சுவிசேஷம்

நற்செய்தி நூல்

இயேசு கிறிஸ்துவில் விசுவாசம் இருப்பதால் கடவுளுடைய கிருபையினால் இரட்சிப்பின் நற்செய்தி நற்செய்தி. அது கிறிஸ்து அவர் புதைக்கப்பட்டார் என்பது எங்கள் பாவங்களை, மூன்றாவது நாளில் கையொப்பம் பிறகு ஓரளவிற்கு மறுமலர்ச்சி மரித்து, பின்னர் அவரது சீடர்கள் தோன்றினார் என்று செய்தி. நற்செய்தி இயேசு கிறிஸ்துவின் இரட்சிப்பின் வேலை மூலம் நாம் கடவுளின் இராச்சியம் நுழைய முடியும் என்று நல்ல செய்தி. (1 கொ 15,1-5 ;. சட்டங்கள் 5,31; லுகாஸ் 24,46-48; ஜான் 3,16; மத்தேயு 28,19-20; மார்கஸ் 1,14-15; சட்டங்கள் 8,12; 28,30-31)

நீ ஏன் பிறந்தாய்?

அவர்கள் ஒரு நோக்கத்திற்காக உருவாக்கப்பட்டனர்! ஒரு காரணத்திற்காக கடவுள் நம் ஒவ்வொருவரையும் படைத்தார் - அவர் நமக்குக் கொடுத்த நோக்கத்திற்கு இசைவாக வாழும்போது நாம் மகிழ்ச்சியுள்ளவர்களாய் இருக்கிறோம். இது என்னவென்று நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்.

வாழ்க்கையில் எதைப் பற்றி பலர் யோசிக்கிறார்களோ அதைப்பற்றி நிறைய யோசனைகள் இல்லை. அவர்கள் வாழ அவர்கள் இறக்க அவர்கள் அந்த வார்த்தைகளின் பொருளை சில வகையான தேடும் மற்றும் அவர்கள் உண்மையிலேயே விஷயங்கள் பெரிய திட்டத்தில் ஒரு பொருள் இருக்கிறதா இல்லையா என்பதைத் தங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு நோக்கம், அவற்றுக்கு சொந்தமான இடங்களில் உள்ளது வியக்கிறேன். அவர்கள் பாட்டில்கள் சிறந்த ஒன்றாக தொகுக்கும்படி, அல்லது உயர்நிலைப் பள்ளியில் புகழ் விலை வென்றுள்ளனர், ஆனால் அனைத்து விரைவில் தவற விடப்பட்ட வாய்ப்புகள் மீது கவலை மற்றும் வெறுப்பில் இளமை திட்டங்கள் மற்றும் கனவுகள் ஆவியாகி, உறவுகள் முடியவில்லை அல்லது "ஒரே எனில்," "என்ன" எண்ணற்ற அல்லது வேண்டும் இருக்க முடியும்.

பணம், பாலினம், ஆற்றல், மரியாதை அல்லது புகழ் ஆகியவற்றின் குறுகியகால திருப்தியைத் தாண்டி ஒரு நோக்கமும் அர்த்தமும் இன்றி பலர் வெற்று, நிறைவேறாத வாழ்க்கைக்கு வழிவகுத்துள்ளனர். ஆனால் வாழ்க்கையை விட அதிகமாக இருக்க முடியும், ஏனென்றால் கடவுள் நம் ஒவ்வொருவரிடமும் மிக அதிகமானவற்றை அளிக்கிறார். அது நமக்கு உண்மையான அர்த்தத்தையும், வாழ்க்கையின் உண்மையான உணர்வுகளையும் தருகிறது - அது நமக்கு எதை உருவாக்கியது என்ற மகிழ்ச்சி.

பாகம் XX: கடவுளின் உருவத்தில் மனிதன் படைக்கப்பட்டான்

பைபிளின் முதல் அதிகாரம், மனிதனை "தம்முடைய சாயலில்" மனிதனாக படைத்ததாக நமக்கு சொல்கிறது (1MoX). ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் "கடவுளுடைய உருவில்" (அதே வசனம்) படைக்கப்பட்டார்கள்.

வெளிப்படையாக, நாம் அளவு அல்லது எடை அல்லது தோல் நிறம் அடிப்படையில் கடவுள் படத்தை உருவாக்குவதில் இல்லை. கடவுள் ஆவி, ஒரு படைக்கப்பட்ட அல்ல, மற்றும் நாம் விஷயத்தில் செய்யப்படுகின்றன. ஆனாலும் தேவன் தம்முடைய சாயலில் மனிதர்களை உண்டாக்கினார், அதாவது அவர் நம்மைப் போலவே நம்மைப் போல் தோற்றமளித்தார். நாம் சுய நம்பிக்கையுடன் இருக்கின்றோம், நாம் தொடர்பு கொள்ளவும், திட்டமிடவும், ஆக்கப்பூர்வமாக, வடிவமைக்கவும், உருவாக்கவும், பிரச்சினைகளை தீர்க்கவும் மற்றும் உலகில் நல்ல ஒரு சக்தியாகவும் இருக்க முடியும். நாம் காதலிக்க முடியும்.

நாம் "தேவனுக்குமுன்பாக உண்மையான நியாயத்தீர்ப்பிலும் பரிசுத்தத்திலும்" செய்யப்பட வேண்டும் (எப்ச் 4,24). ஆனால் பெரும்பாலும் மக்கள் இந்த விஷயத்தில் கடவுளைப் போல் இல்லை. உண்மையில், மக்கள் பெரும்பாலும் மாய்மாலமாக இருக்க முடியும். ஆனால் நம் தேவபக்தியற்ற போதிலும், நாம் தங்கியிருக்கும் சில விஷயங்கள் உள்ளன. ஒருமுறை, கடவுள் நம்மீது எப்போதும் அன்பாக இருப்பார்.

