ஆயிரமாயிரம்

நூறாயிரம் மில்லினியம்

மில்லினியம் என்பது வெளிப்படுத்துதல் புத்தகத்தில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள காலமாகும், இதன் போது கிறிஸ்தவ தியாகிகள் இயேசு கிறிஸ்துவுடன் ஆட்சி செய்வார்கள். மில்லினியத்திற்குப் பிறகு, கிறிஸ்து எல்லா எதிரிகளையும் தட்டி, எல்லாவற்றிற்கும் அடிபணிந்தவுடன், அவர் ராஜ்யத்தை பிதாவாகிய கடவுளிடம் ஒப்படைப்பார், வானமும் பூமியும் மீண்டும் செய்யப்படும். சில கிறிஸ்தவ மரபுகள் மில்லினியத்தை கிறிஸ்துவின் வருகைக்கு முந்தைய அல்லது பின்பற்றும் ஆயிரம் ஆண்டுகள் என்று பொருள் கொள்கின்றன; மற்றவர்கள் வேதத்தின் சூழலில் ஒரு சித்திர விளக்கத்தைக் காண்கிறார்கள்: காலவரையற்ற காலம் இயேசுவின் உயிர்த்தெழுதலுடன் தொடங்கி அவர் திரும்புவதோடு முடிவடைகிறது. (வெளிப்படுத்துதல் 20,1: 15-21,1.5; 3,19: 21-11,15; அப்போஸ்தலர் 1: 15,24-25; வெளிப்படுத்துதல்; கொரிந்தியர்)

புத்தாயிரம் பற்றிய இரண்டு கருத்துக்கள்

பல கிறிஸ்தவர்களுக்கு, மில்லினியம் ஒரு மிக முக்கியமான கோட்பாடு, அதிசயமாக ஒரு நல்ல செய்தி. ஆனால் நாங்கள் மில்லினியத்தை வலியுறுத்தவில்லை. ஏன்? ஏனென்றால், நம்முடைய போதனைகளை நாம் பைபிளில் அடிப்படையாகக் கொண்டுள்ளோம், மேலும் இந்த விஷயத்தில் சிலர் நினைப்பது போல் பைபிள் அறிக்கைகளை தெளிவுபடுத்துவதில்லை. உதாரணமாக, மில்லினியம் எவ்வளவு காலம் நீடிக்கும்? சரியாக 1000 ஆண்டுகள் ஆகும் என்று சிலர் கூறுகிறார்கள். வெளிப்படுத்துதல் 20 ஆயிரம் ஆண்டுகள் என்று கூறுகிறது. "மில்லினியம்" என்ற சொல்லுக்கு ஆயிரம் ஆண்டுகள் என்று பொருள். இதை யாராவது ஏன் சந்தேகிப்பார்கள்?

முதலாவதாக, வெளிப்படுத்துதல் புத்தகம் சின்னங்கள் நிறைந்திருப்பதால், விலங்குகள், கொம்புகள், வண்ணங்கள், அடையாளங்கள், இலக்கணங்களாக இருக்கின்றன. பரிசுத்த வேதாகமத்தில், எண் 1000 ஆனது ஒரு வட்ட எண்ணாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது, ஒரு சரியான எண்ணாக அல்ல. கடவுள் மலைகளிலுள்ள மலைகள் ஆயிரக்கணக்கான மக்களால் குறிக்கப்படுகிறார், அது இல்லாமல், ஒரு குறிப்பிட்ட எண் என்று பொருள். ஆயிரம் பெற்றோருக்கு அவர் தனது உடன்படிக்கைகளை சரியாகக் கொண்டாடியுள்ளார். இத்தகைய நூல்களில் ஆயிரம் என்பது எண்ணற்ற எண்ணாகும்.

அப்படியென்றால் வெளிப்படுத்துதல் 20-ல் உள்ள “ஆயிரம் ஆண்டுகள்” என்பது குறியீடாக புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டுமா? இந்த குறியீட்டு புத்தகத்தில் ஆயிரக்கணக்கானோரின் எண்ணிக்கை, பெரும்பாலும் மொழியில் பொருள்படாதவை, சரியாக புரிந்து கொள்ள முடியுமா? ஆயிரம் ஆண்டுகளை சரியாக புரிந்து கொள்ள முடியும் என்பதை நாம் வேதத்திலிருந்து நிரூபிக்க முடியாது. எனவே, மில்லினியம் சரியாக ஆயிரம் ஆண்டுகள் நீடிக்கும் என்று நாம் கூற முடியாது. இருப்பினும், "மில்லினியம் என்பது வெளிப்படுத்துதலில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள நேரத்தின் நீளம் ..."

மேலும் கேள்விகள்

மில்லினியம் என்பது "கிறிஸ்தவ தியாகி இயேசு கிறிஸ்துவுடன் ஆட்சி செய்யும் காலம்" என்றும் நாம் கூறலாம். கிறிஸ்துவுக்காக தலை துண்டிக்கப்படுபவர்கள் அவருடன் ஆட்சி செய்வார்கள் என்று வெளிப்படுத்துதல் சொல்கிறது, மேலும் நாம் கிறிஸ்துவுடன் ஆயிரம் ஆண்டுகள் ஆட்சி செய்வோம் என்று அது சொல்கிறது.

ஆனால் இந்தத் துறவிகள் எப்போது ஆட்சி செய்ய ஆரம்பிக்கிறார்கள்? இந்த கேள்வியுடன் ஆயிரம் ஆண்டு காலத்தை பற்றி சில வினாக்களுக்கு வினாக்கள் எழுகின்றன. புத்தாயிரம் பற்றி இரண்டு, மூன்று அல்லது நான்கு புள்ளிகள் உள்ளன.

இந்த காட்சிகள் சில புனித நூல்களை தங்கள் அணுகுமுறை மற்றும் இன்னும் சில figuratively மேலும் மொழியில் உள்ளன. ஆனால் வேதாகமத்தின் கூற்றுகளை யாரும் மறுக்கவில்லை - அவர்கள் வித்தியாசமாக விளக்குகிறார்கள். அவர்கள் அனைவரும் தங்கள் கருத்துக்களை புனித நூல்களை அடிப்படையாகக் கொண்டுள்ளனர் என்று கூறுகின்றனர். இது பெரும்பாலும் பகுப்பாய்வின் பொருள்.

இங்கே மில்லினியம் பற்றிய இரு பொதுவான கருத்துக்களை அவற்றின் பலம் மற்றும் பலவீனங்களுடன் நாம் விவரிக்கிறோம், பின்னர் மிகுந்த நம்பிக்கையுடன் என்ன சொல்ல முடியும் என்பதை நாம் மீண்டும் காண்போம்.

 • ஆயிரமாயிரம் முன்னோடிகளின்படி, ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கிறிஸ்து மீண்டும் வருகிறார்.
 • Amillennial கருத்துப்படி, கிறிஸ்து ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மீண்டும் வருகிறார், ஆனால் அது ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு அல்லது ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே அழைக்கப்படுகிறது, ஏனென்றால் அது ஏற்கனவே இருந்ததில் இருந்து வேறுபட்ட எந்த குறிப்பிட்ட ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பும் இல்லை. இந்த பார்வை நாம் ஏற்கனவே வெளிப்பாடு 20 விவரிக்கிறது என்று காலத்தில் இருக்கும் என்று கூறுகிறார்.

