தெய்வீக தேவன்

மூன்று தெய்வீக கடவுள்

வேதத்தின் சாட்சியத்தின்படி, கடவுள் ஒரு நித்திய, ஒரே மாதிரியான ஆனால் வெவ்வேறு நபர்களான தந்தை, மகன் மற்றும் பரிசுத்த ஆவியானவர். அவர் ஒரே உண்மையான கடவுள், நித்தியம், மாறாதவர், சர்வ வல்லமையுள்ளவர், எல்லாம் அறிந்தவர், எங்கும் நிறைந்தவர். அவர் வானத்தையும் பூமியையும் படைத்தவர், பிரபஞ்சத்தைப் பராமரிப்பவர், மனிதனுக்கு இரட்சிப்பின் ஆதாரம். மீறியவர் என்றாலும், கடவுள் நேரடியாகவும் தனிப்பட்ட முறையில் மக்கள் மீது செயல்படுகிறார். கடவுள் அன்பு மற்றும் எல்லையற்ற நன்மை. (மாற்கு 12,29:1; 1,17 தீமோத்தேயு 4,6:28,19; எபேசியர் 1: 4,8; மத்தேயு 5,20:2,11; 16,27 யோவான் 2: 13,13; 1:8,4; தீத்து 6; யோவான்; கொரிந்தியர் ; கொரிந்தியர்)

அது வேலை செய்யாது

தந்தை கடவுள், மகன் கடவுள், ஆனால் ஒரே கடவுள் மட்டுமே. இது தெய்வீக மனிதர்களின் குடும்பம் அல்லது குழு அல்ல - ஒரு குழு சொல்ல முடியாது: "என்னைப் போல யாரும் இல்லை" (ஏசாயா 43,10; 44,6; 45,5). கடவுள் ஒரு தெய்வீக ஜீவன் - ஒரு நபரை விட, ஆனால் ஒரு கடவுள் மட்டுமே. ஆரம்பகால கிறிஸ்தவர்கள் இந்த யோசனையை புறமதத்திலிருந்தோ அல்லது தத்துவத்திலிருந்தோ பெறவில்லை - அவர்கள் வேதவசனங்களால் அவ்வாறு செய்ய நிர்பந்திக்கப்பட்டார்கள்.

கிறிஸ்து தெய்வம் என்று வேதவாக்கியங்கள் கற்பிக்கையில், பரிசுத்த ஆவியானவர் தெய்வீகமானவர், தனிப்பட்டவர் என்று அவர் கற்பிக்கிறார். பரிசுத்த ஆவியானவர் என்ன செய்தாலும், கடவுள் செய்கிறார். பரிசுத்த ஆவியானவர் தேவனே, குமாரனும் பிதாவும் ஒரே கடவுளோடு ஒன்றிணைந்த மூன்று நபர்கள்: திரித்துவம்.

ஏன் இறையியல் ஆய்வு?

இறையியல் பற்றி என்னிடம் பேச வேண்டாம். எனக்கு பைபிளைக் கற்றுக் கொடுங்கள். » சராசரி கிறிஸ்தவருக்கு, இறையியல் நம்பிக்கையற்ற சிக்கலான, வெறுப்பூட்டும் குழப்பமான மற்றும் முற்றிலும் பொருத்தமற்றது போல் தோன்றலாம். எல்லோரும் பைபிளைப் படிக்கலாம். ஆகவே, இறையியலாளர்களை அவர்களின் நீண்ட வாக்கியங்களாலும், விசித்திரமான வெளிப்பாடுகளாலும் நாம் ஏன் மகிழ்விக்க வேண்டும்?

புரிதல் பெறும் விசுவாசம்

இறையியல் "புரிதலைத் தேடும் நம்பிக்கை" என்று அழைக்கப்பட்டது. வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், கிறிஸ்தவர்களாகிய நாம் கடவுளை நம்புகிறோம், ஆனால் நாம் யாரை நம்புகிறோம், ஏன் அவரை நம்புகிறோம் என்பதைப் புரிந்துகொள்ளும் விருப்பத்துடன் கடவுள் நம்மைப் படைத்தார். இங்குதான் இறையியல் வருகிறது. "இறையியல்" என்ற சொல் இரண்டு கிரேக்க சொற்களின் கலவையாகும், அதாவது தியோஸ், அதாவது கடவுள், மற்றும் லோகியா, அதாவது அறிவு அல்லது ஆய்வு - கடவுளின் ஆய்வு.

