நிதி நிர்வாகி

நிதி நிதி

கிரிஸ்துவர் நிதி விவகாரம் என்பது கடவுளின் அன்பும் தாராள மனப்பான்மையும் பிரதிபலிக்கும் விதங்களில் தனிப்பட்ட வளங்களைக் கையாள்வதாகும். இது சர்ச் பணிக்காக தனிப்பட்ட நிதிகளின் ஒரு பகுதியை நன்கொடையாகக் கொடுக்கும் பொறுப்பு. நன்கொடைகளிலிருந்து, திருச்சபையின் நோக்கம் நற்செய்தியைப் பிரசங்கிக்கவும், மந்தையை மேய்க்கவும் கடவுள் கொடுத்திருக்கிறார். கொடுக்கும், கொடுக்கும், வழிபாடு, விசுவாசம், கீழ்ப்படிதல், விசுவாசியின் அன்பு ஆகியவை கடவுளிடமிருந்து பிரதிபலிக்கப்படுகின்றன, அவர் இரட்சிப்பின் ஆதாரமும், எல்லா நல்ல காரியங்களையும் கொடுப்பவர். (1, பீட்டர் XX, XXL, கொரிந்தியர் 4,10- XX, XIX, கொரிந்தியர் X-XX)

வறுமை மற்றும் தாராளம்

கொரிந்தியருக்கு எழுதிய இரண்டாவது கடிதத்தில், மகிழ்ச்சியின் அருமையான பரிசு விசுவாசிகளின் வாழ்க்கையை நடைமுறை ரீதியில் எப்படித் தொடுகிறது என்பதைப் பற்றிய ஒரு சிறந்த பதிவை அவர் கொடுத்தார். "மிக்க சகோதரர்களே, மக்கெதோனியாவின் சமூகங்களில் கொடுக்கப்பட்ட கிருபையை உங்களுக்கு அறிவிக்கிறோம்" (2Kor 8,1).

பவுல் ஒரு அற்பமான கணக்கை மட்டும் கொடுக்கவில்லை - தெசலோனிக்கேயில் உள்ள தேவாலயத்தில் கடவுளுடைய கிருபையைப் போலவே கொரிந்துவிலுள்ள உடன்பிறந்தவர்களுக்கும் அவர் பதிலளிக்க வேண்டும் என்று அவர் விரும்பினார். கடவுளுடைய தாராள மனப்பான்மைக்கு அவர்களுக்கு சரியான மற்றும் பயனுள்ள பதிலை அவர் கொடுக்க விரும்பினார்.

மாசிடோனியர்கள் "மிகுந்த துன்பம்" கொண்டிருந்தனர் மற்றும் "மிகவும் வறியவர்கள்" என்று பவுல் குறிப்பிடுகிறார் - ஆனால் அவை "மிகுந்த மகிழ்ச்சியைக் கொண்டுள்ளன" (வி. அவர்களின் மகிழ்ச்சி ஒரு சுகாதார மற்றும் செல்வம் நற்செய்தி இருந்து வரவில்லை. அவர்களுடைய மிகுந்த மகிழ்ச்சி நிறைய பணம் மற்றும் பொருள்களைக் கொண்டிருக்கவில்லை, ஆனால் அவர்கள் மிகக் குறைவாக இருந்த போதிலும்!

அவள் மிகவும் துன்பத்துடன் மூலம் நிரூபிக்கப்பட்டதால், ஆர்வமிக்க இருந்தது "தங்கள் மகிழ்ச்சியை; அவர்கள் பதில்" மற்ற உலக "இருந்து ஏதாவது இயற்கைக்கு ஏதாவது முற்றிலும் சுயநல மனித இயற்கை உலக அப்பால் ஏதாவது இந்த உலகத்தின் மதிப்புகள் விளக்கப்படுகிறது என்று முடியாது ஏதாவது காட்டுகிறது அவர்கள் மிகவும் ஏழ்மையானவர்கள் என்றாலும், அவர்கள் எல்லாவற்றையும் எளிமையாக அளித்துள்ளனர் "(v. 2).

