நிதி நிர்வாகி

நிதி நிதி

கிறிஸ்தவ நிதி மேலாளர் என்பது கடவுளின் அன்பையும் தாராள மனப்பான்மையையும் பிரதிபலிக்கும் வகையில் தனிப்பட்ட வளங்களை நிர்வகிப்பதாகும். தனிப்பட்ட நிதி ஆதாரங்களில் ஒரு பகுதியை தேவாலயத்தின் பணிக்காக நன்கொடையாக வழங்குவதற்கான அர்ப்பணிப்பு இதில் அடங்கும். தேவாலயத்தின் நற்செய்தியைப் பிரசங்கிப்பதற்கும் மந்தைக்கு உணவளிப்பதற்கும் தேவன் கொடுத்த பணி நன்கொடைகளின் மூலம் பெறப்படுகிறது. கொடுப்பதும் கொடுப்பதும், இரட்சிப்பின் ஆதாரமாகவும், எல்லா நன்மைகளையும் தருபவராகவும் இருக்கும் கடவுள் மீது பக்தி, விசுவாசம், கீழ்ப்படிதல் மற்றும் விசுவாசிகளின் அன்பை பிரதிபலிக்கிறது. (1. பீட்டர் 4,10; 1. கொரிந்தியர்கள் 9,1-இரண்டு; 2. கொரிந்தியர்கள் 9,6-11)

வறுமை மற்றும் தாராளம்

கொரிந்தியர்களுக்கு பவுல் எழுதிய இரண்டாவது கடிதத்தில், மகிழ்ச்சியின் அற்புதமான பரிசு எவ்வாறு விசுவாசிகளின் வாழ்க்கையை நடைமுறை வழிகளில் தொடுகிறது என்பதைப் பற்றி அவர் ஒரு சிறந்த கணக்கைக் கொடுத்தார். "ஆனால் சகோதரர்களே, மாசிடோனியாவின் தேவாலயங்களில் கொடுக்கப்படும் கடவுளின் கிருபையை நாங்கள் உங்களுக்குத் தெரிவிக்கிறோம்" (2. கொரிந்தியர்கள் 8,1).

பவுல் ஒரு அற்பமான கணக்கை மட்டும் கொடுக்கவில்லை - தெசலோனிக்கேயில் உள்ள தேவாலயத்தில் கடவுளுடைய கிருபையைப் போலவே கொரிந்துவிலுள்ள உடன்பிறந்தவர்களுக்கும் அவர் பதிலளிக்க வேண்டும் என்று அவர் விரும்பினார். கடவுளுடைய தாராள மனப்பான்மைக்கு அவர்களுக்கு சரியான மற்றும் பயனுள்ள பதிலை அவர் கொடுக்க விரும்பினார்.

மாசிடோனியர்களுக்கு "மிகவும் துன்பம்" இருந்தது மற்றும் "மிகவும் ஏழ்மை" இருந்தது என்று பவுல் குறிப்பிடுகிறார் - ஆனால் அவர்களுக்கு "மிகுதியான மகிழ்ச்சி" இருந்தது (வசனம் 2). அவர்களின் மகிழ்ச்சி ஆரோக்கியம் மற்றும் செழிப்பு பற்றிய நற்செய்தியிலிருந்து வரவில்லை. அவர்களின் பெரும் மகிழ்ச்சி, பணம் மற்றும் பொருட்களை அதிகம் வைத்திருப்பதால் அல்ல, மாறாக அவர்களிடம் மிகக் குறைவாக இருந்ததால் வந்தது!

அவளுடைய எதிர்வினை "வேற்றுலகம்", இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட ஒன்று, சுயநல மனிதநேயத்தின் இயற்கையான உலகத்திற்கு அப்பாற்பட்ட ஒன்று, இந்த உலகத்தின் மதிப்புகளால் விளக்க முடியாத ஒன்றை வெளிப்படுத்துகிறது: "ஏனென்றால், அவளுடைய மகிழ்ச்சி மிகுந்த துன்பங்களால் நிரூபிக்கப்பட்டபோதும், அவை இருந்தபோதிலும் மிகுந்த மகிழ்ச்சியுடன் இருந்தது. மிகவும் ஏழ்மையானவர்களாய் இருந்தாலும், அவர்கள் எல்லா நேர்மையிலும் மிகுதியாகக் கொடுத்தார்கள்” (வச. 2).

