இரட்சிப்பின் நிச்சயத்தை

மன அமைதி

இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கிறவர்கள் இரட்சிக்கப்படுவார்கள் என்றும், கிறிஸ்துவின் கையிலிருந்து எதுவும் அவர்களைக் கிழிக்க மாட்டார்கள் என்றும் பைபிள் உறுதிப்படுத்துகிறது. கர்த்தருடைய எல்லையற்ற நம்பகத்தன்மையையும், நம்முடைய இரட்சிப்புக்காக இயேசு கிறிஸ்துவின் முழுமையான போதுமையையும் பைபிள் வலியுறுத்துகிறது. எல்லா மக்களிடமும் கடவுளின் நித்திய அன்பையும் அவள் வலியுறுத்துகிறாள், மேலும் விசுவாசிக்கிற அனைவரின் மீட்பிற்கும் கடவுளின் சக்தி என்று சுவிசேஷத்தை விவரிக்கிறாள். இரட்சிப்பின் இந்த உறுதிப்பாட்டைக் கொண்டுள்ளதால், விசுவாசி விசுவாசத்தில் உறுதியாக இருக்கவும், நம்முடைய கர்த்தராகிய இரட்சகராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையிலும் அறிவிலும் வளரவும் அழைக்கப்படுகிறார். (யோவான் 10,27: 29-2; 1,20 கொரிந்தியர் 22: 2-1,9; 1 தீமோத்தேயு 15,2: 6,4; 6 கொரிந்தியர் 3,16: 1,16; எபிரெயர் 4,14: 2-3,18; யோவான்; ரோமர்; எபிரெயர் ,; பேதுரு)

"நித்திய பாதுகாப்பு" பற்றி என்ன?

"நித்திய பாதுகாப்பு" என்ற கோட்பாடு இறையியல் மொழியில் "புனிதர்களின் விடாமுயற்சி" என்று அழைக்கப்படுகிறது. பொதுவான பேச்சில் இது "ஒருமுறை காப்பாற்றப்பட்டது, எப்போதும் காப்பாற்றப்பட்டது" அல்லது "ஒரு முறை ஒரு கிறிஸ்தவர், எப்போதும் ஒரு கிறிஸ்தவர்" என்ற சொற்றொடருடன் விவரிக்கப்படுகிறது.

நித்திய ஜீவனையும் தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் சுதந்தரிப்பதற்கு உயிர்த்தெழுதலுக்காக நாம் காத்திருக்க வேண்டும் என்றாலும், நாம் ஏற்கெனவே இரட்சிப்புள்ளதாக பல வேதங்கள் நமக்கு உறுதியளிக்கின்றன. புதிய ஏற்பாடு பயன்படுத்தும் சில சொற்கள் பின்வருமாறு:

எவர் நம்புகிறாரோ அவருக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டு (யோவான் 6,47) ... மகனைப் பார்த்து அவனை நம்புகிறவனுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டு; கடைசி நாளில் நான் அவரை எழுப்புவேன் (யோவான் 6,40) ... நான் அவர்களுக்கு நித்திய ஜீவனைக் கொடுக்கிறேன், அவை ஒருபோதும் அழியாது, யாரும் அவற்றை என் கையிலிருந்து கிழிக்க மாட்டார்கள் (யோவான் 10,28) ... ஆகவே கிறிஸ்து இயேசுவில் இருப்பவர்களுக்கு எந்த கண்டனமும் இல்லை (ரோமர் 8,1) ... நம்முடைய கர்த்தராகிய கிறிஸ்து இயேசுவில் இருக்கும் கடவுளின் அன்பிலிருந்து [எதுவும்] நம்மைப் பிரிக்க முடியாது (ரோமர் 8,39) ... [கிறிஸ்துவும்] உங்களை இறுதிவரை உறுதியாக வைத்திருப்பார் (1 கொரிந்தியர் 1,8) ... ஆனால் கடவுள் உண்மையுள்ளவர், உங்கள் பலத்தை முயற்சிக்க உங்களை அனுமதிக்கவில்லை (1 கொரிந்தியர் 10,13) ... உங்களில் நல்ல வேலையைத் தொடங்கியவர், அதையும் முடிப்பார் (பிலிப்பியர் 1,6) ... நாம் மரணத்திலிருந்து வாழ்க்கையில் வந்தோம் என்பதை அறிவோம் (1 யோவான் 3,14).

