பாவம்

அனுப்புக

பாவம் சட்டத்திற்கு புறம்பானது, கடவுளுக்கு விரோதமாக கிளர்ச்சி ஏற்படுகிறது. இயேசு மூலமாகத் தான் கடவுளின் அருளால் விட்டு எடுத்துக்கொள்ள முடியும் நுகத்தடியை - ஆதாம் ஏவாளின் பாவம் உலக நுழைந்ததில் பின்னர், மனிதன் பாவத்தின் நுகத்தடி கீழ் உள்ளது. மனித குலத்தின் பாவப்பட்ட நிலையில் தங்களை மற்றும் கடவுளையும் அவருடைய விருப்பத்திற்கு தங்கள் சொந்த நலன்களை வைக்க போக்கு பிரதிபலிக்கிறது. கடவுளிடமிருந்து விலகி, துன்பம் மற்றும் மரணத்திற்கு பாவம் வழிநடத்துகிறது. ஏனென்றால் எல்லா மனுஷரும் பாவிகளாயிருக்கிறார்கள், தேவன் அவருடைய குமாரனாலேயே தேவன் அளித்த எல்லா இரட்சிப்புகளும் அவசியம். (யோவான் 1 3,4 ;. ரோமர் 5,12; 7,24-25; மார்கஸ் 7,21-23; கேலன்-5,19 21; ரோமர் 6,23; 3,23-24)

கடவுளுடைய பாவத்தைச் சரிசெய்யுங்கள்

"சரி, எனக்கு ஏற்கனவே புரிகிறது: கிறிஸ்துவின் இரத்தம் எல்லா பாவங்களையும் நீக்குகிறது. மேலும் சேர்க்க எதுவும் இல்லை என்று நான் உணர்கிறேன். ஆனால் நான் மற்றொரு கேள்விக்கு வேண்டும்: என் பாவங்களை கிறிஸ்துவின் நிமித்தம் கடவுள் எனக்கு என்றால் - முற்றிலும் மன்னித்து விட்டாள் என்ன நான் பின்னர் அவர்களை பாவம் இருந்து தங்கள் மனத்திருப்திக்கு வைத்திருக்க வேண்டும் மீது - கடந்த அத்துடன் நான் இப்போது அல்லது எதிர்காலத்தில் செய்து தான்? அதாவது, கிறிஸ்தவர்களுக்கு அர்த்தமற்ற சட்டமா? நான் பாவம் செய்தபோதோ அதை மறைக்கின்றாரா? நான் பாவம் செய்ய விரும்பவில்லையா? "நான்கு கேள்விகள் உள்ளன - மிக முக்கியமானவை. மற்றொன்றுக்கு பிறகு ஒன்றைப் பிரகாசமாக்க விரும்புகிறோம் - இன்னும் அதிகமாக வரும்.

எங்கள் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டன

எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, கிறிஸ்துவின் இரத்தம் எல்லா பாவங்களினாலும் உண்டானது என்று உங்களுக்குத் தெளிவாகத் தெரிந்தது. அது ஒரு குறிப்பிடத்தக்க அணுகுமுறை. பல கிரிஸ்துவர் இந்த தெரியாது. பாவங்களை மன்னிப்பது ஒரு வியாபாரமாகும், மனிதனுக்கும் கடவுளுக்கும் இடையிலான ஒரு வகையான வர்த்தகம், அதாவது கடவுளின் வழியில், பரலோகத் தகப்பனாக செயல்படுவது, ஒருபோதும், மன்னிப்பிற்கும், இரட்சிப்பிற்கும் ஆனது என்று அவர்கள் நம்புகிறார்கள்.

உதாரணமாக, இந்த மாதிரியான மாதிரியின் படி, நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவில் உங்கள் விசுவாசத்தைப் பயன்படுத்துவீர்கள், மேலும் அவருடைய பாவங்களை மன்னித்து, அவருடைய குமாரனின் இரத்தத்தோடு கடவுள் உங்களை வெளிக்காட்டுவார். நீ என்னைப் போல், நானும் நீ. அது நிச்சயமாக ஒரு நல்ல வர்த்தகமாக இருக்கும், ஆனால் ஒரு வர்த்தக, ஒரு வணிக, மற்றும் நிச்சயமாக வெறும் அருளால் அல்ல, நற்செய்தி அறிவிக்கிறது. இந்த மாதிரியான சிந்தனையின் படி, பெரும்பாலான மக்கள் தாங்கள் தாங்குவதற்கு தாமதமாக வருகிறார்கள், ஏனென்றால் அவர்கள் தங்கள் வேலையில் தாமதமாக உள்ளனர், மேலும் இயேசுவை இரட்சிக்க ஒரு சிலரை மட்டும் அனுமதிக்க கடவுள் அனுமதிக்கிறார் - அது உலகம் முழுவதும் இரட்சிப்புக்கு உதவாது.

இருப்பினும், பல சர்ச்சுகள் அதை விட்டு வெளியேறவில்லை. சாத்தியமான விசுவாசிகள் இரட்சிப்பின் வாக்குத்தத்தத்தால் மட்டுமே கிருபையால் ஈர்க்கப்படுகிறார்கள்; சர்ச் இருந்து ஆனால் ஒருவேளை கடவுள் தன்னை சாம்ராஜ்யத்திற்கு கூட வெளியே மட்டுமே - தண்டிக்கப்படலாம் - ஒருமுறை எனினும், ஒரு வழிகாட்டுதல்கள் அல்லாத இணக்கமான நடத்தை நன்றாக ஒரு வெட்டு பெற்ற வெற்றியைத் தொடர்ந்து, பிறகு எதிர்நோக்கும் உள்ளது, தேவாலயத்தில் நம்பிக்கையுள்ளவரானாலும் சேர்ந்தார். "கிருபையால் இரட்சிக்கப்பட்ட" தலைப்புக்கு இவ்வளவு அதிகம்.

பைபிளின் படி, சர்ச் சமுதாயத்திலிருந்தே (ஆனால் கடவுளுடைய இராஜ்ஜியத்தில் இருந்து அல்ல) ஒருவரையொருவர் ஒதுக்கிவிடுவதற்கு ஒரு காரணமும் இல்லை, ஆனால் அது மற்றொரு விடயம். சுவிசேஷம் வெளிப்படையாக தங்கள் கதவுகளைத் திறக்கும்போது, ​​மத வட்டாரங்களில், பாவிகள் பெரும்பாலும் அங்கு இருப்பதை விரும்பவில்லை என்ற அந்த அறிக்கையில் நாம் விட்டுவிடுவோம்.

சுவிசேஷத்தின்படி, இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய பாவங்களுக்காக மட்டுமே பாவநிவிர்த்தி செய்வது மட்டுமல்லாமல், முழு உலகின் பாவங்களுக்கும் (1John XX). மேலும், அநேக கிறிஸ்தவர்கள் தங்கள் பிரசங்கிகளால் சொல்லப்படுபவைகளுக்கு மாறாக, ஒவ்வொரு நபருக்கும் அவர் உண்மையில் குற்றத்தை ஒப்புக் கொண்டார் என்பதாகும்.

