தேவாலயத்தின் மேலாண்மை அமைப்பு

தேவாலயத்தின் தலைமையின் கட்டுமானம்

தேவாலயத்தின் தலைவர் இயேசு கிறிஸ்து. அவர் பரிசுத்த ஆவியின் மூலம் திருச்சபைக்கு தந்தையின் விருப்பத்தை வெளிப்படுத்துகிறார். வேதவசனங்களின் மூலம், பரிசுத்த ஆவியானவர் சமூகங்களின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்ய தேவாலயத்தை கற்பிக்கிறார், அதிகாரம் அளிக்கிறார். உலகளாவிய கடவுளின் திருச்சபை பரிசுத்த ஆவியின் வழிகாட்டுதல்களை அதன் சபைகளின் பராமரிப்பிலும், மூப்பர்கள், டீக்கன்கள் மற்றும் டீக்கன்கள் மற்றும் தலைவர்களை நியமிப்பதிலும் பின்பற்ற முயற்சிக்கிறது. (கொலோசெயர் 1,18:1,15; எபேசியர் 23: 16,13-15; யோவான் 4,11: 16; எபேசியர்)

தேவாலயத்தில் தலைமை

ஒவ்வொரு கிரிஸ்துவர் பரிசுத்த ஆவி மற்றும் பரிசுத்த ஆவியானவர் எங்களுக்கு ஒவ்வொரு கற்று என்று உண்மை என்பதால், சர்ச் எந்த வழிகாட்டல் உள்ளது? எல்லோரும் எவ்வித பாத்திரத்திற்கும் தகுதி உள்ளவர்கள் என நாம் கருதுவது ஒரு கிரிஸ்துவர் அல்லவா?

எக்ஸ்எம்எல் போன்ற பல்வேறு பைபிள் வசனங்கள். ஜான் ஜேன் இந்த யோசனை உறுதி தெரிகிறது - ஆனால் அவர்கள் சூழல் வெளியே எடுத்து மட்டுமே. உதாரணமாக, கிறிஸ்தவர்கள் யாரும் அவர்களுக்குக் கற்பிக்க வேண்டியதில்லை என்று யோவான் எழுதியபோது, ​​அவர்கள் அவரைக் கற்பிக்க மாட்டார்கள் என்று அர்த்தமா? அவர் என்ன சொன்னார் என்று எனக்குத் தெரியாது, ஏனென்றால் எனக்கு ஒரு ஆசிரியராக நீங்கள் வேறு யாரும் தேவையில்லை? நிச்சயமாக அவர் அப்படி சொல்லவில்லை.

ஜான் இந்த கடிதத்தை எழுதியிருந்தார், ஏனென்றால் இந்த மக்களுக்கு கற்பிக்க வேண்டியிருந்தது. இரகசிய கோட்பாட்டின் மூலம் இரட்சிப்பின் அணுகுமுறை அடைய முடிந்தது என ஞானியவாதத்திற்கு எதிரான தனது வாசகர்களை அவர் எச்சரித்தார். கிறித்துவத்தின் சத்தியங்கள் ஏற்கனவே சர்ச்சில் அறியப்பட்டன என்று அவர் கூறினார். பரிசுத்த ஆவியானவர் ஏற்கெனவே திருச்சபைக்கு வழங்கியதைத் தவிர வேறொன்றும் இரகசியமான அறிவு தேவையில்லை. கிரிஸ்துவர் தலைவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் இல்லாமல் சேர்ந்து பெற முடியும் என்று ஜான் கூறினார் இல்லை.

ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவருக்கும் தனிப்பட்ட பொறுப்புகள் உள்ளன. எல்லோரும் நம்ப வேண்டும், அவர் எப்படி வாழ வேண்டும் என்பதை முடிவு செய்யுங்கள், அவர் என்ன நம்புகிறார் என்பதை முடிவு செய்யுங்கள். ஆனால் புதிய ஏற்பாடு நாம் தனிநபர்கள் அல்ல என்பதை தெளிவுபடுத்துகிறது. நாங்கள் ஒரு சமூகத்தின் பகுதியாக உள்ளோம். பொறுப்பு விருப்பம் எனக் கருதப்படும் அதே விஷயத்தில் சர்ச் விருப்பமானது. கடவுள் நம் செயல்களைத் தேர்ந்தெடுக்க அனுமதிக்கிறார். ஆனால் ஒவ்வொரு தேர்வும் எங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும் என்று அர்த்தம் அல்ல, அல்லது எல்லோரும் கடவுளுடைய சித்தத்திற்கு சமம்.