ஒரு சரியான உதாரணம்

புதிய ஏற்பாடு என்னவென்றால், கடவுளுடைய தோற்றத்தில் தோற்றுவிக்கப்படுவது என்ன என்பதை புரிந்துகொள்ள நமக்கு உதவுகிறது. இயேசு கிறிஸ்துவின் உருவம் - பரிபூரணமானதும், நன்மையுமான தேவன் நம்மை மாற்றியமைப்பதாக அப்போஸ்தலன் பவுல் நமக்கு சொல்கிறார். "அவர் தெரிந்துகொள்ளப்பட்ட எவனுக்கு அவன் குமாரனாயிருக்கிறாரோ, அவன் அநேக சகோதரருக்குள்ளே முதற்பேறானவனானபடியால், அவனைச் சுத்திகரிக்கக்கடவன் என்றார்." (Rom. வேறு வார்த்தைகளில் சொன்னால், கடவுள் மாம்சத்தில் கடவுளுடைய குமாரனாகிய இயேசுவைப்போல ஆக வேண்டுமென்று ஆரம்பத்தில் இருந்தே தேவன் விரும்பினார்.

பால் இயேசு தன்னை "கடவுள் படத்தை" என்று கூறுகிறார் (2Kor XX). "அவர் கண்ணுக்குத் தெரியாத கடவுளின் உருவம்" (கொலம்பஸ்). நாம் எதை உருவாக்கினோம் என்பதற்கு சரியான எடுத்துக்காட்டாகும். நாம் அவருடைய குடும்பத்தில் அவருடைய பிள்ளைகள், கடவுளுடைய குமாரனாகிய இயேசுவைப் பார்க்கிறோம், அது என்னவென்பதைப் பார்க்கிறோம்.

இயேசுவின் சீடர்களில் ஒருவர் அவரைப் பார்த்து, "பிதாவை எங்களுக்குக் காண்பியுங்கள்" (யோவா. இயேசு, "என்னைக் காண்கிறவன் பிதாவைக் காண்கிறான்" (வச 5). வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், இயேசு கூறுகிறார்: நீங்கள் கடவுளைப் பற்றி உண்மையிலேயே அறிந்துகொள்ள வேண்டும், நீங்கள் என்னால் பார்க்க முடியும்.

அவர் தோல் நிறம், உடை பாணிகள் அல்லது ஒரு தச்சு திறனை பற்றி பேசுவதில்லை - அவர் மனதில், மனப்பான்மை மற்றும் செயல்களைப் பற்றி பேசுகிறார். கடவுள் அன்பு, யோவான் எழுதினார் (1John XX), இயேசு அன்பு என்ன காட்டுகிறது மற்றும் நாம் எப்படி அதன் படத்தை மாற்றப்பட்டு மக்கள் அன்பு வேண்டும்.

மக்கள் கடவுளின் தோற்றத்தில் செய்யப்பட்டிருந்ததால், இயேசு கடவுளின் உருவமாக இருந்ததால், கடவுள் நம்மை இயேசுவின் உருவத்தில் வடிவமைக்கிறார் என்பதில் ஆச்சரியமில்லை. அவர் நம்மிடம் "படிவம்" எடுக்க வேண்டும் (கலா 20). நம்முடைய குறிக்கோள் "கிறிஸ்து முழுமையின் முழுமையான அளவை அடைய வேண்டும்" (எப்ச் 4,19). நாம் இயேசுவின் உருவத்திற்கு மாற்றியமைக்கப்படுகையில், கடவுளின் உருவம் நம்மை மீண்டும் புதுப்பிக்கிறது, நாம் எதை படைத்தோமோ அதைச் செய்கிறோம்.

ஒருவேளை நீ இப்போது இயேசுவைப் போலவே இல்லை. அது பரவாயில்லை. கடவுள் அதைப் பற்றி ஏற்கனவே அறிந்திருக்கிறார், அதனால்தான் அவர் உங்களுடன் வேலை செய்கிறார். நீங்கள் அவரை அனுமதித்தால், அவர் உங்களை மாற்றியமைப்பார் - உங்களை மாற்றியமைப்பார் - நீங்கள் கிறிஸ்துவைப் போல இன்னும் அதிகமாய் ஆக வேண்டுதல் (2Kor XX). இது பொறுமையை எடுக்கும் - ஆனால் செயல்முறை, நோக்கத்திற்காக வாழ்க்கையை நிறைவேற்றுகிறது.

ஒரு கணத்தில் எல்லாம் ஏன் கடவுள் நிறைவேற்றவில்லை? ஏனென்றால், உண்மையான, சிந்தனையுடனும், அன்பானவர்களுடனும் நீங்கள் அவருடைய சித்தத்திற்குப் பின் இருக்க வேண்டும் என்று நினைப்பதில்லை. மனதையும் இதயத்தையும் மாற்றுவது, கடவுளிடம் திரும்பவும் அவரை நம்புவதற்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட தெருவில் நடக்க தீர்மானிக்க ஒரு நிமிடம் மட்டுமே எடுக்கலாம். ஆனால் சாலையின் வழியே பயணம் நேரத்தை எடுக்கும், தடைகள் மற்றும் கஷ்டங்கள் நிறைந்ததாக இருக்கும். அதேபோல, பழக்கம், நடத்தை மற்றும் ஆழ்ந்த வேரூன்றிய மனப்பான்மைகளை மாற்றுவதற்கு நேரம் தேவைப்படுகிறது.

மேலும், கடவுள் உங்களை நேசிக்கிறார், அவரை நேசிக்க விரும்புகிறார். ஆனால் அன்பானது, அது தேவைப்படும் சமயத்தில் மட்டுமே சொந்தமாகக் கொடுக்கப்பட்டால், அன்பு மட்டுமே. கட்டாய காதல் காதல் இல்லை.

