பரிசுத்த வேதாகமம்

பரிசுத்த வேதாகமம்

பரிசுத்த வேதாகமம் கடவுளுடைய ஏவப்பட்ட வார்த்தையாகவும், நற்செய்தியின் உண்மையுள்ள சாட்சியாகும், மனிதனுக்கு கடவுளுடைய வெளிப்பாட்டின் உண்மையான மற்றும் துல்லியமான சித்தரிப்பு ஆகும். இதுவரை, புனித நூல்களை தவறான மற்றும் கற்பித்தல் மற்றும் வாழ்க்கை அனைத்து கேள்விகளுக்கும் சர்ச் அடிப்படை. இயேசு யார், இயேசு என்ன கற்றுக் கொண்டார் என்று நமக்கு எப்படித் தெரியும்? ஒரு நற்செய்தி உண்மையானதா அல்லது பொய்யாக இருந்தால் நமக்கு எப்படி தெரியும்? கற்பித்தல் மற்றும் வாழ்க்கைக்கு எந்த அதிகாரப்பூர்வ ஆதாரம் உள்ளது? கடவுளுடைய சித்தத்தின்படி, நாம் தெரிந்துகொள்ளவும் செய்யவும் செய்ய வேண்டியது என்னவென்றால், பைபிளின் உள்ளீடு மற்றும் தவறான ஆதாரம். (2, தீமோத்தேயு, 3,15-XX, XX, பீட்டர் 17-2, ஜான் XX)

இயேசுவுக்கு சாட்சி

"இயேசு கருத்தரங்கு" என்ற பத்திரிகை அறிக்கையை நீங்கள் பார்த்திருக்கலாம். பைபிளிலிருந்து அவர் சொன்னவற்றில் பெரும்பாலானவற்றை இயேசு சொல்லவில்லை என்று கூறி வந்த ஒரு அறிஞர் குழுவினர் நீங்கள் கேட்டிருக்கலாம். அல்லது பைபிளானது முரண்பாடுகள் மற்றும் தொன்மங்களின் தொகுப்பாகும் என்று மற்ற அறிஞர்களை நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம்.

பல படித்தவர்கள் பைபிளை நிராகரிக்கிறார்கள். மற்றவர்கள், சமமாகப் படித்தவர்கள், கடவுள் என்ன செய்தாரோ அதையே நம்பியிருக்கக் கூடும் என நம்புகிறார்கள். இயேசுவைப் பற்றி பைபிள் என்ன சொல்கிறது என்று நாம் நம்ப முடியாவிட்டால், அவரைப் பற்றி நமக்கு எதுவும் தெரியாது.

"இயேசு கருத்தரங்கு" இயேசு கற்பித்திருப்பதைப் பற்றி முன்னறிவிக்கப்பட்ட ஒரு யோசனையுடன் ஆரம்பமானது. இந்த படத்துடன் பொருந்தும் அறிக்கைகள் மட்டுமே ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டன மற்றும் பொருந்தாத அனைத்தையும் நிராகரித்தன. அவ்வாறு செய்வதன் மூலம் நீங்கள் இயேசுவை அவர்களுடைய தோற்றத்தில் படைத்தீர்கள். இது விஞ்ஞான ரீதியாக மிகவும் கேள்விக்குரியது, பல தாராளவாத அறிஞர்களும் "இயேசு கருத்தரங்கில்" உடன்படவில்லை.

