கடைசி தீர்ப்பு [நித்திய நியாயத்தீர்ப்பு]

உலக டிஷ்

வயது முடிவில், தேவன் கிறிஸ்துவின் பரலோக சிங்காசனத்திற்கு முன்பாக நியாயத்தீர்ப்பிற்காக இறந்து உயிர்த்தெழுவார். நன்னெறியாளர்கள் நித்திய மகிமை பெறும், உமிழும் ஏரி தீமையின் கண்டனம். கிறிஸ்துவில், ஆண்டவர் எல்லாவற்றிற்கும் இரக்கத்தையும் பரிபூரணத்தையும் அளிப்பார்; மரணத்தில் சுவிசேஷத்தில் விசுவாசம் கொள்ளாதவர்கள் உட்பட. (மத்தேயு 25,31: 32-24,15; அப்போஸ்தலர் 5,28:29; யோவான் 20,11: 15-1; வெளிப்படுத்துதல் 2,3: 6-2; 3,9 தீமோத்தேயு 10,43: 12,32-1; 15,22 பேதுரு 28; அப்போஸ்தலர்; யோவான் ,; கொரிந்தியர்).

கடைசி தீர்ப்பு

»நீதிமன்றம் வருகிறது! தீர்ப்பு வருகிறது! இப்போது மனந்திரும்புங்கள், அல்லது நீங்கள் நரகத்திற்குச் செல்வீர்கள். » சில "தெரு சுவிசேஷகர்கள்" கிறிஸ்துவுக்கு ஒரு உறுதிப்பாட்டைச் செய்ய மக்களை பயமுறுத்த முயற்சிக்கும் இந்த வார்த்தைகளை அவர்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம். அல்லது, அத்தகைய நபரை ம ud ட்லின் தோற்றத்துடன் படங்களில் நையாண்டி செய்திருப்பதை நீங்கள் பார்த்திருக்கலாம்.

பல கிறிஸ்தவர்கள் பல நூற்றாண்டுகளாக, குறிப்பாக இடைக்காலத்தில் நம்பிய "நித்திய தீர்ப்பின்" உருவத்திலிருந்து இது வெகு தொலைவில் இல்லை. கிறிஸ்துவைச் சந்திக்க சொர்க்கத்திற்கு உயரும் நீதிமான்களையும், கொடூரமான பேய்களால் நரகத்திற்கு இழுத்துச் செல்லப்படும் அநியாயக்காரர்களையும் சித்தரிக்கும் சிற்பங்களையும் ஓவியங்களையும் நீங்கள் காணலாம்.

கடைசி தீர்ப்பின் இந்த படங்கள், நித்திய விதி பற்றிய தீர்ப்பு, புதிய ஏற்பாட்டு அறிக்கைகளிலிருந்து வந்தவை. கடைசி தீர்ப்பு என்பது "கடைசி விஷயங்களை" கற்பிப்பதன் ஒரு பகுதியாகும் - இயேசு கிறிஸ்துவின் எதிர்கால வருகை, நீதிமான்கள் மற்றும் அநியாயக்காரர்களின் உயிர்த்தெழுதல், தற்போதைய தீய உலகின் முடிவு, இது கடவுளின் மகிமையான ராஜ்யத்தால் மாற்றப்படும்.

இயேசுவின் வார்த்தைகள் தெளிவுபடுத்தியபடி வாழ்ந்த எல்லா மக்களுக்கும் தீர்ப்பு ஒரு தீவிரமான நிகழ்வு என்று பைபிள் அறிவிக்கிறது: «ஆனால் நியாயத்தீர்ப்பு நாளில் மக்கள் பயன்படுத்தாத ஒவ்வொரு வார்த்தையையும் கணக்கிட வேண்டும் என்று நான் உங்களுக்குச் சொல்கிறேன் வேண்டும். உங்கள் வார்த்தைகளிலிருந்து நீங்கள் நியாயப்படுத்தப்படுவீர்கள், உங்கள் வார்த்தைகளிலிருந்து நீங்கள் கண்டிக்கப்படுவீர்கள் » (மத்தேயு 12,36: 37).

