கடவுள், அப்பா

தந்தை கடவுளே

பிதாவாகிய தேவன் கடவுள், நிறைய தோற்றம் அதில் இருந்து குமாரன் நித்திய நேரம் பிறப்பிக்கப்பட்ட மற்றும் யாரிடமிருந்து பரிசுத்த ஆவியின் என்றென்றும் மகன் மூலம் ஆராய்கிறார் முதல் நபர். நாங்கள் இரட்சிப்பின் அடைந்து, கடவுளின் குழந்தைகள் நம் மீளுருவாக்கம் மற்றும் தத்து பரிசுத்த ஆவியானவர் தரும் எல்லாம் புலப்படும் மற்றும் கண்ணுக்கு தெரியாத மகன் மூலம் உருவாக்கப்பட்ட யார் தந்தை, மகன் அனுப்புகிறது. (யோவான் 1,1.14, 18; ரோமர் 15,6; கலோனல் 1,15-16; ஜான் 3,16; 14,26; 15,26; ரோமர் 8,14-17; சட்டங்கள் 17,28)

கடவுள் - ஒரு அறிமுகம்

கிரிஸ்துவர் போன்ற, கடவுள் அடிப்படை உள்ளது என்று அடிப்படை நம்பிக்கை. "கடவுளால்" - ஒரு கட்டுரையின்றி, மேலும் விவரங்கள் இல்லாமல் - பைபிளின் கடவுளை நாம் புரிந்துகொள்கிறோம்: நம்முடைய நன்மையிலும், நம்முடைய செயல்களிலும், நம் வாழ்விலும், எல்லாவற்றையும் படைத்த ஒரு நல்ல சக்திவாய்ந்த ஆவி, நல்வழியில் நின்று ஒரு நித்தியத்தை எங்களுக்கு வழங்குங்கள்.

அதன் மொத்தத்தில், கடவுள் மனிதனை புரிந்து கொள்ளவில்லை. ஆனால் நாம் ஒரு தொடக்கத்தை உருவாக்கலாம்: கடவுளுடைய ஞானத்தின் தொகுப்பை நாம் தொகுக்கலாம், அது அவருடைய உருவத்தின் சாரத்தை வெளிப்படுத்தி, கடவுள் யார், நம்முடைய வாழ்க்கையில் என்ன செய்வது என்பதற்கான முதல் நல்ல புரிதலை நமக்கு அளிக்கலாம். உதாரணமாக, ஒரு புதிய விசுவாசி குறிப்பாக உதவியாக இருக்கும் கடவுளின் பண்புகளை நாம் பார்ப்போம்.

அவரது இருப்பு

பல மக்கள் - கூட நீண்ட கால விசுவாசிகள் - கடவுளின் இருப்பு சான்றுகள் வேண்டும். அனைவரையும் திருப்திப்படுத்தும் கடவுளின் சான்றுகள் இல்லை. சான்றுகளை விட துப்புக்கள் அல்லது துப்புகளைப் பற்றி பேசுவது நல்லது. அந்தக் கடிதங்கள் கடவுள் இருப்பதை நமக்கு பாதுகாப்பளிக்கின்றன, அவருடைய இயல்பானது பைபிள் அவரைப் பற்றி என்ன சொல்கிறது என்பதைப் பொருத்துகிறது. கடவுள் "மணமாகாதவராய் விலகியிருக்கவில்லை" என்று பவுல் லீஸ்திராவிலுள்ள புறஜாதிகளுக்கு அறிவித்தார் (அப்போஸ்தலர் XX). சுய சான்றிதழ் - அது என்ன?

உருவாக்கம் சங்கீதம் 19,1 கூறுகிறது, "வானம் தேவனுடைய மகிமையைக் கூறுகிறது ..." ரோமர் பதின்மூன்று கூறுகிறார்:
கடவுளின் காணக்கூடாத தன்மைக்காக, அதாவது, அவரது நித்திய வல்லமையும், தெய்வமும், உலகின் படைப்பிலிருந்து அவருடைய படைப்புகளிலிருந்து காணப்படுகிறது ... "படைப்பு நம்மை கடவுளைப் பற்றி நமக்கு சொல்கிறது.