ஆச்சரியமாக இருக்கிறது! வறுமையையும் மகிழ்ச்சியையும் இணைத்து, உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? ஏராளமாகக் கொடுப்பது! இது அவர்களின் சதவீத அடிப்படையில் வழங்கப்படவில்லை. "தங்கள் இயன்றவரை நான் சாட்சியமளிக்கிறேன், மேலும் அவர்கள் தங்கள் சக்திக்கு அப்பாற்பட்டதையும் இலவசமாகக் கொடுத்தார்கள்" (வசனம் 3). அவர்கள் "நியாயமானதை" விட அதிகமாக கொடுத்தனர். தியாகம் செய்தார்கள்.

சரி, அது போதாது என்பது போல், "பரிசுத்தர்களுக்குச் செய்யும் சேவையின் நன்மைக்கும் கூட்டுறவுக்கும் தாங்கள் உதவியாக இருக்கும்படி அவர்கள் எங்களை மிகவும் வற்புறுத்தினார்கள்" (வசனம் 4). அவர்கள் வறுமையில் இருந்தபோது நியாயமானதை விட அதிகமாகக் கொடுக்க ஒரு வாய்ப்பைக் கேட்டார்கள்!

மாசிடோனியாவில் விசுவாசமுள்ளவர்களில் கடவுளுடைய கிருபையான வேலை இதுவே. இயேசு கிறிஸ்துவின் மாபெரும் நம்பிக்கைக்கு இது ஒரு சான்று. இது மற்றவர்களுடைய ஆவிக்குரிய அன்பைக் காட்டும் ஒரு சாட்சியாக இருந்தது-கொரிந்தியர் தெரிந்துகொள்ளவும் பின்பற்றவும் வேண்டும் என்று பவுல் ஒரு சாட்சி கொடுத்தார். பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்குள் தடையின்றி செயல்பட அனுமதித்தால், இன்றும் இது நமக்கு ஏதோ ஒன்று.

முதலில் இறைவன்

மாசிடோனியர்கள் ஏன் "இந்த உலகத்தில் இல்லாத" ஒன்றைச் செய்தார்கள்? பவுல் கூறுகிறார், "...ஆனால் அவர்கள் தங்களை முதலில் கர்த்தருக்கும், பின்பு நமக்கும், தேவனுடைய சித்தத்தின்படி ஒப்புக்கொடுத்தார்கள்" (வச. 5). அவர்கள் அதை இறைவனின் சேவையில் செய்தார்கள். அவர்களின் தியாகம் முதலில் இறைவனுக்கு. இது கிருபையின் செயல், கடவுள் அவர்களின் வாழ்க்கையில் வேலை செய்தார், அதைச் செய்வதில் அவர்கள் மகிழ்ச்சியாக இருப்பதை அவர்கள் கண்டுபிடித்தனர். அவர்களுக்குள் இருக்கும் பரிசுத்த ஆவியானவருக்குப் பதிலளித்து, அவர்கள் அந்த வழியில் அறிந்தார்கள், நம்பினார்கள், செயல்பட்டார்கள், ஏனென்றால் வாழ்க்கை பொருள்களின் மிகுதியால் அளவிடப்படவில்லை.

இந்த அதிகாரத்தில் நாம் மேலும் வாசிக்கையில், கொரிந்தியர்களும் அவ்வாறே செய்ய வேண்டும் என்று பவுல் விரும்புவதைப் பார்க்கிறோம்: “ஆகையால், தீத்து முன்பு ஆரம்பித்தது போலவே, இப்போதும் உங்களுக்குள்ளே இந்தப் பலனைச் செய்து முடிக்க வேண்டும் என்று அவரை வற்புறுத்தினோம். ஆனால், நீங்கள் எல்லாவற்றிலும், விசுவாசத்திலும், வார்த்தையிலும், அறிவிலும், நாங்கள் உன்னில் ஏற்படுத்திய எல்லா விடாமுயற்சியிலும், அன்பிலும் ஐசுவரியமுள்ளவராய் இருப்பதுபோல, இந்த அருளிலும் தாராளமாகக் கொடுங்கள்” (வச. 6-7).

