இறைவன் சப்பர்

இறைவன் இறைவன்

கர்த்தருடைய இராப்போஜனம் என்பது இயேசு கடந்த காலத்தில் என்ன செய்தார் என்பதை நினைவூட்டுவதாகவும், இப்போது அவருடனான நமது உறவின் அடையாளமாகவும், எதிர்காலத்தில் அவர் என்ன செய்வார் என்பதற்கான வாக்குறுதியாகவும் இருக்கிறது. நாம் சடங்கைக் கொண்டாடும் போதெல்லாம், நம் இரட்சகரை நினைவுகூரவும், அவர் வரும் வரை அவருடைய மரணத்தை அறிவிக்கவும் நாம் ரொட்டி மற்றும் மதுவை எடுத்துக்கொள்கிறோம். நாம் மன்னிக்கப்பட வேண்டும் என்பதற்காகத் தம்முடைய சரீரத்தைக் கொடுத்து இரத்தத்தைச் சிந்திய நம்முடைய கர்த்தரின் மரணத்திலும் உயிர்த்தெழுதலிலும் கர்த்தருடைய இராப்போஜனம் பங்கு கொள்கிறது. (1. கொரிந்தியர்கள் 11,23-இரண்டு; 10,16; மத்தேயு 26,26-28)

கர்த்தருடைய சவப்பார் சிலுவையில் இயேசுவின் மரணத்தை நமக்கு நினைப்பூட்டுகிறார்

அன்று மாலை, அவர் காட்டிக்கொடுக்கப்பட்டபோது, ​​இயேசு தம்முடைய சீஷர்களுடன் போஜனம் பண்ணுகையில், அப்பத்தை எடுத்துக்கொண்டு, “இது உங்களுக்காகக் கொடுக்கப்பட்ட என்னுடைய உடல்; என் நினைவாக இதைச் செய்" (லூக்கா 2 கொரி2,19) ஒவ்வொருவரும் ஒரு துண்டு ரொட்டி சாப்பிட்டார்கள். நாம் கர்த்தருடைய விருந்தில் பங்குகொள்ளும்போது, ​​இயேசுவின் நினைவாக ஒவ்வொருவரும் ஒரு ரொட்டியை உண்கிறோம்.

"இப்படியே இரவு உணவுக்குப் பின் கிண்ணமும் எங்களிடம் கூறியது: இந்தக் கிண்ணம் உங்களுக்காகச் சிந்தப்படும் என் இரத்தத்தில் உள்ள புதிய உடன்படிக்கை" (வச. 20). ஒற்றுமையில் திராட்சரசத்தை பருகும்போது, ​​இயேசுவின் இரத்தம் நமக்காக சிந்தப்பட்டது என்பதையும், அந்த இரத்தம் புதிய உடன்படிக்கையை குறிக்கிறது என்பதையும் நினைவுகூருகிறோம். பழைய உடன்படிக்கை இரத்தம் தெளிக்கப்பட்டு முத்திரையிடப்பட்டது போல, புதிய உடன்படிக்கை இயேசுவின் இரத்தத்தால் நிறுவப்பட்டது (எபிரேயர். 9,18-28).

பவுல் சொன்னது போல், "நீங்கள் இந்த அப்பத்தைப் புசித்து, இந்த இரத்தத்தைக் குடிக்கும்போதெல்லாம், கர்த்தர் வரும்வரை அவருடைய மரணத்தை அறிவிக்கிறீர்கள்" (1. கொரிந்தியர்கள் 11,26) கர்த்தருடைய இராப்போஜனம் இயேசு கிறிஸ்துவின் சிலுவையில் இறந்ததைத் திரும்பிப் பார்க்கிறது.

இயேசுவின் மரணம் நல்ல காரியமா அல்லது கெட்ட காரியமா? அவரது இறப்புக்கு மிகவும் துயரமான சில அம்சங்கள் நிச்சயமாக உள்ளன, ஆனால் பெரிய படம் அவருடைய மரணமே சிறந்த செய்தி என்று உள்ளது. கடவுள் நம்மீது எவ்வளவு அன்பு காட்டுகிறார் என்பதை நமக்குக் காட்டுகிறது. நம் பாவங்களுக்காக மன்னிப்பு பெறுவதற்காக அவர் மரித்தார், அதனால் அவருடன் எப்போதும் வாழ முடியும்.