நித்திய பாதுகாப்புவாத கோட்பாடு இத்தகைய உத்தரவாதங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டது. ஆனால் இரட்சிப்பைப் பற்றிய மற்றொரு பக்கமும் உள்ளது. கிரிஸ்துவர் கடவுள் கருணை வீழ்ச்சி என்று எச்சரிக்கைகள் கூட தெரிகிறது.

கிறிஸ்தவர்கள் எச்சரிக்கப்படுகிறார்கள்: "அவர் நிற்கிறார் என்று நினைப்பவர் அவர் விழவில்லை என்பதைக் காணலாம்" (1 கொரிந்தியர் 10,12). இயேசு சொன்னார்: "நீங்கள் சோதிக்கப்படக்கூடாது என்று பார்த்து ஜெபியுங்கள்!" (மாற்கு 14,28), மற்றும் «அன்பு பலவற்றில் குளிர்ச்சியடையும்» (மத்தேயு 24,12). தேவாலயத்தில் சிலர் “நம்புகிறார்கள்” என்று அப்போஸ்தலன் பவுல் எழுதினார்

கப்பல் விபத்தில் சிக்கியிருக்கிறார்கள் » (1 தீமோத்தேயு 1,19). கிறிஸ்து அவளுடைய மெழுகுவர்த்தியை அகற்றி, மந்தமான லாவோடிசியர்களை அவரது வாயிலிருந்து வெளியேற்றுவார் என்று எபேசுவில் உள்ள தேவாலயம் எச்சரிக்கப்பட்டது. எபிரெயர் 10,26: 31-ல் உள்ள அறிவுரை குறிப்பாக பயங்கரமானது:

«ஏனென்றால், சத்தியத்தைப் பற்றிய அறிவைப் பெற்றபின் நாம் வேண்டுமென்றே பாவம் செய்தால், பாவங்களுக்காக வேறு எந்த தியாகமும் இல்லை, ஆனால் தீர்ப்புக்காக ஒரு பயங்கரமான காத்திருப்பு மற்றும் எதிரிகளை நுகரும் பேராசை நெருப்பு தவிர வேறொன்றுமில்லை. யாராவது மோசேயின் சட்டத்தை மீறினால், அவர் இரண்டு அல்லது மூன்று சாட்சிகள் மீது இரக்கமின்றி இறக்க வேண்டும். அவர் தேவனுடைய குமாரனை மிதித்து, உடன்படிக்கையின் இரத்தம் அசுத்தமானது என்று கருதி, அவர் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டு, கிருபையின் ஆவிக்கு புத்துயிர் அளித்தால், எவ்வளவு கடுமையான தண்டனைக்கு தகுதியானவர் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள்? பழிவாங்குவது என்னுடையது, நான் திருப்பிச் செலுத்த விரும்புகிறேன், மறுபடியும் சொன்னேன்: கர்த்தர் தம் மக்களை நியாயந்தீர்ப்பார். உயிருள்ள கடவுளின் கைகளில் விழுவது பயங்கரமானது. »

மேலும் எபிரேயர் 6,4-6 நம்மை சிந்திக்க வைக்கிறது:
«ஏனென்றால், ஒரு காலத்தில் ஞானம் பெற்று சுவைத்தவர்களுக்கு, பரலோக பரிசையும் பரிசுத்த ஆவியானவரின் பங்கையும் கொடுத்து, கடவுளின் நற்செய்தியையும் எதிர்கால உலகின் சக்திகளையும் ருசித்து, பின்னர் மனந்திரும்புதலுக்காக மீண்டும் புதுப்பிக்க வீழ்ந்துவிட்டேன். , ஏனென்றால் அவர்கள் தேவனுடைய குமாரனை மீண்டும் தங்களுக்காக சிலுவையில் அறைந்து அதை கேலி செய்கிறார்கள். »

எனவே புதிய ஏற்பாட்டில் ஒரு இரட்டை உள்ளது. பல வசனங்கள் கிறிஸ்துவுக்குள்ளிருக்கும் நித்திய இரட்சிப்பைப் பற்றி நேர்மறையானவை. இந்த இரட்சிப்பு பாதுகாப்பாக உள்ளது. ஆனால் கிறிஸ்தவர்கள் தங்கள் இரட்சிப்பை இழந்துவிடக்கூடாது என்பதில் சில எச்சரிக்கைகளால் இத்தகைய வசனங்கள் வெளிப்படுகின்றன.