இயேசு சொன்னார், "நான் பூமியிலிருந்து எழும்பும்போது, ​​நான் எல்லாரையும் என்னிடத்தில் இழுக்கிறேன்" (Jn 12,32). இயேசுவே கடவுளின் மகன் எல்லாவற்றையும் உள்ளவர் (Hebr 1,2-3) மற்றும் யாருடைய இரத்தம் உண்மையில் அவர் படைத்த அனைத்தையும் சரிசெய்கிறது (கொலம்பஸ் XX).

கருணை மட்டுமே

நீங்கள் கிறிஸ்துவுக்குள் தேவன் உங்களுக்கு அளித்திருக்கும் ஏற்பாடு உங்கள் நன்மைக்குத் திருப்பினால் மாற்றிவிட முடியாது என்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள். மீண்டும், நீங்கள் மற்றவர்களின் வழியில் நிறைய இருக்கிறது. உலக நிச்சயமாக சாத்தியம் தவறான செய்கைகளில் தங்கள் பயந்து பின்பற்றுபவர்கள் வாரத்திற்கு வாரம் பிறகு அனுப்ப ஒரு நடைபாதை இருப்பவர்கள் யார் போது அவர்கள் கிழித்து தொடர்ந்து அனுமதிக்க குறிப்பிட்ட நிலைமைகள் மற்றும் விட்டுவிடுதல் தங்கள் புறக்கணிக்கப்படும் அல்லது பின்பற்றவில்லை கடவுளுடைய பொறுமை பல சந்திக்க வேண்டும் தார்மீக ஆசிரியர் தரப்புகளுக்கும் பாவம் நிறைந்தது ஒரு ஆன்மீக தோல்வி, நரகத்தில் தீ வலிகள் போன்ற பாதிக்கப்படுகின்றனர் பிரச்சனைக்குக் ஆபத்து தொடர்ந்து வெளிப்படும் தெரிகிறது முழு பரிதாபகரமான சிறிய குழு கொண்டு, அச்சுறுத்தினார்.

சுவிசேஷம், மறுபுறம், கடவுள் மக்களை நேசிக்கிறார் என்று பிரகடனம் செய்கிறார். அவர் அவளுக்குப் பின்னால் இல்லை, அவளுக்கு எதிராக இல்லை. அவர்கள் இடறலடையும் வரை அவர் காத்திருக்க மாட்டார், பின்னர் அவர்களை வறுமை போன்ற நொறுக்குவார். மாறாக, அவர் தனது பக்கத்தில் இருக்கிறார், தம்முடைய மகனின் பாவம் நிறைந்த பலியிலிருந்து, அவர்கள் எங்கு வாழ்ந்தாலும், அனைவரையும் விடுவிப்பதற்காக அவளுக்கு மிகவும் பிடித்திருந்தாள்.

கிறிஸ்துவில், கடவுளுடைய ராஜ்யத்திற்கு வாசல் திறந்திருக்கிறது. மக்கள் கடவுளின் வார்த்தையை நம்புகிறார்கள், அவரிடம் திரும்பி (மனந்திரும்புதல்), தாராளமாக பெருகும் பரம்பரைகளை அடையலாம் - அல்லது தங்கள் தந்தையாக கடவுளை மறுதலித்து, கடவுளின் குடும்பத்தில் தங்கள் பங்கை அலட்சியம் செய்யலாம். சர்வவல்லவர் நம்மைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கான சுதந்திரம் அளிக்கிறார். நாம் அவரை மறுத்தால், அவர் நம் முடிவை மதிக்கிறார். எமது விருப்பம் எமது நோக்கம் அல்ல, ஆனால் அந்த வழியைத் தீர்மானிப்பதற்கான சுதந்திரத்தை விட்டு விடுகிறோம்.

பதில்

கடவுள் நமக்கு எல்லாவற்றையும் செய்திருக்கிறார். கிறிஸ்துவில் அவர் "ஆம்" என்று சொன்னார். இப்போது "ஆம்" உடன் "ஆம்" என்ற அவருடைய பதில் "ஆம்" என பதில் அளிப்பது எங்களுக்குத் தெரியும். இருப்பினும், பைபிளானது, தங்கள் விருப்பத்திற்கு "இல்லை" என்று பதில் அளிப்பவர்கள் வியப்புக்குரியவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்பதைக் குறிப்பிடுகிறார். இது தேவபக்திக்கும், வெறுக்கத்தக்கவருக்கும், சர்வவல்லவருக்கும் தங்களுக்கு விரோதமாயும் இருக்கிறது.

இறுதியில், அவர்கள் ஒரு சிறந்த வழி என்று கூறுகின்றனர்; அவர்கள் பரலோக பிதா தேவையில்லை. அவர்கள் கடவுளையும் மனிதரையும் மதிக்கவில்லை. நம் பாவங்களை மன்னித்து, நித்தியமாக எல்லாவற்றிற்கும் அவரால் ஆசீர்வதிக்கப்படுவதற்கான அவரது வாய்ப்பானது, ஒரு கண்பார்வைக்குரியதல்ல, ஆனால் பரிபூரணமான கேலிக்குரியது - அர்த்தமும் மதிப்பும் இல்லாமல். கடவுளுக்கு அவர் மகனை கொடுத்தார், பிசாசின் பிள்ளைகளாக இருப்பதற்கு, அவர்கள் கடவுளை விரும்புவதைக் கொடூரமான தீர்மானத்தை ஒப்புக்கொள்கிறார்.

அவர் மீட்பர் மற்றும் அழிப்பவர் அல்ல. அவருடைய செயல்கள் அனைத்தையும் அவருடைய விருப்பத்திற்கேற்ப அடிப்படையாகக் கொண்டது - அவர் விரும்பியதை அவர் செய்ய முடியும். அவர் எந்த வெளிநாட்டு விதிகளாலும் கட்டுப்படுத்தப்படுவதில்லை, ஆனால் அவர் தம்முடைய புகழ்பெற்ற அன்பிற்கும் வாக்குறுதிக்கும் உண்மையுள்ளவராகவே இருக்கிறார். அவர் யார், அவர் சரியாக இருக்க விரும்புகிறார் அவர் தான்; அவர் நம்முடைய தேவன், கிருபையும் சத்தியமும், உண்மையும் நிறைந்தவர். அவர் நம் பாவங்களை மன்னிக்கிறார், ஏனெனில் அவர் நம்மை நேசிக்கிறார். அவர் விரும்புகிறார் என்று வழி, அது தான் வழி.

எந்த சட்டமும் சேமிக்க முடியாது

நமக்கு நித்திய ஜீவனைக் கொடுக்கும் சட்டம் இல்லை (கலா 20). நாம் மனிதர்கள் வெறுமனே சட்டங்களால் பின்பற்ற முடியாது. நாம் கோட்பாட்டளவில் சட்டத்தை மதிக்கிறோமா இல்லையா என்ற விவாதத்தை முடிக்கையில், முடிவில் நாங்கள் மாட்டோம். இது கடந்த காலத்தில் இருந்தது போலவே அது எதிர்காலத்தில் அது போல இருக்கும். இதை செய்ய ஒரே ஒருவன் இயேசு மட்டுமே.