இயேசுவின் மரணம் நமக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பரிசு. அது விலைமதிப்பற்றது. நமக்கு மிகுந்த மதிப்பு கிடைத்திருந்தால், நமக்கு ஒரு பெரிய பலியைக் கொடுத்த பரிசு, அதை எப்படிப் பெறுவோம்? துக்கம் மற்றும் வருத்தத்துடன்? இல்லை, அது கொடுத்தவர் அல்ல. மாறாக, நாம் அதை மிகுந்த நன்றியுடன் ஏற்றுக் கொள்ள வேண்டும், இது பெரிய அன்பின் வெளிப்பாடு. கண்ணீர் சிந்தும்போது, ​​அது மகிழ்ச்சியுடைய கண்ணீர் இருக்க வேண்டும்.

எனவே, கர்த்தருடைய இராப்போஜனம் மரணத்தின் நினைவாக இருந்தாலும், அது ஒரு அடக்கம் அல்ல, இயேசு இன்னும் மரணமடைவதைப் போல. மாறாக - மரணம் இயேசுவை மூன்று நாட்கள் மட்டுமே வைத்திருந்தது என்பதை அறிந்து இந்த நினைவை கொண்டாடுகிறோம் - மரணம் நம்மை என்றென்றும் வைத்திருக்காது என்பதை அறிந்து கொள்கிறோம். இயேசு மரணத்தை வென்று, மரண பயத்தால் அடிமைப்படுத்தப்பட்ட அனைவரையும் விடுவித்ததற்காக நாம் மகிழ்ச்சியடைகிறோம் (எபிரேயர். 2,14-15) இயேசுவின் மரணத்தை அவர் பாவம் மற்றும் மரணத்தின் மீது வென்றார் என்ற மகிழ்ச்சியான அறிவோடு நாம் நினைவுகூரலாம்! நம்முடைய துக்கம் சந்தோஷமாக மாறும் என்று இயேசு சொன்னார் (யோவான் 16,20) கர்த்தருடைய மேசைக்கு வருவதும், கூட்டுறவு கொள்வதும் ஒரு கொண்டாட்டமாக இருக்க வேண்டும், ஒரு சவ அடக்கமாக இருக்கக்கூடாது.

பூர்வ இஸ்ரவேலர் பஸ்காவின் சம்பவங்களைப் பற்றி தங்கள் வரலாற்றில் ஒரு தீர்மானகரமான தருணமாக, ஒரு தேசமாக தங்கள் அடையாளத்தை ஆரம்பித்த நேரத்தில் பார்த்தார்கள். கடவுளின் வலிமை வாய்ந்த கை வழியாக, அவர்கள் மரணத்தையும் அடிமைத்தனத்தையும் தப்பித்து, கர்த்தரை சேவிக்க விடுவிக்கப்பட்டனர். கிரிஸ்துவர் சர்ச்சில், நாம் இயேசுவின் சிலுவை மற்றும் உயிர்த்தெழுதல் சுற்றியுள்ள நிகழ்வுகள் நம் வரலாற்றில் ஒரு வரையறுக்கப்பட்ட தருணமாக திரும்பி பார்க்கிறோம். இதனால் நாம் மரணம் மற்றும் பாவம் அடிமைத்தனத்திலிருந்து தப்பிக்கிறோம், இதன் மூலம் நாம் கர்த்தரை சேவிக்க விடுவிக்கப்படுகிறோம். லார்ட்ஸ் சப்பர் நம் வரலாற்றில் அந்த கணம் வரையறுக்கும் ஒரு நினைவு இருக்கிறது.