நித்திய இரட்சிப்பின் கேள்வி அல்லது கிறிஸ்தவர்கள் பாதுகாப்பாக இருக்கிறார்களா - அதாவது, அவர்கள் இரட்சிக்கப்பட்டவுடன், அவர்கள் எப்பொழுதும் இரட்சிக்கப்படுகிறார்கள் - பொதுவாக எபிரெயர் 10,26: 31 போன்ற வசனங்களால் எழுகிறது, இந்த பத்தியை உற்று நோக்கலாம். இந்த வசனங்களை நாம் எவ்வாறு விளக்குவது என்பது கேள்வி. ஆசிரியர் யாருக்கு எழுதுகிறார், மக்களின் "அவநம்பிக்கையின்" தன்மை என்ன, அவர்கள் எதை ஏற்றுக்கொண்டார்கள்?

ஒட்டுமொத்தமாக எபிரேயர்களுக்கு எழுதிய கடிதத்தின் செய்தியை முதலில் பார்ப்போம். இந்த புத்தகத்தின் சாராம்சம் என்னவென்றால், கிறிஸ்துவை பாவங்களுக்கான முழுமையான தியாகமாக நம்ப வேண்டும். போட்டியாளர்கள் இல்லை. விசுவாசம் அதன் அடிப்படையில் மட்டுமே இருக்க வேண்டும். இந்த அத்தியாயத்தின் கடைசி வசனம் 26 வது வசனம் எழுப்பக்கூடிய இரட்சிப்பின் இழப்பு பற்றிய கேள்வியை தெளிவுபடுத்துகிறது: "ஆனால் நாங்கள் பின்வாங்கி கண்டனம் செய்யப்பட்டவர்களில் அல்ல, மாறாக ஆன்மாவை நம்பி காப்பாற்றுவோரின்" (வி. 26). சிலர் பின்வாங்குகிறார்கள், ஆனால் கிறிஸ்துவில் நிலைத்திருப்பவர்களை இழக்க முடியாது.

உண்மையுள்ளவர்களுக்கு அதே உறுதி எபிரெயர் 10,26 க்கு முந்தைய வசனங்களிலும் காணப்படுகிறது. கிறிஸ்தவர்கள் இயேசுவின் இரத்தத்தின் மூலம் கடவுளின் முன்னிலையில் இருப்பார்கள் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது (வி. 19). நாம் கடவுளை முழுமையான நம்பிக்கையுடன் அணுகலாம் (வி. 22). ஆசிரியர் பின்வரும் வார்த்தைகளில் கிறிஸ்தவர்களை அறிவுறுத்துகிறார்: “நம்பிக்கையின் வாக்குமூலத்தை நாம் பிடித்துக் கொள்வோம்; ஏனென்றால், அவளுக்கு வாக்குறுதியளித்த அவர் உண்மையுள்ளவர் » (வி. 23).

எபிரேயர் 6 மற்றும் 10-ல் உள்ள இந்த வசனங்களை “விலகிவிடுவது” பற்றி புரிந்து கொள்வதற்கான ஒரு வழி, வாசகர்களுக்கு அவர்களின் நம்பிக்கைகளில் உறுதியாக நிற்க ஊக்குவிப்பதற்காக கற்பனையான காட்சிகளைக் கொடுப்பதாகும். உதாரணமாக, எபிரெயர் 10,19: 39 ஐப் பார்ப்போம். கிறிஸ்துவின் மூலம், அவர் பேசும் மக்களுக்கு "சரணாலயத்திற்குள் நுழைய சுதந்திரம்" உண்டு (வி. 19). நீங்கள் "கடவுளிடம் முன்னேறலாம்" (வி. 22). ஆசிரியர் இந்த மக்களை "நம்பிக்கையின் வாக்குமூலத்தை பிடித்துக் கொண்டவர்கள்" என்று பார்க்கிறார் (வி. 23). அவர் இன்னும் அதிகமாக நேசிக்கவும் நம்பவும் அவர்களைத் தூண்ட விரும்புகிறார் (வி. 24).