கொரிந்தியர் தங்களுடைய ஆவிக்குரிய செல்வத்தைப் பற்றி தற்பெருமை கொண்டார்கள். அவர்கள் கொடுக்க நிறைய இருந்தது, ஆனால் அவர்கள் அதை கொடுக்கவில்லை! தெய்வீக அன்பின் வெளிப்பாடாகவும், அன்பு மிக முக்கியமான காரியமாகவும் இருப்பதால், அவர்கள் தாராள மனநிலையிலேயே சிறந்து விளங்க வேண்டும் என்று பவுல் விரும்பினார்.

இன்னும், ஒரு நபர் எவ்வளவு கொடுத்தாலும், அந்த மனப்பான்மை தாராள மனப்பான்மையைக் காட்டிலும் மனக்கசப்பாக இருந்தால், அந்த நபருக்கு எந்தப் பயனும் இல்லை என்பதை பவுல் அறிவார் (1. கொரிந்தியர் 13,3) எனவே, கொரிந்தியர்களை மனமுவந்து கொடுப்பதற்கு அவர் பயமுறுத்த விரும்பவில்லை, ஆனால் கொரிந்தியர்கள் அவர்களின் நடத்தையில் குறைவாக இருந்ததால் அவர்கள் மீது அழுத்தம் கொடுக்க விரும்புகிறார். “அதை நான் ஒரு பொருட்டாகச் சொல்லவில்லை; ஆனால் மற்றவர்கள் மிகவும் வைராக்கியமாக இருப்பதால், உங்கள் அன்பு சரியானதா என்று நானும் சோதிக்கிறேன்
இருக்கலாம்" (2. கொரிந்தியர்கள் 8,8).

இயேசு, நம் இதயமுடுக்கி

கொரிந்தியர்கள் பெருமை பேசும் விஷயங்களில் உண்மையான ஆன்மீகம் காணப்படவில்லை—அது அனைவருக்காகவும் தன் உயிரைக் கொடுத்த இயேசு கிறிஸ்துவின் பரிபூரண தராதரத்தால் அளவிடப்படுகிறது. எனவே, கொரிந்துவில் உள்ள தேவாலயத்தில் அவர் காண விரும்பிய தாராள மனப்பான்மையின் இறையியல் சான்றாக இயேசு கிறிஸ்துவின் அணுகுமுறையை பவுல் முன்வைக்கிறார்: "நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையை நீங்கள் அறிவீர்கள், அவர் ஐசுவரியவானாக இருந்தாலும், உங்களுக்காக ஏழையானார். அவருடைய ஏழ்மையின் மூலம் நீங்கள் ஐசுவரியவான்களாக ஆவீர்கள்” (வச. 9).

பவுல் குறிப்பிடுகிற செல்வம் செல்வந்தனல்ல. உடல் பொக்கிஷங்களைவிட நம்முடைய பொக்கிஷங்கள் மிகச் சிறந்தவை. அவர்கள் பரலோகத்தில் இருக்கிறார்கள், எங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மிடம் வேலை செய்ய அனுமதித்தால், இப்பொழுதும் நாம் அந்த நித்திய செல்வத்தின் சுவை கிடைக்கும்.

இப்போதே கடவுளின் விசுவாசமுள்ள மக்கள் சோதனைகளாலும், வறுமைகளாலும் போகிறார்கள் - இன்னும், இயேசு நம் வாழ்வில் இருப்பதால், நாம் தாராள மனநிலையில் இருக்க முடியும். நாம் கொடுக்கும் அளவுக்கு நம்மை விட அதிகமாக இருக்க முடியும். நாம் முடியும்

குறைந்தபட்சத்திற்கு அப்பால் செல்லுங்கள், ஏனென்றால் கிறிஸ்துவின் மகிழ்ச்சி மற்றவர்களுக்கும் உதவ முடியும்.

செல்வத்தை சரியாகப் பயன்படுத்துவதைப் பற்றி அடிக்கடி பேசிய இயேசுவின் முன்மாதிரியைப் பற்றி அதிகம் சொல்ல முடியும். இந்த பத்தியில், பவுல் அதை "வறுமை" என்று சுருக்கமாகக் கூறுகிறார். நமக்காக தம்மை ஏழையாக்க இயேசு சித்தமாயிருந்தார். நாம் அவரைப் பின்பற்றும்போது, ​​இவ்வுலகில் உள்ளவற்றைத் துறந்து, பல்வேறு மதிப்புகளுடன் வாழவும், மற்றவர்களுக்குச் சேவை செய்வதன் மூலம் அவருக்குச் சேவை செய்யவும் அழைக்கப்படுகிறோம்.