இயேசுவின் விவிலிய விவரங்கள் நம்பத்தகுந்தவென நம்புவதற்கு ஏதேனும் நல்ல காரணம் இருக்கிறதா? ஆமாம் - இயேசுவின் மரணத்திற்குப் பிறகு சில தசாப்தங்களுக்குப் பிறகு, நேரில் பார்த்தவர்கள் உயிரோடு இருந்தபோது எழுதப்பட்டிருக்கிறார்கள். யூத சீடர்கள் தங்கள் ஆசிரியர்களின் வார்த்தைகளை பெரும்பாலும் மனப்பாடம் செய்தார்கள்; அதனால் இயேசுவின் சீஷர்களும் தங்கள் எஜமானுடைய போதனைகளை போதுமான துல்லியத்துடன் கைவிட்டுவிட்டார்கள். விருத்தசேதனம் போன்ற முந்திய சர்ச்சிலிருந்த பிரச்சினைகளைத் தீர்க்க வார்த்தைகளை அவர்கள் கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள் என்பதற்கு எந்த ஆதாரமும் இல்லை. இயேசு கற்பித்தவற்றை அவர்களுடைய பதிவுகள் உண்மையாக பிரதிபலிக்கின்றன என்று இது காட்டுகிறது.

மேலும் உரை ஆதாரங்களின் பரிமாற்றத்தில் நாம் அதிக நம்பகத்தன்மையைக் கொள்ளலாம். நான்காவது நூற்றாண்டு முதல் இரண்டாவது பகுதியிலிருந்து கையெழுத்துப் பிரதிகளை வைத்திருக்கிறோம். (பழமையான விர்ஜில் கையெழுத்துப் பிரதி இருந்தது 350 கவிஞர் இறந்த பிறகு ஆண்டுகள், பிளாட்டோ 1300 ஆண்டுகளுக்கு பின்னர்.) பைபிள் கவனமாக கீழே எழுதப்பட்டது நாம் மிகவும் நம்பகமான உரை வேண்டும் என்று கையெழுத்துப் பிரதிகள் ஒரு ஒப்பீடு.

இயேசு: வேதவாக்கியத்தின் பிரதான சாட்சி

அநேக கேள்விகளில், இயேசு பரிசேயர்களுடனே சண்டையிடத் தயாராக இருந்தார், ஆனால் ஒன்று, வெளிப்படையாக, வேதாகமத்தின் வெளிப்பாடற்ற தன்மையை அங்கீகரிப்பதில் இல்லை. அவர் பெரும்பாலும் விளக்கங்கள் மற்றும் மரபுகள் பற்றிய பல்வேறு கருத்துக்களை எடுத்துக் கொண்டார், ஆனால் யூத மதகுருடன் விசுவாசம் மற்றும் செயலுக்கான அதிகாரப்பூர்வ ஆதாரமாக யூத மத குருமார்கள் உடன்பட்டார்கள்.

இயேசு வேதவாக்கியங்களில் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் உண்மை என்று எதிர்பார்க்கிறார் (மத் 9-83; அவர் தனது சொந்த அறிக்கைகள் உறுதிப்படுத்த புனித நூலில் இருந்து மேற்கோள் (மல் XX, XX, XX, ஜான்); வேதாகமத்தை துல்லியமாக வாசிப்பதற்காக மக்களை அவர் குற்றஞ்சாட்டினார் (மத் .9, லூக் XX, ஜான்). பழைய ஏற்பாட்டாளர்களையும் சம்பவங்களையும் பற்றி அவர்கள் பேசியிருக்கவில்லை என்பதாலேயே அவர் சிறிதளவு குறிப்பு இல்லாமல் பேசினார்.

வேதாகமம் பின்னால் கடவுளின் அதிகாரம் இருந்தது. சாத்தானின் சோதனைகள் இயேசுவைக் கோபப்படுத்தின: "எழுதப்பட்டிருக்கிறது" (மத் 18-29). ஏதேனும் எழுதப்பட்டிருந்தால் அது இயேசுவுக்குத் தவறாக அங்கீகரிக்கப்படாது. தாவீதின் வார்த்தைகள் பரிசுத்த ஆவியானவரால் தூண்டப்பட்டவை (Mk 4,4); ஒரு தீர்க்கதரிசனத்திற்கு "தானியேல்" (மத்தேயு XX) "கொடுக்கப்பட்டது" என்பதால் கடவுள் அவர்களுடைய உண்மையான தோற்றம்.