முறையாகப் பயன்படுத்தப்படும், இறையியல் மதங்களுக்கு எதிரான கொள்கை அல்லது தவறான கோட்பாடுகளை எதிர்த்து சபைக்கு சேவை செய்ய முடியும். அதாவது, கடவுளை யார் தவறாக புரிந்து கொள்ளுகிறார்களோ, கடவுளே தம்மை வெளிப்படுத்திய வழியோடு ஒத்துப்போகாத புரிந்துணர்வுகளால் பெரும்பாலான மதவெறிக் கும்பல்களே காரணமாகின்றன. நிச்சயமாக, தேவாலயத்தின் நற்செய்தி பிரகடனம் கடவுளின் சுய வெளிப்பாட்டின் உறுதியான அஸ்திவாரத்தின் அடிப்படையில் இருக்க வேண்டும்.

வெளிப்பாடு

கடவுளைப் பற்றிய அறிவு அல்லது அறிவை நாம் மனிதர்களால் கண்டுபிடிக்க முடியாது. கடவுளைப் பற்றிய உண்மையான ஒன்றை நாம் கண்டுபிடிக்கக் கூடிய ஒரே வழி, கடவுள் தன்னைப் பற்றி நமக்கு என்ன சொல்கிறார் என்பதைக் கேட்க வேண்டும். பரிசுத்த ஆவியின் மேற்பார்வையின் கீழ் பல நூற்றாண்டுகளாக, பல நூற்றாண்டுகளாக எழுதப்பட்ட வேதவாக்கியங்களின் தொகுப்பு, பைபிளின் மூலமாக கடவுள் நம்மை வெளிப்படுத்தத் தேர்ந்தெடுத்த மிக முக்கியமான வழி. ஆனால் பைபிளை ஊக்கமாக படிக்கும்போதும்கூட கடவுள் யார் என்பதை சரியான புரிதலை நமக்கு கொடுக்க முடியாது.
 
வெறுமனே படிப்பைக் காட்டிலும் நமக்குத் தேவை - தேவன் பரிசுத்த ஆவியானவர் பைபிளில் தேவன் வெளிப்படுத்தும் காரியங்களை நம் மனதில் புரிந்துகொள்ள நமக்கு உதவுகிறது. இறுதியில், கடவுளைப் பற்றிய உண்மையான அறிவு, மனிதப் படிப்பு, நியாயவாதம், அனுபவம் ஆகியவற்றால் மட்டுமல்ல, கடவுளிடமிருந்து வரும்.

கடவுளின் வெளிப்பாட்டின் வெளிச்சத்தில் அதன் நம்பிக்கைகள் மற்றும் பழக்கவழக்கங்களை விமர்சனரீதியாக மறுபரிசீலனை செய்ய சர்ச் தொடர்ச்சியான பொறுப்பைக் கொண்டுள்ளது. கடவுளின் ஞானத்தைத் தேட, பரிசுத்த ஆவியின் வழிநடத்துதலை அனைத்து சத்தியத்திலிருந்தும் கிறிஸ்தவ சமுதாயம் சத்தியத்திற்காக தொடர்ந்து இறக்கி வைக்கிறது. கிறிஸ்துவின் மகிமை நிறைவடையும் வரையில், திருச்சபை தன்னுடைய இலக்கை அடைந்துவிட்டதாக நினைத்துவிட முடியாது.

அதனால்தான், இறையியல் தேவாலயத்தின் கோட்பாடுகள் மற்றும் கோட்பாடுகளை வெறுமனே மறுசீரமைப்பு செய்யக்கூடாது, மாறாக சுய பரிசோதனைக்கான ஒரு முடிவில்லாத செயல்முறை. கடவுளுடைய இரகசியத்தின் தெய்வீக ஒளியில் நாம் இருக்கும்போதே கடவுளைப் பற்றிய உண்மையான அறிவைப் பெறுவோம்.

பவுல் தெய்வீக மர்மத்தை "உங்களில் கிறிஸ்து, மகிமைக்கான நம்பிக்கை" என்று அழைத்தார் . (கொலோசெயர் 1,20).

கிறிஸ்தவ திருச்சபையின் பிரகடனமும் பழக்கவழக்கமும் எப்போதுமே பரிசோதனையையும், நல்லொழுக்கத்தையும், சில சமயங்களில் அதிக சீர்திருத்தத்தையும் தேவை என்று கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையிலும் அறிவிலும் வளர்ந்தது.