ஆயிரக்கணக்கான ஆட்சி என்பது சமாதானத்தின் காலம் என்று நம்புவது அபத்தமானது என்று தோன்றலாம், அது கிறிஸ்துவின் வருகைக்குப் பிறகுதான் சாத்தியமாகும். "இந்த மக்கள் பைபிளை நம்பவில்லை" என்று தோன்றலாம் - ஆனால் அவர்கள் பைபிளை நம்புவதாகக் கூறுகிறார்கள். கிறிஸ்தவ அன்பின் ஆர்வத்தில், பைபிள் இதைச் சொல்கிறது என்று அவர்கள் ஏன் நம்புகிறார்கள் என்பதைப் புரிந்துகொள்ள முயற்சிக்க வேண்டும்.

பார்வையின் முன்கூட்டிய புள்ளி

Premillennial நிலையை விளக்கி தொடங்குவோம்.

பழைய ஏற்பாடு: முதலாவதாக, பழைய ஏற்பாட்டின் பல தீர்க்கதரிசனங்கள் ஒரு பொற்காலத்தை முன்னறிவிக்கின்றன, அப்போது மக்கள் கடவுளுடன் சரியான உறவில் இருப்பார்கள். "சிங்கமும் ஆட்டுக்குட்டியும் ஒன்றாக படுத்திருக்கும், ஒரு சிறு பையன் அவற்றை ஓட்டிச் செல்வான். என் புனித மலையில் எங்கும் பாவம் இருக்காது, என்கிறார் ஆண்டவர்.

சில நேரங்களில் இந்த எதிர்காலம் தற்போதைய உலகத்திலிருந்து முற்றிலும் மாறுபட்டதாக இருக்கும் என்று தோன்றுகிறது; சில நேரங்களில் அது ஒத்ததாகத் தெரிகிறது. சில நேரங்களில் அது சரியானதாக தோன்றுகிறது மற்றும் சில நேரங்களில் அது பாவத்துடன் கலக்கப்படுகிறது. உதாரணமாக, ஏசாயா 2 போன்ற ஒரு பத்தியில், பலர் சொல்வார்கள்: "வாருங்கள், நாம் கர்த்தருடைய மலையில், யாக்கோபின் கடவுளின் வீட்டிற்குச் செல்வோம், அவர் அவருடைய வழிகளை நமக்குக் கற்பிக்கட்டும், நாம் நடக்கலாம் அவரது பாதைகள்! ஏனென்றால், சீயோனிலிருந்து அறிவுரைகளும், ஜெருசலேமிலிருந்து கர்த்தருடைய வார்த்தையும் வெளிவரும். (ஏசாயா 2,3).

ஆனாலும், மக்களைக் கடிந்துகொள்வதற்கு மக்கள் தயாராக இருப்பார்கள். மக்கள் சாப்பிட வேண்டும், ஏனெனில் அவர்கள் சாப்பிடுவதால் அவர்கள் சாப்பிடுவார்கள். சிறந்த கூறுகள் உள்ளன மற்றும் சாதாரண கூறுகள் உள்ளன. சிறிய குழந்தைகள் இருப்பார்கள், திருமணமாகிவிடும், மரணமும் இருக்கும்.

மேசியா ஒரு ராஜ்யத்தைக் கட்டப் போகிறார் என்பதை தானியேல் நமக்குக் கூறுகிறார், அது பூமியை நிரப்பி, எல்லா முன்னாள் பகுதியையும் மாற்றும். பழைய ஏற்பாட்டில் இந்த கணிப்புகள் டஜன் கணக்கான உள்ளன, ஆனால் அவர்கள் எங்கள் குறிப்பிட்ட கேள்விக்கு முக்கிய இல்லை.

யூதர்கள் இந்த தீர்க்கதரிசனங்களை பூமியில் எதிர்கால யுகத்தின் அடையாளமாக புரிந்து கொண்டனர். மேசியா வந்து ஆட்சி செய்து இந்த ஆசீர்வாதங்களைக் கொண்டு வருவார் என்று அவர்கள் எதிர்பார்த்தார்கள். இயேசு பூமியில் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை எதிர்பார்க்கிறதற்கு முன்னும் பின்னும் யூத இலக்கியங்கள். இயேசுவின் சொந்த சீடர்களும் அதையே எதிர்பார்த்ததாக தெரிகிறது. ஆகவே, இயேசு தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷத்தைப் பிரசங்கித்தபோது, ​​பழைய ஏற்பாட்டு தீர்க்கதரிசனங்கள் இல்லை என்று நாம் நடிக்க முடியாது. மேசியாவால் ஆளப்படும் ஒரு பொற்காலத்தை எதிர்பார்க்கும் மக்களுக்கு அவர் பிரசங்கித்தார். அவர் "தேவனுடைய ராஜ்யம்" பற்றி பேசியபோது, ​​அது அவள் மனதில் இருந்தது.

சீடர்கள்: ராஜ்யம் நெருங்கிவிட்டதாக இயேசு அறிவித்தார். பின்னர் அவன் அவளை விட்டுவிட்டு அவன் திரும்பி வருவான் என்று சொன்னான். இயேசு திரும்பி வரும்போது பொற்காலம் கொண்டுவருவார் என்று இந்த சீடர்களுக்கு முடிவு செய்வது கடினம் அல்ல. இஸ்ரவேலுக்கு ராஜ்யத்தை எப்போது மீட்டெடுப்பீர்கள் என்று சீஷர்கள் இயேசுவிடம் கேட்டார்கள் (அப்போஸ்தலர் 1,6). கிறிஸ்து திரும்பி வரும்போது எல்லாவற்றையும் மீட்டெடுக்கும் நேரத்தைப் பற்றி பேச அவர்கள் இதேபோன்ற கிரேக்க வார்த்தையைப் பயன்படுத்தினர். அப்போஸ்தலர் 3,21: God கடவுள் வாய் வழியாக பேசிய அனைத்தையும் மீண்டும் கொண்டுவரும் காலம் வரை சொர்க்கம் அவரைப் பெற வேண்டும். ஆரம்பத்தில் இருந்தே அவருடைய பரிசுத்த தீர்க்கதரிசிகள். »

பழைய ஏற்பாட்டு தீர்க்கதரிசனங்கள் கிறிஸ்துவின் வருகையைத் தொடர்ந்து எதிர்கால வயதில் நிறைவேறும் என சீஷர்கள் எதிர்பார்த்தனர். சீடர்கள் இந்த பொற்காலம் பற்றி அதிகம் பிரசங்கிக்கவில்லை, ஏனென்றால் யூதக் கேட்போர் ஏற்கனவே இந்த கருத்துடன் நன்கு அறிந்திருந்தார்கள். மேசியா யார் என்பதை அவர்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டியிருந்தது, அப்போஸ்தலருடைய பிரசங்கத்தின் மையமாக இருந்தது.

முற்காலத்தில், மேசியாவின் மூலம் கடவுள் செய்த புதிய காரியங்களை அப்போஸ்தலிக்க பிரசங்கித்தார். மேசியாவின் மூலம் இரட்சிப்பு எவ்வாறு சாத்தியமானது என்பதைக் கவனத்தில் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள், எதிர்கால ராஜ்யத்தைப் பற்றி அவர் அதிகம் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை, இன்று அவர்கள் நம்பியதை சரியாக அறிந்திருக்கிறார்கள், அதைப் பற்றி அவர்கள் எவ்வளவு அறிந்திருக்கிறார்கள் என்பது நமக்குத் தெரியாது. ஆயினும், கொரிந்தியர்களுக்கு பவுல் எழுதிய முதல் கடிதத்தில் ஒரு பார்வையை நாம் காண்கிறோம்.

பால்: 1 இல். கொரிந்தியர் XXL, உயிர்த்தெழுதலில் அவருடைய நம்பிக்கையைப் பற்றி பவுல் விவரிக்கிறார், இந்த சூழலில், கடவுளுடைய இராச்சியம் பற்றி அவர் கூறுகிறார், சிலர் கூற்றுப்படி, கிறிஸ்துவின் திரும்பியபின் ஆயிரம் ஆண்டுகளாக ராஜ்யத்தை குறிக்கிறது.