இரட்சிப்பை அடைவதற்கு ஒரே ஒரு வழி உண்டு, அது கடவுளுடைய பரிசைக் கொண்டு வருகிறது, நாம் சிந்திக்க வேண்டிய கடமைகளையும் பொறுப்பையும் பெறாமல் இருக்கிறோம் (எப்சே 2,8-10). வேறு எந்த அன்பையும் போலவே, அதை ஏற்றுக்கொள்ளவோ ​​அல்லது நிராகரிக்கவோ முடியும். எனினும், நாம் முடிவு செய்ய வேண்டும், அது நமக்கு மட்டுமே கடவுளின் கிருபையாக உள்ளது, ஆனால் நாம் உண்மையில் அதை ஏற்றுக்கொள்வது மட்டுமே நமக்கு நன்மையையும் சந்தோஷத்தையும் தருகிறது. இது நம்பிக்கையின் ஒரு கேள்வி. நாங்கள் கடவுள் நம்பிக்கை மற்றும் அவரை திரும்ப.

மறுபுறம் நாம் உண்மையில் அது நிராகரிக்க மிகவும் முட்டாள் இருந்தால், நாம் அதனை வருத்தமாக என, மீது நமது மரணத்தின் மீதான சுயமாக இருள், நாம் ஒளி மற்றும் வாழ்க்கை கொடுக்கும் தங்க கிண்ணம் ஒருபோதும் போதுமானதாக இருந்தது போல் வாழ்வார்கள்.

நரகத்தில் - ஒரு தேர்வு

அவ்வாறு செய்ய விரும்பும் யாரும் கடவுளுக்கு இகழ்வைக் கொடுப்பதை மறுக்கிறார்கள் - அவருடைய மகனின் இரத்தத்தினால் விலைமதிப்புள்ள ஒரு பரிசு, எல்லாவற்றிலிருந்தும் எவ்விதத்தில் இருந்தாலும், நரகமே தவிர வேறொன்றுமில்லை. ஆனால், எவ்வாறாயினும், நாம் வாங்கிய வாழ்க்கையின் கடவுளின் வாயிலாக, எவ்விதமான அன்பளிப்புகளையும் ஏற்றுக்கொள்கிறோமோ அதுபோலவே, இந்த வழியைத் தேர்ந்தெடுப்பவருக்கு மிகவும் பொருந்துகிறது. இயேசுவின் இரத்தம், எல்லா பாவங்களுக்கும், சிலவற்றை மட்டுமல்ல (கொலோசெ. அவருடைய பிராயச்சித்தம் எல்லா படைப்புகளுமே, அது ஒரு பகுதியல்ல.

அத்தகைய பரிசைக் கையாள்பவர்களுக்கு, கடவுளுடைய ராஜ்யத்தை அணுகுவது மறுக்கப்படுகிறது, ஏனெனில் அவர்கள் அதற்கு எதிராகத் தீர்மானித்திருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு யாதொரு பகுதியாக வேண்டும்; தேவன் அவர்களை அன்பு சந்திக்கின்றன, அதனால் அவர்கள் முழங்கும் அளவுக்கு அவர்களை பெருமை, வெறுப்பு கெடுக்க நித்திய மகிழ்ச்சியடைதல் நிராகரிப்பிற்குத் மாட்டேன் அவர் அங்கு தங்கள் இருப்பிடத்தை இவர்கள் மூலம் பொறுத்துக்கொள்ள முடியாத போதும். தங்கள் பரிதாபகரமான சுய centeredness கெடுக்க, அதை வேடிக்கை யார் யாரும் கேள்வி வரும் போது, நரகத்தில் geradeweg - எனவே அவர்கள் தங்களுக்குப் பொருந்துகிற எங்கு செல்வது.

கிரேஸ் மீண்டும் இல்லாமல் வழங்கப்பட்டது - என்ன நல்ல செய்தி! நாம் எந்த வகையிலும் தகுதியற்றவர்களாய் இருந்தாலும், தமது குமாரனில் நித்திய ஜீவனைத் தரும்படி கடவுள் தீர்மானித்தார். நாம் அதை நம்புகிறோமா அல்லது அதை கேலி செய்வோமா. அவர் எங்களுக்கு எவ்வளவு நம் பாவங்கள் மன்னிக்க போகிறது மற்றும் எங்களுக்கு எவ்வளவு நேசிக்கிறார் மரணம் மற்றும் இயேசு கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுதல் உடன், கடவுள் கான்கிரீட் அடிப்படையில் எங்களுக்கு காட்டியுள்ளது: எனினும் நாங்கள் முடிவு செய்யலாம் என்று எப்போதும் உண்மை அவரை சரிசெய்ய.

அவர் எல்லா இடங்களிலும் ஒருபோதும் முடிவில்லா அன்பில் அனைவருக்கும் தாராளமாக தமது கிருபையைத் தருகிறார். கடவுள் நம்மை இரட்சிப்பின் அருளிலிருந்து இரட்சகராகவும், திரும்பி வரமுடியாதவராகவும் செய்கிறார். உண்மையில் அவருடைய வார்த்தையை நம்புகிறவர், தன்னுடைய வார்த்தையை ஏற்றுக்கொள்பவர் அதை அனுபவிக்கிறார்.

என்ன என்னை நிறுத்துகிறது?

இதுவரை, மிகவும் நல்லது. உங்கள் கேள்விகளுக்குத் திரும்புவோம். என் பாவங்களுக்காக நான் கடவுள் என் பாவங்களுக்காக மன்னித்திருந்தால், அது என்ன பாவம் செய்வதை தடுப்பது?

முதலாவதாக, ஏதாவது ஒன்றை தெளிவுபடுத்துவோம். சின்னை முதன்முதலாக இதயத்தில் இருந்து எழுப்புகிறது மற்றும் தனிப்பட்ட தவறான செயல்களின் வெறும் சடங்கு அல்ல. பாவங்கள் ஒன்றும் வரவில்லை; நம் முரட்டுத்தனமான இதயங்களில் அவற்றின் தோற்றம் உண்டு. எனவே, நம்முடைய பாவப் பிரச்சினைகளைத் தீர்ப்பதற்கு ஒரு நிலையான இதயம் தேவை, மேலும் அதன் விளைவுகளை குணப்படுத்துவதற்குப் பதிலாக, பிரச்சினையின் வேரை நாம் சமாளிக்க வேண்டும்.

ரோபோக்கள் தொடர்ந்து நடந்துகொள்வதில் கடவுளுக்கு அக்கறை இல்லை. நம்மிடம் அன்பான உறவை வளர்த்துக்கொள்ள அவர் விரும்புகிறார். அவர் நம்மை நேசிக்கிறார். அதனால்தான் கிறிஸ்து எங்களை காப்பாற்ற வந்தார். மற்றும் உறவுகள் மன்னிப்பு மற்றும் கருணை அடிப்படையில் - இணக்கம் கட்டாயம் இல்லை.