இந்தக் கருத்தை இயேசு கிறிஸ்துவுடன் தற்போதுள்ள உறவை அடையாளப்படுத்துகிறது

இயேசுவின் சிலுவையில் அறையப்படுவது, அவரைப் பின்பற்ற சிலுவையை எடுத்துக்கொண்ட அனைவருக்கும் ஒரு நிலையான அர்த்தத்தை கொண்டுள்ளது. அவருடைய வாழ்வில் நமக்குப் பங்கு இருப்பதால், அவருடைய மரணத்திலும் புதிய உடன்படிக்கையிலும் நாம் தொடர்ந்து ஒரு பங்கைக் கொண்டிருக்கிறோம். பவுல் எழுதினார்: “நாம் ஆசீர்வதிக்கும் கிண்ணம் கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தின் ஐக்கியம் அல்லவா? நாம் உடைக்கும் அப்பம் கிறிஸ்துவின் சரீரத்தின் ஐக்கியம் அல்லவா?" (1. கொரிந்தியர்கள் 10,16) கர்த்தருடைய இராப்போஜனத்தின் மூலம், இயேசு கிறிஸ்துவில் நம்முடைய பங்கைக் காட்டுகிறோம். அவருடன் எங்களுக்கு கூட்டுறவு உள்ளது. நாங்கள் அவருடன் இணைந்துள்ளோம்.

புதிய ஏற்பாடு இயேசுவில் நாம் பங்கேற்பதைப் பற்றி பல வழிகளில் பேசுகிறது. அவருடைய சிலுவை மரணத்தில் நாங்கள் பங்கு கொள்கிறோம் (கலாத்தியர் 2,20; கோலோச்சியர்கள் 2,20), அவரது மரணம் (ரோமர் 6,4), அவரது உயிர்த்தெழுதல் (எபேசியர் 2,6; கோலோச்சியர்கள் 2,13; 3,1) மற்றும் அவரது வாழ்க்கை (கலாத்தியர்கள் 2,20) நம் உயிர் அவனில் உள்ளது அவன் நம்மில் இருக்கிறான். இறைவனின் இராப்போஜனம் இந்த ஆன்மீக யதார்த்தத்தை அடையாளப்படுத்துகிறது.

யோவான் நற்செய்தியின் 6ஆம் அதிகாரம் இதே போன்ற ஒரு படத்தை நமக்குத் தருகிறது. தம்மை "ஜீவ அப்பம்" என்று அறிவித்த பிறகு, "என் மாம்சத்தைப் புசித்து, என் இரத்தத்தைக் குடிக்கிறவனுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டு, நான் அவனைக் கடைசி நாளில் எழுப்புவேன்" (யோவான்" என்று இயேசு கூறினார். 6,54) நம்முடைய ஆவிக்குரிய உணவை நாம் இயேசு கிறிஸ்துவில் கண்டறிவது மிக முக்கியம். கர்த்தருடைய இராப்போஜனம் இந்த நீடித்த உண்மையைக் காட்டுகிறது. "என் மாம்சத்தைப் புசித்து, என் இரத்தத்தைக் குடிக்கிறவன் என்னிலும் நான் அவனிலும் நிலைத்திருப்பேன்" (வச. 56). நாம் கிறிஸ்துவிலும் அவர் நம்மிலும் வாழ்கிறோம் என்பதைக் காட்டுகிறோம்.

எனவே, கர்த்தருடைய சர்ப்பமானது கிறிஸ்துவைப் பார்க்க நமக்கு உதவுகிறது. உண்மையான வாழ்க்கையிலும் அவருடனும் மட்டுமே இருக்க முடியும் என்பதை அறிந்திருக்கிறோம்.

ஆனால் இயேசு நம்மில் வாழ்கிறார் என்பதை நாம் அறிந்திருந்தால், நாம் எவ்விதமான வீட்டை அவருக்குக் கொடுக்கிறோம் என்பதைப் பற்றி யோசிப்போம். அவர் நம் வாழ்வில் நுழைவதற்கு முன்பு நாம் பாவத்திற்கு ஒரு இடமாக இருந்தோம். நம்முடைய வாழ்க்கையின் கதவைத் தட்டினதற்கு முன்பே இயேசு அறிந்திருந்தார். அவர் வர வர விரும்புகிறார், அதனால் அவர் சுத்தம் செய்யலாம். ஆனால், இயேசு தட்டும்போது, ​​கதவைத் திறப்பதற்கு முன்பு பலர் விரைவாகச் சுத்தம் செய்ய முயற்சி செய்கிறார்கள். எனினும், மனிதர்களாகிய நாம் நம் பாவங்களை சுத்திகரிக்க இயலாது - நாம் செய்யக்கூடியது, அவற்றை மறைத்து வைக்க மறைக்க வேண்டும்.

