வரலாற்றுக் குழுக்கள்

XXX க்ரோடோ

ஒரு மதம் (கிரெடோ, லத்தீன் மொழியில் இருந்து "நான் நம்புகிறேன்") என்பது நம்பிக்கைகளின் சுருக்கம். இது முக்கியமான உண்மைகளை பட்டியலிட விரும்புகிறது, கற்பித்தல் அறிக்கைகளை தெளிவுபடுத்துகிறது, பிழையை உண்மையை பிரிக்கிறது. இது எளிதில் மனப்பாடம் செய்யக்கூடிய வகையில் வழக்கமாக வைக்கப்படுகிறது. பைபிளில் பல இடங்களில் மதங்களின் தன்மை உள்ளது. ஆகவே, உபாகமம் 5: 6,4-9 ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட திட்டத்தை இயேசு ஒரு மதமாகப் பயன்படுத்துகிறார். 1 கொரிந்தியர் 8,6: 12,3-ல் பவுல் எளிமையான, நம்பகத்தன்மை வாய்ந்த அறிக்கைகளை அளிக்கிறார்; 15,3 மற்றும் 4-1. 3,16 தீமோத்தேயு ஒரு மதத்தை நெறிப்படுத்தப்பட்ட வடிவத்தில் தருகிறது.

ஆரம்பகால தேவாலயத்தின் பரவலுடன், விசுவாசிகளுக்கு அவர்களின் மதத்தின் மிக முக்கியமான போதனைகளைக் காட்டும் ஒரு முறையான மதம் தேவைப்பட்டது. அப்போஸ்தலர்களின் நம்பிக்கை என்று அழைக்கப்படுகிறது, முதல் அப்போஸ்தலர்கள் இதை எழுதியதால் அல்ல, மாறாக அது அப்போஸ்தலர்களின் போதனைகளை சரியாகச் சுருக்கமாகக் கூறுகிறது. தேவாலய பிதாக்கள் டெர்டுல்லியன், அகஸ்டின் மற்றும் பலர் அப்போஸ்தலர்களின் நம்பிக்கையின் சற்று மாறுபட்ட பதிப்புகளைக் கொண்டிருந்தனர்; பிர்மினஸின் உரை இறுதியாக நிலையான வடிவமாக மாறியது (சுமார் 750) ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது.

சர்ச்சு வளர்ந்தது போலவே, மதவெறிகளும் அவ்வாறே செய்தன, ஆரம்பகால கிறிஸ்தவர்கள் தங்களுடைய விசுவாசத்தின் வரம்புகளை எங்கே தெளிவுபடுத்த வேண்டும் என்பது தெளிவு. ஆரம்பகாலத்தில். கிறிஸ்துவின் தெய்வீகத்தன்மை பற்றிய சர்ச்சை புதிய ஏற்பாட்டின் அதிகாரப்பூர்வ வரையறைக்கு முன்பே தொடங்கியது. இந்த கேள்வியை தெளிவுபடுத்துவதற்கு, நிக்சியாவில் உள்ள ரோமானியப் பேரரசின் அனைத்துப் பகுதிகளிலிருந்தும், XXL ஆயர்கள் ஆண்டுதோறும் கான்ஸ்டன்டைன் பேரரசர் கோரிக்கைக்கு வந்தார். அவர்கள் நைசீயா என்றழைக்கப்படுபவை என்றழைக்கப்படுபவையில் தங்கள் கருத்துக்களை எழுதினார்கள். கான்ஸ்டான்டிநோபில் கான்ஸ்டன்டினோபில் மற்றொரு சினோடில் XINX சந்தித்தார், அதில் நைசென் குற்றம்சாட்டப்பட்டு சிறிது புள்ளிகள் திருத்தப்பட்டது. இந்த பதிப்பு நிகினிகன்ஸ்டான்டினோபொலிட்டன்ஸ்சஸ் அல்லது குறுகிய நிக்கன்ச்சஸ் கிரேட் என்று அழைக்கப்படுகிறது.

அடுத்த நூற்றாண்டில், சர்ச் தலைவர்கள் சால்சன் நகரில் சந்தித்தனர், மற்றவற்றுடன், கிறிஸ்துவின் தெய்வீக மற்றும் மனித இயல்பைக் குறித்து விவாதித்தனர். அவர்கள் தங்கள் கருத்தில், நற்செய்தி, திருத்தூதர் கோட்பாடு, மற்றும் வேதாகமம் ஆகியவற்றோடு ஒத்துப் போன ஒரு சூத்திரத்தைக் கண்டனர். இது சல்சோடோனியின் அல்லது கிறல்டோனென்சினிக் ஃபார்முலாவின் கிறிஸ்தோலியல் வரையறை எனப்படுகிறது.