«ஏனெனில் அவர்கள் அனைவரும் ஆதாமில் மரிக்கையில், அவர்கள் அனைவரும் கிறிஸ்துவில் உயிர்ப்பிக்கப்படுவார்கள். ஆனால் அவருடைய வரிசையில் எல்லோரும்: முதல் குழந்தை கிறிஸ்துவாக; அதன்பிறகு, அவர் வரும்போது, ​​கிறிஸ்துவுக்கு சொந்தமானவர்கள் » (1 கொரிந்தியர் 15,22: 23). உயிர்த்தெழுதல் ஒரு வரிசையில் வருகிறது என்று பவுல் விளக்குகிறார்: முதலில் கிறிஸ்து, பின்னர் விசுவாசிகள். பவுல் 23 வது வசனத்தில் "பின்" என்ற வார்த்தையை சுமார் 2000 ஆண்டுகள் தாமதத்தைக் குறிக்க பயன்படுத்துகிறார். வரிசையின் மற்றொரு படியைக் குறிக்க அவர் 24 வது வசனத்தில் "பின்" என்ற வார்த்தையைப் பயன்படுத்துகிறார்:

Rules அதன்பிறகு அவர் எல்லா ஆட்சியையும் எல்லா சக்தியையும் வன்முறையையும் அழித்தபின், ராஜ்யத்தை பிதாவாகிய கடவுளிடம் ஒப்படைக்கும்போது முடிவு. ஏனென்றால், கடவுள் எல்லா எதிரிகளையும் தன் காலடியில் வைக்கும் வரை அவர் ஆட்சி செய்ய வேண்டும். அழிக்கப்பட வேண்டிய கடைசி எதிரி மரணம் » (வி. 24-26).

தம்முடைய எதிரிகளை அவருடைய பாதங்களுக்குக் கீழாக்கி வைக்கும்வரை கிறிஸ்து ஆட்சி செய்ய வேண்டும். இது ஒரு நேர நிகழ்வு அல்ல - அது ஒரு காலக் காலம் ஆகும். கிறிஸ்து ஒரு காலப்பகுதியைக் காலங்காலமாக விதிக்கிறார், அதில் அவர் எல்லா எதிரிகளையும், மரணத்தின் எதிரியையும் அழிக்கிறார். அது முடிவடைந்த பின்.

பவுல் இந்த படிகளை ஒரு குறிப்பிட்ட காலவரிசையில் பதிவு செய்யவில்லை என்றாலும், அவர் "பிறகு" என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துவது திட்டத்தின் பல்வேறு படிகளைக் காட்டுகிறது. முதலில் கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுதல். இரண்டாவது படி விசுவாசிகளின் உயிர்த்தெழுதல், பின்னர் கிறிஸ்து ஆட்சி செய்வார். இந்த பார்வையின் படி, மூன்றாவது படி எல்லாவற்றையும் பிதாவாகிய கடவுளிடம் ஒப்படைப்பதாகும்.

வெளிப்படுத்தின விசேஷம்: பழைய ஏற்பாடு கடவுளுடைய ஆட்சியின் கீழ் சமாதானத்தையும் செழுமையையும் பற்றிய ஒரு பொற்காலம் முன்னறிவிக்கிறது, கடவுளுடைய திட்டம் படிப்படியாக முன்னேறி வருவதாக பவுல் நமக்கு சொல்கிறார். ஆனால் ஆயிரம் ஆண்டு காலத்திற்கு முன்பே உண்மையான வெளிப்பாடு வெளிப்படுத்துதல் புத்தகம். இது எல்லாமே சேர்ந்து எப்படி வருகிறது என்பதை பலர் நம்புகிறார்கள். நாம் என்ன சொல்கிறோம் என்பதைப் பார்க்க, அத்தியாயம் 9-ல் சில நேரத்தை செலவிட வேண்டும்.

கிறிஸ்துவின் வருகை வெளிப்படுத்துதல் 21-ல் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை நாம் கவனிக்க ஆரம்பிப்போம். இது ஆட்டுக்குட்டியின் திருமண விருந்து விவரிக்கிறது. ஒரு வெள்ளை குதிரை இருந்தது, சவாரி கடவுளின் வார்த்தை, அரசர்களின் அரசர், மற்றும் பிரபுக்களின் இறைவன். அவர் பரலோகத்திலிருந்து படைகளை வழிநடத்துகிறார்
தேசங்களை ஆளுகிறது. அவர் மிருகத்தையும், பொய்யான தீர்க்கதரிசியையும், அவருடைய சேனைகளையும் ஜெயிக்கிறார். இந்த அத்தியாயம் கிறிஸ்துவின் வருகை விவரிக்கிறது.

பின்னர் நாம் வெளிப்படுத்துதல் 20,1 க்கு வருகிறோம்: "ஒரு தேவதை வானத்திலிருந்து இறங்குவதைக் கண்டேன் ..." வெளிப்படுத்துதல் புத்தகத்தின் இலக்கிய ஓட்டத்தில், இது கிறிஸ்துவின் வருகைக்குப் பிறகு நடக்கும் ஒரு நிகழ்வு. இந்த தேவதை என்ன செய்தார்? «... அவர் படுகுழியின் சாவியையும் கையில் ஒரு பெரிய சங்கிலியையும் வைத்திருந்தார். அவர் பழைய பாம்பான பிசாசும் சாத்தானும் டிராகனைப் பிடித்து ஆயிரம் ஆண்டுகள் அவரைக் கட்டினார். சங்கிலி என்பது உண்மையில் இல்லை - இது ஒரு ஆவி அதன் இடத்தில் வைத்திருக்கக்கூடிய ஒன்றைக் குறிக்கிறது. ஆனால் பிசாசு அடக்கமாக இருக்கிறது.

யூதர்கள் மற்றும் ரோமானியர்களால் துன்புறுத்தப்பட்ட அசல் வெளிப்படுத்துதல் வாசகர்கள் சாத்தான் ஏற்கனவே பிணைக்கப்பட்டிருப்பதாக நினைப்பார்களா? பிசாசு உலகம் முழுவதையும் கவர்ந்திழுத்து திருச்சபைக்கு எதிராக போரை நடத்துகிறார் என்பதை நாம் 12 ஆம் அத்தியாயத்தில் அறிகிறோம். இது பிசாசைத் தடுத்து நிறுத்துவது போல் தெரியவில்லை. மிருகமும் பொய்யான தீர்க்கதரிசியும் தோற்கடிக்கப்படும் வரை அவர் பின்வாங்க மாட்டார். 3 வது வசனம்: "... மேலும் அதை படுகுழியில் எறிந்து அதை சீல் வைத்து அதன் மீது ஒரு முத்திரையை வைத்தார், இதனால் ஆயிரம் ஆண்டுகள் நிறைவடையும் வரை மக்களை இனிமேல் கவர்ந்திழுக்கக்கூடாது. அதன் பிறகு அவர் சிறிது நேரம் விடுவிக்கப்பட வேண்டும். » ஜான் பிசாசை சிறிது நேரம் அடக்கமாகக் காண்கிறான். 12 ஆம் அத்தியாயத்தில் பிசாசு உலகம் முழுவதையும் கவர்ந்திழுக்கிறான். இங்கே அவர் ஆயிரம் ஆண்டுகளாக உலகை மயக்குவதிலிருந்து தடுக்கப்படுகிறார். இது கட்டப்பட்டதல்ல - அது மூடப்பட்டு சீல் வைக்கப்பட்டுள்ளது. எங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட படம் முழுமையான கட்டுப்பாடு, மயக்க மொத்த இயலாமை, இனி எந்த செல்வாக்கையும் காட்டாது.

