கடவுளின் கிருபை

X GRACE

கடவுளின் அருள் என்பது கடவுள் தம்முடைய படைப்பு அனைத்தையும் வழங்கத் தயாராக இருக்கிறார். பரந்த அர்த்தத்தில், தெய்வீக சுய வெளிப்பாட்டின் ஒவ்வொரு செயலிலும் கடவுளின் கிருபை வெளிப்படுகிறது. கிருபைக்கு நன்றி, மனிதனும் முழு அகிலமும் இயேசு கிறிஸ்துவால் பாவத்திலிருந்தும் மரணத்திலிருந்தும் காப்பாற்றப்பட்டிருக்கிறார்கள், மேலும் கிருபைக்கு நன்றி கடவுளையும் இயேசு கிறிஸ்துவையும் அடைய வல்லது (அவன்) தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் நித்திய இரட்சிப்பின் மகிழ்ச்சியை அறிந்து, நேசிக்கிறான். (கொலோசெயர் 1,20; 1 யோவான் 2,1-2; ரோமர் 8,19-21; 3,24; 5,2.15-17.21; யோவான் 1,12; எபேசியர் 2,8-9; தீத்து 3,7)

கருணை

"நியாயப்பிரமாணத்தின் மூலம் நீதியானது வந்தால், கிறிஸ்து வீணாக மரித்தார்" என்று கலாத்தியர் 2,21 ல் பவுல் எழுதினார். ஒரே வசனம், அதே வசனத்தில் அவர் கூறுகிறார், "கடவுளின் கிருபை." நாம் இரட்சிக்கப்படுகிறோம், சட்டத்தைக் கடைப்பிடிப்பதன் மூலம் அல்ல.

இவை ஒன்றிணைக்க முடியாத மாற்று வழிகள். நாம் கருணை மற்றும் படைப்புகளால் காப்பாற்றப்படவில்லை, ஆனால் கிருபையால் மட்டுமே. நாம் ஒன்று அல்லது மற்றொன்றை தேர்வு செய்ய வேண்டும் என்று பவுல் தெளிவுபடுத்துகிறார். இரண்டையும் தேர்ந்தெடுப்பது ஒரு விருப்பமல்ல (ரோமர் 11,6). "ஏனென்றால், பரம்பரை சட்டத்தால் கையகப்படுத்தப்பட்டால், அது வாக்குறுதியால் வழங்கப்படாது; ஆனால் கடவுள் அதை ஆபிரகாமுக்கு வாக்குறுதியால் கொடுத்தார் (கலாத்தியர் 3,18). இரட்சிப்பு சட்டத்தை சார்ந்தது அல்ல, ஆனால் கடவுளின் கிருபையை சார்ந்தது.

"ஏனென்றால், உயிரைக் கொண்டுவரக்கூடிய ஒரு சட்டம் இருந்தால் மட்டுமே, நீதி உண்மையில் சட்டத்திலிருந்து வரும்" (வி. 21). கட்டளைகளைக் கடைப்பிடிப்பதன் மூலம் நித்திய ஜீவனைப் பெற ஏதேனும் வழி இருந்தால், கடவுள் நம்மை சட்டத்தின் மூலம் காப்பாற்றியிருப்பார். ஆனால் அது சாத்தியமில்லை. சட்டத்தால் யாரையும் காப்பாற்ற முடியாது.

நாம் நன்றாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கடவுள் விரும்புகிறார். நாம் மற்றவர்களை நேசிக்கவும், அதன் மூலம் சட்டத்தை நிறைவேற்றவும் அவர் விரும்புகிறார். ஆனால் நம்முடைய இரட்சிப்புக்கு நம்முடைய படைப்புகள் எப்போதும் ஒரு காரணம் என்று நாம் நினைப்பதை அவர் விரும்பவில்லை. நம்முடைய சிறந்த முயற்சிகள் இருந்தபோதிலும், நாம் ஒருபோதும் "போதுமானதாக" இருக்க மாட்டோம் என்பதை அவர் எப்போதும் அறிந்திருப்பதை அவருடைய கருணை வழங்கல் குறிக்கிறது. எங்கள் படைப்புகள் இரட்சிப்பிற்கு பங்களிப்பு செய்தால், பெருமை பேசுவதற்கு ஏதேனும் ஒன்று இருக்கும். ஆனால் நம்முடைய இரட்சிப்பின் தகுதியை நாம் கோர முடியாதபடி கடவுள் தம்முடைய இரட்சிப்பின் திட்டத்தை வடிவமைத்தார் (எபேசியர் 2,8-9). எதையும் சம்பாதிக்க நாங்கள் ஒருபோதும் உரிமை கோர முடியாது. கடவுள் நமக்கு எதையும் கடன்பட்டிருக்கிறார் என்று நாம் ஒருபோதும் சொல்ல முடியாது.