எனவே, நாம் நம் பாவங்களை மறைத்து வைத்து, இயேசுவை அறையிலே அழைப்போம். இறுதியாக சமையலறையில், பின்னர் மண்டபத்தில், பின்னர் படுக்கையறை. இது படிப்படியான செயலாகும். இறுதியாக, இயேசு மறைவான இடத்திற்கு வருகிறார், எங்களுடைய மிக மோசமான பாவங்கள் மறைக்கப்படுகின்றன, மேலும் அவர் அவற்றை சுத்தப்படுத்துகிறார். வருடா வருடம், ஆவிக்குரிய முதிர்ச்சியுடன் வளரும்போது, ​​நம்முடைய மீட்பை நம் வாழ்வில் அதிகமாய் செலுத்துகிறோம்.

இது ஒரு செயல்முறை மற்றும் அந்த செயல்பாட்டில் இறைவனின் இரவு உணவு ஒரு பங்கு வகிக்கிறது. பவுல் எழுதினார்: "ஒரு மனிதன் தன்னைத்தானே சோதித்துப் பார்க்கட்டும், அதனால் அவன் இந்த அப்பத்தைப் புசித்து, இந்த கோப்பையில் குடிக்கட்டும்" (1. கொரிந்தியர்கள் 11,28) ஒவ்வொரு முறையும் நாம் கலந்துகொள்ளும் போது, ​​இந்த விழாவில் எவ்வளவு முக்கியத்துவம் இருக்கிறது என்பதை உணர்ந்து நம்மை நாமே ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும்.

நாம் நம்மை சோதிப்பது போது, ​​நாம் பெரும்பாலும் பாவம் கண்டுபிடிக்க. இது சாதாரணமானது - இறைவனுடைய சவாரியை தவிர்க்க எந்த காரணமும் இல்லை. இது நம் வாழ்வில் இயேசு நமக்கு ஒரு நினைவூட்டல் தான். நம் பாவங்களை மட்டுமே அவர் எடுத்துக்கொள்வார்.

கொரிந்துவில் உள்ள கிறிஸ்தவர்கள் கர்த்தருடைய விருந்தைக் கொண்டாடிய விதத்திற்காக பவுல் விமர்சித்தார். செல்வந்தர்கள் முதலில் வந்தார்கள், அவர்கள் நிரம்பச் சாப்பிட்டார்கள், குடித்துவிட்டு கூட இருந்தனர். ஏழை உறுப்பினர்கள் முடித்துவிட்டு பசியுடன் இருந்தனர். பணக்காரர்கள் ஏழைகளுடன் பகிர்ந்து கொள்ளவில்லை (வச. 20-22). அவர்கள் உண்மையில் கிறிஸ்துவின் வாழ்க்கையைப் பகிர்ந்து கொள்ளவில்லை, ஏனென்றால் அவர் என்ன செய்வார்களோ அதை அவர்கள் செய்யவில்லை. கிறிஸ்துவின் சரீரத்தின் அங்கத்தினர்களாக இருப்பதன் அர்த்தம் என்னவென்றும், அங்கத்தினர்கள் ஒருவருக்கொருவர் பொறுப்பேற்பார்கள் என்பதும் அவர்களுக்குப் புரியவில்லை.

எனவே, நம்மை நாமே ஆராய்ந்து பார்க்கும்போது, ​​இயேசு கிறிஸ்து கட்டளையிட்ட விதத்தில் நாம் ஒருவரையொருவர் நடத்துகிறோமா என்று சுற்றிலும் பார்க்க வேண்டும். நீங்கள் கிறிஸ்துவோடும், நான் கிறிஸ்துவோடும் இணைந்திருந்தால், நாம் உண்மையில் ஒருவரோடு ஒருவர் இணைந்திருப்போம். கிறிஸ்துவில் நாம் பங்கேற்பதை அடையாளப்படுத்தும் கர்த்தருடைய இராப்போஜனம், ஒருவரோடொருவர் பங்கேற்பதையும் (மற்ற மொழிபெயர்ப்புகள் அதை ஒற்றுமை அல்லது பகிர்தல் அல்லது கூட்டுறவு என்று அழைக்கின்றன) அடையாளப்படுத்துகிறது.

