோள் காட்டுகின்ற வசனங்களில் சான்றுகள் உள்ளன. எழுந்த இயேசு, எமமுவுக்கு செல்லும் வழியில் இரண்டு சீடர்களிடம் சில விஷயங்களை விளக்குகிறார். நாம் 24 வசனங்கள் 44 மேற்கோள், ஆனால் நாங்கள் வசனங்கள் 48 25 உள்ளடக்கியவை முடியும்: "மேலும் அவர் அவர்களை நோக்கி, ஓ முட்டாள்கள், மற்றும் தீர்க்கதரிசிகள் சொன்ன யாவையும் நம்ப இதயம் மெதுவாக! கிறிஸ்து இதை அனுபவித்து, அவருடைய மகிமைக்கு உட்படுத்தவில்லையா? அவர் மோசேயோடே துவங்கியது மேலும் அனைத்து தீர்க்கதரிசிகளும் எழுதின (லூக்கா 27-24,25) "அனைத்து அவரை பற்றி வேதாகமத்தில் கூறப்பட்டது என்ன சம்பாதித்தான்.

இயேசு தம்மைப் பற்றி மட்டுமே பேசினார், அல்லது ஒவ்வொரு தீர்க்கதரிசனமும் அவரைப் பற்றி பேசியதாக இயேசு சொல்லவில்லை. பழைய ஏற்பாட்டின் முழுப்பகுதியிலும் செல்ல நேரம் இல்லை. சில தீர்க்கதரிசனங்கள் அவருக்கு இருந்தன, சிலர் அவரைப் பற்றி மறைமுகமாக மட்டுமே இருந்தனர். இயேசு நேரடியாக சுட்டிக்காட்டியுள்ள தீர்க்கதரிசனங்களை இயேசு விளக்கினார். தீர்க்கதரிசிகள் எழுதியவற்றைப் பற்றி சீஷர்கள் நம்பினார்கள், ஆனால் எல்லாவற்றையும் நம்புவதற்கு சோம்பேறாய் இருந்தார்கள். கதையின் ஒரு பகுதியை அவர்கள் இழந்தார்கள், இயேசு இடைவெளிகளில் நிரப்பினார், அதை அவர்களுக்கு விளக்கினார். ஏதோம், மோவாப், அசீரியா அல்லது எகிப்தின் சில தீர்க்கதரிசனங்கள், சிலர் இஸ்ரவேலரைப் பற்றி சிலர் இருந்தபோதிலும், மற்றவர்கள் மேசியாவையும் அவருடைய உயிர்த்தெழுதலையும் மகிமைப்படுத்தினர். இயேசு அவர்களிடம் சொன்னார்.

மோசேயின் புத்தகங்களை இயேசு ஆரம்பித்ததையும் கவனியுங்கள். அவர்கள் சில மீட்பாளர் தீர்க்கதரிசனங்கள் கொண்டிருக்கும், ஆனால் பெண்ட்டாடச் பெரும்பாலான இயேசு கிறிஸ்து ஒரு வித்தியாசமான வழி - தியாகம் சடங்குகளில் மற்றும் மேசியா வேலை தீர்க்கதரிசனமாக யார் குருத்துவத்தின், சின்னங்கள் பற்றிய ஆய்வு அடிப்படையில். இயேசு இந்த கருத்துகளை விளக்கினார்.

செய்யுள்கள் 44 48 எங்களுக்கு இன்னும் சொல்ல மோசேயின் சட்டம் எழுதப்பட்ட என்று எல்லாம் நிறைவேறும் குறிப்பிடப்பட வேண்டும்: "அவன் அவர்களை நோக்கி: இந்த நான் உங்களுடன் படித்துக்கொண்டிருக்கும்போது நான் உங்களுக்குச் சொன்னேன் என்று என் வார்த்தைகள் "தீர்க்கதரிசிகளிலும் சங்கீதங்களிலும்" (வச 5). மீண்டும், அவர் ஒவ்வொரு விவரம் அவரைப் பற்றி சொல்லவில்லை. அவர் கூறுவது என்னவென்றால், அவரின் சில பகுதிகள் நிறைவேற வேண்டும். நான் எல்லாம் அவரது முதல் வரும் பூர்த்தி செய்ய வேண்டும் என்று சேர்க்க முடியும் என்று நினைக்கிறேன். சில தீர்க்கதரிசனங்கள் வருங்காலத்தைக் குறிக்கின்றன, ஆனால் அவர் சொன்னபடி, அவர்கள் நிறைவேற வேண்டும். தீர்க்கதரிசனம் அவரை சுட்டிக்காட்டியதோடு மட்டுமல்லாமல், சட்டம் அவரை சுட்டிக்காட்டியது, மேலும் நம்முடைய இரட்சிப்பிற்காக அவர் செய்யும் வேலையைச் செய்வார்.

