தேவனுடைய ராஜ்யம்

கடவுளின் இராச்சியம்

கடவுளின் ராஜ்யம், பரந்த பொருளில், கடவுளின் இறையாண்மை. தேவாலயத்திலும் அவருடைய சித்தத்திற்குக் கீழ்ப்படிகிற ஒவ்வொரு விசுவாசியின் வாழ்க்கையிலும் கடவுளின் ஆட்சி ஏற்கனவே தெளிவாகத் தெரிகிறது. கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகைக்குப் பிறகு, கடவுளுடைய ராஜ்யம் ஒரு உலக ஒழுங்காக முழுமையாக ஸ்தாபிக்கப்படும், எல்லாமே அதற்கு உட்பட்டதாக இருக்கும். (சங்கீதம் 2,6-9; 93,1-2; லூக்கா 17,20-21; டேனியல் 2,44; மார்கஸ் 1,14-இரண்டு; 1. கொரிந்தியர் 15,24-28; பேரறிவு 11,15; 21.3.22/27/2; 2,1-5)

தற்போதைய மற்றும் வருங்கால ராஜ்யம்

மனந்திரும்புங்கள், ஏனென்றால் பரலோகராஜ்யம் சமீபித்திருக்கிறது!” என்று யோவான் பாப்டிஸ்டும் இயேசுவும் கடவுளுடைய ராஜ்யத்தின் அருகாமையை அறிவித்தனர் (மத்தேயு. 3,2; 4,17; மார்கஸ் 1,15) நீண்டகாலமாக எதிர்பார்க்கப்பட்ட கடவுளின் ஆட்சி நெருங்கியது. அந்த செய்தி நற்செய்தி, நற்செய்தி என்று அழைக்கப்பட்டது. யோவான் மற்றும் இயேசுவின் இந்தச் செய்தியைக் கேட்கவும் பதிலளிக்கவும் ஆயிரக்கணக்கானோர் ஆர்வமாக இருந்தனர்.

ஆனால், “கடவுளுடைய ராஜ்யம் இன்னும் 2000 வருடங்கள் தொலைவில் உள்ளது” என்று பிரசங்கம் செய்திருந்தால் என்ன எதிர்வினை இருந்திருக்கும் என்பதை ஒரு கணம் சிந்தித்துப் பாருங்கள். இயேசு பிரபலமாக இல்லாமல் இருந்திருக்கலாம், மதத் தலைவர்கள் பொறாமை கொள்ளாமல் இருந்திருக்கலாம், இயேசு சிலுவையில் அறையப்படாமல் இருந்திருக்கலாம். "தேவனுடைய ராஜ்யம் வெகு தொலைவில் உள்ளது" என்பது புதிய செய்தியாகவோ அல்லது நல்லதாகவோ இருந்திருக்காது.

யோவானும் இயேசுவும் சீக்கிரத்தில் கடவுளுடைய ராஜ்யத்தை பிரசங்கித்தார்கள், அவர்களுடைய கேட்போருக்கு நெருக்கமாக இருந்தார்கள். இப்போது மக்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பது பற்றி செய்தி ஒன்று தெரிவித்தது; அது உடனடி தொடர்பு மற்றும் அவசரநிலை இருந்தது. இது வட்டி - மற்றும் பொறாமை. அரசாங்கத்திலும் மத போதனைகளிலும் மாற்றங்கள் தேவை என்று பிரகடனம் செய்ததன் மூலம், தூதரகம் அந்த நிலைமையை சவால் செய்தது.

முதல் நூற்றாண்டில் யூத எதிர்பார்ப்புகள்

முதல் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த பல யூதர்கள் "கடவுளின் ராஜ்யம்" என்ற வார்த்தையை நன்கு அறிந்திருந்தனர். ரோமானிய ஆட்சியைத் தூக்கி எறிந்துவிட்டு யூதேயாவை ஒரு சுதந்திர தேசமாக-நீதி, மகிமை மற்றும் ஆசீர்வாதங்களைக் கொண்ட ஒரு தேசமாக, அனைவரையும் கவர்ந்திழுக்கும் ஒரு தேசமாக மீண்டும் ஒரு தலைவரை கடவுள் தங்களுக்கு அனுப்ப வேண்டும் என்று அவர்கள் உருக்கமாக விரும்பினர்.

இந்தக் காலநிலையில்—கடவுள் நியமித்த தலையீட்டின் ஆர்வமுள்ள ஆனால் தெளிவற்ற எதிர்பார்ப்புகள்—இயேசுவும் யோவானும் கடவுளுடைய ராஜ்யத்தின் அருகாமையைப் பிரசங்கித்தனர். "கடவுளுடைய ராஜ்யம் சமீபித்திருக்கிறது" என்று இயேசு தம் சீடர்கள் நோயுற்றவர்களைக் குணமாக்கிய பிறகு அவர்களிடம் கூறினார் (மத்தேயு 10,7; லூக்கா 19,9.11).

ஆனால் நம்பிக்கைக்குரிய ராஜ்யம் உண்மையாகவில்லை. யூத தேசத்தை மீட்டெடுக்க முடியவில்லை. இன்னும் மோசமாக, ஆலயம் அழிக்கப்பட்டது, யூதர்கள் சிதறிப்போனார்கள். யூத நம்பிக்கைகள் இன்னமும் நிறைவேறவில்லை. இயேசு தம் வார்த்தையில் தவறு செய்தாரா அல்லது அவர் ஒரு தேசிய ராஜ்யத்தை முன்னறிவிக்கவில்லையா?

