கிரிஸ்துவர் சப்பாத்

கிரிஸ்துவர் சப்பாத்

கிரிஸ்துவர் சப்பாத்து இயேசு கிறிஸ்துவின் வாழ்க்கை, ஒவ்வொரு விசுவாசி உண்மையான ஓய்வு கிடைக்கிறது இதில். பத்து கட்டளைகளில் இஸ்ரேலுக்கு கட்டளையிடப்பட்ட வாராந்த ஏழாம் நாள் சப்பாத் நம் ஆண்டவர் மற்றும் இரட்சகராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் உண்மையான யதார்த்தத்தை சுட்டிக்காட்டிய ஒரு நிழல். (எபிரேயர் 4,3.8- 10, மத்தேயு 11,28-30, XIX, மோசே, XIX-2, கொலோசெயர், X-XX)

கிறிஸ்துவில் இரட்சிப்பைக் கொண்டாடுங்கள்

கடவுள் நமக்கு செய்துள்ள கிருபையான செயல்களுக்கு நம்முடைய வழிபாடு வழிபாடு. இஸ்ரேல் மக்களுக்கு, யாத்திராகமம், எகிப்திலிருந்து வெளியேறுவதற்கான அனுபவம் வழிபாட்டின் மையமாக இருந்தது - கடவுள் அவர்களுக்காக செய்தவை. கிறிஸ்தவர்களுக்கு, நற்செய்தி என்பது வணக்கத்தின் மையமாக இருக்கிறது - இது எல்லா விசுவாசிகளுக்கும் கடவுள் செய்திருக்கின்றது. கிரிஸ்துவர் வழிபாட்டில் நாம் அனைத்து மனிதர்கள் இரட்சிப்பு மற்றும் மீட்பதற்காக இயேசு கிறிஸ்துவின் வாழ்க்கை, மரணம் மற்றும் உயிர்த்தெழுதல் கொண்டாட மற்றும் பகிர்ந்து.

இஸ்ரேலுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வழிபாட்டு முறை அவர்களுக்கு குறிப்பாக இருந்தது. இஸ்ரவேல் ஜனங்களை இஸ்ரவேல் ஜனங்களை எகிப்திலிருந்து வழிநடத்தினார், வாக்குப்பண்ணப்பட்ட தேசத்திற்குக் கொண்டு வந்தபோது அவர்களுக்கு செய்த எல்லாவற்றிற்கும் கடவுளுக்கு நன்றி செலுத்துவதற்காகவும் கடவுளுக்கு நன்றி செலுத்துவதற்காகவும் கடவுள் கொடுத்தார்.

கிரிஸ்துவர் வழிபாடு கடவுளின் இஸ்ரேல் பழைய ஏற்பாட்டில் அனுபவம் அடிப்படையில் விதிகளை தேவை இல்லை, மாறாக நற்செய்தி பதில். இதேபோல், "புதிய திராட்சை" சுவிசேஷத்தில் "புதிய குழாய்களில்" (மட் 9,17) நிரப்பப்பட வேண்டும் என்று நாம் சொல்லலாம். பழைய உடன்படிக்கையின் "பழைய குழி" சுவிசேஷத்தின் புதிய திராட்சை பெறும் பொருட்டல்ல (Hebr 12,18-24).

புதிய வடிவங்கள்

இஸ்ரேல் சேவை இஸ்ரேலுக்கு விதிக்கப்பட்டிருந்தது. அவர் கிறிஸ்துவின் வருகை வரை நீடித்தார். அப்போதிருந்து, கடவுளுடைய மக்கள் புதிய வணக்கத்தை பிரதிபலித்த புதிய வழிவகைகளை தங்கள் வணக்கத்தை வெளிப்படுத்தியுள்ளனர் - இது இயேசு கிறிஸ்துவைப் பற்றிக் கொண்ட புதிய வல்லமை. கிறிஸ்துவின் வழிபாடு இயேசு கிறிஸ்துவின் உடலிலும் இரத்தத்திலும் மறுபடியும் பங்கு பெறுவதை மையமாகக் கொண்டுள்ளது. மிக முக்கியமான கூறுகள்:

 • இறைவனுடைய சர்ப்பத்தின் கொண்டாட்டம், நற்கருணை (அல்லது நன்றியுணர்ச்சி) மற்றும் ஒற்றுமை என கிறிஸ்து எனக் கட்டளையிட்டது.
 • வேதவாக்கியம்: கடவுளுடைய அன்பையும் அவருடைய வாக்குறுதிகளையும், குறிப்பாக இரட்சகராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வாக்குறுதியையும் நாம் ஆராய்வதும், கடவுளுடைய வார்த்தையின் மீது நமக்கு உணவளிக்கும் புத்திமதிகளையும் கவனிப்பதும்.
 • ஜெபங்களும் பாடல்களும்: விசுவாசத்தில் நாம் கடவுளிடம் ஜெபம் செய்கிறோம், தாழ்மையோடு நம்முடைய பாவங்களையும் கௌரவத்தையும் மனந்திரும்பி, மகிழ்ச்சியுடன், நன்றியுள்ள வணக்கத்தில் அவரை துதிப்போம்.

