கிரிஸ்துவர் சப்பாத்

கிரிஸ்துவர் சப்பாத்

கிறிஸ்தவ சப்பாத் என்பது இயேசு கிறிஸ்துவில் உள்ள வாழ்க்கை, இதில் ஒவ்வொரு விசுவாசியும் உண்மையான ஓய்வைக் காண்கிறார்கள். பத்து கட்டளைகளில் இஸ்ரேல் கட்டளையிட்ட வாராந்திர ஏழாவது நாள் ஓய்வுநாள், உண்மையான யதார்த்தத்தின் அடையாளமாக நம்முடைய கர்த்தரும் இரட்சகருமான இயேசு கிறிஸ்துவின் உண்மையான யதார்த்தத்தை சுட்டிக்காட்டும் நிழலாக இருந்தது. (எபிரேயர் 4,3.8-10; மத்தேயு 11,28-இரண்டு; 2. மோசே 20,8: 11; கோலோச்சியர்கள் 2,16-17)

கிறிஸ்துவில் இரட்சிப்பைக் கொண்டாடுங்கள்

கடவுள் நமக்கு செய்துள்ள கிருபையான செயல்களுக்கு நம்முடைய வழிபாடு வழிபாடு. இஸ்ரேல் மக்களுக்கு, யாத்திராகமம், எகிப்திலிருந்து வெளியேறுவதற்கான அனுபவம் வழிபாட்டின் மையமாக இருந்தது - கடவுள் அவர்களுக்காக செய்தவை. கிறிஸ்தவர்களுக்கு, நற்செய்தி என்பது வணக்கத்தின் மையமாக இருக்கிறது - இது எல்லா விசுவாசிகளுக்கும் கடவுள் செய்திருக்கின்றது. கிரிஸ்துவர் வழிபாட்டில் நாம் அனைத்து மனிதர்கள் இரட்சிப்பு மற்றும் மீட்பதற்காக இயேசு கிறிஸ்துவின் வாழ்க்கை, மரணம் மற்றும் உயிர்த்தெழுதல் கொண்டாட மற்றும் பகிர்ந்து.

இஸ்ரேலுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வழிபாட்டு முறை அவர்களுக்கு குறிப்பாக இருந்தது. இஸ்ரவேல் ஜனங்களை இஸ்ரவேல் ஜனங்களை எகிப்திலிருந்து வழிநடத்தினார், வாக்குப்பண்ணப்பட்ட தேசத்திற்குக் கொண்டு வந்தபோது அவர்களுக்கு செய்த எல்லாவற்றிற்கும் கடவுளுக்கு நன்றி செலுத்துவதற்காகவும் கடவுளுக்கு நன்றி செலுத்துவதற்காகவும் கடவுள் கொடுத்தார்.

கிறிஸ்தவ வழிபாட்டிற்கு இஸ்ரேலின் பழைய ஏற்பாட்டு கடவுளின் அனுபவங்களை அடிப்படையாகக் கொண்ட விதிமுறைகள் தேவையில்லை, மாறாக நற்செய்திக்கு பதிலளிக்கிறது. அதேபோல், நற்செய்தியின் "புதிய திராட்சரசம்" "புதிய பாட்டில்களில்" ஊற்றப்பட வேண்டும் என்று நாம் கூறலாம் (மத்தேயு 9,17) பழைய உடன்படிக்கையின் "பழைய தோல்" நற்செய்தியின் புதிய திராட்சரசத்தைப் பெறுவதற்குப் பொருத்தப்படவில்லை (எபிரெயர் 1 கொரி.2,18-24).

புதிய வடிவங்கள்

இஸ்ரேல் சேவை இஸ்ரேலுக்கு விதிக்கப்பட்டிருந்தது. அவர் கிறிஸ்துவின் வருகை வரை நீடித்தார். அப்போதிருந்து, கடவுளுடைய மக்கள் புதிய வணக்கத்தை பிரதிபலித்த புதிய வழிவகைகளை தங்கள் வணக்கத்தை வெளிப்படுத்தியுள்ளனர் - இது இயேசு கிறிஸ்துவைப் பற்றிக் கொண்ட புதிய வல்லமை. கிறிஸ்துவின் வழிபாடு இயேசு கிறிஸ்துவின் உடலிலும் இரத்தத்திலும் மறுபடியும் பங்கு பெறுவதை மையமாகக் கொண்டுள்ளது. மிக முக்கியமான கூறுகள்:

 • கிறிஸ்துவின் கட்டளையின்படி, கடவுளின் விருந்து கொண்டாட்டம், நற்கருணை (அல்லது நன்றி) மற்றும் ஒற்றுமை என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.
 • வேதவாக்கியம்: கடவுளுடைய அன்பையும் அவருடைய வாக்குறுதிகளையும், குறிப்பாக இரட்சகராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வாக்குறுதியையும் நாம் ஆராய்வதும், கடவுளுடைய வார்த்தையின் மீது நமக்கு உணவளிக்கும் புத்திமதிகளையும் கவனிப்பதும்.
 • ஜெபங்களும் பாடல்களும்: விசுவாசத்தில் நாம் கடவுளிடம் ஜெபம் செய்கிறோம், தாழ்மையோடு நம்முடைய பாவங்களையும் கௌரவத்தையும் மனந்திரும்பி, மகிழ்ச்சியுடன், நன்றியுள்ள வணக்கத்தில் அவரை துதிப்போம்.