இந்த ஊக்கத்தின் ஒரு பகுதியாக, என்ன நடக்கக்கூடும் என்பதற்கான ஒரு படத்தை அவர் வரைகிறார் - கற்பனையாக குறிப்பிடப்பட்ட கோட்பாட்டின் படி - யார் "வேண்டுமென்றே பாவத்தை வலியுறுத்துகிறார்கள்" (வி. 26). அப்படியிருந்தும், அவர் உரையாற்றும் நபர்கள் "அறிவொளி பெற்றவர்கள்" மற்றும் துன்புறுத்தலின் போது உண்மையாக இருந்தவர்கள் (வி. 32-33). அவர்கள் கிறிஸ்துவில் தங்கள் "நம்பிக்கையை" வைக்கிறார்கள், விசுவாசத்தில் விடாமுயற்சியுடன் இருக்க ஆசிரியர் அவர்களை ஊக்குவிக்கிறார் (வி. 35-36). கடைசியாக அவர் எழுதுகிற மக்களைப் பற்றி அவர் கூறுகிறார், நாங்கள் பின்வாங்குவோர் மற்றும் கண்டனம் செய்யப்பட்டவர்கள் அல்ல, மாறாக ஆன்மாவை நம்பி காப்பாற்றுவோர் » (வி. 39).

எபிரெயர் 6,1: 8-ல் உள்ள “விசுவாசத்திலிருந்து விலகுவது” பற்றிய எச்சரிக்கையை ஆசிரியர் எவ்வாறு முடிக்கிறார் என்பதையும் கவனிப்போம்: “அன்பர்களே, நாங்கள் இப்படிப் பேசினாலும், அது உங்களுடன் சிறப்பாக இருக்கும், நீங்கள் இரட்சிக்கப்படுவீர்கள் என்று நாங்கள் உறுதியாக நம்புகிறோம். . ஏனென்றால், உங்கள் வேலையையும், அவருடைய பெயரில் நீங்கள் காட்டிய அன்பையும் மறந்து விடுவது கடவுள் அநீதியானவர் அல்ல. (வி. 9-10). இந்த விஷயங்களை அவர் அவர்களிடம் சொன்னார் என்று ஆசிரியர் தொடர்ந்து கூறுகிறார், இதனால் அவர்கள் "நம்பிக்கையை இறுதிவரை வைத்திருக்க அதே ஆர்வத்தைக் காட்டுகிறார்கள்" (வி. 11).

நம்பிக்கையோடு பேசுவது, இயேசுவை உண்மையான விசுவாசம் கொண்ட ஒரு நபர் அதை இழக்க நேரிடும் ஒரு சூழ்நிலையைப் பற்றி பேச முடியும். ஆனால் அது சாத்தியம் இல்லை என்றால், எச்சரிக்கை பொருத்தமானது மற்றும் பயனுள்ளதா?

கிறிஸ்தவர்கள் உண்மையான உலகில் நம்பிக்கை இழக்க முடியுமா? கிறிஸ்தவர்கள் பாவங்களைச் செய்கிறார்கள் என்ற அர்த்தத்தில் "விழலாம்" (1 யோவான் 1,8: 2,2). சில சூழ்நிலைகளில் அவர்கள் மனதளவில் மந்தமானவர்களாக மாறலாம். ஆனால் இது சில சமயங்களில் கிறிஸ்துவின் மீது உண்மையான நம்பிக்கை வைத்திருப்பவர்களுக்கு "வீழ்ச்சியடைய" வழிவகுக்குமா? இது வேதத்திலிருந்து முற்றிலும் தெளிவாக இல்லை. உண்மையில், ஒருவர் கிறிஸ்துவில் "உண்மையானவராக" இருக்க முடியும், அதே நேரத்தில் "விழுவார்" என்று நாம் கேட்கலாம்.

விசுவாசிகளில் வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளபடி, தேவாலயத்தின் நிலைமை, கிறிஸ்துவிற்கு கடவுள் கொடுத்திருக்கும் உறுதியான விசுவாசம் உள்ளவர்கள் தம் கையில் இருந்து கிழிந்திருக்க முடியாது. வேறு வார்த்தைகளில் சொன்னால், ஒரு நபரின் விசுவாசம் கிறிஸ்துவில் கவனம் செலுத்துகையில், அவர் அல்லது அவள் இழக்கப்பட முடியாது. கிரிஸ்துவர் தங்கள் நம்பிக்கையை இந்த வாக்குமூலத்தை வைத்திருக்கும் வரை, அவர்களின் இரட்சிப்பு பாதுகாப்பானது.