டைனமிக் தியோலாஜி

மாறும் சொல் கிரிஸ்துவர் தேவாலயத்தில் தன்னை இந்த நிலையான முயற்சி விவரிக்க மற்றும் கடவுளின் சுய வெளிப்பாடு வெளிச்சத்தில் உலக பார்க்க பின்னர் பரிசுத்த ஆவியின் மீண்டும் ஒரு மக்கள் இருக்க பொருட்டு அதன்படி ஏற்ப அனுமதிக்க ஒரு நல்ல வார்த்தை கடவுள் உண்மையில் என்ன பிரதிபலிக்கிறது மற்றும் பிரகடனம். சர்ச் சரித்திரத்தில் உள்ள இறையியல் இந்த மாறும் தரத்தைக் காண்கிறோம். மேசியாவாக இயேசுவைப் பிரசங்கித்தபோது அப்போஸ்தலர்கள் வேதவாக்கியங்களை மறுபிரசுரம் செய்தார்கள்.

கடவுளுடைய புதிய வெளிப்பாட்டை இயேசு கிறிஸ்துவில் வெளிப்படுத்தினார், ஒரு புதிய ஒளியில், பரிசுத்த ஆவியானவர் கண்களைத் திறந்ததால், அப்போஸ்தலர்கள் பார்க்கக்கூடிய ஒரு வெளிச்சத்தில் பைபிளைக் கொடுத்தார். நான்காம் நூற்றாண்டில், அலெக்ஸாண்டிரியாவின் பிஷப் அத்தான்சியஸ், பைபிளில் இல்லாத சமயத்தில், கடவுளுடைய விவிலிய வெளிப்பாட்டின் அர்த்தத்தை புறதேசத்தாரை புரிந்துகொள்ள உதவுபவர்களுக்கென விளக்கமளிக்கும் வார்த்தைகளை பயன்படுத்தினார். இல் 16. பன்னிரண்டாவது நூற்றாண்டில், ஜான் கால்வின் மற்றும் மார்ட்டின் லூதர் ஆகியோர் திருச்சபையின் புதுமைக்காக போராடினர், விவிலிய சத்தியத்தின் தேவையின் வெளிச்சத்தில், இரட்சிப்பு இயேசு கிறிஸ்துவில் விசுவாசம் மூலம் மட்டுமே அருளப்பட்டது.

இல் 18. 19 ஆம் நூற்றாண்டில், ஜான் மெக்லியோட் காம்ப்பெல் ஸ்காட்லாந்தின் சர்ச்சின் குறுகிய பார்வையை முயற்சித்தார் 
மனிதகுலத்திற்காக இயேசுவின் பாவநிவாரணத்தின் தன்மையை விரிவாக்குவதற்கும், பின்னர் அவருடைய முயற்சிகளால் வெளியேற்றப்பட்டார்.

நவீன காலங்களில், தாராளவாத புராட்டஸ்டன்ட் இறையியல் திருச்சபையை மனிதநேயத்தால் கிட்டத்தட்ட விழுங்கிய பின்னர், "ஐரோப்பாவை பைபிளை திருப்பி கொடுத்தார்" என்று கார்ல் பார்த் போன்ற செயலில் உள்ள நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் ஒரு மாறும் இறையியலுக்கு தேவாலயத்தை அழைப்பதில் யாரும் திறம்பட செயல்படவில்லை. அறிவொளியை ஏற்றுக்கொண்டு அதற்கேற்ப ஜெர்மனியில் திருச்சபையின் இறையியலை வடிவமைத்தார்.

கடவுள் சொல்வதைக் கேளுங்கள்

சர்ச் கடவுளின் குரலைக் கேட்கத் தவறினால், அதற்குப் பதிலாக, அதன் உந்துதல்களும் அனுமானங்களும் விளைவிக்கும், அது பலவீனமாகவும் பயனற்றதாகவும் மாறும். சுவிசேஷத்தை அடைய முயலுவோரின் கண்களில் இது பொருந்துகிறது. கிறிஸ்துவின் சரீரத்தின் ஒவ்வொரு பாகத்திற்கும் இது பொருந்தும், அது அதன் சொந்த முன் சிந்தனைக் கருத்துக்கள் மற்றும் மரபுகளில் ஈடுபடும். இது boggles, சிக்கி அல்லது நிலையான, மாறும் எதிர், மற்றும் நற்செய்தி பிரகடனம் அதன் திறன் இழக்கிறது.