பூமி, சன், நட்சத்திரங்கள் ஆகியவற்றில் ஏதாவது ஒன்று இருப்பதாக நம்புவதற்கு காரணங்கள் பேசுகின்றன. அறிவியல் படி, பிரபஞ்சம் ஒரு பெரிய களமிறங்கினார் தொடங்கியது; ஏதாவது ஏதோவொன்றை உருவாக்கியது என்று நம்புவதற்கு காரணங்கள் பேசுகின்றன. இந்த விஷயம் - நாங்கள் நம்புகிறோம் - கடவுள்.

திட்டம் உருவாக்கம் ஒழுங்கின் அறிகுறிகள், உடல் சட்டங்களை காட்டுகிறது. மனிதனின் அடிப்படை பண்புகள் சிலவற்றில் மிகக் குறைவாக இருந்தால், மனிதனால் முடியாவிட்டால் பூமி இருக்காது. பூமிக்கு வேறுபட்ட அளவு அல்லது வேறுபட்ட கோளப்பாதை இருந்தால், நமது கிரகத்தில் உள்ள நிலைமைகள் மனித வாழ்க்கையை அனுமதிக்காது. சிலர் இது ஒரு அண்ட தற்செயலானவை என்று கருதுகின்றனர்; மற்றவர்கள், புத்திஜீவி படைப்பாளரால் சோலார் முறைமை திட்டமிடப்பட்டிருக்கக் கூடியது என்பதை நியாயப்படுத்துவதற்கு மற்றவர்கள் கருதுகின்றனர்.

வாழ்க்கை நம்பமுடியாத சிக்கலான இரசாயன மூலப்பொருட்கள் மற்றும் எதிர்வினைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது. சிலர் வாழ்க்கையில் "புத்திசாலித்தனமாக ஏற்படும்" என்று சிலர் நினைக்கிறார்கள்; மற்றவர்கள் அதை ஒரு வாய்ப்பு தயாரிப்பு என்று கருதுகின்றனர். சிலர் விஞ்ஞானத்தில் "கடவுள் இல்லாமல்" வாழ்வை தோற்றுவிப்பார்கள் என்று சிலர் நம்புகிறார்கள். இருப்பினும், பல மக்கள், வாழ்க்கை வாழ்வு ஒரு படைப்பாளி கடவுள் ஒரு அறிகுறியாகும்.

மனிதர் சுய பிரதிபலிப்பு உள்ளது. அவர் பிரபஞ்சத்தை ஆராய்கிறார், வாழ்க்கையின் அர்த்தத்தை பிரதிபலிக்கிறார், பொதுவாக பொருள் தேடும் திறனைக் கொண்டிருக்கிறார். உடல் பசி உணவு இருப்பதைக் குறிக்கிறது; இந்த தாகத்தை தணிக்கும் ஏதோ ஒன்று இருக்கிறது என்று தாகம் கூறுகிறது. நம் ஆன்மீக வருமானம் உண்மையில் அர்த்தம் இருப்பதைக் குறிக்கிறது மற்றும் காணலாம்? கடவுளுடன் உள்ள உறவில் அர்த்தம் இருப்பதாக பலர் கூறுகின்றனர்.

ஒழுக்கம் [ஒழுக்கவியல்] வெறுமனே தவறான கருத்து அல்லது பெரும்பான்மையான கருத்தின் காரியம், அல்லது நன்மை தீமைக்கு மேலாக மனிதனின் உதாரணமா? கடவுள் இல்லை என்றால், மனிதனுக்கு தீமை எதுவும், இனவெறி, இனப்படுகொலை, சித்திரவதை போன்ற ஒடுக்குமுறைகளை கண்டனம் செய்ய எந்த ஆதாரமும் இல்லை. எனவே, தீமை இருப்பதால் கடவுள் இருக்கிறார் என்பது ஒரு அடையாளமாகும். அது இல்லையென்றால், தூய சக்தி ஆட்சி செய்ய வேண்டும். காரணங்கள் கடவுளை நம்புவதற்குப் பேசுகின்றன.

