கிறிஸ்தவ நடத்தை

கிறிஸ்தவ நடத்தை

நம்மை நேசித்து, நமக்காகத் தம்மையே ஒப்படைத்த நம் இரட்சகரிடம் நம்பிக்கை மற்றும் அன்பான விசுவாசத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது கிறிஸ்தவ நடத்தை. இயேசு கிறிஸ்துவின் மீதான நம்பிக்கை நற்செய்தி மற்றும் அன்பின் செயல்களில் உள்ள நம்பிக்கையில் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. பரிசுத்த ஆவியின் மூலம், கிறிஸ்து தம்முடைய விசுவாசிகளின் இதயங்களை மாற்றி அவர்களை கனி கொடுக்கிறார்: அன்பு, மகிழ்ச்சி, அமைதி, விசுவாசம், பொறுமை, இரக்கம், சாந்தம், சுயக்கட்டுப்பாடு, நீதி மற்றும் உண்மை. (1. ஜோஹான்னெஸ் 3,23-இரண்டு; 4,20-இரண்டு; 2. கொரிந்தியர்கள் 5,15; கலாத்தியர்கள் 5,6.22-23; எபேசியர்கள் 5,9) 

கிறிஸ்தவத்தின் நடத்தை தரநிலைகள்

கிறிஸ்தவர்கள் மோசேயின் சட்டத்தின் கீழ் இல்லை, புதிய ஏற்பாட்டு கட்டளைகள் உட்பட எந்த சட்டத்தினாலும் நாம் இரட்சிக்கப்பட முடியாது. ஆனால் கிறிஸ்தவம் இன்னும் நடத்தையின் தரங்களைக் கொண்டுள்ளது. இது நாம் வாழும் முறையில் ஏற்படும் மாற்றங்களை உள்ளடக்கியது. அது நம் வாழ்வில் கோரிக்கைகளை வைக்கிறது. நாம் கிறிஸ்துவுக்காக வாழ வேண்டும், நமக்காக அல்ல (2. கொரிந்தியர்கள் 5,15) கடவுள் நம் கடவுள், எல்லாவற்றிலும் நம் முன்னுரிமை, நாம் வாழும் விதத்தைப் பற்றி அவர் ஏதாவது சொல்ல வேண்டும்.

இயேசு தம்முடைய சீஷர்களிடம் கடைசியாகச் சொன்ன விஷயங்களில் ஒன்று, "நான் உங்களுக்குக் கட்டளையிட்ட யாவையும் கைக்கொள்ளுங்கள்" என்று மக்களுக்குக் கற்பிப்பதாகும் (மத்தேயு 28,20) இயேசு கட்டளைகளைக் கொடுத்தார், அவருடைய சீடர்களாகிய நாமும் கட்டளைகளையும் கீழ்ப்படிதலையும் பிரசங்கிக்க வேண்டும். இந்த கட்டளைகளை இரட்சிப்பின் வழிமுறையாக அல்ல, கண்டனத்தின் நெறியாக அல்ல, ஆனால் கடவுளுடைய குமாரனிடமிருந்து அறிவுறுத்தல்களாக நாங்கள் பிரசங்கிக்கிறோம், கீழ்ப்படிகிறோம். மக்கள் அவருடைய வார்த்தைகளுக்குக் கீழ்ப்படிய வேண்டும், தண்டனைக்கு பயந்து அல்ல, மாறாக அவர்களின் இரட்சகர் அவ்வாறு கூறுகிறார் என்பதற்காக.

சரியான கீழ்ப்படிதல் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையின் இலக்காக இருக்காது; கிரிஸ்துவர் வாழ்க்கை இலக்கு கடவுள் சேர்ந்தவை ஆகும். கிறிஸ்து நம்மில் வாழும்போது நாம் கடவுளுக்கு உரியவர்களாக இருக்கிறோம், நாம் அவரில் நம்பிக்கை வைக்கும்போது கிறிஸ்துவில் நம் வாழ்வில் வாழ்கிறோம். பரிசுத்த ஆவியானவரின் மூலம் கீழ்ப்படிதலுக்காக கிறிஸ்து நம்மை வழிநடத்துகிறார்.