இயேசுவின் ராஜ்யம் மக்கள் எதிர்பார்த்தது போல் இல்லை - பல யூதர்கள் அவர் இறந்து கிடப்பதைப் பார்க்க விரும்பினர் என்பதிலிருந்து நாம் யூகிக்க முடியும். அவருடைய ராஜ்யம் இந்த உலகத்திற்கு வெளியே இருந்தது (யோவான் 18,36) அவர் குறுக்கே வந்தபோது
"கடவுளின் ராஜ்யம்", மக்கள் நன்கு புரிந்துகொள்ளும் சொற்களைப் பயன்படுத்தினார், ஆனால் அவர் அவர்களுக்கு புதிய அர்த்தத்தைக் கொடுத்தார். கடவுளுடைய ராஜ்யம் பெரும்பாலான மக்களுக்கு கண்ணுக்கு தெரியாதது என்று அவர் நிக்கொதேமஸிடம் கூறினார் (ஜான் 3,3) - அதைப் புரிந்துகொள்ள அல்லது அனுபவிக்க, ஒருவர் கடவுளின் பரிசுத்த ஆவியால் புதுப்பிக்கப்பட வேண்டும் (வ. 6). தேவனுடைய இராஜ்ஜியம் ஒரு ஆவிக்குரிய ராஜ்யமாக இருந்தது, ஒரு பௌதிக அமைப்பு அல்ல.

பேரரசின் தற்போதைய நிலை

ஆலிவ் மலை தீர்க்கதரிசனத்தில், சில அறிகுறிகள் மற்றும் தீர்க்கதரிசன நிகழ்வுகளுக்குப் பிறகு கடவுளுடைய ராஜ்யம் வரும் என்று இயேசு அறிவித்தார். ஆனால் இயேசுவின் சில போதனைகளும் உவமைகளும் கடவுளுடைய ராஜ்யம் வியத்தகு முறையில் வராது என்று கூறுகின்றன. விதை அமைதியாக வளர்கிறது (மார்க் 4,26-29); ராஜ்யம் ஒரு கடுகு விதையைப் போல சிறியதாகத் தொடங்குகிறது (வ. 30-32) மற்றும் புளித்த மாவைப் போல் மறைந்திருக்கிறது (மத்தேயு 13,33) இந்த உவமைகள் கடவுளுடைய ராஜ்யம் ஒரு சக்திவாய்ந்த மற்றும் வியத்தகு வழியில் வருவதற்கு முன்பு ஒரு நிஜம் என்று கூறுகின்றன. இது எதிர்கால யதார்த்தம் என்பதைத் தவிர, இது ஏற்கனவே ஒரு உண்மை.

தேவனுடைய ராஜ்யம் ஏற்கனவே செயல்பட்டுக்கொண்டிருக்கிறது என்பதைக் காட்டும் சில வசனங்களைச் சிந்திப்போம். மார்கஸில் 1,15 இயேசு அறிவித்தார், "நேரம் நிறைவேறியது... கடவுளின் ராஜ்யம் நெருங்கிவிட்டது." இரண்டு வினைச்சொற்களும் கடந்த காலத்தில் உள்ளன, ஏதோ நடந்தது மற்றும் அதன் விளைவுகள் நடந்துகொண்டிருக்கின்றன என்பதைக் குறிக்கிறது. அறிவிப்புக்கான நேரம் மட்டுமல்ல, கடவுளின் ராஜ்யத்திற்கான நேரம் வந்துவிட்டது.

பேய்களைத் துரத்திய பிறகு, இயேசு சொன்னார், "நான் கடவுளின் ஆவியினால் பொல்லாத ஆவிகளைத் துரத்தினேன் என்றால், தேவனுடைய ராஜ்யம் உங்கள்மேல் வந்திருக்கிறது" (மத்தேயு 1.2,2; லூக்கா 11,20) ராஜ்யம் இங்கே உள்ளது, அதற்கு ஆதாரம் தீய ஆவிகளை வெளியேற்றுவதில் உள்ளது என்றார். இந்தச் சான்று இன்றும் திருச்சபையில் தொடர்கிறது, ஏனென்றால் இயேசு செய்ததை விடவும் பெரிய செயல்களை திருச்சபை செய்து வருகிறது4,12) "நாம் கடவுளின் ஆவியால் பேய்களை துரத்தும்போது, ​​கடவுளின் ராஜ்யம் இங்கேயும் இப்போதும் வேலை செய்கிறது." கடவுளின் ஆவியின் மூலம், கடவுளின் ராஜ்யம் சாத்தானின் ராஜ்யத்தின் மீது தனது இறையாண்மையை தொடர்ந்து நிரூபிக்கிறது. .