மகிழ்ச்சி மற்றும் பெருந்தன்மை

கொரிந்தியர்களுக்கு பவுல் தொடர்ந்து வேண்டுகோள் விடுத்தார்: “இதில் நான் என் மனதைச் சொல்கிறேன்; ஏனென்றால், கடந்த ஆண்டு செய்வதோடு மட்டுமல்ல, விருப்பத்தோடும் தொடங்கிய உங்களுக்கு இது பயனுள்ளதாக இருக்கும். ஆனால், இப்பொழுது வேலையைச் செய்யுங்கள், அதனால் நீங்கள் விரும்புவதைப் போலவே, நீங்கள் என்ன செய்ய விரும்புகிறீர்களோ, அதைச் செய்ய விரும்புவீர்கள்" (வவ. 10-11).

"நல்ல மனப்பான்மை இருந்தால்" - பெருந்தன்மை மனப்பான்மை இருந்தால் - "ஒரு மனிதனுக்கு என்ன இருக்கிறது, அவனிடம் இல்லாததைப் பொறுத்து அது வரவேற்கப்படுகிறது" (வச. 12). மாசிடோனியர்கள் செய்தது போல் கொரிந்தியர்களிடம் கொடுக்குமாறு பவுல் கேட்கவில்லை. மாசிடோனியர்கள் ஏற்கனவே தங்கள் செல்வத்தை அதிகமாக கொடுத்தனர்; கொரிந்தியர்களின் திறமைக்கு ஏற்ப கொரிந்தியர்களை கொரிந்தியருக்கு வழங்குமாறு பவுல் வெறுமனே கேட்டுக் கொண்டிருந்தார் - ஆனால் முக்கிய விஷயம் என்னவென்றால், தாராளமாக கொடுப்பதை அவர் தன்னார்வமாக இருக்க விரும்பினார்.

பவுல் அத்தியாயம் 9 இல் சில அறிவுரைகளைத் தொடர்கிறார்: "ஏனெனில், 'அக்காயா சென்ற ஆண்டு தயாராக இருந்தான்' என்று நான் கூறும்போது, ​​மக்கெடோனியாவில் உள்ளவர்களிடையே நான் உங்களைப் பற்றிப் புகழ்ந்த உமது நல்லெண்ணத்தை நான் அறிவேன். உங்கள் உதாரணம் மிகப் பெரிய எண்ணிக்கையைத் தூண்டியது” (வச. 2).

கொஞ்சம் பால் போன்ற பெருந்தன்மையை கொரிந்தியர் ஊக்குவிக்கும் பயன்படுத்தப்படும் மாசிடோனியர்கள் உதாரணம், அவர் ஒருமுறை கொரிந்தியர் உதாரணம், வெளிப்படையாக பெரிய வெற்றி, மாசிடோனியர்கள் ஊக்குவிக்க பயன்படுத்துவார். கொரிந்தியர்கள் தாங்கள் முன்பு செய்ததைவிட அதிகமாக செய்யும்படி பவுல் உணர்ந்தார் என்று மிகுந்த சந்தோஷமாக இருந்தார். கொரிந்தியர் தாராளமாயிருந்தார்கள் என்று மக்கெதோனியாவில் அவன் பெருமைபாராட்டினான். இப்போது கொரிந்தியர் அதை முடிக்க வேண்டுமென அவர் விரும்பினார். அவர் மீண்டும் புத்திசொல்ல விரும்புகிறார். அவர் சில அழுத்தங்களைச் செய்ய விரும்புகிறார், ஆனால் பாதிக்கப்பட்டவர் தானாகவே கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார்.

"ஆனால், இந்த விஷயத்தில் நாங்கள் உங்களைப் பற்றி பெருமையாகப் பேசுவது வீண்போகாமல் இருக்கவும், நான் உங்களைப் பற்றி சொன்னது போல் நீங்கள் தயாராக இருக்கவும், மாசிடோனியாவில் உள்ளவர்கள் என்னுடன் வந்து உங்களை ஆயத்தமில்லாமல் கண்டால், நாங்கள் சகோதரர்களை அனுப்பினேன். , அதனால் சொல்லக்கூடாது: நீங்கள், எங்களின் இந்த நம்பிக்கையால் வெட்கப்படுங்கள். ஆகவே, நீங்கள் அறிவித்த வரத்தை முன்கூட்டியே ஆயத்தம் செய்யும்படி சகோதரர்களுக்கு அறிவுறுத்துவது அவசியம் என்று நான் நினைத்தேன், அது பேராசையின் வரமாக அல்ல, ஆசீர்வாதமாக இருக்க வேண்டும்" (வவ. 3- 5).