இது கிறிஸ்தவ விசுவாசத்தின் மையத்தைத் தொட்டு கிறித்துவம் தனித்துவமானது. மற்ற மதங்கள் தாங்கள் போதுமான அளவு முயற்சி செய்தால் மக்கள் நன்றாக இருக்க முடியும் என்று கூறுகின்றனர். கிறித்துவம் நாம் போதுமானதாக இருக்க முடியாது என்கிறார். எங்களுக்கு கருணை தேவை.

நம் சொந்தத்தில், நாம் ஒரு போதும் நல்லதல்ல, எனவே மற்ற மதங்கள் ஒரு போதும் நல்லதல்ல. இரட்சிக்கப்படுவதற்கான ஒரே வழி கடவுளுடைய கிருபையினால் தான். நாம் என்றென்றும் வாழ தகுதியற்றவராய் இருக்க முடியாது, ஆகவே நாம் நித்திய ஜீவனைப் பெற ஒரே வழி, நமக்கு தகுதியற்ற எதையும் நமக்குக் கொடுக்கிறது. அவர் வார்த்தை கருணை பயன்படுத்தும் போது பால் என்ன விரும்புகிறார் என்று தான். இரட்சிப்பு கடவுளிடமிருந்து கிடைத்த பரிசு, நாம் ஒருபோதும் சம்பாதிக்க முடியாத ஒன்று - ஆயிரம் ஆண்டுகளாக கட்டளைகளைக் கடைப்பிடித்தாலும்கூட.

இயேசுவும் அருளும்

"சட்டம் மோசேயின் மூலமாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது," என்று ஜான் எழுதுகிறார், தொடர்கிறார்: "கிருபையும் சத்தியமும் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக வந்தது." (யோவான் 1,17). சட்டம் மற்றும் அருளுக்கு இடையேயான வேறுபாட்டை ஜான் கண்டார், நாம் என்ன செய்கிறோம், நமக்கு வழங்கப்படுகிறோம்.

ஆயினும் இயேசு கிருபை என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தவில்லை. ஆனால் அவரது முழு வாழ்க்கையும் கிருபையின் ஒரு எடுத்துக்காட்டு, அவருடைய உவமைகள் அருளை விளக்குகின்றன. கடவுள் நமக்குக் கொடுப்பதை விவரிக்க அவர் சில சமயங்களில் கருணை என்ற வார்த்தையைப் பயன்படுத்தினார். "இரக்கமுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள், ஏனென்றால் அவர்கள் கருணை காட்டுவார்கள்" என்று அவர் கூறினார். (மத்தேயு 5,7). இந்த அறிக்கையுடன், நம் அனைவருக்கும் கருணை தேவை என்று அவர் சுட்டிக்காட்டினார். இந்த விஷயத்தில் நாம் கடவுளைப் போல இருக்க வேண்டும் என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். நாம் அருளை மதிக்கிறோம் என்றால், மற்றவர்களிடமும் கருணை காட்டுவோம்.

பின்னர், மோசமான பாவிகளுடன் ஏன் நடந்துகொண்டார் என்று இயேசுவிடம் கேட்கப்பட்டபோது, ​​அவர் மக்களிடம் கூறினார்: "ஆனால் சென்று அதன் அர்த்தத்தை அறிந்து கொள்ளுங்கள்: நான் கருணையை விரும்புகிறேன், தியாகம் செய்யவில்லை" (மத்தேயு 9,13:6,6, ஓசியாவின் மேற்கோள்). கட்டளைகளைக் கடைப்பிடிப்பதில் பரிபூரணவாதிகளாக இருப்பதை விட கருணை காட்டுவதில் கடவுள் அதிக அக்கறை காட்டுகிறார்.