இது நன்றாகவும் சிறப்பாகவும் இருக்கிறது

உங்களுக்காக கடவுளுடைய நோக்கம் வெறும் இயேசுவைப் போன்றது அல்ல, ஆனால் அவர் இப்போது இருப்பதால் - உயர்ந்து நிற்கும், அழியாத, மகிமையும் வல்லமையும் நிறைந்தவர்! அவர் "எல்லாவற்றையும் அடித்து நொறுக்கும் வல்லமையின்படியே தம்முடைய மகிமையுள்ள சரீரத்தைப்போல ஆகும்படிக்கு, அவர் நம்முடைய வீணான சரீரத்தை மாற்றிவிடுவார்" (Phil 2000). இந்த வாழ்க்கையில் நாம் கிறிஸ்துவோடு ஐக்கியப்பட்டிருந்தால், "உயிர்த்தெழுதலில் அவரைப்போல் இருப்போம்" (ரோமன் எக்ஸ்). "நாங்கள் அவரைப் போலவே இருப்போம்" என்று ஜோஹானாஸ் எங்களுக்கு உறுதி அளித்துள்ளார் (3,21John XXX).

நாம் கடவுளுடைய பிள்ளைகள் என்றால், பவுல் எழுதுகிறார், "நாம் அவரோடு அவரோடு மகிமைப்படுவோம்" (ரோமர் 9). இயேசுவைக் கொண்டிருப்பதால் மகிமை பெறுவோம் - அழியாத உடல்கள், ஒருபோதும் அழிவதில்லை, ஆன்மீக உடல்கள். நாம் பெருமைக்கு உயிர்த்தெழுப்பப்படுவோம், நாம் உயிர்த்தெழுப்பப்படுவோம் (8,17-26-29). "நாம் பூமிக்குரிய சிருஷ்டிப்பைப் பெற்றிருக்கையில், பரலோகத்தின் சாயலையும் அணிந்துகொள்வோம்" - நாம் கிறிஸ்துவைப் போல் இருப்போம்! (வி 1).

மகிமையையும் அழியாமையையும் விரும்புகிறீர்களா? இந்த நோக்கத்திற்காக தேவன் உங்களை படைத்தார்! அது உங்களுக்கு அருமையான பரிசு. இது ஒரு அற்புதமான மற்றும் அற்புதமான எதிர்காலம் - அது வாழ்க்கை அர்த்தம் மற்றும் பொருள் கொடுக்கிறது.

நாம் இறுதி முடிவைக் காணும்போது, ​​இப்போது நாம் செயல்படுகிறோம். வாழ்க்கையில் என்னென்னவெல்லாம் தெரிந்திருக்கும்போது, ​​கஷ்டங்கள், சோதனைகள் மற்றும் வாழ்வில் உள்ள அனுபவங்கள் மற்றும் மகிழ்ச்சிகளும் அதிக அர்த்தமுள்ளவை. நாம் எதைப் பெறுவீர்கள் என்பதை அறிந்தால், இந்த வாழ்வில் உள்ள துன்பங்கள் சுலபமாக இருக்கும் (ரோம் XX). கடவுள் நமக்கு அசாதாரணமான பெரிய மற்றும் விலைமதிப்பற்ற வாக்குறுதிகளை அளித்திருக்கிறார்.

இங்கே ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறதா?

ஆனால் ஒரு நிமிடம் காத்திரு, நீங்கள் யோசிக்க விரும்புகிறாயா? இந்த வகையான மகிமைக்கும் அதிகாரத்திற்கும் நான் ஒருபோதும் நல்லதல்ல. நான் ஒரு சாதாரண மனிதர். பரலோகம் சரியான இடத்தில் இருந்தால், நான் அங்கு இல்லை. என் வாழ்க்கை குழம்பிவிட்டது.

அது பரவாயில்லை - கடவுளுக்குத் தெரியும், ஆனால் அவன் அவனை நிறுத்தி விடமாட்டான். அவர் உங்களுக்குத் திட்டங்களைக் கொண்டிருக்கிறார், அவர்கள் ஏற்கனவே தீர்க்கப்படக்கூடிய அத்தகைய பிரச்சினைகளுக்கு அவர் தயாராக இருக்கிறார். ஏனென்றால் எல்லா மக்களும் குழம்பிப் போயிருக்கிறார்கள்; எல்லா மக்களினதும் உயிர்கள் பாதிப்பிற்கு உட்பட்டுள்ளன, பெருமை மற்றும் சக்தியை பெற யாரும் தகுதியற்றவர்கள்.

ஆனால் பாவிகளாகிய மக்களை எப்படி காப்பாற்றுவது என்று தேவன் அறிவார் - எல்லாவற்றையும் அவர்கள் குழப்பத்தில் வைத்திருக்கிறார்கள், அவர்களை எப்படி காப்பாற்றுவது என்பது அவருக்குத் தெரியும்.

கடவுளின் திட்டம் இயேசு கிறிஸ்துவே - நம் இடத்திலேயே பாவமில்லாதவர், நம்முடைய பாவங்களுக்காக நம்முடைய பாவங்களுக்காக துன்பப்பட்டார். அவர் கடவுளுக்கு முன்பாக நம்மை பிரதிநிதித்துவம் செய்கிறார், நாம் அவரை ஏற்றுக்கொள்ள விரும்பினால் நித்திய ஜீவனை அளிப்பார்.

பாகம் XX: கடவுளின் பரிசு

நாம் அனைவரும் தோல்வியடைகிறோம், பவுல் கூறுகிறார், ஆனால் நாம் கடவுளின் கிருபையினால் நியாயப்படுத்தப்பட்டோம். இது ஒரு பரிசு! நாம் அதை சம்பாதிக்க முடியாது - கடவுள் நம் கிருபையினாலும் இரக்கத்தினாலும் நமக்கு அருள்வார்.