அவரது அளவு

கடவுள் எப்படிப்பட்டவர்? நாம் கற்பனை செய்வதைவிட பெரியது! அவர் பிரபஞ்சத்தை உருவாக்கியபோது, ​​அவர் பிரபஞ்சத்தை விட அதிகமானவர் - நேரம், இடம் மற்றும் ஆற்றலின் வரம்புகளுக்கு உட்பட்டவர் அல்ல, ஏனென்றால் நேரம், இடம், பொருள், ஆற்றல் ஆகியவற்றிற்கு முன்பே அது ஏற்கனவே இருந்தது.

2. தீமோத்தேயு 1,9 கடவுள் "ஏதோ முன்" ஏதாவது பேசுகிறார். நேரம் ஒரு ஆரம்பம் இருந்தது, மற்றும் கடவுள் முன் இருந்தது. அவர் பல ஆண்டுகளாக அளவிட முடியாத ஒரு காலமற்ற வாழ்வு உண்டு. அவர் நித்தியமானவர், முடிவற்ற வயது - மற்றும் முடிவிலி மற்றும் பல பில்லியன்கள் இன்னும் முடிவிலா. நமது கணிதம் அதன் வரம்புகளை அடைகிறது என்றால் அது கடவுளின் இருப்பது விவரிக்க வேண்டும்.

கடவுள் விஷயத்தை உருவாக்கியிருந்ததால், அவர் விஷயத்தில் முன்னர் இருந்தார், பொருள் சார்ந்ததாக இல்லை. அவர் ஆவி - ஆனால் அவர் மனதில் "செய்யப்பட்ட" இல்லை. தேவன் உண்டாக்கப்படவில்லை; அவர் எளிமையானவர், அவர் ஒரு பேய் போல் இருப்பார். அவர் இருப்பது வரையறுக்கிறார், அவர் மனதை வரையறுக்கிறார் மற்றும் அவர் விஷயத்தை வரையறுக்கிறார்.

கடவுளின் இருப்பு என்பது விஷயத்திற்கு அப்பாற்பட்டது, பொருளின் பரிமாணங்களும் பண்புகளும் அவரிடம் பொருந்தாது. அவர் மைல்களில் மற்றும் கிலோவாட்ஸில் அளவிட முடியாது. சாலமன் கூட மிக உயர்ந்த வானம் கடவுளை புரிந்து கொள்ள முடியாது ஒப்புக்கொள்கிறார் (1Kön XX). அவர் வானத்தையும் பூமியையும் பூர்த்திசெய்கிறார் (ஜெர். அவர் எல்லா இடங்களிலும் இருக்கிறார், அவர் சர்வவல்லவர். அவர் இல்லை என்று அண்டத்தில் எந்த இடத்தில் உள்ளது.

கடவுள் எவ்வளவு சக்திவாய்ந்தவர்? டி.என்.ஏ. குறியீட்டை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய களஞ்சியம், வடிவமைப்பு சூரிய அமைப்புகளை அவர் தூண்டினால், அவர் அந்த அளவுக்கு அனைத்து மட்டங்களிலும் "திறமையானவர்" என்றால், அவருடைய சக்தி உண்மையிலேயே வரம்பற்றதாக இருக்க வேண்டும், பின்னர் அவர் சர்வவல்லவராக இருக்க வேண்டும். "கடவுளோடு எந்த காரியமும் சாத்தியமற்றது," என்கிறார் லுகாஸ். கடவுள் விரும்புகிறார் எதையும் செய்ய முடியும்.

கடவுளின் படைப்புத்திறன் நம் புத்திக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு நுண்ணறிவைக் காட்டுகிறது. அவர் பிரபஞ்சத்தை கட்டுப்படுத்துகிறார் மற்றும் அதன் தொடர்ச்சியான இருபகுதியினுள் ஒவ்வொரு இரண்டையும் உறுதிப்படுத்துகிறார் (Hebr 1,3). அதாவது, பிரபஞ்சம் முழுவதிலும் என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை அவர் அறிந்து கொள்ள வேண்டும்; அவரது உளவுத்துறை வரம்பற்றது - அவர் அறிந்தவர். அவர் அறிந்த அனைத்தையும் அறிவார், அனுபவிக்க விரும்புகிறார், அறிவார், அறிவார், அவர் அனுபவிப்பார்.