45-48 வசனம்: "அப்பொழுது அவர்கள் புரிதலை அவர்கள் வேதவாக்கியங்களை அறிந்துகொள்ளும்படி எனவே, இவ்வாறு கிறிஸ்து பாடுபடவும் மற்றும் இறந்த மூன்றாம் நாள் உயரும் என்று எழுதப்பட்ட திறந்து, அவர்களை நோக்கி; அவருடைய நாமத்தில் சகல ஜனங்களிலும் பாவமன்னிப்புக்கென்று பரிபூரணமாய்ப் பிரசங்கிக்கப்படும். எருசலேமில் தொடங்கி சாட்சியாக இருங்கள். "இயேசு தம்மைப் பற்றிய சில தீர்க்கதரிசனங்களை இங்கே விவரிக்கிறார். தீர்க்கதரிசனம் மட்டுமே துன்பம், மரணம் மற்றும் மேசியாவின் உயிர்த்தெழுதல் இல்லை குறிப்பிடப்படுகிறது - தீர்க்கதரிசனம் அனைத்து நாடுகளுக்கு மக்களுக்கு அறிவிக்கப்படும் என்று ஒரு செய்தியை வெளியே மனந்திரும்புதலும் பாவமன்னிப்பும் செய்தியை சுட்டிக் காட்டினார்.

தீர்க்கதரிசனம் பல்வேறு விஷயங்களைத் தொடுகிறது, ஆனால் அதைப்பற்றிய மிக முக்கியமான விஷயம், மிக முக்கியமான விஷயம், மேசியாவின் மரணத்தின் மூலம் நாம் மன்னிப்பு பெறுவது உண்மைதான். இம்மாவுக்கும் வழிப்போக்கிற்கும் இடையிலான தீர்க்கதரிசனத்தின் முக்கியத்துவத்தை இயேசு வலியுறுத்தினார் போலவே, நம்முடைய அறிக்கையில் தீர்க்கதரிசனத்தின் இந்த நோக்கத்தை நாம் வலியுறுத்துகிறோம். தீர்க்கதரிசனத்தில் நாம் ஆர்வமுள்ளவர்களாக இருந்தால், இந்த பகுதியின் இந்த பகுதியை நாம் கவனிக்காமல் இருக்க வேண்டும். செய்தியின் இந்த பகுதியை நாம் புரிந்து கொள்ளாவிட்டால், எங்களுக்கு வேறு எந்தவொரு பயன்பாடும் இருக்காது.

இது வெளிப்படுத்துதல் புத்தகத்தை வாசிப்பது சுவாரஸ்யமானது: "ஆனால் இயேசுவின் சாட்சியம் தீர்க்கதரிசன ஆவி." இயேசு பற்றிய செய்தி தீர்க்கதரிசனத்தின் ஆவி. அது என்னவென்றால். தீர்க்கதரிசனத்தின் சாராம்சம் இயேசு கிறிஸ்து.

இன்னும் மூன்று நோக்கங்கள்

மூன்றாவது தண்டனை தீர்க்கதரிசனத்தைப் பற்றி பல விவரங்களை சேர்க்கிறது. , "தீர்க்கதரிசனம் எல்லாம் எல்லாம் வல்ல உருவாக்கியவர் மற்றும் நடுவராகக் கடவுளால் பறைசாற்றுகிறது மற்றும் அவரது காதல், நற்குணம் மற்றும் உண்மையை மனித உறுதியளிக்கிறார் மற்றும் கிறிஸ்து இயேசு ஒரு தெய்வீக வாழ்க்கை உண்மையாக ஊக்குவிக்கிறார்." இங்கே தீர்க்கதரிசனத்தின் மூன்று நோக்கங்களுக்காக உள்ளன அவர் கூறுகிறார். முதலாவதாக, அது கடவுளுடைய அனைத்து இறையாண்மை நீதிபதி என்று நமக்கு சொல்கிறது. இரண்டாவதாக, கடவுள் அன்பான மற்றும் இரக்கமும் உண்மையும் என்று நமக்கு சொல்கிறது. மூன்றாவதாக, அந்தத் தீர்க்கதரிசனம் நம்மை ஒழுங்காக வாழ ஊக்குவிக்கிறது. இந்த மூன்று நோக்கங்களுக்காக ஒரு நெருக்கமான தோற்றத்தை எடுங்கள்.