தங்கள் சொந்த வாழ்க்கையை சமாளிக்கக்கூடிய மக்களை காப்பாற்ற வேண்டிய அவசியமில்லை - அவர்கள் காப்பாற்றப்பட வேண்டிய சிக்கலில் உள்ளவர்கள். மீட்பு நீச்சல் வீரர்கள் தங்களை நீந்தக்கூடியவர்களை "காப்பாற்று" இல்லை - அவர்கள் மூழ்கிப்போன மக்களை காப்பாற்றுகிறார்கள். ஆன்மீக ரீதியாக நாம் அனைவரும் மூழ்கிப்போனோம். கிறிஸ்துவின் பரிபூரணத்தை நம்மில் யாரும் அணுகுவதில்லை, அவர்கள் இல்லாமல் நாம் இறந்தவர்களாக இருக்கிறோம்.

பல மக்கள் நாம் கடவுளுக்கு "போதுமானதாக" இருக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்கள் தெரிகிறது. சிலர், "நீ பரலோகத்துக்குப் போகிறாய், அல்லது தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் நித்திய ஜீவன் உண்டென்று விசுவாசிக்கிறதென்ன?" என்று சிலர் கேட்கிறார்கள். நான் இதை செய்தேன் அல்லது செய்தேன். "

உண்மை என்னவென்றால், நாம் அபத்தமாக இருப்பதால் சரியான உலகில் ஒரு இடம் சம்பாதிக்க எவ்வளவு நல்லது என்பதை நாம் ஒருபோதும் "போதுமானதாக இல்லை". நாம் தோல்வியடைந்தோம், ஆனால் கடவுளுடைய பரிசுத்தத்தினால் இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு செய்ததைக் கொண்டு நாம் நியாயப்படுத்தப்படுகிறோம்.

நல்ல படைப்புகளால் அல்ல

கடவுள் நம்மைக் காப்பாற்றினார், "நம்முடைய கிரியத்தின்படியே அல்ல, அவருடைய ஆலோசனைக்கும், கிருபையினாலேயே அல்ல" என்று பைபிள் கூறுகிறது (2, 1,9). நாம் செய்த நற்கிரியைகளை அவர் ஆசீர்வதித்தார், ஆனால் அவருடைய இரக்கத்தினாலே "(தீட்சை 3,5).

நம்முடைய செயல்கள் மிகவும் நல்லது என்றாலும், கடவுள் நம்மைக் காப்பாற்றுவதற்கான காரணம் அல்ல. எங்கள் நற்செயல்கள் நம்மை காப்பாற்ற போதுமானதாக இல்லை, ஏனெனில் நாம் சேமிக்க வேண்டும். நமக்கு இரக்கமும் கருணையும் தேவை, தேவன் இயேசு கிறிஸ்து வழியாக நமக்குக் கொடுக்கிறார்.

நல்ல நடத்தை மூலம் நித்திய ஜீவனை சம்பாதிக்க முடிந்தால், கடவுள் எப்படி நமக்குச் சொல்லியிருப்பார். கட்டளைகளுக்குக் கீழ்ப்படிந்தால் நித்திய ஜீவனை நமக்குக் கொடுப்பதாக இருந்தால், கடவுள் அப்படிச் செய்திருப்பார் என்று பவுல் கூறுகிறார்.

"உயிரைக் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சட்டம் இருந்தால் மட்டுமே, நீதி உண்மையில் சட்டத்தை விட்டு விலகும்" (கலா 20). ஆனால் சட்டத்தை நமக்கு நித்திய ஜீவனை கொடுக்க முடியாது - அதை வைத்திருந்தாலும் கூட.

"நியாயப்பிரமாணத்தினாலே நீதிமானாக்கப்பட்டால், கிறிஸ்து மரித்துப்போனார்" (கலாத்தியர்). மனிதர்கள் தங்கள் இரட்சிப்பை அடைய முடியாவிட்டால், எங்களை மீட்க ஒரு மீட்பர் தேவைப்பட மாட்டார். இயேசு பூமிக்கு வருவதற்கு, அல்லது இறந்து, உயிர்த்தெழுப்பப்படுவதற்கு அவசியமாக இருந்திருக்காது.

ஆனால் இயேசு இந்த நோக்கத்திற்காக பூமியில் வந்தார் - நமக்கு இறக்க வேண்டும். இயேசு "பலரை இரட்சிப்பதற்காக தம் உயிரை கொடுக்க" வந்தார் (மத். மீட்கும் பணிக்காகவும், விடுவிப்பதற்காகவும், நம்மை மீட்கும்பொருளாகவும் அவருடைய வாழ்க்கை இருந்தது. "கிறிஸ்து நம்மிடத்தில் மரித்தார்" என்றும், அவர் "நம்முடைய பாவங்களுக்காக மரித்தார்" என்றும் பைபிள் சொல்கிறது (ரோமர் 9: 9, 9;
1,4; 1Th 5,10).

"பாவத்தின் சம்பளம் மரணம்" என்று பவுல் ரோமர் 9 ல் கூறுகிறார், "தேவனுடைய வரம் நம்முடைய கர்த்தராகிய கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் நித்தியஜீவன்." நாம் மரணத்திற்கு தகுதியானவர்கள், ஆனால் நாம் இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையால் இரட்சிக்கப்படுகிறோம். நாம் பரிபூரணராய் இருப்பதால் கடவுளோடு வாழ நாம் தகுதியானவர்கள் அல்ல, ஆனால் கடவுள் தம்முடைய குமாரன் இயேசு கிறிஸ்து மூலமாக நம்மை காப்பாற்றுகிறார்.

இரட்சிப்பின் விவரங்கள்

பைபிள் பல வழிகளில் நம்முடைய இரட்சிப்பை விளக்குகிறது - சில சமயங்களில் நிதியியல் பயன்பாடுகளைப் பயன்படுத்துகிறது, சில சமயங்களில் பாதிக்கப்பட்டவர்கள், குடும்பம் அல்லது நண்பர்கள் ஆகியவற்றைக் குறிப்பிடுகிறது.