துரதிர்ஷ்டவசமாக, மதங்களும் சூத்திரமானவை, சிக்கலானவை, சுருக்கமானவை, சில சமயங்களில் "பரிசுத்த வேதாகமத்துடன்" சமன் செய்யப்படலாம். எவ்வாறாயினும், சரியாகப் பயன்படுத்தும்போது, ​​அவை நன்கு நிறுவப்பட்ட கற்பித்தல் அடிப்படையை வழங்குகின்றன, சரியான விவிலியக் கோட்பாட்டைக் காத்து, தேவாலய வாழ்க்கையில் ஒரு கவனத்தை உருவாக்குகின்றன. பின்வரும் மூன்று மதங்களும் கிறிஸ்தவர்களிடையே விவிலியமாகவும் உண்மையான கிறிஸ்தவ மரபுவழி (மரபுவழி) உருவாக்கமாகவும் பரவலாக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளன.


நிசீன் க்ரீட் (கி.பி 381)

அனைத்து என்று புலப்படும் மற்றும் கண்ணுக்கு தெரியாத உள்ளது நாம் ஒரு கடவுள், தந்தையின் எல்லாம் வல்ல வானத்துக்கும் பூமிக்கும் உருவாக்கியவர் நம்பிக்கை. ஒரே கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை, தேவனுடைய ஒரேபேறான குமாரனை அனைத்து வயது முன் தகப்பனுக்குப் பிறந்த, ஒளி இருந்து ஒளி, உண்மை கடவுள், பிறப்பிக்கப்பட்ட உண்மையான கடவுள், இல்லை, தந்தையின் இருப்பது ஒரு செய்யப்பட்ட, எல்லாவற்றையும் என்று எங்களுக்கு ஆண்கள் மற்றும் எங்கள் இரட்சிப்பின் மீது ஆணையாக பரிசுத்த ஆவி மற்றும் கன்னி மேரி ஏற்று வானங்களும் இறைச்சி இருந்து கீழே வந்து மனிதன் ஆனார் மற்றும் பிலாத்து வேத மற்றும் வானத்தில் படி பொந்தியு கீழ் எங்களுக்கு கூட சிலுவையில் அறையப்பட்ட மற்றும் பாதிக்கப்பட்டார் மற்றும் புதைக்கப்பட்டது மற்றும் மூன்றாம் நாளில் உயிர்த்தெழுந்து சென்று பிதாவின் வலதுபக்கத்தில் உட்கார்ந்து, மகிமையிலே திரும்பிவந்து, உயிரோடிருக்கிறவர்களையும் மரித்தவர்களையும் நியாயம் விசாரித்து, அவளுடைய ராஜ்யம் முடிவடையாது.
யார் தந்தையின் ஒன்றாக மகன் வழிபாடு மற்றும் தீர்க்கதரிசிகள் மூலம் சேர்ந்து மகிமையையும் யார் தந்தையிடமிருந்து ஆராய்கிறார் யார் பரிசுத்த ஆவியின், லார்ட் மற்றும் வாழ்க்கை கொடுப்பவர், பேசினார்
உள்ளது; ஒரு புனிதமான மற்றும் கத்தோலிக்க [அனைத்து உள்ளடக்கிய] மற்றும் திருத்தூதர் திருச்சபை. நாம் பாவங்களை நிவிர்த்தி செய்ய ஞானஸ்நானத்தை அறிக்கை செய்கிறோம்; மரித்தோரின் உயிர்த்தெழுதல் மற்றும் எதிர்கால உலகத்தின் வாழ்க்கைக்காக நாங்கள் காத்திருக்கிறோம். ஆமென்.
(JND கெல்லியிலிருந்து மேற்கோள் காட்டப்பட்டது, பழைய கிரிஸ்துவர் ஒப்புதல் வாக்குமூலம், Göttingen 1993)


அப்போஸ்தலர்களின் நம்பிக்கை (கி.பி 700 இல்)