கடவுள் சரியாகவும் தவறுமாகவும் வரையறுக்கிறபடியால், அவர் சொல்வது சரியானது, அவர் எப்போதும் சரியான காரியத்தைச் செய்ய வல்லவர். "கடவுள் தீமைக்கு ஆசைப்படுவதில்லை" (ஜாக் நூல்). அவர் மிக உயர்ந்த விளைவு மற்றும் முற்றிலும் நியாயமான (Ps 1,13). அவருடைய தராதரங்கள் சரியானவை, அவருடைய தீர்மானங்கள் சரியானவை, அவர் உலகத்தை நீதியாய் நியாயந்தீர்த்துக்கொள்கிறார், ஏனென்றால் அவரே நன்மை, உரிமை.

இவை அனைத்திலும் கடவுள் நமக்கு மிகவும் வித்தியாசமாக இருக்கிறார், நமக்கு தேவனுடன் மட்டுமே தேவைப்படும் விசேஷ வார்த்தைகள் நமக்கு உள்ளன. கடவுள் மட்டுமே சர்வ வல்லமையுடையவர், சர்வ வல்லமையுள்ளவர், சர்வவல்லவர், நித்தியம். எங்களுக்கு விஷயம்; அவர் ஆவி. நாங்கள் மனிதர்கள்; அவர் அழியாது. நம்மிற்கும் கடவுளுக்கும் இடையிலான இந்த அத்தியாவசியமான வித்தியாசம், இந்த வேறுபாடானது, நாம் அவருடைய மாபெரும் சக்தியை அழைக்கிறோம். அவர் நம்மை "கடந்துபோகிறார்", அதாவது, நம்மைத் தாண்டி அவர் நம்மைப் போன்றவர் அல்ல.

மற்ற பண்டைய கலாச்சாரங்கள் நம்பிக்கை மற்றும் தன்னலமற்ற நடித்து யார் ஒருவருக்கொருவர் போராடிய கடவுளர்கள் மற்றும் தெய்வங்கள் நம்பப்படுகிறது. மறுபுறம், பைபிள் முழுமையான கட்டுப்பாட்டைக் கொண்ட ஒரு கடவுளை வெளிப்படுத்துகிறது, யாருக்கும் எதையுமே தேவை இல்லை, எனவே மற்றவர்களுக்கு உதவ மட்டுமே செயல்படுகிறது. அவர் முற்றிலும் உறுதியானவர், அவருடைய நடத்தை முற்றிலும் நியாயமானது, முற்றிலும் நம்பகமானதாகும். பைபிள் இது கடவுளை "பரிசுத்த" என அழைக்கும் போது அர்த்தம்: ஒழுக்க பூர்வமானது.

அது வாழ்க்கையை எளிதாக்குகிறது. ஒரு பத்து அல்லது இருபது வித்தியாசமான கடவுட்களை தயவு செய்து முயற்சி செய்ய வேண்டியதில்லை; ஒரே ஒரு உள்ளது. எல்லாவற்றையும் படைத்தவர் இன்னமும் எல்லாவற்றிற்கும் ஆளானவர், அவர் எல்லா மக்களுக்கும் நீதிபதியாக இருப்பார். நம்முடைய கடந்தகால, தற்போதைய மற்றும் எதிர்காலம் அனைத்தும் ஒரே கடவுளால், ஞானமுள்ள, சர்வவல்லவர், நித்தியமானவரால் தீர்மானிக்கப்படுகிறது.

