கிறிஸ்துவின் இரண்டாவது வருகை

இரண்டாவது கிறிஸ்டி இரண்டாவது வருகிறது

அவர் வாக்குறுதியளித்தபடி, தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் எல்லா தேசங்களையும் நியாயந்தீர்க்கவும் ஆட்சி செய்யவும் இயேசு கிறிஸ்து பூமிக்குத் திரும்புவார். அவரது இரண்டாவது சக்தி மற்றும் மகிமை வரும். இந்த நிகழ்வு புனிதர்களின் உயிர்த்தெழுதலையும் வெகுமதியையும் தொடங்குகிறது. (யோவான் 14,3; வெளிப்படுத்துதல் 1,7; மத்தேயு 24,30; 1 தெசலோனிக்கேயர் 4,15:17 - 22,12; வெளிப்படுத்துதல்)

கிறிஸ்து திரும்புவாரா?

உலக அரங்கில் நடக்கும் மிகப்பெரிய நிகழ்வாக நீ என்ன நினைக்கிறாய்? மற்றொரு உலகப் போர்? ஒரு பயங்கரமான நோய்க்கு ஒரு சிகிச்சை கண்டுபிடிப்பு? உலக சமாதானம், அனைவருக்கும் ஒருமுறை? அல்லது வேற்று கிரக அறிவுடன் தொடர்பு கொள்ளுமா? மில்லியன் கணக்கான கிறிஸ்தவர்களுக்காக, இந்த கேள்விக்கு பதில் எளிது: நடக்கும் மிகப் பெரிய சம்பவம் இயேசு கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகை ஆகும்.

பைபிளின் மத்திய செய்தி

முழு விவிலியக் கதையும் இயேசு கிறிஸ்து இரட்சகராகவும் ராஜாவாகவும் வருவதை மையமாகக் கொண்டுள்ளது. ஏதேன் தோட்டத்தில், எங்கள் முதல் பெற்றோர் பாவத்தின் மூலம் கடவுளுடனான உறவை முறித்துக் கொண்டனர். ஆனால் இந்த ஆன்மீக இடைவெளியைக் குணமாக்கும் ஒரு மீட்பரின் வருகையை கடவுள் கணித்தார். ஆதாமையும் ஏவாளையும் பாவத்திற்கு கவர்ந்த பாம்பை நோக்கி, தேவன் சொன்னார்: «மேலும், உங்களுக்கும் பெண்ணுக்கும், உங்கள் சந்ததியினருக்கும் அவர்களுடைய சந்ததியினருக்கும் இடையில் பகைமையை ஏற்படுத்துவேன்; அவர் உங்கள் தலையை நசுக்குவார், நீங்கள் அவரை குதிகால் குத்துவீர்கள் » (யாத்திராகமம் 1).

ஒரு இரட்சகரின் ஆரம்பகால பைபிள் தீர்க்கதரிசனம் இதுதான், பாவமும் மரணமும் மக்கள் மீது செலுத்தும் பாவத்தின் சக்தியை நசுக்கும் ("அவர் உங்கள் தலையை நசுக்க வேண்டும்"). எப்படி? மீட்பரின் தியாக மரணம் மூலம் ("நீங்கள் அவரை குதிகால் குத்துவீர்கள்"). இயேசு முதலில் வந்தபோது இதை அடைந்தார். ஜான் பாப்டிஸ்ட் அவரை "உலகிற்கு பாவம் செய்யும் கடவுளின் ஆட்டுக்குட்டி" என்று அங்கீகரித்தார் (யோவான் 1,29).