இதற்குப் பிறகு நாம் பலமுறை கேட்ட வசனம் பின்வருமாறு. “ஒவ்வொருவரும், தயக்கத்தினாலோ அல்லது நிர்ப்பந்தத்தினாலோ அல்ல, தன் மனதைத் தன் இருதயத்தில் தீர்மானித்தபடியே; மகிழ்ச்சியாகக் கொடுப்பவரைக் கடவுள் நேசிக்கிறார்” (வச. 7). இந்த மகிழ்ச்சி என்பது களியாட்டமோ சிரிப்போ அல்ல - கிறிஸ்து நம்மில் இருப்பதால் நமது பொருட்களை மற்றவர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்வதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் என்று அர்த்தம். கொடுப்பது நம்மை நன்றாக உணர வைக்கிறது.
நம் இதயத்தில் அன்பு மற்றும் கிருபையால் வேலை செய்வது படிப்படியாக நமக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது.

அதிக ஆசீர்வாதம்

இந்த பத்தியில் பவுல் வெகுமதிகளைப் பற்றியும் பேசுகிறார். இலவசமாகவும் தாராளமாகவும் கொடுத்தால், கடவுள் நமக்கும் கொடுப்பார். கொரிந்தியர்களுக்கு நினைவூட்ட பவுல் பயப்படவில்லை: "ஆனால், எல்லாவற்றிலும் நீங்கள் எப்பொழுதும் நிறைவாக இருக்கவும், எல்லா நற்செயல்களிலும் பெருகவும் கடவுள் உங்களுக்கு எல்லா கிருபையையும் பெருகச் செய்ய வல்லவர்" (வச. 8).

கடவுள் நமக்கு தாராளமாக இருப்பார் என்று பவுல் உறுதியளிக்கிறார். சில சமயங்களில் கடவுள் நமக்குப் பொருள்களைக் கொடுக்கிறார், ஆனால் இங்கே பவுல் இதைப் பற்றி பேசவில்லை. அவர் கிருபையைப் பற்றி பேசுகிறார் - மன்னிக்கும் கருணை அல்ல (கிறிஸ்துவின் மீதான விசுவாசத்தின் மூலம் இந்த அற்புதமான கிருபையைப் பெறுகிறோம், தாராள மனப்பான்மையின் செயல்கள் அல்ல) - கடவுள் கொடுக்கக்கூடிய பல வகையான கிருபைகளைப் பற்றி பால் பேசுகிறார்.

மக்கெதோனியாவிலுள்ள சபைகளுக்கு கடவுள் மிகுந்த நன்றியுணர்வைக் கொடுத்திருந்தால், அதற்கு முன்பு இருந்ததைவிட குறைவான பணம் இருந்தது - ஆனால் அதிக மகிழ்ச்சி! எந்த பகுத்தறிவு நபர், அவர் தேர்வு செய்ய வேண்டும் என்றால், மகிழ்ச்சி இல்லாமல் செல்வத்தை விட மகிழ்ச்சியுடன் மகிழ்ச்சியுடன் வறுமை இருக்கும். மகிழ்ச்சி பெரிய ஆசீர்வாதம், கடவுள் நமக்கு அதிக ஆசீர்வாதம் கொடுக்கிறது. சில கிரிஸ்துவர் கூட இருவரும் - ஆனால் அவர்கள் மற்றவர்களுக்கு சேவை இருவரும் பயன்படுத்த பொறுப்பு.

பின்னர் பவுல் பழைய ஏற்பாட்டிலிருந்து மேற்கோள் காட்டுகிறார்: "அவர் சிதறடித்து ஏழைகளுக்குக் கொடுத்தார்" (வசனம் 9). அவர் என்ன வகையான பரிசுகளைப் பற்றி பேசுகிறார்? "அவருடைய நீதி என்றென்றும் நிலைத்திருக்கும்". நீதியின் பரிசு அவர்கள் அனைவரையும் விட மேலானது. கடவுளின் பார்வையில் நீதிமான்களாக இருப்பதன் பரிசு - இது என்றென்றும் நிலைத்திருக்கும் பரிசு.