அவருடைய இரக்கம்

நாம் கடவுளைப் பற்றி மட்டுமே அறிந்திருந்தால், அவர் நமக்கு முழுமையான வல்லமை இருப்பார், அச்சத்தோடும், வணங்குவோடும், முரட்டுத்தனமான இதயத்தோடும் அவரைக் கீழ்ப்படிவோம். ஆனால் கடவுள் தன் இயல்புடைய மற்றொரு பக்கத்தில் நமக்கு வெளிப்படுத்தியுள்ளார்: நம்ப முடியாத மகத்துவமான கடவுள் கூட நம்பமுடியாத இரக்கமுள்ளவர், நல்லவர்.

ஒரு சீடர் இயேசு கேட்டார்: "ஆண்டவரே, பிதாவை எங்களுக்குக் காட்டுங்கள் ..." (யோ 14,8). கடவுள் எப்படிப்பட்டவர் என்பதை அவர் அறிய விரும்பினார். அவர் சினாய் எசேக்கியேல் அது ஒலி கண்ட தெய்வீக அரியணை தீயணைப்பு மற்றும் மேகம் தூண் இருந்து எரியும் புஷ் கதைகள், தெரியும், எலிஜா (2Mo 3,4, 13,21, 1 19,12Kön ;. HES 1) கேட்டேன். கடவுள் இந்த materializations தோன்றக்கூடும், ஆனால் எவ்வளவு உண்மையில்? நாம் எவ்வாறு நம்மை அறிமுகப்படுத்தலாம்?

"என்னைப் பார்க்கிறவன் பிதாவைக் காண்கிறான்" என்று இயேசு சொன்னார் (யோவா. நாம் கடவுளைப் பற்றி தெரிந்துகொள்ள விரும்பினால், இயேசுவைப் பார்க்க வேண்டும். இயற்கையிலிருந்து தெய்வீக அறிவை நாம் பெறலாம்; பழைய ஏற்பாட்டில் வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளபடி கடவுளைப் பற்றிய கூடுதல் அறிவை; ஆனால் இயேசுவை அவர் எவ்வாறு வெளிப்படுத்தினார் என்பதில் கடவுளின் அறிவைப் பற்றி அதிகம் பேசினார்.

கடவுளின் இயல்பின் முக்கிய அம்சங்களை இயேசு நமக்குக் காட்டுகிறார். அவர் இம்மானுவேல், அதாவது "நம்மோடு கடவுள்" (Mt 1,23) என்று பொருள். சுயநலம் இல்லாமல் பாவமில்லாமல் வாழ்ந்தார். இரக்கம் அவரை ஊடுருவிச் செல்கிறது. அவர் அன்பு மற்றும் மகிழ்ச்சி, ஏமாற்றம் மற்றும் கோபத்தை உணர்கிறார். அவர் தனிப்பட்ட பற்றி அக்கறை. அவர் நீதிக்காகவும், பாவம் மன்னிக்கிறார். அவர் மற்றவர்களுக்கு ஊழியம் செய்தார், துன்பம் மற்றும் பலியாக மரணமடைந்தார்.

இது கடவுள். கூட மோசஸ் எதிர், அவர் "எந்த அக்கிரமத்தையும் மீறுதலையும் பாவத்தை மன்னிப்பதற்கு, ஆயிரக்கணக்கான கருணை வைத்துக்கொள்கின்றனர் ஆண்டவரே, ஆண்டவரே கடவுள் இரக்கமும், கிருபையும், நீடிய சாந்தமும் நன்மைத்தனத்தையும் உண்மையையும் பெரும், ஆனால் தண்டனைகளிலிருந்து என்று சாப்பிடுவேன் ..." என்று கூறிவந்துள்ளது (2Mo 34, 6-7).

சிருஷ்டிக்கு மேலான தேவன் படைப்புக்குள்ளாகவே வேலை செய்வதற்கான சுதந்திரமும் உண்டு. இது அவனது உள்ளுணர்வு, அவருடன் இருப்பது. அவர் பிரபஞ்சத்தில் இருந்த எல்லாவற்றையும் விடவும், பிரபஞ்சத்தில் உள்ள எல்லா இடங்களிலும் இருப்பினும், அவர் "நம்மோடு" இருக்கிறார், அவர் "நம்பாதவர்" அல்ல. வல்லமை வாய்ந்த கடவுள் எப்போதும் நம்மிடம் நெருங்கி வருகிறார். அவர் அதே நேரத்தில் அருகாமையில் இருக்கிறார் (ஜெர் 23,23).