நிதி சொற்பொழிவு எங்களுக்கு இலவசமாக அமைக்க விலை கொடுத்தது. அவர் நமக்குக் கிடைத்த தண்டனையை (மரணத்தை) எடுத்துச் சென்றார், நாம் கடனளித்த குற்றத்தைச் செலுத்தினோம். அவர் நம்முடைய பாவத்தையும் மரணத்தையும் எடுத்து, அவருடைய நீதியையும் அவருடைய உயிரையும் திரும்பத் தருகிறார்.

கடவுள் நமக்கு இயேசுவின் பலியை ஏற்றுக்கொள்கிறார் (எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, இயேசு அதை அனுப்பியவர்), அவர் நமக்கு இயேசுவின் நீதியை ஏற்றுக்கொள்கிறார். ஆகையால், ஒருமுறை கடவுளை எதிர்த்தவர்கள் நாம் இப்போது அவருடைய நண்பர்களே (ரோம 9).

"ஒருமுறை உங்கள் தீய படைப்புகளில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக எதிரிகள் இல்லாத கூட அவரும் இப்போது எனது உடலை மரணம் மூலம், சமரசம் அவர் அவரை முன் நீங்கள் பரிசுத்த மற்றும் உத்தமனும் களங்கமற்ற முன்வைக்க என்று" (கலோனல் 1,21-22).

கிறிஸ்துவின் மரணத்தின் காரணமாக நாம் கடவுளுடைய கண்ணோட்டத்தில் பரிசுத்தமாக இருக்கிறோம். கடவுளுடைய புத்தகத்திலிருந்தே நாம் ஒரு பெரிய கடனை அடைந்தோம், பெரிய கடன் கொடுத்தோம் - நாம் செய்தவற்றால் அல்ல, ஆனால் கடவுள் செய்த காரியங்களினால் அல்ல.

கடவுள் இப்போது தம் பிள்ளைகளை அழைக்கிறார் - அவர் நம்மை ஏற்றுக்கொண்டார் (எப்ச் 1,5). "நாங்கள் கடவுளுடைய பிள்ளைகள்" (ரோம நூல்). அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் நம்முடைய தத்தெடுக்கப்பட்ட அருமையான முடிவுகளை விவரிக்கிறார்: "நாம் குழந்தைகளாக இருந்தால், நாம் வாரிசுகள், கடவுளுடைய வாரிசுகள், கிறிஸ்துவின் கூட்டு வாரிசுகள்" (வச 5). இரட்சிப்பு பரம்பரை என விவரிக்கப்படுகிறது. "அவர் வெளிச்சத்தில் புனிதர்களின் பரம்பரைக்கு உங்களை திறமையாக ஆக்கியுள்ளார்" (கொலோ. 8,16).

கடவுளுடைய தாராள மனப்பான்மை காரணமாக, அவருடைய கிருபையின் காரணமாக, நாம் ஒரு செல்வத்தைச் சுதந்தரிப்போம் - பிரபஞ்சத்தை கிறிஸ்துவோடு பகிர்ந்துகொள்வோம். மாறாக, அவர் அதை எங்களுடன் பகிர்ந்துகொள்வார், நாம் எதையாவது செய்தாலும் அல்ல, மாறாக அவர் நம்மை நேசிக்கிறார், அதை நமக்கு கொடுக்க விரும்புகிறார்.

விசுவாசத்தின் மூலம் பெறுதல்

இயேசு நமக்கு தகுதியுள்ளவர்; அவர் நம்முடைய பாவத்திற்காக தண்டிக்கப்பட்டார், ஆனால் எல்லா மக்களுடைய பாவங்களுக்கும் மட்டுமே அவர் செய்தார் (1John XXX). ஆனால் பலர் இன்னும் புரிந்து கொள்ளவில்லை. ஒருவேளை இந்த மக்கள் இரட்சிப்பின் செய்தியை இன்னும் கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டார்கள், அல்லது அவர்களிடம் எந்த விதமான உணர்ச்சியும் இல்லாத ஒரு சிதைந்த பதிலை கேட்டிருக்கலாம். சில காரணங்களால், அவர்கள் செய்தியை நம்பவில்லை.

அது இயேசு தங்கள் கடன் பணம் என்றால், அவர்களை ஒரு பெரிய வங்கி கணக்கு கொடுக்கப்பட்ட, ஆனால் அவர்கள் அதைக் கேள்விப்பட்டு அல்லது இல்லை இல்லை அது அனைத்து நம்புகிறேன், அல்லது அவர்கள் எப்போதும் எந்த கடன்களை என்று நினைக்கிறேன் வேண்டாம். அல்லது இயேசு ஒரு பெரிய கட்சியை எறிந்துவிட்டு, அவர்களை ஒரு டிக்கெட் கொடுக்கிறார், இன்னும் சிலர் வரக்கூடாது என விரும்புகிறார்கள்.

அல்லது அவர்கள் அழுக்கு வேலை யார் அடிமைகள் உள்ளன, எனவே இயேசு வந்து கூறுகிறார்: "நான் உங்கள் சுதந்திரம் விலை கொடுத்துள்ளார்கள்." சில மக்கள் இந்த செய்தியை கேட்க வேண்டாம், சில நம்பவில்லை, மற்றும் சில மாறாக, பதிலாக என்ன சுதந்திரம் கண்டுபிடிப்பதில் அழுக்கு இருப்பார் என்ற உள்ளது. ஆனால் மற்றவர்கள் அந்தச் செய்தியைக் கேட்கிறார்கள், அவர்கள் நம்புகிறார்கள், கிறிஸ்துவுடன் புதிய வாழ்க்கையைப் போல் தோன்றக்கூடியதைப் பார்க்க அழுக்கு வெளியே வரவும்.