கடவுள் நம்மை கிறிஸ்துவின் உருவகமாக மாற்றுவார். கடவுளுடைய வல்லமையினாலும் கிருபையினாலும் நாம் பெருகிய முறையில் கிறிஸ்துவைப் போலவே இருக்கிறோம். அவருடைய கட்டளைகள் வெளிப்புற நடத்தை மட்டுமல்ல, நம் இருதயத்தின் எண்ணங்களும் நோக்கங்களும் மட்டும்தான். நம்முடைய இதயத்தின் எண்ணங்களையும் நோக்கங்களையும் பரிசுத்த ஆவியின் மாற்றும் சக்தி தேவை; எங்கள் சொந்த மனநிலையால் அதை மாற்ற முடியாது. எனவே விசுவாசத்தின் ஒரு பகுதியானது, நம்மால் மாற்றுவதற்கான அவரது வேலைகளை நிறைவேற்ற கடவுள் மீது நம்பிக்கை வைப்பதாகும்.

மிகப் பெரிய கட்டளை - கடவுளின் அன்பு - எனவே கீழ்ப்படிதலுக்கான மிகப்பெரிய உந்துதல். நாம் அவரை நேசிப்பதால் அவருக்குக் கீழ்ப்படிகிறோம், அவர் கிருபையால் நம்மைத் தம் வீட்டிற்கு அழைத்து வந்ததால் அவரை நேசிக்கிறோம். தம்முடைய நல்ல சித்தத்தின்படி சித்தத்தையும் செய்கையும் செய்ய நம்மில் கிரியை செய்பவர் தேவன் (பிலிப்பியர் 2,13).

நாம் இலக்கை அடையவில்லை என்றால் என்ன செய்வது? நிச்சயமாக, நாம் மனந்திரும்பி, மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும், அது எங்களுக்கு கிடைக்கும் என்று முழு நம்பிக்கையுடன். நாம் இதை சிறிது நேரத்திற்கு எடுத்துக்கொள்ள விரும்பவில்லை, ஆனால் நாம் எப்போதும் அதைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.

மற்றவர்கள் தோல்வியடையும் போது நாம் என்ன செய்வது? அவர்கள் தங்கள் நீதியை நிரூபிக்க நல்ல செயல்களைச் செய்ய வேண்டும் என்று நீங்கள் கண்டனம் செய்கிறீர்களா? இது மனிதப் போக்காகத் தோன்றுகிறது, ஆனால் நாம் செய்யக் கூடாது என்று கிறிஸ்து சொல்வதும் இதுதான்7,3).

புதிய ஏற்பாட்டு கட்டளைகள்

கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை எவ்வாறு இருக்கும்? புதிய ஏற்பாட்டில் பல நூறு கற்பனைகளும் உள்ளன. உண்மையான உலகில் விசுவாசத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஒரு வாழ்க்கை எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதற்கான வழிகாட்டுதலை நாம் கொண்டிருக்கவில்லை. பணக்காரர் ஏழைகளை எப்படி நடத்த வேண்டும் என்பதற்கான கட்டளைகளும் உள்ளன, கணவர்கள் எப்படி தங்கள் மனைவிகளுக்கு, ஒரு தேவாலயத்தில் நாம் எப்படி ஒன்றாக வேலை செய்ய வேண்டும் என்ற கட்டளைகளைக் கடைப்பிடிக்க வேண்டும் என்பதைப் பற்றிய கற்பனைகள் உள்ளன.

1. தெசலோனியர்கள் 5,21-22 ஒரு எளிய பட்டியலைக் கொண்டுள்ளது:

 • ஒருவருக்கொருவர் சமாதானமாக இருங்கள் ...
 • குழப்பத்தை நீக்குகிறது,
 • மயக்கமடைந்தவர்களிடம் ஆறுதல், பலவீனங்களைச் சுமத்துங்கள், அனைவருக்கும் எதிராக பொறுமையாக இருங்கள்.
 • யாரும் தீமைக்குத் தீமை செய்ய மாட்டார்கள் என்று பாருங்கள் ...
 • எப்போதும் நல்ல துரத்துகிறது ...
 • எப்பொழுதும் சந்தோஷமாக இரு;
 • நிறுத்தாதபடி ஜெபியுங்கள்;
 • எல்லாவற்றிலும் நன்றியுடன் இருக்க வேண்டும் ...
 • மனம் சோர்வடையவில்லை;
 • தீர்க்கதரிசன பேச்சு வெறுக்காது.
 • ஆனால் எல்லாம் சரிபார்க்கவும்.
 • நல்லது.
 • ஒவ்வொரு வடிவத்திலும் தீயவற்றைத் தவிர்க்கவும்.