சாத்தான் இன்னும் ஒரு செல்வாக்கைச் செலுத்துகிறான், ஆனால் அவன் தோற்கடிக்கப்பட்டு கண்டனம் செய்யப்பட்டான் (யோவான் 1 கொரி6,11) இது ஓரளவு கட்டுப்படுத்தப்பட்டது (மார்கஸ் 3,27) இயேசு சாத்தானின் உலகத்தை வென்றார் (யோவான் 16,33) கடவுளின் உதவியால் நாமும் அவற்றைக் கடக்க முடியும் (1. ஜோஹான்னெஸ் 5,4) ஆனால் எல்லோரும் அதைக் கடப்பதில்லை. இந்த யுகத்தில், கடவுளின் ராஜ்யம் நல்லது மற்றும் கெட்டது இரண்டையும் கொண்டுள்ளது3,24-30. 36-43. 47-50; 24,45-51; 25,1-12. 14-30). சாத்தான் இன்னும் செல்வாக்கு செலுத்துகிறான். தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் மகிமையான எதிர்காலத்திற்காக நாம் இன்னும் காத்திருக்கிறோம்.

கடவுளின் இராச்சியம், போதனைகளில் கலகலப்பாக இருக்கிறது

"பரலோகராஜ்யம் இன்றுவரை வன்முறையை அனுபவித்து வருகிறது, வன்முறையாளர்கள் அதை வலுக்கட்டாயமாக எடுத்துக்கொள்கிறார்கள்" (மத்தேயு 11,12) இந்த வினைச்சொற்கள் நிகழ்காலத்தில் உள்ளன - இயேசுவின் காலத்தில் கடவுளின் ராஜ்யம் இருந்தது. ஒரு இணையான பத்தி, லூக்கா 16,16, நிகழ்கால வினைச்சொற்களையும் பயன்படுத்துகிறது: "... மேலும் ஒவ்வொருவரும் அவரவர் வழியை கட்டாயப்படுத்துகிறார்கள்". இந்த வன்முறையாளர்கள் யார் அல்லது அவர்கள் ஏன் வன்முறையைப் பயன்படுத்துகிறார்கள் என்பதை நாம் கண்டுபிடிக்க வேண்டியதில்லை - இங்கே முக்கியமானது என்னவென்றால், இந்த வசனங்கள் கடவுளுடைய ராஜ்யத்தை தற்போதைய யதார்த்தமாகப் பேசுகின்றன.

லூக்கா 16,16 வசனத்தின் முதல் பகுதியை "... தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷம் பிரசங்கிக்கப்படுகிறது" என்று மாற்றுகிறது. இந்த மாறுபாடு, இந்த யுகத்தில் ராஜ்யத்தின் முன்னேற்றம், நடைமுறை அடிப்படையில், தோராயமாக அதன் பிரகடனத்திற்கு ஒப்பானது. கடவுளின் ராஜ்யம் - அது ஏற்கனவே உள்ளது - அது அதன் பிரகடனத்தின் மூலம் முன்னேறி வருகிறது.

மார்கஸில் 10,15, கடவுளுடைய ராஜ்யம் என்பது இந்த வாழ்க்கையில் நாம் எப்படியாவது பெற வேண்டும் என்று இயேசு சுட்டிக்காட்டுகிறார். தேவனுடைய ராஜ்யம் எந்த விதத்தில் இருக்கிறது? விவரங்கள் இன்னும் தெளிவாகத் தெரியவில்லை, ஆனால் நாம் பார்த்த வசனங்கள் அதைக் கூறுகின்றன.

கடவுளின் ராஜ்யம் நம் மத்தியில் இருக்கிறது

கடவுளுடைய ராஜ்யம் எப்போது வரும் என்று சில பரிசேயர்கள் இயேசுவிடம் கேட்டார்கள்7,20) நீங்கள் அதை பார்க்க முடியாது, இயேசு பதிலளித்தார். ஆனால் இயேசு மேலும் சொன்னார்: “தேவனுடைய ராஜ்யம் உங்களுக்குள் இருக்கிறது [அ. Ü. உங்களிடையே]" (லூக்கா 1 கொரி7,21) இயேசு ராஜாவாக இருந்தார், அவர் அவர்களுக்குப் போதனை செய்து அற்புதங்களைச் செய்ததால், ராஜ்யம் பரிசேயர்களிடம் இருந்தது. இன்று இயேசுவும் நம்மில் இருக்கிறார், இயேசுவின் ஊழியத்தில் தேவனுடைய ராஜ்யம் எப்படி இருந்ததோ, அப்படியே அவருடைய சபையின் சேவையிலும் இருக்கிறது. அரசன் நம்மிடையே இருக்கிறான்; தேவனுடைய ராஜ்யம் இன்னும் முழு பலத்துடன் செயல்படாவிட்டாலும், அவருடைய ஆன்மீக சக்தி நம்மில் உள்ளது.

நாம் ஏற்கனவே தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்கு மாற்றப்பட்டிருக்கிறோம் (கொலோசெயர் 1,13) நாம் ஏற்கனவே ஒரு ராஜ்ஜியத்தைப் பெறுகிறோம், அதற்கு நமது சரியான பதில் மரியாதை மற்றும் பிரமிப்பு2,28) கிறிஸ்து “நம்மை [கடந்த காலத்தை] ஆசாரியர்களின் ராஜ்யமாக்கினார்” (வெளி 1,6) நாம் ஒரு புனித மக்கள் - இப்போதும் தற்போதும் - ஆனால் நாம் என்னவாக இருப்போம் என்பது இன்னும் வெளிப்படுத்தப்படவில்லை. தேவன் நம்மை பாவத்தின் ஆட்சியிலிருந்து விடுவித்து, அவருடைய ராஜ்யத்தில், அவருடைய ஆட்சி அதிகாரத்தின் கீழ் நம்மை வைத்திருக்கிறார்.

