இடைநிலை நிலை

இடைநிலை மாநிலத்தில்

உடலின் உயிர்த்தெழுதல் வரை மரித்தவர்கள் எந்த மாநிலத்தில் உள்ளனர் என்பது மத்திய அரசு. தொடர்புடைய வேத வடிவமைப்பு பொறுத்து கிரிஸ்துவர் இந்த இடைநிலை மாநில இயல்பு பற்றி மாறுபட்ட கருத்துக்கள் உள்ளன. சில தளங்கள் இந்த நிலையில், மற்றவர்கள் தங்கள் உணர்வு வெளியே சென்றிருக்கிறார் என்று இறந்த உணர்வு அனுபவம் தெரிவிக்கின்றன. கடவுளின் உலகளாவிய திருச்சபை இரண்டு கருத்துக்களை மதிக்க வேண்டும் என்று நம்புகிறது. (ஏசா 14,9-10; எசேக்கியேல் 32,21; லுகாஸ் 16,19-31; 23,43 ;. 2 கொ 5,1-8; Philipper 1,21-24; வெளிப்படுத்தல் 6,9-11; சங் 6,6; 88,11-13; 115,17; அமைச்சர் 3,19-21; 9,5.10; இசா 38,18; ஜான் 11,11-14 ;. 1 Thessalonicher 4,13-14).

"இடைநிலை நிலை" பற்றி என்ன?

கடந்த காலத்தில், நாம் பொதுவாக "இடைநிலை நிலை" என்று அழைக்கப்படுவதற்கு ஒரு மார்க்சிய அணுகுமுறையை வைத்திருக்கிறோம். அதாவது, ஒரு நபர் அறியாமை அல்லது மரணத்திற்கும் உயிர்த்தெழுதலுக்கும் இடையே உள்ள உணர்வு. ஆனால் எங்களுக்கு தெரியாது. கிறிஸ்தவ சரித்திரத்தின் முடிவில், பெரும்பான்மையின் கருத்து மரணத்திற்குப் பின், மனிதன் நனவுபூர்வமாக கடவுளை நேசிப்பதாக அல்லது நனவுபூர்வமாக தண்டனை பெறுகிறான். சிறுபான்மையினரின் கருத்து "ஆன்மா தூக்கம்" என்று அழைக்கப்படுகிறது.

நாம் வேதாகமத்தை ஆராயும்போது, ​​புதிய ஏற்பாடு இடைநிலை அரசின் நம்பிக்கையற்ற பார்வையை அளிக்காது என்பதை நாம் காண்கிறோம். மரணத்திற்குப் பின் மக்கள் மயக்கமடைந்துள்ளனர் என்பதை சுட்டிக்காட்டுகின்ற சில வசனங்கள் உள்ளன; அத்துடன் சில வசனங்கள், மரணத்திற்குப் பின் மக்கள் உணர்வுபூர்வமானவை என்பதைக் காட்டுகின்றன.

எங்களுக்கு பெரும்பாலான பிரசங்கி சங்கீதங்களிலும் புத்தகத்தில் அந்த என்ற சொல்லை "தூக்கம்" உடன் மரணம் விவரிக்கும் வசனங்கள் தெரிந்திருந்தால். இந்த வசனங்கள் ஒரு தனித்துவமான கண்ணோட்டத்தில் எழுதப்பட்டுள்ளன. வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், ஒரு இறந்த உடல் உடல் நிகழ்வு பார்த்து போது, அது உடல் தூங்கும் இருப்பதாகத் தெரிகிறது. அத்தகைய பிரிவுகளில், தூக்கம் என்பது உடலின் தோற்றத்துடன் தொடர்புடைய மரணம். ஆசிரியர்கள் மரணம் மற்றும் தூக்கம் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க வேற்றுமை இல்லை என்று அறிந்திருந்தனர் கூட - எனினும், நாம் மத்தேயு 27,52, ஜான் 11,11 மற்றும் சட்டங்கள் 13,36 போன்ற வசனங்கள் வாசிக்கும் போது, அது மரணம் மொழியில் "தூக்கம்" சமமானதுதான் என்று தெரிகிறது.

இருப்பினும், மரணத்திற்குப் பின் நனவை சுட்டிக்காட்டுகின்ற வசனங்களுக்கு நாம் கவனமாக கவனம் செலுத்த வேண்டும். இல். கொரிந்தியர் 2-5,1 வசனம் 10 இடைநிலையுடன் மாநில குறிக்க "இறைவன் இருக்கும் வீட்டில்" வசனம் 4 மற்றும் போன்ற வார்த்தைகள் "நிர்வாண" உடன் பவுல் தெரிகிறது. பிலிப்பியர் இறந்து கொண்டிருக்கும் உலகத்தில் இருந்து விவாகரத்து கிரிஸ்துவர், ஏனெனில் ஒரு "வெற்றி" என்று 8-1,21 பவுல் கூறுகிறார் 'கிறிஸ்துவுக்கு உடன் இருக்க வேண்டும். " இது மயக்கமல்ல. ". இன்று நீங்கள் சொர்க்கத்தில் என்னுடன் இருக்கும்" கிரேக்கம் தெளிவாகவும், சரியாகவும் மொழிபெயர்த்தது: இது இயேசு சிலுவையில் கொள்ளைக்காரன் சொல்கிறது லூக்கா 23, காணப்படுகிறது.

இறுதியில், இடைநிலை அரசின் கோட்பாடு, பைபிளில் துல்லியமாகவும், விவேகமான விதமாகவும் விவரிக்க வில்லை என்று கடவுள் முடிவு செய்திருக்கிறார். அது விளக்கப்படக்கூடியவையாக இருந்தாலும் அதைப் புரிந்துகொள்ளும் மனித திறனை விட அதிகமாக இருக்கலாம். இந்த போதனை நிச்சயமாக கிறிஸ்தவர்கள் விவாதிக்கவும் பிரிக்கவும் வேண்டும். தி எவாஞ்சலிக்கல் டிக்ஷனரி ஆஃப் தி இறையியலை குறிப்பிடுவதுபோல், "குறுக்குவழி அல்லது புதிய படைப்புகளின் நம்பிக்கையிலிருந்து வரும் அறிவுறுத்தல்களை ஒருபோதும் குறைக்கக் கூடாது."

யார் ", நான் தூங்க வேண்டும் இயேசு திரும்புகிறார்? - நான் ஏன் உணர்வு இருக்கிறேன்", எப்போது, கடவுள் சொல்ல முழு உணர்வு இறந்த பிறகு, அதை பற்றி கடவுளிடம் புகார் விரும்புவார் அதோடு மட்டுமின்றி, நாங்கள் சுயநினைவற்ற இருக்கும் போது, நாம் வழக்கு தொடர முடியாது. எந்த வழியில், அடுத்த நனவு நேரத்தில் நாம் மரணத்திற்கு பின் கடவுளுடன் இருப்போம்.

பால் க்ரோல் மூலம்


PDFஇடைநிலை நிலை