கடவுள் தாராள மனதுக்கு வெகுமதி அளிக்கிறார்

"ஆனால் விதைக்கிறவனுக்கு விதையையும் உணவுக்கு அப்பத்தையும் கொடுக்கிறவன், உனக்கு விதை கொடுத்து, அதைப் பெருக்கி, உன் நீதியின் கனிகளை வளரச் செய்வான்" (வச. 10). நீதியின் அறுவடையைப் பற்றிய இந்த கடைசி சொற்றொடர் பவுல் உருவகத்தைப் பயன்படுத்துகிறார் என்பதைக் காட்டுகிறது. அவர் நேரடியான விதைகளை வாக்களிக்கவில்லை, ஆனால் தாராள மனப்பான்மையுள்ள மக்களுக்கு கடவுள் வெகுமதி அளிப்பதாக அவர் கூறுகிறார். அவர்களால் அதிகமாகக் கொடுக்கக்கூடியதை அவர்களுக்குக் கொடுக்கிறார்.

கடவுளுடைய அன்பளிப்புகளைப் பயன்படுத்திக்கொள்ளும் நபருக்கு அவர் அதிகமாய் கொடுப்பார். சில நேரங்களில் அவர் அதே வழியில், தானியம் மூலம் தானிய, பணம் பணம், ஆனால் எப்போதும் இல்லை. சிலசமயங்களில், பலமான மகிழ்ச்சியுடன் தியாகம் செய்வதற்கு நம்மை ஆசீர்வதிக்கிறார். அவர் எப்போதும் சிறந்தவர்.

கொரிந்தியர்களுக்குத் தேவையான அனைத்தும் இருக்கும் என்று பவுல் கூறினார். எந்த நோக்கத்திற்காக? அதனால் அவர்கள் “ஒவ்வொரு நற்செயலிலும் ஐசுவரியவான்களாக” இருப்பார்கள். அவர் வசனம் 12 இல் இதையே கூறுகிறார், "இந்தக் கூட்டத்தின் ஊழியம் பரிசுத்தவான்களின் பற்றாக்குறையை வழங்குவதோடு மட்டுமல்லாமல், கடவுளுக்கு நன்றி செலுத்துவதில் நிறைய உள்ளது." கடவுளின் பரிசுகள் நிபந்தனைகளுடன் வருகின்றன, நாம் கூறலாம். நாம் அவற்றைப் பயன்படுத்த வேண்டும், அவற்றை ஒரு அலமாரியில் மறைக்கக்கூடாது.

ஐசுவரியவான்கள் நற்செயல்களில் ஐசுவரியவான்களாக இருப்பார்கள். “இந்த உலகத்தில் உள்ள செல்வந்தர்கள் பெருமைப்படாமலும், நிச்சயமற்ற செல்வங்களில் நம்பிக்கை கொள்ளாமலும், அனுபவிப்பதற்கு நமக்கு ஏராளமாக அனைத்தையும் அளிக்கும் கடவுளிடம் கட்டளையிடுங்கள்; நன்மை செய்ய, நற்செயல்களில் பெருக, மகிழ்ச்சியுடன் கொடுக்க, உதவி" (1. டிமோதியஸ் 6,17-18).

உண்மையான வாழ்க்கை

செல்வத்தைப் பற்றிக் கொள்ளாமல், மனமுவந்து விட்டுக்கொடுப்பவர்களுக்கு, இத்தகைய அசாதாரண நடத்தைக்கு என்ன வெகுமதி? "இதனால் அவர்கள் உண்மையான வாழ்க்கையைப் பற்றிக்கொள்ளும்படி, எதிர்காலத்திற்கான நல்ல காரணத்திற்காக புதையல்களைச் சேகரிக்கிறார்கள்" (வச. 19). நாம் கடவுளை நம்பும்போது, ​​நாம் வாழ்க்கையைத் தழுவுகிறோம், இது உண்மையான வாழ்க்கை.

நண்பர்கள், நம்பிக்கை எளிதான வாழ்க்கை அல்ல. புதிய உடன்படிக்கை எங்களுக்கு ஒரு வசதியான வாழ்க்கைக்கு உறுதியளிக்கவில்லை. அவர் ஒரு மில்லியனுக்கும் அதிகமானவற்றை வழங்குகிறது. நமது முதலீட்டுக்கு ஒரு நன்மை - ஆனால் இந்த தற்காலிக வாழ்வில் குறிப்பிடத்தக்க சில பாதிக்கப்பட்டவர்களை அவர் சேர்க்கலாம்.