நற்செய்தியை விசுவாசிப்பதன் மூலம் அவருடைய வார்த்தையை எடுத்து விசுவாசத்தின் மூலம் இரட்சிப்பின் செய்தி பெறப்படுகிறது. "கர்த்தராகிய இயேசுவை விசுவாசி, நீயும் உன் வீட்டாரும் இரட்சிக்கப்படுவார்கள்" (அப்போஸ்தலர் XX). நற்செய்தி "விசுவாசம் உள்ளவர்கள் அனைவருக்கும்" பயனுள்ளதாக இருக்கும் (ரோம் XX). நாம் செய்தியை நம்பவில்லை என்றால், அது எங்களுக்கு மிகவும் நல்லது செய்யாது.

இயேசுவைப் பற்றி சில உண்மைகளை மட்டுமே நம்புவதைவிட விசுவாசம் முக்கியம். உண்மைகள் நமக்கு வியத்தகு தாக்கங்களைக் கொண்டிருக்கின்றன - நாம் நம்முடைய சொந்தப் படத்தில் உருவாக்கிய வாழ்க்கையிலிருந்து நாம் விலகி, கடவுளுடைய சாயலில் நம்மை உருவாக்கியிருக்கிற கடவுளிடம் திரும்பிவிட வேண்டும்.

நாம் பாவிகளாயிருப்போமென நாம் ஒப்புக்கொள்வோம்; நித்திய ஜீவனுக்கு உரிமையுண்டு, கிறிஸ்துவின் உடன் சுதந்தரவாளிகளாக இருப்பதற்கு நாம் தகுதியற்றவர்கள் அல்ல. நாம் பரலோகத்திற்கு ஒருபோதும் "போதியதாக" இருக்க மாட்டோம் என்று ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும் - இயேசு நமக்குக் கொடுக்கும் டிக்கெட் நமக்கு விருந்தளிக்கும் போது நமக்கு நல்லது என்று நம்ப வேண்டும். அவருடைய மரணத்திற்கும் உயிர்த்தெழுதலுக்கும் அவர் நம் ஆன்மீகக் கடன்களைச் செலுத்துவதற்கு போதுமானதைச் செய்திருக்கிறார் என்று நாம் நம்ப வேண்டும். நாம் அவருடைய இரக்கத்தையும் கிருபையையும் நம்ப வேண்டும், மேலும் நுழைய வேறு வழியே இல்லை என்பதை ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும்.

ஒரு இலவச மேற்கோள்

நமது விவாதத்தில் வாழ்வின் அர்த்தத்திற்குப் போகலாம். கடவுள் ஒரு நோக்கத்திற்காக நம்மை உண்டாக்கினார் என்று சொல்கிறார், அந்த நோக்கம் அவரைப்போல் ஆக வேண்டும். நாம் கடவுளுடைய குடும்பத்தாரோடு சேர்ந்து, இயேசுவின் உடன்பிறந்த சகோதரர்களுடன் ஐக்கியப்பட்டிருக்கிறோம், குடும்பத்தில் ஒரு பங்கைப் பெறுவோம்! இது ஒரு அற்புதமான நோக்கம் மற்றும் அற்புதமான வாக்குறுதியாகும்.

ஆனால் நாங்கள் எங்கள் பங்கை செய்யவில்லை. நாம் இயேசுவைப் போல நல்லவர்களாக இல்லை - அதாவது, நாம் முழுமையடையவில்லை. நித்திய மகிமை - "வணிக" மற்ற பகுதியையும் நாங்கள் பெறுவோம் என்று நம்புவதற்கு என்ன வழி செய்கிறது? பதில் நாம் கடவுள் நம்ப வேண்டும் என்று, அவர் கூற்றுக்கள் என அவர் கருணையுள்ள மற்றும் அழகானவர் என்று. இந்த நோக்கத்திற்காக அவர் நம்மை உருவாக்கினார், அவர் இந்த நோக்கத்தை நிறைவேற்றுவார்! பவுல் இவ்வாறு கூறுகிறார்: "உன்னில் நற்செய்தியை ஆரம்பித்து வைத்தவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாள் வரைக்கும் அதை நிறைவேற்றுவார்" (பல்லாயிரம்).

இயேசு விலை கொடுத்து வேலை செய்தார், அவருடைய செய்தியையும் - பைபிளின் செய்தியையும் - நம்முடைய இரட்சிப்பு நமக்கு எதை செய்திருக்கிறது என்பதே. அனுபவம் (அத்துடன் வேதம்) நாம் நம்மை நம்ப முடியாது என்று கூறுகிறார். இரட்சிப்புக்கான ஒரே ஒரே நம்பிக்கை, கடவுள் நமக்கு எதை அளித்தாலும், கிறிஸ்துவில் நம்பிக்கை வைப்பதே ஆகும். நம்முடைய தவறுகளையும் தோல்விகளையும் அறிந்திருப்பவர், அதைச் செய்வார் என்பதால் நாம் கிறிஸ்துவைப் போல இருக்க முடியும்!

கிறிஸ்துவின் வாழ்க்கை அர்த்தமற்றது - நாம் அழுக்காக இருக்கிறோம். ஆனால் இயேசு நம் சுதந்திரத்தை வாங்கிவிட்டார் என்று நமக்கு சொல்கிறார், அவர் நம்மை சுத்தப்படுத்துகிறார், நமக்கு கட்சிக்காக இலவச டிக்கெட் தருகிறார், குடும்பத்தின் சொத்துக்களுக்கு முழு உரிமையும் அளிக்கிறார். இந்த வாய்ப்பை ஏற்றுக்கொள்ளலாம் அல்லது அதை அணைக்கலாம் மற்றும் அழுக்குடன் இருக்க முடியும்.

பாகம் XX: நீங்கள் விருந்துக்கு அழைக்கப்படுகிறீர்கள்!