கிறிஸ்தவர்களுக்கு ஆசிரியர்கள் தேவையா? முழு புதிய ஏற்பாடும் நமக்கு அது தேவை என்பதைக் காட்டுகிறது. அந்தியோக்கியா தேவாலயம் அதன் தலைமை பதவிகளில் ஒன்றாக ஆசிரியர்களைக் கொண்டிருந்தது (அப்போஸ்தலர் 13,1).

பரிசுத்த ஆவியானவர் திருச்சபைக்கு அளிக்கும் பரிசுகளில் ஒன்று ஆசிரியர்கள் (1 கொரிந்தியர் 12,28; எபேசியர் 4,11). பவுல் தன்னை ஒரு ஆசிரியர் என்று அழைத்தார் (1 தீமோத்தேயு 2,7; தீத்து 1,11). பல வருட விசுவாசத்திற்குப் பிறகும், விசுவாசிகளுக்கு இன்னும் ஆசிரியர்கள் தேவை (எபிரெயர் 5,12). எல்லோரும் ஒரு ஆசிரியர் என்று ஜேம்ஸ் எச்சரித்தார் (யாக்கோபு 3,1). திருச்சபையில் பொதுவாக கற்பித்தவர்கள் இருந்தார்கள் என்பதை அவருடைய கருத்துக்கள் சுட்டிக்காட்டுகின்றன.

கிறிஸ்தவர்களுக்கு நம்பிக்கையின் சத்தியங்களில் ஆரோக்கியமான போதனை தேவை. நாம் வெவ்வேறு வேகத்தில் வளர்கிறோம், வெவ்வேறு பகுதிகளில் நம் பலம் இருக்கிறோம் என்பதை கடவுள் அறிவார். இந்த பலங்களை முதலில் நமக்கு வழங்கியவர் அவரே என்பதால் அவருக்குத் தெரியும். அவர் அனைவருக்கும் ஒரே பரிசுகளை வழங்குவதில்லை (1 கொரிந்தியர் 12). அவர் அவற்றை இன்னும் அதிகமாக விநியோகிக்கிறார், இதனால் நாங்கள் பொது நன்மைக்காக ஒன்றிணைந்து செயல்படுகிறோம், தனிமைப்படுத்தப்படுவதற்குப் பதிலாக ஒருவருக்கொருவர் உதவுகிறோம், நம்முடைய சொந்த விவகாரங்களைத் தொடர்கிறோம் (1 கொரிந்தியர் 12,7).

ஒரு கிறிஸ்தவர் இரக்கம் காட்டுவதற்கு அதிக திறனைக் கொண்டிருப்பார், ஆன்மீக பகுத்தறிவுக்காக சிலர், சிலர் உடல் ரீதியாக சேவை செய்வதற்காகவும், சிலருக்கு அறிவுரை வழங்குவதற்கும், ஒருங்கிணைப்பதற்கும், கற்பிப்பதற்கும். எல்லா கிறிஸ்தவர்களுக்கும் ஒரே மதிப்பு இருக்கிறது, ஆனால் சமத்துவம் என்பது ஒரே மாதிரியாக இருக்கவில்லை. நாம் வேறுபட்ட திறன்களைக் கொண்டிருக்கிறோம், அவை அனைத்தும் முக்கியமானவை என்றாலும், எல்லாமே ஒரே மாதிரி இல்லை. கடவுளுடைய பிள்ளைகளாக, மீட்பின் சுதந்தரமாக, நாம் சமம். ஆனால் சர்ச்சில் ஒரே வேலையை நாம் அனைவரும் பெறவில்லை. கடவுள் மனிதர்களைப் பயன்படுத்துகிறார், மனித எதிர்பார்ப்புகளுக்கு ஏற்ப, அவர் விரும்பியபடி அவரது பரிசுகளை விநியோகிக்கிறார்.

