இறைவன் சப்பர்

இறைவன் இறைவன்

கர்த்தருடைய சப்பர் என்பது கடந்த காலத்தில் இயேசு செய்ததை நினைவூட்டுவதும், இப்போது அவருடனான நமது உறவின் அடையாளமாகவும், எதிர்காலத்தில் அவர் என்ன செய்வார் என்பதற்கான வாக்குறுதியாகவும் இருக்கிறது. நாம் சடங்கைக் கொண்டாடும் போதெல்லாம், நம்முடைய இரட்சகரை நினைவுகூர ரொட்டியும் திராட்சரசமும் எடுத்து, அவர் வரும் வரை அவருடைய மரணத்தை அறிவிக்கிறோம். கர்த்தருடைய இராப்போஜனம் நம்முடைய மன்னரின் மரணத்திலும் உயிர்த்தெழுதலிலும் பங்கெடுக்கிறது, அவர் மன்னிக்கப்பட்டதற்காக அவருடைய உடலைக் கொடுத்து அவருடைய இரத்தத்தை சிந்தினார். (1 கொரிந்தியர் 11,23: 26-10,16; 26,26:28; மத்தேயு)

கர்த்தருடைய சவப்பார் சிலுவையில் இயேசுவின் மரணத்தை நமக்கு நினைப்பூட்டுகிறார்

இயேசு தம்முடைய சீஷர்களுடன் சாப்பிட்டுக்கொண்டிருந்தபோது அவர் காட்டிக் கொடுக்கப்பட்ட மாலை, அவர் அப்பத்தை எடுத்துக்கொண்டு, “இது என் உடல் உங்களுக்கு வழங்கப்படும்; அது என் நினைவுக்கு உதவுகிறது » (லூக்கா 22,19). அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் ஒரு துண்டு ரொட்டி சாப்பிட்டார்கள். நாம் கர்த்தருடைய இரவு உணவில் கலந்துகொள்ளும்போது, ​​நாம் ஒவ்வொருவரும் இயேசுவின் நினைவாக ஒரு துண்டு ரொட்டி சாப்பிடுகிறோம்.

"அதேபோல், உணவுக்குப் பிறகு கோப்பை சொன்னது: இந்த கப் என் இரத்தத்தில் புதிய உடன்படிக்கை, இது உங்களுக்காக சிந்தப்படும்" (வி. 20). சடங்கில் நாம் ஒரு மது அருந்தும்போது, ​​இயேசுவின் இரத்தம் நமக்காக சிந்தப்பட்டதையும், இந்த இரத்தம் புதிய உடன்படிக்கையை குறிக்கிறது என்பதையும் நினைவில் கொள்கிறோம். இரத்தத்தை வெடிப்பதன் மூலம் பழைய உடன்படிக்கை முத்திரையிடப்பட்டதைப் போலவே, புதிய உடன்படிக்கையும் இயேசுவின் இரத்தத்தால் நிறுவப்பட்டது (எபிரெயர் 9,18: 28).

பவுல் சொன்னது போல்: "நீங்கள் இந்த அப்பத்தை சாப்பிட்டு, இந்த இரத்தத்தை குடிக்கும்போதெல்லாம், கர்த்தர் வரும் வரை அவருடைய மரணத்தை அறிவிக்கிறீர்கள்." (1 கொரிந்தியர் 11,26). கர்த்தருடைய இராப்போஜனம் சிலுவையில் இயேசு கிறிஸ்துவின் மரணத்தை திரும்பிப் பார்க்கிறது.

இயேசுவின் மரணம் நல்ல காரியமா அல்லது கெட்ட காரியமா? அவரது இறப்புக்கு மிகவும் துயரமான சில அம்சங்கள் நிச்சயமாக உள்ளன, ஆனால் பெரிய படம் அவருடைய மரணமே சிறந்த செய்தி என்று உள்ளது. கடவுள் நம்மீது எவ்வளவு அன்பு காட்டுகிறார் என்பதை நமக்குக் காட்டுகிறது. நம் பாவங்களுக்காக மன்னிப்பு பெறுவதற்காக அவர் மரித்தார், அதனால் அவருடன் எப்போதும் வாழ முடியும்.