புதிய ஏற்பாட்டு பத்திகளில் பயன்படுத்தப்படும் "நீதிமன்றம்" என்பதற்கான கிரேக்க சொல் கிரிஸிஸ் ஆகும், அதில் இருந்து "நெருக்கடி" என்ற சொல் பெறப்பட்டது. கிரிஸிஸ் என்பது ஒருவருக்கு ஆதரவாகவோ அல்லது எதிராகவோ ஒரு முடிவு எடுக்கப்படும் நேரத்தையும் சூழ்நிலையையும் குறிக்கிறது. இந்த அர்த்தத்தில், ஒரு நெருக்கடி என்பது ஒரு நபரின் வாழ்க்கையிலோ அல்லது உலகத்திலோ ஒரு புள்ளியாகும். கடைசி தீர்ப்பு அல்லது நியாயத்தீர்ப்பு நாள் என்று அழைக்கப்படும் நேரத்தில் உலகின் நீதிபதியாக கடவுள் அல்லது மேசியாவின் செயல்பாட்டை கிரிசிஸ் குறிப்பாக குறிப்பிடுகிறார், அல்லது "நித்திய தீர்ப்பின்" தொடக்கத்தை நாம் கூறலாம்.

நீதிமான்கள் மற்றும் தீமைகளின் தலைவிதியின் எதிர்கால தீர்ப்பை இயேசு பின்வருமாறு சுருக்கமாகக் கூறினார்: “இதைக் கண்டு ஆச்சரியப்பட வேண்டாம். கல்லறைகளில் இருப்பவர்கள் அனைவரும் அவருடைய குரலைக் கேட்டு, நன்மை செய்தவர்கள், வாழ்வின் உயிர்த்தெழுதல், ஆனால் தீமை செய்தவர்கள், நியாயத்தீர்ப்பின் உயிர்த்தெழுதல் ஆகியவை வெளிவரும் நேரம் வரும் » (யோவான் 5,28).

ஆடுகளின் ஆடுகளை பிரிப்பதாக அடையாளத்தின் கடைசி தீர்ப்பின் தன்மையை இயேசு விவரித்தார்: "ஆனால் மனுஷகுமாரன் அவருடைய மகிமையிலும், எல்லா தேவதூதர்களும் அவருடன் வந்தால், அவர் தம்முடைய மகிமையின் சிம்மாசனத்தில் உட்கார்ந்துகொள்வார், எல்லா தேசங்களும் அவர் முன் கூடிவருவார். மேய்ப்பன் ஆடுகளை ஆடுகளிலிருந்து பிரிப்பதைப் போல அவர் அவர்களை ஒருவருக்கொருவர் பிரித்து, ஆடுகளை வலதுபுறத்திலும் ஆடுகளை இடதுபுறத்திலும் வைப்பார் » (மத்தேயு 25,31: 33).

அவரது வலது புறத்தில் உள்ள ஆடுகள் பின்வரும் வார்த்தைகளில் அவர்களின் ஆசீர்வாதத்தைப் பற்றி தெரிவிக்கப்படுகின்றன: "இங்கே வாருங்கள், என் தந்தையை ஆசீர்வதித்தீர்கள், உலகத்தின் ஆரம்பத்திலிருந்து உங்களுக்காகத் தயாரிக்கப்பட்ட ராஜ்யத்தை வாரிசாகப் பெறுங்கள்!" (வி. 34). இடதுபுறத்தில் உள்ள ஆடுகளும் அவற்றின் தலைவிதியைப் பற்றி அறிவிக்கப்படுகின்றன: "பின்னர் அவர் இடதுபுறத்தில் இருப்பவர்களிடமும் கூறுவார்: சபிக்கப்பட்டவர்களே, பிசாசுக்கும் அவருடைய தேவதூதர்களுக்கும் தயாரிக்கப்பட்ட நித்திய நெருப்பிற்குள் என்னை விட்டு விலகுங்கள்!" (வி. 41).

இரு குழுக்களின் இந்த சூழ்நிலை நீதியுள்ள நம்பிக்கையைத் தருகிறது மற்றும் கெட்டவர்களை ஒரு தனித்துவமான நெருக்கடியின் காலத்திற்குத் தள்ளுகிறது: the பக்தியுள்ளவர்களை சோதனையிலிருந்து எவ்வாறு காப்பாற்றுவது என்பது இறைவனுக்குத் தெரியும், ஆனால் அவர்களைத் தண்டிப்பதற்காக நியாயத்தீர்ப்பு நாளுக்கு அநியாயக்காரர்களைப் பிடிப்பது ». (2 பேதுரு 2,9).

