கிரிஸ்துவர் சப்பாத்

கிரிஸ்துவர் சப்பாத்

கிறிஸ்தவ சப்பாத் என்பது இயேசு கிறிஸ்துவின் வாழ்க்கை, அதில் ஒவ்வொரு விசுவாசியும் உண்மையான ஓய்வைக் காண்கிறார்கள். பத்து கட்டளைகளில் வாரந்தோறும் ஏழாம் நாள் சப்பாத் இஸ்ரவேலுக்குக் கட்டளையிட்டது, நம்முடைய கர்த்தராகிய இரட்சகராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் உண்மையான யதார்த்தத்தை உண்மையான யதார்த்தத்தின் அடையாளமாக சுட்டிக்காட்டும் நிழல். (எபிரெயர் 4,3.8: 10-11,28; மத்தேயு 30: 2-20,8; யாத்திராகமம் 11: 2,16-17; கொலோசெயர்)

கிறிஸ்துவில் இரட்சிப்பைக் கொண்டாடுங்கள்

கடவுள் நமக்கு செய்துள்ள கிருபையான செயல்களுக்கு நம்முடைய வழிபாடு வழிபாடு. இஸ்ரேல் மக்களுக்கு, யாத்திராகமம், எகிப்திலிருந்து வெளியேறுவதற்கான அனுபவம் வழிபாட்டின் மையமாக இருந்தது - கடவுள் அவர்களுக்காக செய்தவை. கிறிஸ்தவர்களுக்கு, நற்செய்தி என்பது வணக்கத்தின் மையமாக இருக்கிறது - இது எல்லா விசுவாசிகளுக்கும் கடவுள் செய்திருக்கின்றது. கிரிஸ்துவர் வழிபாட்டில் நாம் அனைத்து மனிதர்கள் இரட்சிப்பு மற்றும் மீட்பதற்காக இயேசு கிறிஸ்துவின் வாழ்க்கை, மரணம் மற்றும் உயிர்த்தெழுதல் கொண்டாட மற்றும் பகிர்ந்து.

இஸ்ரேலுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வழிபாட்டு முறை அவர்களுக்கு குறிப்பாக இருந்தது. இஸ்ரவேல் ஜனங்களை இஸ்ரவேல் ஜனங்களை எகிப்திலிருந்து வழிநடத்தினார், வாக்குப்பண்ணப்பட்ட தேசத்திற்குக் கொண்டு வந்தபோது அவர்களுக்கு செய்த எல்லாவற்றிற்கும் கடவுளுக்கு நன்றி செலுத்துவதற்காகவும் கடவுளுக்கு நன்றி செலுத்துவதற்காகவும் கடவுள் கொடுத்தார்.

கிறிஸ்தவ வழிபாட்டிற்கு இஸ்ரேலின் பழைய ஏற்பாட்டு அனுபவங்களை அடிப்படையாகக் கொண்ட விதிகள் தேவையில்லை, மாறாக சுவிசேஷத்திற்கு பதிலளிக்கின்றன. இதேபோல், நற்செய்தியின் "புதிய ஒயின்" "புதிய குழாய்களில்" நிரப்பப்பட வேண்டும் என்று நாம் கூறலாம் (மத்தேயு 9,17). பழைய உடன்படிக்கையின் “பழைய குழாய்” சுவிசேஷத்தின் புதிய திராட்சையை உள்வாங்க வடிவமைக்கப்படவில்லை (எபிரெயர் 12,18: 24).

புதிய வடிவங்கள்

இஸ்ரேல் சேவை இஸ்ரேலுக்கு விதிக்கப்பட்டிருந்தது. அவர் கிறிஸ்துவின் வருகை வரை நீடித்தார். அப்போதிருந்து, கடவுளுடைய மக்கள் புதிய வணக்கத்தை பிரதிபலித்த புதிய வழிவகைகளை தங்கள் வணக்கத்தை வெளிப்படுத்தியுள்ளனர் - இது இயேசு கிறிஸ்துவைப் பற்றிக் கொண்ட புதிய வல்லமை. கிறிஸ்துவின் வழிபாடு இயேசு கிறிஸ்துவின் உடலிலும் இரத்தத்திலும் மறுபடியும் பங்கு பெறுவதை மையமாகக் கொண்டுள்ளது. மிக முக்கியமான கூறுகள்:

 • கர்த்தருடைய இராப்போஜனத்தின் கொண்டாட்டம், நற்கருணை (அல்லது நன்றி செலுத்துதல்) மற்றும் கிறிஸ்துவின் கட்டளைப்படி ஒற்றுமை என்று அழைக்கப்படுகிறது.
 • வேதவாக்கியம்: கடவுளுடைய அன்பையும் அவருடைய வாக்குறுதிகளையும், குறிப்பாக இரட்சகராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வாக்குறுதியையும் நாம் ஆராய்வதும், கடவுளுடைய வார்த்தையின் மீது நமக்கு உணவளிக்கும் புத்திமதிகளையும் கவனிப்பதும்.
 • ஜெபங்களும் பாடல்களும்: விசுவாசத்தில் நாம் கடவுளிடம் ஜெபம் செய்கிறோம், தாழ்மையோடு நம்முடைய பாவங்களையும் கௌரவத்தையும் மனந்திரும்பி, மகிழ்ச்சியுடன், நன்றியுள்ள வணக்கத்தில் அவரை துதிப்போம்.