ஆகையால், சர்ச்சில் கடவுள் ஆசிரியர்களைப் பயன்படுத்துகிறார், மற்றவர்கள் கற்றுக்கொள்வதற்கு உதவக்கூடியவர்கள். ஆம், பூமிக்குரிய அமைப்பாக, நாம் எப்போதும் மிகவும் திறமையுள்ளவர்களாக தேர்வு செய்ய மாட்டோம் என்று நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன், ஆசிரியர்கள் சில நேரங்களில் தவறுகளை செய்கிறார்கள் என்பதை ஒப்புக்கொள்கிறேன். ஆனால் இது புதிய ஏற்பாட்டின் தெளிவான சான்றுகளை தவறாகப் புறக்கணிப்பது இல்லை, கடவுளின் திருச்சபை உண்மையில் ஆசிரியர்களைக் கொண்டிருக்கிறது, இது விசுவாசிகளின் ஒரு சமூகத்தில் நாம் எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஒரு பாத்திரமாக இருக்கிறது.

"ஆசிரியர்" என்று அழைக்கப்படும் எங்கள் சொந்த ஊழியம் எங்களிடம் இல்லை என்றாலும், தேவாலயத்தில் ஆசிரியர்கள் இருப்பார்கள் என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம், எங்கள் போதகர்கள் எவ்வாறு கற்பிக்க வேண்டும் என்று தெரிந்து கொள்வார்கள் என்று எதிர்பார்க்கிறோம் (1 தீமோத்தேயு 3,2: 2; 2,2 தீமோ). எபேசியர் 4,11 ல், பவுல் போதகர்களையும் ஆசிரியர்களையும் ஒரு குழுவாகக் குழுவாகக் கொண்டு, இந்த பாத்திரத்திற்கு இரண்டு பொறுப்புகள் இருப்பதைப் போல இலக்கணப்படி அழைக்கிறார்: மேய்ச்சல் மற்றும் கற்பித்தல்.

ஒரு வரிசைக்கு?

புதிய ஏற்பாடு திருச்சபைக்கு ஒரு சிறப்பு தலைமை வரிசைக்கு பரிந்துரைக்கவில்லை. எருசலேம் தேவாலயத்தில் அப்போஸ்தலர்களும் பெரியவர்களும் இருந்தார்கள். அந்தியோகியாவில் உள்ள தேவாலயத்தில் தீர்க்கதரிசிகள் மற்றும் போதகர்கள் இருந்தனர் (அப்போஸ்தலர் 15,1; 13,1). புதிய ஏற்பாட்டின் சில பத்திகளை தலைவர்கள் பெரியவர்கள் என்றும், மற்றவர்கள் அவர்களை காரியதரிசிகள் அல்லது ஆயர்கள் என்றும், சிலர் அவர்களை டீக்கன்கள் என்றும் அழைக்கிறார்கள் (அப்போஸ்தலர் 14,23:1,6; தீத்து 7: 1,1-1; பிலிப்பியர் 3,2: 13,17; தீமோத்தேயு; எபிரெயர்). இவை ஒரே பணிக்கு வெவ்வேறு சொற்களாகத் தெரிகிறது.

புதிய ஏற்பாட்டில் அப்போஸ்தலர்கள் முதல் தீர்க்கதரிசிகள் வரை சுவிசேஷகர்கள் முதல் போதகர்கள் வரை பெரியவர்கள் முதல் டீக்கன்கள் வரை உறுப்பினர்களை அமைப்பதற்கான விரிவான வரிசைமுறை விவரிக்கப்படவில்லை. "பற்றி" என்ற வார்த்தை எப்படியிருந்தாலும் சிறந்ததாக இருக்காது, ஏனென்றால் இவை அனைத்தும் திருச்சபைக்கு உதவுவதற்காக உருவாக்கப்பட்ட சேவை செயல்பாடுகள். இருப்பினும், புதிய ஏற்பாட்டில் மக்கள் தங்கள் தலைவர்களுடன் இணைந்து பணியாற்ற சர்ச் தலைவர்களுக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும் (எபிரெயர் 13,17). குருட்டு கீழ்ப்படிதல் பொருத்தமானதல்ல, தீவிர சந்தேகம் அல்லது எதிர்ப்பு.