பவுல் இந்த இரட்டை நியாயத்தீர்ப்பைப் பற்றி பேசுகிறார், அதை "அவருடைய நியாயமான தீர்ப்பு வெளிப்படுத்தப்படும் கோபத்தின் நாள்" என்று கூறுகிறார் (ரோமர் 2,5). அவர் கூறுகிறார்: «கடவுளே, அனைவருக்கும் அவருடைய படைப்புகளின்படி கொடுப்பார்: பொறுமையுடனும், நல்ல செயல்களுடனும், மகிமை, மரியாதை மற்றும் அழியாத வாழ்க்கைக்காக பாடுபடுபவர்களுக்கு நித்திய ஜீவன்; எவ்வாறாயினும், சர்ச்சைக்குரிய மற்றும் சத்தியத்திற்கு கீழ்ப்படியாதவர்களுக்கு அவமானமும் கோபமும், ஆனால் அநீதிக்குக் கீழ்ப்படியுங்கள் » (வி. 6-8).

இத்தகைய விவிலியப் பத்திகள், நித்திய அல்லது இறுதி நியாயத்தீர்ப்பின் எளிய வழிமுறைகளை வரையறுக்கின்றன. இது ஒன்று அல்லது சூழ்நிலை; கிறிஸ்துவில் மீட்கப்பட்ட மற்றும் மீட்கப்படாத துன்மார்க்கர் இழந்தவர்கள் இருக்கிறார்கள். புதிய ஏற்பாட்டின் பல பத்திகளை இது குறிப்பிடுகிறது
"கடைசி தீர்ப்பு" யாரும் தப்பிக்க முடியாத நேரம் மற்றும் சூழ்நிலையாக. இந்த எதிர்கால நேரத்தின் சுவை பெற சிறந்த வழி, அதைக் குறிப்பிடும் சில பிரிவுகளை மேற்கோள் காட்டுவதாகும்.

எபிரேயர்களுக்கு எழுதிய கடிதம் தீர்ப்பை ஒவ்வொரு நபரும் எதிர்கொள்ளும் ஒரு நெருக்கடி நிலைமை என்று பேசுகிறது. கிறிஸ்துவில் உள்ளவர்கள், அவருடைய மீட்பின் வேலையால் இரட்சிக்கப்பட்டவர்கள், அவர்களுடைய வெகுமதியைக் கண்டுபிடிப்பார்கள்: men மனிதர்கள் ஒரு முறை இறக்க நேரிடும், ஆனால் அந்தத் தீர்ப்பின் பின்னர்: பலரின் பாவங்களை நீக்குவதற்காக கிறிஸ்து ஒரு காலத்தில் பலியிடப்பட்டார்; இரண்டாவது முறையாக அவர் பாவத்தின் காரணமாக தோன்ற மாட்டார், ஆனால் அவர் இரட்சிப்புக்காக காத்திருப்பவர்களுக்கு » (எபிரெயர் 9,27: 28).

இரட்சிக்கப்பட்ட மக்கள், அவருடைய மீட்பின் வேலையால் மட்டுமே செய்யப்பட்டவர்கள், கடைசி தீர்ப்புக்கு அஞ்சத் தேவையில்லை. ஜோகன்னஸ் தனது வாசகர்களுக்கு உறுதியளிக்கிறார்: judgment இந்த அன்பு எங்களுடன் பரிபூரணமானது, தீர்ப்பு நாளில் எங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறது; ஏனென்றால், அவர் இருப்பது போலவே, நாம் இந்த உலகத்திலும் இருக்கிறோம். பயம் காதலில் இல்லை » (1 யோவான் 4,17). கிறிஸ்துவைச் சேர்ந்தவர்கள் தங்களின் நித்திய வெகுமதியைப் பெறுவார்கள். தெய்வமற்றவர்கள் தங்கள் பயங்கரமான விதியை அனுபவிப்பார்கள். "ஆகவே, இப்போது இருக்கும் வானமும் பூமியும் நெருப்பிற்கான ஒரே வார்த்தையால் காப்பாற்றப்படுகின்றன, நியாயத்தீர்ப்பு நாளுக்காகவும், தெய்வமற்ற மக்களின் தண்டனையுடனும் காப்பாற்றப்படுகின்றன" (2 பேதுரு 3,7).