உதாரணமாக, என் மனைவி என்னை காதலிக்க விரும்பினால், நான் அவளை நடிக்க வற்புறுத்துகிறேன்? நான் செய்தால், என் நடத்தை docility வழிவகுக்கும், ஆனால் நிச்சயமாக நான் உண்மையில் என்னை காதலிக்க அவளை சம்மதிக்க முடியாது. லவ் கட்டாயப்படுத்த முடியாது. நீங்கள் குறிப்பிட்ட செயல்களுக்கு மட்டுமே மக்களை கட்டாயப்படுத்த முடியும்.

சுய தியாகம் மூலம், அவர் நம்மை எவ்வளவு நேசிக்கிறார் என்பதை நமக்குக் காட்டியுள்ளார். மன்னிப்பு மற்றும் அருளால், அவர் தனது பெரிய அன்பை காட்டியுள்ளார். நம்முடைய பாவங்களுக்குப் பதிலாக நம்முடைய துன்பத்தை அனுபவிப்பதன் மூலம், அவருடைய அன்பிலிருந்து நம்மை பிரிக்க முடியாது என்பதை அவர் காட்டுகிறார் (ரோ.

கடவுள் அடிமைகள் அல்ல, பிள்ளைகளை விரும்புகிறார். அவர் நம்மிடம் உள்ள அன்பின் உடன்படிக்கையை விரும்புகிறார், மேலும் கீழ்ப்படிதலை நிராகரிப்பதற்கு முழுமையான உலகில் இல்லை. அவர் நமக்கு சுதந்திரமான சுதந்திரத்தைத் தேர்ந்தெடுத்து சுதந்திரமான சுதந்திரத்தைத் தேர்ந்தெடுத்தார் - நம் விருப்பம் அவருக்கு நிறைய அர்த்தம். நாம் அவரைத் தேர்ந்தெடுப்பதை அவர் விரும்புகிறார்.

உண்மையான சுதந்திரம்

கடவுள் நமக்கு பொருந்தக்கூடிய விதத்தில் நடந்துகொள்ள நமக்கு சுதந்திரம் தருகிறது, மேலும் நம் தவறுகளை மன்னிக்கிறார். அவர் தனது சொந்த விருப்பப்படி இதை செய்கிறார். அது தான் அவர் விரும்பியது, அது எப்படி நடக்கிறது, சமரசம் இல்லாமல். நமக்கு புரிந்தால் கூட, அவருடைய அன்பின் அர்த்தம் என்னவென்று நாம் உணர்ந்து, இன்றைய கடைசி நாளாகவே அதைப் பற்றிக் கொள்கிறோம்.

எனவே, பாவம் செய்வதில் இருந்து என்ன தடுக்க வேண்டும்? ஒன்றும் இல்லை. முற்றிலும் ஒன்றும் இல்லை. இது வேறுபட்டது. சட்டம் அவர்கள் விரும்பியிருந்தால் பாவம் செய்வதிலிருந்து யாரையும் நிறுத்திவைக்கவில்லை (கலாத்தியது -18). எனவே நாம் எப்பொழுதும் பாவம் செய்தோம், கடவுள் எப்போதும் அதை அனுமதித்திருக்கிறார். அவர் எங்களை ஒருபோதும் தடுத்து நிறுத்தவில்லை. அவர் நமக்கு நன்றாக வேலை செய்வார் என்று அர்த்தமில்லை. அவர் அதை மறைமுகமாகக் காணவில்லை. அவர் அனுமதிக்கவில்லை. ஆமாம், அது அவரை காயப்படுத்துகிறது. இன்னும் அவர் எப்போதும் அதை அனுமதிக்கிறார். அது சுதந்திரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது.

கிறிஸ்துவில்

பைபிள் கிறிஸ்துவில் நீதியைப் பற்றி பேசும்போது, ​​அது நிற்கும் விதமாகவே குறிக்கப்படுகிறது (1KOR 1,30, Phil 3,9).

நாம் தேவனுக்கு முன்பாக நம்மிடத்திற்கு நீதி இல்லை, ஆனால் கிறிஸ்துவுக்குள்ளேயே. நாம் நமது பாவத்தின் காரணமாக இறந்துவிட்டோம், ஆனால் அதே சமயத்தில் நாம் கிறிஸ்துவில் உயிரோடு இருக்கிறோம் - நம்முடைய வாழ்க்கை கிறிஸ்துவில் மறைக்கப்பட்டுள்ளது (கொலோசஸ்).

கிறிஸ்து இல்லாமல் நம் நிலைமை நம்பிக்கையற்றது; அவரை இல்லாமல் நாம் பாவத்தின் கீழ் விற்கப்படுகிறோம், எதிர்காலம் இல்லை. கிறிஸ்து நம்மை இரட்சித்தார். இது சுவிசேஷம் - என்ன நல்ல செய்தி! அவரது இரட்சிப்பின் மூலம், நாம் அவருடைய பரிசை ஏற்றுக்கொள்கையில், கடவுளோடு முற்றிலும் புதிய உறவைப் பெறுகிறோம்.

கிறிஸ்துவில் கடவுள் நம் அனைவராலும் செய்துள்ள அனைத்திற்கும் காரணம் - அவருடைய உற்சாகம் உட்பட, ஆம், அவரை நம்புவதற்கு வலியுறுத்துகிறோம் - கிறிஸ்து இப்பொழுது நம்மிடம் இருக்கிறார். கிறிஸ்துவின் நிமித்தமாக (அவர் நம்மைக் குறுக்கிட்டு, மரித்தோரை உயிரோடு எழுப்புகிறார்), பாவத்தின் நிமித்தமாக நாம் மரித்தவர்களாய் இருந்தாலும், கடவுளுக்கு முன்பாக நீதியுள்ளவர், அவரை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறார். இது எல்லாவற்றையும் நம்முன் தொடரமுடியாது, ஆனால் நம்மால் அல்ல, மாறாக நம்மைத் தூண்டுவதன் மூலம் நம்மை வெற்றி பெறச் செய்கிற கடவுளால் அல்ல, அவருடைய சுயதியாக மனப்பான்மையை வெளிப்படுத்தும் தன்மையின் காரணமாக.

சட்டம் அர்த்தமற்றதா?

சட்டத்தின் அர்த்தம் என்னவென்று பவுல் தெளிவுபடுத்தினார். இது நாம் பாவிகள் என்று நமக்கு காட்டுகிறது (ரோம்). கிறிஸ்து தெளிந்தபோது விசுவாசத்தால் நியாயப்படுத்தப்படுவதற்காக நாம் பாவத்திற்கு அடிமையாய் இருப்பதை தெளிவாக்குகிறது (கலாத்தியர் -29).