உள்ளடக்கத்திற்கு இலக்கு

கிறிஸ்தவ வணக்கம் முதன்மையாக உள்ளடக்கம் மற்றும் அர்த்தத்தை மையமாகக் கொண்டது, சாதாரண அல்லது தற்காலிக அடிப்படையிலானது அல்ல. ஆகையால், கிறிஸ்தவ வணக்கம் வாரம் அல்லது பருவத்தின் ஒரு குறிப்பிட்ட நாளுக்கு கட்டுப்படுவதில்லை. கிரிஸ்துவர் ஒரு குறிப்பிட்ட நாள் அல்லது பருவத்தில் வேண்டும் தேவையில்லை. ஆனால், கிறிஸ்துவின் வாழ்க்கை மற்றும் வேலையில் முக்கியமான கட்டங்களைக் கொண்டாடும்படி கிறிஸ்தவர்கள் சிறப்பு பருவங்களை தேர்ந்தெடுக்கலாம்.

அதேபோல், கிறிஸ்தவர்கள் தங்கள் பொதுவான வழிபாட்டிற்காக வாரத்தில் ஒரு நாள் “ஒதுக்கு”: கடவுளை மதிக்க கிறிஸ்துவின் சரீரமாக அவர்கள் கூடிவருகிறார்கள். பெரும்பாலான கிறிஸ்தவர்கள் தங்கள் வழிபாட்டிற்காக ஞாயிற்றுக்கிழமை தேர்வு செய்கிறார்கள், மற்றவர்கள் சனிக்கிழமை தேர்வு செய்கிறார்கள், மீண்டும் ஒரு சிலர் மற்ற நேரங்களில் கூடுகிறார்கள் - உதாரணமாக புதன்கிழமை மாலை.

வணக்கத்திற்கான ஒரு வழக்கமான சேகரிப்பே தினமாக ஞாயிற்றுக்கிழமை தேர்ந்தெடுப்பதன் மூலம் கிறிஸ்தவர்கள் பாவம் செய்கிறார்கள் என்ற கருத்து ஏழாவது நாள் அட்வென்டிஸ்ட் போதனைக்கு மாத்திரமே. ஆனால் அதற்கு பைபிளில் எந்த ஆதாரமும் இல்லை.

முக்கிய நிகழ்வுகள் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது. இது ஏழாவது நாள் அட்வென்டிஸ்ட்ஸைப் பற்றி ஆச்சரியப்படலாம், ஆனால் சுவிசேஷங்கள் ஞாயிறன்று நடந்த முக்கியமான சம்பவங்களை வெளிப்படையாக வெளிப்படுத்துகின்றன. இதைப் பற்றி மேலும் விரிவாகப் பார்ப்போம்: ஞாயிற்றுக்கிழமை கிறிஸ்தவர்கள் தங்கள் சேவையில் கலந்துகொள்ள வேண்டிய அவசியமில்லை, ஆனால் ஞாயிற்றுக்கிழமை கூட்டத்தை ஞாயிற்றுக்கிழமை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டாம்.

இயேசு சிலுவையில் அறையப்பட்ட முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமை இயேசுவின் சீடர்கள் சந்தித்ததாகவும், இயேசு அவர்களுக்குத் தோன்றியதாகவும் யோவானின் நற்செய்தி தெரிவிக்கிறது (யோவான் 20,1). இயேசுவின் உயிர்த்தெழுதல் ஞாயிற்றுக்கிழமை அதிகாலையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதாக நான்கு நற்செய்திகளும் தொடர்ந்து தெரிவிக்கின்றன (மத்தேயு 28,1; மாற்கு 16,2; லூக்கா 24,1; யோவான் 20,1).

இந்த நிகழ்வுகள் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில், அதாவது ஞாயிற்றுக்கிழமை நடந்தது என்று குறிப்பிட நான்கு முக்கிய நற்செய்தியாளர்கள் முக்கியமாக கருதுகின்றனர். அத்தகைய விவரங்களை அவர்கள் முன்வைத்திருக்கலாம், ஆனால் அவர்கள் அவ்வாறு செய்யவில்லை. ஞாயிறு அன்று இயேசு உயிர்த்தெழுந்த மேசியாவாக வெளிப்படுத்தினார் என்று சுவிசேஷங்கள் சுட்டிக்காட்டுகின்றன - முதல் காலை, மதியம், மாலை கடைசி. இந்த ஞாயிறு நற்செய்தி வாசகங்களின் பார்வையில், சுவிசேஷகர்கள், எந்தவொரு சந்தர்ப்பத்திலும் பயமுறுத்தப்படவில்லை; இவை அனைத்தும் [முதல்] வார இறுதி நாட்களில் நடந்தன என்பதை தெளிவுபடுத்த வேண்டும்.