இயேசுவின் மரணம் நமக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பரிசு. அது விலைமதிப்பற்றது. நமக்கு மிகுந்த மதிப்பு கிடைத்திருந்தால், நமக்கு ஒரு பெரிய பலியைக் கொடுத்த பரிசு, அதை எப்படிப் பெறுவோம்? துக்கம் மற்றும் வருத்தத்துடன்? இல்லை, அது கொடுத்தவர் அல்ல. மாறாக, நாம் அதை மிகுந்த நன்றியுடன் ஏற்றுக் கொள்ள வேண்டும், இது பெரிய அன்பின் வெளிப்பாடு. கண்ணீர் சிந்தும்போது, ​​அது மகிழ்ச்சியுடைய கண்ணீர் இருக்க வேண்டும்.

ஆகவே, கர்த்தருடைய இராப்போஜனம், அது ஒரு மரணத்தின் நினைவு என்றாலும், இயேசு இன்னும் மரணத்தைப் போல அடக்கம் செய்யப்படுவதில்லை. மாறாக - இயேசுவின் மரணம் மூன்று நாட்கள் மட்டுமே நீடித்தது என்பதை அறிந்து இந்த நினைவைக் கொண்டாடுகிறோம் - மரணம் நம்மை என்றும் நிலைநிறுத்தாது என்பதை அறிவது. இயேசு மரணத்தை தோற்கடித்து, மரண பயத்தால் அடிமைப்படுத்தப்பட்ட அனைவரையும் விடுவித்ததில் நாங்கள் மகிழ்ச்சியடைகிறோம் (எபிரெயர் 2,14: 15). பாவத்தையும் மரணத்தையும் வென்ற இயேசுவின் மகிழ்ச்சியான அறிவால் நாம் அவரை நினைவில் கொள்ளலாம்! நம்முடைய துக்கம் மகிழ்ச்சியாக மாறும் என்று இயேசு சொன்னார் (யோவான் 16,20). கர்த்தருடைய மேஜையில் வருவதும் கூட்டுறவு கொள்வதும் ஒரு கொண்டாட்டமாக இருக்க வேண்டும், இறுதி சடங்காக இருக்கக்கூடாது.

பூர்வ இஸ்ரவேலர் பஸ்காவின் சம்பவங்களைப் பற்றி தங்கள் வரலாற்றில் ஒரு தீர்மானகரமான தருணமாக, ஒரு தேசமாக தங்கள் அடையாளத்தை ஆரம்பித்த நேரத்தில் பார்த்தார்கள். கடவுளின் வலிமை வாய்ந்த கை வழியாக, அவர்கள் மரணத்தையும் அடிமைத்தனத்தையும் தப்பித்து, கர்த்தரை சேவிக்க விடுவிக்கப்பட்டனர். கிரிஸ்துவர் சர்ச்சில், நாம் இயேசுவின் சிலுவை மற்றும் உயிர்த்தெழுதல் சுற்றியுள்ள நிகழ்வுகள் நம் வரலாற்றில் ஒரு வரையறுக்கப்பட்ட தருணமாக திரும்பி பார்க்கிறோம். இதனால் நாம் மரணம் மற்றும் பாவம் அடிமைத்தனத்திலிருந்து தப்பிக்கிறோம், இதன் மூலம் நாம் கர்த்தரை சேவிக்க விடுவிக்கப்படுகிறோம். லார்ட்ஸ் சப்பர் நம் வரலாற்றில் அந்த கணம் வரையறுக்கும் ஒரு நினைவு இருக்கிறது.