உயிர்த்தெழுதல் மற்றும் ஆளுமை: இந்த ஆயிரம் ஆண்டுகளில் என்ன நடக்கும்? யோவான் இதை 4 வது வசனத்தில் விளக்குகிறார்: "நான் சிம்மாசனங்களைக் கண்டேன், அவர்கள் அவர்கள் மீது அமர்ந்தார்கள், அவர்களுக்கு தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டது." இது கிறிஸ்து திரும்பிய பிறகு நடக்கும் ஒரு தீர்ப்பு. 4 வது வசனம் தொடர்கிறது:

"இயேசுவின் சாட்சிகளுக்காகவும், கடவுளுடைய வார்த்தைக்காகவும் தலை துண்டிக்கப்பட்டவர்களின் ஆத்மாக்களையும், மிருகத்தையும் அதன் உருவத்தையும் வணங்காதவர்களையும், நெற்றியில் மற்றும் கைகளில் அதன் அடையாளத்தை ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்களையும் நான் கண்டேன்; இவை உயிரோடு வந்து கிறிஸ்துவுடன் ஆயிரம் ஆண்டுகள் ஆட்சி செய்தன. »

இங்கே ஜோஹன்னஸ் கிறிஸ்துவுடன் ஆட்சி செய்யும் தியாகிகளைப் பார்க்கிறார். இது தலை துண்டிக்கப்படுபவர்கள்தான் என்று வசனம் கூறுகிறது, ஆனால் சிங்கங்களால் கொல்லப்பட்ட கிறிஸ்தவர்கள் அதே வெகுமதியைப் பெற மாட்டார்கள் என்பது போல இந்த குறிப்பிட்ட தியாக உணர்வைத் தேர்ந்தெடுப்பது சாத்தியமில்லை. மாறாக, "தலை துண்டிக்கப்பட்டவர்கள்" என்ற வெளிப்பாடு கிறிஸ்துவுக்காக தங்கள் உயிரைக் கொடுத்த அனைவரையும் குறிக்கும் ஒரு வெளிப்பாடாகத் தெரிகிறது. எல்லா கிறிஸ்தவர்களையும் அது குறிக்கும். கிறிஸ்துவை விசுவாசிப்பவர்கள் அனைவரும் அவருடன் ஆட்சி செய்வார்கள் என்று வெளிப்படுத்துதலின் மற்ற இடங்களில் வாசிக்கிறோம். ஆகவே, சில ஆயிரம் வருடங்கள் கிறிஸ்துவோடு ஆட்சி செய்யுங்கள், சாத்தான் கட்டுப்பட்டிருக்கிறான், இனி மக்களை கவர்ந்திழுக்க முடியாது.

5 வது வசனம் ஒரு சாதாரண சிந்தனையைச் செருகும்: "(மற்ற இறந்தவர்கள் ஆயிரம் ஆண்டுகள் நிறைவடையும் வரை உயிர்ப்பிக்கவில்லை)". எனவே ஆயிரம் ஆண்டுகளின் முடிவில் ஒரு உயிர்த்தெழுதல் இருக்கும். கிறிஸ்துவின் காலத்திற்கு முந்தைய யூதர்கள் உயிர்த்தெழுதலை மட்டுமே நம்பினர். மேசியாவின் தோற்றத்தை மட்டுமே அவர்கள் நம்பினார்கள். விஷயங்கள் மிகவும் சிக்கலானவை என்று புதிய ஏற்பாடு நமக்குக் கூறுகிறது. மேசியா வெவ்வேறு நேரங்களில் வெவ்வேறு நோக்கங்களுக்காக வருகிறார். திட்டம் முன்னேறி வருகிறது.

புதிய ஏற்பாட்டின் பெரும்பகுதி யுகத்தின் முடிவில் ஒரு உயிர்த்தெழுதலை மட்டுமே விவரிக்கிறது. ஆனால் வெளிப்படுத்துதல் புத்தகமும் அது படிப்படியாக இருப்பதை வெளிப்படுத்துகிறது. ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட "லார்ட்ஸ் டே" இருப்பதைப் போல, ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட உயிர்த்தெழுதல் உள்ளது. கடவுளின் திட்டம் எவ்வாறு நிறைவேற்றப்படுகிறது என்பதற்கான கூடுதல் விவரங்களை வெளிப்படுத்த சுருள் திறக்கிறது.

மற்ற இறந்தவர்கள் பற்றிய செருகப்பட்ட வர்ணனையின் முடிவில், 5-6 வசனங்கள் ஆயிரமாயிரம் காலத்திற்குத் திரும்புகின்றன: «இது முதல் உயிர்த்தெழுதல். முதல் உயிர்த்தெழுதலில் பங்கேற்பவர் பாக்கியவானும் பரிசுத்தமும் உடையவர். இரண்டாவது மரணத்திற்கு அவர்கள் மீது அதிகாரம் இல்லை; ஆனால் அவர்கள் தேவனுக்கும் கிறிஸ்துவுக்கும் ஆசாரியர்களாகி அவரோடு ஆயிரம் ஆண்டுகள் ஆட்சி செய்வார்கள். »

பார்வை ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட உயிர்த்தெழுதல் இருப்பதாகக் குறிக்கிறது - ஒன்று ஆயிரம் ஆண்டு தொடக்கத்தில் மற்றும் இன்னொரு இறுதிக்குள். மக்கள் இனி சாத்தானால் வஞ்சிக்கப்படாமல் கிறிஸ்துவின் ராஜ்யத்தில் ஆசாரியர்களாகவும் ராஜாக்களாகவும் இருப்பார்கள்.

செய்யுள்கள் 7-10 புத்தாயிரம் முடிவில் ஏதாவது ஒன்றைத் விவரிக்க, சாத்தான் விடுவிக்க வேண்டும், அவர் நாடுகள் மீண்டும், ஏமாற்ற அவர்கள் தேவனுடைய மக்கள் தாக்கி எதிரிகள் மீண்டும் தோல்வியடைந்தார் மற்றும் தீ ஏரி ஒரு தள்ளப்படுவான்.

இது முன்கூட்டிய காட்சியின் வெளிப்பாடு ஆகும். சாத்தான் இப்போது மக்களை ஏமாற்றி, சபையைத் துன்புறுத்துகிறான். ஆனால் நல்ல செய்தி தேவாலயத்தின் துன்புறுத்துபவர்கள் தோற்கடிக்க வேண்டும் என்று, சாத்தானின் செல்வாக்கு நிறுத்தப்படும், புனிதர்கள் எழுப்பப்பட்டு ஆயிரம் ஆண்டுகளாக கிறிஸ்துவுடன் ஆட்சி. பின்னர்
சாத்தான் சிறிது நேரம் விடுவிக்கப்படுவான், பிறகு உமிழ்ந்த குளத்தில் தள்ளப்படுவான். பின்னர் கிறிஸ்தவர்கள் அல்லாதோர் உயிர்த்தெழுப்பப்படுவார்கள்.

ஆரம்பகால தேவாலயத்தில், குறிப்பாக ஆசியா மைனரில் குறிப்பாக நம்பியிருந்த கருத்து இதுதான். வெளிப்பாட்டின் புத்தகம் வேறு எந்த முன்னோக்கும் கொடுக்க வேண்டுமென்றால், அது முதல் வாசகர்களிடம் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவதில் வெற்றிபெறவில்லை. அவர் திரும்பியபோது, ​​கிறிஸ்துவின் ஆயிரவருட ஆட்சியின்போது பின்பற்றுவார் என்று அவர்கள் நம்பினர்.