எம்மாவுக்கும் வழி

உயிர்த்தெழுதல் எந்த நாளில் இன்னும் சந்தேகம் உள்ளவர்கள் லூக்கா நற்செய்தியில் இரண்டு "எம்மாவுஸ் சீடர்கள்" பற்றிய தெளிவான அறிக்கையைப் படிக்க வேண்டும். மூன்றாம் நாளில் அவர் மரித்தோரிலிருந்து எழுந்திருப்பார் என்று இயேசு கணித்திருந்தார் (லூக்கா 9,22; 18,33; 24,7).

இயேசுவின் வெற்று கல்லறையை பெண்கள் கண்டுபிடித்த நாள் - உண்மையில் "மூன்றாம் நாள்" என்று லூக்கா தெளிவாகக் கூறுகிறார். ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை இயேசுவின் உயிர்த்தெழுதலை பெண்கள் கண்டுபிடித்ததாக அவர் குறிப்பாக சுட்டிக்காட்டுகிறார் (லூக்கா 24,1: 6) சீடர்கள் "ஒரே நாளில்" (லூக்கா 24,13) எம்மாவுஸிடம் சென்றார், அது "மூன்றாம் நாள்" (லூக்கா 24,21) தான் மீண்டும் உயிர்த்தெழ வேண்டும் என்று இயேசு சொன்ன நாள் (லூக்கா 24,7).

இயேசு சிலுவையில் அறையப்பட்ட முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமை பற்றி சுவிசேஷகர்கள் சில முக்கியமான விஷயங்களை நமக்கு நினைவுகூரலாம்:

 • இயேசு மரித்தோரிலிருந்து எழுப்பப்பட்டார் (லூக்கா 24,1: 8-13. 21.).
 • இயேசு "அப்பத்தை உடைத்தபோது" அடையாளம் காணப்பட்டார் (லூக்கா 24,30: 31-34. 35).
 • சீடர்கள் சந்தித்து இயேசு அவர்களிடம் வந்தார் (லூக்கா 24,15, 36; யோவான் 20,1, 19). சிலுவையில் அறையப்பட்ட இரண்டாவது ஞாயிற்றுக்கிழமையும் சீடர்களும் சந்தித்ததாகவும், இயேசு மீண்டும் "அவர்களுக்கு நடுவில்" அடியெடுத்து வைத்ததாகவும் ஜான் தெரிவிக்கிறார் (யோவான் 20,26).

ஆரம்ப தேவாலயத்தில்

அப்போஸ்தலர் 20,7: 1-ல் லூக்கா தெரிவிக்கையில், ஞாயிற்றுக்கிழமை கூடியிருந்த ட்ரொவாஸில் உள்ள தேவாலய உறுப்பினர்களுக்கு பவுல் "ரொட்டி உடைக்க" பிரசங்கித்தார். 16,2 கொரிந்தியர்-ல் பவுல் கொரிந்தியிலுள்ள சபையையும் கலாத்தியாவிலுள்ள சபைகளையும் கேட்டார் (16,1) ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் எருசலேமில் பசியுள்ள சமூகத்திற்கு நன்கொடை வழங்குவது.

தேவாலயம் ஞாயிற்றுக்கிழமை சந்திக்க வேண்டும் என்று பவுல் சொல்லவில்லை. ஆனால் அவரது கோரிக்கை ஞாயிற்றுக்கிழமை கூட்டங்கள் வழக்கத்திற்கு மாறானவை அல்ல என்று கூறுகிறது. வாராந்திர நன்கொடைக்கான காரணத்தை அவர் மேற்கோள் காட்டுகிறார், "அதனால் நான் வரும்போது சேகரிப்பு மட்டும் நடக்காது" (1 கொரிந்தியர் 16,2). திருச்சபை ஒவ்வொரு வாரமும் ஒரு கூட்டத்திற்கு தங்கள் நன்கொடை வழங்காமல், பணத்தை வீட்டிலேயே ஒதுக்கி வைத்திருந்தால், அப்போஸ்தலன் பவுல் வரும்போது ஒரு சேகரிப்பு இன்னும் தேவைப்படும்.

இந்த பத்திகளை மிகவும் இயல்பாகப் படித்து, ஞாயிற்றுக்கிழமை கிறிஸ்தவர்கள் ஒன்றுகூடுவது வழக்கத்திற்கு மாறானது அல்ல என்பதையும், ஞாயிற்றுக்கிழமை கூட்டங்களில் "ரொட்டி உடைப்பது" வழக்கத்திற்கு மாறானது என்பதையும் நாங்கள் உணர்கிறோம். (பவுல் கர்த்தருடைய இராப்போஜனத்துடன் இணைந்த ஒரு வெளிப்பாடு; 1 கொரிந்தியர் 10,16: 17 ஐக் காண்க).