கிறிஸ்துவின் முதல் வருகையில் கடவுளின் அவதாரத்தின் மைய அர்த்தம் பைபிள் வெளிப்படுத்துகிறது. இயேசு இப்போது விசுவாசிகளின் வாழ்க்கையில் நுழைகிறார் என்று பைபிள் வெளிப்படுத்துகிறது. மேலும், வெளிப்படையாகவும், வல்லமையுடன், வல்லமையும் வரப்போவதாகவும் பைபிள் சொல்கிறது. இயேசு மூன்று வெவ்வேறு வழிகளில் வருகிறார்:

இயேசு ஏற்கனவே வந்திருக்கிறார்

மனிதர்களான நமக்கு கடவுளின் இரட்சிப்பு தேவை - அவருடைய இரட்சிப்பு - ஏனென்றால் ஆதாமும் ஏவாளும் பாவம் செய்து உலகிற்கு மரணத்தைக் கொண்டு வந்தார்கள். இயேசு நம் இடத்தில் இறப்பதன் மூலம் இந்த இரட்சிப்பை நிறைவேற்றினார். பவுல் கொலோசெயர் 1,19: 20-ல் எழுதினார்: "ஏனென்றால், எல்லா வளங்களும் அவரிடத்தில் குடியிருக்க வேண்டும் என்று கடவுளுக்கு மகிழ்ச்சி அளித்தது, அவர் மூலமாக எல்லாவற்றையும் அவர் தனக்குள்ளேயே சரிசெய்துகொண்டார், அது பூமியிலோ அல்லது பரலோகத்திலோ, அவருடைய இரத்தத்தின் மூலம் சமாதானம் செய்வதன் மூலம் குறுக்கு. » ஏதேன் தோட்டத்தில் முதலில் நடந்த இடைவெளியை இயேசு குணப்படுத்தினார். அவரது தியாகத்தின் மூலம், மனிதகுலத்தை கடவுளுடன் சமரசம் செய்ய முடியும்.

பழைய ஏற்பாட்டு தீர்க்கதரிசனங்கள் எதிர்காலத்தில் தேவனுடைய ராஜ்யத்தைக் குறிக்கின்றன. ஆனால் புதிய ஏற்பாடு இயேசு கடவுளின் நற்செய்தியைப் பிரசங்கிப்பதன் மூலம் தொடங்குகிறது: "நேரம் வந்துவிட்டது ... தேவனுடைய ராஜ்யம் வந்துவிட்டது" என்று அவர் கூறினார் (குறி 1,14-15). ராஜ்யத்தின் ராஜாவான இயேசு மக்கள் மத்தியில் நடந்தார்! இயேசு "பாவங்களுக்காக ஒரு தியாகம் செய்தார்" (எபிரெயர் 10,12). சுமார் 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இயேசுவின் அவதாரம், அவருடைய வாழ்க்கை மற்றும் வேலையின் முக்கியத்துவத்தை நாம் ஒருபோதும் குறைத்து மதிப்பிடக்கூடாது.

இயேசு வந்தார். மேலும் - இயேசு இப்போது வருகிறார்

கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கிறவர்களுக்கு ஒரு நற்செய்தி உள்ளது: this நீங்கள் இந்த உலகத்தின் முறையில் வாழ்ந்த உங்கள் மீறல்கள் மற்றும் பாவங்களால் நீங்களும் இறந்துவிட்டீர்கள் ... ஆனால் இரக்கமுள்ள கடவுளுக்கு மிகுந்த அன்பு உண்டு அவருடன் அவர் நம்மை நேசித்தார், பாவங்களில் இறந்து, கிறிஸ்துவுடன் உயிரோடு இருந்த நாமும் - கிருபையால் நீங்கள் இரட்சிக்கப்பட்டீர்கள் » (எபேசியர் 2,1-2; 4-5).

கடவுள் இப்போது கிறிஸ்துவுடன் ஆன்மீக ரீதியில் நம்மை எழுப்பினார்! அவருடைய கிருபையால், "அவர் நம்மை எழுப்பி, கிறிஸ்து இயேசுவில் பரலோகத்தில் வைத்தார், இதனால் அவர் வரவிருக்கும் காலங்களில் கிறிஸ்து இயேசுவில் நம்மை நோக்கி அவர் செய்த நன்மையின் மூலம் அவருடைய கிருபையின் மிகுந்த செல்வத்தைக் காண்பிப்பார்." (வசனங்கள் 6-7). இந்த பகுதி இயேசு கிறிஸ்துவின் சீடராக நமது தற்போதைய நிலையை விவரிக்கிறது!