எங்கள் அறிக்கை "கிறிஸ்துவில் கர்த்தர் கிருபையுடனும், நியாயமாகவும் ஏற்பாடு செய்கிறார், மரணத்தில் சுவிசேஷத்தை நம்பாதவர்கள் உட்பட." கடவுள் அத்தகைய ஏற்பாட்டை எவ்வாறு செய்கிறார் என்பதை நாங்கள் சொல்லவில்லை, அது எதுவாக இருந்தாலும், கிறிஸ்துவின் இரட்சிப்பின் மூலம் அத்தகைய ஏற்பாடு சாத்தியமானது, ஏற்கனவே இரட்சிக்கப்பட்டவர்களைப் போலவே.

இயேசு தன்னை பராமரிப்பு அவர்கள் காப்பாற்ற வாய்ப்பு கிடைக்கும் என்று unevangelized இறந்த எடுத்துக் என்று தம் ஊழிய காலத்தில் பல புள்ளிகளில் சுட்டிக் காட்டினார். யூதாவின் நகரங்களை ஒப்பிடுகையில், சில பண்டைய நகரின் மக்கள் நீதிமன்றத்திற்கு ஆதரவாக இருப்பதாக அறிவித்ததன் மூலம் அவர் இவ்வாறு சொன்னார்:

"சோராசின், உங்களுக்கு ஐயோ! உங்களுக்கு ஐயோ, பெட்சைடா! ... ஆனால் டயர் மற்றும் சீடோன் உங்களை விட நீதிமன்றத்தில் சகித்துக்கொள்வார்கள் » (லூக்கா 10,13-14). Nine நினிவேயின் மக்கள் இந்த பாலினத்தின் கடைசி தீர்ப்பில் தோன்றுவார்கள், அதைக் கண்டிப்பார்கள் ... தெற்கின் ராணி [சாலொமோனைக் கேட்க வந்தவர்கள்] இந்த பாலினத்தின் கடைசி தீர்ப்பில் தோன்றுவார்கள், அதைக் கண்டிப்பார்கள் » (மத்தேயு 12,41: 42).

நற்செய்தியைப் பிரசங்கிக்கவோ அல்லது கிறிஸ்துவின் இரட்சிப்பின் வேலையை அறிந்துகொள்ளவோ ​​வாய்ப்பில்லை என்று தோர், சீதோன், நினிவே - பழங்காலத்தில் இருந்த மக்கள் இங்கே இருக்கிறார்கள். ஆனால், அவர்கள் தீர்ப்பை முடிவாகக் கண்டறிந்து, தங்கள் இரட்சகருக்கு முன்பாக நின்று, இவ்வுலகில் அதை நிராகரித்தவர்களிடம் கடுமையான செய்தியை அனுப்புகிறார்கள்.

யூதேயாவில் இயேசு கற்பித்த சில நகரங்களைக் காட்டிலும் சோதோம் கொமோராவின் பழங்காலத்தில் இருந்த பழங்குடிகள் - எந்தவிதமான ஒழுக்கக்கேடான பழக்கவழக்கங்களுக்கும் இயேசுவே அதிர்ச்சியூட்டும் செய்தியைக் காட்டுகிறார். இயேசுவின் கூற்று எவ்வளவு அதிர்ச்சியளிக்கும் சூழலில் அதை வைத்து, இந்த இரண்டு நகரங்களின் பாவத்தையும் யூதாவின் செயல்களுக்கு அவர்கள் பெற்ற வாழ்க்கையின் விளைவுகளையும் யூதா எவ்வாறு விளக்குகிறார் என்பதை நாம் பார்க்கலாம்:

"பெரிய நாளின் தீர்ப்பிற்காக, தேவதூதர்களையும், அவர்கள் பரலோக அந்தஸ்தைப் பேணாமல், அவர்கள் வசித்த இடத்தை விட்டு, நித்திய பிணைப்புகளை இருளில் வைத்தார்கள். ஆகவே, சோதோம், கொமோரா மற்றும் அதைச் சுற்றியுள்ள நகரங்களும், அவற்றைப் போலவே, வேசித்தனத்தையும் மற்ற இறைச்சியையும் பின்தொடர்ந்தன, எடுத்துக்காட்டாக, நித்திய நெருப்பின் வேதனையை அமைத்து அவதிப்படுகின்றன » (யூதாஸ் 6-7).

ஆனால் எதிர்கால தீர்ப்பில் நகரங்களைப் பற்றி இயேசு கூறுகிறார். "உண்மையிலேயே, நான் உங்களுக்குச் சொல்கிறேன், சோதோமர் மற்றும் கோமரரின் தேசம் தீர்ப்பு நாளில் இந்த நகரத்தை விட சகிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் [அதாவது, சீடர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளாத நகரங்கள்]" (மத்தேயு 10,15).