ஆகையால், கடவுளுடைய ஆவியால் ஏவப்பட்ட புதிய ஏற்பாட்டாளர்கள், ஞாயிறு அன்று இயேசு எழுந்திருப்பதை அறிந்துகொள்ள வேண்டுமென்று வேண்டுமென்றே வேண்டுமென்று விரும்புகிறோம். ஞாயிற்றுக்கிழமை பக்தர்கள் சிலர் ரொட்டி உடைக்க வேண்டுமெனில் அவர்கள் மனசாட்சியும் இல்லை. கிறிஸ்தவர்கள் ஞாயிறு வணக்கத்திற்காக ஒன்றுசேர்ப்பதற்காக குறிப்பாக சொல்லப்படவில்லை, ஆனால் இந்த உதாரணங்கள் காட்டுவதுபோல், இதைப் பற்றி நியாயமற்ற காரணங்கள் எதுவும் இல்லை.

சாத்தியமான ஆபத்துகள்

மேலே கூறப்பட்டுள்ளபடி, கடவுளோடு தங்கள் கூட்டுறவுகளை கொண்டாட கிறிஸ்துவின் சரீரமாக ஞாயிற்றுக்கிழமை கிறிஸ்தவர்கள் ஒன்றுசேரும் நல்ல காரணங்கள் இருக்கின்றன. ஆகையால், ஞாயிற்றுக்கிழமையன்று கிரிஸ்துவர் ஞாயிறன்று தேர்ந்தெடுக்க வேண்டுமா? எண் கிறிஸ்தவ விசுவாசம் சில நாட்களில் அல்ல, ஆனால் கடவுளிலும் அவருடைய மகன் இயேசு கிறிஸ்துவிலும் உள்ள நம்பிக்கையிலும் இல்லை.

பரிந்துரைக்கப்படும் விடுமுறை நாட்களில் மற்றொரு குழுவினரை பதிலாக மாற்றுவது தவறு. கிரிஸ்துவர் நம்பிக்கை மற்றும் வழிபாடு பரிந்துரைக்கப்படும் நாட்கள் பற்றி அல்ல, ஆனால் எங்கள் தந்தையின் மற்றும் எங்கள் இறைவன் மற்றும் இரட்சகராக இயேசு கிறிஸ்து அங்கீகரித்து மற்றும் அன்பு பற்றி.

வணக்கத்திற்காக மற்ற விசுவாசிகளை எந்த நாளில் சந்திக்க விரும்புகிறோம் என்பதை நாம் தீர்மானிக்கும்போது, ​​சரியான காரணத்துடன் நம் முடிவை எடுக்க வேண்டும். இயேசுவின் அழைப்பு “எடுத்து, சாப்பிடு; அது என் உடல் "மற்றும்" அதையெல்லாம் குடிக்க "என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட நாளுடன் பிணைக்கப்படவில்லை. ஆயினும்கூட, ஆரம்பகால தேவாலயத்தின் ஆரம்பத்திலிருந்தே புறஜாதி கிறிஸ்தவர்களுக்கு கிறிஸ்துவின் கூட்டுறவில் ஞாயிற்றுக்கிழமை கூடிவருவது ஒரு பாரம்பரியமாகும், ஏனென்றால் ஞாயிற்றுக்கிழமை தான் மரித்தோரிலிருந்து உயிர்த்தெழுந்ததாக இயேசு வெளிப்படுத்திய நாள்.

சப்பாத்தின் கட்டளையையும் அதிலுள்ள மோசேயின் சட்டத்தையும் இயேசுவின் மரணத்தையும் உயிர்த்தெழுதலையும் முடித்தார். ஞாயிற்றுக்கிழமை சப்பாத்தின் வடிவத்தில் அதைப் பிடுங்கவோ அல்லது மறுபடியும் மறுபடியும் முயற்சி செய்யவோ, இயேசு கிறிஸ்துவைப் பற்றிய கடவுளுடைய வெளிப்பாட்டை பலவீனப்படுத்துவதாக அர்த்தப்படுத்துகிறது. இது அவருடைய வாக்குறுதிகளின் நிறைவேற்றமாகும்.

கிறிஸ்தவர்கள் ஓய்வுநாளை கடைப்பிடிக்க வேண்டுமென கடவுள் எதிர்பார்க்கிறார் அல்லது மோசேயின் சட்டத்திற்கு கீழ்ப்படியும்படி கட்டாயப்படுத்த வேண்டும் என்ற கருத்தை, கிறிஸ்துவில் கிறிஸ்துவைக் குறித்து நாம் சொல்ல விரும்பும் மகிழ்ச்சியை முழுமையாக கிறிஸ்தவர்கள் அனுபவிக்க மாட்டார்கள். கடவுள் நம்மை மீட்டுக் கொள்ளும் வேலையில் நம்பிக்கை வைக்கவும், நம் மீதமிருந்தும் ஆறுதலையும் பெறவும் விரும்புகிறார். நம்முடைய இரட்சிப்பும் நம்முடைய வாழ்க்கையும் அவருடைய இரக்கத்தில்தான் உள்ளன.