அது நடக்கும் போது, ​​தேவாலயம் துண்டு துண்டாக அல்லது உடைக்க தொடங்குகிறது, கிரிஸ்துவர் ஒருவருக்கொருவர் அந்நிய மற்றும் பின்னணியில் ஒருவருக்கொருவர் மங்கல்கள் அன்பு இயேசு கட்டளை. பின்னர் நற்செய்தி பிரகடனம் வெறும் வார்த்தைகளின் தொகுப்பாகவும் வாய்ப்பாகவும், மக்களுடன் உடன்படுகின்ற ஒரு அறிக்கையாகவும் மாறும். பாவம் நிறைந்த மனம் குணப்படுத்துவதற்கான அடிப்படை சக்தி அதன் விளைவை இழக்கிறது. உறவுகள் வெளிப்புறமாகவும் மேலோட்டமாகவும் மாறி, உண்மையான ஆற்றல், அமைதி மற்றும் சந்தோஷம் ஆகியவை உண்மையான வாய்ப்புகளை அடைந்த இயேசுவோடும், ஒருவருக்கொருவர் ஆழ்ந்த தொடர்பு மற்றும் ஒற்றுமையை இழக்கின்றன. நிலையான மதம், விசுவாசிகளான உண்மையான மக்களாக அவர்கள் தங்களை இயேசு கிறிஸ்துவின் நோக்கத்தில் இருக்க வேண்டும் என்று தடுக்கக்கூடிய தடையாக இருக்கிறது.

"இரட்டை முன்கூட்டியே தீர்மானித்தல்"

சீர்திருத்தப்பட்ட இறையியல் மரபில் தேர்வு அல்லது இரட்டை முன்கணிப்பு கோட்பாடு நீண்ட காலமாக ஒரு சிறப்பியல்பு அல்லது அடையாளம் காணும் கோட்பாடாகும் (பாரம்பரியம் ஜோகன்னஸ் கால்வினால் மறைக்கப்பட்டுள்ளது). இந்த கோட்பாடு பெரும்பாலும் தவறாக புரிந்து கொள்ளப்பட்டு, சிதைந்து, முடிவில்லாத சர்ச்சை மற்றும் துன்பங்களுக்கு காரணமாக இருந்தது. கால்வின் அவர்களே இந்த கேள்வியுடன் போராடினார், அதைப் பற்றிய அவரது போதனை பலரால் விளக்கப்பட்டது: "நித்தியத்திலிருந்து கடவுள் சிலரை இரட்சிப்பிற்கும் சிலவற்றை தண்டிப்பதற்கும் முன்னரே தீர்மானித்துள்ளார்."

தேர்தல் கோட்பாட்டின் இந்த பிந்தைய விளக்கம் பொதுவாக "ஹைப்பர்-கால்வினிஸ்ட்" என்று விவரிக்கப்படுகிறது. இது ஒரு தன்னிச்சையான கொடுங்கோலன் மற்றும் மனித சுதந்திரத்தின் எதிரி என்று கடவுளைப் பற்றிய ஒரு அபாயகரமான பார்வையை ஊக்குவிக்கிறது. இந்த கோட்பாட்டின் அத்தகைய பார்வை, இயேசு கிறிஸ்துவில் கடவுளின் சுய வெளிப்பாட்டில் அறிவிக்கப்பட்ட நற்செய்தியைத் தவிர வேறொன்றுமில்லை. கடவுளின் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கிருபையை ஆச்சரியப்படுத்தும், ஆனால் கொடூரமானதல்ல என்று விவிலிய சாட்சியம் விவரிக்கிறது! சுதந்திரத்தில் நேசிக்கும் கடவுள் தனது கிருபையை அதைப் பெற விரும்பும் அனைவருக்கும் இலவசமாக வழங்குகிறார்.

கார்ல் பார்த்

ஹைப்பர்-கால்வினசத்தில் சரிசெய்ய நவீன தேவாலயம், கார்ல் பார்த் முக்கிய புராட்டஸ்டன்ட் தத்துவ அறிஞர் உள்ளது, இயேசு கிறிஸ்து ஆம் ஆண்டின் மத்தியில் நிராகரிப்பு தேர்தல் கேட்பதன் மூலம் தேர்தல் கால்வினச கோட்பாடு மறுவடிவமைப்பு. அவரது தேவாலயத்தில் கொள்கை இரண்டாம் பாகத்தில் அவர் வரி கடவுளின் சுய வெளிப்பாடு முழு திட்டம் இசைவானதாக முறையில் தேர்தல் முழு விவிலிய கோட்பாட்டை வழங்கப்பட்டுள்ள. பார்த் உறுதியுடன் நிரூபிக்கபட்டுள்ளது திரித்துவ சூழலில் தேர்தல் என்னும் கொள்கை மத்திய நோக்கம் கொண்டுள்ளது என்பதை: அவர்கள் இயேசு கிறிஸ்து வெளிப்படும் என்று தேவனுடைய இலவச கருணை உள்ள உருவாக்கம், நல்லிணக்கம் மற்றும் மீட்பு தேவனுடைய படைப்புகள், முழுமையாக உணர்ந்து இருக்கும் என்று விளக்கினார். அது அன்பான சமூகத்திலுள்ள பிற வெளியே அருளால், நித்தியம் வசிக்கும் திரித்துவக் கடவுள் இந்த சமூகத்தில் அடங்கும் என்று வலியுறுத்தி வருகிறார். படைப்பாளர் மற்றும் மீட்பர் தன்னுடைய படைப்பை ஒரு உறவு வலுவாக ஆவலாய் இருக்கிறார். மற்றும் உறவுகள் இயல்பு, நிலையானதாக இருக்காது உறைந்திருக்கும் இல்லை மற்றும் மாறாத மாறும் உள்ளன.