உள்ளடக்கத்திற்கு இலக்கு

கிறிஸ்தவ வணக்கம் முதன்மையாக உள்ளடக்கம் மற்றும் அர்த்தத்தை மையமாகக் கொண்டது, சாதாரண அல்லது தற்காலிக அடிப்படையிலானது அல்ல. ஆகையால், கிறிஸ்தவ வணக்கம் வாரம் அல்லது பருவத்தின் ஒரு குறிப்பிட்ட நாளுக்கு கட்டுப்படுவதில்லை. கிரிஸ்துவர் ஒரு குறிப்பிட்ட நாள் அல்லது பருவத்தில் வேண்டும் தேவையில்லை. ஆனால், கிறிஸ்துவின் வாழ்க்கை மற்றும் வேலையில் முக்கியமான கட்டங்களைக் கொண்டாடும்படி கிறிஸ்தவர்கள் சிறப்பு பருவங்களை தேர்ந்தெடுக்கலாம்.

அவ்வாறே, கிறிஸ்தவர்கள் தங்கள் வணக்கத்திற்காக வாரம் ஒருநாளை "ஒதுக்கிவைக்கிறார்கள்": கடவுளை மதிக்க கிறிஸ்துவின் சரீரமாக அவர்கள் கூடிவருகிறார்கள். பெரும்பாலான கிரிஸ்துவர் ஞாயிறு தேர்வு தங்கள் சேவையை, மற்றவர்கள் சனிக்கிழமை, மீண்டும் ஒரு சில பிற நேரத்தில் சேகரிக்க - உதாரணமாக, புதன்கிழமை மாலை.

வணக்கத்திற்கான ஒரு வழக்கமான சேகரிப்பே தினமாக ஞாயிற்றுக்கிழமை தேர்ந்தெடுப்பதன் மூலம் கிறிஸ்தவர்கள் பாவம் செய்கிறார்கள் என்ற கருத்து ஏழாவது நாள் அட்வென்டிஸ்ட் போதனைக்கு மாத்திரமே. ஆனால் அதற்கு பைபிளில் எந்த ஆதாரமும் இல்லை.

முக்கிய நிகழ்வுகள் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது. இது ஏழாவது நாள் அட்வென்டிஸ்ட்ஸைப் பற்றி ஆச்சரியப்படலாம், ஆனால் சுவிசேஷங்கள் ஞாயிறன்று நடந்த முக்கியமான சம்பவங்களை வெளிப்படையாக வெளிப்படுத்துகின்றன. இதைப் பற்றி மேலும் விரிவாகப் பார்ப்போம்: ஞாயிற்றுக்கிழமை கிறிஸ்தவர்கள் தங்கள் சேவையில் கலந்துகொள்ள வேண்டிய அவசியமில்லை, ஆனால் ஞாயிற்றுக்கிழமை கூட்டத்தை ஞாயிற்றுக்கிழமை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டாம்.

இயேசுவின் சீஷர்கள் இயேசுவின் சீடர்கள் முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று இயேசுவின் சீடர்கள் ஒன்றாகக் கூடினார்கள் என்றும், அவர்களுக்கு இயேசு தோன்றினார் என்றும் ஜான் சுவிசேஷம் கூறுகிறது. நான்கு சுவிசேஷங்கள் அனைத்தும் இயேசுவின் உயிர்த்தெழுதல் இறந்த காலத்திலேயே ஆரம்பத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதாக ஒப்புக்கொள்கின்றன (மத் 15, எம்.கே. XX, லூக் 9, ஜாக்).

இந்த நிகழ்வுகள் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில், அதாவது ஞாயிற்றுக்கிழமை நடந்தது என்று குறிப்பிட நான்கு முக்கிய நற்செய்தியாளர்கள் முக்கியமாக கருதுகின்றனர். அத்தகைய விவரங்களை அவர்கள் முன்வைத்திருக்கலாம், ஆனால் அவர்கள் அவ்வாறு செய்யவில்லை. ஞாயிறு அன்று இயேசு உயிர்த்தெழுந்த மேசியாவாக வெளிப்படுத்தினார் என்று சுவிசேஷங்கள் சுட்டிக்காட்டுகின்றன - முதல் காலை, மதியம், மாலை கடைசி. இந்த ஞாயிறு நற்செய்தி வாசகங்களின் பார்வையில், சுவிசேஷகர்கள், எந்தவொரு சந்தர்ப்பத்திலும் பயமுறுத்தப்படவில்லை; இவை அனைத்தும் [முதல்] வார இறுதி நாட்களில் நடந்தன என்பதை தெளிவுபடுத்த வேண்டும்.