ஆச்சரியமாக இருக்கிறது! வறுமையையும் மகிழ்ச்சியையும் சேர்த்துக்கொள், உனக்கு என்ன கிடைக்கும்? தாராளமாக கொடுங்கள்! இது அவரது சதவீத அடிப்படையிலான கொடுப்பனவு அல்ல. "என் பெலத்திலேயே சிறந்தது, நான் சாட்சி கூறுகிறேன், அவர்களுடைய அதிகாரங்களினாலேயே அவர்கள் மனப்பூர்வமாகக் கொடுத்திருக்கிறார்கள்" (வச 9). அவர்கள் "நியாயமாக" இருந்தனர். அவர்கள் தியாகம் செய்தார்கள்.

சரி, அது போதாது என, "அவர்கள் பரிசுத்தவான்களின் ஊழியத்தை ஆசீர்வாதம் மற்றும் ஒற்றுமை உதவும் என்று மிகவும் உற்சாகம் எங்களுக்கு கேட்டார்" (வி. அவர்கள் வறுமையில், நியாயமாக இருப்பதைக் காட்டிலும் அதிக வாய்ப்பு கொடுக்க பவுலைக் கேட்டுக்கொண்டார்கள்!

மாசிடோனியாவில் விசுவாசமுள்ளவர்களில் கடவுளுடைய கிருபையான வேலை இதுவே. இயேசு கிறிஸ்துவின் மாபெரும் நம்பிக்கைக்கு இது ஒரு சான்று. இது மற்றவர்களுடைய ஆவிக்குரிய அன்பைக் காட்டும் ஒரு சாட்சியாக இருந்தது-கொரிந்தியர் தெரிந்துகொள்ளவும் பின்பற்றவும் வேண்டும் என்று பவுல் ஒரு சாட்சி கொடுத்தார். பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்குள் தடையின்றி செயல்பட அனுமதித்தால், இன்றும் இது நமக்கு ஏதோ ஒன்று.

முதலில் இறைவன்

மாக்கடோனியர்கள் ஏன் "இந்த உலகத்திலிருந்து" என்று ஏதாவது செய்தார்கள்? பால் கூறுகிறார், "ஆனால் அவர்கள் கடவுளின் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப, அவர்கள் முதல் கடவுள் மற்றும் பின்னர் எங்களுக்கு தங்களை கொடுத்துள்ளனர்" (வச 24). அவர்கள் கர்த்தருடைய வேலையில் இதைச் செய்தார்கள். அவளது தியாகம் கர்த்தருக்கு முதல் முதலாக இருந்தது. அது அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் கடவுளுடைய கிரியையின் கிருபையாக இருந்தது, அதை செய்ய சந்தோஷமாக இருந்ததை அவர்கள் கண்டுபிடித்தார்கள். அவர்கள் பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு பதிலளிப்பதன் மூலம், அவர்கள் அறிந்திருந்தனர், நம்பினர், அவ்வாறு செய்தார்கள், ஏனென்றால், வாழ்க்கையின் மிகுதியான பொருள்களால் வாழ்க்கை அளவிடப்படவில்லை.

நாம் இந்த அத்தியாயத்தில் வாசிக்கும்போது, நாம் பவுல் கொரிந்தியர் அதே செய்தார் வேண்டும் என்று பார்க்க: "நாங்கள் அவர் இப்போது முற்றிலும் நீங்கள் இந்த வரம் நிறுத்திக் கொண்டு முன் தொடங்கியது போன்ற, டைடஸ் சம்மதிக்க வைக்க வேண்டும். ஆனால் நீங்கள் நம்பிக்கை, போதிப்பிலும், அறிவு நிறைந்த எல்லா விஷயங்களிலும், மற்றும் அனைத்து ஆர்வம் மற்றும் நாங்கள் நீங்கள் விழித்துக்கொண்டது காதல் போன்ற, (V 6-7) இந்த கருணை கூட ஏராளமாக கொடுக்க ".

கொரிந்தியர் தங்களுடைய ஆவிக்குரிய செல்வத்தைப் பற்றி தற்பெருமை கொண்டார்கள். அவர்கள் கொடுக்க நிறைய இருந்தது, ஆனால் அவர்கள் அதை கொடுக்கவில்லை! தெய்வீக அன்பின் வெளிப்பாடாகவும், அன்பு மிக முக்கியமான காரியமாகவும் இருப்பதால், அவர்கள் தாராள மனநிலையிலேயே சிறந்து விளங்க வேண்டும் என்று பவுல் விரும்பினார்.