திரித்துவ படைப்பாளி-மீட்பர் சூழலில் தேர்தல் கோட்பாட்டை பார்ட் மறுபரிசீலனை செய்த தனது பிடிவாதத்தில், அவர் அதை "நற்செய்தியின் தொகை" என்று அழைத்தார். கிறிஸ்துவில், கடவுள் தன்னுடைய சமுதாய வாழ்க்கையில் பங்கேற்க ஒரு உடன்படிக்கை உறவில் மனிதகுலம் அனைத்தையும் தானாக முன்வந்து, மனதார தேர்ந்தெடுத்து மனிதகுலத்திற்கான கடவுளாகத் தேர்ந்தெடுத்தார்.

நம்முடைய பொருட்டு, இயேசு கிறிஸ்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் மற்றும் நிராகரிக்கப்பட்டவர், அவரிடமிருந்து மட்டுமே தனிப்பட்ட தேர்வு மற்றும் நிராகரிப்பு உண்மையானது என்று புரிந்து கொள்ள முடியும். வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், தேவனுடைய குமாரன் நமக்குத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர். உலகளாவிய, தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மனிதனாக, அவரது மாற்று, மாற்றுத் தேர்தல் இரண்டும் மரணத்தைக் கண்டிப்பதாகும் (சிலுவை) நமக்குப் பதிலாக நித்திய ஜீவனுக்கு (உயிர்த்தெழுதல்) எங்கள் இடத்தில். வீழ்ச்சியடைந்த மனிதகுலத்தின் மீட்பிற்காக அவதாரத்தில் இயேசு கிறிஸ்துவின் இந்த நல்லிணக்க வேலை முடிந்தது.

ஆகையால், நாம் இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் கடவுளின் ஆமாம் என்று சொல்ல வேண்டும், ஏற்கனவே நமக்கு பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கும் மகிழ்ச்சி மற்றும் வெளிச்சத்தில் வாழ வேண்டும் - ஒற்றுமை, கூட்டுறவு மற்றும் புதிய படைப்புகளில் பங்கு பெறுதல்.

புதிய உருவாக்கம்

தேர்தலின் கோட்பாட்டின் முக்கிய பங்களிப்பில், பார்த் இவ்வாறு எழுதுகிறார்:
One ஏனென்றால், இயேசு கிறிஸ்து என்ற இந்த நபருடனான கடவுளின் ஒற்றுமையில், அவர் எல்லோரிடமும் தனது அன்பையும் ஒற்றுமையையும் காட்டினார். இதில், அவர் அனைவரின் பாவத்தையும் குற்றத்தையும் எடுத்துக் கொண்டார், ஆகவே, அவர்கள் அனைவரையும் அவர்கள் தங்களுக்குள் சரியாகக் கொண்டுவந்த உயர் உரிமையினால் நீதிமன்றத்திலிருந்து காப்பாற்றினார்கள், இதனால் அவர் உண்மையில் எல்லா மக்களுக்கும் உண்மையான ஆறுதல். »
 
எல்லாவற்றையும் சிலுவையில் மாற்றினார். முழு படைப்பு, அவள் அறிந்திருந்தாலும் சரி, இல்லையோ, நேராகவும், எதிர்காலத்தில் மீட்கப்பட்டு, இயேசு கிறிஸ்துவில் புதியதாக மாற்றப்பட்டுவிட்டது. அவரை நாம் ஒரு புதிய படைப்பாக மாற்றியிருக்கிறோம்.