எம்மாவுக்கும் வழி

உயிர்த்தெழுதல் எந்த நாளில் சந்தேகிக்கிற எவனும் லூக்கா சுவிசேஷத்தில் உள்ள இரண்டு "எமுவாசு சீடர்களுடைய" தெளிவான பதிவை வாசிக்க வேண்டும். இயேசு மரித்தோரிலிருந்து மூன்றாம் நாளில் எழுந்திருப்பார் என்று முன்னறிவித்திருந்தார் (லூக் XX, XX, XX).

நாள் பெண்கள் இயேசுவின் காலியாக கல்லறை கண்டுபிடிக்கப்பட்டது போது - - உண்மையில், "மூன்றாம் நாள்" இருந்தது லூக்கா அந்த ஞாயிறு என்று தெளிவாக சொல்கிறது. அவர் குறிப்பாக இயேசுவின் பெண்கள் உயிர்த்தெழுதல் ஞாயிறு காலை (லூக்கா 24,1-6) சீடர்கள் "அதே நாளில்" என்று எம்மாவுஸ் செல்லும் (லூக்கா 24,13) அன்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டு அது "மூன்றாம் நாள்" என்பதாகும் என்று சுட்டிக் காட்டுகிறார் (லூக்கா 24,21) இயேசு உயிர்த்தெழுப்பப்படுகிறார் என்று சொல்லப்பட்ட நாள் (லூக் XX).

இயேசு சிலுவையில் அறையப்பட்ட முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமை பற்றி சுவிசேஷகர்கள் சில முக்கியமான விஷயங்களை நமக்கு நினைவுகூரலாம்:

 • இயேசு மரித்தோரிலிருந்து எழுப்பப்பட்டார் (Lk X-XX-XX, XX, XX).
 • அவர் "ரொட்டி உடைத்து" போது இயேசு அங்கீகாரம் (Lk 24,30-31, 34-XX).
 • சீஷர்கள் சந்தித்தார்கள், இயேசு அவர்களோடு சேர்ந்துகொண்டார் (லூக் XX, XX, ஜான், ஜுன் 9). சீஷர்கள் சிலுவையில் அறையப்பட்ட பிறகும் இயேசு ஞானஸ்நானம் எடுத்ததாக இயேசு சொன்னார். இயேசு மறுபடியும் "அவர்களுக்கு நடுவே" இருந்தார் (யோவா.

ஆரம்ப தேவாலயத்தில்

பவுல் அப்போஸ்தலர் பதிப்பில் குறிப்பிட்டுள்ளபடி, பவுல் துரோவாவில் உள்ள சமுதாய உறுப்பினர்களுக்கு "ரொட்டியை உடைக்க" ஞாயிற்றுக்கிழமை கூடினார். இல் 20,7. கொரிந்துவிலிருந்த பவுலின் சபையையும் கலாத்தியாவிலுள்ள தேவாலயங்களையும் (1) கொரிந்தியருக்கு ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் எருசலேமிலிருந்த பசியுள்ள சபைக்கு நன்கொடையாக வழங்கும்படி கோரியது.

பவுல் சபை ஞாயிற்றுக் கிழமையில் கூடிவர வேண்டும் என்று சொல்லவில்லை. ஆனால் ஞாயிறு கூட்டங்கள் அசாதாரணமானது அல்ல என்று அவருடைய வேண்டுகோள் தெரிவிக்கிறது. வாராந்த நன்கொடையின் காரணத்தை அவர் மேற்கோள் காட்டுகிறார், "நான் வரும் வரையில் சேகரிப்பு நடக்காது" (1Kor 16,2). ஒவ்வொரு வாரமும் ஒரு கூட்டத்தில் பங்கு கொள்ளுபவர்கள் தங்கள் நன்கொடைகளில் கையெழுத்திடவில்லை, ஆனால் பணத்தை வீட்டிலேயே ஒதுக்கி வைத்திருந்தால் அப்போஸ்தலன் பவுலின் வருகையைச் சேகரிக்க வேண்டிய தேவை இருந்திருக்கும்.

இந்தப் பத்திகள் அடையாளங்காண என்று இயற்கை படிக்க: இது கிரிஸ்துவர் பொதுவானது அல்ல இருந்தது ஞாயிறன்று ஒன்று கூடி வந்து அது அசாதாரணமானது அல்ல அவர்களுடைய ஞாயிறு கூட்டங்களில் ஒன்றாக (ஒரு கால அவர்களை "ரொட்டி உடைத்து" என்று அந்த லார்ட்ஸ் சப்பர் கொண்டு பவுல் இணைக்கிறது, பார்க்க 1KOR 10,16- 17).