தேவாலயங்களில் மூப்பர்களை நியமிக்கும்படி தீமோத்தேயுவுக்கு அவர் சொல்கிறபோது பவுல் ஒரு எளிய படிநிலையை விவரிக்கிறார். ஒரு அப்போஸ்தலன், சர்ச் நிறுவனர் மற்றும் வழிகாட்டியான பவுல் தீமோத்தேயுவுக்கு மேலாக இருந்தார். தீமோத்தேயு ஒரு மூப்பராக அல்லது ஒரு தெய்வமாக இருக்க வேண்டும் என்று தீர்மானிக்க அதிகாரம் பெற்றிருந்தார். ஆனால் இது எபேசுவிற்கு ஒரு விளக்கம், எதிர்கால சர்ச் அமைப்புக்களுக்கு ஒரு பரிந்துரை அல்ல. ஒவ்வொரு சர்ச்சுக்கும் எருசலேமுக்கு அல்லது அந்தியோகியா அல்லது ரோமாபுடாக பிணைக்க எந்த முயற்சியையும் நாம் காணவில்லை. அது முதல் நூற்றாண்டில் எப்படியும் சாத்தியமற்றதாக இருந்திருக்கும்.

இன்றைய சபை பற்றி என்ன சொல்ல முடியும்? தேவாலயத்தை தலைவர்கள் கொண்டிருப்பதாக கடவுள் எதிர்பார்க்கிறார் என்று நாம் கூறலாம், ஆனால் அந்தத் தலைவர்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்பட வேண்டும் அல்லது அவர்கள் எவ்வாறு கட்டமைக்கப்பட வேண்டும் என்பதை அவர் குறிப்பிடவில்லை. திருச்சபை அமைந்துள்ள மாறிவரும் சூழ்நிலைகளில் அவர் இந்த விவரங்களை திறந்து விடுகிறார். உள்ளூர் சமூகங்களில் தலைவர்கள் இருக்க வேண்டும். ஆனால் அவர்கள் என்ன அழைக்கப்படுகிறார்கள் என்பது அவர்களுக்குத் தேவையில்லை: பாஸ்டர் பியர்ஸ், எல்டர் எட், பாஸ்டர் மாட்சன், அல்லது தேவாலய ஊழியர் சாம் சமமாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படலாம்.

உலகளாவிய கடவுளின் தேவாலயத்தில், நாம் எதிர்கொள்ளும் சூழ்நிலைகள் காரணமாக, "எபிஸ்கோபல்" தலைமை மாதிரி என்று அழைக்கப்படும் ஒரு மாதிரியைப் பயன்படுத்துகிறோம் (எபிஸ்கோபல் என்ற சொல் மேற்பார்வையாளர் எபிஸ்கோபோஸின் கிரேக்க வார்த்தையிலிருந்து வந்தது, இது சில நேரங்களில் பிஷப்பாக மொழிபெயர்க்கப்படுகிறது). எங்கள் சமூகங்களுக்கு ஆரோக்கியமான கற்பித்தல் மற்றும் ஸ்திரத்தன்மை இருப்பதற்கான சிறந்த வழி இது என்று நாங்கள் நினைக்கிறோம். எங்கள் எபிஸ்கோபல் தலைமை மாதிரியானது மற்ற மாதிரிகளைப் போலவே அதன் சிக்கல்களையும் கொண்டுள்ளது, ஏனென்றால் அவர்கள் அனைவரும் நம்பியிருக்கும் மக்கள் தவறானவர்கள். எங்கள் வரலாற்று மற்றும் புவியியல் சூழ்நிலைகளில், எங்கள் அமைப்பின் பாணி ஒரு சபை அல்லது பிரஸ்பைடிரியன் தலைமை மாதிரியை விட எங்கள் உறுப்பினர்களுக்கு சிறப்பாக சேவை செய்ய முடியும் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம்.