தாமஸ் எஃப் டோரன்ஸ், Topstudent மற்றும் கார்ல் பார்த் அளிப்பு, பார்த் தேவாலயம் சமயக் கோட்பாடுகளின் ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்க்கப்பட்ட போது ஆசிரியர் பணியாற்றினார். டார்ரன்ஸ் நம்பகமான இறையியல் படைப்புகளில் ஒன்றாகும் என்று இரண்டாம் வரியானது நம்பியது. கிறிஸ்துவில் உள்ள மனிதகுலம் மீட்கப்பட்டு, காப்பாற்றப்பட்டதாக பார்த் உடன் அவர் ஒப்புக்கொண்டார். தனது புத்தகத்தில் கிறிஸ்து பேராசிரியர் டோரன்ஸ் தியானம் விவிலிய வெளிப்பாடு இயேசு அவரது பிறர் வாழ்க்கை மூலம் அப்படியிருக்க அமைக்கிறது, அவரது மரணம் மற்றும் உயிர்த்தெழுதல் மட்டுமே எங்கள் பரிகார reconciler, ஆனால் கடவுள் கிருபை ஒரு சரியான பதில் இருந்தது.

இயேசு தங்களை எங்கள் நொறுங்கிப்போவதால் மற்றும் எங்கள் தீர்ப்பு பிடித்தது, அதற்கான அனைத்து மட்டங்களிலும் உருவாக்கம் மீட்க, பாவம், மரணத்தையும் தீமையையும் எடுத்துக்கொண்டார், மற்றும் எங்களுக்கு விரோதமாக நிற்கிற அனைவரையும் ஒரு புதிய உருவாக்கம் அதை மாற்றும். நம்முடைய ஒழுக்கங்கெட்ட, கலகத்தனமான இயல்புடனேயே, நம்மை நியாயப்படுத்தி, பரிசுத்தப்படுத்துகிறவனுடன் உள்ளுணர்வோடு நாம் விடுவிக்கப்பட்டோம்.

டோரன்ஸ் தொடர்கிறார், "குணமடையாதவரை ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்" என்று அறிவிக்கிறார். கிறிஸ்து தன்னை எடுத்துக் கொள்ளாதது இரட்சிக்கப்படவில்லை. இயேசு நம்முடைய அந்நியப்பட்ட மனதை தன்மீது எடுத்துக்கொண்டார், நாம் கடவுளோடு சமரசம் செய்ய வேண்டியவர் ஆனார். அவ்வாறு செய்யும்போது, ​​பாவமுள்ள மனிதகுலத்தை அவர் ஆழ்மனதில் சுத்தம் செய்து, குணப்படுத்தி, பரிசுத்தப்படுத்தினார்.

மாறாக மற்ற அனைத்து மக்கள் போல் பாவத்தின், இயேசு பாவத்தை எங்கள் சதை, நமது சதை உள்ள சரியான தெய்வீக வாழ்க்கை முன்னணி போது கண்டனம், அவருடைய கீழ்ப்படிதல் குமாரத்துவத்தைப் மூலம் அவர் தந்தையின் ஒரு உண்மை, அன்பான உறவு ஒரு எங்கள் பகையுணர்வு மற்றும் கீழ்ப்படியாத மனித மாற்றப்படுகிறது.

மகன், தெய்வீகமான தேவன் நமது மனித இயல்புகளை தன் இருப்பிடமாக எடுத்துக்கொண்டு அதன் மூலம் நம் இயல்புக்கு மாற்றியுள்ளார். அவர் நம்மை மீட்டு, சமரசப்படுத்தினார். நம்முடைய பாவ இயல்புகளை அவர் சொந்தமாக செய்து அவர்களை குணமாக்குவதன் மூலம், இயேசு கிறிஸ்துவுக்கும், விழுந்த மனிதனுக்கும் இடையே மத்தியஸ்தராக ஆனார்.

ஒரே மனிதனாக நம்முடைய தேர்தல் இயேசு கிறிஸ்து படைப்புக்கான கடவுளின் நோக்கத்தை நிறைவேற்றுகிறார், மேலும் கடவுளை சுதந்திரத்தில் நேசிக்கும் கடவுள் என்று வரையறுக்கிறார். டோரன்ஸ் விளக்குகிறார், "எல்லா அருளும்" என்பது "மனிதகுலத்திற்கு ஒன்றுமில்லை" என்று அர்த்தமல்ல, ஆனால் எல்லா அருளும் மனிதகுலம் அனைத்தையும் குறிக்கிறது. அதாவது நம்மில் ஒரு சதவீதத்தை கூட நாம் பிடித்துக் கொள்ள முடியாது.