"ஒருமுறை காப்பாற்றப்பட்டது, எப்போதும் இரட்சிக்கப்பட்டது" என்ற கோட்பாட்டைப் பற்றிய கேள்வி, கிறிஸ்துவின் மீதான நம் நம்பிக்கையை இழக்க முடியுமா என்பதோடு தொடர்புடையது. முன்னர் குறிப்பிட்டபடி, எபிரேயர்களுக்கு எழுதிய கடிதம் குறைந்தபட்சம் ஆரம்ப "விசுவாசத்தை" கொண்டிருந்த ஆனால் அதை இழக்கும் அபாயத்தில் இருக்கும் நபர்களை விவரிக்கிறது.

ஆனால் முந்தைய பத்தியில் நாம் செய்த புள்ளி நிரூபிக்கிறது. இரட்சிப்பை இழக்க ஒரே வழி இரட்சிப்பின் ஒரே வழி - இயேசு கிறிஸ்துவில் விசுவாசம்.

எபிரேயர்களுக்கு எழுதிய கடிதம் முதன்மையாக கடவுளின் இரட்சிப்பின் வேலையில் அவநம்பிக்கையின் பாவத்தை விவரிக்கிறது, அவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் நிறைவேற்றினார் (எ.கா. எபிரேயர் 1,2: 2,1; 4: 3,12-14; 3,19: 4,3; 4,14; ஐக் காண்க). எபிரேயர், அத்தியாயம் 10, 19 ஆம் வசனத்தில் இந்த கேள்வியை வியத்தகு முறையில் உரையாற்றுகிறது, இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் நமக்கு சுதந்திரமும் முழு நம்பிக்கையும் இருப்பதைக் குறிப்பிடுகிறார்.

வசனம் XXX எங்கள் நம்பிக்கையின் ஒப்புதல் வாக்குமூலத்தை கடைப்பிடிக்கும்படி நம்மை அறிவுறுத்துகிறது. நாம் நிச்சயம் பின்வருவனவற்றை அறிவோம்: எங்களது நம்பிக்கையின் ஒப்புதல் வாக்குமூலத்தை நாங்கள் வைத்திருக்கும் வரை, நாம் உறுதியாக இருக்கிறோம், நம் இரட்சிப்பை இழக்க முடியாது. இந்த வாக்குமூலத்தில், நம்முடைய பாவங்களுக்காக கிறிஸ்துவின் நல்லிணக்கத்தின் விசுவாசம், அவரில் புதிய வாழ்வுக்கான நம்பிக்கை, இந்த வாழ்நாளில் நாம் தொடர்ந்து விசுவாசம் வைப்போம்.

"ஒருமுறை சேமிக்கப்பட்டது, எப்போதும் சேமிக்கப்பட்டது" என்ற வாசகத்தைப் பயன்படுத்துபவர்களுக்கு அவர்கள் என்ன அர்த்தம் என்று பெரும்பாலும் தெளிவாகத் தெரியவில்லை. இந்த சொல் ஒரு நபர் கிறிஸ்துவைப் பற்றி சில வார்த்தைகளைச் சொன்னதால் அவர் காப்பாற்றப்பட்டார் என்று அர்த்தமல்ல. மக்கள் பரிசுத்த ஆவியானவரைப் பெறும்போது, ​​கிறிஸ்துவில் ஒரு புதிய வாழ்க்கையில் மீண்டும் பிறக்கும்போது அவர்கள் இரட்சிக்கப்படுகிறார்கள். உண்மையான விசுவாசம் கிறிஸ்துவுக்கு உண்மையுள்ளதன் மூலம் நிரூபிக்கப்படுகிறது, இதன் பொருள் நாம் இனி நமக்காக அல்ல, மீட்பருக்காக வாழ வேண்டும்.

நாம் இயேசுவில் தொடர்ந்து வாழும் வரை நாம் கிறிஸ்துவில் பாதுகாப்பாக இருக்கிறோம் என்பதே இதன் முக்கிய அம்சமாகும் (எபிரெயர் 10,19: 23). அவர்மீது விசுவாசத்தின் முழு உறுதியும் நமக்கு இருக்கிறது, ஏனென்றால் அவர் தான் நம்மைக் காப்பாற்றுகிறார். நாம் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை, கேள்வி கேட்க வேண்டும். "நான் அதை உருவாக்குவேன்?" கிறிஸ்துவில் நமக்கு பாதுகாப்பு இருக்கிறது - நாம் அவருக்கு சொந்தமானவர்கள், நாங்கள் இரட்சிக்கப்படுகிறோம், அவருடைய கையிலிருந்து எதையும் எடுக்க முடியாது.