இந்தக் கருத்தை இயேசு கிறிஸ்துவுடன் தற்போதுள்ள உறவை அடையாளப்படுத்துகிறது

இயேசுவின் சிலுவையில் அறையப்படுவது, அவரைப் பின்பற்றுவதற்காக சிலுவையை எடுத்த அனைவருக்கும் தொடர்ந்து ஒரு பொருளைக் கொண்டுள்ளது. அவருடைய மரணத்திலும் புதிய உடன்படிக்கையிலும் நாம் தொடர்ந்து பங்கு கொள்கிறோம், ஏனெனில் அவருடைய வாழ்க்கையில் நாம் பங்கு கொள்கிறோம். பவுல் எழுதினார்: "நாம் ஆசீர்வதிக்கும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட கோப்பை கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தின் சமூகம் அல்லவா? கிறிஸ்துவின் உடலின் சமூகத்தை நாம் உடைக்கும் ரொட்டி இல்லையா? » (1 கொரிந்தியர் 10,16). கர்த்தருடைய இராப்போஜனத்தின் மூலம் நாம் இயேசு கிறிஸ்துவில் பங்கு கொள்கிறோம் என்பதைக் காட்டுகிறோம். அவருடன் எங்களுக்கு கூட்டுறவு இருக்கிறது. நாங்கள் அவருடன் ஐக்கியமாக இருக்கிறோம்.

புதிய ஏற்பாடு வெவ்வேறு வழிகளில் இயேசுவில் நாம் பங்கேற்பதைப் பற்றி பேசுகிறது. அவருடைய சிலுவையில் அறையப்படுகிறோம் (கலாத்தியர் 2,20; கொலோசெயர் 2,20), அவரது மரணம் (ரோமர் 6,4), அவருடைய உயிர்த்தெழுதல் (எபேசியர் 2,6; கொலோசெயர் 2,13; 3,1) மற்றும் அவரது வாழ்க்கை (கலாத்தியர் 2,20). எங்கள் வாழ்க்கை அவரிடமும் அவர் நம்மில் இருக்கிறார். லார்ட்ஸ் சப்பர் இந்த ஆன்மீக யதார்த்தத்தை குறிக்கிறது.

யோவான் நற்செய்தியின் 6 ஆம் அத்தியாயம் இதே போன்ற ஒரு படத்தை நமக்குத் தருகிறது. இயேசு தன்னை "ஜீவ அப்பம்" என்று அறிவித்தபின், அவர் கூறினார்: "என் மாம்சத்தை சாப்பிட்டு என் இரத்தத்தை குடிக்கிறவனுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டு, கடைசி நாளில் நான் அவரை எழுப்புவேன்." (யோவான் 6,54). நம்முடைய ஆன்மீக உணவை இயேசு கிறிஸ்துவில் காண வேண்டியது அவசியம். லார்ட்ஸ் சப்பர் இந்த தற்போதைய உண்மையை காட்டுகிறது. «யார் என் மாம்சத்தை சாப்பிட்டு என் இரத்தத்தை குடிக்கிறாரோ அவர் என்னுள் இருக்கிறார், நானும் அவரிடத்தில் இருக்கிறேன்» (வி. 56). நாம் கிறிஸ்துவிலும் அவர் நம்மில் வாழ்கிறார் என்பதைக் காட்டுகிறோம்.

எனவே, கர்த்தருடைய சர்ப்பமானது கிறிஸ்துவைப் பார்க்க நமக்கு உதவுகிறது. உண்மையான வாழ்க்கையிலும் அவருடனும் மட்டுமே இருக்க முடியும் என்பதை அறிந்திருக்கிறோம்.

ஆனால் இயேசு நம்மில் வாழ்கிறார் என்பதை நாம் அறிந்திருந்தால், நாம் எவ்விதமான வீட்டை அவருக்குக் கொடுக்கிறோம் என்பதைப் பற்றி யோசிப்போம். அவர் நம் வாழ்வில் நுழைவதற்கு முன்பு நாம் பாவத்திற்கு ஒரு இடமாக இருந்தோம். நம்முடைய வாழ்க்கையின் கதவைத் தட்டினதற்கு முன்பே இயேசு அறிந்திருந்தார். அவர் வர வர விரும்புகிறார், அதனால் அவர் சுத்தம் செய்யலாம். ஆனால், இயேசு தட்டும்போது, ​​கதவைத் திறப்பதற்கு முன்பு பலர் விரைவாகச் சுத்தம் செய்ய முயற்சி செய்கிறார்கள். எனினும், மனிதர்களாகிய நாம் நம் பாவங்களை சுத்திகரிக்க இயலாது - நாம் செய்யக்கூடியது, அவற்றை மறைத்து வைக்க மறைக்க வேண்டும்.

