தேவதூதர் உலகம்

தேவதூதர் உலகில்

தேவதைகள் உருவாக்கப்பட்ட ஆவி மனிதர்கள். நீங்கள் சுதந்திரமான விருப்பத்துடன் இருக்கிறீர்கள். பரிசுத்த தேவதூதர்கள் கடவுளுக்கு தூதர்களாகவும் முகவர்களாகவும் சேவை செய்கிறார்கள், இரட்சிப்பைப் பெறுபவர்களுக்கு அடிபணிந்த ஆவிகள், மேலும் கிறிஸ்துவின் திரும்பி வரும்போது அவருடன் வருவார்கள். கீழ்ப்படியாத தேவதூதர்கள் பேய்கள், தீய ஆவிகள் மற்றும் அசுத்த ஆவிகள் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். தேவதூதர்கள் ஆவி மனிதர்கள், தூதர்கள் மற்றும் கடவுளின் ஊழியர்கள். (எபிரேயர் 1,14; பேரறிவு 1,1; 22,6; மத்தேயு 25,31; 2. பீட்டர் 2,4; மார்கஸ் 1,23; மத்தேயு 10,1)

தேவதூதர்களைப் பற்றி சுவிசேஷம் என்ன கற்பிக்கிறது?

தேவதூதர்களைப் பற்றிய நம்முடைய எல்லா கேள்விகளுக்கும் பதில் கூறும் நோக்கில் சுவிசேஷங்கள் இல்லை. தேவதைகள் மேடையில் நுழைந்தவுடன் அவர்கள் மட்டுமே எங்களுக்குத் தகவல் தருகிறார்கள்.

நற்செய்தி கதையில், தேவதூதர்கள் இயேசுவுக்கு முன் மேடை ஏறுகிறார்கள். ஜான் பாப்டிஸ்ட் (லூக்கா) தனக்கு ஒரு மகன் பிறக்கப் போகிறார் என்று அறிவிக்க காப்ரியல் ஜகாரியாஸுக்குத் தோன்றினார். 1,11-19). காபிரியேல் மரியாளுக்கு ஒரு மகன் பிறப்பார் என்று கூறினார் (வச. 26-38). இதைப் பற்றி ஒரு தேவதூதர் ஜோசப் கனவில் கூறினார் (மத்தேயு 1,20-24).

ஒரு தேவதூதர் இயேசுவின் பிறப்பை மேய்ப்பர்களுக்கு அறிவித்தார், மேலும் ஒரு பரலோகப் படை கடவுளைப் புகழ்ந்தது (லூக்கா 2,9-15). யோசேப்புக்கு ஒரு தேவதூதன் மீண்டும் கனவில் தோன்றி அவனை எகிப்துக்கு ஓடிப்போகச் சொல்லிவிட்டு, அது பாதுகாப்பாக இருக்கும்போது திரும்பி வரச் சொன்னான் (மத்தேயு 2,13.19).

இயேசுவின் சோதனையில் தேவதூதர்கள் மீண்டும் குறிப்பிடப்படுகிறார்கள். சோதனை முடிந்த பிறகு தேவதூதர்கள் பாதுகாப்பு மற்றும் தேவதூதர்கள் இயேசுவுக்கு சேவை செய்வது பற்றி பைபிளில் இருந்து ஒரு பகுதியை சாத்தான் மேற்கோள் காட்டினார் (மத்தேயு 4,6.11). கடுமையான சோதனையின் போது கெத்செமனே தோட்டத்தில் ஒரு தேவதை இயேசுவுக்கு உதவினார்2,43).

இயேசுவின் உயிர்த்தெழுதலில் தேவதூதர்களும் முக்கிய பங்கு வகித்தனர், நான்கு சுவிசேஷங்கள் நமக்குச் சொல்கிறது. ஒரு தேவதை அந்த கல்லை உருட்டிவிட்டு, இயேசு உயிர்த்தெழுந்தார் என்று பெண்களிடம் கூறினார்8,2-5). கல்லறைக்குள் ஒரு தேவதை அல்லது இருவரைப் பெண்கள் பார்த்தார்கள்6,5; லூக்கா 24,4.23; யோவான் 20,11).

தெய்வீக தூதுவர்கள் உயிர்த்தெழுதலின் முக்கியத்துவத்தை சுட்டிக்காட்டினர்.

இயேசு திரும்பி வரும்போது தேவதூதர்களும் முக்கிய பங்கு வகிப்பார்கள் என்றார். அவர் திரும்பி வரும்போது தேவதூதர்கள் அவருடன் வந்து, தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்களை இரட்சிப்பிற்காகவும், துன்மார்க்கரை அழிவுக்காகவும் கூட்டிச் செல்வார்கள் (மத்தேயு 13,39-49; 24,31).

இயேசு தூதர்களின் படையணிகளை அழைத்திருக்கலாம், ஆனால் அவர் அவர்களைக் கேட்கவில்லை6,53) அவர் திரும்பி வரும்போது நீங்கள் அவருடன் இருப்பீர்கள். தேவதூதர்கள் தீர்ப்பில் ஈடுபடுவார்கள்2,8-9). தேவதூதர்கள் "மனுஷகுமாரனின் மேல் ஏறி இறங்குவதை" மக்கள் பார்க்கும் நேரமாக இது இருக்கலாம் (ஜான் 1,51).

தேவதூதர்கள் ஒரு நபராக அல்லது அசாதாரண மகிமையுடன் தோன்றலாம் (லூக்கா 2,9; 24,4) அவர்கள் இறப்பதில்லை அல்லது திருமணம் செய்து கொள்ள மாட்டார்கள், அதாவது அவர்களுக்கு பாலுணர்வு இல்லை மற்றும் இனப்பெருக்கம் செய்யாது (லூக்கா 20,35: 36). சில நேரங்களில் அசாதாரண நிகழ்வுகள் தேவதூதர்களால் ஏற்படுவதாக மக்கள் நம்புகிறார்கள் (ஜான் 5,4; 12,29).

இயேசு சொன்னார், "என்னை விசுவாசிக்கும் இந்தச் சிறியவர்கள்" பரலோகத்தில் தேவதூதர்கள் அவர்களைக் கண்காணிக்கிறார்கள் (மத்தேயு 18,6.10). மக்கள் கடவுளிடம் திரும்பும்போது தேவதூதர்கள் மகிழ்ச்சியடைகிறார்கள், இறந்த நீதிமான்களை தேவதூதர்கள் சொர்க்கத்திற்கு கொண்டு வருகிறார்கள்5,10; 16,22).

மைக்கேல் மோரிசன்


PDFதேவதூதர் உலகம்