தெசலோனிக்கேயில் உள்ள கிறிஸ்தவர்கள் பரிசுத்த ஆவியானவர் அவர்களுக்கு வழிகாட்டவும் கற்றுக்கொடுக்கவும் பவுல் அறிந்திருந்தார். கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையைப் பற்றி சில அடிப்படை அறிவுரைகள் மற்றும் நினைவுகள் தேவை என்பதை அவர் அறிந்திருந்தார். பரிசுத்த ஆவியானவர் அவர்களை பவுல் மூலமாக கற்பிக்கவும் வழிகாட்டவும் முடிவெடுத்தார். திருச்சபையின் தேவைகளை பூர்த்தி செய்யாவிட்டால், சபையிலிருந்து அவர்களை வெளியேற்றுவதற்கு பவுல் அச்சுறுத்தவில்லை - அவர் உண்மையுள்ள பாதைகள் நடக்க வழிநடத்தும் கட்டளைகளை அவர் கொடுத்தார்.

ஒத்துழையாமை எச்சரிக்கை

பால் உயர்ந்த தரங்களைக் கொண்டிருந்தார். பாவ மன்னிப்பு கிடைத்தாலும், இந்த வாழ்க்கையில் பாவத்திற்கான தண்டனைகள் உள்ளன - மேலும் சில நேரங்களில் சமூக தண்டனைகளும் இதில் அடங்கும். “சகோதரன் என்று அழைக்கப்பட்டு, விபச்சாரி, கஞ்சன், விக்கிரக ஆராதனை செய்பவன், நிந்தனை செய்பவன், குடிகாரன், கொள்ளைக்காரன் ஆகிய எவனோடும் உனக்குச் சம்பந்தமில்லை; நீங்களும் ஒருவருடன் சாப்பிடக்கூடாது" (1. கொரிந்தியர்கள் 5,11).

தேவாலயம் வெளிப்படையான, தயக்கமற்ற பாவிகளுக்கு பாதுகாப்பான புகலிடமாக மாறுவதை பவுல் விரும்பவில்லை. தேவாலயம் மீட்புக்கான ஒரு வகையான மருத்துவமனை, ஆனால் சமூக ஒட்டுண்ணிகளுக்கு "பாதுகாப்பான பகுதி" அல்ல. கொரிந்துவில் உள்ள கிறிஸ்தவர்களுக்கு பாலுறவு செய்த ஒருவரைக் கண்டிக்கும்படி பவுல் அறிவுறுத்தினார் (1. கொரிந்தியர்கள் 5,5-8) மேலும் அவர் மனந்திரும்பிய பிறகு அவரை மன்னிக்கும்படி அவளை ஊக்குவித்தார் (2. கொரிந்தியர்கள் 2,5-8).

புதிய ஏற்பாட்டில் பாவத்தைப் பற்றி நிறைய கூறப்பட்டுள்ளது மற்றும் பல கட்டளைகளை நமக்கு வழங்குகிறது. கலாத்தியர்களைப் பற்றி விரைவாகப் பார்ப்போம். சட்டத்திலிருந்து கிறிஸ்தவ சுதந்திரத்தின் இந்த அறிக்கையில், பவுல் நமக்கு சில தைரியமான கட்டளைகளையும் கொடுக்கிறார். கிறிஸ்தவர்கள் சட்டத்தின் கீழ் இல்லை, ஆனால் அவர்கள் சட்டமற்றவர்களும் இல்லை. அவர் எச்சரிக்கிறார், "விருத்தசேதனம் செய்யாதீர்கள், இல்லையெனில் நீங்கள் கிருபையிலிருந்து விழுவீர்கள்!" இது மிகவும் தீவிரமான கட்டளை (கலாத்தியர் 5,2-4). காலாவதியான சட்டத்திற்கு அடிமையாகாதே!

"சத்தியத்திற்குக் கீழ்ப்படிவதிலிருந்து அவர்களைத் தடுக்க" முயற்சிக்கும் மக்களுக்கு எதிராக கலாத்தியர்களை பவுல் எச்சரிக்கிறார் (வசனம் 7). பவுல் யூதவாதிகளுக்கு எதிராக அலையைத் திருப்பினார். அவர்கள் கடவுளுக்குக் கீழ்ப்படிவதாகக் கூறினர், ஆனால் அவர்கள் அவ்வாறு செய்யவில்லை என்று பவுல் கூறினார். இப்போது காலாவதியான ஒன்றைக் கட்டளையிட முயற்சிக்கும்போது நாம் கடவுளுக்குக் கீழ்ப்படியாமல் இருக்கிறோம்.