இன்னும், ஒரு நபர் கொடுக்கும் அளவுக்கு எந்த விஷயமும் இல்லை என்பதை பவுல் அறிந்திருக்கிறார், அது மனப்பான்மை காட்டாமல் தாராளமாக இருப்பதைக் காட்டிலும் உதவியாக இல்லை (1Kor XX). இவ்வாறு, அவர் கொரிந்தியர் மிஸ் gönnend கொடுக்க மிரட்டப்பட்டது வேண்டும், ஆனால் கொரிந்தியர் எதிர்பார்ப்புகளை தங்கள் நடத்தை சுருக்கமாக ஆர்வம் உள்ளதாக கூறி ஒரு சிறிய அழுத்தம் உடற்பயிற்சி விரும்புகிறார், மற்றும் நீங்கள் இந்த வழக்கில் கொண்டிருப்பதான சொல்ல வேண்டியிருந்தது விரும்புகிறார். "நான் ஒரு கட்டளை என்று சொல்லவில்லை; ஆனால் மற்றவர்கள் மிகவும் ஆர்வத்தோடு இருப்பதால், அவர்கள் உங்கள் அன்பை சோதிக்கிறார்கள், அவர்கள் சரியான வகையானவர்களாக இருக்கிறார்களா?
இருக்கும் "(2Kor 8,8).

இயேசு, நம் இதயமுடுக்கி

கொரிந்தியர் முரட்டுத்தனமாக பேசிய விஷயங்களில் உண்மையான ஆன்மீகம் இல்லை - இயேசு கிறிஸ்துவின் பரிபூரண நியமத்தினால் அளவிடப்படுகிறது. நீங்கள் நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கருணை தெரியும் அவர் நிறைந்த கூட, அவர் மூலம் நீங்கள், உங்கள் நிமித்தம் தரித்திரரானார் ': எனவே, பவுல் அவர் கொரிந்து தேவாலயத்தில் பார்க்க வேண்டும் என்று பெருந்தகைமையாகவும் இது இறையியல் ஆதாரமாக இயேசு கிறிஸ்துவின் அணுகுமுறை அளிக்கிறது அவரது வறுமை நிறைந்ததாக இருக்கும் "(வி.

பவுல் குறிப்பிடுகிற செல்வம் செல்வந்தனல்ல. உடல் பொக்கிஷங்களைவிட நம்முடைய பொக்கிஷங்கள் மிகச் சிறந்தவை. அவர்கள் பரலோகத்தில் இருக்கிறார்கள், எங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மிடம் வேலை செய்ய அனுமதித்தால், இப்பொழுதும் நாம் அந்த நித்திய செல்வத்தின் சுவை கிடைக்கும்.

இப்போதே கடவுளின் விசுவாசமுள்ள மக்கள் சோதனைகளாலும், வறுமைகளாலும் போகிறார்கள் - இன்னும், இயேசு நம் வாழ்வில் இருப்பதால், நாம் தாராள மனநிலையில் இருக்க முடியும். நாம் கொடுக்கும் அளவுக்கு நம்மை விட அதிகமாக இருக்க முடியும். நாம் முடியும்

குறைந்தபட்சத்திற்கு அப்பால் செல்லுங்கள், ஏனென்றால் கிறிஸ்துவின் மகிழ்ச்சி மற்றவர்களுக்கும் உதவ முடியும்.

செல்வத்தின் சரியான பயனைப் பற்றி அடிக்கடி பேசிய இயேசுவின் உதாரணத்தைப் பற்றி அதிகம் சொல்லலாம். இந்த பிரிவில், பவுல் அதை "வறுமை" என்று கூறுகிறார். நம்முடைய நிமித்தமாக தம்மைத் தாழ்த்துவதற்கு இயேசு தயாராக இருந்தார். நாம் அவரைப் பின்பற்றுகையில், இந்த உலகத்தின் காரியங்களை விட்டுக்கொடுக்கவும், மற்றவர்களைச் சேவிப்பதன் மூலம் மற்றவர்களை வாழவும் சேவை செய்யவும் அழைக்கிறோம்.