எனவே, நாம் நம் பாவங்களை மறைத்து வைத்து, இயேசுவை அறையிலே அழைப்போம். இறுதியாக சமையலறையில், பின்னர் மண்டபத்தில், பின்னர் படுக்கையறை. இது படிப்படியான செயலாகும். இறுதியாக, இயேசு மறைவான இடத்திற்கு வருகிறார், எங்களுடைய மிக மோசமான பாவங்கள் மறைக்கப்படுகின்றன, மேலும் அவர் அவற்றை சுத்தப்படுத்துகிறார். வருடா வருடம், ஆவிக்குரிய முதிர்ச்சியுடன் வளரும்போது, ​​நம்முடைய மீட்பை நம் வாழ்வில் அதிகமாய் செலுத்துகிறோம்.

இது ஒரு செயல்முறை மற்றும் இந்த செயல்பாட்டில் லார்ட்ஸ் சப்பர் ஒரு பங்கு வகிக்கிறது. பவுல் எழுதினார்: "ஆனால் மனிதன் தன்னைச் சோதிக்கிறான், ஆகவே அவன் இந்த அப்பத்தை சாப்பிட்டு இந்த கோப்பையிலிருந்து குடிக்கிறான்" (1 கொரிந்தியர் 11,28). ஒவ்வொரு முறையும் நாம் பங்கேற்கும்போது, ​​இந்த விழாவில் உள்ள முக்கியத்துவத்தை அறிந்து, நம்மை நாமே சோதித்துக் கொள்ள வேண்டும்.

நாம் நம்மை சோதிப்பது போது, ​​நாம் பெரும்பாலும் பாவம் கண்டுபிடிக்க. இது சாதாரணமானது - இறைவனுடைய சவாரியை தவிர்க்க எந்த காரணமும் இல்லை. இது நம் வாழ்வில் இயேசு நமக்கு ஒரு நினைவூட்டல் தான். நம் பாவங்களை மட்டுமே அவர் எடுத்துக்கொள்வார்.

கொரிந்திய கிறிஸ்தவர்கள் கர்த்தருடைய இராப்போஜனத்தை கொண்டாடிய விதத்தில் பவுல் விமர்சித்தார். செல்வந்தர்கள் முதலில் வந்தார்கள், அவர்கள் நிரப்பினார்கள், குடித்துவிட்டார்கள். ஏழை உறுப்பினர்கள் முடிவுக்கு வந்து பசியுடன் இருந்தனர். பணக்காரர்கள் ஏழைகளுடன் பகிர்ந்து கொள்ளவில்லை (வி. 20-22). கிறிஸ்துவின் வாழ்க்கையை அவர்கள் உண்மையில் பகிர்ந்து கொள்ளவில்லை, ஏனென்றால் அவர் என்ன செய்வார் என்பதை அவர்கள் செய்யவில்லை. கிறிஸ்துவின் உடலின் அங்கங்களாக இருப்பதன் அர்த்தம் என்ன என்பதையும், உறுப்பினர்கள் ஒருவருக்கொருவர் பொறுப்பேற்கிறார்கள் என்பதையும் அவர்கள் புரிந்து கொள்ளவில்லை.

ஆகவே, நம்மை நாமே சோதித்துக்கொண்டிருக்கும்போது, ​​இயேசு கிறிஸ்து கட்டளையிட்ட விதத்தில் நாம் ஒருவருக்கொருவர் நடந்துகொள்கிறோமா என்று சுற்றிப் பார்க்க வேண்டும். நீங்கள் கிறிஸ்துவோடு ஐக்கியமாகி, நான் கிறிஸ்துவோடு ஐக்கியமாக இருந்தால், நாங்கள் உண்மையில் ஒருவருக்கொருவர் இணைந்திருக்கிறோம். ஆகவே, கர்த்தருடைய இராப்போஜனம் கிறிஸ்துவில் நாம் பங்கேற்பதை அடையாளப்படுத்துகிறது, கிறிஸ்துவில் நாம் பங்கேற்பதை குறிக்கிறது (பிற மொழிபெயர்ப்புகள் இதை ஒற்றுமை அல்லது பகிர்வு அல்லது சமூகம் என்று அழைக்கின்றன).