இப்போது ஒரு கணம் நினைக்கிறேன், நீ இறுதி தீர்ப்பு என்ற ஒலிவடிவம் நீயே வைத்து
கடவுளுக்கு முன்பாக நிற்க முடியும் என உறுதியாக நம்பப்படுவதால், உங்கள் முயற்சிகளெல்லாம் எப்பொழுதும் பரலோகத் தகப்பனுக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும். நீங்கள் பதிலாக உங்கள் சொந்த வைக்கும்போது, நுழைவு திருமண ஆடையை (அவர்கள் வைத்திருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அறிந்த பாவம் படிந்த மக்கள் பொருள் என்று இலவச, தூய ஆடை) நடைபெற்றது தயாராக உருவாக்கும் காலால் இயக்கப்படும் பாகம் போன்ற மோசமாக தொடர்ந்து முயற்சி அன்றாட உடை மூலம், ஒரு பக்க வாசல் வழியாக கணுக்கள் ஒவ்வொரு முறை உங்கள் துர்நாற்றத்தை கொண்டு, மற்றும் கரும்பலகையில் உங்கள் இடம் எடுத்து.

வீட்டின் மாஸ்டர் "இங்கே நிற்க உங்கள் அழுக்கு துணிகளை என் விருந்தினர்கள் முன் என்னை இழிவாக பேச ஏய், அங்கு நீங்கள், நீ எங்கே கிடைக்கும் பித்தப்பை?", நீங்கள் பதில் அளிக்கப்படும் பின்னர் அவர் ஊழியர்கள் உங்களிடம் கேட்பார்: "இந்த கேடுகெட்ட ஆள்மாறாட்ட கைவிலங்கை போடு மற்றும் அவரை edgewise எறியுங்கள்! "

நாம் வெறுமனே முடியாது தங்கள் சொந்த எங்கள் சொந்த அழுக்கு நீர், எங்கள் சொந்த அழுக்கு சோப்பு மற்றும் எங்கள் சொந்த அழுக்கு துணியினால் எங்கள் சொந்த அழுக்கு முகம் மற்றும் எங்கள் நம்பிக்கையற்று அருவருப்பான முகம் இப்போது சுத்தமாக இருந்தது என்ற தவறான அனுமானத்தின் மறைந்துவிடும் களிப்புடன் எங்கள் வழி மிகுதி கழுவ மீது. பாவம் தோற்கடிக்க ஒரே ஒரு வழி இருக்கிறது, அது நம் கைகளில் இல்லை.

நாம் பாவம் நிமித்தமாக இறந்துவிட்டோம் என்பதை மறந்துவிடாதே (ரோ. எக்ஸ்எம்எல்), மற்றும் வரையறை மூலம், இறந்த மக்கள் உயிர் பெற முடியாது. அதற்கு பதிலாக, குற்றத்தை நம் கூரிய உணர்வு நம் பாவத்தை நம்மை சுத்தம் செய்ய இயேசு நம்புவதற்கு நம்மை சம்மதிக்க வேண்டும் (8,10PT 1-XX).

கடவுள் பாவமற்ற நமக்கு விரும்புகிறார்

பாவத்திலிருந்து நம்மை விடுவிப்பதற்கும், பாவம் செய்வதற்கும் நம்மை விடுதலையாக்காத அளவுக்கு கடவுள் நமக்கு அருளப்பட்ட மற்றும் இரட்சிப்பை அளித்திருக்கிறார். நாம் பாவத்திலிருந்து நம்மை விடுவிப்பதில்லை மட்டுமல்லாமல், நம்மையும் ஏமாற்றுவதற்கு பொறுப்பேற்கிற ஒரு அழகான மனதிலிருந்தும், அதுபோலவே நாம் நிர்வாணமான பாவியையும் காண முடிகிறது. எனவே, அவர் நம்மீது உள்ளார்ந்த ஏமாற்றத்தையும், அவமதிப்பான ஆற்றலையும் கண்டுணர முடியும். ஆயினும், இயேசுவின் பாவநிவாரண பலி நமக்கு எஞ்சியுள்ளது - நாம் பாவம் செய்தாலும், நிச்சயமாய் இது நிகழும் - எந்த சமரசமும் இன்றி (ஜான் ஜான்-ஜான் -83).

கடவுள் ஒருபோதும் மன்னிப்பதில்லை, மாறாக நம்முடைய பாவத்தை கவனிக்கிறார், மாறாக அதை வெறுமனே கண்டனம் செய்கிறார். எனவே அது எங்கள் குடிக்காமல், முற்றிலும் பகுத்தறிவு சார்ந்த அணுகுமுறை அல்லது பொது அறிவு அல்லது அனைத்து வகையான சோதனைகளுக்கு எங்கள் முற்றிலும் அவசர எதிர்வினைகள், கேலி காமம் மீது கோபம் மற்றும் தற்பெருமையில் தொடங்குவது எங்கள் கோமா இடைநீக்கம் அங்கீகரிக்கிறது. பெரும்பாலும் போதுமான அளவு, அவர் நம் சுயத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட செயல்களின் இயல்பான விளைவுகளை மட்டும் தனக்கு எடுத்துச்செல்ல அனுமதிக்கிறார்.

எனினும், அது நாம் அவரை எங்கள் நம்பிக்கை மற்றும் நம்பிக்கை வைத்து என்று நாங்கள் இல்லை, ஏனெனில் செய்ய எங்கள் ஏழை தேர்வுகளின் பயன்பாட்டை (சில போதகர் நினைப்பதுபோல் தெரிகிறது பங்கேற்றார்) (நாங்கள் அவர் நம்மேல் வைத்திருக்கிற ஒரு தூய திருமண ஆடை வேண்டும் என்று அர்த்தம்) எங்களுக்கு பூட்டப்படும் , அவரது திருமண விருந்தில் இருந்து.

குற்றவாளி மனு

உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு பாவத்தை நீங்கள் மீண்டும் அறிந்துகொள்ளும்போது, ​​கடவுளுக்கு முன்பாக உங்கள் மீறுதல்களை அறிவிக்கும் வரையில் உங்கள் மனசாட்சியை நீங்கள் தொடுகிறீர்கள் என்பதை நீங்கள் எப்போதாவது கவனித்திருக்கிறீர்களா? (நீங்கள் அடிக்கடி அடிக்கடி ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும் என்று சில ஒருவேளை உள்ளன.)

ஏன் இதை செய்கிறாய்? ஏனெனில், "நீ உன் இருதயத்தின் சத்தத்திற்குக் கீழ்ப்படி" அல்லது ஒருவேளை, மாறாக, உங்கள் இதயம் கிறிஸ்து மீது உள்ளது மற்றும் நீங்கள் மீண்டும் உங்கள் இறைவன் சமாதானமாக வரை புனிதமான பரிசுத்த ஆவியானவர் இணக்கமாக வருத்தப்படுகிறாய் ஏனெனில்?