"இயேசு கிறிஸ்துவை மரித்தோரிலிருந்து உயிர்த்தெழுப்புவதன் மூலம் ஒரு உயிருள்ள நம்பிக்கைக்கு அவர் அளித்த கருணையின் பின்னர், உங்களுக்காக பரலோகத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள ஒரு அழியாத மற்றும் மாசற்ற மற்றும் வாடிய பரம்பரைக்கு கடவுள் நம்மை மறுபிறவி எடுத்தார்" (1 பேதுரு 1,3: 4). இயேசு இப்போது நம்மில் வாழ்கிறார் (கலாத்தியர் 2,20). நாம் ஆன்மீக ரீதியில் மறுபிறவி எடுத்துள்ளோம், தேவனுடைய ராஜ்யத்தைக் காணலாம் (யோவான் 3,3).

தேவனுடைய ராஜ்யம் எப்போது வரும் என்று கேட்டபோது, ​​இயேசு பதிலளித்தார்: God தேவனுடைய ராஜ்யம் அதைக் கடைப்பிடிக்கும் வகையில் வரவில்லை; யாரும் சொல்லமாட்டார்கள்: இதோ, இதோ! அல்லது: அது இருக்கிறது! ஏனென்றால், தேவனுடைய ராஜ்யம் உங்களுக்குள் இருக்கிறது » (லூக்கா 17,20-21). இயேசு பரிசேயரின் மத்தியில் இருந்தார், ஆனால் அவர் கிறிஸ்தவர்களில் வாழ்கிறார். இயேசு கிறிஸ்து தேவனுடைய ராஜ்யத்தை தன் நபருக்குள் கொண்டுவந்தார்.

இயேசு நம் வாழ்வில் அதே வழியில், அவர் இராச்சியம் அறிமுகப்படுத்துகிறது. இயேசுவின் இரண்டாம் வருகையில் பூமியில் கடவுளுடைய ராஜ்யத்தின் திட்டவட்டமான வெளிப்பாடு நமக்கு முன்னுரைக்கப்படுவதை இயேசு நமக்குக் காண்பித்தார்.

ஆனால் இயேசு ஏன் நம்மில் வாழ்கிறார்? நாம் கவனிக்கிறோம்: దయ கிருபையினாலே நீங்கள் விசுவாசத்தினாலே இரட்சிக்கப்பட்டீர்கள், உங்களிடமிருந்து அல்ல: இது கடவுளின் பரிசு, செயல்களிலிருந்து அல்ல, அதனால் யாரும் பெருமை கொள்ள முடியாது. ஏனென்றால், நாம் அவருடைய வேலையாக இருக்கிறோம், கிறிஸ்து இயேசுவில் நல்ல செயல்களுக்காக படைக்கப்பட்டிருக்கிறோம், அதில் நாம் நடக்க வேண்டும் என்று கடவுள் முன்பே தயார் செய்துள்ளார் » (எபேசியர் 2,8-10). கடவுள் நம்மைக் கிருபையால் காப்பாற்றினார், நம்முடைய சொந்த முயற்சியால் அல்ல. ஆனால் செயல்களால் நாம் இரட்சிப்பைப் பெற முடியாது என்றாலும், இப்போது நல்ல செயல்களைச் செய்து அதன் மூலம் கடவுளை மகிமைப்படுத்த இயேசு நம்மில் வாழ்கிறார்.

இயேசு வந்தார். இயேசு வருகிறார். மேலும் - இயேசு மீண்டும் வருவார்

இயேசுவின் உயிர்த்தெழுதலுக்குப் பிறகு, அவருடைய சீடர்கள் அவரைப் பார்த்தபோது, ​​இரண்டு தேவதூதர்கள்,
You நீங்கள் வானத்தைப் பார்த்து அங்கே என்ன நிற்கிறீர்கள்? உங்களால் பரலோகத்திற்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்ட இந்த இயேசு சொர்க்கத்திற்குச் செல்வதைக் கண்டபடியே திரும்பி வருவார் » (அப்போஸ்தலர் 1,11). ஆம், இயேசு மீண்டும் வருகிறார்.