உள்ளடக்கத்திற்கு இலக்கு

கிறிஸ்தவ வணக்கம் முதன்மையாக உள்ளடக்கம் மற்றும் அர்த்தத்தை மையமாகக் கொண்டது, சாதாரண அல்லது தற்காலிக அடிப்படையிலானது அல்ல. ஆகையால், கிறிஸ்தவ வணக்கம் வாரம் அல்லது பருவத்தின் ஒரு குறிப்பிட்ட நாளுக்கு கட்டுப்படுவதில்லை. கிரிஸ்துவர் ஒரு குறிப்பிட்ட நாள் அல்லது பருவத்தில் வேண்டும் தேவையில்லை. ஆனால், கிறிஸ்துவின் வாழ்க்கை மற்றும் வேலையில் முக்கியமான கட்டங்களைக் கொண்டாடும்படி கிறிஸ்தவர்கள் சிறப்பு பருவங்களை தேர்ந்தெடுக்கலாம்.

அதேபோல், கிறிஸ்தவர்கள் தங்கள் பொதுவான வழிபாட்டிற்காக வாரத்தில் ஒரு நாள் "ஒதுக்கீடு" செய்கிறார்கள்: அவர்கள் கடவுளை மகிமைப்படுத்த கிறிஸ்துவின் உடலாக ஒன்று கூடுகிறார்கள். பெரும்பாலான கிறிஸ்தவர்கள் தங்கள் வழிபாட்டிற்காக ஞாயிற்றுக்கிழமையைத் தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள், மற்றவர்கள் சனிக்கிழமை, இன்னும் சிலர் மற்ற நேரங்களில் கூடுகிறார்கள் - உதாரணமாக புதன்கிழமை மாலை.

வணக்கத்திற்கான ஒரு வழக்கமான சேகரிப்பே தினமாக ஞாயிற்றுக்கிழமை தேர்ந்தெடுப்பதன் மூலம் கிறிஸ்தவர்கள் பாவம் செய்கிறார்கள் என்ற கருத்து ஏழாவது நாள் அட்வென்டிஸ்ட் போதனைக்கு மாத்திரமே. ஆனால் அதற்கு பைபிளில் எந்த ஆதாரமும் இல்லை.

முக்கிய நிகழ்வுகள் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது. இது ஏழாவது நாள் அட்வென்டிஸ்ட்ஸைப் பற்றி ஆச்சரியப்படலாம், ஆனால் சுவிசேஷங்கள் ஞாயிறன்று நடந்த முக்கியமான சம்பவங்களை வெளிப்படையாக வெளிப்படுத்துகின்றன. இதைப் பற்றி மேலும் விரிவாகப் பார்ப்போம்: ஞாயிற்றுக்கிழமை கிறிஸ்தவர்கள் தங்கள் சேவையில் கலந்துகொள்ள வேண்டிய அவசியமில்லை, ஆனால் ஞாயிற்றுக்கிழமை கூட்டத்தை ஞாயிற்றுக்கிழமை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டாம்.

இயேசு சிலுவையில் அறையப்பட்ட முதல் ஞாயிறு அன்று இயேசுவின் சீடர்கள் சந்தித்ததாகவும், அவர்களுக்கு இயேசு தோன்றியதாகவும் யோவான் நற்செய்தி கூறுகிறது (யோவான் 20,1:2). நான்கு சுவிசேஷங்களும் இயேசுவின் மரித்தோரிலிருந்து உயிர்த்தெழுதல் ஞாயிற்றுக்கிழமை அதிகாலை கண்டுபிடிக்கப்பட்டது என்று தொடர்ந்து தெரிவிக்கின்றன8,1; மார்க் 16,2; லூக்கா 24,1; ஜான் 20,1).

இந்த நிகழ்வுகள் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில், அதாவது ஞாயிற்றுக்கிழமை நடந்தது என்று குறிப்பிட நான்கு முக்கிய நற்செய்தியாளர்கள் முக்கியமாக கருதுகின்றனர். அத்தகைய விவரங்களை அவர்கள் முன்வைத்திருக்கலாம், ஆனால் அவர்கள் அவ்வாறு செய்யவில்லை. ஞாயிறு அன்று இயேசு உயிர்த்தெழுந்த மேசியாவாக வெளிப்படுத்தினார் என்று சுவிசேஷங்கள் சுட்டிக்காட்டுகின்றன - முதல் காலை, மதியம், மாலை கடைசி. இந்த ஞாயிறு நற்செய்தி வாசகங்களின் பார்வையில், சுவிசேஷகர்கள், எந்தவொரு சந்தர்ப்பத்திலும் பயமுறுத்தப்படவில்லை; இவை அனைத்தும் [முதல்] வார இறுதி நாட்களில் நடந்தன என்பதை தெளிவுபடுத்த வேண்டும்.