நாம் இழந்து போகும் ஒரே வழி, நம் இரத்தத்தை உதைப்பதும், முடிவில் நமக்குத் தேவையில்லை என்பதையும், நாம் சுயநினைவு உள்ளவர்கள் என்று முடிவு செய்ய வேண்டும். அப்படியானால், எங்கள் இரட்சிப்பைப் பற்றி நாம் கவலைப்பட மாட்டோம். நாம் கிறிஸ்துவில் உண்மையுள்ளவர்களாய் இருப்போமானால், அவர் நமக்கு செய்த காரியங்களை அவர் நிறைவேற்றுவார் என்ற உறுதியும் நமக்கு இருக்கிறது.

ஆறுதலான விஷயம் இதுதான்: நம்முடைய இரட்சிப்பைப் பற்றி நாம் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை, "நான் தோல்வியுற்றால் என்ன ஆகும்?" நாங்கள் ஏற்கனவே தோல்வியுற்றோம். இயேசு தான் நம்மைக் காப்பாற்றுகிறார், அவர் தோல்வியடையவில்லை. அதை ஏற்றுக்கொள்ளத் தவற முடியுமா? ஆம், ஆனால் ஆவி தலைமையிலான கிறிஸ்தவர்களாகிய நாம் அதை ஏற்கத் தவறவில்லை. நாம் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டவுடன், பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மில் வாழ்கிறார், அவர் நம்மை அவருடைய சாயலாக மாற்றுகிறார். எங்களுக்கு மகிழ்ச்சி இருக்கிறது, பயமில்லை. நாங்கள் நிம்மதியாக இருக்கிறோம், பயப்படவில்லை.

நாம் இயேசு கிறிஸ்துவை நம்பினால், "அதைச் செய்ய முடியுமா" என்று கவலைப்படுவதை நிறுத்துகிறோம். அவர் எங்களுக்கு "அதை" செய்தார். நாங்கள் அதில் ஓய்வெடுக்கிறோம். நாங்கள் கவலைப்படுவதை நிறுத்துகிறோம். எங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை, அவரை நம்புகிறோம், நம்மை அல்ல. எனவே, நம்முடைய இரட்சிப்பை இழக்க முடியுமா என்ற கேள்வி இனி நம்மைப் பாதிக்காது. ஏன்? ஏனென்றால், இயேசு சிலுவையில் செய்த வேலையும் அவருடைய உயிர்த்தெழுதலும் நமக்குத் தேவை என்று நாங்கள் நம்புகிறோம்.

கடவுள் நம் பரிபூரண தேவையில்லை. நாம் அவரிடம் வேண்டும், அவர் கிறிஸ்துவில் விசுவாசத்தினால் ஒரு இலவச பரிசாக நமக்குக் கொடுத்தார். நம்முடைய இரட்சிப்பு நம்மை நம்பாததால் நாம் தோல்வியடைய மாட்டோம்.

சுருக்கமாக, கிறிஸ்துவில் நிலைத்திருப்பவர்களை இழக்க முடியாது என்று திருச்சபை நம்புகிறது. நீங்கள் "எப்போதும் பாதுகாப்பாக" இருக்கிறீர்கள். ஆனால் "ஒரு முறை சேமிக்கப்பட்டது, எப்போதும் சேமிக்கப்பட்டது" என்று மக்கள் கூறும்போது என்ன அர்த்தம் என்பதைப் பொறுத்தது.

முன்னறிவிப்பு பற்றிய கோட்பாட்டைப் பொறுத்தவரையில், சில வார்த்தைகளில் தேவாலயத்தின் நிலையை நாம் சுருக்கமாகச் சொல்ல முடியும். கடவுள் எப்போதும் தீர்மானிக்கப்பட்டுவிட்டார் யார் யார் இழக்கப்படும் யார் யார் இல்லை என்று நம்பவில்லை. இந்த வாழ்வில் சுவிசேஷத்தைப் பெறாத அனைவருக்கும் தேவன் நியாயமானதாகவும் நியாயமாகவும் செய்வார் என்று திருச்சபையின் கருத்தாகும். அத்தகைய மக்கள் நாம் அதே விதமாக நியாயந்தீர்க்கப்படுவார்கள், அதாவது, அவர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவின் விசுவாசத்தையும் விசுவாசத்தையும் நிலைநிறுத்தினால்.

பால் க்ரோல்


PDFஇரட்சிப்பின் நிச்சயத்தை