(மேன், இங்கே நினைவில் தேவாலயத்தில் தலைமை இன் அனைத்து மாடல்களுக்கும், அவர்கள் kongegrationalistisch இருக்க வேண்டும் என்று பரஸ்பைடெரியன் அல்லது ஆயர் பல்வேறு வடிவங்களில் ஆகலாம். ஆயர் வரி மாதிரி எங்கள் வடிவம் கிழக்கு மரபுவழி திருச்சபை, ஆங்கிலிகன், எபிஸ்கோபலியன், ரோமன் கத்தோலிக்க அல்லது அந்த வியத்தகு வேறுபடுகிறது லூத்தரன் தேவாலயங்கள்).

தேவாலயத்தின் தலைவர் இயேசு கிறிஸ்துவும் சபையில் உள்ள அனைத்து தலைவர்களுமே தங்கள் சொந்த வாழ்க்கையில், சபைகளின் வாழ்க்கையில், எல்லாவற்றிலும் தங்கள் விருப்பத்தைத் தேடுவதற்கு முயற்சி செய்ய வேண்டும். தலைவர்கள் தங்கள் வேலையில் கிறிஸ்துவைப் போல் இருக்க வேண்டும், அதாவது, தங்களைத் தாங்களே எதிர்ப்பதற்கு அல்ல, மற்றவர்களுக்கு உதவ அவர்கள் முயற்சி செய்ய வேண்டும். உள்ளூர் திருச்சபை தனது வேலை செய்ய பாஸ்டர் உதவும் ஒரு வேலை குழு அல்ல. மாறாக, ஆயர் பணியில் உறுப்பினர்களுக்கு உதவ ஒரு ஊக்குவிப்பாளராக செயல்படுகிறார் - சுவிசேஷ வேலை, அவர்கள் இயேசுவின் நிமித்தம் செய்ய வேண்டிய வேலை.

மூப்பர்களும் ஆன்மீக தலைவர்களும்

பவுல் தேவாலயத்தை பல வேறுபட்ட உறுப்பினர்களைக் கொண்ட ஒரு உடலுடன் ஒப்பிடுகிறார். அவரது ஒற்றுமை சீரான தன்மையைக் கொண்டிருக்கவில்லை, ஆனால் ஒரு பொதுவான கடவுளுக்காகவும் பொதுவான நோக்கத்திற்காகவும் ஒன்றிணைந்து செயல்படுவதில். வெவ்வேறு உறுப்பினர்கள் வெவ்வேறு பலங்களைக் கொண்டுள்ளனர், அனைவரின் நலனுக்காக அவற்றை நாம் பயன்படுத்த வேண்டும் (1 கொரிந்தியர் 12,7).

உலகளாவிய கடவுளின் தேவாலயம் ஆண் மற்றும் பெண் பெரியவர்களை ஆயர் தலைவர்களாக பணியாற்ற ஆணையிடுகிறது. இது ஆண் மற்றும் பெண் தலைவர்களை ப்ராக்ஸி மூலம் நியமிக்கிறது (யார் டீக்கன்கள் என்றும் அழைக்கப்படலாம்).

"ஒழுங்குமுறை" மற்றும் "அங்கீகாரம்" என்பதன் வித்தியாசம் என்ன? ஒழுங்கு பொதுவாக பொது மற்றும் நிரந்தரமானது. அங்கீகாரம் தனிப்பட்ட முறையில் அல்லது பொதுவில் வழங்கப்படலாம் மற்றும் எளிதில் ரத்து செய்யப்படலாம். அங்கீகாரங்கள் குறைவான முறையானவை மற்றும் அவை தானாக புதுப்பிக்கத்தக்கவை அல்லது மாற்றத்தக்கவை அல்ல. ஒழுங்குமுறையும் ரத்து செய்யப்படலாம், ஆனால் இது விதிவிலக்கான சந்தர்ப்பங்களில் மட்டுமே நிகழ்கிறது.

உலகளாவிய கடவுளின் திருச்சபையில், ஒவ்வொரு திருச்சபை தலைமையையும் பற்றிய தரப்படுத்தப்பட்ட முழுமையான விளக்கம் எங்களிடம் இல்லை. பெரியவர்கள் பெரும்பாலும் சபைகளில் போதகர்களாக பணியாற்றுகிறார்கள் (தலைமை ஆயர் அல்லது உதவியாளர்). பெரும்பாலானவர்கள் பிரசங்கிக்கிறார்கள், கற்பிக்கிறார்கள், ஆனால் அனைவருமே இல்லை. சிலர் நிர்வாகத்தில் நிபுணத்துவம் பெற்றவர்கள். அனைவரும் பிரதான ஆயரின் மேற்பார்வையில் பணியாற்றுகிறார்கள் (வார்டின் மேற்பார்வையாளர் அல்லது எபிஸ்கோபோஸ்) அவரது திறன்களுக்கு ஏற்ப.