எம்மாவுக்கும் வழி

உயிர்த்தெழுதல் எந்த நாளில் நடந்தது என்று இன்னும் சந்தேகம் உள்ள எவரும் லூக்கா நற்செய்தியில் இரண்டு "எம்மாஸ் சீடர்கள்" பற்றிய தெளிவற்ற கணக்கைப் படிக்க வேண்டும். இயேசு மரித்தோரிலிருந்து "மூன்றாம் நாளில்" உயிர்த்தெழுவார் என்று தீர்க்கதரிசனம் சொல்லியிருந்தார் (லூக்கா 9,22; 18,33; 24,7).

அந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை—பெண்கள் இயேசுவின் காலி கல்லறையைக் கண்டுபிடித்த நாள்—உண்மையில் “மூன்றாம் நாள்” என்று லூக்கா தெளிவாகப் பதிவு செய்கிறார். பெண்கள் இயேசுவின் உயிர்த்தெழுதலை ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை ஸ்தாபித்தார்கள் என்று அவர் தெளிவாகச் சுட்டிக்காட்டுகிறார் (லூக்கா 24,1-6), சீடர்கள் "அதே நாளில்" (லூக்கா 24,13) எம்மாவுக்குச் சென்றார், அது "மூன்றாம் நாள்" (லூக்கா 2 கொரி4,21) தான் மரித்தோரிலிருந்து உயிர்த்தெழுப்பப்படுவேன் என்று இயேசு சொன்ன நாள் (லூக்கா 24,7).

இயேசு சிலுவையில் அறையப்பட்ட முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமை பற்றி சுவிசேஷகர்கள் சில முக்கியமான விஷயங்களை நமக்கு நினைவுகூரலாம்:

 • இயேசு மரித்தோரிலிருந்து எழுப்பப்பட்டார் (லூக்கா 24,1-8வது. 13. 21).
 • இயேசு "அப்பத்தை உடைத்தபோது" அடையாளம் காணப்பட்டார் (லூக்கா 2 கொரி4,30-31. 34-35).
 • சீடர்கள் சந்தித்தனர், இயேசு அவர்களிடம் வந்தார் (லூக்கா 24,15. 36; ஜான் 20,1. 19) சிலுவையில் அறையப்பட்ட பின்னர் இரண்டாவது ஞாயிற்றுக்கிழமை சீடர்களும் கூடினர் என்றும், இயேசு மீண்டும் "அவர்களிடையே நடந்தார்" (யோவான் 20,26) என்றும் ஜான் தெரிவிக்கிறார்.

ஆரம்ப தேவாலயத்தில்

அப்போஸ்தலர் 20,7ல் லூக்கா பதிவுசெய்துள்ளபடி, ஞாயிறு அன்று கூடியிருந்த துரோவா சபைக்கு பவுல் "அப்பம் பிட்டு" பிரசங்கித்தார். இல் 1. கொரிந்தியர் 16,2 கொரிந்துவில் உள்ள தேவாலயத்தையும் கலாத்தியாவில் உள்ள தேவாலயங்களையும் பவுல் கோரினார் (16,1) ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் ஜெருசலேமில் பசியால் வாடும் சமூகத்திற்காக நன்கொடை அளிப்பது.

சபை ஞாயிற்றுக்கிழமை கூட வேண்டும் என்று பவுல் கூறவில்லை. ஆனால் ஞாயிற்றுக்கிழமை கூட்டங்கள் அசாதாரணமானது அல்ல என்று அவரது கோரிக்கை தெரிவிக்கிறது. வாரந்தோறும் நன்கொடைக்கான காரணத்தை "நான் வந்ததும் வசூல் மட்டும் நடக்காது" (1. கொரிந்தியர் 16,2) பாரிஷனர்கள் ஒவ்வொரு வாரமும் ஒரு கூட்டத்தில் தங்கள் நன்கொடையைச் செய்யாமல், பணத்தை வீட்டில் ஒதுக்கி வைத்திருந்தால், அப்போஸ்தலன் பவுல் வந்தபோதும் ஒரு வசூல் தேவைப்படும்.

கிறிஸ்தவர்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை சந்திப்பது அசாதாரணமானது அல்ல என்பதை நாம் உணர்ந்துகொள்ளும் வகையில் இந்தப் பகுதிகள் மிகவும் இயல்பாகப் படித்தன, அல்லது அவர்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை கூட்டங்களில் "அப்பம் உடைப்பது" (பவுல் சாக்ரமெண்டுடன் பயன்படுத்திய ஒரு வெளிப்பாடு) வழக்கத்திற்கு மாறானது அல்ல என்பதை நாம் புரிந்துகொள்கிறோம். 1. கொரிந்தியர்கள் 10,16-17).