விசுவாசத்தினால் கிருபையினாலே, கடவுளுடைய அன்பைப் படைப்பதற்கான அன்பில் நாம் பங்குகொள்வோம், இதற்குமுன் சாத்தியமில்லை. அதாவது, கடவுள் நம்மை நேசிக்கிற விதமாக மற்றவர்களை நேசிக்கிறார், ஏனென்றால் கிறிஸ்து நம்மில் கிருபையினாலேயே இருக்கிறார், நாம் அவரிடம் இருக்கிறோம். இது ஒரு புதிய படைப்பின் அற்புதத்திற்குள் மட்டுமே நடக்கும். பரிசுத்த ஆவியின் மூலமாக குமாரன் மூலமாக மனிதகுலத்திற்கு இறைவனின் வெளிப்பாடு வருகின்றது. மீட்கப்பட்ட மனிதகுலம் இப்பொழுது குமாரனிடமிருந்து பிதாவிடம் ஆவியின் விசுவாசத்தால் பிரதிபலிப்பதாக இருக்கிறது. கிறிஸ்துவுக்குள் நாம் பரிசுத்தமாக அழைக்கப்படுகிறோம். பாவத்திலிருந்தும், மரணத்தினாலும், தீமையினாலும், தேவனிடத்தினாலும், நமக்கு விரோதமான நியாயத்தீர்ப்பிலிருந்தும் நாம் சந்தோஷப்படுகிறோம். விசுவாசத்தின் ஐக்கியத்தில் நாம் நன்றியுணர்வு, வழிபாடு மற்றும் சேவை மூலம் கடவுளுடைய அன்பைப் பற்றிக் கொள்கிறோம். நம் அனைவருக்கும் எவ்விதமான குணமும், நம்மோடு உறவு வைத்துக்கொள்வதும், இயேசு கிறிஸ்து நம்மை தனிப்பட்ட முறையில் மாற்றியமைப்பதோடு, நம்மை மனிதனாக ஆக்குகிறார். அவருடன் எல்லா உறவுகளிலும், விசுவாசத்தை நம் தனிப்பட்ட பதிலில் அவர் உண்மையாகவும் முற்றிலும் மனிதனாகவும் ஆக்குகிறார். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் பரிபூரண மனிதருடன் நம்மை இணைக்கும் அதே வேளையில் பரிசுத்த ஆவியின் படைப்பு சக்தியால் இது நமக்குள் நடைபெறுகிறது.

அனைத்து கிருபையும் உண்மையில் அனைத்து மனிதத்தன்மையும் [அதில் பங்கு பெறுகிறது]. சிலுவையில் அறையப்பட்டு உயிர்த்தெழுந்த இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையானது அவர் காப்பாற்ற வந்த மனிதகுலத்தை குறைக்கவில்லை. கடவுளுடைய கற்பனைக்குரிய கிருபையானது நாம் செய்யும் எல்லாவற்றையும் வெளிச்சத்துக்குக் கொண்டுவருகிறது. நம்முடைய மனந்திரும்புதலிலும் விசுவாசத்திலும் கூட, நம் சொந்த பதிலைப் பொறுத்துக்கொள்ள முடியாது, ஆனால் கிறிஸ்துவின் கட்டளையிலும் பிதாவிடமும் நமக்கு அளித்த பதிலை நம்பியிருக்கிறோம்! அவருடைய மனிதகுலத்தில், விசுவாசம், மாற்றுதல், வழிபாடு, பரிசுத்தவான்களின் கொண்டாட்டம், சுவிசேஷம் ஆகியவற்றில் உள்ள எல்லாவற்றிலும் இயேசுவுக்கு நாம் விசேஷமான பதிலை அளித்தோம்.

புறக்கணிக்கப்படும்

துரதிருஷ்டவசமாக, கார்ல் பார்த் தவறாக அமெரிக்க சுவிசேஷகர்கள் பொதுவாக புறக்கணிக்கப்பட்டது அல்லது, மற்றும் தாமஸ் டோரன்ஸ் அடிக்கடி புரிந்துகொள்வதற்கு மிகக் கடினமாக அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் தேர்தல் கொள்கை பார்த் மறுபணி இம்முறை பயன்படுத்தப்படுகிறது இது இறையியல், டைனமிக் இயற்கை மதித்துணரத் தவறியதால் பல சுவிசேஷகர்கள் ஏற்படுத்துகிறது மற்றும் மனித நடத்தை இடையே எங்கே கடவுள் வரி புரிந்து கொள்ள மாற்றியமைக்கப்பட்ட கிரிஸ்துவர் schwertun நிகழ்ச்சிகளின் வாயிலாக நடத்தை இருக்கும் மற்றும் இரட்சிப்பின் ஈர்க்கிறது.