மக்கள் பாவம் செய்ய விரும்பவில்லை. ஆனால் தவறுகள் தவிர்க்க முடியாதவை என்பதால், இரக்கம் முற்றிலும் அவசியம். இது ஒருவருக்கொருவர் நம் உறவுகளுக்கும் கடவுளுடன் உள்ள நம் உறவுக்கும் பொருந்தும். நம்முடைய இரக்கம் நமக்குத் தேவை என்பதை மற்றவர்களிடம் கருணை காட்டுவதற்கும், இரக்கம் காட்டும்படியும் கடவுள் விரும்புகிறார். வரி வசூலிப்பவர்களுடன் சேர்ந்து சாப்பிட்டு பாவிகளோடு பேசியபோது இயேசு இதை முன்மாதிரியாகக் காட்டினார் - நம்முடைய நடத்தை மூலம் கடவுள் நம் அனைவரோடு ஒற்றுமையையும் விரும்புகிறார் என்பதைக் காட்டினார். அவர் நம்முடைய எல்லா பாவங்களையும் எடுத்து, இந்த கூட்டுறவு வைத்திருக்க நமக்கு மன்னித்துள்ளார்.

இரண்டு கடனாளிகளின் ஒரு உவமையை இயேசு சொன்னார், ஒருவர் மகத்தான தொகையை செலுத்த வேண்டியவர், மற்றவர் மிகக் குறைந்த தொகையை கடன்பட்டவர். தனக்கு கடன்பட்ட வேலைக்காரனை எஜமான் மன்னித்தார், ஆனால் இந்த வேலைக்காரன் அவனுக்குக் குறைவாகக் கடன்பட்ட சக ஊழியரை மன்னிக்கத் தவறிவிட்டான். எஜமானர் கோபமடைந்து, "நான் உங்களிடம் பரிதாபப்படுவதால் உங்கள் சக ஊழியரிடம் நீங்கள் பரிதாபப்பட வேண்டாமா?" (மத்தேயு 18,33).

இந்த உவமையின் பாடம்: நாம் ஒவ்வொருவரும் ஒரு பெரிய தொகையை மன்னித்த முதல் ஊழியராக நம்மை பார்க்க வேண்டும். நாம் எல்லோருமே சட்டத்தின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யாதிருந்தால், கடவுள் நம்மீது இரக்கம் காட்டுவார். நாம் இரக்கத்தையும் காட்ட வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார். நிச்சயமாக, கருணை மற்றும் சட்டம் இரண்டு, எங்கள் நடவடிக்கைகள் எதிர்பார்ப்புகளை குறுகிய விழும், எனவே நாம் கடவுளின் கருணை நம்பிக்கை தொடர்ந்து வேண்டும்.

நல்ல சமாரியனின் உவமை கருணைக்கான அழைப்போடு முடிவடைகிறது (லூக்கா 10,37). கருணை கோரும் வரி வசூலிப்பவர் கடவுளுக்கு முன்பாக நியாயப்படுத்தப்பட்டவர் (லூக்கா 18,13-14). தனது செல்வத்தை வீணடித்துவிட்டு பின்னர் வீட்டிற்கு வந்த வேட்டையாடும் மகன் அதை "சம்பாதிக்க" எதுவும் செய்யாமல் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டார் (லூக்கா 15,20). நைனின் விதவையோ அல்லது அவரது மகனோ உயிர்த்தெழுதலுக்கு தகுதியான எதையும் செய்யவில்லை; இயேசு அதை இரக்கத்தினால் செய்தார் (லூக்கா 7,11-15).

நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபை

இயேசுவின் அற்புதங்கள் தற்காலிக தேவைகளைத் தணிக்க உதவியது. அப்பமும் அப்பமும் சாப்பிட்ட மக்கள் மீண்டும் பசியாயினர். இறுதியில் எழுப்பப்பட்ட மகன் இறந்தார். ஆனால் இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையானது நம் அனைவருக்கும் தெய்வீக கிருபையின் மிக உயர்ந்த செயல் மூலம் வழங்கப்படும்: சிலுவையில் அவருடைய தியாகம் மரணம். இவ்விதத்தில், இயேசு நமக்கு தாராளமாக கொடுத்தார் - நித்தியத்துடன், வெறுமனே தற்காலிக விளைவுகளைத் தவிர.