மத்தேயு XX - XXL ல், படைப்பாளர் XX ல் பேசுகிறார் என்று இயேசு கூறுகிறார். மோசே: "அதனால்தான் ஒருவன் தன் தகப்பனையும் தாயையும் விட்டுவிட்டு, தன் மனைவியுடன் படுத்துக்கொள்வான், இருவரும் ஒரே மாம்சமாக இருப்பார்கள்." ஆனால், படைப்பிலக்கியம் இந்த வார்த்தையை கடவுளுக்குக் கற்பிக்கவில்லை. அது எழுதப்பட்டிருப்பதால், அதை இயேசுவுக்குக் கற்பிக்க முடியும். அடிப்படை கருத்தாக்கம்: எழுத்தின் உண்மையான எழுத்தாளர் கடவுள்.

எல்லா சுவிசேஷங்களிலிருந்தும் இயேசு வேதவசனத்தை நம்பகமானதாகவும் நம்பகமானவராகவும் கருதினார் என்பது தெளிவாகிறது. அவரைக் கல்யாணம் செய்துகொள்ள விரும்பியவர்களுக்கு அவர் பதிலளித்தார்: "புனித நூல்களை உடைக்க முடியாது" (Jn XXL, XX). இயேசு அவர்களை செல்லத்தக்கவராகக் கருதினார்; பழைய உடன்படிக்கை இன்னும் நடைமுறையில் இருந்தபோதே பழைய உடன்படிக்கையின் கட்டளைகளின் செல்லுபடியாக்கத்தை அவர் பாதுகாத்தார் (ம.ஜெ.

அப்போஸ்தலர்களின் சாட்சியம்

அப்போஸ்தலர்கள் தங்கள் ஆசிரியரைப் போலவே வேதவசனங்களை அதிகாரப்பூர்வமாக கருதினார்கள். அவர்கள் அடிக்கடி அடிக்கடி மேற்கோள் காட்டப்படுகிறார்கள், பெரும்பாலும் ஒரு கண்ணோட்டத்திற்கு ஆதரவு தருகிறார்கள். வேதாகமத்தின் வார்த்தைகள் கடவுளுடைய வார்த்தைகளாக கருதப்படுகின்றன. இந்த வசனத்தை ஆபிரகாம் மற்றும் பார்வோன் ஆகியோரிடம் உண்மையில் பேசிய கடவுளாகவே எழுதப்பட்டிருக்கிறது (ரோமர் 9, கலா 30). என்ன டேவிட் மற்றும் ஏசாயா மற்றும் ஜெரிமியா எழுதினார் உண்மையில் கடவுள் எனவே குறிப்பிட்ட (; எபி 9,17-3,8, 1,16 சட்டங்கள் 4,25, 13,35, 28,25, 1,6) பேசப்படுகிறது. மோசேயின் சட்டம், அது கடவுள் (10Kor 10,15) மனதில் பிரதிபலிக்கும், கருதப்படுகிறது. எழுத்தின் உண்மையான எழுத்தாளர் கடவுள் (1KOR 9,9, Rom.

பவுல் "கடவுளே பேசினான்" என்று ரோமர் கூறுகிறார் (ரோமர் 9). பேதுருவின் கருத்துப்படி, தீர்க்கதரிசிகள் "மனுஷருடைய சித்தத்தினாலே" பேசவில்லை, பரிசுத்த ஆவியானவர் மூலமாக மக்கள் கடவுளுடைய பெயரால் பேசினர் (3,2Pt 2). தீர்க்கதரிசிகள் தங்களைக் கொண்டு வரவில்லை - கடவுள் அவர்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார், அவர் வார்த்தைகளின் உண்மையான எழுத்தாளர். பெரும்பாலும் அவர்கள் எழுதுகின்றனர், "கர்த்தருடைய வார்த்தை வந்தது ..." அல்லது, "இறைவன் கூறுகிறார் ..."