பைபிள் தீர்க்கதரிசனம், கடவுள் எல்லாவற்றிற்கும் மேலான அதிகாரத்தையும் வல்லமையையும் உடையவர் என்று கடவுள் கூறுகிறார். நாம் ஏசாயா 46,9-11 ஐ மேற்கோள் காட்டுகிறோம், இந்த புள்ளியை ஆதரிக்கும் ஒரு பகுதி. "கடந்த காலத்தை நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள், இது பழையது: நான் கடவுள், வேறு யாரும் இல்லை, கடவுள் இல்லை. ஆரம்பத்தில் இருந்து என்னவெல்லாம் அறிவிக்கப்படுகிறது, என்னவெல்லாம் நிகழ்ந்திருக்கின்றன, கடந்த காலத்தில், என்ன நடந்தது என்று இதுவரை கூறவில்லை. நான் சொல்கிறேன்: நான் என்ன முடிவு செய்துள்ளேன், நான் திட்டமிட்டுள்ளேன். நான் கிழக்கிலிருந்து ஒரு கழுகை அழைத்து, என் ஆலோசனையை நிறைவேற்றும் மனுஷனை நோக்கி: நான் சொன்னதுபோல், நான் அதை வரப்பண்ணினேன்; நான் திட்டமிட்டதை நானும் செய்வேன். "

இந்த பகுதியில், தேவன் அதை தொடங்குகிறார் என்றால் எல்லாம் முடிவடையும் என்று அவர் சொல்ல முடியும் என்கிறார். எல்லாம் முடிந்தபின் ஆரம்பத்தில் முடிவில்லாமல் சொல்ல முடியாது, ஆனால் கடவுள் தொடக்கத்தில் இருந்து முடிவை அறிவிக்க முடியும். பழங்காலத்தில் கூட, எதிர்காலத்தில் என்ன நடக்கும் என்பது பற்றிய முன்னறிவிப்புகளை அவர் செய்ய முடிந்தது.

எதிர்காலத்தைக் காண்பதால் கடவுளால் இதை செய்ய முடியும் என்று சிலர் சொல்கிறார்கள். எதிர்காலத்தைக் கடவுள் பார்க்க முடியும் என்பது உண்மைதான், ஆனால் அது ஏசாயா நோக்கமாகக் கொண்டது அல்ல. அவர் வலியுறுத்துவது என்னவென்றால், முன்கூட்டியே கடவுள் பார்க்கிறார் அல்லது அறிவார் அல்ல, ஆனால் அது நடக்கும் என்பதை நிச்சயப்படுத்திக்கொள்ள கடவுள் தலையிடுவார். அவர் அதைக் கொண்டு வருவார், அப்படியிருந்தால் அவர் வேலை செய்யும்படி கிழக்கிலிருந்து ஒருவரை அழைத்து வரலாம்.

கடவுள் தனது திட்டத்தை முன்கூட்டியே அறிவிக்கிறார், இந்த வெளிப்பாடு என்பது நாம் தீர்க்கதரிசனமாக அழைக்கிறோம் - என்ன நடக்கும் என்பதை முன்னரே அறிவித்த ஏதோ ஒன்று. எனவே, தீர்க்கதரிசனம் அவருடைய சித்தத்திற்கும் நோக்கத்திற்கும் இறைவனின் வெளிப்பாட்டின் ஒரு பகுதியாகும். பின்னர், அது கடவுளின் விருப்பம், திட்டம், மற்றும் ஆசை, அவர் அதை உறுதி செய்கிறது. அவர் விரும்பும் எதையும் அவர் செய்வார், அவர் செய்ய விரும்பும் அனைத்தையும் செய்வார், ஏனென்றால் அவர் அதை செய்ய வல்லவர். அவர் எல்லா நாடுகளுக்கும் மேலாக இறையாண்மை உள்ளவர்.