தற்போதைய சீர்திருத்தத்தின் பெரிய சீர்திருத்தக் கொள்கை வளர்ச்சியைத் தடுக்கும், தேக்கத்தை ஊக்குவிக்கும் மற்றும் கிறிஸ்துவின் உடலுடன் எக்குமெனிகல் ஒத்துழைப்பைத் தடுக்கும் அனைத்து பழைய உலகக் காட்சிகள் மற்றும் நடத்தை சார்ந்த இறையியல்களிலிருந்து நம்மை விடுவிக்க வேண்டும். ஆனால் தேவாலயம் இன்று இரட்சிப்பின் மகிழ்ச்சியை அடிக்கடி இழக்கவில்லை, அதே நேரத்தில் "நிழல் குத்துச்சண்டை" அதன் பல்வேறு வகையான சட்டபூர்வமான தன்மையைக் கொண்டுள்ளது. இந்த காரணத்தினால்தான் திருச்சபை பெரும்பாலும் கிருபையின் சான்றாக இல்லாமல், ஆவி மற்றும் தனித்துவத்தின் ஒரு கோட்டையாக வகைப்படுத்தப்படுகிறது.

நாம் அனைவரும் ஒரு இறையியல் - கடவுள் சிந்தனை மற்றும் புரிந்து கொள்ள ஒரு வழி - நாம் அதை அல்லது இல்லை என்பதை. கடவுளின் கிருபையையும் இரட்சிப்பையும் நாம் எப்படி கருதுகிறோம், புரிந்துகொள்கிறோம் என்பதின் அடிப்படையில் நம் இறையியல் ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நம்முடைய இறையியல் மாறும் மற்றும் உறவு சார்ந்ததாக இருந்தால், நாம் இரட்சிப்பின் கடவுளுடைய வார்த்தையை வெளிப்படையாகக் காண்போம். அவர் தம்முடைய கிருபையினால் இயேசு கிறிஸ்து வழியாக மட்டுமே நமக்கு அருளப்படுகிறார்.
 
மறுபுறம், நமது இறையியல் நிலையானதாக இருந்தால், நாம் சட்டப்பூர்வமாக்கப்படும் மதமாக மாறும்
ஸ்பிரிட் மற்றும் ஆன்மீக தேக்க நிலை வீச்சு ஆவியின் ஆவி.

இரக்கமுள்ள, பொறுமை, இரக்கம், சமாதானம் ஆகியவற்றின் மூலம் நம்முடைய எல்லா உறவுகளையும் துடைத்தெறிந்து, செயலில், உண்மையான முறையில் இயேசுவை அறிந்திருப்பதற்குப் பதிலாக, நாம் கவனமாக வரையறுக்கப்பட்ட தரத்தை அடைய தவறினால், ஆவி, பிரத்தியேகத்தன்மை மற்றும் கண்டனத்தை அனுபவிப்போம். ,

சுதந்திரத்தில் ஒரு புதிய படைப்பு

இறையியல் ஒரு வித்தியாசம். இரட்சிப்பைப் புரிந்துகொள்வதற்கும் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை நாம் எப்படி வழிநடத்துகிறோம் என்பதற்கும் கடவுளை எப்படிப் புரிந்துகொள்கிறோம் என்பதை நாம் புரிந்துகொள்கிறோம். கடவுள் எப்படி இருக்க வேண்டும் அல்லது எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பது ஒரு நிலையான, மனிதகுலம் கருத்தப்பட்ட கருத்தின் கைதியாக இல்லை.

கடவுள் யார் என்று தர்க்கரீதியாக சிந்திக்க முடியாது, அவர் எப்படி இருக்க வேண்டும். தேவன் நம்மோடு இருக்கிறார், அவர் யார், யார் அவர் இருக்கிறார், அவர் இருக்க விரும்புகிறார் யார் இருக்கிறார் என்று நமக்கு சொல்கிறார், அவர் நம்மை நேசிக்கிறார், யார் நம்மிடம் யார் இயேசு கிறிஸ்து நம்மை தன்னை வெளிப்படுத்தியுள்ளார், மற்றும் யார் மனிதகுலத்திற்கான காரணம் - உன்னுடையது, என் காரணம் - அவனது சொந்தம் ஆகியவற்றை செய்ய முடிவு செய்தவர்.

இயேசு கிறிஸ்துவில், நாம் பாவிகளான மனதில் இருந்து நம்மை விடுவித்து, பெருமையடித்து, நம் நம்பிக்கையிலிருந்து விடுவித்து, அவருடைய அன்பான ஐக்கியத்தில் கடவுளின் நிழல் சமாதானத்தை அனுபவிப்பதற்காக கிருபையினால் புதுப்பித்தோம்.

டெர்ரி அகெர்ஸ் மற்றும் மைக்கேல் பெஸெல்


PDFதெய்வீக தேவன்