அமீன்வீனியல் வாதத்திற்கான விவாதங்கள்

முன்கூட்டிய ஆயிரம் மிகவும் வெளிப்படையானது என்றால், பைபிளை நம்பும் பல கிறிஸ்தவர்கள் ஏன் வேறு ஒன்றை நம்புகிறார்கள்? இந்த பிரச்சினையில் அவர்கள் எந்த துன்புறுத்தலையும் ஏளனத்தையும் எதிர்கொள்ளவில்லை. வேறு எதையும் நம்புவதற்கு அவர்களுக்கு வெளிப்படையான வெளிப்புற அழுத்தம் இல்லை, ஆனால் அவர்கள் எப்படியும் செய்கிறார்கள். அவர்கள் பைபிளை நம்புவதாகக் கூறுகிறார்கள், ஆனால் ஆரம்பிப்பதற்குப் பதிலாக, கிறிஸ்து திரும்பி வரும்போது விவிலிய மில்லினியம் முடிவடைகிறது என்று அவர்கள் கூறுகிறார்கள். முதலில் பேசுபவர் இரண்டாவது பேசும் வரை சரியாகத் தெரிகிறது (நீதிமொழிகள் 18,17). நாங்கள் இரு தரப்பையும் கேட்கும் வரை கேள்விக்கு பதிலளிக்க முடியாது.

வெளிப்படுத்துதல் காலத்தின் காலம்

இந்த இருபதாம் நூற்றாண்டின் பார்வையில், நாம் இந்த கேள்வியுடன் தொடங்குகிறோம்: வெளிப்பாடு 20 அத்தியாயம் 19 படி காலக்கிரமமாக நிறைவேறவில்லை என்றால் என்ன? ஜான் தந்தையின் பார்வை பார்த்த பிறகு அத்தியாயம் பற்றிய பார்வை பார்த்தேன், அத்தியாயம் 20, ஆனால் என்ன அவர்கள் தோற்றத்தை வரிசையில் வரவில்லை என்றால் உண்மையில் அவர்கள் பூர்த்தி என்ன? வெளிப்பாடு 19 பாடம் முடிவில் ஒரு வேறுபட்ட நேரம் நம்மை கொண்டு என்ன என்றால்?

ஏறக்குறைய முன்னோக்கி அல்லது பின்னோக்கி செல்ல இந்த சுதந்திரம் ஒரு உதாரணம் இங்கே: அத்தியாயம் 11 ஏழாவது டிரம்பெட் முடிவடைகிறது. அத்தியாயம் 12 பின்னர் ஒரு ஆண் குழந்தை பிறக்கும் ஒரு பெண்ணுக்கு எங்களை அழைத்து செல்கிறது, மற்றும் அங்கு பெண் நாட்கள் நாட்கள் பாதுகாக்கப்படுகிறது. இது இயேசு கிறிஸ்துவின் பிறப்பு மற்றும் சர்ச் துன்புறுத்தல் ஆகியவற்றின் அடையாளமாக பொதுவாக புரிந்து கொள்ளப்படுகிறது. ஆனால் ஏழாவது ஊதுகொம்புக்குப் பிறகு இலக்கிய ஓட்டத்தில் இது தொடர்கிறது. கதையின் மற்றொரு அம்சத்தை முன்வைக்க யோவானின் பார்வை அவரை மீண்டும் எடுத்துக் கொண்டது.

எனவே கேள்வி: இந்த வெளிப்பாடு X நடக்கிறது? அது எங்களுக்கு மீண்டும் நேரம் போடுகிறதா? மேலும் குறிப்பாக, கடவுள் வெளிப்படுத்துவதைப் பற்றிய சிறந்த விளக்கம் இது என்று பைபிளில் சான்றுகள் உள்ளனவா?

ஆமாம், amillennial கருத்து கூறுகிறார். கடவுளுடைய ராஜ்யம் ஆரம்பித்துவிட்டது என்று சாட்சியங்கள் உள்ளன, சாத்தான் கட்டப்பட்டிருக்கிறான் என்று, ஒரு உயிர்த்தெழுதல் இருக்கும் என்று, கிறிஸ்துவின் வருகை இடையே எந்த இடைவெளியில் இல்லாமல், ஒரு புதிய வானம் மற்றும் ஒரு புதிய பூமியை கொண்டு வரும். வேதாகமத்தின் மற்றுமொரு முரண்பாடாக அதன் அனைத்து அடையாளங்களையும், விளக்கக் கஷ்டங்களையும் கொண்டு வெளிப்படுத்துதல் புத்தகத்தை வைக்க ஒரு ஹெர்மீனீசிய தவறு. வேறு வழியில் சுற்றுவதற்கு பதிலாக தெளிவுபடுத்தாத தெளிவான வசனங்களை நாம் பயன்படுத்த வேண்டும். இந்த விஷயத்தில், வெளிப்படுத்துதல் புத்தகம் தெளிவற்ற மற்றும் சர்ச்சைக்குரிய விடயமாகும், மேலும் புதிய ஏற்பாட்டு வசனங்கள் இந்த விஷயத்தில் தெளிவாக உள்ளன.

தீர்க்கதரிசனங்கள் அடையாள அர்த்தமுள்ளவை

உதாரணமாக, பழைய ஏற்பாட்டு தீர்க்கதரிசனங்களை நாம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை லூக்கா 3,3: 6 நமக்குக் காட்டுகிறது: «மேலும் யோவான் ஸ்நானகன் ஜோர்டான் பகுதி முழுவதும் வந்து பாவங்களை மன்னிப்பதற்காக பேருந்துகளின் ஞானஸ்நானத்தைப் பிரசங்கித்தார், இது தீர்க்கதரிசியின் உரைகளின் புத்தகத்தில் எழுதப்பட்டுள்ளது. ஏசாயா: இது பாலைவனத்தில் ஒரு போதகரின் குரல்: கர்த்தருடைய வழியைத் தயார் செய்து அவனை ஏறச் செய்யுங்கள்! எல்லா பள்ளத்தாக்குகளும் உயர்த்தப்பட வேண்டும், எல்லா மலைகளும் மலைகளும் தாழ்த்தப்பட வேண்டும்; வக்கிரமானவை நேராக மாற வேண்டும், சீரற்றவை ஒரு நிலை பாதையாக மாற வேண்டும். எல்லா மக்களும் கடவுளின் இரட்சகரைக் காண்பார்கள். »

வேறு வார்த்தைகளில் சொன்னால், ஏராளமான மலைச்சிகரங்கள், சாலைகள் மற்றும் பாலைவனங்கள் பற்றி ஏசாயா பேசியபோது, ​​அவர் மிகவும் அற்புதமான முறையில் பேசினார். பழைய ஏற்பாட்டு தீர்க்கதரிசனங்கள் கிறிஸ்து வழியாக இரட்சிப்பின் நிகழ்வுகளை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதற்கு குறியீட்டு மொழியில் வழங்கப்பட்டன.

இயேசு எம்மாவுக்கும் செல்லும் வழியில், பழைய ஏற்பாட்டின் தீர்க்கதரிசிகள் அவரைக் குறிப்பிட்டார்கள். எதிர்கால காலப்பகுதியில் முக்கிய கவனம் செலுத்தினால், இயேசு கிறிஸ்துவின் வெளிச்சத்தில் இந்த தீர்க்கதரிசனங்களை நாம் காணவில்லை. எல்லா தீர்க்கதரிசனங்களையும் நாம் வாசிப்பதை மாற்றியமைக்கிறது. அவர் கவனம். அவர் உண்மையான கோவில், அவர் உண்மையான டேவிட், அவர் உண்மையான இஸ்ரேல், அவரது இராச்சியம் உண்மையான இராச்சியம் ஆகும்.