இயேசு ரோம சாம்ராஜ்யத்தின் முக்கியத்துவமற்ற பகுதியாக ஒரு சிறிய கிராமத்தில் ஒரு முக்கியமற்ற தச்சனை போல தோற்றமளித்தார். ஆனால் இப்போது அவர் பரவலாக வாழ்ந்த மிக முக்கியமான நபராக கருதப்படுகிறது. சத்தியத்தில் அவர் மற்றவர்களுக்கு சேவை தனது வாழ்க்கையை கொடுத்த ஏற்றுக்கொள்கின்றது, சுய தியாகம் காதல் இந்த சிறந்த மனித ஆத்மாவின் ஆழம் ஒரு அடையும் எங்களுக்கு கடவுள் படத்தை தொடுகிறது.

அவர்கள் இருவருக்கும் தங்கள் சொந்த மகத்தான இணைப்புகளை கைவிட்டு, கடவுளுடைய ராஜ்யத்தின் வாழ்க்கையில் அதைப் பின்பற்ற விரும்பினால், உண்மையான மற்றும் முழுமையான வாழ்க்கையை மக்கள் காணலாம் என்று அவர் கற்பித்தார்.
"என்னுக்காகத் தன் ஜீவனை இழந்துபோகிறவன் அதைக் கண்டடைவான்" (மத்.

ஒரு பிரயோஜனமான வாழ்க்கை, ஒரு ஏமாற்றத்தைத் தவிர வேறொன்றுமில்லை. இயேசு நித்தியத்திற்கும், மகிழ்ச்சிக்கும், உற்சாகமூட்டும், உயிர் வாழ்கிறார். பெருமையையும் அக்கறையையும் விட்டுக்கொடுக்க அவர் எங்களை அழைக்கிறார், மேலும் உள் மன அமைதியையும் இதயத்தில் மகிழ்ச்சியையும் பெறுகிறோம்.

இயேசுவின் வழி

இயேசு தம்முடைய மகிமையில் அவரை சேருமாறு அழைக்கிறார் - ஆனால் மகிமைக்கான பயணம் மற்றவர்களிடம் விருப்பம் காட்டியதன் மூலம் மனத்தாழ்மை தேவை. நாம் இந்த வாழ்க்கையின் காரியங்களில் நம் பிடியை தளர்த்த வேண்டும், இயேசுவின் மீதுள்ள பிணைப்பை உறுதிப்படுத்துகிறோம். நாம் புதிய வாழ்வைப் பெற விரும்பினால், நாம் பழையபடி செல்ல அனுமதிக்க வேண்டும்.

நாம் இயேசுவைப்போல் இருக்க வேண்டும். ஆனால் நாங்கள் ஒரு மரியாதைக்குரிய ஹீரோவை மட்டும் நகலெடுக்கவில்லை. கிறிஸ்தவ மதம் மத சடங்குகள் அல்லது மதக் கொள்கைகளை அல்ல. இது மனிதகுலத்திற்கான கடவுளின் அன்பையும், மனிதகுலத்திற்கான அவரது உண்மைத்தன்மையையும், மனித உருவில் இயேசு கிறிஸ்துவில் காணப்பட்ட அவருடைய அன்பையும் உண்மையையும் பற்றியது.

இயேசுவில் கடவுள் தம்முடைய கிருபையை வெளிப்படுத்துகிறார்; நாம் எவ்வளவோ முயற்சி செய்தாலும் எவ்வளவு கடினமாக இருந்தாலும், நம் சொந்தம் ஒருபோதும் நல்லதல்ல என்பதை அவர் அறிவார். இயேசு நமக்கு உதவுகிறார்; இயேசுவின் பெயரால் பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மை உள்ளே வையுங்கள், உள்ளே இருந்து நம்மை மாற்றுவார். கடவுள் நம்மை போலவே இருக்கிறார், நாம் அவரைப்போல இருக்கிறோம்; நாம் நம்முடைய சொந்தமாக கடவுளாக ஆக முயற்சி செய்யவில்லை.

இயேசு நமக்கு நித்திய நித்தியத்தை அளிக்கிறார். கடவுளின் குடும்பத்தில் ஒரு பிள்ளையாக ஒவ்வொரு நபரும் ஒரு நோக்கமும் அர்த்தமும் கொண்டவர் - நித்திய வாழ்வு. நித்திய மகிமைக்காக நாம் செய்யப்பட்டு, மகிமையின் வழியாய் வழி, சத்தியம், மற்றும் ஜீவன் (இயேசு) என்ற இயேசுவே.

இயேசுவுக்கு இது ஒரு குறுக்கு வழி. அவர் பயணத்தின் இந்தப் பகுதியிலேயே சேர அழைக்கிறார். "அப்பொழுது அவர் எல்லாரையும் நோக்கி: என்னைப் பின்பற்ற விரும்புகிறவன் எவனாகிலும் தன்னை மறுதலித்து, தினந்தோறும் தன் சிலுவையை எடுத்துக்கொண்டு என்னைப் பின்பற்றக்கடவன்" (Lk 9,23). ஆனால் மகிமைக்கு உயிர்த்தெழுதல் ஒரு சிலுவையில் நடந்தது.

ஒரு பண்டிகை விருந்து

சில கதைகளில், இயேசு ஒரு விருந்துக்கு இரட்சிப்பை ஒப்பிட்டார். கெட்ட மகனைப் பற்றிய உவமையில், தந்தை வீட்டிற்கு வந்த தந்தையின் மகனுக்கு ஒரு தந்தை கொடுத்தார். "கொழுத்த கன்று கொண்டு, அதைக் கொல்லுங்கள்; நாம் சாப்பிட்டு சந்தோஷமாக இருக்கட்டும்! என் குமாரன் இறந்து உயிர்த்தெழுந்தான்; அவர் இழந்து காணப்பட்டார் "(Lk 15,23-24). இயேசு கடவுளை நோக்கி திருப்பப்பட்ட போது முழு பரலோகம் மகிழ்ச்சியடைகிறது என்பதை விளக்கும் கதையை இயேசு சொன்னார் (வி.