ஆகையால், கடவுளுடைய ஆவியால் ஏவப்பட்ட புதிய ஏற்பாட்டாளர்கள், ஞாயிறு அன்று இயேசு எழுந்திருப்பதை அறிந்துகொள்ள வேண்டுமென்று வேண்டுமென்றே வேண்டுமென்று விரும்புகிறோம். ஞாயிற்றுக்கிழமை பக்தர்கள் சிலர் ரொட்டி உடைக்க வேண்டுமெனில் அவர்கள் மனசாட்சியும் இல்லை. கிறிஸ்தவர்கள் ஞாயிறு வணக்கத்திற்காக ஒன்றுசேர்ப்பதற்காக குறிப்பாக சொல்லப்படவில்லை, ஆனால் இந்த உதாரணங்கள் காட்டுவதுபோல், இதைப் பற்றி நியாயமற்ற காரணங்கள் எதுவும் இல்லை.

சாத்தியமான ஆபத்துகள்

மேலே கூறப்பட்டுள்ளபடி, கடவுளோடு தங்கள் கூட்டுறவுகளை கொண்டாட கிறிஸ்துவின் சரீரமாக ஞாயிற்றுக்கிழமை கிறிஸ்தவர்கள் ஒன்றுசேரும் நல்ல காரணங்கள் இருக்கின்றன. ஆகையால், ஞாயிற்றுக்கிழமையன்று கிரிஸ்துவர் ஞாயிறன்று தேர்ந்தெடுக்க வேண்டுமா? எண் கிறிஸ்தவ விசுவாசம் சில நாட்களில் அல்ல, ஆனால் கடவுளிலும் அவருடைய மகன் இயேசு கிறிஸ்துவிலும் உள்ள நம்பிக்கையிலும் இல்லை.

பரிந்துரைக்கப்படும் விடுமுறை நாட்களில் மற்றொரு குழுவினரை பதிலாக மாற்றுவது தவறு. கிரிஸ்துவர் நம்பிக்கை மற்றும் வழிபாடு பரிந்துரைக்கப்படும் நாட்கள் பற்றி அல்ல, ஆனால் எங்கள் தந்தையின் மற்றும் எங்கள் இறைவன் மற்றும் இரட்சகராக இயேசு கிறிஸ்து அங்கீகரித்து மற்றும் அன்பு பற்றி.

எந்த நாளில் நாம் பிற விசுவாசிகளுடன் சேர்ந்து வணங்க வேண்டுமென நாம் தீர்மானித்தால், சரியான முடிவுடன் எமது முடிவை எடுக்க வேண்டும். இயேசுவின் வேண்டுகோள் "வாங்கிப் புசி; அது என் உடல் "மற்றும்" அது அனைத்து குடிக்க "ஒரு குறிப்பிட்ட நாள் கட்டப்படுகிறது அல்ல. ஆயினும், ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில் இருந்து கிறிஸ்துவின் ஒற்றுமைக்குள் ஒன்றுகூடி யூதர்கள் அல்லாத கிறிஸ்தவர்களுக்கென ஒரு பாரம்பரியம் இருந்தது, ஏனென்றால் ஞாயிற்றுக்கிழமை இயேசு மரித்தோரிலிருந்து உயிர்த்தெழுந்தார் என்பதை வெளிப்படுத்திய நாள்.

சப்பாத்தின் கட்டளையையும் அதிலுள்ள மோசேயின் சட்டத்தையும் இயேசுவின் மரணத்தையும் உயிர்த்தெழுதலையும் முடித்தார். ஞாயிற்றுக்கிழமை சப்பாத்தின் வடிவத்தில் அதைப் பிடுங்கவோ அல்லது மறுபடியும் மறுபடியும் முயற்சி செய்யவோ, இயேசு கிறிஸ்துவைப் பற்றிய கடவுளுடைய வெளிப்பாட்டை பலவீனப்படுத்துவதாக அர்த்தப்படுத்துகிறது. இது அவருடைய வாக்குறுதிகளின் நிறைவேற்றமாகும்.

கிறிஸ்தவர்கள் ஓய்வுநாளை கடைப்பிடிக்க வேண்டுமென கடவுள் எதிர்பார்க்கிறார் அல்லது மோசேயின் சட்டத்திற்கு கீழ்ப்படியும்படி கட்டாயப்படுத்த வேண்டும் என்ற கருத்தை, கிறிஸ்துவில் கிறிஸ்துவைக் குறித்து நாம் சொல்ல விரும்பும் மகிழ்ச்சியை முழுமையாக கிறிஸ்தவர்கள் அனுபவிக்க மாட்டார்கள். கடவுள் நம்மை மீட்டுக் கொள்ளும் வேலையில் நம்பிக்கை வைக்கவும், நம் மீதமிருந்தும் ஆறுதலையும் பெறவும் விரும்புகிறார். நம்முடைய இரட்சிப்பும் நம்முடைய வாழ்க்கையும் அவருடைய இரக்கத்தில்தான் உள்ளன.