பேதுருவையும் நாம் காண்கிறோம். ஒரு தீர்க்கதரிசனம் ஜோயல் தனது காலத்திலேயே நிறைவேற்றப்பட்டதாக பேதுரு கூறினார். அப்போஸ்தலர் 2,16: 21: «ஆனால் ஜோயல் தீர்க்கதரிசி சொன்னது இதுதான்: கடைசி நாட்களில் அது நடக்கும் என்று கடவுள் கூறுகிறார், நான் எல்லா ஆவியிலும் என் ஆவியை ஊற்றுவேன்; உங்கள் மகன்களும் உங்கள் மகள்களும் தீர்க்கதரிசனம் சொல்வார்கள், உங்கள் இளைஞர்கள் முகங்களைக் காண்பார்கள், உங்கள் வயதானவர்களுக்கு கனவுகள் இருக்கும்; அந்த நாட்களில் நான் என் ஆவி என் ஊழியர்கள் மீதும் என் கன்னிப்பெண்கள் மீதும் ஊற்றுவேன், அவர்கள் தீர்க்கதரிசனம் சொல்வார்கள். நான் வானத்தில் அற்புதங்களைச் செய்து பூமியிலும், இரத்தத்திலும், நெருப்பிலும், புகை நீராவியிலும் அடையாளம் காண்பேன்; கர்த்தருடைய வெளிப்பாட்டின் பெரிய நாள் வருவதற்கு முன்பு சூரியனை இருளாகவும் சந்திரனை இரத்தமாகவும் மாற்ற வேண்டும். அது நடக்கும்: கர்த்தருடைய நாமத்தைக் கூப்பிடுகிறவன் இரட்சிக்கப்படுவான். »

உண்மையில், பழைய ஏற்பாட்டின் பல தீர்க்கதரிசனங்கள் உண்மையில் சர்ச் வயது, நாம் இப்போது உள்ள வயது பற்றி ஒரு ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு இன்னும் வர வேண்டும் என்றால், நாம் கடைசி நாட்களில் இல்லை. கடைசி நாட்களில் இரண்டு செட் இருக்க முடியாது. தீர்க்கதரிசிகள் வானத்தில் அற்புதங்கள் மற்றும் சூரியனும் சந்திரனும் விசித்திரமான அறிகுறிகள் பேசியபோது, அத்தகைய தீர்க்கதரிசனங்கள் அடையாள எதிர்பாராத வழிகளில் பூர்த்தி முடியும் - கடவுளின் மக்கள் மீது பரிசுத்த ஆவியின் வெளிப்பாட்டை என எதிர்பாராத, மற்றும் தாய்மொழிகள் பேசும்.

பழைய ஏற்பாட்டு தீர்க்கதரிசனங்களின் குறியீட்டு விளக்கத்தை நாம் தானாக நிராகரிக்கக்கூடாது, ஏனென்றால் பழைய ஏற்பாட்டு தீர்க்கதரிசனங்களை அடையாளப்பூர்வமாக புரிந்து கொள்ள முடியும் என்பதை புதிய ஏற்பாடு காட்டுகிறது. பழைய ஏற்பாட்டு தீர்க்கதரிசனங்கள் தேவாலய யுகத்தில் குறியீட்டு நிறைவேற்றங்கள் மூலமாகவோ அல்லது கிறிஸ்து திரும்பி வந்தபின் புதிய வானத்திலும் பூமியிலும் இன்னும் சிறந்த வழியில் நிறைவேற்றப்படலாம். தீர்க்கதரிசிகள் வாக்குறுதியளிக்கும் அனைத்தும் இயேசு கிறிஸ்துவில், இப்போது அல்லது புதிய வானத்திலும் பூமியிலும் சிறப்பாக உள்ளன. பழைய ஏற்பாட்டு தீர்க்கதரிசிகள் ஒருபோதும் முடிவடையாத ஒரு ராஜ்யம், நித்திய ராஜ்யம், நித்திய யுகம் என்று விவரித்தனர். மட்டுப்படுத்தப்பட்ட "பொற்காலம்" பற்றி அவர்கள் பேசவில்லை, அதன் பிறகு பூமி அழிக்கப்பட்டு மீண்டும் கட்டப்படும்.

புதிய ஏற்பாடு ஒவ்வொரு பழைய ஏற்பாட்டு தீர்க்கதரிசனத்தையும் விளக்கவில்லை. பூர்வமான வசனங்களை அடையாள மொழியில் எழுதப்பட்டிருப்பதைக் காண்பிப்பதற்கான ஒரு எடுத்துக்காட்டு வெறும் உதாரணம். இது முற்றுமுழுதான காட்சியை நிரூபிக்கவில்லை, ஆனால் அது ஒரு தடையை நீக்குகிறது. புதிய ஏற்பாட்டில், அநேக கிறிஸ்தவர்களை நம்புவதற்கு அதிக ஆதாரங்கள் உள்ளன.

டேனியல்

முதலில், டேனியல் 2 ஐ விரைவாகப் பார்க்கலாம். சிலர் அதைப் படித்தார்கள் என்ற அனுமானங்கள் இருந்தபோதிலும், இது முன்கூட்டிய வாதத்தை ஆதரிக்காது. "ஆனால் இந்த ராஜாக்களின் காலத்தில் வானத்தின் கடவுள் ஒருபோதும் அழிக்கப்படாத ஒரு ராஜ்யத்தை நிறுவுவார்; அவருடைய ராஜ்யம் வேறு எந்த மக்களுக்கும் வராது. இது இந்த ராஜ்யங்கள் அனைத்தையும் நசுக்கி அழிக்கும்; ஆனால் அது என்றென்றும் இருக்கும் » (தானியேல் 2,44).

கடவுளுடைய ராஜ்யம் எல்லா மனித ராஜ்யங்களையும் அழித்து, என்றென்றும் நிலைத்திருக்கும் என தானியேல் கூறுகிறார். கிட்டத்தட்ட சாத்தான் வெளியீடு அழித்து விடுகிறது எந்த கடவுளின் இராச்சியம் என்று ஒரு தேவாலயத்தில் வயது கட்டங்களாக இது கிட்டத்தட்ட ஒரு பெரிய இன்னல்கள் அழித்து விடுகிறது வயது ஆயிரம் ஆண்டுகள் அறிகுறி, பின்னர், இந்த வசனம் இந்த இயக்கங்கள் உருவாகின்றன, இறுதியாக ஒரு புதிய ஜெருசலேம் பின்வருமாறு வந்து உள்ளது. இல்லை, கடவுளின் ராஜ்யம் எல்லா எதிரிகளையும் வென்று என்றும் என்றென்றும் நிலைத்திருக்கும் என்று இந்த வசனம் கூறுகிறது. இரண்டு எதிரிகளை இரண்டு முறை தோற்கடித்து அல்லது மூன்று முறை பேரரசை கட்டியெழுப்ப வேண்டிய அவசியமில்லை.

கிறிஸ்தவ சமயத்தை தோற்றுவித்தவர்

ஒலிவ மரபுவழி மலைகள் இயேசு கொடுத்த மிக விரிவான தீர்க்கதரிசனமாகும். புத்தாயிரம் அவருக்கு முக்கியம் என்றால், அங்கு ஒரு துப்பு கண்டுபிடிக்க வேண்டும். ஆனால் இது வழக்கு அல்ல. மாறாக, இயேசு திரும்பி வருவதை விவரிக்கிறார், உடனடியாக வெகுமதி மற்றும் தண்டனையால் தீர்ப்பளிக்கப்பட்டார். மத்தேயு 25 மட்டும் நீதிமன்றத்திற்கு உயரும் யார் நீதிமான்கள் விவரிக்கிறது - இது பொல்லாத தங்கள் நீதிபதிகள் எதிர்கொள்ளும் எவ்வாறு அமைகின்றன மற்றும் மனவேதனை மற்றும் தீவிர இருள் கடக்கிறது காட்டுகிறது. செம்மறியாடுகளுக்கும் ஆடுகளுக்கும் இடையில் ஆயிரம் ஆண்டு இடைவெளியில் இங்கு எந்த ஆதாரமும் இல்லை.