இயேசு ஒரு மனிதனைப் பற்றிய மற்றொரு உவமையைச் சொன்னார் (கடவுளைப் பிரதிநிதித்துவம் செய்தவர்) ஒரு "பெரிய விருந்தை ஏற்பாடு செய்தார், விருந்தாளிகளை அழைத்தார்" (லூக் 21). ஆனால் ஆச்சரியப்படும் வகையில், பலர் இந்த அழைப்பை புறக்கணித்துள்ளனர். "அவர்கள் மற்றொரு பிறகு ஒரு மன்னிப்பு தொடங்கியது" (வி. சிலர் தங்கள் பணத்தை அல்லது தங்கள் வேலையைப் பற்றி கவலைப்படுகிறார்கள்; மற்றவர்கள் குடும்ப விவகாரங்களால் திசைதிருப்பப்பட்டனர் (வி.எல்.-14,16-18). எனவே மாஸ்டர் பதிலாக ஏழை மக்கள் அழைக்கப்பட்டார் (வி.ஏ. XX).

அது இரட்சிப்புடன் உள்ளது. இயேசு அனைவருக்கும் அழைப்பு விடுக்கிறார், ஆனால் சிலர் இந்த உலகத்தின் காரியங்களுக்கு பதில் சொல்ல மிகவும் பிஸியாக இருக்கிறார்கள். ஆனால் பணம், பாலினம், ஆற்றல் மற்றும் மகிமை ஆகியவற்றைவிட முக்கியமானது, இயேசுவின் சடங்கின் உண்மையான வாழ்வைக் கொண்டாடும் ஆவலாக இருப்பதை உணர்ந்து, "ஏழை"

இயேசு ஒரு பயணத்திற்குப் போன மனிதனை (இயேசுவைச் சார்ந்தவர்) இரட்சிப்போடு ஒப்பிட்டு மற்றொரு கதைக்குச் சொன்னார். "நாட்டிலிருந்து புறப்பட்ட ஒரு மனிதனைப்போல இருக்கிறது; அவன் தன் ஊழியக்காரரை அழைத்தான்; அவர்களுக்கு அவன் சொத்தை ஒப்படைத்தான். ஒருவருக்கு ஐந்து தாலந்து வெள்ளியும் மற்ற இரண்டுபேரும் மூன்றாம் அதிகாரியைத் தமக்குக் கொடுக்கும்படி செய்து, புறப்பட்டுப் போனார்கள் "(மத் 9-10). பணம் நமக்குக் கொடுக்கும் பல காரியங்களை இந்த பணத்தை அடையாளப்படுத்தும்; இரட்சிப்பின் செய்தியை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதன் மூலம் அதை இங்கே பார்க்கலாம்.

நீண்ட நேரம் கழித்து, மாஸ்டர் திரும்பி வந்து பில்லிங் கோரினார். ஊழியர்கள் இரண்டு அவர்கள் மாஸ்டர் பணம் ஏதாவது அடைந்ததாக என்று காட்டியது, அவர்கள் பரிசாக வழங்கப்பட்டது: "அவனுடைய எஜமான் அவனை நோக்கி, சரி செய்து, நல்ல விசுவாசமான வேலைக்காரன்: நான் எவ்வளவு வேண்டுமானாலும் நீ ஒரு சில விஷயங்களை உண்மையாயிருந்தாய் செய்தீர் அமைக்க; உன் இறைவனுடைய மகிழ்ச்சியில் நீ செல்வாயாக! "(Lk 15,22).

நீங்கள் அழைக்கப்பட்டீர்கள்!

தம்முடைய மகிழ்ச்சியில் பங்கெடுப்பதற்காகவும், கடவுள் நம்மிடம் வைத்திருக்கும் நித்திய இன்பங்களை அவருடன் பகிர்ந்துகொள்ளவும் இயேசு நம்மை அழைக்கிறார். நித்தியமான, நித்தியமான, மகிமையான மற்றும் பாவமற்றவராக இருப்பதற்கு அவர் நம்மைப் போலவே நம்மை அழைக்கிறார். நாம் இயற்கைக்கு ஆற்றல் வேண்டும். நாம் இப்போது தெரிந்து கொள்ளும் அளவுக்கு மிகுந்த செல்வாக்கு, உளவுத்துறை, படைப்பாற்றல், சக்தி மற்றும் அன்பு ஆகியவற்றைக் கொண்டிருக்கிறோம்.

நாம் இதைச் சொந்தமாக செய்ய முடியாது - கடவுள் அதை நம்மால் செய்ய அனுமதிக்க வேண்டும். அழுக்கு மற்றும் அவரது புனிதமான விருந்துக்கு வெளியே வர அவரது அழைப்பை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும்.

அவருடைய அழைப்பை நீங்கள் ஏற்றுக் கொள்வீர்களா? அப்படியானால், அற்புதமான முடிவுகளை நீங்கள் காணாமல் போகலாம், ஆனால் உங்கள் வாழ்க்கை நிச்சயமாக ஒரு புதிய அர்த்தத்தையும் நோக்கத்தையும் கொண்டிருக்கும். நீங்கள் புரிந்துகொள்வீர்கள், நீங்கள் எங்கு செல்கிறீர்கள், ஏன் எங்கு செல்கிறீர்கள் என்பதைப் புரிந்துகொள்வீர்கள், நீங்கள் புதிய வலிமை, புதிய தைரியம் மற்றும் பெரும் சமாதானத்தை பெறுவீர்கள்.

இயேசு என்றென்றும் நீடிக்கும் ஒரு கட்சிக்கு நம்மை அழைக்கிறார். அழைப்பை ஏற்றுக்கொள்வீர்களா?

மைக்கேல் மோரிசன்


PDFசுவிசேஷம்