தேவனுடைய ராஜ்யம் இங்கே இருக்கிறது, இயேசு சொன்னார். அவரது கேட்போர் ஒரு வெற்றி மேசியாவைக் காத்திருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை - கடவுள் ஏற்கெனவே ஆளுகிறார், இப்போது நாம் அவருடைய வழியில் வாழ வேண்டும். நாம் இதுவரை எந்த நிலப்பகுதியையும் சொந்தமாக்கவில்லை, ஆனால் கடவுளின் ஆட்சியின் கீழ் வருகிறோம்.

கடவுளுடைய ராஜ்யம் எதிர்காலத்தில் இன்னும் இருக்கிறது

கடவுளுடைய ராஜ்யம் ஏற்கனவே உள்ளது என்பதைப் புரிந்துகொள்வது நம்மைச் சுற்றியுள்ள மற்ற மக்களுக்குச் சேவை செய்வதில் அதிக கவனம் செலுத்த உதவுகிறது. ஆனால் தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் நிறைவு இன்னும் எதிர்காலத்தில் உள்ளது என்பதை நாம் மறந்துவிடவில்லை. நம் நம்பிக்கை இந்த யுகத்தில் மட்டும் இருந்தால், நமக்கு பெரிய நம்பிக்கை இல்லை (1. கொரிந்தியர் 15,19) கடவுளின் ராஜ்யம் என்பது போன்ற மாயை நம்மிடம் இல்லை
வெட்கக்கேடான முயற்சிகள் பற்றி. பெரும்பாலான மக்கள் நற்செய்தியை நிராகரிப்பதை நாம் காணும்போது பின்னடைவுகள் மற்றும் துன்புறுத்துதலைப் பாதிக்கின்ற போது, ​​ராஜ்யத்தின் முழுமைக்கும் எதிர்கால வயதினராக இருப்பதை உணர்ந்துகொள்கிறோம்.

கடவுளையும் அவருடைய ராஜ்யத்தையும் பிரதிபலிக்கும் விதத்தில் வாழ்வதற்கு எவ்வளவு முயற்சி எடுத்தாலும், அந்த உலகத்தை கடவுளுடைய ராஜ்யமாக மாற்ற முடியாது. இது ஒரு வியத்தகு தலையீடு மூலம் வர வேண்டும். புதிய வயதில் கவர்ச்சிகரமான சம்பவங்கள் அவசியமானவை.

தேவனுடைய ராஜ்யம் ஒரு மகிமையான எதிர்கால நிஜமாக இருக்கும் என்று பல வசனங்கள் நமக்குக் கூறுகின்றன. கிறிஸ்து ராஜா என்பதை நாங்கள் அறிவோம், மேலும் மனித துன்பங்களுக்கு முடிவுகட்ட அவர் தனது சக்தியை பெரிய மற்றும் வியத்தகு வழிகளில் பயன்படுத்தும் நாளுக்காக நாங்கள் ஏங்குகிறோம். பூமி முழுவதையும் ஆளும் கடவுளுடைய ராஜ்யத்தை தானியேல் புத்தகம் முன்னறிவிக்கிறது (டேனியல் 2,44; 7,13-14. 22) புதிய ஏற்பாட்டு புத்தகமான வெளிப்படுத்துதல் அவருடைய வருகையை விவரிக்கிறது (வெளிப்படுத்துதல் 11,15; 19,11-16).

ராஜ்யம் வர வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம் (லூக்கா 11,2) ஆவியில் ஏழைகளும் துன்புறுத்தப்படுபவர்களும் தங்கள் எதிர்கால "பரலோகத்தில் வெகுமதிக்காக" காத்திருக்கிறார்கள் (மத்தேயு 5,3.10.12). நியாயத்தீர்ப்பின் "நாளில்" மக்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்குள் வருகிறார்கள் (மத்தேயு 7,21-23; லூக்கா 13,22-30) கடவுளுடைய ராஜ்யம் ஆட்சிக்கு வரப்போகிறது என்று சிலர் நம்பியதால் இயேசு ஒரு உவமையைப் பகிர்ந்து கொண்டார்9,11).

மவுண்ட் ஆஃப் ஆலிவ் தீர்க்கதரிசனத்தில், இயேசு அதிகாரத்திலும் மகிமையிலும் திரும்புவதற்கு முன்பு நடக்கும் வியத்தகு நிகழ்வுகளை விவரித்தார். சிலுவையில் அறையப்படுவதற்கு சற்று முன்பு, இயேசு எதிர்கால ராஜ்யத்தை எதிர்பார்த்தார்6,29).