அவரது முதல் வருகையில் இயேசு சில மெசியாசிய தீர்க்கதரிசிகளை நிறைவேற்றவில்லை. யூதர்கள் அவரை ஏன் நிராகரித்தார்கள் என்பதற்கான ஒரு காரணம் இதுதான். ரோம ஆட்சியில் இருந்து விடுவிக்கும் ஒரு தேசியத் தலைவராக மேசியாவை அவர்கள் பார்த்தார்கள்.

ஆனால் மேசியா மனிதகுலம் அனைவருக்கும் முதலில் இறக்க வேண்டியிருந்தது. பிற்காலத்தில் கிறிஸ்து வெற்றிகரமான ராஜாவாக திரும்பி, பின்னர் இஸ்ரேலை உயர்த்துவதோடு மட்டுமல்லாமல், உலகின் அனைத்து ராஜ்யங்களையும் தனது பேரரசுகளாக ஆக்குவார். "ஏழாவது தேவதை தன் எக்காளத்தை ஊதினான்; பரலோகத்தில் பெரிய குரல்கள் எழுந்தன: எங்கள் கர்த்தருடைய உலகத்தினதும் அவருடைய கிறிஸ்துவினதும் உலகங்கள் மாறிவிட்டன, அவர் என்றென்றும் ஆட்சி செய்வார் » (வெளிப்படுத்துதல் 11,15).

"நான் உங்களுக்காக இடத்தை தயார் செய்யப் போகிறேன்" என்று இயேசு கூறினார். «நான் உங்களுக்காக தளத்தைத் தயாரிக்கச் செல்லும்போது, ​​நான் திரும்பி வந்து உங்களை அழைத்துச் செல்ல விரும்புகிறேன், அதனால் நான் இருக்கும் இடத்தில் நீ இருக்கிறாய்» (யோவான் 14,23).

ஆலிவ் மலையில் இயேசுவின் தீர்க்கதரிசனம் (மத்தேயு 24,1: 25.46) இந்த யுகத்தின் முடிவைப் பற்றிய சீடர்களின் கேள்விகளையும் கவலைகளையும் உரையாற்றினார். பின்னர், அப்போஸ்தலன் பவுல் தேவாலயத்திற்கு எழுதினார், "கட்டளை ஒலிக்கும்போது கர்த்தர் வருவார், தூதரின் குரலும் கடவுளின் எக்காளமும் ஒலிக்கும்போது, ​​பரலோகத்திலிருந்து இறங்கி, முதலில் கிறிஸ்துவில் மரித்தவர்கள் உயிர்த்தெழுப்பப்படுவார்கள்" (2 தெசலோனிக்கேயர் 4,16). இயேசுவின் இரண்டாவது வருகையில், அவர் இறந்த நீதியுள்ளவர்களை அழியாத நிலைக்கு உயர்த்துவார், இன்னும் உயிருடன் இருக்கும் விசுவாசிகளை அழியாதவர்களாக மாற்றுவார், அவர்கள் அவரை காற்றில் சந்திப்பார்கள் (வச. 16-17; 1 கொரிந்தியர் 15,51: 54).

ஆனால் எப்போது?

முன்னறிவிப்பாளர்களின் பல்வேறு காட்சிகள் தவறான இருப்பது நிரூபிக்கப்பட்டதால், காரணங்கள் மற்றும் எண்ணற்ற ஏமாற்றங்கள் - பல நூற்றாண்டுகளாக, கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகை பற்றிய ஊகங்கள் மோதல்களில் பல்வேறு வேண்டும். அனைத்து மக்களுக்கும் இயேசுவின் மீட்டு வேலை, அவரது வாழ்க்கை, அவரது மறைவுக்குப் பிறகும் அவரது உயிர்த்தெழுதல் மற்றும் நம்முடைய பரலோக பிரதான பூசாரி போன்ற மீட்பின் நடந்து பணி மூலம் அடைய - இயேசு திரும்ப போது உள்ள அதீத வலியுறுத்தல் காரணமாக, நற்செய்தி மத்திய கவனம் நம்மை திசைதிருப்ப முடியும்.