ஆகையால், கடவுளுடைய ஆவியால் ஏவப்பட்ட புதிய ஏற்பாட்டாளர்கள், ஞாயிறு அன்று இயேசு எழுந்திருப்பதை அறிந்துகொள்ள வேண்டுமென்று வேண்டுமென்றே வேண்டுமென்று விரும்புகிறோம். ஞாயிற்றுக்கிழமை பக்தர்கள் சிலர் ரொட்டி உடைக்க வேண்டுமெனில் அவர்கள் மனசாட்சியும் இல்லை. கிறிஸ்தவர்கள் ஞாயிறு வணக்கத்திற்காக ஒன்றுசேர்ப்பதற்காக குறிப்பாக சொல்லப்படவில்லை, ஆனால் இந்த உதாரணங்கள் காட்டுவதுபோல், இதைப் பற்றி நியாயமற்ற காரணங்கள் எதுவும் இல்லை.

சாத்தியமான ஆபத்துகள்

மேலே கூறப்பட்டுள்ளபடி, கடவுளோடு தங்கள் கூட்டுறவுகளை கொண்டாட கிறிஸ்துவின் சரீரமாக ஞாயிற்றுக்கிழமை கிறிஸ்தவர்கள் ஒன்றுசேரும் நல்ல காரணங்கள் இருக்கின்றன. ஆகையால், ஞாயிற்றுக்கிழமையன்று கிரிஸ்துவர் ஞாயிறன்று தேர்ந்தெடுக்க வேண்டுமா? எண் கிறிஸ்தவ விசுவாசம் சில நாட்களில் அல்ல, ஆனால் கடவுளிலும் அவருடைய மகன் இயேசு கிறிஸ்துவிலும் உள்ள நம்பிக்கையிலும் இல்லை.

பரிந்துரைக்கப்படும் விடுமுறை நாட்களில் மற்றொரு குழுவினரை பதிலாக மாற்றுவது தவறு. கிரிஸ்துவர் நம்பிக்கை மற்றும் வழிபாடு பரிந்துரைக்கப்படும் நாட்கள் பற்றி அல்ல, ஆனால் எங்கள் தந்தையின் மற்றும் எங்கள் இறைவன் மற்றும் இரட்சகராக இயேசு கிறிஸ்து அங்கீகரித்து மற்றும் அன்பு பற்றி.

வழிபாட்டிற்காக மற்ற விசுவாசிகளுடன் எந்த நாளைக் கூடிவருவது என்பதைத் தீர்மானிக்கும்போது, ​​சரியான பகுத்தறிவுடன் நம் முடிவை எடுக்க வேண்டும். இயேசுவின் கட்டளை “எடுங்கள், உண்ணுங்கள்; இது என் உடல்” மற்றும் “எல்லாவற்றிலிருந்தும் குடிக்கவும்” என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட நாளுடன் பிணைக்கப்படவில்லை. ஆயினும்கூட, ஆரம்பகால திருச்சபையின் தொடக்கத்திலிருந்து, புறஜாதி கிறிஸ்தவர்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை கிறிஸ்துவின் ஐக்கியத்தில் கூடுவது ஒரு பாரம்பரியமாக இருந்து வருகிறது, ஏனென்றால் ஞாயிற்றுக்கிழமை இயேசு மரித்தோரிலிருந்து உயிர்த்தெழுப்பப்பட்டதாக வெளிப்படுத்திய நாள்.

சப்பாத்தின் கட்டளையையும் அதிலுள்ள மோசேயின் சட்டத்தையும் இயேசுவின் மரணத்தையும் உயிர்த்தெழுதலையும் முடித்தார். ஞாயிற்றுக்கிழமை சப்பாத்தின் வடிவத்தில் அதைப் பிடுங்கவோ அல்லது மறுபடியும் மறுபடியும் முயற்சி செய்யவோ, இயேசு கிறிஸ்துவைப் பற்றிய கடவுளுடைய வெளிப்பாட்டை பலவீனப்படுத்துவதாக அர்த்தப்படுத்துகிறது. இது அவருடைய வாக்குறுதிகளின் நிறைவேற்றமாகும்.

கிறிஸ்தவர்கள் ஓய்வுநாளை கடைப்பிடிக்க வேண்டுமென கடவுள் எதிர்பார்க்கிறார் அல்லது மோசேயின் சட்டத்திற்கு கீழ்ப்படியும்படி கட்டாயப்படுத்த வேண்டும் என்ற கருத்தை, கிறிஸ்துவில் கிறிஸ்துவைக் குறித்து நாம் சொல்ல விரும்பும் மகிழ்ச்சியை முழுமையாக கிறிஸ்தவர்கள் அனுபவிக்க மாட்டார்கள். கடவுள் நம்மை மீட்டுக் கொள்ளும் வேலையில் நம்பிக்கை வைக்கவும், நம் மீதமிருந்தும் ஆறுதலையும் பெறவும் விரும்புகிறார். நம்முடைய இரட்சிப்பும் நம்முடைய வாழ்க்கையும் அவருடைய இரக்கத்தில்தான் உள்ளன.