9 ஆம் வசனத்தில் பவுல் ஒரு வித்தியாசமான திருப்பத்தை எடுக்கிறார்: "கொஞ்சம் புளித்த மாவு முழுவதையும் புளிக்கும்." இந்த விஷயத்தில், பாவ புளிப்பு என்பது மதத்திற்கான சட்ட அடிப்படையிலான அணுகுமுறையாகும். அருள் உண்மையைப் போதிக்காவிட்டால் இந்தப் பிழை பரவும். அவர்கள் எந்தளவு மதம் சார்ந்தவர்கள் என்பதை சட்டத்தின் அடிப்படையில் பார்க்க மக்கள் எப்போதும் தயாராக இருக்கிறார்கள். கட்டுப்பாடான விதிமுறைகள் கூட நல்ல நோக்கமுள்ள மக்களிடம் சாதகமாக இருக்கும் (கொலோசியர் 2,23).

கிறிஸ்தவர்கள் விடுதலைக்கு அழைக்கப்படுகிறார்கள்-“ஆனால் சுதந்திரத்தில் நீங்கள் மாம்சத்திற்கு இடம் கொடுக்காமல் பார்த்துக் கொள்ளுங்கள்; ஆனால் அன்பினால் ஒருவருக்கு ஒருவர் சேவை செய்வர்” (கலாத்தியர் 5,13) சுதந்திரத்துடன் கடமைகளும் வருகிறது, இல்லையெனில் ஒருவரின் "சுதந்திரம்" மற்றொருவரின் சுதந்திரத்தில் தலையிடும். பிரசங்கம் செய்வதன் மூலம் மற்றவர்களை அடிமைத்தனத்திற்கு இட்டுச் செல்லவோ, தனக்கென ஒரு பின்தொடர்வதைப் பெறவோ அல்லது கடவுளின் மக்களைப் பண்டமாக்கவோ யாருக்கும் சுதந்திரம் இருக்கக்கூடாது. இத்தகைய பிரிவினை மற்றும் கிறிஸ்தவத்திற்கு விரோதமான நடத்தை அனுமதிக்கப்படாது.

எங்கள் பொறுப்பு

“முழு நியாயப்பிரமாணமும் ஒரே வார்த்தையில் நிறைவேறுகிறது,” என்று 14-ம் வசனத்தில் பவுல் கூறுகிறார்: “உன்னிடத்தில் அன்புகூருவதுபோல உன் அயலானையும் நேசி!” இது ஒருவருக்கொருவர் நம் பொறுப்பை சுருக்கமாகக் கூறுகிறது. எதிர் அணுகுமுறை, ஒருவரின் சொந்த நலனுக்காகப் போராடுவது, உண்மையில் சுய அழிவு (வ. 15)

"ஆவியில் வாழுங்கள், மாம்சத்தின் இச்சைகளை நிறைவேற்றமாட்டீர்கள்" (வச. 16). ஆவி நம்மை அன்பிற்கு வழிநடத்தும், சுயநலத்திற்கு அல்ல. சுயநல எண்ணங்கள் மாம்சத்திலிருந்து வருகின்றன, ஆனால் கடவுளின் ஆவி சிறந்த எண்ணங்களை உருவாக்குகிறது. “ஏனென்றால், மாம்சம் ஆவிக்கு விரோதமாகவும், ஆவி மாம்சத்துக்கு விரோதமாகவும் கலகம் செய்கிறது; அவை ஒன்றுக்கொன்று எதிரானவை...” (வச. 17). ஆவிக்கும் மாம்சத்திற்கும் இடையிலான இந்த மோதலால், சில சமயங்களில் நாம் விரும்பாவிட்டாலும் பாவம் செய்கிறோம்.

அப்படியானால் தீர்வு என்ன, எளிதில் பாதிக்கக்கூடிய பாவங்களுக்காக? சட்டம் திரும்ப இல்லை!
"ஆனால் ஆவியானவர் உங்களை ஆளினால், நீங்கள் நியாயப்பிரமாணத்திற்குக் கீழ்ப்பட்டவர்களல்ல" (வசனம் 18). நம் வாழ்வின் அணுகுமுறை வேறு. நாம் ஆவியானவரைப் பார்க்கிறோம், ஆவியானவர் கிறிஸ்துவின் கட்டளைகளை வாழ்வதற்கான விருப்பத்தையும் ஆற்றலையும் நம்மில் வளர்க்கும். வண்டியின் முன் குதிரையை வைத்தோம்.