"ராஜ்யத்தை சுதந்தரிப்பது" என்பது எதிர்கால அனுபவமாக பவுல் பலமுறை பேசுகிறார் (1. கொரிந்தியர்கள் 6,9-இரண்டு;
15,50; கலாத்தியர்கள் 5,21; எபேசியர்கள் 5,5) மற்றும், மறுபுறம், அவர் தான் என்பதைக் குறிக்க அவரது மொழியைப் பயன்படுத்துகிறார்
கடவுளின் ராஜ்யம் என்பது யுகத்தின் முடிவில் மட்டுமே உணரப்படும் ஒன்றாகக் கருதப்படுகிறது (2. தெசலோனியர்கள் 2,12; 2வது
1,5; கோலோச்சியர்கள் 4,11; 2. டிமோதியஸ் 4,1.18) ராஜ்யத்தின் தற்போதைய வெளிப்பாட்டின் மீது பவுல் கவனம் செலுத்துகையில், "தேவனுடைய ராஜ்யம்" (ரோமர் 1) உடன் "நீதி" என்ற வார்த்தையை அறிமுகப்படுத்த முனைகிறார்.4,17) அல்லது அதன் இடத்தில் பயன்படுத்த (ரோமர் 1,17) பார்க்க மத்தேயு 6,33 தேவனுடைய நீதியுடன் தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் நெருங்கிய உறவைப் பற்றி. அல்லது பவுல் (மாற்றாக) ராஜ்யத்தை பிதாவாகிய கடவுளைக் காட்டிலும் கிறிஸ்துவுடன் தொடர்புபடுத்த முனைகிறார் (கொலோசெயர் 1,13) (J. Ramsey Michaels, "The Kingdom of God and the Historical Jesus," அத்தியாயம் 8, The Kingdom of God in 20th-Century Interpretation, Edited by Wendell Willis [Hendrickson, 1987], p. 112).

பல "கடவுளின் ராஜ்யம்" வேதங்கள் தற்போதைய கடவுளின் ராஜ்யத்தையும் எதிர்கால நிறைவேற்றத்தையும் குறிக்கலாம். சட்டத்தை மீறுபவர்கள் பரலோகராஜ்யத்தில் சிறியவர்கள் என்று அழைக்கப்படுவார்கள் (மத்தேயு 5,19-20) கடவுளின் ராஜ்யத்திற்காக குடும்பங்களை விட்டு வெளியேறுகிறோம்8,29) நாம் உபத்திரவத்தின் மூலம் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்கிறோம் (அப்போஸ்தலர் 14,22) இந்தக் கட்டுரையில் மிக முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால், சில வசனங்கள் நிகழ்காலத்தில் தெளிவாகவும் சில வசனங்கள் எதிர்காலத்தில் தெளிவாகவும் எழுதப்பட்டுள்ளன.

இயேசுவின் உயிர்த்தெழுதலுக்குப் பிறகு, சீஷர்கள் அவரிடம், "ஆண்டவரே, இந்த நேரத்தில் இஸ்ரவேலுக்கு ராஜ்யத்தை மீட்டெடுப்பீர்களா?" (அப். 1,6) அத்தகைய கேள்விக்கு இயேசு எவ்வாறு பதிலளிக்க வேண்டும்? சீடர்கள் "ராஜ்யம்" என்பதன் அர்த்தம் இயேசு கற்பித்தது அல்ல. சீடர்கள் இன்னும் அனைத்து இனக்குழுக்களையும் கொண்ட மெதுவாக வளரும் மக்களை விட ஒரு தேசிய ராஜ்யத்தின் அடிப்படையில் சிந்திக்கிறார்கள். புதிய ராஜ்யத்தில் புறஜாதிகள் வரவேற்கப்படுகிறார்கள் என்பதை அவர்கள் உணர பல ஆண்டுகள் ஆனது. கிறிஸ்துவின் ராஜ்யம் இன்னும் இந்த உலகில் இல்லை, ஆனால் இந்த யுகத்தில் செயலில் இருக்க வேண்டும். எனவே இயேசு ஆம் அல்லது இல்லை என்று சொல்லவில்லை - அவர்களுக்கு வேலையும் அந்த வேலையைச் செய்ய வல்லமையும் இருப்பதாக அவர் அவர்களிடம் கூறினார் (வவ. 7-8).

கடந்த காலத்தில் கடவுளின் இராச்சியம்

மத்தேயு 25,34 உலகத்தோற்றத்திலிருந்து கடவுளுடைய ராஜ்யம் தயாராகி வருகிறது என்று நமக்குச் சொல்கிறது. வெவ்வேறு வடிவங்களில் இருந்தாலும் அது எல்லா நேரத்திலும் இருந்தது. கடவுள் ஆதாம் மற்றும் ஏவாளுக்கு ஒரு ராஜாவாக இருந்தார்; அவர்களுக்கு ஆட்சி அதிகாரத்தையும் ஆட்சி அதிகாரத்தையும் கொடுத்தார்; அவர்கள் ஏதேன் தோட்டத்தில் அவருடைய துணை அதிகாரிகளாக இருந்தனர். "ராஜ்யம்" என்ற வார்த்தை பயன்படுத்தப்படவில்லை என்றாலும், ஆதாமும் ஏவாளும் கடவுளின் ராஜ்யத்தில் இருந்தனர் - அவருடைய ஆதிக்கம் மற்றும் உடைமையின் கீழ்.

கடவுள் ஆபிரகாமுக்கு அவருடைய சந்ததியினர் பெரிய மக்களாக மாறுவார்கள் என்றும் அவர்களிடமிருந்து ராஜாக்கள் வருவார்கள் என்றும் வாக்குறுதி அளித்தபோது (1. மோசஸ் 17,5-6), அவர் அவர்களுக்கு கடவுளின் ராஜ்யத்தை வாக்களித்தார். ஆனால் அது மாவில் புளித்த மாவைப் போல சிறியதாக ஆரம்பித்தது, மேலும் வாக்குறுதியைக் காண நூற்றுக்கணக்கான ஆண்டுகள் ஆனது.