டேனியல் 4,17-24 அதே சொல்கிறது. மனித குடும்பத்தின் வெளியே நீங்கள் ஒருவராக இருப்பார்: இது தானியேல் நேபுகாத்நேச்சார் ராஜா அவரது மனதில் ஏழு ஆண்டுகள் வெளியே என்று அறிவிக்கிறது பிறகு உடனடியாக செய்யப்படுகிறது, அவர் பின்வரும் காரணம் கொடுக்கிறது: "அது ராஜாவாகிய என் ஆண்டவனே மீது உன்னதமானவரின் அறிவுரையாளராய் வழங்கப்படும் மீறிவிட்டதால் இருக்க நீங்கள் புலத்தில் விலங்குகள் வேண்டும், அவர்கள் உமக்கு மாடுகளைப்போல் புல்லை சாப்பிட உண்டுபண்ணி, நீங்கள் பரலோகத்தில் மற்றும் ஈரமான பனியிலே உணர வரை நீங்கள் கடந்து, அந்த ஏழு முறை என்று உச்ச அதிகாரம் ஆண்கள் பேரரசுகள் மீது மற்றும் அவர்கள் விரும்பும் யார் கொடுக்க வேண்டும் "(டான் X-XX-XX).

இவ்வாறு, தீர்க்கதரிசனம் வழங்கப்பட்டது மற்றும் நிறைவேற்றப்பட்டது அதனால் மக்கள் கடவுள் அனைத்து மக்கள் மத்தியில் உச்ச என்று மக்கள் தெரியும் என்று. ஆளுநராக யாரைப் பயன்படுத்துகிறாரோ, ஆண்களில் மிகக் குறைவானவர் கூட அவருக்கு அதிகாரம் உண்டு. கடவுள் அவர் இறையாண்மைக்குரியவர் என்பதால் அவர் கொடுக்க விரும்பும் ஒரு ஆளுமையை கடவுள் கொடுக்க முடியும். இந்த விவிலிய தீர்க்கதரிசனம் மூலம் நமக்கு ஒரு செய்தி தெரிவிக்கப்படும். கடவுள் சர்வ வல்லமையுள்ளவர் என்பதை இது காட்டுகிறது.

கடவுள் நியாயாதிபதி என்று தீர்க்கதரிசனம் சொல்கிறது. பல பழைய ஏற்பாட்டு தீர்க்கதரிசனங்களில், குறிப்பாக தீர்க்கதரிசனங்களின் தீர்க்கதரிசனங்களில் இது காணப்படுகிறது. மக்கள் தீமை செய்ததால் கடவுள் அருவருப்பான காரியங்களைச் செய்கிறார். கடவுள் நீதிபதியாக செயல்படுகிறார், அவர் வெகுமதியும் தண்டிக்கவும் அதிகாரம் உடையவர், மற்றும் அது மேற்கொள்ளப்படுவதை உறுதிப்படுத்துவதற்கான அதிகாரம் உள்ளது.

நாம் இந்த காரணங்களால் யூதாஸ் 14-15 மேற்கோள்: "எனினும், இது இந்த தீர்க்கதரிசனமாக ஏனோக்கு, ஆடம் இருந்து ஏழாவது, மற்றும் இதோ, இறைவனின் வரும் தமது பரிசுத்தவான்களின் பத்து ஆயிரக்கணக்கான, அனைத்து மீது தீர்ப்பு இயக்க மற்றும் அனைத்து பாவகரமான குற்றம் சாட்ட பேசியிருக்கிறார் அவர்கள் தேவபக்தியற்றவர்களுடைய சகல கிரியைகளினிமித்தமும், தேவபக்தியினிடத்தில் பழிவாங்கினவர்களுக்கென்றும், எல்லா அக்கிரமங்களினிமித்தமும் அவரைப் பற்றிக்கொள்ளுகிறார்கள். "