உள்ளார்ந்த பரிசுத்த ஆவி ரோமர் 8,15-17 உள்ள, கூறப்படுகிறது "எங்கள் மனதில் ஊர்ஜிதப்படுத்துகிறது நாங்கள் கடவுளின் குழந்தைகள் என்று." இரண்டு புள்ளிகளின் பார்வை இழக்க வேண்டாம்: 1. அவர்கள் அதை எங்கள் நல்ல தகப்பனே, மற்றும் 2 ஒரு குழந்தை கடவுள் தன்னை, கிறிஸ்துவுக்குள் பரிசுத்த ஆவியானவர் மற்றும் அனைத்து துறவிகள் கொண்டு சாட்சியமளிக்கும் உள்ளன. நீங்கள் இன்னும் இயேசு கிறிஸ்து மூலம் உங்கள் இரட்சிப்பின் போன்ற "இறந்த இறைச்சி" போல வாழ தொடர விரும்பினால் உங்கள் உண்மையான சுய விருப்பத்திற்கு உள்ளார்ந்த சாட்சியாக பரிசுத்த ஆவியின், நீங்கள் கிளப்பு ஓயமாட்டேன்.

ஒரு தவறு செய்யாதே! பாவம் கடவுள் மற்றும் உங்கள் எதிரி இருவரும், நாம் அதை மரணம் போராட வேண்டும். எவ்வாறெனினும், எமது இரட்சிப்பு எவ்வாறு வெற்றிகரமாக நாம் அவர்களுக்கு எதிராக போராடுகிறோம் என்பதை நம்பக்கூடாது. நம்முடைய இரட்சிப்பின் பாவத்தின் மீது கிறிஸ்துவின் வெற்றி சார்ந்து இருக்கிறது, நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு அதை நமக்கு ஏற்கனவே பெற்றிருக்கிறார். சின் அவை மரணத்தில் பெற்றபோதிலும் ஏற்கனவே இயேசுவின் மரணம் மற்றும் உயிர்த்தெழுதல், மற்றும் இனம் வெற்றி சக்தி அனைத்து உருவாக்கத்தில் நித்தியம் எதிர்க்க வரை நேரம் தொடங்கியதிலிருந்து பிரதிபலித்தது தாக்கும் அபாயத்தை தோற்கடிக்கப்பட்டார் வருகின்றன. பாவம் கடக்க உலகம் யார் மட்டும் தான் இருக்கிறது, உறுதியாக கிறிஸ்து தங்கள் உயிர்த்தெழுதல் மற்றும் வாழ்க்கை நடந்து கொள்கிறது என்று நம்புகிறேன் ஆவர்.

நல்ல படைப்புகள்

கடவுள் அவருடைய பிள்ளைகளின் நற்செயல்களைப் பற்றி மகிழ்ச்சியுடன் இருக்கிறார் (சங்கீதம் 9, எண் 9). நாம் ஒருவருக்கொருவர் காட்டிய அன்பும் இரக்கமும், நம் அன்பின் பலிகளையும், நீதியின் நீதி, நேர்மை, அமைதி (Hebr XXX) ஆகியவற்றிலும் அவர் மகிழ்ச்சி அடைகிறார்.

மற்ற எந்த நற்செய்தியைப் போலவே, பரிசுத்த ஆவியானவரின் செயல்களிலிருந்தும், நம்மில் உள்ள நம்பிக்கையினாலும், அன்பினாலும், தேவனுக்கு மகிமைப்படுத்துவதும் நம்மைத் தூண்டுகிறது. இயேசு கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுந்த மரணம் மற்றும் உயிர்த்தெழுதலின் மூலமாக அவர் நம்மிடம் பிரவேசித்த அன்பின் உறவோடு நெருக்கமாக இருக்கிறார். அத்தகைய செயல்களும் செயல்களும் அவருடைய அன்பான பிள்ளைகளே நம்மில் கடவுளுடைய வேலையில் இருந்து வரும் வசந்தம், அவர்கள் எப்போதும் வீண் போகவில்லை (1Kor 15,58).

கடவுளின் வேலை நமக்கு

கடவுள் விரும்பும் செயல்களை செய்வதற்கு நேர்மையுள்ள ஆர்வத்தை நம் மீட்பின் அன்பை பிரதிபலிக்கிறார், ஆனால் அவருடைய பெயரில் நாம் செய்யும் நல்ல காரியங்கள் அல்ல, அது நம்மை மீண்டும் காப்பாற்றுகிறது, நம்மை காப்பாற்றுகிறது. இறைவனுடைய சட்டங்களில் கீழ்ப்படிதலுள்ள வார்த்தைகளிலும் செயல்களிலும் வெளிப்படுத்திய நீதியின் பின்னால் தேவன் தான், நல்ல கனிகளைக் கொடுப்பதற்காக மகிழ்ச்சியோடும் மகிமையோடும் வேலை செய்கிறார்.

எனவே, அது நம்மை என்ன செய்கிறது என்று நம்மை மதிக்க வேண்டும் முட்டாள்தனமாக இருக்கும். முட்டாள் அது எல்லாப் பாவங்களிலும் ரத்து இது இயேசு இரத்தம் நம் பாவம் பகுதியாக தயாரிக்க முடியும் என்று கருதுவது இருக்கும். நாங்கள் அப்படி நினைத்தேன் என்றால், நாம் இன்னும் எவரும் அறிந்து கொள்ள முடியாது ஏனெனில் யார் இந் நித்திய, எல்லாம் வல்ல ஒருமையில் கடவுள் - யார் எல்லாப் பொருட்களையும் படைத்து, அவரது மகன் இரத்த மூலம் தனது தாராள எங்களுக்கு மீட்கப்பட்டது யார் பரிசுத்த மூலம் - பிதா, குமாரன், பரிசுத்த ஆவியின் ஆவி நமக்கு வாழ்கிறார் மற்றும் ஆம் இருந்து எங்களுக்கு முழு பிரபஞ்சம் (ஏசா 65,17) வருணிக்கவே இயலாத பெரிய காதல் மீண்டும் உருவாக்கியபோது (2Kor 5,17) வுடன் இணைத்து வேலை, உருவாக்கம் அனைத்து புதுப்பிக்கவேண்டகிறது.

உண்மையான வாழ்க்கை

கடவுள் நல்வாழ்வு மற்றும் நல்வழியைச் செய்யும்படி கட்டளையிடுகிறார் என்றாலும், நம்முடைய தேவைகள் மற்றும் நம்முடைய ஏற்பாடுகளுக்கு அப்பால் அவர் இரட்சிப்பைத் தீர்மானிக்கவில்லை. எங்களுக்கு நல்லது, ஏனென்றால் அவர் அப்படி செய்திருந்தால், நாம் அனைவரும் நிராகரிக்கப்படுவோம் என நிராகரிக்கப்படுவோம்.

கடவுள் அருளால் எங்களுக்கு காப்பாற்றுகிறார், நாங்கள், அவரின் மூலம் இரட்சிப்பின் அனுபவிக்க நாம் அவரது கைகளில் முற்றிலும் நம் வாழ்வில் வைத்து இருந்தால், அவனிடம் திரும்ப மற்றும் மரணத்தின் (எபே 2,4-10, 4,10 ஜாக்) நம்மை மீண்டும் கொண்டு வர தனியாக அவரை நம்பலாம்.