குழப்பம்

எழுத்தாளர் அவருடைய அதிருப்தி வெளிப்படுத்தும் ஒரு கடிதத்தை அவ்வப்போது நாம் பெற்றுக்கொள்கிறோம், வாராந்தர ஓய்வுநாளான கிறிஸ்தவர்களுக்கான கடவுளின் புனித நாள் என்ற கேள்விக்கு கேள்வி எழுப்புகிறது. அவர்கள் "மனுஷரைப்பார்க்கிலும் தேவனுக்குக் கீழ்ப்படிவார்கள்" என அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.

கடவுளுடைய சித்தத்தைச் சிந்திப்பதைச் செய்ய முயற்சி எடுப்பது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டும்; கடவுள் நம்மை உண்மையில் நமக்கு என்ன தேவை என்று தவறாக வழிநடத்துகிறது. Sabbatarians இன் கடுமையாக குறிப்பிடப்படும் தண்டனை, கடவுளுக்கு கீழ்ப்படிதல் வாராந்திர சப்பாத்தின் பரிசுத்தப்படுவதையும் அதாவது, தெளிவாக குழப்பம் காட்டுகிறது மற்றும் தவறுகள் சிந்தனையற்ற கிரிஸ்துவர் கீழ் சப்பாத்தின் கீப்பர்கள் பார்வையில் ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

முதலாவதாக, Sabbatarian கோட்பாடு அது கடவுள் ஏற்க பொருள் என்ன ஒரு unbiblical புரிதல் பிரகடனம், இரண்டாவதாக, அது கிரிஸ்துவர் நம்பிக்கை மெய்ப்பிப்பிற்காக முடிவு அளவுகோல் புரிந்து இந்த கீழ்ப்படிதல் எழுப்புகிறது. "அவர்களுக்கு எதிராக எங்களுக்கு" - - நீங்கள் புதிய ஏற்பாட்டில் போதனை பின் அதிகாரத்தை வெளியே என்று ஒரு முயற்சியில் பின்பற்ற வேண்டும் நினைக்கிறேன் ஏனெனில் கிறிஸ்துவின் உடல் பிரிவுகளில் நோயை உண்டாக்கும் கடவுள் பற்றிய புரிதல் வடிவமைத்துள்ளது விளைவாக ஒரு மோதல்போக்கு மனநிலையை என்று.

வாராந்தர ஓய்வுநாளின் உண்மையுள்ள கடைபிடிக்கப்படுதல், கடவுளுக்குக் கீழ்ப்படிவதற்கான ஒரு கேள்வி அல்ல, ஏனென்றால் வாராந்தர ஓய்வுநாளை பரிசுத்தப்படுத்தும்படி கடவுள் கிறிஸ்தவர்களுக்கு தேவையில்லை. அவரை நேசிக்கும்படி கடவுள் நம்மை அழைக்கிறார், வாரத்தின் சப்பாத்தின் கடைப்பிடிக்கப்படுவதன் மூலம் கடவுளின் அன்பைத் தீர்மானிக்க முடியாது. இது இயேசு கிறிஸ்துவில் உள்ள நம்முடைய விசுவாசத்தாலும் நம்முடைய சக மனிதர்களான நம்முடைய அன்பினாலும் தீர்மானிக்கப்படுகிறது (1JO-3,21-24-4,19-21-7,12). பைபிள் கூறுகிறது, ஒரு புதிய உடன்படிக்கை மற்றும் ஒரு புதிய சட்டம் (எபிரெயர் 9, எண் 9, XX).

கிரிஸ்துவர் ஆசிரியர்கள் கிரிஸ்துவர் நம்பிக்கை செல்லுபடியாகும் ஒரு அளவுகோல் என வாராந்திர சப்பாத்தின் பயன்படுத்த அது தவறு. கிறிஸ்தவ சபை கிறிஸ்தவ மனசாட்சியை அழிவுகரமான சட்டப்பூர்வமாக சுமத்துகிறது, சுவிசேஷத்தின் சத்தியத்தையும் வல்லமையையும் களைந்து, கிறிஸ்துவின் உடலில் பிளவுகளை ஏற்படுத்துகிறது.

தெய்வம் அமைதி

பைபிள் மக்கள் கடவுள் நம்பிக்கை மற்றும் நற்செய்தி நேசிக்கிறார் என்கிறார் என்கிறார் (ஜான் எண் 9, ஜான் 9-3, 29, XXIX). மக்கள் அனுபவிக்கும் மிகுந்த மகிழ்ச்சி, அவர்கள் தங்கள் இறைவனை அடையாளம் கண்டு நேசிக்கிறார்களே தவிர, அந்த வாரம் ஒரு குறிப்பிட்ட நாளின் அனுசரணையால் அன்பை வரையறுக்கவோ அல்லது ஊக்கப்படுத்தவோ இல்லை.