மகிழ்ச்சி மற்றும் பெருந்தன்மை

கொரிந்தியருக்கு பவுல் தன்னுடைய வேண்டுகோளை தொடர்ந்து சொன்னார்: "இதோ, நான் சொல்லுகிறேன்; ஏனெனில் இது உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும், நீங்கள் கடந்த ஆண்டு முதல் தொடங்கியது, செய்து கொண்டு மட்டும், ஆனால் தயாராக. நீங்கள் செய்ய வேண்டியதைச் செய்யுங்கள், அதனாலேயே நீங்கள் செய்ய வேண்டிய அளவுக்கு நீங்கள் செய்ய வேண்டியதைச் செய்வதற்கு நீங்கள் பாராட்டுவீர்கள் "(வச .12-).

"நல்ல நன்மைகள் இருந்தால்" - தாராள மனப்பான்மை கொடுக்கப்பட்டால் -, "அவர் எதைச் சேர்ந்தவர் அல்ல, அதன்பின் அவர் இல்லையென்றாலும் வரவேற்பார்" (வச .12). கொரிந்தியருக்குச் செய்ததைப் போல கொரிந்தியர் கொடுக்கும்படி பவுல் கேட்கவில்லை. மக்கெதோனியர்கள் தங்கள் சொத்துக்களை ஏற்கனவே கொடுத்திருக்கிறார்கள்; பவுல் கொரிந்தியருக்குத் தங்கள் திறமைக்கேற்ப கொடுக்க வேண்டும் என்று மட்டுமே கேட்டுக்கொண்டார் - ஆனால் முக்கிய விஷயம் என்னவென்றால், தானாகவே தன்னந்தனியாக இருக்க வேண்டுமென்று அவர் விரும்புகிறார்.

பன்னிரண்டு புத்தகங்களில் சில அறிவுரைகளோடு பவுல் தொடர்கிறார்: "மக்கெதோனியாவிலிருந்து உன்னுடைய மகிமையை நான் அறிந்திருக்கிறேன், நான் சொல்லுகிறேனேயானால், அகாயாயா பட்டணத்தை ஆயத்தம்பண்ணினேன். உங்கள் முன்மாதிரியாக அவர்களில் பெரும்பாலானவர்கள் ஊக்கமளித்தனர் "(வி.

கொஞ்சம் பால் போன்ற பெருந்தன்மையை கொரிந்தியர் ஊக்குவிக்கும் பயன்படுத்தப்படும் மாசிடோனியர்கள் உதாரணம், அவர் ஒருமுறை கொரிந்தியர் உதாரணம், வெளிப்படையாக பெரிய வெற்றி, மாசிடோனியர்கள் ஊக்குவிக்க பயன்படுத்துவார். கொரிந்தியர்கள் தாங்கள் முன்பு செய்ததைவிட அதிகமாக செய்யும்படி பவுல் உணர்ந்தார் என்று மிகுந்த சந்தோஷமாக இருந்தார். கொரிந்தியர் தாராளமாயிருந்தார்கள் என்று மக்கெதோனியாவில் அவன் பெருமைபாராட்டினான். இப்போது கொரிந்தியர் அதை முடிக்க வேண்டுமென அவர் விரும்பினார். அவர் மீண்டும் புத்திசொல்ல விரும்புகிறார். அவர் சில அழுத்தங்களைச் செய்ய விரும்புகிறார், ஆனால் பாதிக்கப்பட்டவர் தானாகவே கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார்.

"ஆனால் நான் சகோதரர்கள், எங்கள் தற்புகழ்ச்சியாகும் போகின்றீர் நீங்கள் இந்த துண்டு உள்ள வெற்றிடத்தை செய்யப்பட்ட பற்றி அனுப்பியுள்ளோம், எனவே, நான் இல்லை என்று நீங்கள் சொன்னது போல தயார், என்னுடன் மாசிடோனியா இருந்து வரும் மற்றும் நீங்கள் தயாராக இல்லை காண்பீர்கள் போது, நாங்கள் எங்கள் நம்பிக்கையுடன் நீங்கள் வெட்கப்பட வேண்டும். எனவே இப்போது நான் அதை நீங்கள் பரிசு ஆசி அறிவிப்பு முன்பு செய்த உங்களுக்கு செய்ய அவர்கள் முன்னேற்றமடைகின்றன என்று தேர்வு செய்யும் சகோதரரே தேவையான அது வழங்குகிறது என்று ஆசி ஒரு பரிசாக மற்றும் பேராசை இல்லை "(V நினைத்தேன் 3- 5).