தீர்மானிக்கப்படுகிறது வாழ்க்கை புத்தகம் உள்ளவர்களின் பெயர்களைக் பட்டியலிடுகிறது, மற்றும் A வின் பரிகாரம் செய்வதாக அந்தப் புத்தகத்தில் (1Joh 2,2) எழுதப்பட்டுள்ள லாம்ப் இரத்தம் அனைத்து எங்கள் பெயர்கள் உண்டு. சிலர் இதை நம்ப விரும்பாதது மிகவும் துயரமானது; அவர்கள் வாழ்க்கை இறைவன் நம்பியிருந்தால் ஏனெனில், அவர்கள் காப்பாற்ற சிரமம் கொண்டு முயற்சி என்று வாழ்க்கை, நிஜ வாழ்க்கையில், ஆனால் மரணம் அல்ல, தனது உண்மையான கடவுள் மற்றும் காத்துக்கொண்டிருக்கின்றன கிறிஸ்து மறைந்திருக்கிறது என்று உணர்ந்துகொண்ட வெளிப்படுத்தப்பட வேண்டும். எங்கள் பரலோக பிதாவே கூட அவரது எதிரிகள் நேசிக்கிறார், மற்றும் அவரது ஆசை அவர்கள் தங்கள் சக ஆண்கள் அவரை திரும்ப மற்றும் அவருடைய இராஜ்ஜியம் மகிழ்ச்சியை நுழைய விரும்புகிறேன் என்று (1 டிம் 2,4. 6) ஆகும்.

சுருக்கம்

எனவே சுருக்கமாக. அவர்கள், "கடவுள் என் பாவங்களுக்காக என் பாவங்களை மன்னித்துவிட்டால், நான் இப்போது அல்லது எதிர்காலத்தைச் செய்கின்றேன் - என் இதயத்தின் உள்ளடக்கத்திற்கு பாவம் செய்யாதபடிக்கு என்ன? அதாவது, கிறிஸ்தவர்களுக்கு அர்த்தமற்ற சட்டமா? நான் பாவம் செய்தபோதோ அதை மறைக்கின்றாரா? நான் பாவம் செய்ய விரும்பவில்லையா? "

பாவம் செய்வதில் இருந்து எதுவும் நம்மைத் தடுக்காது. இது வேறுபட்டது. தேவன் நம்மை விடுதலையாக்கி, அதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்துள்ளார். அவர் நம்மை நேசிக்கிறார், நம்மிடமுள்ள அன்பின் உடன்படிக்கைக்குள் நுழைய விரும்புகிறார்; ஆனால் அத்தகைய உறவு நம்பிக்கையையும், மன்னிப்பையும் அடிப்படையாகக் கொண்ட ஒரு இலவச முடிவெடுத்தால், அச்சுறுத்தல்களால் அல்லது கட்டாயத்தன்மையுள்ள மனோபாவத்தால் கொண்டு வரப்பட்டால் மட்டுமே முடியும்.

நாம் முன்னரே தீர்மானிக்கப்பட்ட விளையாட்டில் ரோபோக்கள் அல்லது எந்த மெய்நிகர் எண்ணிக்கை இல்லை. நாம் உண்மையான படைப்பாற்றல்களாக, கடவுளின் சொந்த படைப்புகளில் சுதந்திரமாக உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறோம், அவருக்கும் அவருக்கும் இடையே உள்ள தனிப்பட்ட உறவு உண்மையில் உள்ளது.

சட்டம் அர்த்தமற்றது அல்ல; நாம் பாவிகளாயிருப்போமென்றும், கடவுளுடைய பரிபூரண சித்தத்திற்கு இசைவாக இருப்பதற்கும் அப்பால் அது நமக்குத் தெரியப்படுத்துகிறது. சர்வவல்லவர் நம்மை பாவம் செய்ய அனுமதிக்கிறார், ஆனால் அவர் அமைதியாக அதைக் கவனிக்கவில்லை. அதனால்தான், பாவத்திலிருந்து நம்மை காப்பாற்றுவதற்காக தன்னையே தியாகம் செய்யக்கூடாது. அவள் வலியை உண்டாக்கி, நம்மையும் நம் சக மனிதர்களையும் அழிக்கிறாள். இது நம் வாழ்வின் மற்றும் இருப்பு மூல மூலத்திற்கு எதிராக அவிசுவாசம் மற்றும் சுயநல கிளர்ச்சி மூலம் கடினமான ஒரு இதயத்தில் இருந்து ஊற்றுகிறது. உண்மையான வாழ்க்கையை, உண்மையான வாழ்வை நமக்கு திருப்புவதற்கு சக்தியை எடுக்கும், மரணத்தின் இருளில் மற்றும் ஒன்றும் சிக்கலில் நம்மை சிக்க வைக்கிறது.

பாவம் காயப்படுத்துகிறது

நீங்கள் கவனிக்காவிட்டால், பாவம் நரகத்தைப் போன்றது - உண்மையில் - ஏனென்றால் அதன் இயல்பு உண்மையானது நரகமே. எனவே, உங்கள் சொந்த கையில் சட்டப்பூர்வமாக சிக்கியுள்ளபடி, உங்கள் இருதயத்தின் உள்ளடக்கத்திற்கு பாவம் செய்வதை ஒப்பீட்டளவில் அர்த்தப்படுத்துகிறது. "சரி," என்று யாராவது கேட்டால், "நாங்கள் ஏற்கனவே மன்னித்துவிட்டால், நாங்கள் விபச்சாரத்தில் ஈடுபடுவோம்" என்று சொன்னேன்.

நிச்சயமாக, தேவையற்ற கர்ப்ப ஆபத்து அல்லது எந்த விரும்பத்தகாத பால்வினை நோய்கள் மற்றும் வெளிப்படுத்திய சாத்தியமான விளைவுகளை பற்றிய பயம் வாழ கவலைப்படாதே என்றால் உங்கள் நண்பர்கள் இழந்து, மிகத்தாழ்வான நிலைக்குத் தன்னை கொண்டு உங்கள் குடும்பத்தினர்களின் இதயம் உடைக்க பராமரிப்பு பணமளிப்புகளுக்குப் இரத்தம் ஒரு மோசமான மனசாட்சி பாதிக்கப்படுகிறது வேண்டும் மற்றும் அநேகமாக மிகவும் கோபமாக கணவர், நண்பர், சகோதரர் அல்லது தந்தை செய்ய அதிகப் பயனைப் பெறுவீர்கள்.

பாவத்தின் விளைவுகள், எதிர்மறையான விளைவுகளும், கிறிஸ்துவின் உருவத்திற்கு இசைவாக உங்கள் சுயமரியாதையை கொண்டு வர கடவுள் ஏன் உழைக்கிறார் என்பதும் துல்லியமாக. அவர்கள் அவருடைய குரலைக் கேட்கவும் அவர்களுடன் வேலை செய்யவும் அல்லது தங்கள் அதிகாரத்தை குற்றஞ்சார்ந்த செயல்களுக்கு சேவை செய்ய வைக்கவும் முடியும்.