கடவுள் இஸ்ரவேலரை எகிப்திலிருந்து வெளியே கொண்டு வந்து அவர்களுடன் உடன்படிக்கை செய்தபோது, ​​அவர்கள் ஆசாரியர்களின் ராஜ்யமாக ஆனார்கள் (2. மோசஸ் 19,6), கடவுளுக்கு சொந்தமான ஒரு ராஜ்யம் மற்றும் கடவுளின் ராஜ்யம் என்று அழைக்கப்படலாம். அவர்களுடன் அவர் செய்த உடன்படிக்கை, வலிமைமிக்க அரசர்கள் சிறிய நாடுகளுடன் செய்துகொண்ட ஒப்பந்தங்களைப் போன்றது. அவர் அவர்களைக் காப்பாற்றினார், இஸ்ரவேலர்கள் பதிலளித்தார்கள் - அவர்கள் அவருடைய மக்களாக இருக்க ஒப்புக்கொண்டனர். கடவுள் அவர்களின் அரசர் (1. சாமுவேல் 12,12; 8,7) தாவீதும் சாலமோனும் கடவுளின் சிங்காசனத்தில் அமர்ந்து அவருடைய பெயரில் ஆட்சி செய்தனர்9,23) இஸ்ரவேல் தேவனுடைய ராஜ்யமாக இருந்தது.

ஆனால் மக்கள் தங்கள் கடவுளுக்குக் கீழ்ப்படியவில்லை. கடவுள் அவர்களை அனுப்பினார், ஆனால் ஒரு புதிய இதயத்துடன் தேசத்தை மீட்டெடுப்பதாக உறுதியளித்தார்1,31-33), புதிய உடன்படிக்கையில் பங்குகொள்ளும் திருச்சபையில் இன்று நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்க்கதரிசனம். பரிசுத்த ஆவியானவர் கொடுக்கப்பட்ட நாம், பூர்வ இஸ்ரவேலரால் முடியாத அரச ஆசாரியத்துவமும் பரிசுத்த தேசமும் ஆவோம் (1. பீட்டர் 2,9; 2. மோசஸ் 19,6) நாம் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் இருக்கிறோம், ஆனால் இப்போது தானியங்களுக்கு இடையில் களைகள் வளர்ந்து வருகின்றன. யுகத்தின் முடிவில், மேசியா வல்லமையிலும் மகிமையிலும் திரும்புவார், மேலும் கடவுளின் ராஜ்யம் மீண்டும் தோற்றத்தில் மாற்றப்படும். மிலேனியத்தைப் பின்தொடரும் இராஜ்ஜியம், அதில் ஒவ்வொருவரும் பரிபூரணமானவர்களாகவும், ஆவிக்குரியவர்களாகவும் இருக்கிறார்கள், மிலேனியத்திலிருந்து முற்றிலும் வேறுபட்டதாக இருக்கும்.

ராஜ்ஜியம் வரலாற்று தொடர்ச்சியைக் கொண்டிருப்பதால், கடந்த கால, நிகழ்கால மற்றும் எதிர்கால காலங்களின் அடிப்படையில் அதைப் பற்றி பேசுவது சரியானது. அதன் வரலாற்று வளர்ச்சியில் புதிய கட்டங்கள் அறிவிக்கப்படுவதால் அது முக்கிய மைல்கற்களைக் கொண்டிருந்தது மற்றும் தொடரும். சினாய் மலையில் பேரரசு நிறுவப்பட்டது; அது இயேசுவின் வேலையிலும் அதன் மூலமும் நிறுவப்பட்டது; அது தீர்ப்புக்குப் பிறகு திரும்பும்போது அமைக்கப்படும். ஒவ்வொரு கட்டத்திலும், கடவுளின் மக்கள் தங்களிடம் உள்ளதைக் குறித்து மகிழ்ச்சியடைவார்கள், மேலும் வரவிருப்பதைக் குறித்து அவர்கள் இன்னும் அதிகமாக மகிழ்ச்சியடைவார்கள். கடவுளுடைய ராஜ்யத்தின் சில வரையறுக்கப்பட்ட அம்சங்களை நாம் இப்போது அனுபவிக்கும்போது, ​​கடவுளின் எதிர்கால ராஜ்யமும் ஒரு நிஜமாக இருக்கும் என்ற நம்பிக்கையைப் பெறுகிறோம். பரிசுத்த ஆவியானவர் அதிக ஆசீர்வாதங்களுக்கு நம்முடைய உத்தரவாதம் (2. கொரிந்தியர்கள் 5,5; எபேசியர்கள் 1,14).

கடவுளின் இராச்சியம் மற்றும் சுவிசேஷம்

நாம் ராஜ்யம் அல்லது ராஜ்யம் என்ற வார்த்தையை கேட்கும்போது, ​​இந்த உலகத்தின் ராஜ்யங்களை நினைவுபடுத்துகிறோம். இந்த உலகில், ராஜ்யம் அதிகாரத்தையும் அதிகாரத்தையும் சார்ந்திருக்கிறது, ஆனால் ஒற்றுமையுடனும் அன்போடும் அல்ல. கடவுளுடைய குடும்பத்தில் உள்ள அதிகாரத்தை இராச்சியம் விவரிக்கலாம், ஆனால் கடவுள் நமக்குக் கிடைக்கும் எல்லா ஆசீர்வாதங்களையும் அது விவரிக்கவில்லை. அதனால்தான், கடவுளுடைய அன்பையும் அதிகாரத்தையும் வலியுறுத்துகிற குடும்பப் பிள்ளைகள் போன்ற மற்ற படங்களைப் பயன்படுத்தலாம்.