குழப்பம்

வாராந்திர சப்பாத் கிறிஸ்தவர்களுக்கு கடவுளின் புனித நாள் என்ற கருத்தை நாங்கள் சவால் செய்கிறோம் என்று எழுத்தாளர் தனது அதிருப்தியை வெளிப்படுத்தும் கடிதம் எப்போதாவது எங்களுக்கு வருகிறது. யார் என்ன சொன்னாலும் "மனிதர்களை விட கடவுளுக்கு" கீழ்ப்படிவோம் என்று அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.

கடவுளுடைய சித்தத்தைச் சிந்திப்பதைச் செய்ய முயற்சி எடுப்பது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டும்; கடவுள் நம்மை உண்மையில் நமக்கு என்ன தேவை என்று தவறாக வழிநடத்துகிறது. Sabbatarians இன் கடுமையாக குறிப்பிடப்படும் தண்டனை, கடவுளுக்கு கீழ்ப்படிதல் வாராந்திர சப்பாத்தின் பரிசுத்தப்படுவதையும் அதாவது, தெளிவாக குழப்பம் காட்டுகிறது மற்றும் தவறுகள் சிந்தனையற்ற கிரிஸ்துவர் கீழ் சப்பாத்தின் கீப்பர்கள் பார்வையில் ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

முதலாவதாக, சப்பாத் கோட்பாடு கடவுளுக்குக் கீழ்ப்படிவது என்றால் என்ன என்பதைப் பற்றிய பைபிளுக்கு மாறான புரிதலை அறிவிக்கிறது, இரண்டாவதாக, கிறிஸ்தவ விசுவாசத்தின் செல்லுபடியை தீர்மானிப்பதற்கான அளவுகோல்களுக்கு கீழ்ப்படிதல் பற்றிய இந்த புரிதலை உயர்த்துகிறது. இதன் விளைவு என்னவென்றால், புதிய ஏற்பாட்டு போதனையின்படி தவறானது என்ற கட்டளைக்குக் கீழ்ப்படிய வேண்டும் என்று ஒருவர் நினைப்பதால், கிறிஸ்துவின் உடலில் பிளவுகளை ஏற்படுத்தும் கடவுளைப் பற்றிய ஒரு புரிதல் - "மற்றவர்களுக்கு எதிராக நாங்கள்" - உருவாகியுள்ளது.

வாராந்திர ஓய்வுநாளை உண்மையாகக் கடைப்பிடிப்பது கடவுளுக்குக் கீழ்ப்படிவதற்கான ஒரு கேள்வி அல்ல, ஏனென்றால் வாராந்திர ஓய்வுநாளைக் கடைப்பிடிக்க வேண்டும் என்று கடவுள் கிறிஸ்தவர்களைக் கோரவில்லை. கடவுள் நம்மை நேசிக்கச் சொல்கிறார், மேலும் கடவுள் மீதான நமது அன்பு வாராந்திர ஓய்வுநாளைக் கடைப்பிடிப்பதன் மூலம் தீர்மானிக்கப்படுவதில்லை. இயேசு கிறிஸ்து மீது நாம் வைத்திருக்கும் நம்பிக்கை மற்றும் சக மனிதர்கள் மீது நாம் கொண்ட அன்பினால் தீர்மானிக்கப்படுகிறது (1. ஜோஹான்னெஸ் 3,21-இரண்டு; 4,19-21) பைபிள் சொல்கிறது, ஒரு புதிய உடன்படிக்கை மற்றும் ஒரு புதிய சட்டம் (எபிரேயர் 7,12; 8,13; 9,15).

கிரிஸ்துவர் ஆசிரியர்கள் கிரிஸ்துவர் நம்பிக்கை செல்லுபடியாகும் ஒரு அளவுகோல் என வாராந்திர சப்பாத்தின் பயன்படுத்த அது தவறு. கிறிஸ்தவ சபை கிறிஸ்தவ மனசாட்சியை அழிவுகரமான சட்டப்பூர்வமாக சுமத்துகிறது, சுவிசேஷத்தின் சத்தியத்தையும் வல்லமையையும் களைந்து, கிறிஸ்துவின் உடலில் பிளவுகளை ஏற்படுத்துகிறது.

தெய்வம் அமைதி

மக்கள் நற்செய்தியை நம்பவும் நேசிக்கவும் கடவுள் எதிர்பார்க்கிறார் என்று பைபிள் கூறுகிறது (யோவான் 6,40; 1. ஜோஹான்னெஸ் 3,21-இரண்டு; 4,21; 5,2) மக்கள் அனுபவிக்கும் மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சி என்னவென்றால், அவர்கள் தங்கள் இறைவனை அறிந்து நேசிப்பதே (யோவான் 17,3), மேலும் அந்த அன்பானது வாரத்தின் ஒரு குறிப்பிட்ட நாளைக் கடைப்பிடிப்பதன் மூலம் வரையறுக்கப்படவில்லை அல்லது ஊக்குவிக்கப்படுவதில்லை.

கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்பது மீட்பரின் மகிழ்ச்சியில் பாதுகாப்பான வாழ்க்கை, தெய்வீக ஓய்வு, வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு பகுதியும் கடவுளுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட வாழ்க்கை மற்றும் ஒவ்வொரு செயலும் பக்தியின் செயலாகும். "உண்மையான" கிறிஸ்தவத்தின் ஒரு வரையறுக்கும் அங்கமாக ஓய்வுநாள் அனுசரிப்பை நிறுவுவது, கிறிஸ்து வந்திருக்கிறார் என்ற சத்தியத்தின் மகிழ்ச்சியையும் சக்தியையும் இழக்கச் செய்கிறது, மேலும் நற்செய்தி புதிய உடன்படிக்கையை நம்பும் அனைவருடனும் கடவுள் அவரில் ஒருவர் இருக்கிறார் (மத்தேயு 26,28; ஹீப்ரு
9,15), எழுப்பப்பட்டது (ரோமர்கள் 1,16; 1. ஜோஹான்னெஸ் 5,1).

வாரந்தோறும் வரும் சப்பாத் நிஜத்தின் நிழலாக - குறிப்பாக இருந்தது (கொலோசெயர் 2,16-17). இந்தக் குறிப்பை என்றென்றும் அவசியமாகப் பராமரிப்பது என்பது, இந்த யதார்த்தம் ஏற்கனவே உள்ளது மற்றும் கிடைக்கிறது என்ற உண்மையை மறுப்பதாகும். உண்மையில் முக்கியமானதைப் பற்றிய பிரிக்கப்படாத மகிழ்ச்சியை அனுபவிக்கும் திறனை ஒருவர் இழக்கிறார்.

திருமண நிச்சயதார்த்தத்தை தொடர்ந்து பின்பற்றுவது போலவும், திருமணம் முடிந்தவுடன் நீண்ட காலம் கழித்து அதை அனுபவிக்கும்படியும் விரும்புகிறார். மாறாக, பங்குதாரர் முன்னுரிமை கவனத்தை திருப்பு மற்றும் பின்னணி ஒரு இனிமையான நினைவு என விருந்தோம்பல் அனுமதிக்க அதிக நேரம்.

இடமும் நேரமும் கடவுளின் மக்களுக்கு வழிபாட்டின் மையமாக இல்லை. உண்மையான வழிபாடு ஆவியிலும் உண்மையிலும் இருக்கிறது என்று இயேசு கூறினார் (யோவான் 4,21-26) இதயம் ஆவிக்குரியது. இயேசுவே உண்மை.

"கடவுளின் செயல்களைச் செய்ய நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்?" என்று இயேசுவிடம் கேட்கப்பட்டபோது, ​​"அவர் அனுப்பியவரை நீங்கள் விசுவாசிப்பது கடவுளின் செயல்" (யோவான்" என்று பதிலளித்தார். 6,28-29) அதனால்தான் கிறிஸ்தவ வழிபாடு முதன்மையாக இயேசு கிறிஸ்துவைப் பற்றியது - கடவுளின் நித்திய குமாரன் மற்றும் இறைவன், இரட்சகர் மற்றும் ஆசிரியர் என்ற அவரது வேலையைப் பற்றி.

கடவுள் இன்னும் அழகாக இருக்கிறாரா?

சப்பாத்தின் கட்டளையை கடைபிடிப்பதே இறுதி ஆய்வில் நம்முடைய மீட்பை அல்லது கண்டனம் தீர்மானிக்கிற அளவி என்று நம்புகிறவர்கள் பாவம் மற்றும் கடவுளின் கிருபையையும் தவறாக புரிந்து கொள்கிறார்கள். சப்பாத்தின் பரிசுத்தவான்கள் மட்டுமே இரட்சிக்கப்படுவார்கள் என்றால், சப்பாத்தின் தீர்ப்பு அளவிடப்படுகிறது, கடவுளுடைய மகன் அல்ல, இறந்து உயிர்த்தெழுப்பப்பட்டு, நம்முடைய இரட்சிப்புக்காக இறந்துவிட்டார்.

சப்பாத்தாரியர்கள் அவரைப் பரிசுத்தப்படுத்தாதவனை விட சப்பாத்தை பரிசுத்தப்படுத்துகிறவருக்கு மகிழ்ச்சியுள்ளவர் என்று நினைக்கிறார்கள். ஆனால் இந்த வாதம் பைபிளிலிருந்து வரவில்லை. சப்பாத்தின் கட்டளையையும் இயேசு கிறிஸ்துவில் மோசேயின் முழு சட்டத்தையும் உயர்ந்த மட்டத்திற்கு உயர்த்தியிருக்கிறார் என்று பைபிள் கற்பிக்கிறது.