கிறிஸ்துவின் வாழ்க்கை மீட்பின் மகிழ்ச்சியுடனும், தெய்வீக அமைதியுடனும், வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு பகுதியும் கடவுளுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டதும், ஒவ்வொரு செயலுக்கும் சரணடைவதாகும். "உண்மையான" கிறிஸ்தவத்தின் ஒரு உறுதியான உறுப்பு என சப்பாத்தின் கடைப்பிடிப்பை நிறுவுவதால், சத்தியத்தின் மகிழ்ச்சியையும் வல்லமையையும் தவறவிடாமல், கிறிஸ்துவின் வருகை, நற்செய்தியை விசுவாசிக்கிற அனைவருடனும் கடவுள் இருக்கிறார் புதிய உடன்படிக்கை (மத்
எக்ஸ்எம்எல்), எழுப்பப்பட்டது (ரோம் 20, ஜான் XX).

வார இறுதி சப்பாத் ஒரு நிழல் இருந்தது - ஒரு குறிப்பை - இன்னும் வரவில்லை என்று உண்மையில் (கூல்- 2,16-17). இந்த அறிகுறி எப்போதும் இந்த உண்மையை ஏற்கெனவே இருக்கும் மற்றும் கிடைக்கின்ற உண்மையை நிராகரிப்பது என்பதன் பொருள். உண்மையிலேயே முக்கியமானது என்னவென்றால், தனித்துவமான மகிழ்ச்சியை அனுபவிப்பதற்கான திறனை ஒருவர் இழந்து விடுகிறார்.

திருமண நிச்சயதார்த்தத்தை தொடர்ந்து பின்பற்றுவது போலவும், திருமணம் முடிந்தவுடன் நீண்ட காலம் கழித்து அதை அனுபவிக்கும்படியும் விரும்புகிறார். மாறாக, பங்குதாரர் முன்னுரிமை கவனத்தை திருப்பு மற்றும் பின்னணி ஒரு இனிமையான நினைவு என விருந்தோம்பல் அனுமதிக்க அதிக நேரம்.

கடவுளுடைய மக்களுக்கு வணக்கத்திற்கான இடம் மற்றும் காலம் இனிமேலும் இல்லை. உண்மை வழிபாடு, இயேசு கூறினார், ஆவி மற்றும் உண்மையாக நடக்கிறது (ஜான் ஜான் -83). இதயம் ஆவிக்குரியது. இயேசு சத்தியம்.

"கடவுளுடைய கிரியைகளைச் செய்வதற்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்?" என்று இயேசு கேட்டபோது, ​​"கடவுளுடைய செயலுக்காக, அவர் அனுப்பியவரை நீங்கள் விசுவாசிக்கிறீர்கள்" என்று பதிலளித்தார். (Jn 6,28-29) இதுதான் கிறிஸ்தவ வணக்கம் முதன்மையாக இயேசு கிறிஸ்துவைப் பற்றியது - கடவுளின் நித்திய குமாரனாகவும், கர்த்தராகிய, இரட்சகராகவும், போதகராகவும் இருந்த அவருடைய அடையாளமாகவும் இருக்கிறது.

கடவுள் இன்னும் அழகாக இருக்கிறாரா?

சப்பாத்தின் கட்டளையை கடைபிடிப்பதே இறுதி ஆய்வில் நம்முடைய மீட்பை அல்லது கண்டனம் தீர்மானிக்கிற அளவி என்று நம்புகிறவர்கள் பாவம் மற்றும் கடவுளின் கிருபையையும் தவறாக புரிந்து கொள்கிறார்கள். சப்பாத்தின் பரிசுத்தவான்கள் மட்டுமே இரட்சிக்கப்படுவார்கள் என்றால், சப்பாத்தின் தீர்ப்பு அளவிடப்படுகிறது, கடவுளுடைய மகன் அல்ல, இறந்து உயிர்த்தெழுப்பப்பட்டு, நம்முடைய இரட்சிப்புக்காக இறந்துவிட்டார்.

சப்பாத்தாரியர்கள் அவரைப் பரிசுத்தப்படுத்தாதவனை விட சப்பாத்தை பரிசுத்தப்படுத்துகிறவருக்கு மகிழ்ச்சியுள்ளவர் என்று நினைக்கிறார்கள். ஆனால் இந்த வாதம் பைபிளிலிருந்து வரவில்லை. சப்பாத்தின் கட்டளையையும் இயேசு கிறிஸ்துவில் மோசேயின் முழு சட்டத்தையும் உயர்ந்த மட்டத்திற்கு உயர்த்தியிருக்கிறார் என்று பைபிள் கற்பிக்கிறது.