குழப்பம்

வாரந்தோறும் சப்பாத் கிறிஸ்தவர்களுக்கு கடவுளின் புனித நாள் என்ற கருத்தை நாங்கள் கேள்விக்குள்ளாக்குகிறோம் என்று எழுத்தாளர் தனது அதிருப்தியை வெளிப்படுத்தும் ஒரு கடிதத்தை நாங்கள் எப்போதாவது பெறுகிறோம். யாராவது என்ன சொன்னாலும், அவர்கள் "மக்களை விட கடவுளுக்கு" கீழ்ப்படிவார்கள் என்று அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.

கடவுளுடைய சித்தத்தைச் சிந்திப்பதைச் செய்ய முயற்சி எடுப்பது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டும்; கடவுள் நம்மை உண்மையில் நமக்கு என்ன தேவை என்று தவறாக வழிநடத்துகிறது. Sabbatarians இன் கடுமையாக குறிப்பிடப்படும் தண்டனை, கடவுளுக்கு கீழ்ப்படிதல் வாராந்திர சப்பாத்தின் பரிசுத்தப்படுவதையும் அதாவது, தெளிவாக குழப்பம் காட்டுகிறது மற்றும் தவறுகள் சிந்தனையற்ற கிரிஸ்துவர் கீழ் சப்பாத்தின் கீப்பர்கள் பார்வையில் ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

ஒருபுறம், சப்பாத்தரிய போதனை கடவுளுக்குக் கீழ்ப்படிவது என்றால் என்ன என்பது பற்றிய விவிலியமற்ற புரிதலைப் பறைசாற்றுகிறது, மறுபுறம் கீழ்ப்படிதலைப் பற்றிய இந்த புரிதலை கிறிஸ்தவ விசுவாசத்தின் செல்லுபடியை தீர்மானிப்பதற்கான ஒரு அளவுகோலாக ஆக்குகிறது. இதன் விளைவாக, ஒரு மோதல் மனப்பான்மை - "நாம் மற்றவர்களுக்கு எதிராக இருக்கிறோம்" - கிறிஸ்துவின் உடலில் பிளவுகளை ஏற்படுத்தும் கடவுளைப் பற்றிய ஒரு புரிதல் உருவாகியுள்ளது, ஏனெனில் புதிய ஏற்பாட்டின் போதனையின்படி, செல்லாத ஒரு கட்டளைக்குக் கீழ்ப்படிய வேண்டும் என்று ஒருவர் நினைக்கிறார்.

வாராந்திர சப்பாத்தை விசுவாசமாக கடைப்பிடிப்பது கடவுளுக்குக் கீழ்ப்படிவதற்கான ஒரு கேள்வி அல்ல, ஏனென்றால் வாராந்திர சப்பாத்தை புனிதப்படுத்த கிறிஸ்தவர்கள் தேவையில்லை. கடவுள் நம்மை நேசிக்கும்படி கேட்கிறார், கடவுள் மீதான நம் அன்பு வாராந்திர சப்பாத்தை கடைப்பிடிப்பதன் மூலம் தீர்மானிக்கப்படுவதில்லை. இது இயேசு கிறிஸ்து மீதான நம் நம்பிக்கையினாலும் சக மனிதர்களிடத்தில் நம்முடைய அன்பினாலும் தீர்மானிக்கப்படுகிறது (1 யோவான் 3,21: 24-4,19; 21). ஒரு புதிய உடன்படிக்கையும் சட்டமும் இருப்பதாக பைபிள் கூறுகிறது (எபிரெயர் 7,12:8,13; 9,15;).

கிரிஸ்துவர் ஆசிரியர்கள் கிரிஸ்துவர் நம்பிக்கை செல்லுபடியாகும் ஒரு அளவுகோல் என வாராந்திர சப்பாத்தின் பயன்படுத்த அது தவறு. கிறிஸ்தவ சபை கிறிஸ்தவ மனசாட்சியை அழிவுகரமான சட்டப்பூர்வமாக சுமத்துகிறது, சுவிசேஷத்தின் சத்தியத்தையும் வல்லமையையும் களைந்து, கிறிஸ்துவின் உடலில் பிளவுகளை ஏற்படுத்துகிறது.

தெய்வம் அமைதி

மக்கள் சுவிசேஷத்தை நம்பவும் நேசிக்கவும் கடவுள் எதிர்பார்க்கிறார் என்று பைபிள் சொல்கிறது (ஜான் 6,40; 1 யோவான் 3,21-24; 4,21; 5,2). மக்கள் அனுபவிக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சி என்னவென்றால், அவர்கள் தங்கள் இறைவனை அங்கீகரித்து நேசிக்கிறார்கள் (யோவான் 17,3), இந்த அன்பு வாரத்தின் ஒரு குறிப்பிட்ட நாளைக் கடைப்பிடிப்பதன் மூலம் வரையறுக்கப்படவில்லை அல்லது ஊக்குவிக்கப்படவில்லை.

கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்பது மீட்பரின் மகிழ்ச்சியில் பாதுகாப்பான வாழ்க்கை, தெய்வீக ஓய்வு, வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு பகுதியும் கடவுளுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை மற்றும் ஒவ்வொரு செயலும் பக்தியின் செயல். "உண்மையான" கிறிஸ்தவத்தின் வரையறுக்கப்பட்ட உறுப்பு என சப்பாத்தை கடைப்பிடிப்பது என்பது சத்தியத்தின் மகிழ்ச்சியையும் சக்தியையும் ஒருவர் இழக்கிறார், கிறிஸ்து வந்துவிட்டார், நற்செய்தியை நம்புகிற அனைவரையும் அவரிடத்தில் கடவுள் ஒன்றுபடுத்துகிறார் என்பதாகும். புதிய உடன்படிக்கை (மத்தேயு 26,28; எபி
9,15) (ரோமர் 1,16:1; 5,1 யோவான்).

வாராந்திர சப்பாத் ஒரு நிழல் - ஒரு குறிப்பு - இன்னும் வரவிருக்கும் யதார்த்தத்தின் (கொலோசெயர் 2,16: 17). இந்த குறிப்பை எப்போதும் அவசியமாக வைத்திருப்பது என்பது இந்த உண்மை ஏற்கனவே உள்ளது மற்றும் கிடைக்கிறது என்ற உண்மையை மறுப்பதாகும். உண்மையில் முக்கியமானவற்றைப் பற்றி பிரிக்கப்படாத மகிழ்ச்சியை அனுபவிக்கும் திறனை ஒருவர் இழக்கிறார்.

திருமண நிச்சயதார்த்தத்தை தொடர்ந்து பின்பற்றுவது போலவும், திருமணம் முடிந்தவுடன் நீண்ட காலம் கழித்து அதை அனுபவிக்கும்படியும் விரும்புகிறார். மாறாக, பங்குதாரர் முன்னுரிமை கவனத்தை திருப்பு மற்றும் பின்னணி ஒரு இனிமையான நினைவு என விருந்தோம்பல் அனுமதிக்க அதிக நேரம்.

இடமும் நேரமும் இனி கடவுளுடைய மக்களுக்கு வழிபாட்டின் மையமாக இல்லை. உண்மையான வழிபாடு, ஆவியிலும் சத்தியத்திலும் நடக்கிறது என்று இயேசு கூறினார் (யோவான் 4,21-26). இதயம் ஆவிக்கு சொந்தமானது. இயேசு தான் உண்மை.

"கடவுளின் வேலையைச் செய்ய நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்?" என்று இயேசுவிடம் கேட்கப்பட்டபோது, ​​அவர் பதிலளித்தார்: "இது கடவுளின் வேலை, அவர் அனுப்பியதை நீங்கள் நம்புகிறீர்கள்." (யோவான் 6,28-29). அதனால்தான் கிறிஸ்தவ வழிபாடு முதன்மையாக இயேசு கிறிஸ்துவைப் பற்றியது - கடவுளின் நித்திய குமாரன் என்ற அடையாளத்தைப் பற்றியும், இறைவன், மீட்பர் மற்றும் ஆசிரியர் என்ற அவரது வேலையைப் பற்றியும்.

கடவுள் இன்னும் அழகாக இருக்கிறாரா?

சப்பாத்தின் கட்டளையை கடைபிடிப்பதே இறுதி ஆய்வில் நம்முடைய மீட்பை அல்லது கண்டனம் தீர்மானிக்கிற அளவி என்று நம்புகிறவர்கள் பாவம் மற்றும் கடவுளின் கிருபையையும் தவறாக புரிந்து கொள்கிறார்கள். சப்பாத்தின் பரிசுத்தவான்கள் மட்டுமே இரட்சிக்கப்படுவார்கள் என்றால், சப்பாத்தின் தீர்ப்பு அளவிடப்படுகிறது, கடவுளுடைய மகன் அல்ல, இறந்து உயிர்த்தெழுப்பப்பட்டு, நம்முடைய இரட்சிப்புக்காக இறந்துவிட்டார்.

சப்பாத்தாரியர்கள் அவரைப் பரிசுத்தப்படுத்தாதவனை விட சப்பாத்தை பரிசுத்தப்படுத்துகிறவருக்கு மகிழ்ச்சியுள்ளவர் என்று நினைக்கிறார்கள். ஆனால் இந்த வாதம் பைபிளிலிருந்து வரவில்லை. சப்பாத்தின் கட்டளையையும் இயேசு கிறிஸ்துவில் மோசேயின் முழு சட்டத்தையும் உயர்ந்த மட்டத்திற்கு உயர்த்தியிருக்கிறார் என்று பைபிள் கற்பிக்கிறது.