பேதுரு சொன்னது போல்: "மாறாக, கர்த்தராகிய இயேசுவின் கிருபையால் இரட்சிக்கப்படுவோம் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம்." (அப்போஸ்தலர் 15,11). நற்செய்தி கடவுளின் கிருபையின் செய்தி (அப்போஸ்தலர் 14,3; 20,24. 32). நாம் கிருபையால் "இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக வந்த மீட்பின் மூலம்" இருப்போம் (ரோமர் 3,24) நியாயப்படுத்தப்பட்டது. கடவுளின் கிருபை சிலுவையில் இயேசுவின் பலியுடன் தொடர்புடையது. இயேசு நமக்காகவும், நம்முடைய பாவங்களுக்காகவும் மரித்தார், அவர் சிலுவையில் செய்த காரியங்களால் நாம் இரட்சிக்கப்படுகிறோம் (வி. 25). அவருடைய இரத்தத்தின் மூலம் நமக்கு மீட்பு இருக்கிறது (எபேசியர் 1,7).

ஆனால் கடவுளின் கிருபை மன்னிப்புக்கு அப்பாற்பட்டது. சீஷர்கள் சுவிசேஷத்தைப் பிரசங்கிக்கும்போது அவர்களுடைய கிருபை இருந்தது என்று லூக்கா நமக்குச் சொல்கிறார் (அப்போஸ்தலர் 4,33). அவர்கள் தகுதியற்றவர்கள் என்று அவர்களுக்கு உதவி செய்வதன் மூலம் கடவுள் அவர்களுக்கு அருள் காட்டினார். ஆனால் மனித பிதாக்கள் அவ்வாறே செய்யவில்லையா? எங்கள் குழந்தைகளுக்கு அவர்கள் தகுதியுள்ள எதுவும் செய்யாதபோது நாங்கள் அவர்களுக்கு வழங்குவது மட்டுமல்லாமல், அவர்களுக்கு தகுதியற்ற பரிசுகளையும் வழங்குகிறோம். இது அன்பின் ஒரு பகுதி மற்றும் அது கடவுளின் தன்மையை பிரதிபலிக்கிறது. கருணை என்பது தாராள மனப்பான்மை.

அந்தியோகியாவில் உள்ள திருச்சபைகள் பவுலையும் பர்னபாவையும் ஒரு மிஷனரி பயணத்திற்கு அனுப்பியபோது, ​​அவர்கள் கடவுளின் கிருபையிடம் கட்டளையிட்டார்கள் (அப்போஸ்தலர் 14,26; 15,40). வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், கடவுளைக் கவனித்துக்கொள்ளும்படி அவர்கள் கட்டளையிட்டார்கள், கடவுள் பயணிகளைக் கவனித்துக்கொள்வார் என்றும் அவர்களுக்குத் தேவையானதை அவர் தருவார் என்றும் நம்புகிறார்கள். அது அவருடைய அருளின் ஒரு பகுதி.

ஆன்மீக பரிசுகளும் அருளின் வேலை. பவுல் எழுதுகிறார், "எங்களுக்கு வெவ்வேறு பரிசுகள் உள்ளன," எங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட கிருபையின்படி " (ரோமர் 12,6). «ஆனால் நாம் ஒவ்வொருவருக்கும் கிறிஸ்துவின் பரிசின் படி அருள் வழங்கப்படுகிறது» (எபேசியர் 4,7). "மேலும், கடவுளின் பல்வேறு கிருபைகளின் நல்ல காரியதரிசிகளாக, ஒவ்வொருவரும் தனக்குக் கிடைத்த பரிசைக் கொண்டு ஒருவருக்கொருவர் சேவை செய்யுங்கள்" (1 பேதுரு 4,10).

விசுவாசிகளுக்கு அவர் அளித்த ஆன்மீக பரிசுகளுக்கு பவுல் கடவுளுக்கு நன்றி தெரிவித்தார் (1 கொரிந்தியர் 1,4: 5). கடவுளின் கிருபை அவர்கள் மத்தியில் ஏராளமாக இருக்கும் என்று அவர் நம்பினார், மேலும் எந்தவொரு நல்ல செயலிலும் இன்னும் அதிகரிக்க அவர்களுக்கு உதவியது (2 கொரிந்தியர் 9,8).

ஒவ்வொரு நல்ல பரிசு கடவுள் இருந்து ஒரு பரிசு, நாம் தகுதி ஏதோ பதிலாக கருணை விளைவாக. ஆகையால், பறவைகள் பாடும், பூக்களின் வாசனை மற்றும் குழந்தைகளின் சிரிப்புக்காக, எளிய ஆசீர்வாதங்களுக்காக நாம் நன்றியுள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும். வாழ்க்கை கூட ஒரு ஆடம்பரமாக இருக்கிறது, அவசியம் இல்லை.