இன்னும் இந்த வாழ்க்கையிலும் பெரிய வெகுமதிகள் உள்ளன. கடவுள் நமக்கு சிறந்தவர் என்று அவருக்குத் தெரிந்த வழியில் (மற்றும் அவருடைய எல்லையற்ற ஞானத்தில்) ஏராளமான கிருபையை அளிக்கிறார். நம்முடைய சோதனைகளிலும் ஆசீர்வாதங்களிலும் நம் வாழ்வில் அவரை நம்பலாம். எல்லா விஷயங்களிலும் நாம் அவரை நம்பலாம், நாம் செய்யும் போது நம் வாழ்க்கை விசுவாசத்தின் சாட்சியாக மாறும்.

கடவுள் நம்மை மிகவும் நேசிக்கிறார், நாம் இன்னும் பாவிகளாகவும் எதிரிகளாகவும் இருந்தபோதும் நமக்காக இறக்கும்படி தம் மகனை அனுப்பினார். கடவுள் ஏற்கனவே நமக்கு அத்தகைய அன்பைக் காட்டியிருப்பதால், இப்போது நாம் அவருடைய குழந்தைகளாகவும் நண்பர்களாகவும் இருப்பதால், நம்முடைய நீண்டகால நன்மைக்காக அவர் நம்மைக் கவனித்துக்கொள்வார் என்று நாம் உறுதியாக நம்பலாம். "எங்கள்" பணத்தைப் பற்றி நாம் கவலைப்படத் தேவையில்லை.

நன்றி அறுவடை

மீண்டும் செல்வோம் 2. 9 கொரிந்தியர் 11 மற்றும் கொரிந்தியர்களின் நிதி மற்றும் பொருள் தாராள மனப்பான்மை பற்றி பவுல் என்ன கற்பிக்கிறார் என்பதைக் கவனியுங்கள். "ஆகவே, நீங்கள் எல்லாவற்றிலும் ஐசுவரியவான்களாக இருப்பீர்கள், எல்லா தாராள மனப்பான்மையையும் கொடுப்பீர்கள், இது கடவுளுக்கு நன்றி செலுத்துகிறது. இந்தக் கூட்டத்தின் ஊழியம் பரிசுத்தவான்களின் தேவையைப் பூர்த்திசெய்வது மட்டுமல்லாமல், அநேக தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துவதில் மிகவும் கிரியை செய்கிறது” (வசனங்கள் 12).

கொரிந்தியருக்கு கொடுப்பது அவர்களுடைய பெருந்தன்மை ஒரு மனிதாபிமான முயற்சியாகும் - அது இறையியல் முடிவுகளைக் கொண்டுள்ளது. மக்கள் கடவுளை புரிந்துகொள்வதற்காக மக்கள் கடவுளுக்கு நன்றி செலுத்துவார்கள். கடவுள் அதை கொடுக்கிறது, இதயம் கொடுக்க கொடுக்கிறது. இந்த வழியில் கடவுளின் வேலை செய்யப்படுகிறது.

"ஏனெனில், இந்த உண்மையுள்ள சேவையில் அவர்கள் கிறிஸ்துவின் நற்செய்தியின் தொழிலில் உங்கள் கீழ்ப்படிதலுக்கு மேலாகவும், அவர்களுடனும் அனைவருடனும் உங்கள் ஐக்கியத்தின் எளிமைக்கு மேலாகவும் கடவுளைப் புகழ்கிறார்கள்" (வசனம் 13). இந்த விஷயத்தில் பல குறிப்பிடத்தக்க புள்ளிகள் உள்ளன. முதலாவதாக, கொரிந்தியர்கள் தங்கள் செயல்களால் தங்களை நிரூபிக்க முடிந்தது. தங்களுடைய விசுவாசம் உண்மையானது என்பதை அவர்கள் செயல்களில் காட்டினார்கள். இரண்டாவதாக, தாராள மனப்பான்மை கடவுளுக்கு நன்றியை மட்டுமல்ல, நன்றியையும் [புகழை] கொண்டு வருகிறது. இது ஒரு வழிபாட்டு முறை. மூன்றாவதாக, கிருபையின் நற்செய்தியை ஏற்றுக்கொள்வதற்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட கீழ்ப்படிதல் தேவைப்படுகிறது, மேலும் அந்த கீழ்ப்படிதலில் பௌதிக வளங்களைப் பகிர்ந்துகொள்வதும் அடங்கும்.