தீமோத்தேயுவுக்கு பவுல் எழுதினார்: "அனைத்து புனித நூல்களை கடவுள், தலைமைக்கான கண்டித்தல் ஐந்து, நீதியின் உள்ள கற்பித்தலுக்கான ஈர்க்கப்பட்டு உபதேசத்துக்கும் உள்ளது ..." (2Tim 3,16, என்ஐவி). எவ்வாறாயினும், எமது நவீன சிந்தனைகளில் நாம் "கடவுள்-சுவாசிக்க" என்ன அர்த்தம் என்பதை நாம் படிக்கக்கூடாது. நாம் பாலின் மூலம் செப்டுவாஜிண்ட் மொழிப்பெயர்ப்பை குறிப்பிடும் என்று நினைவில் கொள்ள வேண்டும், ஹீப்ரு வேதாகமத்தின் கிரேக்கம் மொழிபெயர்ப்பு (டிமோதி குழந்தை பருவத்தில் இருந்து தெரியும் என்று எழுத்து இருந்தது - வசனம் 15). பவுல் இந்த மொழிபெயர்ப்பை கடவுளுடைய வார்த்தையாகப் பயன்படுத்தினார், அது சரியான உரை என்று சொல்ல விரும்பவில்லை.

சீரான முரண்பாடுகள் இருந்த போதும் அவர் கடவுள் சுவாசித்த மற்றும் இலாபகரமான 'நீதியைப் படிப்பிக்க கற்பித்தலுக்கான "மற்றும் ஏற்படுத்தும் (16-17 வசனம்)" தேவனுடைய மனிதன் முற்றிலும் ஒவ்வொரு நல்ல வேலை பொருத்தப்படும் "ஆகும்.

gtc:

கடவுளின் மூல வார்த்தையானது பரிபூரணமானது, கடவுளுடைய வார்த்தைகளை சரியான வார்த்தைகளில் வைத்து, அதை சரியாக வைத்துக் கொள்வதும், அதை சரியாக புரிந்துகொள்வதும் (தொடர்புகளை நிறைவு செய்வது) கடவுளால் உறுதிப்படுத்த முடியும். கடவுள் இதை முழுமையாகவும் முழுமையாகவும் செய்யவில்லை. எங்கள் பிரதிகள் இலக்கண பிழைகள் மற்றும் படியெடுத்தல் பிழைகள் மற்றும் (இது மிகவும் முக்கியமானது) செய்தியை பெறுவதில் பிழைகள் உள்ளன. "சத்தம்" அவர் செய்தபடியே நுழைந்த வார்த்தையை கேட்காமல் தடுக்கிறார். இருப்பினும், கடவுள் நமக்கு இன்று வேதாகமத்தை பயன்படுத்துகிறார்.

"குழப்பமான குரல்கள்" இருந்தபோதிலும், நம்மைப் பிழையாகக் கொண்டிருக்கும் மனிதப் பிழைகள் இருந்தாலும், வேதம் அதன் நோக்கத்தை நிறைவேற்றுகிறது: இரட்சிப்பைப் பற்றியும் சரியான நடத்தை பற்றியும் சொல்வதற்கு. கடவுள் வேதாகமத்தோடு அவர் விரும்பியதைச் சாதிக்கிறார்: நாம் இரட்சிப்பை அடையவும், நாம் என்ன செய்ய வேண்டுமென்று விரும்புகிறோமோ அதை அனுபவிக்கவும் போதுமான தெளிவுடன் அவருடைய வார்த்தையை அவர் நமக்கு தருகிறார்.

ஸ்கிரிப்ட் இந்த நோக்கத்திற்காக, மொழிபெயர்ப்பு வடிவத்தில் கூட நிறைவேறும். எனினும், நாம் தோல்வியடைந்தோம், அது கடவுளுடைய நோக்கத்தைவிட அதிகமானதை நாம் எதிர்பார்க்கலாம். அது வானியல் மற்றும் விஞ்ஞானத்தின் பாடநூல் அல்ல. எழுத்துருக்களின் எண்ணிக்கை இன்றைய தரநிலைகளால் எப்போதும் கணித ரீதியாக சரியாக இல்லை. வேதவாக்கியங்களின் முக்கிய நோக்கத்திற்குப் பின் நாம் செல்ல வேண்டும்.