ஆகையால், ஓய்வுநாளில் "கடவுளுக்குப் பிரியமாயிருப்பது" அர்த்தமல்ல. ஓய்வுநாளில் கிறிஸ்தவர்களுக்கு கொடுக்கப்படவில்லை. Sabbatarian இறையியல் அழிவு உறுப்பு சப்பாத்தின் கீப்பர்கள் இது இயேசுவின் இரத்தம் பின்னர் சப்பாத்தின் ஒப்பந்தம் இல்லை என்றால், மனித குலத்தின் மீட்பு போதுமான இல்லை என்று தான் அர்த்தம் மட்டுமே உண்மையான மற்றும் விசுவாசமான கிரிஸ்துவர், என்று தங்கள் வலியுறுத்தல்களேயாகும்.

பைபிள் பல அர்த்தமுள்ள பத்திகளில் போன்ற ஒரு தவறான கொள்கை நேர்மாறானது: நாங்கள் தனியாக கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தில் விசுவாசம் வைப்பதன் மூலம் எந்த வகையான படைப்புகள் (எபே 2,8-10 இல்லாமல் கடவுளின் அருளால் சேமிக்கப்படும்; ரோம் 3,21-22, 4,4-8; 2Tim 1,9 தலைப்பு 3,4-8). கிறிஸ்து தனியாக சட்டம் மற்றும் எங்கள் இரட்சிப்பின் தீர்மானிக்கும் அல்ல என்று இந்த தெளிவான அறிக்கைகள், Sabbatarian தத்துவத்தின் முரண்பாடு தெளிவாக உள்ளன, சப்பாத்தின் வைக்க கூடாது யார் மக்கள், எந்த மீட்பு அறிய முடியும்.

கடவுள் தேவை?

சராசரியாக சப்பாத்தியர் சப்பாத்தை வைத்துக்கொள்ளாத ஒருவரைவிட அவர் மிகவும் தெய்வீகமானவர் என்று கருதுகிறார். முந்தைய WKG பிரசுரங்களிலிருந்து பின்வரும் அறிக்கையைப் பார்ப்போம்:

"ஆனால் மட்டுமே இறுதியில் அழகான இல், சப்பாத்தின் வைத்திருக்க கடவுளுடைய கட்டளையை ஏற்க தொடர்ந்து அந்த, மீதமுள்ளவை 'தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் சென்று நித்திய ஆன்மீக வாழ்க்கை பரிசு பெறும்" (அம்பாசடர் கல்லூரி பைபிள் கடித கோர்ஸ் 27 இருந்து பாடம் 58, 1964, 1967) ,

", சப்பாத்தின் வைத்து யார் இல்லை கடவுளின் சப்பாத்தினைக் 'அடையாளம்', கடவுளின் மக்கள் கிடைக்காது மற்றும் கிறிஸ்து மீண்டும் வரும்போது இதனால் பற்றியும் உங்களோடு மாட்டாது!" (அதே நூல், 12).

போன்ற சப்பாத்தின் வைத்து ஒரே ஒரு கடவுள் கொடுக்கப்பட்ட இல்லை என்று இந்த மேற்கோள் ஒத்துக்கொள்ளக்கடவன், ஆனால் நாங்கள் யாரும் ஓய்வுநாள் இல்லாமல் மீட்கப்பட்டது என நம்பினார்கள்.

ஏழாவது நாள் அட்வெண்டிஸ்ட் இலக்கியத்திலிருந்து பின்வரும் மேற்கோள்:
"ஞாயிறன்று வழிபாடு கொண்டாட்டம் இறுதியில் விலங்கு அடையாளமாக இங்கே வித்தியாசத்தை வருகிறது இந்த முடிவு கால மோதலை சூழலில் வருகிறது. சாத்தான் சப்பாத்தின் கடவுளிடம் விசுவாசத்தை பெரும் சோதனை இருக்கும் போது, சக்தி அடையாளமாக ஞாயிறு எழுப்பியுள்ளது. இந்த விவாதம் இரண்டு முகாம்களில் கிறித்துவம் மற்றும் கடவுளின் மக்கள் தீர்மானிக்க க்கான மோதல்கள் நிரம்பிய இறுதி நேரம் (. டான் Neufeld, ஏழாவது நாள் அட்வெண்டிஸ்ட் கலைக்களஞ்சியம், 2 தணிக்கை, இசைக்குழு 3) "பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. மேற்கோள் செவன்த்-டே அட்வெண்டிஸ்ட் திருச்சபையின் வழங்கல் விளக்குகிறது, சப்பாத்தின் கடைபிடிக்கப்படுகின்றது தீர்மானிப்பதற்காக அளவுகோல் உண்மையில் கடவுளை நம்புகிறார் யார் யார் அல்ல, இயேசு மற்றும் அப்போஸ்தலர்கள் போதனைகளின் அடிப்படை தவறான விளையும் ஒரு கருத்து, ஒரு கருத்து என்று ஆவிக்குரிய மேன்மையின் மனோபாவத்தை ஊக்குவிக்கிறது.