இயேசு மூலம் அவர் மனித வரலாற்றில் நுழைந்தார், விண்வெளி மற்றும் நேரம். அவர் மாம்சமாக இருந்தார், மாம்சத்தின் வாழ்வு வெறுமனே எப்படி இருக்க வேண்டுமென்று அவர் நமக்குக் காட்டினார், மாம்சத்துக்கு அப்பால் நம் உயிரை உயர்த்த விரும்புகிறார் என்று அவர் நமக்கு காட்டுகிறார். நித்திய ஜீவனை நமக்கு அளிக்கிறோம், இப்போது நாம் அறிந்திருக்கும் உடல் வரம்புகளுக்கு அப்பாற்பட்ட வாழ்க்கை. ஆன்மா வாழ்க்கை எங்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது: கடவுளின் ஆவி நம்மை வந்து, எங்களுக்கு வாழ்கிறார் மற்றும் எங்களுக்கு கடவுள் குழந்தைகள் செய்கிறது (ரோம், ஜுன் 9, ஜான்). கடவுள் நமக்கு எப்போதுமே இருக்கிறார், நமக்கு உதவுவதற்கு இடத்திலும் நேரத்திலும் செயல்படுகிறார்.

பெரியவரும் வல்லவருமான கடவுள் அதே சமயத்தில் அன்பும் இரக்கமும் உள்ளவர்; பரிபூரணமான நீதிபதி ஒரே நேரத்தில் இரக்கமுள்ள மற்றும் நோயாளி மீட்பர். பாவத்திற்குக் கோபமூட்டுகிற கடவுள் ஒரே நேரத்தில் பாவத்திலிருந்து இரட்சிப்பை அளிக்கிறார். அவர் கிருபையில் மிகப்பெரியவர், நன்மை நிறைந்தவர். டி.என்.ஏ. குறியீடுகள், வானவில் நிறங்கள், டேன்டேலியன் மலரின் நல்லது போன்றவற்றை உருவாக்கும் ஒரு உயிரினத்தின் இது எதிர்பார்க்கப்பட வேண்டியதல்ல. கடவுள் தயவாகவும் அன்பாகவும் இல்லாவிட்டால், நாம் எல்லோரும் இருக்க முடியாது.

பல்வேறு மொழியியல் படங்கள் மூலம் கடவுள் நம் உறவை விவரிக்கிறார். உதாரணமாக, அவர் தந்தை, நாங்கள் குழந்தைகள்; அவர் கணவர் மற்றும் நாம், ஒரு கூட்டு, அவரது மனைவி; அவன் ராஜாவும் அவனுடைய குடிகளும். அவர் மேய்ப்பராகவும் ஆடுகளை மேய்த்துக் கொண்டார். இந்த மொழிக் குறிக்கோளுக்கு பொதுவானது, கடவுள் தம்மைப் பொறுப்பாளியாகவும், தம் மக்களைப் பாதுகாப்பதோடு அவர்களுடைய தேவைகளை திருப்திப்படுத்துவதாகவும் இருக்கிறார்.

நாம் எப்படி சிறியவன் என்பதை அறிந்திருக்கிறோம். அவர் விரல்களின் ஒரு நொடியுடன் நம்மைத் துடைக்க முடியும் என்பதை அறிவார், அண்டவியல் சக்திகளின் ஒரு சிறிய தவறான மதிப்பீடும். எவ்வாறாயினும், இயேசு நம்மை எவ்வளவு நேசிக்கிறார், எவ்வளவு அவர் நம்மை கவனித்துக்கொள்கிறார் என்பதைக் காட்டுகிறது. இயேசு நமக்கு உதவினார் என்றால் தாழ்மையும் தாழ்மையும் உண்டாகும். அவர் நம்மை சந்திக்கிற வலியை அவர் அறிந்திருக்கிறார். தீமைகளின் வேதனைகளை அவர் அறிந்திருக்கிறார், அவற்றை நம்மீது கொண்டுவருகிறார்.