அதுமட்டுமல்ல, "ஓய்வு நேரத்தில் பாவம் செய்வது" பற்றி பேசும்போது நாம் பொதுவாக நினைக்கும் பாவங்கள் பனிப்பாறை முனைதான் என்பதை மறந்துவிடக் கூடாது. நாம் "வெறும்" பேராசை, அகங்காரம் அல்லது முரட்டுத்தனமாக இருக்கும்போது என்ன? நாம் நன்றியுணர்வை இழந்துவிட்டோமானால், நாம் உண்மையிலேயே நன்மை செய்யாவிட்டால் உதவலாமா? எங்களது மற்ற மனப்பான்மை, அவர்களின் பணியிடத்தின் பொறாமை, ஆடை, கார் அல்லது வீடு அல்லது இருண்ட எண்ணங்கள் பற்றி நாம் என்ன செய்கிறோம்? எங்களுடைய முதலாளிகளின் அலுவலகம் விநியோகிக்கப்படுவது பற்றி, நாம் நம்மைச் செல்வந்தர்களாக, வதந்திகளிலிருந்தும், எங்கள் பங்குதாரர்களிடமிருந்தோ அல்லது எங்கள் பிள்ளைகளிடமோ குறைத்துக்கொள்கிறோமா? அதனால் நாம் செல்ல முடியும்.

இவை கூட பாவங்கள், சில பெரியவை, மற்றவர்கள் சிறியவை, மற்றும் உனக்கு என்ன தெரியும்? நாம் விரும்பும் அளவுக்கு அவற்றைத் தொடர்ந்து செய்து வருகிறோம். நம்முடைய கிரியைகளாலே தேவன் நம்மை கிருபையினாலே இரட்சிப்பார், அல்லவா? என்று நாம் பாவம் தவறு, ஆனால் அது எங்களுக்கு மேலும் குற்றவாளி செய்ய எங்களுக்கு தடுக்காது. கடவுள் எங்களுக்கு பாவம் விரும்பவில்லை, மற்றும் இன்னும் அவர் நாங்கள் ஏனெனில் பாவத்தின் இறந்த மற்றும் எங்கள் உண்மை வரை விடாமுயற்சியுடன் பாவம் தொடர்ந்து நம்மை விட நன்றாக தெரியும், கிறிஸ்து மறைத்து வாழ்கிறார் - மீட்கப்பட்டது பாவமற்றவருமான - அவரது வெளிப்படையாக வரும் (கோல் உள்ளது 3,4).

கிறிஸ்துவில் ஒரு பாவி உயிரோடு இருக்கிறார்

ஒரே நம்மில் ஏனெனில் தாராளமாக என்று எங்கள் நித்தியமாய் வாழும் மற்றும் ஏனெனில் பாவத்தின், கடவுள் எப்போதும் அன்பான இறந்தவர்களுடன் நாங்கள் நம்பிக்கையாளர்களாக இருந்தால் முரண்பாடாக, இன்னும் இயேசு கிறிஸ்து உயிருடன் (ரோம் 5,12, 6,4-11) கிருபை மற்றும் வரம்பற்ற அதிகாரம் அவருக்கு வழங்கப்படக்கூடாது வேண்டும். (ரோம் 8,10-11, எபேசியர் 2,3-6) எங்கள் பாவங்களை இருந்தபோதும், நாம் இனி மரண பாதையில், நாங்கள் கிறிஸ்துவுக்குள் எங்கள் உயிர்த்தெழுதல் நம்பிக்கை மற்றும் நமக்கு ஏற்றுக்கொண்டிருந்தால் ஏனெனில் நடக்க வேண்டாம். கூட நம்முடைய மனிதனின் அழியாத் பெறக்கூடிய போது கிறிஸ்துவின் திரும்பி வந்ததும், அவர்கள் (1Kor 15,52-53) நிறைவேறும்.

ஆனால் அல்லாத விசுவாசிகள் மரணம் பாதையில் நடக்க தொடர்ந்து, அவர்கள் நம்பிக்கை வர வரை கிறிஸ்து (கோல் 3,3) தங்கள் மறைத்து வாழ்க்கையை அனுபவிக்க முடியவில்லை; கிறிஸ்துவின் இரத்த கூட தங்கள் பாவங்களை வெளியே துடைப்பான்கள், மீது தங்களுக்கு நல்ல செய்தி நம்பிக்கை கொடுக்க முடியும் என்றால் அவர்கள் மீட்பர் என்று, அவரை திரும்ப அவர் இறந்த விலக்கி மீட்ட என்று நம்ப முடியும். நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள் இவ்வாறு விசுவாசிகள் சேமிக்கப்படுகிறது - கிறிஸ்து அனைத்து ஆண்கள் (1 யோ 2,2) க்கான இறந்தார் - அவர்கள் தெரியாது, அவர்கள் அவர்கள் மரண பயம் (எபி 2,14 உள்ள வாழ தெரியாது என்ன நம்பவில்லை ஏனெனில் -15) மற்றும் அனைத்து அதன் தவறான வெளிப்பாடுகள் வாழ்க்கையின் வீண் முயற்சியில் (Eph 2,3).

பரிசுத்த ஆவியானவர் கிறிஸ்துவின் உருவத்தைப் போன்ற விசுவாசிகளைச் செய்கிறார் (ரோம XX). கிறிஸ்துவுக்குள், பாவத்தின் வல்லமை உடைந்துவிட்டது, இனிமேலும் அதில் சிக்கிக்கொள்வதில்லை. ஆயினும்கூட, நாம் இன்னும் பலவீனமாக இருக்கிறோம், பாவம் செய்ய இடம் கொடுக்கிறோம் (ரோம X-XX-8,29, Hebr XX).

அவர் நம்மை நேசிப்பதால், நம்முடைய பாவத்தைப்பற்றி கடவுள் மிகவும் கவலைப்படுகிறார். அவர் தம்முடைய நித்திய குமாரனை அனுப்பி, இவரை விசுவாசிக்கிற எவனும், மரணத்தின் இருளிலே நிலைத்திருக்கக்கூடாதபடிக்கு, அவன் நித்திய ஜீவனை அடையும்படிக்கு இவ்வுலகத்தை நேசிக்கிறார். உங்கள் அன்பிலிருந்து உங்களை பிரிக்கக்கூடிய ஒன்றுமில்லை, உங்கள் பாவங்களும் கூட இல்லை. அவரை நம்புங்கள்! கீழ்ப்படிதலுடன் நடக்க நீங்கள் உதவுகிறீர்கள், உங்கள் பாவங்களையெல்லாம் மன்னியுங்கள். அவர் உங்கள் சொந்த விருப்பத்திற்கு மீட்பவர், அவர் செய்யும் செயல்களில் அவர் பரிபூரணராக இருக்கிறார்.

மைக்கேல் பீசல்


PDFபாவம்