சுருக்கம்

சப்பாத்தியர்களின் இறையியல் இயேசு கிறிஸ்துவில் உள்ள கடவுளின் கிருபையையும் பைபிளின் தெளிவான செய்தியையும் முரண்படுகின்றது. சப்பாத்தின் கட்டளை உட்பட மோசேயின் சட்டம், இஸ்ரவேல் மக்களுக்காகவும் கிறிஸ்தவ தேவாலயத்திற்காகவும் அல்ல. கிறிஸ்தவர்கள் வாரத்தின் ஒவ்வொரு நாளும் கடவுளை வணங்குவதற்கு சுதந்திரமாக இருக்க வேண்டும் என்றாலும், சனிக்கிழமையன்று வேறு எந்த நாளிலும் சனிக்கிழமையன்று விரும்புவதற்கு விவிலிய காரணம் இருப்பதாக நம்புவதில் நாம் தவறு செய்யக்கூடாது.

பின்வருமாறு நாம் இதை சுருக்கமாகச் சொல்ல முடியும்:

 • ஏழாம் நாளில் ஓய்வுநாளில் கிரிஸ்துவர் பிணைக்கப்பட்டுள்ளது என்று விவிலிய போதனை மாறாக உள்ளது.
 • இது விவிலிய போதனைக்கு முரணாக இருக்கிறது, கடவுள் இல்லை என்று யாரை விட சப்பாத்தின் பரிசுத்தமாக மக்கள் கடவுள் மிகவும் மகிழ்ச்சி என்று, அது ஏழாவது நாள் அல்லது ஞாயிறு சப்பாத்தின் இருக்கும்.
 • சபையின் ஒரு நாளாக, கொடுக்கப்பட்ட நாளானது திருச்சபைக்கு இன்னும் புனிதமானதாக அல்லது வேறொரு கடவுளைவிட இன்னும் புனிதமானதாக இருப்பதை உறுதிப்படுத்த விவிலிய போதனைக்கு மாறாக உள்ளது.
 • ஒரு ஞாயிறன்று நடந்த நற்செய்தி, ஒரு மைய நிகழ்வு திட்டமிடப்பட்டுள்ளது, அந்த கிரிஸ்துவர் மரபாகத் வழிபட மீது சேகரிக்க அடிப்படையாக இருக்கிறது.
 • இயேசு கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுதல், எங்களுக்கு மீட்டு, நம்முடன் ஒன்றாக வந்த தேவனுடைய குமாரன், எங்கள் நம்பிக்கை அடிப்படையாக விளங்கியது. ஆகையால், ஞாயிறு வணக்கம் நம்முடைய விசுவாசத்தின் பிரதிபலிப்பாகும். ஆனால் கூட்டு ஞாயிறு சேவை வழங்கவில்லை எனத், அல்லது ஞாயிறன்று வழிபாடு கிரிஸ்துவர் பரிசுத்த அல்லது வாரம் வேறு எந்த நாளில் சட்டமன்ற விட கடவுள் அதிகப் பிரியமுள்ளவர்களாக உள்ளது.
 • கிறிஸ்தவர்கள் மீது சப்பாத் கட்டியெழுப்புவதற்கான கோட்பாடு ஆன்மீக தீமைக்கு காரணமாகிறது, ஏனென்றால் அத்தகைய போதனைகள் வேதத்திற்கு முரணானது, கிறிஸ்துவின் உடலில் ஒற்றுமையையும் அன்பையும் ஆபத்திற்குள்ளாக்குகின்றன.
 • கிரிஸ்துவர் சனிக்கிழமை அல்லது ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒன்றுகூட வேண்டும் என்று நம்ப மற்றும் கற்பனை ஆன்மீக தீங்கு உள்ளது, இது போன்ற ஒரு கொள்கை வழிபாட்டு நாள் மீட்கப்பட்டது தவிர்க்க வேண்டும் தவிர்க்கப்பட வேண்டும் என்று சட்ட தடை, நிறுவுகிறது.

கடைசி யோசனை

இயேசுவின் சீடர்களாக, நாம் கடவுளுக்கு முன்பாக நம் மனசாட்சிக்கு இசைவாக செய்யப்படும் தீர்மானங்களில் ஒருவருக்கொருவர் கண்டனம் செய்யக் கூடாது. எங்களது முடிவுகளின் காரணங்களைப் பற்றி நாம் நேர்மையாக இருக்க வேண்டும். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் விசுவாசிகளை தம்முடைய தெய்வீக சமாதானத்திற்கு கொண்டு வருகிறார், அவரோடு கடவுளின் முழு கிருபையினருடன் சமாதானமாக இருக்கிறார். இயேசு கட்டளையிட்டபடி, எல்லாரும் ஒருவரையொருவர் அன்போடு வளரலாம்.

மைக் பீசல்


PDFகிரிஸ்துவர் சப்பாத்