நற்செய்தியைப் பெறுங்கள்

பஞ்சத்தைத் தீர்ப்பதற்கான முயற்சிகளின் சூழலில் தாராளமாக கொடுக்கும் விஷயத்தை பவுல் எழுதினார். ஆனால் திருச்சபையின் நற்செய்தி மற்றும் சர்ச் ஊழியத்தை ஆதரிக்க இன்று நாம் கொண்டுள்ள நிதி கூட்டங்களுக்கு அதே கொள்கை பொருந்தும். ஒரு முக்கியமான வேலையை நாங்கள் தொடர்ந்து ஆதரிக்கிறோம். நற்செய்தியை நற்செய்தியைப் பிரசங்கிப்பதற்காகவும், வளங்களை விநியோகிக்கவும் நாம் செய்யும் பணியை இது அனுமதிக்கிறது.

கடவுள் இன்னும் தாராள குணத்தை வெளிக்காட்டுகிறார். அவர் இன்னும் பரலோகத்தில் பொக்கிஷங்களையும், நித்திய மகிழ்ச்சியையும் உறுதிப்படுத்துகிறார். நற்செய்தி இன்னும் நம் நிதி பற்றிய கோரிக்கைகளை முன்வைத்தது. பணத்திற்கான நம் மனப்பான்மை, கடவுள் இப்போது எப்பொழுதும் என்ன செய்துகொண்டிருக்கிறதென நம் நம்பிக்கையை இன்னும் பிரதிபலிக்கிறது. இன்று நாம் கொண்டுவரும் பலிகளுக்காக கடவுளுக்கு நன்றி, நன்றி செலுத்துகிறோம்.

நாம் தேவாலயத்திற்கு கொடுக்கின்ற பணத்தில் இருந்து ஆசீர்வாதங்களைப் பெறுகிறோம் - நன்கொடைகள் அறங்காவலர் அறைக்கு வாடகைக்கு, மேய்ப்பு பாதுகாப்புக்காக, பிரசுரங்கள் செய்ய எங்களுக்கு உதவுகின்றன. ஆனால் நம் நன்கொடை மற்றவர்களுக்காக மற்றவர்களுக்கு உதவுவதற்கும், பாவிகளை நேசிக்கும் விசுவாசிகளின் சமூகத்தை மக்கள் அறிந்துகொள்ள இடமளிக்கவும் உதவுகிறது; புதிய பார்வையாளர்கள் இரட்சிப்பைப் பற்றி கற்றுக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு காலநிலையை உருவாக்கவும் பராமரிக்கவும் செய்யும் விசுவாசிகளின் குழுவில் பணத்தை செலவிட.

இந்த மக்களை உங்களுக்கு (இன்னும்) தெரியாது, ஆனால் அவர்கள் உங்களுக்கு நன்றியுள்ளவர்களாக இருப்பார்கள் - அல்லது குறைந்தபட்சம் உங்கள் வாழ்க்கை தியாகங்களுக்கு கடவுளுக்கு நன்றி சொல்லுங்கள். இது உண்மையில் ஒரு முக்கியமான வேலை. கிறிஸ்துவை நம் இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு இந்த வாழ்க்கையில் நாம் செய்யக்கூடிய மிக முக்கியமான விஷயம் கடவுளின் ராஜ்யத்தை வளர்க்க உதவுவது, கடவுள் நம் வாழ்வில் வேலை செய்ய அனுமதிப்பதன் மூலம் ஒரு வித்தியாசத்தை ஏற்படுத்துவதாகும்.

14-15 வசனங்களில் உள்ள பவுலின் வார்த்தைகளுடன் நான் முடிக்க விரும்புகிறேன்: “அவர்கள் உங்களுக்காக தங்கள் ஜெபத்தில் ஏங்குகிறார்கள், ஏனென்றால் கடவுள் உங்கள் மீதுள்ள மகத்தான கிருபையால். ஆனால் சொல்ல முடியாத பரிசுக்காக கடவுளுக்கு நன்றி!”

ஜோசப் டக்க்


PDFநிதி நிர்வாகி