எனவே, ஓய்வுநாளைக் கடைப்பிடிப்பது கடவுளுக்கு "அதிக மகிழ்ச்சி" அல்ல. ஓய்வுநாள் கிறிஸ்தவர்களுக்கு வழங்கப்படவில்லை. சப்பாத் இறையியலில் உள்ள அழிவு கூறு என்னவென்றால், சப்பாத்தியர்கள் மட்டுமே உண்மையான மற்றும் விசுவாசமுள்ள கிறிஸ்தவர்கள் என்று வலியுறுத்துகிறது, அதாவது சப்பாத் அனுசரிப்பு சேர்க்கப்படாவிட்டால் இயேசுவின் இரத்தம் மனிதனின் இரட்சிப்புக்கு போதுமானதாக இருக்காது.

இத்தகைய தவறான கோட்பாட்டிற்கு பைபிள் பல குறிப்பிடத்தக்க பத்திகளில் முரண்படுகிறது: கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தில் விசுவாசம் வைத்து, எந்த விதமான செயல்களும் இல்லாமல், கடவுளின் கிருபையால் நாம் மீட்கப்படுகிறோம் (எபேசியர் 2,8-10; ரோமர்கள் 3,21-இரண்டு; 4,4-இரண்டு; 2. டிமோதியஸ் 1,9; டைட்டஸ் 3,4-8வது). நமது இரட்சிப்புக்கு கிறிஸ்து மட்டுமே தீர்க்கமானவர், சட்டம் அல்ல என்ற இந்த தெளிவான அறிக்கைகள், ஓய்வுநாளைக் கடைப்பிடிக்காதவர்கள் இரட்சிப்பை அனுபவிக்க முடியாது என்ற ஓய்வுநாளின் கோட்பாட்டுடன் தெளிவாக முரண்படுகிறது.

கடவுள் தேவை?

சராசரியாக சப்பாத்தியர் சப்பாத்தை வைத்துக்கொள்ளாத ஒருவரைவிட அவர் மிகவும் தெய்வீகமானவர் என்று கருதுகிறார். முந்தைய WKG பிரசுரங்களிலிருந்து பின்வரும் அறிக்கையைப் பார்ப்போம்:

"இருப்பினும், ஓய்வுநாளைக் கடைப்பிடிக்க வேண்டும் என்ற கடவுளின் கட்டளையைத் தொடர்ந்து கடைப்பிடிப்பவர்கள் மட்டுமே இறுதியில் கடவுளின் ராஜ்யத்தின் மகிமையான 'ஓய்வெடுப்பில்' நுழைந்து நித்திய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையின் பரிசைப் பெறுவார்கள்" (அம்பாசிடர் கல்லூரி பைபிள் கடிதப் பாடநெறி, பாடம் 27, 58, 1964 , 1967)

"ஓய்வுநாளைக் கடைப்பிடிக்காதவர் கடவுளின் மக்கள் குறிக்கப்பட்ட தெய்வீக ஓய்வுநாளின் 'குறியை' தாங்கமாட்டார், அதன் விளைவாக கிறிஸ்து மீண்டும் வரும்போது கடவுளால் பிறக்கமாட்டார்!" (ஐபிட்., 12).

போன்ற சப்பாத்தின் வைத்து ஒரே ஒரு கடவுள் கொடுக்கப்பட்ட இல்லை என்று இந்த மேற்கோள் ஒத்துக்கொள்ளக்கடவன், ஆனால் நாங்கள் யாரும் ஓய்வுநாள் இல்லாமல் மீட்கப்பட்டது என நம்பினார்கள்.

ஏழாவது நாள் அட்வெண்டிஸ்ட் இலக்கியத்திலிருந்து பின்வரும் மேற்கோள்:
"இந்த காலநிலை விவாதத்தின் பின்னணியில், ஞாயிறு சேவை இறுதியில் ஒரு தனித்துவமான அம்சமாக மாறும், இந்த விஷயத்தில் மிருகத்தின் அடையாளம். சாத்தான் ஞாயிற்றுக்கிழமையை தனது சக்தியின் அடையாளமாக ஆக்கினான், அதே சமயம் சப்பாத் என்பது கடவுளுக்கு விசுவாசமாக இருப்பதற்கான பெரும் சோதனையாக இருக்கும். இந்த சர்ச்சை கிறிஸ்தவமண்டலத்தை இரண்டு முகாம்களாகப் பிரித்து, கடவுளின் மக்களுக்கு முரண்பட்ட இறுதி நேரத்தைத் தீர்மானிக்கும்" (டான் நியூஃபெல்ட், செவன்த் டே அட்வென்டிஸ்ட் என்சைக்ளோபீடியா, 2. திருத்தம், தொகுதி 3). இயேசு மற்றும் அப்போஸ்தலர்களின் போதனைகளின் அடிப்படையான தவறான புரிதலில் இருந்து உருவான ஒரு கருத்து, சப்பாத்தை கடைப்பிடிப்பது உண்மையில் கடவுளை யார் நம்புவது, யார் நம்புவதில்லை என்பதை தீர்மானிப்பதற்கான அளவுகோல் என்ற ஏழாவது நாள் அட்வென்டிஸ்ட் நம்பிக்கையை மேற்கோள் விளக்குகிறது. ஆன்மீக மேன்மையின் அணுகுமுறை.