1 கொரிந்தியர் 10,17 ல் பவுல் சொன்னது போல்: "அப்பம் இருப்பதால்: நாம் அனைவரும் ஒரே உடலாக இருக்கிறோம், ஏனென்றால் நாம் அனைவரும் ஒரே அப்பத்தில் பங்கு கொள்கிறோம்." கர்த்தருடைய இராப்போஜனத்தில் ஒன்றாக பங்கேற்பதன் மூலம், நாம் கிறிஸ்துவில் ஒரு உடல், ஒன்றோடொன்று இணைந்தவர்கள், ஒருவருக்கொருவர் பொறுப்பானவர்கள் என்ற உண்மையை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறோம்.

இயேசு தம்முடைய சீஷர்களுடனான கடைசி விருந்தில், சீஷர்களின் கால்களைக் கழுவுவதன் மூலம் கடவுளுடைய ராஜ்யத்தின் வாழ்க்கையை இயேசு பிரதிநிதித்துவப்படுத்தினார் (யோவான் 13,1-15). பேதுரு எதிர்ப்புத் தெரிவித்தபோது, ​​அவர் கால்களைக் கழுவ வேண்டியது அவசியம் என்று இயேசு சொன்னார். கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை இரண்டையும் உள்ளடக்கியது - சேவை செய்வது மற்றும் சேவை செய்யப்படுவது.

கர்த்தருடைய இராப் போஜனம் இயேசுவின் வருகை நமக்கு நினைவூட்டுகிறது

மூன்று நற்செய்தி ஆசிரியர்கள், தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் முழுமையில் வரும் வரை இயேசு இனி கொடியின் கனியிலிருந்து குடிக்க மாட்டார் என்று சொல்கிறார் (மத்தேயு 26,29:22,18; லூக்கா 14,25; மாற்கு). நாம் பங்கேற்கும் ஒவ்வொரு முறையும், இயேசுவின் வாக்குறுதியை நினைவுபடுத்துகிறோம். ஒரு பெரிய மெசியானிக் "விருந்து", ஒரு புனிதமான "திருமண உணவு" இருக்கும். ரொட்டி மற்றும் ஒயின் ஆகியவை வரலாற்றில் மிகப்பெரிய வெற்றி கொண்டாட்டமாக இருக்கும் "மாதிரிகள்" ஆகும். பவுல் எழுதினார்: "நீங்கள் இந்த அப்பத்தை சாப்பிட்டு, இந்த அறையிலிருந்து குடிக்கும்போதெல்லாம், கர்த்தர் வரும் வரை அவருடைய மரணத்தை அறிவிக்கிறீர்கள்." (1 கொரிந்தியர் 11,26).

நாங்கள் எப்பொழுதும் எதிர்நோக்கி இருக்கிறோம், அதேபோல் நம்மைச் சுற்றிலும், சுற்றிவும். லார்ட்ஸ் சப்பர் என்பது பொருளற்றது. அதனால்தான் நூற்றாண்டுகளாக அது கிறிஸ்தவ பாரம்பரியத்தின் முக்கிய பாகமாக இருந்தது. நிச்சயமாக, சில நேரங்களில் அது ஆழ்ந்த அர்த்தத்தில் கொண்டாடப்படுவதற்கு பதிலாக, பழக்கவழக்கத்தை விட உயிருள்ள ஒரு சடங்காக சிதைவதை அனுமதிக்கின்றது. ஒரு சடங்கு அர்த்தமற்றதாக இருக்கும்போது, ​​சிலர் சடங்குகளை நிறுத்துவதன் மூலம் மிகுந்த மனச்சோர்வை ஏற்படுத்துகிறார்கள். சிறந்த பதில் அர்த்தத்தை மீட்க வேண்டும். அதனால்தான் நாம் அடையாளப்பூர்வமாக என்ன செய்வது என்பதை மீண்டும் கற்பனை செய்ய உதவுகிறது.

ஜோசப் டக்க்


PDFஇறைவன் சப்பர்