பின்னர் பல முறை கேட்டிருக்கிறேன் என்று ஒரு வசனம் பின்வருமாறு. "எல்லோரும், அவர் மனதில் கொண்டிருப்பது, கோபத்தையோ அல்லது கட்டாயத்தையோ அல்ல; கடவுள் ஒரு சந்தோஷமான கொடுப்பவர் நேசிக்கிறார் "(v. 7). இந்த மகிழ்ச்சி புத்திசாலித்தனம் அல்லது சிரிப்பு என்று அர்த்தம் இல்லை - அதாவது, நம் பொருட்களை மற்றவர்களுடன் பகிர்ந்துகொள்வதன் மூலம், கிறிஸ்து நம்மிடம் இருப்பதால், நாம் மகிழ்ச்சியடைகிறோம். எங்களுக்கு ஒரு நல்ல உணர்வு கொடுங்கள்.
நம் இதயத்தில் அன்பு மற்றும் கிருபையால் வேலை செய்வது படிப்படியாக நமக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது.

அதிக ஆசீர்வாதம்

இந்த பிரிவில், பவுலும் வெகுமதிகளைப் பற்றி பேசுகிறார். நாம் சுதந்திரமாகவும், தாராளமாகவும் கொடுத்தால், தேவன் நமக்கும்கூட தருவார். பவுல் பின்வரும் கொரிந்தியர் நினைவூட்ட தயங்க இல்லை: (V 8) "இறைவனே சகலத்தையும் கருணை எல்லா நேரங்களிலும் எல்லா விஷயங்களிலும் நீங்கள் இன்னும் நிறைவு அனைத்து நல்ல படைப்புகளை நோக்கி பணக்கார, நீங்கள் பெருகப்பண்ணினார் செய்ய முடியும்".

கடவுள் நமக்கு தாராளமாக இருப்பார் என பவுல் வாக்குறுதி அளிக்கிறார். சில நேரங்களில் கடவுள் நமக்கு பொருட்களை கொடுக்கிறார், ஆனால் பவுல் இங்கே பற்றி பேசுவதில்லை. அவர் கிருபையைப் பற்றி பேசுகிறார் - மன்னிப்பு அருளல்ல (கிறிஸ்துவின் விசுவாசத்தின் மூலம் அல்ல, தாராள குணத்தின் மூலமாக அல்ல, நாம் இந்த அருமையான அருளால்) பெற்றுக்கொள்கிறோம் - கடவுள் கொடுக்கக்கூடிய பல கிருபையைப் பற்றி பவுல் பேசுகிறார்.

மக்கெதோனியாவிலுள்ள சபைகளுக்கு கடவுள் மிகுந்த நன்றியுணர்வைக் கொடுத்திருந்தால், அதற்கு முன்பு இருந்ததைவிட குறைவான பணம் இருந்தது - ஆனால் அதிக மகிழ்ச்சி! எந்த பகுத்தறிவு நபர், அவர் தேர்வு செய்ய வேண்டும் என்றால், மகிழ்ச்சி இல்லாமல் செல்வத்தை விட மகிழ்ச்சியுடன் மகிழ்ச்சியுடன் வறுமை இருக்கும். மகிழ்ச்சி பெரிய ஆசீர்வாதம், கடவுள் நமக்கு அதிக ஆசீர்வாதம் கொடுக்கிறது. சில கிரிஸ்துவர் கூட இருவரும் - ஆனால் அவர்கள் மற்றவர்களுக்கு சேவை இருவரும் பயன்படுத்த பொறுப்பு.

பழைய ஏற்பாட்டிலிருந்து பவுல் பின்வருமாறு மேற்கோள் காட்டுகிறார்: "அவர் சிதறி, ஏழைகளுக்குக் கொடுத்தார்" (வச .12). அவர் என்ன வகையான பரிசுகளை பேசுகிறார்? "அவருடைய நீதி என்றென்றைக்கும் இருக்கும்". நீதிக்கான பரிசு அவர்களுக்கு அனைத்தையும் விட அதிகமாக உள்ளது. கடவுளுடைய பார்வையில் கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய பரிசு - இது நித்தியமாக இருக்கும் பரிசு.