சுருக்கம்

சப்பாத்தியர்களின் இறையியல் இயேசு கிறிஸ்துவில் உள்ள கடவுளின் கிருபையையும் பைபிளின் தெளிவான செய்தியையும் முரண்படுகின்றது. சப்பாத்தின் கட்டளை உட்பட மோசேயின் சட்டம், இஸ்ரவேல் மக்களுக்காகவும் கிறிஸ்தவ தேவாலயத்திற்காகவும் அல்ல. கிறிஸ்தவர்கள் வாரத்தின் ஒவ்வொரு நாளும் கடவுளை வணங்குவதற்கு சுதந்திரமாக இருக்க வேண்டும் என்றாலும், சனிக்கிழமையன்று வேறு எந்த நாளிலும் சனிக்கிழமையன்று விரும்புவதற்கு விவிலிய காரணம் இருப்பதாக நம்புவதில் நாம் தவறு செய்யக்கூடாது.

பின்வருமாறு நாம் இதை சுருக்கமாகச் சொல்ல முடியும்:

 • ஏழாம் நாளில் ஓய்வுநாளில் கிரிஸ்துவர் பிணைக்கப்பட்டுள்ளது என்று விவிலிய போதனை மாறாக உள்ளது.
 • இது விவிலிய போதனைக்கு முரணாக இருக்கிறது, கடவுள் இல்லை என்று யாரை விட சப்பாத்தின் பரிசுத்தமாக மக்கள் கடவுள் மிகவும் மகிழ்ச்சி என்று, அது ஏழாவது நாள் அல்லது ஞாயிறு சப்பாத்தின் இருக்கும்.
 • சபையின் ஒரு நாளாக, கொடுக்கப்பட்ட நாளானது திருச்சபைக்கு இன்னும் புனிதமானதாக அல்லது வேறொரு கடவுளைவிட இன்னும் புனிதமானதாக இருப்பதை உறுதிப்படுத்த விவிலிய போதனைக்கு மாறாக உள்ளது.
 • ஒரு ஞாயிறன்று நடந்த நற்செய்தி, ஒரு மைய நிகழ்வு திட்டமிடப்பட்டுள்ளது, அந்த கிரிஸ்துவர் மரபாகத் வழிபட மீது சேகரிக்க அடிப்படையாக இருக்கிறது.
 • இயேசு கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுதல், எங்களுக்கு மீட்டு, நம்முடன் ஒன்றாக வந்த தேவனுடைய குமாரன், எங்கள் நம்பிக்கை அடிப்படையாக விளங்கியது. ஆகையால், ஞாயிறு வணக்கம் நம்முடைய விசுவாசத்தின் பிரதிபலிப்பாகும். ஆனால் கூட்டு ஞாயிறு சேவை வழங்கவில்லை எனத், அல்லது ஞாயிறன்று வழிபாடு கிரிஸ்துவர் பரிசுத்த அல்லது வாரம் வேறு எந்த நாளில் சட்டமன்ற விட கடவுள் அதிகப் பிரியமுள்ளவர்களாக உள்ளது.
 • கிறிஸ்தவர்கள் மீது சப்பாத் கட்டியெழுப்புவதற்கான கோட்பாடு ஆன்மீக தீமைக்கு காரணமாகிறது, ஏனென்றால் அத்தகைய போதனைகள் வேதத்திற்கு முரணானது, கிறிஸ்துவின் உடலில் ஒற்றுமையையும் அன்பையும் ஆபத்திற்குள்ளாக்குகின்றன.
 • கிரிஸ்துவர் சனிக்கிழமை அல்லது ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒன்றுகூட வேண்டும் என்று நம்ப மற்றும் கற்பனை ஆன்மீக தீங்கு உள்ளது, இது போன்ற ஒரு கொள்கை வழிபாட்டு நாள் மீட்கப்பட்டது தவிர்க்க வேண்டும் தவிர்க்கப்பட வேண்டும் என்று சட்ட தடை, நிறுவுகிறது.

கடைசி யோசனை

இயேசுவின் சீடர்களாக, நாம் கடவுளுக்கு முன்பாக நம் மனசாட்சிக்கு இசைவாக செய்யப்படும் தீர்மானங்களில் ஒருவருக்கொருவர் கண்டனம் செய்யக் கூடாது. எங்களது முடிவுகளின் காரணங்களைப் பற்றி நாம் நேர்மையாக இருக்க வேண்டும். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் விசுவாசிகளை தம்முடைய தெய்வீக சமாதானத்திற்கு கொண்டு வருகிறார், அவரோடு கடவுளின் முழு கிருபையினருடன் சமாதானமாக இருக்கிறார். இயேசு கட்டளையிட்டபடி, எல்லாரும் ஒருவரையொருவர் அன்போடு வளரலாம்.

மைக் பீசல்


PDFகிரிஸ்துவர் சப்பாத்