இடைநிலை நிலை

இடைநிலை மாநிலத்தில்

உடலின் உயிர்த்தெழுதல் வரை இறந்தவர்கள் இருக்கும் நிலை இடைநிலை நிலை. தொடர்புடைய வேதங்களின் விளக்கத்தைப் பொறுத்து, இந்த இடைநிலை நிலையின் தன்மை குறித்து கிறிஸ்தவர்களுக்கு வெவ்வேறு கருத்துக்கள் உள்ளன. இறந்தவர்கள் இந்த நிலையை உணர்வுபூர்வமாக அனுபவிக்கிறார்கள், மற்றவர்கள் தங்கள் உணர்வு வெளியேறிவிட்டதாக சில புள்ளிகள் தெரிவிக்கின்றன. உலகளாவிய கடவுளின் தேவாலயம் இரு கருத்துக்களும் மதிக்கப்பட வேண்டும் என்று நம்புகிறது. (ஏசாயா 14,9: 10-32,21; எசேக்கியேல் 16,19:31; லூக்கா 23,43: 2-5,1; 8:1,21; 24 கொரிந்தியர் 6,9: 11-6,6; பிலிப்பியர் 88,11: 13-115,17; வெளிப்படுத்துதல் 3,19: 21-9,5.10; சங்கீதம் 38,18, 11,11; 14-1; 4,13; பிரசங்கி 14;; ஏசாயா; யோவான்; தெசலோனிக்கேயர்).

"இடைநிலை நிலை" பற்றி என்ன?

கடந்த காலங்களில், வழக்கமாக "இடைநிலை நிலை" என்று அழைக்கப்படுபவற்றில் ஒரு பிடிவாத நிலைப்பாட்டை எடுத்தோம், அதாவது, ஒரு நபர் மயக்கமடைந்தாரா அல்லது இறப்புக்கும் உயிர்த்தெழுதலுக்கும் இடையில் நனவாக இருக்கிறாரா என்பது. ஆனால் எங்களுக்குத் தெரியாது. கிறிஸ்தவ வரலாறு முழுவதும், மரணத்திற்குப் பிறகு, மனிதன் உணர்வுபூர்வமாக கடவுளோடு இருக்கிறான் அல்லது உணர்வுபூர்வமாக தண்டிக்கப்படுகிறான் என்று பெரும்பான்மையானவர்கள் கருதினர். சிறுபான்மையினரின் கருத்து "ஆன்மா தூக்கம்" என்று அழைக்கப்படுகிறது.

நாம் வேதாகமத்தை ஆராயும்போது, ​​புதிய ஏற்பாடு இடைநிலை அரசின் நம்பிக்கையற்ற பார்வையை அளிக்காது என்பதை நாம் காண்கிறோம். மரணத்திற்குப் பின் மக்கள் மயக்கமடைந்துள்ளனர் என்பதை சுட்டிக்காட்டுகின்ற சில வசனங்கள் உள்ளன; அத்துடன் சில வசனங்கள், மரணத்திற்குப் பின் மக்கள் உணர்வுபூர்வமானவை என்பதைக் காட்டுகின்றன.

சாமியார்களின் புத்தகத்திலும் சங்கீதத்திலும் உள்ளதைப் போல மரணத்தை "தூக்கம்" என்று விவரிக்கும் வசனங்கள் நம்மில் பெரும்பாலோர் அறிந்திருக்கிறோம். இந்த வசனங்கள் ஒரு நிகழ்வியல் கண்ணோட்டத்தில் எழுதப்பட்டுள்ளன. வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், ஒரு இறந்த உடலின் உடல் நிகழ்வைப் பார்க்கும்போது, ​​உடல் தூங்குகிறது என்று தோன்றுகிறது. அத்தகைய பிரிவுகளில், தூக்கம் என்பது உடலின் தோற்றத்துடன் தொடர்புடைய மரணத்தின் படம். இருப்பினும், மத்தேயு 27,52:11,11, யோவான் 13,36, அப்போஸ்தலர் போன்ற வசனங்களைப் படிக்கும்போது, ​​மரணம் என்பது உண்மையில் "தூக்கத்துடன்" சமம் என்று தோன்றுகிறது - இடையில் குறிப்பிடத்தக்க வேறுபாடு இருப்பதை ஆசிரியர்கள் அறிந்திருந்தாலும் மரணமும் அங்கேயும் தூங்குங்கள்.

இருப்பினும், மரணத்திற்குப் பிந்தைய விழிப்புணர்வைக் குறிக்கும் வசனங்களுக்கும் நாம் தீவிர கவனம் செலுத்த வேண்டும். 2 கொரிந்தியர் 5,1: 10-4-ல், பவுல் இடைநிலை நிலையை 8 வது வசனத்தில் "நிர்வாணமாக" மற்றும் 1,21 வது வசனத்தில் "கர்த்தருடன் வீட்டில் இருப்பது" என்றும் குறிப்பிடுகிறார். பிலிப்பியர் 23: 22,43-ல், இறப்பது ஒரு "ஆதாயம்" என்று பவுல் கூறுகிறார், ஏனென்றால் கிறிஸ்தவர்கள் "கிறிஸ்துவுடன் இருக்க" உலகத்தை விட்டு வெளியேறுகிறார்கள். இது மயக்கமடைவது போல் இல்லை. இதை லூக்கா ல் காணலாம், அங்கு இயேசு சிலுவையில் கொள்ளையரிடம்: "இன்று நீங்கள் என்னுடன் சொர்க்கத்தில் இருப்பீர்கள்" என்று கூறினார். கிரேக்கம் தெளிவாகவும் சரியாகவும் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது.

இறுதியில், இடைநிலை மாநிலத்தின் கோட்பாடு, பைபிளில் நம்மை துல்லியமாகவும், பிடிவாதமாகவும் விவரிக்க வேண்டாம் என்று கடவுள் தேர்ந்தெடுத்த ஒன்று. அதை விளக்க முடியுமென்றாலும், அதைப் புரிந்துகொள்வதற்கான மனித திறனுக்கு அப்பாற்பட்டதாக இருக்கலாம். இந்த போதனை நிச்சயமாக எந்த கிறிஸ்தவர்கள் வாதிட வேண்டும், பிரிக்க வேண்டும் என்பது பற்றிய கேள்வி அல்ல. இறையியலின் எவாஞ்சலிகல் அகராதி விளக்குவது போல்: "இடைநிலை நிலை குறித்த ஊகங்கள் ஒருபோதும் சிலுவையிலிருந்து வரும் உறுதியையோ அல்லது புதிய படைப்பின் நம்பிக்கையையோ குறைக்கக் கூடாது."

மரணத்திற்குப் பிறகு கடவுளிடம் முழு நனவில் இருந்தால் கடவுளிடம் புகார் செய்ய யார் விரும்புவார்கள்: "இயேசு திரும்பும் வரை நான் உண்மையில் தூங்க வேண்டும் - நான் ஏன் உண்மையில் நனவாக இருக்கிறேன்?" நிச்சயமாக, நாம் மயக்கமடைந்தால், நாங்கள் புகார் செய்ய முடியாது. எந்த வகையிலும், மரணத்திற்குப் பிறகு அடுத்த நனவான தருணத்தில் நாம் கடவுளோடு இருப்போம்.

பால் க்ரோல் மூலம்


PDFஇடைநிலை நிலை