புதிய ஏற்பாடு பழைய ஏற்பாட்டில் காணப்படாத ஒரு தீர்க்கதரிசனத்தை மேற்கோள் காட்டுகிறது. இந்தத் தீர்க்கதரிசனம் அப்போஸ்தலர் புத்தகத்தில் உள்ளது. ஏனோக்கு, பைபிளில் சேர்த்துக்கொள்ளப்பட்டார், மேலும் தீர்க்கதரிசனம் வெளிப்படுத்தப்பட்டதைப் பற்றி அவர் ஏவப்பட்ட விவரத்தின் பாகமாக ஆனார். இறைவன் வருகிறார் என்று அது வெளிப்படுத்துகிறது - அது இன்னும் எதிர்காலத்தில் உள்ளது - மற்றும் அவர் ஒவ்வொரு மக்கள் நீதிபதி என்று.

அன்பு, இரக்கம், விசுவாசம்

கடவுள் அன்பானவர், இரக்கமுள்ளவர், விசுவாசமுள்ளவர் என தீர்க்கதரிசனம் எங்களிடம் சொல்கிறது? இது தீர்க்கதரிசனத்தில் எங்கே வெளிப்படுகிறது? கடவுளின் பாத்திரத்தை அனுபவிப்பதற்கு நமக்கு கணிப்புகள் தேவையில்லை, ஏனென்றால் அவர் எப்பொழுதும் ஒரே மாதிரியாக இருக்கிறார். விவிலிய தீர்க்கதரிசனம் கடவுளின் திட்டத்தையும் செயல்களையும் பற்றி ஏதாவது வெளிப்படுத்துகிறது, எனவே அவனது பாத்திரத்தைப் பற்றி ஏதாவது ஒன்றை வெளிப்படுத்துவது தவிர்க்க முடியாதது. அவருடைய நோக்கங்களும் திட்டங்களும் அவர் அன்பானவராயும் இரக்கமுள்ளவர்களிடமும் உண்மையுள்ளவர்களிடமும் இருப்பதை தவிர்க்க முடியாமல் வெளிப்படுத்தும்.

நான் ஜெரிமியா 26,13 யோசித்துகிட்டிருக்கேன்.அவனை ". எனவே இப்போது உங்கள் வழிகளையும் உங்கள் கிரியைகளையும் சீர்ப்படுத்தி, உன் தேவனாகிய கர்த்தரின் சத்தத்திற்குச் செவிகொடுத்து, அப்பொழுது கர்த்தர் உங்களுக்கு எதிராக பேசியிருக்கிறார் என்று தீய மனம் மாறுவேன்," மக்கள் மாற்றினால், கடவுள் கொடுக்கும்; அவர் தண்டிக்க ஆர்வமில்லை; அவர் ஒரு புதிய தொடக்கம் செய்ய தயாராக இருக்கிறார். அவர் எந்த இரக்கமும் இல்லை - அவர் இரக்கமுள்ளவர், மன்னிக்கத் தயாராகிறார்.

அவரது விசுவாசத்தின் ஒரு எடுத்துக்காட்டு என நாம் தீர்க்கதரிசனம் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை. மோசே பார்வை பாருங்கள். இந்த பிரிவு இஸ்ரேலுக்கு ஒரு எச்சரிக்கையாகும், அவர்கள் தோற்கடிக்கப்படுவார்கள் மற்றும் கூட்டாட்சி மீறல் நிகழ்வில் சிறைபிடிக்கப்படுவார்கள். ஆனால் இந்த உத்தரவாதம் சேர்க்கப்படும்: "ஆனால் அவர்கள் எதிரி பிரதேசத்தில் இருந்தால், நான் இன்னும் அதை நிராகரிக்கலாம் வேண்டாம், அது அவர்களிடம் இருந்து என்னை வெறுப்பை இல்லை, எனவே அதை அவர்களுடன் இருக்க வேண்டும்." இந்த தீர்க்கதரிசனம் கடவுள் நம்பிக்கைக்கும், அவரது கருணையின் வலியுறுத்துகிறது மற்றும் அவரது காதல், இந்த குறிப்பிட்ட வார்த்தைகள் பயன்படுத்த கூட.