மத்தேயு 19,28-ல் உள்ள தீர்க்கதரிசனத்தைப் பற்றிய புரிதலுக்கு இயேசு மற்றொரு குறிப்பைக் கொடுத்தார்: «ஆனால் இயேசு அவர்களை நோக்கி: மெய்யாகவே நான் உங்களுக்குச் சொல்கிறேன்: மனுஷகுமாரன் சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்திருக்கும்போது என்னைப் பின்தொடர்ந்த நீங்கள் மீண்டும் பிறப்பீர்கள். அவருடைய மகிமை, பன்னிரண்டு சிம்மாசனங்களில் அமர்ந்து இஸ்ரவேலின் பன்னிரண்டு கோத்திரங்களையும் நியாயந்தீர்க்கவும். »

இயேசு ஒரு ஆயிரம் ஆண்டு காலத்தை பற்றி பேசவில்லை, அதில் பாவம் இன்னமும் உள்ளது, அதில் சாத்தான் மட்டுமே தற்காலிகமாக கட்டப்படுகிறது. எல்லாவற்றையும் மீட்பது பற்றி அவர் பேசும்போது, ​​எல்லாவற்றையும் புதுப்பித்து - புதிய வானமும் புதிய பூமியும். அவர் எதுவும் சொல்லவில்லை
இடையே ஒரு ஆயிரம் ஆண்டு கால இடைவெளியில். இந்த கருத்து குறைந்தபட்சம் சொல்லுவதற்கு இயேசு அல்ல
முக்கியமானது, ஏனென்றால் அது பற்றி எதுவும் சொல்லவில்லை.

பீட்டர்

ஆரம்பகால தேவாலயத்திலும் இதேதான் நடந்தது. அப்போஸ்தலர் 3,21 ல், பேதுரு சொன்னார், "கடவுள் பேசிய அனைத்தும் ஆரம்பத்திலிருந்தே அவருடைய பரிசுத்த தீர்க்கதரிசிகளின் வாயினூடாகக் கொண்டுவரப்படும் காலம் வரை கிறிஸ்து பரலோகத்தில் இருக்க வேண்டும்." கிறிஸ்து திரும்பி வரும்போது எல்லாவற்றையும் மீட்டெடுப்பார், பழைய ஏற்பாட்டு தீர்க்கதரிசனங்களின் சரியான விளக்கம் இது என்று பேதுரு கூறுகிறார். ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மிகப்பெரிய நெருக்கடியை ஏற்படுத்த கிறிஸ்து பாவத்தை விட்டுவிடவில்லை. அவர் எல்லாவற்றையும் ஒரே நேரத்தில் சரிசெய்கிறார் - புதுப்பிக்கப்பட்ட வானமும் பூமியும், ஒரே நேரத்தில், அனைத்தும் கிறிஸ்துவின் திரும்பும்போது.

2 பேதுரு 3,10: 12 ல் பேதுரு எழுதியதைக் கவனியுங்கள்: Lord கர்த்தருடைய நாள் திருடனைப் போல வரும்; பின்னர் வானம் ஒரு பெரிய விபத்துடன் உருகும்; ஆனால் கூறுகள் வெப்பத்தால் உருகும், பூமியும் அதன் வேலைகளும் அவற்றின் தீர்ப்பைக் கண்டுபிடிக்கும். » உமிழும் குளம் கிறிஸ்துவின் வருகையின் போது முழு பூமியையும் சுத்தப்படுத்துகிறது. இது ஆயிரம் ஆண்டு காலம் பற்றி எதுவும் கூறவில்லை. 14 வசனங்கள் பின்வருமாறு: "... அங்கு வானம் உருகி, உறுப்புகள் வெப்பத்திலிருந்து உருகும். ஆனால், ஒரு புதிய வானத்தையும் புதிய பூமியையும் அதன் வாக்குறுதியின் பின்னர் காத்திருக்கிறோம், அதில் நீதி வாழ்கிறது. ஆகையால், என் அன்பர்களே, நீங்கள் காத்திருக்கும்போது, ​​மாசற்ற மற்றும் மாசற்ற அவருக்கு முன்னால் உங்களை நிம்மதியாகக் காண முயற்சிப்பீர்கள். »

நாம் ஒரு ஆயிரம் ஆண்டுகளாக எதிர்பார்த்திருக்கவில்லை, ஆனால் ஒரு புதிய வானத்திற்கும் புதிய பூமிக்கும். நாளடைவில் அற்புதமான உலகத்தைப் பற்றிய நற்செய்தியைப் பற்றி பேசும்போது, ​​பாவம் மற்றும் இறப்பு இன்னமும் இருக்கும் தற்காலிக காலம் அல்ல, நாம் கவனம் செலுத்த வேண்டும். நாம் கவனம் செலுத்துவதற்கு மிகச் சிறந்த செய்தி இருக்கிறது: புதிய வானத்திலும் புதிய பூமியிலும் எல்லாவற்றையும் மீட்பதற்கு நாம் எதிர்நோக்கி இருக்க வேண்டும். கிறிஸ்துவின் வருகையைப் பற்றிக் கர்த்தருடைய நாளில் இது நடக்கும்.

பாவ்ளிச

பவுல் இதே கருத்தை 2 தெசலோனிக்கேயர் 1,6: 7-8: முன்வைக்கிறார்: you கடவுளைப் பொறுத்தவரை, உங்களைச் சுற்றி வருபவர்களுக்கு பதிலடி கொடுப்பது நீதியானது, ஆனால் கர்த்தராகிய இயேசுவின் போது எங்களுடன் ஓய்வெடுக்க துன்பப்படுகிற உங்களுக்கு தம்முடைய வல்லமையின் தேவதூதர்களுடன் வானத்திலிருந்து தன்னை வெளிப்படுத்துவார். » முதல் நூற்றாண்டு துன்புறுத்துபவர்களை அவர் திரும்பும்போது கடவுள் தண்டிப்பார். கிறிஸ்து திரும்பி வரும்போது விசுவாசிகள் மட்டுமல்ல, அவிசுவாசிகளின் உயிர்த்தெழுதலும் இதன் பொருள். அதாவது ஒரு காலகட்டம் இல்லாமல் ஒரு உயிர்த்தெழுதல். அவர் அதை மீண்டும் 10 வசனங்களில் கூறுகிறார்: "... கடவுளை அறியாதவர்களுக்கும், நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசுவின் நற்செய்திக்குக் கீழ்ப்படியாதவர்களுக்கும் பதிலடி கொடுப்பதற்காக, நெருப்புச் சுடர்களில். கர்த்தருடைய முகத்திலிருந்தும், அவர் வரும்போது அவருடைய மகிமைமிக்க சக்தியிலிருந்தும் அவர்கள் தண்டனையையும், நித்திய அழிவையும் அனுபவிப்பார்கள், அவர் தம்முடைய பரிசுத்தவான்களால் மகிமைப்படுவார், அன்றைய தினம் எல்லா விசுவாசிகளுக்கும் அற்புதமாகத் தோன்றுவார்; நாங்கள் உங்களுக்கு சாட்சியம் அளித்ததற்கு நீங்கள் நம்பினீர்கள். »

உயிர்த்தெழுதல், ஒரே சமயத்தில் கிறிஸ்துவின் வருகையை விவரிக்கிறது. வெளிப்படுத்துதல் புத்தகம் இரண்டு உயிர்த்தெழுதல்களைப் பற்றி பேசும்போது, ​​பவுல் என்ன எழுதினார் என்பதை இது முரண்படுகின்றது. நல்லதும் கெட்டதும் ஒரே நாளில் எழுப்பப்படுவதாக பவுல் கூறுகிறார்.