கடவுள் தாராள மனதுக்கு வெகுமதி அளிக்கிறார்

"விதைக்கிறவனுக்கும் ஆகாரத்துக்கும் விதைக்கிறவனும் விதைக்கிறவனும், உன் நீதியின் கனியைப் பெருகப்பண்ணுவான்" (வச .12). நியாயத்தின் அறுவடையைப் பற்றிய இந்த கடைசி சூழமைவு பவுல் கற்பனைகளைப் பயன்படுத்துகிறது என்பதை நமக்கு காட்டுகிறது. அவர் சாதாரண விதைகளை வாக்குறுதியளிக்க மாட்டார், ஆனால் கடவுள் தாராள மனப்பான்மையை வெளிக்காட்டுகிறார் என்று அவர் கூறுகிறார். அவர்கள் இன்னும் கொடுக்க முடியும் என்று அவர் கொடுக்கிறது.

கடவுளுடைய அன்பளிப்புகளைப் பயன்படுத்திக்கொள்ளும் நபருக்கு அவர் அதிகமாய் கொடுப்பார். சில நேரங்களில் அவர் அதே வழியில், தானியம் மூலம் தானிய, பணம் பணம், ஆனால் எப்போதும் இல்லை. சிலசமயங்களில், பலமான மகிழ்ச்சியுடன் தியாகம் செய்வதற்கு நம்மை ஆசீர்வதிக்கிறார். அவர் எப்போதும் சிறந்தவர்.

கொரிந்தியர் அவர்களுக்குத் தேவையான எல்லாவற்றையும் கொடுப்பதாக பவுல் கூறினார். என்ன நோக்கத்திற்காக? அதனால் அவர்கள் "ஒவ்வொரு நற்செயலுக்கும் பணக்காரர்". அவர் வசனம் 8 ல் இவ்வாறு கூறுகிறார்: "இந்த வசூல் அமைச்சகம் பரிசுத்தவான்களின் உதவியோடு மட்டுமல்லாமல், பல கடவுளுக்கு நன்றி செலுத்துவதன் மூலமும் செயலூக்கமாக செயல்படுகிறது." கடவுளுடைய பரிசுகளை பதிப்புகள் கொண்டு வரலாம், நாம் சொல்லலாம். நாம் அவற்றைப் பயன்படுத்த வேண்டும், அவற்றை ஒரு அலமாரியில் மறைக்காதே.

செல்வந்தர்கள் நல்ல படைப்புகளில் பணக்காரர்களாக இருக்க வேண்டும். "இவ்வுலகத்தில் செல்வந்தர்கள் தாங்கள் பெருமையடைவதில்லை, பாதுகாப்பற்ற செல்வத்திற்காக நம்புகிறார்கள் அல்ல, மாறாக, எல்லாரும் அதை அனுபவிப்பதற்காக ஏராளமான நன்கொடைகளைக் கொடுத்திருக்கிறார். நல்லது செய்வது, நல்ல படைப்புகளில் பணக்காரனாகவும், கொடுக்க விரும்புகிறேன், உதவி "(1TIM 6,17-18).

உண்மையான வாழ்க்கை

அத்தகைய அசாதாரணமான நடத்தைக்கான பரிசு என்ன, செல்வந்தர்கள் இல்லாதவர்கள், ஏதாவது ஒன்றை வைத்திருக்கிறார்கள், ஆனால் தானாகவே அதை விட்டுக்கொடுப்பவர் யார்? "அவ்வாறு செய்வதன் மூலம், எதிர்காலத்திற்கான ஒரு நல்ல புண்ணியத்தை அவர்கள் சேகரித்து வருகிறார்கள், அதனால் அவர்கள் உண்மையான வாழ்க்கையை எடுக்க முடியும்" (வி. நாம் கடவுளை நம்புகையில், உண்மையான வாழ்க்கையை வாழ்கிறோம்.