கடைசியாக நியாயத்தீர்ப்பு நிகழ்வுகள் அல்லது நித்திய நியாயத்தீர்ப்பு நிகழ்வுகள் அநேக கிறிஸ்தவர்கள் ஏற்றுக் கொண்டவைகளோடு ஒத்துப்போகவில்லை என்பதை இது காட்டுகிறது. பிற்பகுதியில் சீர்திருத்த இறையியலாளரான ஷெர்லி சி. குத்ரி, இந்த நெருக்கடியைப் பற்றி நம் சிந்தையை மாற்றியமைக்க நல்லது என்று கூறுகிறார்:

வரலாற்றின் முடிவைப் பற்றி கிறிஸ்தவர்கள் நினைக்கும் போது அவர்கள் கொண்டிருக்கும் முதல் எண்ணம் யார் "உள்ளே" அல்லது "மேலே" அல்லது "வெளியே" அல்லது "கீழே போ" யார் என்பதில் பயம் அல்லது பழிவாங்கும் ஊகங்கள் இருக்கக்கூடாது. படைப்பாளர், மறுசீரமைப்பாளர், மீட்பர் மற்றும் மீட்டெடுப்பவரின் விருப்பம் ஒரு முறை மேலோங்கும் போது நாம் நம்பிக்கையுடன் எதிர்நோக்க முடியும் என்ற நன்றியுணர்வும் மகிழ்ச்சியான சிந்தனையும் இருக்க வேண்டும் - அநீதிக்கு எதிரான நீதி, வெறுப்பு மற்றும் பேராசை மீது அன்பு, அமைதி விரோதப் போக்கு, மனிதாபிமானமற்ற தன்மைக்கு மேலாக, தேவனுடைய ராஜ்யம் இருளின் சக்திகளை வெல்லும். கடைசி தீர்ப்பு உலகத்திற்கு எதிராக வராது, ஆனால் உலக நலனுக்காக. இது கிறிஸ்தவர்களுக்கு மட்டுமல்ல, அனைவருக்கும் ஒரு நல்ல செய்தி!

உண்மையில், கடைசி தீர்ப்பு அல்லது நித்திய தீர்ப்பு உட்பட கடைசி விஷயங்கள் இதுதான்: அவருடைய நித்திய கிருபையின் வழியில் நிற்கும் எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக அன்பின் கடவுளின் வெற்றி. ஆகவே, அப்போஸ்தலன் பவுல் இவ்வாறு கூறுகிறார்: «எல்லா ஆட்சியையும் எல்லா சக்தியையும் வன்முறையையும் அழித்தபின், ராஜ்யத்தை பிதாவாகிய கடவுளிடம் ஒப்படைக்கும்போது முடிவு. ஏனென்றால், கடவுள் எல்லா எதிரிகளையும் தன் காலடியில் வைக்கும் வரை அவர் ஆட்சி செய்ய வேண்டும். அழிக்கப்பட வேண்டிய கடைசி எதிரி மரணம் » (1 கொரிந்தியர் 15,24: 26).

கடைசி நியாயத்தீர்ப்பில் கிறிஸ்துவால் நீதியாக்கப்பட்டவர்களுக்கும் இன்னும் பாவிகளாக இருப்பவர்களுக்கும் நியாயந்தீர்ப்பவர் வேறு யாருமல்ல, அனைவருக்கும் மீட்கும்பொருளாக தனது உயிரைக் கொடுத்த இயேசு கிறிஸ்து. "தந்தை யாரையும் நியாயந்தீர்க்கவில்லை, ஆனால் எல்லா தீர்ப்பையும் மகனிடம் ஒப்படைத்தார்" என்று இயேசு சொன்னார். (யோவான் 5,22).