பவுலின் சொந்த ஊழியம் அவருக்கு அருளால் வழங்கப்பட்டது (ரோமர் 1,5; 15,15; 1 கொரிந்தியர் 3,10; கலாத்தியர் 2,9; எபேசியர் 3,7). அவர் செய்த அனைத்தும் கடவுளின் கிருபையின்படி செய்ய விரும்பினார் (2 கொரிந்தியர் 1,12). அவரது பலமும் திறன்களும் அருளின் பரிசாக இருந்தன (2 கொரிந்தியர் 12,9). எல்லா பாவிகளிலும் மோசமானதை கடவுள் காப்பாற்றவும் பயன்படுத்தவும் முடிந்தால் (பவுல் தன்னை இவ்வாறு விவரித்தார்), அவர் நிச்சயமாக நம் ஒவ்வொருவரையும் மன்னித்து நம்மைப் பயன்படுத்த முடியும். அவருடைய அன்பிலிருந்து, நமக்கு பரிசுகளை வழங்குவதற்கான அவரது விருப்பத்திலிருந்து எதுவும் நம்மைப் பிரிக்க முடியாது.

கருணைக்கு எங்கள் பதில்

கடவுளின் கிருபைக்கு நாம் எவ்வாறு பதிலளிக்க வேண்டும்? கருணையுடன், நிச்சயமாக. கடவுள் கருணை நிறைந்தவர் போல நாம் இரக்கமுள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் (லூக்கா 6,36). நாம் மன்னிக்கப்பட்டதைப் போலவே மற்றவர்களையும் மன்னிக்க வேண்டும். எங்களுக்கு சேவை செய்யப்பட்டதைப் போலவே மற்றவர்களுக்கும் சேவை செய்ய வேண்டும். மற்றவர்களிடம் நல்லெண்ணத்தையும் தயவையும் காட்டுவதன் மூலம் நாம் அவர்களுக்கு கனிவாக இருக்க வேண்டும்.

நம் வார்த்தைகள் அருளால் நிறைந்ததாக இருக்க வேண்டும் (கொலோசெயர் 4,6). நாம் தயவுசெய்து, கருணையுடன் இருக்க வேண்டும், திருமணத்திலும், வியாபாரத்திலும், வேலையிலும், தேவாலயத்திலும், நண்பர்கள், குடும்பத்தினர் மற்றும் அந்நியர்களிடம் மன்னிப்போம், மன்னிப்போம்.

நிதி தாராள மனப்பான்மையை கிருபையின் வேலை என்றும் பவுல் விவரித்தார்: «ஆனால் அன்புள்ள சகோதரர்களே, மாசிடோனியாவின் சமூகங்களில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள கடவுளின் கிருபையை நாங்கள் உங்களுக்குத் தெரியப்படுத்துகிறோம். ஏனென்றால், அவர்கள் மிகுந்த துன்பங்களுக்கு ஆளானபோது அவர்களின் மகிழ்ச்சி மிகுந்ததாக இருந்தது, அவர்கள் மிகவும் ஏழ்மையானவர்கள் என்றாலும், அவர்கள் எல்லா எளிமையிலும் ஏராளமாகக் கொடுத்திருக்கிறார்கள். ஏனென்றால், என் பலத்தின் படி, நான் சாட்சியமளிக்கிறேன், மேலும் அவர்கள் தங்கள் பலத்தைப் பற்றி விருப்பத்துடன் கொடுத்தார்கள் » (2 கொரிந்தியர் 8,1: 3). அவர்கள் நிறைய பெற்றனர், பின்னர் நிறைய கொடுக்க தயாராக இருந்தனர்.

கொடுப்பது அருளின் செயல் (வி. 6) மற்றும் தாராள மனப்பான்மை - நிதி, நேரம், மரியாதை அல்லது வேறுவிதமாக இருந்தாலும் - நாம் ஏராளமாக இருக்கும்படி நமக்குத் தானே கொடுத்த இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபைக்கு பதிலளிப்பது நமக்கு பொருத்தமான வழியாகும். ஆசீர்வதிக்கப்படலாம் (வி. 9).

ஜோசப் தக்காச்


PDFகடவுளின் கிருபை