ஒவ்வொரு வார்த்தையும் துல்லியமானது ஆனால் முழுமையற்றது. எந்த வார்த்தையும் இரட்சிப்பை முழுமையாக விவரிக்க முடிந்தால், பைபிள் அந்த வார்த்தையை முழுவதும் பயன்படுத்தும். ஆனால் அவை அனைத்தும் இரட்சிப்பின் ஒரு குறிப்பிட்ட அம்சத்தை விவரிக்கும் படங்கள் - ஆனால் இந்த வார்த்தைகள் எதுவும் முழு படத்தையும் விவரிக்கவில்லை. தேவன் தேவாலயத்தை சுவிசேஷத்தைப் பிரசங்கிக்க நியமித்தபோது, ​​"கடவுளுடைய ராஜ்யம்" என்ற வார்த்தையை மட்டும் பயன்படுத்துவதற்கு அவர் நம்மை மட்டுப்படுத்தவில்லை. அப்போஸ்தலர்கள் இயேசுவின் உரைகளை அராமிக் மொழியிலிருந்து கிரேக்க மொழியில் மொழிபெயர்த்தனர், மேலும் யூதர்கள் அல்லாத பார்வையாளர்களுக்கு அர்த்தமுள்ள பிற உருவங்களாக, குறிப்பாக உருவகங்களாக மொழிபெயர்த்தனர். மத்தேயு, மார்க் மற்றும் லூக்கா ஆகியோர் "ராஜ்யம்" என்ற வார்த்தையை அடிக்கடி பயன்படுத்துகின்றனர். யோவான் மற்றும் அப்போஸ்தலிக்க நிருபங்களும் நமது எதிர்காலத்தை விவரிக்கின்றன, ஆனால் அதைக் குறிக்க அவர்கள் வெவ்வேறு படங்களைப் பயன்படுத்துகின்றனர்.

இரட்சிப்பு [இரட்சிப்பு] என்பது ஒரு பொதுவான சொல். நாம் இரட்சிக்கப்பட்டோம் என்று பவுல் கூறினார் (எபேசியர் 2,8), நாம் இரட்சிக்கப்படுவோம் (2. கொரிந்தியர்கள் 2,15) மற்றும் நாம் இரட்சிக்கப்படுவோம் (ரோமர் 5,9) கடவுள் நமக்கு இரட்சிப்பைக் கொடுத்திருக்கிறார், விசுவாசத்தின் மூலம் அவருக்கு நாம் பதிலளிக்க வேண்டும் என்று அவர் எதிர்பார்க்கிறார். இரட்சிப்பு மற்றும் நித்திய ஜீவனைப் பற்றி ஜான் எழுதினார், தற்போதைய உண்மை, உடைமை (1. ஜோஹான்னெஸ் 5,11-12) மற்றும் எதிர்கால ஆசீர்வாதம்.

உருவகம் போன்ற மீட்பு மற்றும் தேவனுடைய குடும்பம் - வெறும் அத்துடன் தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் - எங்களுக்கு கடவுளின் திட்டம் மட்டுமே பகுதி விளக்கங்கள் உள்ளன என்றாலும், முறையான உள்ளன. கிறிஸ்து நற்செய்தி இராச்சியம், இரட்சிப்பின் [மீட்பு] கருணை, தேவனுடைய சுவிசேஷத்தை, நித்திய வாழ்க்கை ஸ்தோத்திர போன்றவை நற்செய்தி ஸ்தோத்திர செய்தி என்று கூறலாம் .. ஸ்தோத்திர நாங்கள் கடவுள் முடிவில்லாமல் வாழ முடியும் என்று ஒரு அறிவிப்பு, அது இந்த நமது இரட்சகராகிய இயேசு கிறிஸ்து மூலம் சாத்தியம் என்பதை, ஒரு பற்றிய தகவலும் இருக்கும்.

கடவுளுடைய ராஜ்யத்தைப் பற்றி இயேசு பேசும்போது, ​​அதன் உடல் ஆசீர்வாதங்களை வலியுறுத்தவோ அல்லது அதன் காலவரிசையை தெளிவுபடுத்தவோ இல்லை. மாறாக, மக்கள் அதில் பங்கு பெற என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதில் கவனம் செலுத்தினார். வரி வசூலிப்பவர்களும் விபச்சாரிகளும் கடவுளுடைய ராஜ்யத்திற்குள் வருகிறார்கள் என்று இயேசு கூறினார் (மத்தேயு 21,31), மேலும் அவர்கள் இதை நற்செய்தியை நம்புவதன் மூலமும் (வ. 32) பிதாவின் சித்தத்தைச் செய்வதன் மூலமும் செய்கிறார்கள் (வச. 28-31). நாம் கடவுளுக்கு விசுவாசத்துடனும் உண்மையுடனும் பதிலளிக்கும்போது கடவுளின் ராஜ்யத்தில் நுழைகிறோம்.