உதாரணமாக, அப்போஸ்தலர் XX ல், அகபுஸ் யூதர்கள் பவுல் கட்டியெழுப்புவார் என்றும், புறஜாதிகளுக்கு அவரை ஒப்புக்கொடுப்பார் என்றும் சொல்லப்படுகிறது. பவுலை பிணைக்க யார் அஜபஸ் குறிப்பிட்டார் மற்றும் அவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சில இருக்கலாம். அது மாறியதுபோல், பவுல் புறஜாதிகளால் காப்பாற்றப்பட்டார், புறஜாதிகளால் கட்டப்பட்டார் (வச.

இது ஒரு முரண்பா? தொழில்நுட்ப ரீதியாக yes. இந்தத் தீர்க்கதரிசனம் நியாயமாக இருந்தது, ஆனால் விவரங்களில் இல்லை. அவர் இதை எழுதியபோது, ​​அதன் விளைவாக பொருந்தும்படி லூக்கா எளிதாக தீர்க்கதரிசனமாக இருந்தார், ஆனால் அவர் வேறுபாடுகளை மறைக்க முயலவில்லை. அத்தகைய விவரங்களில் வாசகர்கள் எதிர்பார்ப்பதை அவர் எதிர்பார்க்கவில்லை. இது வேதாகமத்தின் ஒவ்வொரு விவரத்திலும் துல்லியமாக எதிர்பார்ப்பதற்கு எதிராக நம்மை எச்சரிக்க வேண்டும்.

நாம் செய்தியின் பிரதான அம்சத்தைக் கவனிக்க வேண்டும். அவ்வாறே, பவுல் அவர் ஒரு தவறு செய்தார். கொரிந்தியர் 1 எழுதியது - ஒரு வசனம் அவர் வசனம் XX ல் திருத்தப்பட்டது. ஈர்க்கப்பட்ட டைப்ஃபாஸ்டுகள் தவறு மற்றும் திருத்தம் இரண்டையும் கொண்டிருக்கின்றன.

சிலர் இயேசுவுடன் வேதவசனங்களை ஒப்பிடுகிறார்கள். ஒன்று மனித மொழியில் கடவுளின் வார்த்தையாகும். மற்றது கடவுளின் அவதூறான வார்த்தை. இயேசு பாவமற்றவர் என்ற கருத்தில் இயேசு பரிபூரணராக இருந்தார், ஆனால் அவர் ஒருபோதும் தவறுகள் செய்ததில்லை என்று அர்த்தமல்ல. ஒரு குழந்தையாக, வயது வந்தவளாக, அவர் இலக்கண தவறுகள் மற்றும் தச்சு தவறுகளை செய்திருக்கலாம், ஆனால் அத்தகைய தவறுகள் பாவங்கள் அல்ல. நம்முடைய பாவங்களுக்காக பாவமற்ற பாபிலோனாக இருப்பதன் நோக்கத்தை நிறைவேற்றுவதில் இயேசுவை அவர்கள் தடுத்து நிறுத்தவில்லை. அவ்வாறே, இலக்கண தவறுகளும், மற்ற அற்பங்களும் பைபிளின் அர்த்தத்திற்கு தீங்கு விளைவிப்பதில்லை: கிறிஸ்துவின் இரட்சிப்பிற்கு நம்மை வழிநடத்தும்.