நாம் நாம் நாள் வாழ்க்கை அன்பான, கருணையுடன் கிரிஸ்துவர் வழி முட்டை மூலம் உலகில் விளக்குகள் கிரிஸ்துவர் சட்டரீதியான பாத்திரம் சந்தித்து மற்றவர்கள் வழங்குவதன் மூலம் கடவுள் மகிமைப்படுத்தும் முடியாமல் இருந்த தீர்க்கதரிசன ஊகங்கள் வசிகரிக்கப்பட்டிருந்தார் விடலாம்.

"கடைசி விஷயங்களின் விவிலிய அறிவிப்புகள் மற்றும் இரண்டாவது வருகை ஆகியவற்றில் யாருடைய ஆர்வமும் துல்லியமாக வடிவமைக்கப்பட்ட எதிர்கால நிகழ்வுகளின் நுட்பமான வடிவமைப்பில் சிதைந்துவிட்டால், அவை இயேசுவின் தீர்க்கதரிசன கூற்றுகளின் உள்ளடக்கம் மற்றும் ஆவியிலிருந்து வெகு தொலைவில் உள்ளன, புதிய சர்வதேச பைபிள் வர்ணனை அதைப் பற்றி கூறுகிறது லூக்காவின் நற்செய்தி page பக்கம் 544 இல்.

எங்கள் கவனம்

கிறிஸ்து எப்போது வருவார் என்று கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை என்றால் (ஆகவே பைபிள் உண்மையில் சொல்வதை ஒப்பிடுகையில் முக்கியமில்லை) நம் ஆற்றல்களில் எதை நாம் கவனம் செலுத்த வேண்டும்? அது நடக்கும்போதெல்லாம் இயேசு வர தயாராக இருப்பதில் நாம் கவனம் செலுத்த வேண்டும்!

"அதனால்தான் நீங்களும் தயாராக இருக்கிறீர்கள்!" இயேசு சொன்னார், "மனுஷகுமாரன் ஒரு மணி நேரத்தில் நீங்கள் அதை அர்த்தப்படுத்தாதபோது வருகிறார்" (மத்தேயு 24,44). "ஆனால் இறுதிவரை தொடர்ந்தவர் காப்பாற்றப்படுவார்" (மத்தேயு 10,22). அவர் இப்போது நம் வாழ்வில் வந்து நம் வாழ்க்கையை இப்போதே வழிநடத்த முடியும் என்பதற்காக நாம் அவருக்கு தயாராக இருக்க வேண்டும்.

பைபிளின் மையம்

முழு பைபிளும் இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகையைப் பற்றியது. கிறிஸ்தவர்களாகிய நம்முடைய வாழ்க்கை அவருடைய வருகையைப் பற்றியும் இருக்க வேண்டும். இயேசு வந்தார். இது இப்போது பரிசுத்த ஆவியின் வசிப்பிடத்தின் மூலம் வருகிறது. இயேசு திரும்பி வருவார். இயேசு சக்தியிலும் மகிமையிலும் வருவார் "நம்முடைய வீண் உடலை அவர் மகிமைப்படுத்தப்பட்ட உடலாக மாற்றுவதற்காக" (பிலிப்பியர் 3,21). பின்னர் «படைப்பும் அசாத்தியத்தின் பிணைப்பிலிருந்து கடவுளின் பிள்ளைகளின் அற்புதமான சுதந்திரத்திற்கு விடுபடும்» (ரோமர் 8,21).

ஆம், நான் விரைவில் வருகிறேன் என்று எங்கள் மீட்பர் கூறுகிறார். கிறிஸ்துவின் விசுவாசிகள் மற்றும் சீடர்களாகிய நாம் அனைவரும் ஒரே குரலில் பதிலளிக்கலாம்: "ஆமென், ஆம், கர்த்தராகிய இயேசு வாருங்கள்" (வெளிப்படுத்துதல் 22,20)!

நார்மன் ஷோஃப்


கிறிஸ்துவின் இரண்டாவது வருகை