சர்ச் சேவைத் தலைவர்கள் எல்லோரிடமும் இன்னும் பெரிய பன்முகத்தன்மையை பிரதிபலிக்கிறார்கள் (நாங்கள் நம்புகிறோம்) சமூகத்தின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யும் திறனுக்கேற்ப. பொறுப்பான ஆயர் இந்த தலைவர்களை தற்காலிக பணிகளுக்கு அல்லது காலவரையற்ற காலத்திற்கு அங்கீகரிக்க முடியும்.

போதகர்கள் ஒரு இசைக்குழுவின் நடத்துனர்கள் போன்ற ஒரு பிட் தெரிகிறது. அவர்கள் யாரையும் அரங்கில் விளையாட அனுமதிக்க முடியாது, ஆனால் அவர்கள் போதனை மற்றும் ஒருங்கிணைப்பு இருக்க முடியும். வீரர்கள் அவர்கள் கொடுக்கப்பட்ட கதாபாத்திரங்களைத் தேர்ந்தெடுப்பதால் மொத்தமாக குழுவானது மிகச் சிறப்பாக வேலை செய்யும். எங்கள் விசுவாச சமூகத்தில், உறுப்பினர்கள் தங்கள் போதகர் எரிக்க முடியாது. உள்ளூர் மதத் தலைவர்களுடன் ஒத்துழைப்புடன், அமெரிக்க தேவாலய நிர்வாகத்தை உள்ளடக்கிய பிராந்திய மட்டத்தில் போதகர்கள் தேர்வு செய்யப்படுகின்றனர்.

ஒரு போதகர் திறமையற்றவர் அல்லது ஆடுகளை தவறாக வழிநடத்துகிறார் என்று ஒரு உறுப்பினர் நினைத்தால் என்ன ஆகும்? இங்குதான் எபிஸ்கோபல் தலைமை அமைப்பு வருகிறது. கற்பித்தல் அல்லது தலைமைத்துவ பிரச்சினைகள் முதலில் போதகருடன் விவாதிக்கப்பட வேண்டும், பின்னர் ஒரு ஆயர் தலைவருடன் விவாதிக்கப்பட வேண்டும் (மாவட்டத்தில் ஆயரின் மேற்பார்வையாளர் அல்லது எபிஸ்கோபஸ்).

தேவாலயங்கள் உள்ளூர் தலைவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் வேண்டும் போல், போதகர்கள் கூட தலைவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் வேண்டும். ஆகையால், கடவுளுடைய தலைமையகத்தின் உலகளாவிய திருச்சபை எங்கள் சமூகங்களுக்கு சேவை செய்வதில் முக்கிய பங்கைக் கொண்டுள்ளது என்று நாங்கள் நம்புகிறோம். கல்வி, யோசனைகள், ஊக்குவிப்பு, மேற்பார்வை மற்றும் ஒருங்கிணைப்புக்கான ஆதாரமாக நாங்கள் செயல்படுகிறோம். நிச்சயமாக நாம் சரியானதல்ல, ஆனால் அது நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஊதியத்தில் நாம் பார்க்கிறோம். நாம் நோக்கம் என்னவென்றால்.

நம் கண்கள் இயேசுவில் இருக்க வேண்டும். அவர் எங்களுக்கு வேலை மற்றும் நிறைய வேலை ஏற்கனவே செய்யப்படுகிறது. அவருடைய பொறுமைக்காகவும், அவருடைய பரிசுகளுக்காகவும், நம்முடைய வளர்ச்சிக்காக பங்களிக்கிற வேலைக்காகவும் அவரைத் துதிப்போம்.

ஜோசப் டக்க்


PDFதேவாலயத்தின் மேலாண்மை அமைப்பு