நண்பர்கள், நம்பிக்கை எளிதான வாழ்க்கை அல்ல. புதிய உடன்படிக்கை எங்களுக்கு ஒரு வசதியான வாழ்க்கைக்கு உறுதியளிக்கவில்லை. அவர் ஒரு மில்லியனுக்கும் அதிகமானவற்றை வழங்குகிறது. நமது முதலீட்டுக்கு ஒரு நன்மை - ஆனால் இந்த தற்காலிக வாழ்வில் குறிப்பிடத்தக்க சில பாதிக்கப்பட்டவர்களை அவர் சேர்க்கலாம்.

இன்னும் இந்த வாழ்க்கையில் பெரிய வெகுமதிகளும் உள்ளன. கடவுள் நம்மிடம் சிறந்தது என்பதை அறிந்திருப்பதால், கடவுள் அருளால் அருளப்பட்ட அருளை அளிப்பார். எங்கள் சோதனைகள் மற்றும் ஆசீர்வாதங்களில், நாம் அவருக்கு நம் வாழ்வை ஒப்படைக்க முடியும். நாம் எல்லாவற்றையும் அவரிடம் ஒப்படைக்க முடியும், மற்றும் நாம் செய்யும் போது, ​​நம்முடைய வாழ்க்கை விசுவாசத்திற்கு சாட்சி.

கடவுள் நம்மை மிகவும் நேசிக்கிறார், நாம் இன்னும் பாவிகளாகவும் எதிரிகளாகவும் இருந்தபோதும் அவர் நம்மிடத்தில் மரிக்குமாறு தம் மகனை அனுப்பினார். கடவுள் ஏற்கனவே நமக்கு ஒரு அன்பை காட்டியிருப்பதால், நம்மைப் பொறுத்தவரை, நம் நீண்ட கால நலனுக்காகவும், இப்போது நாம் அவருடைய பிள்ளைகளிடமும், நண்பர்களாகவும் நம்மை நம்புவதில் நம்பிக்கையுடன் இருக்கிறோம். "எங்கள்" பணத்தை பற்றி கவலைப்பட தேவையில்லை.

நன்றி அறுவடை

மீண்டும் செல்லலாம் 2. கொரிந்தியர் XXX மற்றும் பால் தங்கள் நிதி மற்றும் பொருள் தாராள கொரிந்தியர் கற்று என்ன கவனிக்க. "நீங்கள் எல்லாவற்றிலும் பணக்காரனாக இருப்பீர்கள், கடவுளிடமிருந்து நன்றி செலுத்துகிற அனைவருக்கும் எளிதில் கொடுக்க வேண்டும். இந்த தொகுப்பு அமைச்சகம் புனிதர்கள் 'குறைபாடு மட்டும் உதவி, ஆனால் பல நன்றி கடவுள் பலமாக உள்ளது "(வி.கே.-26-).

கொரிந்தியருக்கு கொடுப்பது அவர்களுடைய பெருந்தன்மை ஒரு மனிதாபிமான முயற்சியாகும் - அது இறையியல் முடிவுகளைக் கொண்டுள்ளது. மக்கள் கடவுளை புரிந்துகொள்வதற்காக மக்கள் கடவுளுக்கு நன்றி செலுத்துவார்கள். கடவுள் அதை கொடுக்கிறது, இதயம் கொடுக்க கொடுக்கிறது. இந்த வழியில் கடவுளின் வேலை செய்யப்படுகிறது.

"இந்த உண்மையுள்ள ஊழியத்திற்காக, அவர்கள் கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷத்தை அறிக்கையிடுவதன் மூலமும், அவர்களுடனும் உங்களுடனான உங்கள் கூட்டுறவின் எளிமையிலும் கடவுளுக்குக் கீழ்ப்படிகிறார்கள்" (வச 9). இந்த புள்ளியில் பல குறிப்பிடத்தக்க புள்ளிகள் உள்ளன. முதலாவதாக, கொரிந்தியர்கள் தங்கள் செயல்களால் தங்களை நிரூபிக்க முடிந்தது. அவர்களுடைய விசுவாசம் உண்மையானது என்பதை அவர்கள் காட்டினார்கள். இரண்டாவதாக, தாராள மனப்பான்மை நன்றி செலுத்துவது மட்டுமல்ல, கடவுளுக்கு நன்றி செலுத்துகிறது. இது வழிபாட்டு வழி. மூன்றாவதாக, கிருபையின் சுவிசேஷத்தை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு சில கீழ்ப்படிதல் தேவைப்படுகிறது, மேலும் கீழ்ப்படிதல் என்பது உடல் வளங்களை பகிர்ந்துகொள்வதாகும்.