ஆகையால், நாம் ஓய்வுநாளைக் கடைப்பிடித்தால், அது கடவுளுக்கு "அதிக இன்பம்" என்று அர்த்தமல்ல. கிறிஸ்தவர்களுக்கு சப்பாத் கொடுக்கப்படவில்லை. சப்பாத் இறையியலில் உள்ள அழிவுகரமான கூறு என்னவென்றால், சப்பாட்டரியர்கள் மட்டுமே உண்மையான மற்றும் விசுவாசமுள்ள கிறிஸ்தவர்கள் என்ற அதன் வலியுறுத்தல், அதாவது சப்பாத் நாள் சேர்க்கப்படாவிட்டால் மனிதர்களின் இரட்சிப்புக்கு இயேசுவின் இரத்தம் போதாது.

பல தவறான பத்திகளில் பைபிள் அத்தகைய தவறான கோட்பாட்டை முரண்படுகிறது: கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தை நம்புவதன் மூலமும், எந்தவொரு செயலும் இல்லாமல், நாம் கடவுளின் கிருபையிலிருந்து மீட்கப்படுகிறோம். (எபேசியர் 2,8-10; ரோமர் 3,21-22; 4,4-8; 2 தீமோத்தேயு 1,9; தீத்து 3,4-8). நம்முடைய இரட்சிப்புக்கு கிறிஸ்து மட்டுமே, சட்டம் அல்ல என்ற இந்த தெளிவான கூற்றுகள், சப்பாத்தை பரிசுத்தப்படுத்தாத மக்கள் இரட்சிப்பை அனுபவிக்க முடியாது என்ற சப்பாத் கோட்பாட்டை தெளிவாக முரண்படுகின்றன.

கடவுள் தேவை?

சராசரியாக சப்பாத்தியர் சப்பாத்தை வைத்துக்கொள்ளாத ஒருவரைவிட அவர் மிகவும் தெய்வீகமானவர் என்று கருதுகிறார். முந்தைய WKG பிரசுரங்களிலிருந்து பின்வரும் அறிக்கையைப் பார்ப்போம்:

"ஆனால் ஓய்வுநாளைக் கடைப்பிடிப்பதற்கான கடவுளின் கட்டளையைத் தொடர்ந்து பின்பற்றுபவர்கள் மட்டுமே இறுதியில் தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் புகழ்பெற்ற 'ஓய்வு'க்குள் நுழைந்து நித்திய ஆன்மீக வாழ்வின் பரிசைப் பெறுவார்கள்." (தூதர் கல்லூரி பைபிள் கடிதத் தொடர்பு பாடநெறி, 27 இன் பாடம் 58, 1964, 1967).

"சப்பாத்தை கடைப்பிடிக்காத எவரும் தேவனுடைய மக்கள் குறிக்கப்பட்டுள்ள தெய்வீக சப்பாத்தின் அடையாளத்தை தாங்க மாட்டார்கள், இதன் விளைவாக கிறிஸ்து திரும்பி வரும்போது கடவுளால் பிறக்க மாட்டார்!" (ஐபிட்., 12).

போன்ற சப்பாத்தின் வைத்து ஒரே ஒரு கடவுள் கொடுக்கப்பட்ட இல்லை என்று இந்த மேற்கோள் ஒத்துக்கொள்ளக்கடவன், ஆனால் நாங்கள் யாரும் ஓய்வுநாள் இல்லாமல் மீட்கப்பட்டது என நம்பினார்கள்.

ஏழாவது நாள் அட்வெண்டிஸ்ட் இலக்கியத்திலிருந்து பின்வரும் மேற்கோள்:
Es இந்த விரிவாக்க விவாதத்தின் பின்னணியில், ஞாயிற்றுக்கிழமை தேவாலய சேவை இறுதியில் ஒரு தனித்துவமான அம்சமாக மாறுகிறது, இங்கே விலங்கின் அடையாளம். சாத்தான் தனது சக்தியின் அடையாளமாக ஞாயிற்றுக்கிழமை எழுப்பியுள்ளார், அதே நேரத்தில் சப்பாத் கடவுளுக்கு விசுவாசமாக இருப்பதற்கான சிறந்த சோதனையாக இருக்கும். இந்த போராட்டம் கிறிஸ்தவத்தை இரண்டு முகாம்களாகப் பிரித்து, கடவுளுடைய மக்களுக்கு முரண்பட்ட இறுதி நேரங்களை தீர்மானிக்கும் » (டான் நியூஃபெல்ட், ஏழாம் நாள் அட்வென்டிஸ்ட் என்சைக்ளோபீடியா, 2 வது திருத்தம், தொகுதி 3). மேற்கோள் ஏழாம் நாள் அட்வென்டிஸ்ட் கருத்தை தெளிவுபடுத்துகிறது, சப்பாத்தை கடைபிடிப்பது யார் கடவுளை உண்மையாக நம்புகிறார், யார் இல்லை என்பதை தீர்மானிப்பதற்கான அளவுகோலாகும், இது இயேசு மற்றும் அப்போஸ்தலர்களின் போதனைகளின் அடிப்படை தவறான புரிதலின் விளைவாக உருவாகும் ஒரு கருத்தாகும். ஆன்மீக மேன்மையின் அணுகுமுறையை ஊக்குவிக்கிறது.