கடவுளின் உண்மையுள்ள அன்பின் மற்றொரு உதாரணம் ஓசியா. எவ்வளவு துரோகம் செய்த இஸ்ரேலின் விவரிப்பின் பின்னரும், இது வசனங்கள்-5-7-ல் கூறுகிறது: "என் இருதயம் வேறுபட்டிருக்கிறது, என் இரக்கம் எல்லாராலும் கழுவப்பட்டது. என் உக்கிரமான கோபத்தையோ, எப்பிராயீமைத் துரத்திவிடவோ நான் விரும்பவில்லை. நானே தேவன், மனுஷர் அல்ல, நான் உன்னுமுள்ள பரிசுத்தவான், அழிவு வரப்போகிறதில்லையே. "இந்தத் தீர்க்கதரிசனம் தம்முடைய ஜனங்களுக்கு கடவுளுடைய நிலையான அன்பை வெளிக்காட்டுகிறது.

புதிய ஏற்பாட்டின் தீர்க்கதரிசனங்கள் மேலும் கடவுள் அன்பே வடிவான கருணை மற்றும் உண்மையுள்ள எங்களுக்கு உறுதி. அவர் நம்மை மரித்தோரிலிருந்து எழுப்புவார், நமக்குப் பலனளிப்பார். நாம் அவரோடு வாழ்ந்து, எப்போதும் அவருடைய அன்பை அனுபவிப்போம். இதைச் செய்ய கடவுள் விரும்புகிறார் என்று பைபிள் தீர்க்கதரிசனம் நமக்கு உறுதியளிக்கிறது, முன்னதாக நிறைவேறும் தீர்க்கதரிசனங்களை அவர் நிறைவேற்றுவதற்கு வல்லமை இருப்பதை உறுதிப்படுத்துகிறார், அவர் விரும்பியபடியே செய்தார்.

தெய்வீக வாழ்க்கைக்கு உந்துதல்

இறுதியாக, பைபிள் தீர்க்கதரிசனம் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் தேவபக்தியுள்ள வாழ்க்கை நடத்துவதற்கு விசுவாசிகளை ஊக்குவிக்கிறது என்று கூறுகிறது. அது எப்படி நடக்கிறது? அது எங்களுக்கு உதாரணமாக, ஒரு உள்நோக்கம் கடவுளிடம் நாம் அவர் எங்களுக்கு சிறந்த விரும்புகிறார் என்பதில் ஏனெனில் திரும்ப கொடுக்கிறது, மற்றும் நாம் எப்போதும் நாம் அது எங்களுக்கு வழங்குகிறது என்ன ஏற்றுக்கொண்டால், நல்ல பெறுவீர்கள், நாம் இறுதியில் போது தீய பெறுவீர்கள் நாம் அதை செய்யவில்லை.

இந்த சூழலில், நாம் X ஐ மேற்கோளிட்டுள்ளோம். பீட்டர் 2-3,12: "கர்த்தருடைய நாள் ஒரு திருடன் போலாகும்; அப்பொழுது வானம் மகா சங்காரமாயிருக்கும்; ஆனால் உறுப்புகள் வெப்பத்தால் உருகும்; பூமியும் அதனுடைய கிரியங்களும் அவற்றின் தீர்ப்பைக் கண்டடையலாம். இப்பொழுது, இது எல்லாம் கரைந்து போனால், நீங்கள் எவ்வாறு புனிதமான மாற்றத்திற்காகவும், பக்தியுள்ள மனிதர்களாகவும் நிற்க வேண்டும்? "

நாம் ஆண்டவரின் நாள் காத்திருக்க வேண்டும், அவரை பயப்படுவதற்கு பதிலாக, மற்றும் ஒரு தெய்வீக வாழ்க்கை வாழ வழி. ஒருவேளை நாம் ஏதாவது செய்தால் நமக்கு நல்லது நடக்கும், நாம் செய்யாவிட்டால் குறைவாக விரும்பத்தக்கதாக இருக்கும். கடவுளுக்கு பயபக்தியுள்ள வாழ்க்கையை வாழும்படி தீர்க்கதரிசனம் நம்மை ஊக்குவிக்கிறது, ஏனென்றால் அவரை உண்மையுடன் தேடுகிறவர்களுக்கு கடவுள் வெகுமதி அளிப்பார் என்று நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறது.