நீதியுள்ளவர்களை நியாயந்தீர்க்கிறவனும், ஞானமற்றவனும், துன்மார்க்கனானவனும், மற்றவர்கள் என்றென்றும் வாழ வேண்டுமென்று தன் ஜீவனைக் கொடுத்தவர். இயேசு கிறிஸ்து ஏற்கனவே பாவம் மற்றும் பாவத்தின் மீது தீர்ப்பு எடுத்துள்ளது. கிறிஸ்துவை நிராகரிக்கிறவர்கள் தங்களுடைய சொந்த முடிவைக் கொண்டுவருவார்கள் என்ற விதியைத் தாங்கிக்கொள்ள முடியாது என்று இது அர்த்தப்படுத்தாது. எல்லா மனுஷரும் நித்திய ஜீவனை அடைவார்கள் என்று கருணையுள்ள நியாயாதிபதி இயேசு கிறிஸ்துவின் தோற்றம் நமக்கு சொல்கிறது. அவர் மீது விசுவாசம் வைக்கும் அனைவருக்கும் அவர் அதைக் கொடுப்பார்.

கிறிஸ்துவில் அழைக்கப்படுபவர்கள் - கிறிஸ்துவின் தேர்தலால் "தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்கள்" - தங்கள் இரட்சிப்பு அவரிடத்தில் பாதுகாப்பானது என்பதை அறிந்து நம்பிக்கையுடனும் மகிழ்ச்சியுடனும் தீர்ப்பை எதிர்கொள்ள முடியும். சுவிசேஷம் செய்யப்படாதவர்கள் - சுவிசேஷத்தைக் கேட்கவும், கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கவும் வாய்ப்பில்லாதவர்கள் - கர்த்தர் அவர்களுக்கு ஏற்பாடு செய்திருப்பதைக் காண்பார். நியாயத்தீர்ப்பு என்பது அனைவருக்கும் மகிழ்ச்சியான நேரமாக இருக்க வேண்டும், ஏனெனில் அது கடவுளின் நித்திய ராஜ்யத்தின் மகிமையைப் பெறும், அங்கு நித்தியத்திற்கு நன்மை தவிர வேறு எதுவும் இருக்காது.

பால் க்ரோல் மூலம்

8 ஷெர்லி சி. குத்ரி, கிறிஸ்தவ கோட்பாடு, திருத்தப்பட்ட பதிப்பு (வெஸ்ட்மின்ஸ்டர் / ஜான் நாக்ஸ் பிரஸ்: லூஸ்வில்லே, கென்டக்கி, 1994), பக். 387.

யுனிவர்சல் நல்லிணக்க

யுனிவர்சல் நல்லிணக்க (யுனிவர்சலிசம்) கூறுகிறது, எல்லா ஆத்மாக்களும், மக்கள், தேவதூதர்கள் அல்லது பேய்கள் என இருந்தாலும், இறுதியில் கடவுளின் கிருபையால் காப்பாற்றப்படுகின்றன. நல்லிணக்கக் கோட்பாட்டின் சில பின்பற்றுபவர்கள் கடவுளை நோக்கி மனந்திரும்புதலும் கிறிஸ்து இயேசுவை நம்புவதும் தேவையில்லை என்று வாதிடுகின்றனர். நல்லிணக்கக் கோட்பாட்டைப் பின்பற்றுபவர்கள் பலர் திரித்துவக் கோட்பாட்டை மறுக்கிறார்கள், அவர்களில் பலர் யூனிடேரியன்.

எல்லா நல்லிணக்கத்திற்கும் மாறாக, தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் நுழையும் "செம்மறி ஆடுகள்" மற்றும் நித்திய தண்டனையில் நுழையும் "ஆடுகள்" இரண்டையும் பைபிள் பேசுகிறது (மத்தேயு 25,46). கடவுளின் கிருபை நம்மை கீழ்த்தரமானதாக இருக்க கட்டாயப்படுத்தாது. நமக்காக கடவுள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இயேசு கிறிஸ்துவில், மனிதகுலம் அனைத்தும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டன, ஆனால் எல்லா மக்களும் இறுதியில் கடவுளின் பரிசை ஏற்றுக்கொள்வார்கள் என்று அர்த்தமல்ல. எல்லா மக்களும் மனந்திரும்ப வேண்டும் என்று கடவுள் விரும்புகிறார், ஆனால் அவருடனான உண்மையான கூட்டுறவுக்காக அவர் மனிதகுலத்தை உருவாக்கி மீட்டுக் கொண்டார், உண்மையான கூட்டுறவு ஒருபோதும் கட்டாய உறவாக இருக்க முடியாது. கடவுளின் இரக்கத்தை நிராகரிப்பதில் சிலர் தொடர்ந்து இருப்பார்கள் என்று பைபிள் சுட்டிக்காட்டுகிறது.


PDFகடைசி தீர்ப்பு [நித்திய நியாயத்தீர்ப்பு]