அவர் நமக்குத் தம்முடைய படத்தை கொடுத்ததால் தேவன் நம்மீது திட்டங்களை வைத்திருக்கிறார் (1MMX). அவருடன் நம்மை இணைத்துக் கொள்ளும்படி அவர் நம்மை கேட்டுக்கொள்கிறார் - தயவுடன், அதிகாரத்தில் இல்லை. இயேசுவில், நமக்கு ஒரு முன்மாதிரியான முன்மாதிரியாக விளங்குகிறது, இது நமக்கு ஒரு முன்மாதிரியை அளிக்கிறது: மனத்தாழ்மை, தன்னலமற்ற சேவை, அன்பும் இரக்கமும், நம்பிக்கை மற்றும் நம்பிக்கை ஆகியவற்றின் மாதிரி.

"கடவுள் அன்பு," என்று யோவான் எழுதுகிறார் (ஜான் ஜான் 9). நம்முடைய பாவங்களுக்காக மரிக்கும்படி இயேசுவை அனுப்பியதன் மூலம் நம்மீது அன்பு காட்டியிருக்கிறார்; அதனால், நமக்கு இடையே உள்ள தடைகளை வீழ்த்தி, நித்திய மகிழ்ச்சியில் அவருடன் வாழ்கிறோம். கடவுளின் அன்பு ஆசைக்குரிய சிந்தனை அல்ல, அது நம் ஆழ்ந்த தேவைகளுக்கு உதவுகிறது.

இயேசுவின் சிலுவையில் இருந்து உயிர்த்தெழுதல் பற்றி நாம் கடவுளைப் பற்றி அதிகம் அறிந்துகொள்கிறோம். கடவுள் வேதனையை அனுபவிக்க மனமுள்ளவர், அவர் உதவுகின்ற மக்களால் ஏற்படும் வேதனையையும் இயேசு நமக்குக் காட்டுகிறது. அவரது காதல் அழைப்பு, ஊக்குவிக்கிறது. அவருடைய சித்தத்தை செய்ய அவர் நம்மை வற்புறுத்தவில்லை.

நமக்கு என்று மிகவும் தெளிவாக இயேசு கிறிஸ்து வரும் கடவுளின் காதல் வெளிப்படுத்தினர் எங்கள் உதாரணம்: "இது தான் காதல் இல்: நாங்கள் கடவுள் நேசித்தேன் என்று, ஆனால் அவர் நம்மிடத்தில் அன்புகூர்ந்து அவருடைய மகன் எங்கள் பாவங்களை நிவிர்த்தி இருக்க அனுப்பினார். பிரியமானவர்களே, தேவன் இவ்விதமாய் நம்மீது அன்பு கொண்டார் என்றால், நாம் ஒரு எங்களுக்கு மற்றொரு "(1Joh 4, 10-11) அன்பு வேண்டும். நாங்கள் காதல் வாழ செய்ய, நித்திய ஜீவன் நமக்கு மட்டுமின்றி நம்மை சுற்றி உள்ளவர்கள், ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும்.

நாம் இயேசுவைப் பின்பற்றினால், நாம் அவரை மரணத்திலும் பின் உயிர்த்தெழுதலிலும் பின்பற்றுவோம். மரித்தோரிலிருந்து எழுப்பப்பட்ட ஒரே கடவுள் நம்மை உயிர்த்தெழச் செய்து, நித்திய ஜீவனை நமக்கு தருவார் (ரோம 9). ஆனால், அன்பு காட்ட கற்றுக்கொள்ளாவிட்டால், நித்திய ஜீவனை அனுபவிப்போம். ஆகையால், நமக்கு நல்வழியில்லாமல், நமக்கென்று ஒரு சிறந்த முன்மாதிரியை வைத்து, அன்பில் பரிசுத்த ஆவியானவரால் நம் இதயங்களை மாற்றியமைப்பதன் மூலம், அன்பைப் பெற கடவுள் நமக்கு போதிக்கிறார். சூரியனின் அணுவாயுதங்களை ஆதிக்கம் செலுத்தும் சக்தி, நம் இதயங்களில் அன்புடன் செயல்படுகிறது, நம்மை நேசிக்கின்றது, நம் பாசத்தை வென்றது, நம் விசுவாசத்தை அடைகிறது.