வசனங்களில் 12-15 நாங்கள் படிக்க: "... நீங்கள் தேவனுடைய நாள் வரும் மற்றும் தீ இருந்து வானத்தில் உருகத் தொடங்குகிறது பூதங்கள் வெப்பம் உருகிவிடும் ஏனெனில் இதில், எதிர்பார்க்கிறோம். ஆனால் நாம் ஒரு புதிய வானத்திற்கும் ஒரு புதிய பூமிக்குமான வாக்குறுதிக்காக காத்திருக்கிறோம். எனவே, இது என் நண்பர்கள் காத்திருக்கிறது போது, முயற்சி நீங்கள் களங்கமற்ற சமாதான அவரை முன் குற்றமற்ற காணலாம் என்று, மற்றும் இரட்சிப்பின் நம் இறைவனின் பொறுமை உள்ளன; இன்னமும் எங்கள் பிரியமான சகோதரனாகிய பவுலும் மேலும் அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஞானம் படி, நீ எழுதினாய். "

இந்த வசனம் பைபிள் தீர்க்கதரிசனம் ஒவ்வொரு முயற்சியையும் சரியான நடத்தை மற்றும் சரியான சிந்தனை தெய்வீக வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் கடவுளுடன் சமாதானமாக இருக்கும் செய்ய எங்களுக்கு ஊக்குவிக்கிறது என்று சொல்கிறது. இதை செய்ய ஒரே வழி, நிச்சயமாக, இயேசு கிறிஸ்து வழியாக இருக்கிறது. ஆனால் இந்த விசேஷமான வசனத்தில், அவர் பொறுமையாய் இருக்கிறார், உண்மையும் இரக்கமும் உள்ளவர் என்று சொல்கிறார்.

இயேசுவின் தற்போதைய பங்கு இங்கே அவசியம். இயேசு பிதாவின் வலது கையில் உட்கார்ந்து பிரதான ஆசாரியராக நமக்குள் பிரவேசிப்பதால் மட்டுமே கடவுளோடு சமாதானம் செய்ய முடியும். மோசேயின் நியாயப்பிரமாணம் இயேசுவின் இரட்சிப்பின் வேலையின் இந்த அம்சத்தை முன்னிட்டு முன்னறிவித்தது; அவருடைய மூலம் நாம் கடவுளுடைய வாழ்க்கையை வாழ பலப்படுத்தி, ஒவ்வொரு முயற்சியையும் செய்ய வேண்டும், நாம் இழுக்கும் இணைப்புகளை தூய்மைப்படுத்த வேண்டும். நம்முடைய பிரதான ஆசாரியனாக நாம் விசுவாசம் வைத்து, நம்முடைய பாவங்களை மன்னித்து, இரட்சிப்பு மற்றும் நித்திய ஜீவனை உத்தரவாதம் அளிக்கிறோம் என்பதில் நாம் நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறோம்.

கடவுளுடைய இரக்கத்தையும் இயேசு கிறிஸ்துவால் இரட்சிக்கப்படுவதற்கான வழியையும் நமக்கு தீர்க்கதரிசனம் உறுதிப்படுத்துகிறது. தெய்வீக வாழ்க்கை வாழ நம்மை தூண்டுகிறது என்று மட்டும் தீர்க்கதரிசனம் அல்ல. நம்முடைய எதிர்கால வெகுமதி அல்லது தண்டனை மட்டும் தான் வாழ்வதற்கான ஒரே காரணம் அல்ல. கடந்த காலத்திலும், எதிர்காலத்திலும், வருங்காலத்திலும் நல்ல நடத்தைக்கான நோக்கங்களை நாம் காணலாம். கடந்த காலத்தில், கடவுள் நமக்கு நன்மை செய்தார், அவர் ஏற்கெனவே செய்ததைப் போற்றுகிறார், மேலும் அவர் சொல்வதைச் செய்வதற்கு நாம் தயாராக இருக்கிறோம். வாழ்க்கையின் தற்போதைய உந்துதல் கடவுளின் அன்பே; நம்மில் பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மைப் போலவே நம்மைப் பிடிக்கிறார். நம்முடைய எதிர்காலத்தை ஊக்குவிக்க எதிர்காலமும் உதவுகிறது - கடவுள் நமக்கு நம்மை எச்சரிக்கிறார், ஏனென்றால் நம் நடத்தை மாற்றிக்கொள்ள இந்த எச்சரிக்கையை அவர் தூண்டுவதற்கு அவர் விரும்புகிறார். அவர்கள் எங்களுக்கு ஊக்கமூட்டுவதாகவும், அவர்களுக்கு உற்சாகம் அளிப்பதாகவும் அவர் வாக்குறுதி அளிக்கிறார். அவர் கொடுக்கின்ற வெகுமதிகளை நாம் பெற விரும்புகிறோம்.