நான் கடவுள், தந்தை, சர்வ வல்லமை, வானத்தையும் பூமியையும் படைத்த இறைவனை நம்புகிறேன். மேலும், இறந்தார் மற்றும் இயேசு கிறிஸ்து, அவரது ஒரே மகன், எங்கள் இறைவன், பரிசுத்த ஆவியினால் சிந்தித்து கன்னி மேரி பிறந்த புதைக்கப்பட்ட நேரத்தில் பொந்தியுபிலாத்து அவதிப்படுவதாகவும், அவர் நரகத்தில் வழிவந்தவர்களின், சிலுவையில் அறையப்பட்ட; மூன்றாவது நாள் அவர் இறந்த இருந்து மீண்டும் உயர்ந்தது மீது, பரலோகத்திற்கு ஏறி, பிதாவாகிய தேவனுடைய வலது பாரிசத்தில் அமர்ந்துள்ளார். அங்கேயிருந்து உயிரோடிருக்கும் மரித்தோரை நியாயந்தீர்க்க அவர் வருவார். நான் பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்புகிறேன், பரிசுத்த கத்தோலிக்க சர்ச், துறவிகள் ஐக்கியமும், பாவங்களை மன்னிப்பு, இறந்த மற்றும் நித்திய வாழ்க்கை உயிர்த்தெழுதல். ஆமென்.


கிறிஸ்துவின் நபர் கடவுளின் ஒற்றுமை மற்றும் மனித இயல்பு வரையறை
(சல்சன்ட் சபை, 451 நா.

ஆகவே, பரிசுத்த பிதாக்களைப் பின்பற்றி, நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை ஒரே மகன் என்று ஒப்புக்கொள்ள நாம் அனைவரும் ஒருமனதாக கற்பிக்கிறோம்; இது கடவுளில் பரிபூரணமானது, மனிதகுலத்தில் அதே பரிபூரணமானது, அதே உண்மையான கடவுள் மற்றும் பகுத்தறிவு ஆத்மா மற்றும் உடலிலிருந்து உண்மையான மனிதர், பிதாவுடன் (homooúsion) தெய்வத்தின் மற்றும் மனிதர்களாக நம்முடன் ஒரே மாதிரியாக இருப்பது, பாவத்தைத் தவிர, எல்லா வகையிலும் நம்மைப் போன்றது. தந்தையின் காலத்திற்கு முன்பே தெய்வத்தால் பிறந்தவர், ஆனால் காலத்தின் முடிவில், அதேபோல், கன்னி மற்றும் கடவுளின் தாயான மரியாவிடமிருந்து, நம்முடைய இரட்சிப்பு மற்றும் இரட்சிப்பின் பொருட்டு (தியோடோகோஸ்) [பிறப்பு], அவர் கிறிஸ்து, மகன், பூர்வீகம், கலக்காத, மாறாத, பிரிக்கப்படாத, இரண்டு இயல்புகளில் பிரிக்கப்படாத ஒருவராக அங்கீகரிக்கப்படுகிறார். இயல்புகளின் பன்முகத்தன்மை எந்த வகையிலும் ஒன்றிணைப்பதற்காக ரத்து செய்யப்படவில்லை; மாறாக, இரண்டு இயல்புகளிலும் ஒவ்வொன்றின் தனித்தன்மையும் பாதுகாக்கப்பட்டு ஒரு நபருடனும் ஹைப்போஸ்டாசிஸுடனும் இணைகிறது. [நாங்கள் அவரை ஒப்புக்கொள்கிறோம்] இரண்டு நபர்களாகப் பிரிக்கப்பட்டு பிரிக்கப்பட்டவர்களாக அல்ல, ஆனால் ஒரே மகன், பூர்வீகம், கடவுள், லோகோக்கள், ஆண்டவர், இயேசு கிறிஸ்து, தீர்க்கதரிசிகள் அவரைப் பற்றியும் தன்னைப் பற்றியும் தீர்க்கதரிசனம் கூறியது போல, இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு அறிவுறுத்தினார் தந்தை சின்னம் [க்ரீட் ஆஃப் நைசியா] எங்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. (கடந்த காலத்திலும் நிகழ்காலத்திலும் மதத்திலிருந்து மேற்கோள் காட்டப்பட்டுள்ளது, பெட்ஸ் / பிரவுனிங் / ஜானோவ்ஸ்கி / ஜாங்கல், டூபிங்கன் 1999 ஆல் வெளியிடப்பட்டது)

 


PDFகிறிஸ்தவ தேவாலயத்தின் வரலாற்று ஆவணங்கள்