மார்க் 10 இல், ஒரு நபர் நித்திய ஜீவனைப் பெற விரும்பினார், மேலும் அவர் கட்டளைகளைக் கடைப்பிடிக்க வேண்டும் என்று இயேசு கூறினார் (மாற்கு 10,17-19). இயேசு மற்றொரு கட்டளையைச் சேர்த்தார்: பரலோகத்தில் உள்ள பொக்கிஷத்திற்காக தனது உடைமைகள் அனைத்தையும் விட்டுவிடுமாறு கட்டளையிட்டார் (வசனம் 21). இயேசு சீடர்களிடம் கூறினார், "செல்வந்தர்கள் கடவுளுடைய ராஜ்யத்தில் நுழைவது எவ்வளவு கடினம்!" (வசனம் 23). சீடர்கள் கேட்டார்கள், "அப்படியானால் யார் இரட்சிக்கப்பட முடியும்?" (வச. 26). இந்த பத்தியிலும் லூக்கா 1 இல் உள்ள இணையான பத்தியிலும்8,18-30, ஒரே விஷயத்தைச் சுட்டிக்காட்டும் பல சொற்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன: ராஜ்யத்தைப் பெறுங்கள், நித்திய ஜீவனைப் பெறுங்கள், பரலோகத்தில் பொக்கிஷங்களைச் சேமித்துக் கொள்ளுங்கள், கடவுளின் ராஜ்யத்தில் நுழையுங்கள், இரட்சிக்கப்படுங்கள். "என்னைப் பின்பற்றுங்கள்" (வசனம் 22) என்று இயேசு கூறியபோது, ​​அதையே குறிக்க அவர் வேறுபட்ட சொற்றொடரைப் பயன்படுத்தினார்: இயேசுவோடு நம் வாழ்க்கையை சீரமைப்பதன் மூலம் நாம் கடவுளுடைய ராஜ்யத்தில் நுழைகிறோம்.

லூக்கா 1 இல்2,31-34 பல வெளிப்பாடுகள் ஒரே மாதிரியானவை என்று இயேசு சுட்டிக்காட்டுகிறார்: கடவுளுடைய ராஜ்யத்தைத் தேடுங்கள், ஒரு ராஜ்யத்தைப் பெறுங்கள், பரலோகத்தில் பொக்கிஷத்தை வைத்திருங்கள், உடல் உடைமைகளில் நம்பிக்கையை விட்டுவிடுங்கள். இயேசுவின் போதனைகளுக்கு பதிலளிப்பதன் மூலம் நாம் கடவுளுடைய ராஜ்யத்தைத் தேடுகிறோம். லூக்கா 2ல்1,28 மற்றும் 30 தேவனுடைய ராஜ்யம் இரட்சிப்புக்கு சமம். அப்போஸ்தலர் 20,2ல்2. 24-25. 32 பவுல் ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷத்தைப் பிரசங்கித்தார் என்றும், அவர் தேவனுடைய கிருபை மற்றும் விசுவாசத்தின் சுவிசேஷத்தைப் பிரசங்கித்தார் என்றும் அறிகிறோம். ராஜ்யம் இரட்சிப்புடன் நெருங்கிய தொடர்புடையது - நாம் அதில் ஒரு பங்கைக் கொண்டிருக்கவில்லை என்றால் ராஜ்யம் பிரசங்கிக்கத் தகுதியற்றது, மேலும் விசுவாசம், மனந்திரும்புதல் மற்றும் கிருபையின் மூலம் மட்டுமே நாம் நுழைய முடியும், எனவே இவை கடவுளுடைய ராஜ்யத்தைப் பற்றிய ஒவ்வொரு செய்தியிலும் ஒரு பகுதியாகும். . இரட்சிப்பு என்பது நிகழ்கால உண்மை மற்றும் எதிர்கால ஆசீர்வாதங்களின் வாக்குறுதியாகும்.

கொரிந்துவில் பவுல் கிறிஸ்துவையும் சிலுவையில் அறையப்படுவதையும் தவிர வேறு எதையும் பிரசங்கிக்கவில்லை (1. கொரிந்தியர்கள் 2,2) சட்டங்கள் 2ல்8,23.29.31 பவுல் ரோமில் கடவுளுடைய ராஜ்யம் மற்றும் இயேசு மற்றும் இரட்சிப்பைப் பற்றி பிரசங்கித்ததாக லூக்கா கூறுகிறார். இவை ஒரே கிறிஸ்தவ செய்தியின் வெவ்வேறு அம்சங்கள்.

கடவுளின் இராஜ்யம் அது எதிர்கால வெகுமதி என்பதால் மட்டுமே பொருத்தமானதாக இருக்கிறது, ஆனால் இந்த வயதில் நாம் எப்படி வாழ்கிறோம், சிந்திக்கிறோம் என்பதையும் பாதிக்கிறது. நமது அரசின் போதனைகளைப் பொறுத்தவரை, நாம் இப்போது வாழும் கடவுளுடைய வருங்கால ராஜ்யத்திற்காகத் தயாராகி வருகிறோம். நாம் விசுவாசத்தில் வாழ்வதால், நம்முடைய சொந்த அனுபவத்தில் கடவுளுடைய ஆட்சியை நாம் ஏற்றுக்கொள்கிறோம்; எதிர்காலத்தை விசுவாசத்தில் தொடர்ந்து நம்புவோமாக, ராஜ்யம் நிறைவேறும் போது, ​​பூமி கர்த்தருடைய அறிவைப் பூரணமாகக் கொண்டிருக்கும்.

மைக்கேல் மோரிசன்


PDFதேவனுடைய ராஜ்யம்