நாம் முதலில் இயேசுவை நோக்கிப் பார்க்கிறோம், அவருடைய கட்டளைகளை நாம் அவருடன் தனிப்பட்ட விசுவாசத்தின் பின்னணியில் பார்க்கிறோம், "கீழ்ப்படிந்திருக்க வேண்டும் அல்லது நாம் தண்டிக்கப்படுவோம்" என்ற விதிகளாக அல்ல.

கலாத்தியர் 5ல் பவுல் பலவிதமான பாவங்களைப் பட்டியலிடுகிறார்: “விபச்சாரம், அசுத்தம், காழ்ப்புணர்ச்சி; உருவ வழிபாடு மற்றும் சூனியம்; பகை, சண்டை, பொறாமை, கோபம், சண்டைகள், கருத்து வேறுபாடு, பிளவுகள் மற்றும் பொறாமை; குடிப்பதும், உண்பதும், போன்றவை” (வச. 19-21). இவற்றில் சில நடத்தைகள், சில மனப்பான்மைகள், ஆனால் அனைத்தும் சுயநலம் மற்றும் பாவ இதயத்திலிருந்து உருவாகின்றன.

பவுல் ஆணித்தரமாக நம்மை எச்சரிக்கிறார்: "...இவைகளைச் செய்கிறவர்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்தைச் சுதந்தரிப்பதில்லை" (வசனம் 21). இது கடவுளின் வழி அல்ல; நாம் இப்படி இருக்க விரும்பவில்லை; தேவாலயம் இப்படி இருக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் விரும்பவில்லை...

இந்த பாவங்கள் அனைத்திற்கும் மன்னிப்பு கிடைக்கும் (1. கொரிந்தியர்கள் 6,9-11). பாவத்திற்கு திருச்சபை கண்ணை மூடிக்கொள்ள வேண்டும் என்று இது அர்த்தப்படுத்துகிறதா? இல்லை, தேவாலயம் அத்தகைய பாவங்களுக்கு ஒரு போர்வை அல்லது பாதுகாப்பான புகலிடமாக இல்லை. தேவாலயம் என்பது அருளும் மன்னிப்பும் வெளிப்படுத்தப்படும் மற்றும் வழங்கப்பட்ட இடமாக இருக்க வேண்டும், பாவம் கட்டுப்பாடில்லாமல் பரவ அனுமதிக்கப்படும் இடமாக இல்லை.

"ஆனால் ஆவியின் கனியோ அன்பு, மகிழ்ச்சி, அமைதி, பொறுமை, தயவு, நற்குணம், விசுவாசம், சாந்தம், கற்பு" (கலாத்தியர் 5,22-23) இது கடவுளுக்கு அர்ப்பணித்த இதயத்தின் விளைவு. "ஆனால் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குரியவர்கள் தங்கள் மாம்சத்தை அதின் இச்சைகளையும் இச்சைகளையும் சிலுவையில் அறைந்தார்கள்" (வச. 24). ஆவியானவர் நம்மில் வேலை செய்வதால், மாம்சத்தின் கிரியைகளை நிராகரிக்கும் விருப்பத்திலும் சக்தியிலும் நாம் வளர்கிறோம். கடவுளின் செயல்களின் பலனை நாம் நமக்குள் சுமக்கிறோம்.

பவுலின் செய்தி தெளிவாக உள்ளது: நாங்கள் சட்டத்தின் கீழ் இல்லை - ஆனால் நாங்கள் சட்டமற்றவர்கள் அல்ல. நாம் கிறிஸ்துவின் அதிகாரத்தின் கீழ், அவருடைய சட்டத்தின் கீழ், பரிசுத்த ஆவியின் வழிநடத்துதலின் கீழ் இருக்கிறோம். நம் வாழ்க்கை நம்பிக்கையை அடிப்படையாகக் கொண்டது, அன்பால் தூண்டப்படுகிறது, மகிழ்ச்சி, அமைதி மற்றும் வளர்ச்சியால் வகைப்படுத்தப்படுகிறது. "ஆவியில் நடந்தால் நாமும் ஆவியில் நடப்போம்" (வச. 25).

ஜோசப் டக்க்


PDFகிறிஸ்தவ நடத்தை