நடத்தை எப்போதும் தீர்க்கதரிசனத்திற்கு ஒரு காரணம். தீர்க்கதரிசனம் கணிக்கப்படுவது மட்டுமல்ல, அது கடவுளுடைய அறிவுரைகளை விளக்குகிறது. அதனால்தான் பல தீர்க்கதரிசனங்கள் நிபந்தனையாக இருந்தன - கடவுள் தண்டனையை எதிர்த்து எச்சரித்தார், தண்டனையை எதிர்நோக்கி இருப்பதற்காக தண்டனையை எதிர்பார்க்கிறார் என்று நம்பினார். எதிர்காலத்தைப் பற்றி பிரயோஜனமும் பயனற்ற அற்பமானவை அல்ல - தற்போது அவைகளுக்கு ஒரு நோக்கம் இருந்தது.

தீர்க்கதரிசிகளின் செய்தியை சீகேமியா சுருக்கமாக அழைக்கிறார்: "சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார்: உங்கள் பொல்லாத வழிகளையும், உங்கள் பொல்லாத வழிகளையும் மனந்திரும்புங்கள். ஆனால் அவர்கள் கீழ்ப்படிந்து எனக்குக் கவனம் செலுத்தவில்லை, என்கிறார் ஆண்டவர். "(சகரியா -83) கடவுள் இரக்கமுள்ள நீதிபதி என்று நமக்கு தீர்க்கதரிசனம் சொல்கிறது, மற்றும் இயேசு நமக்கு என்ன செய்தாலும், நாம் அவரை நம்பினால் நாம் இரட்சிக்கப்படுவோம்.

சில தீர்க்கதரிசனங்கள் நீண்ட தூரத்தைக் கொண்டிருக்கின்றன, மக்கள் நல்ல அல்லது தீமை செய்தார்களா என்பதைப் பொறுத்து இல்லை. இந்த நோக்கத்திற்காக எல்லா தீர்க்கதரிசனங்களும் இல்லை. சொல்லப்போனால், தீர்க்கதரிசனங்கள் எல்லாவிதமான தீர்க்கதரிசனங்களுக்கும் எந்தவிதமான நோக்கத்திற்காகவும், ஒரு பொது அர்த்தத்தில் தவிர வேறு எதையுமே சொல்ல முடியாது. சிலர் இந்த நோக்கத்திற்காகவும் சிலர் இருக்கிறார்கள், சிலர் எதைப் பற்றியும் எங்களுக்குத் தெரியவில்லை என்று சிலர் கூறுகின்றனர்.

நாங்கள் தீர்க்கதரிசனம் போன்ற பன்மடங்கு போன்ற ஏதாவது குறித்து விசுவாசக் அறிக்கையை வெளியிட முயற்சி என்றால், நாம் ஒரு பொது அறிக்கை செய்யும் இந்த துல்லியமான காரணம்: விவிலிய தீர்க்கதரிசனத்தின் இதில் கடவுள் அவர் என்ன செய்கிறார் எங்களுக்கு சொல்கிறது வழிகளில் ஒன்று, மற்றும் தீர்க்கதரிசனம் பொது செய்தி கடவுள் மிக முக்கியமான காரியத்தைப் பற்றி நமக்கு அறிவிக்கிறார்: அது இயேசு கிறிஸ்து வழியாக இரட்சிப்புக்கு வழிநடத்துகிறது. தீர்க்கதரிசனம் நம்மை எச்சரிக்கிறது
வரவிருக்கும் தீர்ப்பில், அவர் கடவுளின் கிருபையை நமக்கு உறுதிப்படுத்துகிறார், எனவே மனந்திரும்பி நம்மை ஊக்குவிக்கிறார்
கடவுளின் வேலைத்திட்டத்தில் சேருவதற்கு.

மைக்கேல் மோரிசன்


PDFவிவிலிய தீர்க்கதரிசனம்