கடவுள் நமக்கு வாழ்க்கை அர்த்தம், வாழ்க்கை நோக்குநிலை, நித்திய வாழ்வை நம்புகிறது. நல்லது செய்ய நாம் துன்பப்பட வேண்டியிருந்தாலும், அவரை நம்பலாம். கடவுளுடைய நற்குணத்திற்குப் பின் அவருடைய சக்தி இருக்கிறது; அவருடைய அன்பு அவருடைய ஞானத்தால் வழிநடத்தப்படுகிறது. பிரபஞ்சத்தின் அனைத்து சக்திகளும் அவரது கட்டளைக்கு உட்பட்டுள்ளன, அவர் அவற்றை நம் நன்மைக்காக பயன்படுத்துகிறார். ஆனால் கடவுளை நேசிப்பவர்களுடைய நன்மைக்காக எல்லாவற்றையும் நாம் அறிந்திருக்கிறோம் ... "(Rom.

பதில்

நாங்கள் அத்துணை உயர்வான, வகையான, எனவே பயங்கரமான மற்றும் கருணையுடன் ஒரு கடவுள் எப்படி பிரதிபலிக்கிறார்கள்? அவரது நேர்மை நாங்கள் அதன் உண்மை மற்றும் விவேகத்துக்கான கண்டுபிடிக்க என்று அதிகாரம் அவரது சக்தி மரியாதை, வருத்தம், சமர்ப்பிப்பு அவரது புனிதம் தனது பணிகளில் அவரது புகழை பிரமிப்பு, பாராட்டு, மரியாதை: நாம் வழிபாடு பதிலளிப்போம்.

நன்றியுடனான அவருடைய இரக்கத்திற்கு நாம் பதிலளிப்போம்; விசுவாசத்தோடு அவருடைய இரக்கத்தோடு; நம் அன்பைக் காட்டிலும் அவருடைய அன்பின் மீது. நாம் அவரை நேசிக்கிறோம், அவரை வணங்குவோம், நாம் கொடுக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறோம். அவர் நம்மை அன்பைக் காட்டியபடியே, நம்மைச் சுற்றியுள்ளவர்களை நேசிப்பதை நாம் மாற்றுவோம். இயேசுவின் முன்மாதிரியைப் பின்பற்றி மற்றவர்களுக்கும் சேவை செய்ய நாம் கொடுக்கிற எல்லாவற்றையும், எல்லாவற்றையும், எல்லாவற்றையும் பயன்படுத்துகிறோம்.

நாம் ஒவ்வொரு ஜெபத்தையும் அறிந்திருக்கிறோமென அறிந்திருக்கிறோமென நாம் அறிந்திருக்கும் கடவுளே இதுவே, நமக்குத் தேவையான எல்லாவற்றையும் அறிந்திருக்கிறார், நம் தேவைகளை அவர் உணருகிறார், அவர் எப்போதும் நம்முடன் வாழ விரும்புகிறார், ஒவ்வொரு ஆசைக்கும் ஞானத்தைச் செய்யாதவர்களுக்கும் அவர் நம்மைப் பகைக்க வல்லவர். இயேசு கிறிஸ்துவில், கடவுள் உண்மையுள்ளவராக நிரூபித்திருக்கிறார். சுயநலமல்ல, கடவுளுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும். அவரது வல்லமை எப்போதும் அன்பில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. நம்முடைய தேவன் வல்லமையில் மிக உயர்ந்தவர், அன்பு மிக உயர்ந்தவர். எல்லாவற்றிலும் அவரை முற்றிலும் நம்புவோம்.

மைக்கேல் மோரிசன்


PDFகடவுள், அப்பா