சுருக்கம்

சப்பாத்தியர்களின் இறையியல் இயேசு கிறிஸ்துவில் உள்ள கடவுளின் கிருபையையும் பைபிளின் தெளிவான செய்தியையும் முரண்படுகின்றது. சப்பாத்தின் கட்டளை உட்பட மோசேயின் சட்டம், இஸ்ரவேல் மக்களுக்காகவும் கிறிஸ்தவ தேவாலயத்திற்காகவும் அல்ல. கிறிஸ்தவர்கள் வாரத்தின் ஒவ்வொரு நாளும் கடவுளை வணங்குவதற்கு சுதந்திரமாக இருக்க வேண்டும் என்றாலும், சனிக்கிழமையன்று வேறு எந்த நாளிலும் சனிக்கிழமையன்று விரும்புவதற்கு விவிலிய காரணம் இருப்பதாக நம்புவதில் நாம் தவறு செய்யக்கூடாது.

பின்வருமாறு நாம் இதை சுருக்கமாகச் சொல்ல முடியும்:

 • ஏழாம் நாளில் ஓய்வுநாளில் கிரிஸ்துவர் பிணைக்கப்பட்டுள்ளது என்று விவிலிய போதனை மாறாக உள்ளது.
 • இது விவிலிய போதனைக்கு முரணாக இருக்கிறது, கடவுள் இல்லை என்று யாரை விட சப்பாத்தின் பரிசுத்தமாக மக்கள் கடவுள் மிகவும் மகிழ்ச்சி என்று, அது ஏழாவது நாள் அல்லது ஞாயிறு சப்பாத்தின் இருக்கும்.
 • சபையின் ஒரு நாளாக, கொடுக்கப்பட்ட நாளானது திருச்சபைக்கு இன்னும் புனிதமானதாக அல்லது வேறொரு கடவுளைவிட இன்னும் புனிதமானதாக இருப்பதை உறுதிப்படுத்த விவிலிய போதனைக்கு மாறாக உள்ளது.
 • ஒரு ஞாயிறன்று நடந்த நற்செய்தி, ஒரு மைய நிகழ்வு திட்டமிடப்பட்டுள்ளது, அந்த கிரிஸ்துவர் மரபாகத் வழிபட மீது சேகரிக்க அடிப்படையாக இருக்கிறது.
 • இயேசு கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுதல், எங்களுக்கு மீட்டு, நம்முடன் ஒன்றாக வந்த தேவனுடைய குமாரன், எங்கள் நம்பிக்கை அடிப்படையாக விளங்கியது. ஆகையால், ஞாயிறு வணக்கம் நம்முடைய விசுவாசத்தின் பிரதிபலிப்பாகும். ஆனால் கூட்டு ஞாயிறு சேவை வழங்கவில்லை எனத், அல்லது ஞாயிறன்று வழிபாடு கிரிஸ்துவர் பரிசுத்த அல்லது வாரம் வேறு எந்த நாளில் சட்டமன்ற விட கடவுள் அதிகப் பிரியமுள்ளவர்களாக உள்ளது.
 • கிறிஸ்தவர்கள் மீது சப்பாத் கட்டியெழுப்புவதற்கான கோட்பாடு ஆன்மீக தீமைக்கு காரணமாகிறது, ஏனென்றால் அத்தகைய போதனைகள் வேதத்திற்கு முரணானது, கிறிஸ்துவின் உடலில் ஒற்றுமையையும் அன்பையும் ஆபத்திற்குள்ளாக்குகின்றன.
 • கிரிஸ்துவர் சனிக்கிழமை அல்லது ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒன்றுகூட வேண்டும் என்று நம்ப மற்றும் கற்பனை ஆன்மீக தீங்கு உள்ளது, இது போன்ற ஒரு கொள்கை வழிபாட்டு நாள் மீட்கப்பட்டது தவிர்க்க வேண்டும் தவிர்க்கப்பட வேண்டும் என்று சட்ட தடை, நிறுவுகிறது.

கடைசி யோசனை

இயேசுவின் சீடர்களாக, நாம் கடவுளுக்கு முன்பாக நம் மனசாட்சிக்கு இசைவாக செய்யப்படும் தீர்மானங்களில் ஒருவருக்கொருவர் கண்டனம் செய்யக் கூடாது. எங்களது முடிவுகளின் காரணங்களைப் பற்றி நாம் நேர்மையாக இருக்க வேண்டும். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் விசுவாசிகளை தம்முடைய தெய்வீக சமாதானத்திற்கு கொண்டு வருகிறார், அவரோடு கடவுளின் முழு கிருபையினருடன் சமாதானமாக இருக்கிறார். இயேசு கட்டளையிட்டபடி, எல்லாரும் ஒருவரையொருவர் அன்போடு வளரலாம்.

மைக் பீசல்


PDFகிரிஸ்துவர் சப்பாத்