பைபிளின் சான்று

பைபிளின் முழு உள்ளடக்கமும் உண்மைதான் என்பதை நிரூபிக்க முடியாது. ஒரு குறிப்பிட்ட தீர்க்கதரிசனம் வந்துவிட்டது என்பதை நீங்கள் நிரூபிக்க முடியும், ஆனால் முழு பைபிளும் ஒரே செல்லுபடியாகும் என்பதை நீங்கள் நிரூபிக்க முடியாது. இது ஒரு விசுவாசத்தின் கேள்வி. பழைய ஏற்பாட்டில் கடவுளுடைய வார்த்தையாக இயேசுவும் அப்போஸ்தலர்களும் கருதப்பட்டதற்கான வரலாற்று ஆதாரங்களை நாம் காண்கிறோம். விவிலிய இயேசு நமக்கு ஒரே ஒரு உள்ளது; மற்ற கருத்துகள், புதிய சான்றுகள் அல்ல, யூகங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. பரிசுத்த ஆவியானவர் சீடர்களை புதிய சத்தியங்களுக்கு வழிநடத்துவார் என்று இயேசுவின் போதனை ஏற்றுக்கொள்கிறோம். தெய்வீக அதிகாரத்துடன் எழுதும்படி பவுலின் கூற்றை நாம் ஏற்றுக்கொள்கிறோம். கடவுள் யார் என்று பைபிள் நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறது, அவருடன் நாம் எவ்வாறு கூட்டுறவு கொள்ள முடியும் என்பதை ஏற்றுக்கொள்கிறோம்.

பல நூற்றாண்டுகளாக கிறிஸ்தவர்கள் விசுவாசத்திற்கும் வாழ்க்கைக்கும் பயனுள்ளதாய் இருப்பதை பைபிளைக் கண்டுபிடித்திருக்கிறோம் என்று சபை வரலாற்றின் சாட்சியம் ஏற்கிறோம். கடவுளே, அவர் நமக்கு என்ன செய்தார், எப்படி பதிலளிக்க வேண்டும் என்பதை இந்த புத்தகம் நமக்கு சொல்கிறது. புத்தகங்கள் எந்த விவிலிய விவிலியத்தை சேர்ந்தவை என்று நமக்கு சொல்கிறது. தேவனின் வழிநடத்துதலின் வழிநடத்துதலை நாம் ஏற்றுக்கொள்கிறோம், இதன் விளைவாக அவருடைய விருப்பம் இருந்தது.

நம்முடைய சொந்த அனுபவம் வேதாகமத்தின் உண்மையைப் பேசுகிறது. இந்த புத்தகம் வார்த்தைகளை நறுக்கி, நம் பாவத்தை நமக்கு காட்டுகிறது. ஆனால் அது எங்களுக்கு கிருபையும் சுத்திகரிக்கப்பட்ட மனசாட்சியும் அளிக்கிறது. இது விதிமுறைகளாலும் கட்டளைகளாலும் நம்மை அறநெறி ஆற்றலை அளிக்காது, ஆனால் எதிர்பாராத விதத்தில் - அருளால் மற்றும் நம்முடைய கர்த்தரின் இழிவான மரணத்தின் மூலம்.

அன்பு, சந்தோஷம், சமாதானம் ஆகியவற்றைப் பற்றி பைபிள் நமக்குக் கூறுகிறது; விசுவாசத்தினால் நாம் பெற்றிருக்கிறோம், பைபிள் சொல்வதைப் போலவே, அவற்றைச் சொல்பவர்க்கும் திறனைக் கடந்து செல்லுகிறோம். இந்த புத்தகம் நமக்கு வாழ்க்கையில் அர்த்தத்தையும் நோக்கத்தையும் தருகிறது, தெய்வீக படைப்பு மற்றும் இரட்சிப்பை பற்றி நமக்கு சொல்கிறது. விவிலிய அதிகாரத்தின் இந்த அம்சங்கள் சந்தேகத்திற்குரியவையாக நிரூபிக்கப்பட முடியாது, ஆனால் அவை அனுபவிக்கும் விஷயங்களை நமக்கு புரியவைக்கும் வேத வசனத்தை உறுதிப்படுத்த உதவுகின்றன.