பால் போல 1. கொரிந்தியர்கள் 10,17 "அது ஒரு ரொட்டி: நாம் அனைவரும் ஒரே உடலாக இருக்கிறோம், ஏனென்றால் நாம் அனைவரும் ஒரே ரொட்டியில் பங்கு கொள்கிறோம்." கர்த்தருடைய இராப்போஜனத்தில் ஒன்றாகப் பங்குகொள்வதன் மூலம், நாம் கிறிஸ்துவில் ஒன்றாக, பொறுப்புடன் இணைந்திருக்கிறோம் என்ற உண்மையைப் பிரதிபலிக்கிறோம். ஒருவருக்கொருவர்.

இயேசு தம் சீடர்களுடன் 'கடைசி இரவு உணவின் போது, ​​சீடர்களின் பாதங்களைக் கழுவுவதன் மூலம் கடவுளுடைய ராஜ்யத்தின் வாழ்க்கையை இயேசு சித்தரித்தார் (யோவான் 1)3,1-15) பேதுரு எதிர்த்தபோது, ​​இயேசு தன் கால்களைக் கழுவுவது அவசியம் என்றார். கிறிஸ்தவ வாழ்வில் சேவை செய்தல் மற்றும் சேவை செய்தல் ஆகிய இரண்டும் அடங்கும்.

கர்த்தருடைய இராப் போஜனம் இயேசுவின் வருகை நமக்கு நினைவூட்டுகிறது

மூன்று சுவிசேஷ ஆசிரியர்கள் இயேசு தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் நிறைவில் வரும்வரை திராட்சைக் கனியைக் குடிக்கமாட்டார் என்று சொல்கிறார்கள்.6,29; லூக்கா 22,18; மார்க் 14,25) ஒவ்வொரு முறையும் நாம் பங்கேற்கும்போது, ​​இயேசுவின் வாக்குறுதியை நினைவுபடுத்துகிறோம். ஒரு பெரிய மேசியானிக் "விருந்து", ஒரு புனிதமான "திருமண இரவு உணவு" இருக்கும். ரொட்டியும் ஒயினும் வரலாற்றில் மிகப்பெரிய வெற்றி கொண்டாட்டமாக இருக்கும் "மாதிரிகள்". பவுல் எழுதினார்: "நீங்கள் இந்த அப்பத்தைப் புசித்து, இந்தப் பாத்திரத்தில் குடிக்கும்போதெல்லாம், கர்த்தர் வரும்வரை அவருடைய மரணத்தை அறிவிக்கிறீர்கள்" (1. கொரிந்தியர்கள் 11,26).

நாங்கள் எப்பொழுதும் எதிர்நோக்கி இருக்கிறோம், அதேபோல் நம்மைச் சுற்றிலும், சுற்றிவும். லார்ட்ஸ் சப்பர் என்பது பொருளற்றது. அதனால்தான் நூற்றாண்டுகளாக அது கிறிஸ்தவ பாரம்பரியத்தின் முக்கிய பாகமாக இருந்தது. நிச்சயமாக, சில நேரங்களில் அது ஆழ்ந்த அர்த்தத்தில் கொண்டாடப்படுவதற்கு பதிலாக, பழக்கவழக்கத்தை விட உயிருள்ள ஒரு சடங்காக சிதைவதை அனுமதிக்கின்றது. ஒரு சடங்கு அர்த்தமற்றதாக இருக்கும்போது, ​​சிலர் சடங்குகளை நிறுத்துவதன் மூலம் மிகுந்த மனச்சோர்வை ஏற்படுத்துகிறார்கள். சிறந்த பதில் அர்த்தத்தை மீட்க வேண்டும். அதனால்தான் நாம் அடையாளப்பூர்வமாக என்ன செய்வது என்பதை மீண்டும் கற்பனை செய்ய உதவுகிறது.

ஜோசப் டக்க்


PDFஇறைவன் சப்பர்