நற்செய்தியைப் பெறுங்கள்

பஞ்சத்தைத் தீர்ப்பதற்கான முயற்சிகளின் சூழலில் தாராளமாக கொடுக்கும் விஷயத்தை பவுல் எழுதினார். ஆனால் திருச்சபையின் நற்செய்தி மற்றும் சர்ச் ஊழியத்தை ஆதரிக்க இன்று நாம் கொண்டுள்ள நிதி கூட்டங்களுக்கு அதே கொள்கை பொருந்தும். ஒரு முக்கியமான வேலையை நாங்கள் தொடர்ந்து ஆதரிக்கிறோம். நற்செய்தியை நற்செய்தியைப் பிரசங்கிப்பதற்காகவும், வளங்களை விநியோகிக்கவும் நாம் செய்யும் பணியை இது அனுமதிக்கிறது.

கடவுள் இன்னும் தாராள குணத்தை வெளிக்காட்டுகிறார். அவர் இன்னும் பரலோகத்தில் பொக்கிஷங்களையும், நித்திய மகிழ்ச்சியையும் உறுதிப்படுத்துகிறார். நற்செய்தி இன்னும் நம் நிதி பற்றிய கோரிக்கைகளை முன்வைத்தது. பணத்திற்கான நம் மனப்பான்மை, கடவுள் இப்போது எப்பொழுதும் என்ன செய்துகொண்டிருக்கிறதென நம் நம்பிக்கையை இன்னும் பிரதிபலிக்கிறது. இன்று நாம் கொண்டுவரும் பலிகளுக்காக கடவுளுக்கு நன்றி, நன்றி செலுத்துகிறோம்.

நாம் தேவாலயத்திற்கு கொடுக்கின்ற பணத்தில் இருந்து ஆசீர்வாதங்களைப் பெறுகிறோம் - நன்கொடைகள் அறங்காவலர் அறைக்கு வாடகைக்கு, மேய்ப்பு பாதுகாப்புக்காக, பிரசுரங்கள் செய்ய எங்களுக்கு உதவுகின்றன. ஆனால் நம் நன்கொடை மற்றவர்களுக்காக மற்றவர்களுக்கு உதவுவதற்கும், பாவிகளை நேசிக்கும் விசுவாசிகளின் சமூகத்தை மக்கள் அறிந்துகொள்ள இடமளிக்கவும் உதவுகிறது; புதிய பார்வையாளர்கள் இரட்சிப்பைப் பற்றி கற்றுக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு காலநிலையை உருவாக்கவும் பராமரிக்கவும் செய்யும் விசுவாசிகளின் குழுவில் பணத்தை செலவிட.

இந்த நபர்கள் உங்களைத் தெரிந்து கொள்ள மாட்டார்கள், ஆனால் அவர்கள் உங்களுக்கு நன்றியுள்ளவர்களாக இருப்பார்கள் - அல்லது உங்களுடைய ஜீவ பலிகளுக்கு கடவுளுக்கு நன்றி செலுத்துங்கள். இது ஒரு முக்கியமான வேலை. கிறிஸ்துவை நம் இரட்சகராக ஏற்றுக் கொண்ட இந்த வாழ்வில் மிக முக்கியமான காரியம், கடவுளுடைய ராஜ்யத்தை கட்டியெழுப்ப உதவுவதாகும், நம்முடைய வாழ்க்கையில் கடவுளை அனுமதிக்க அனுமதிப்பதன் மூலம் ஒரு வித்தியாசத்தை ஏற்படுத்துவதாகும்.

நான் பவுல் வார்த்தைகளை முடிக்க விரும்புகிறேன் வசனங்கள் X-XX-XX: "அவர்கள் உனது ஜெபத்தில், அவர்கள் உனது கடவுளின் மிகுந்த கிருபையின் காரணமாக நீ உனக்காக நீண்ட காலம் காத்திருக்கிறார்கள். சொல்ல முடியாத அன்பிற்காக கடவுளுக்கு நன்றி! "

ஜோசப் டக்க்


PDFநிதி நிர்வாகி