பைபிள் அதன் வீரர்களை அழகுபடுத்துவதில்லை; இது நம்பகமானதாக ஏற்றுக்கொள்ள உதவுகிறது. ஆபிரகாம், மோசே, தாவீது, இஸ்ரவேல் ஜனங்கள், சீடர்கள் ஆகியோரின் மனித பலவீனங்களை இது குறிப்பிடுகிறது. பைபிள் ஒரு அதிகாரம் வாய்ந்த வார்த்தை, அவதரித்த வார்த்தை, கடவுளின் கிருபையின் நற்செய்தியை சாட்சி கூறுகிறது.

பைபிள் எளிதானது அல்ல; அவள் அதை எளிதாக்கவில்லை. ஒருபுறம், புதிய ஏற்பாடு பழைய உடன்படிக்கை தொடர்கிறது, மறுபுறம் அதை உடைக்கிறது. இது ஒன்று அல்லது மற்றொன்று இல்லாமல் செய்ய எளிதாக இருக்கும், ஆனால் இருவருக்கும் அதிகமான கோரிக்கை இருக்கிறது. அதேபோல், அதே சமயத்தில், ஒரு மனிதனாகவும் ஒரு கடவுளாகவும் சித்தரிக்கப்படுகிறார். இது எபிரெயு, கிரேக்க அல்லது நவீன சிந்தனைக்கு நன்கு பொருந்தாத ஒரு கலவையாகும். தத்துவ சிக்கல்களின் அறியாமையால் இந்த சிக்கலானது உருவாக்கப்பட்டதல்ல, மாறாக அவைகளை மீறியது.

பைபிள் ஒரு சவாலான புத்தகமாகும், இது ஒரு போலி அல்லது பாலுணர்வு உணர்வை உண்டாக்குவதற்கு விரும்பாத கல்வியாளர்களால் எழுதப்பட்டிருக்க முடியாது. இயேசுவின் உயிர்த்தெழுதல் அத்தகைய தனித்துவமான சம்பவத்தை அறிவிக்கும் புத்தகத்திற்கு எடை சேர்க்கிறது. இயேசுவின் சீடர்களின் சாட்சியின் கூடுதல் எடை இது - கடவுளுடைய குமாரனின் மரணத்தின் மூலம் மரணத்தின் மீது வெற்றி பெறும் எதிர்பாராத தர்க்கம்.

கடவுளைப் பற்றியும், நம்மைப் பற்றியும், வாழ்க்கையைப் பற்றியும், சரி, தவறு பற்றியும் நம் எண்ணத்தை பைபிள் திரும்பத் திரும்ப கேட்கிறது. இது மரியாதையை கோருகிறது, ஏனென்றால் அது வேறு எங்கும் கிடைக்காத உண்மைகளை நமக்குத் தருகிறது. எல்லா தத்துவார்த்த கருத்துகளையும் தவிர, பைபிள் நம் வாழ்வில் அதன் பயன்பாடு முழுவதிலும் தன்னை "நியாயப்படுத்துகிறது".

வேதாகமம், பாரம்பரியம், தனிப்பட்ட அனுபவம் மற்றும் பொதுவான காரணங்களின் சான்றுகள் பைபிளின் அதிகாரத்திற்கு உரிமை கோருகின்றன. கலாச்சார எல்லைகளையெல்லாம் அவர் பேசுகிறார் என்ற உண்மையை, அவள் எழுதும் நேரத்தில் இல்லாத சூழ்நிலைகளை பேசுகிறாள் - அதுவும் அவளுக்கு ஆணையிடும் அதிகாரத்தை சாட்சியமளிக்கிறது. விசுவாசியின் சிறந்த விவிலிய ஆதாரம், இருப்பினும், பரிசுத்த ஆவியானவர், அவர்களுடைய உதவியுடன், இருதயத்தை மாற்றுவதற்கும் அடிப்படையில் அடிப்படையில் வாழ்க்கையை மாற்றியமைப்பதற்கும் உள்ளது.

மைக்கேல் மோரிசன்


PDFபரிசுத்த வேதாகமம்