யோவான் 5,28: 29-ல் இயேசு சொன்னதை பவுல் வெறுமனே மீண்டும் கூறுகிறார்: “ஆச்சரியப்பட வேண்டாம். கல்லறைகளில் உள்ள அனைவருமே அவருடைய குரலைக் கேட்டு, நன்மை செய்தவர்கள், வாழ்க்கையின் உயிர்த்தெழுதல், ஆனால் தீமை செய்தவர்கள், நியாயத்தீர்ப்பின் உயிர்த்தெழுதல் ஆகியவை வெளிவரும் நேரம் வரும். » ஒரே நேரத்தில் நன்மை தீமைகளின் உயிர்த்தெழுதலைப் பற்றி இயேசு பேசுகிறார் - எதிர்காலத்தை யாராவது சிறப்பாக விவரிக்க முடிந்தால், அது இயேசு. இயேசுவின் வார்த்தைகளுக்கு முரணாக வெளிப்படுத்துதல் புத்தகத்தைப் படித்தால், அதை நாம் தவறாகப் புரிந்துகொள்கிறோம்.

ரோமானியர்களுக்கான கடிதத்தைப் பார்ப்போம், கோட்பாட்டு கேள்விகளின் பவுலின் மிக நீண்ட வெளிப்பாடு. ரோமர் 8,18: 23-ல் நம்முடைய எதிர்கால மகிமையை அவர் விவரிக்கிறார்: «ஏனென்றால், இந்த நேரத்தில் துன்பம் நமக்கு வெளிப்படுத்தப்பட வேண்டிய மகிமைக்கு எதிராக எண்ணாது என்று நான் நம்புகிறேன். ஏனென்றால், உயிரினத்தின் பயமுறுத்தும் காத்திருப்பு கடவுளின் பிள்ளைகள் வெளிப்படும் வரை காத்திருக்கிறது. படைப்பு அசாத்தியத்திற்கு உட்பட்டது - அதன் விருப்பம் இல்லாமல், ஆனால் அதை சமர்ப்பித்தவர் மூலமாக - ஆனால் நம்பிக்கையுடன்; படைப்பும் அசாத்தியத்தின் அடிமைத்தனத்திலிருந்து கடவுளின் பிள்ளைகளின் அற்புதமான சுதந்திரத்திற்கு விடுபடும் » (வி. 18-21).

கடவுளுடைய பிள்ளைகள் தங்கள் மகிமையை அடைவதற்குப் போதுமான படைப்பு ஏன் காத்திருக்கிறது? ஏனெனில் படைப்பும் அதன் அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுவிக்கப்பட வேண்டும் - அநேகமாக அதே நேரத்தில். கடவுளுடைய பிள்ளைகள் மகிமையால் வெளிப்படுத்தப்படுகையில், படைப்புகள் இனி காத்திருக்காது. படைப்பு புதுப்பிக்கப்படும் - கிறிஸ்து வருகையில் புதிய வானமும் புதிய பூமியும் இருக்கும்.

1 கொரிந்தியர் 15-ல் பவுல் இதே கருத்தை நமக்குத் தருகிறார். கிறிஸ்து திரும்பி வரும்போது கிறிஸ்துவைச் சேர்ந்தவர்கள் உயிர்த்தெழுப்பப்படுவார்கள் என்று 23 வது வசனத்தில் கூறுகிறார். 24 வது வசனம் நமக்கு பின்வருமாறு கூறுகிறது: "பின்னர் முடிவு ...", அதாவது முடிவு எப்போது வரும். கிறிஸ்து தம் மக்களை எழுப்ப வரும்போது, ​​அவர் தம்முடைய சத்துருக்கள் அனைத்தையும் அழித்து, எல்லாவற்றையும் மீட்டெடுப்பார், ராஜ்யத்தை பிதாவிடம் ஒப்படைப்பார்.

வசனம் 23 மற்றும் வசனம் XX இடையே ஒரு ஆயிரம் ஆண்டு கால இடைவெளி தேவை இல்லை. குறைந்தபட்சம் நாம் நேரம் சம்பந்தப்பட்டிருந்தால் பவுலுக்கு மிக முக்கியம் இல்லை என்று சொல்லலாம். உண்மையில், அத்தகைய காலம் அவர் வேறு எதையோ எழுதியதை முரண்படுவதாக தோன்றுகிறது, அது இயேசு சொன்னதை முரண்பாடாகக் காட்டுகிறது.

கிறிஸ்துவின் வருகையின் பின்னர் ஒரு ராஜ்யத்தைப் பற்றி ரோமன் எக்ஸ்எக்ஸ் கூறுகிறது. அத்தகைய ஒரு காலக்கட்டத்தில் இது பொருந்தும் என்று கூறுவது என்னவென்றால், ரோமானியர்களிடத்தில் இதுபோன்ற ஒரு கால அளவைக் கற்பனை செய்ய எதுவுமே இல்லை.

வெளிப்பாடு

இப்போது ஜான் பற்றிய விசித்திரமான மற்றும் அடையாளமான பார்வை பார்க்க வேண்டும், இது முழு சர்ச்சையையும் தூண்டுகிறது. ஜான், சில நேரங்களில் வினோதமான மிருகங்களுடனும் விண்ணுலக அடையாளங்களுடனும் மற்ற அப்போஸ்தலர்களை வெளிப்படுத்தாத விஷயங்களை வெளிப்படுத்துகிறாரா அல்லது அதே தீர்க்கதரிசன கட்டமைப்பை வேறு வழிகளில் மீண்டும் தருகிறாரா?

வெளிப்படுத்துதல் ஆரம்பத்தில் ஆரம்பிக்கலாம். ஒரு தூதர் [தேவதூதன்] சாத்தானைக் கட்டுவதற்கு பரலோகத்திலிருந்து வருகிறார். கிறிஸ்துவின் போதனைகளை அறிந்த ஒருவர் ஒருவேளை நினைப்பார்: இது ஏற்கனவே நடந்தது. மத்தேயு XX ல், தங்கள் இளவரசன் மூலம் தீய ஆவிகள் வெளியேற்றுவதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டார். இயேசு பதிலளித்தார்:

"ஆனால் நான் தேவ ஆவியின் மூலமாக தீய சக்திகளை வெளியேற்றினால், தேவனுடைய ராஜ்யம் உங்களிடம் வந்துவிட்டது" (வி. 28). தேவனுடைய ஆவியின் மூலமாக இயேசு பேய்களை விரட்டியடித்தார் என்று நாம் நம்புகிறோம்; ஆகவே, தேவனுடைய ராஜ்யம் இந்த யுகத்திற்கு வந்தது என்பதையும் நாங்கள் நம்புகிறோம்.

இயேசு 29-ஆம் வசனத்தில் சேர்க்கிறார்: «அல்லது வலிமையான மனிதனை முதலில் பிணைக்காவிட்டால் ஒருவர் வலிமையான மனிதனின் வீட்டிற்குள் நுழைந்து வீட்டு உபயோகப் பொருட்களைக் கொள்ளையடிப்பது எப்படி? அப்போதுதான் அவர் தனது வீட்டைக் கொள்ளையடிக்க முடியும். » இயேசு ஏற்கனவே பேய்களைச் சுற்றிலும் கட்டளையிட முடிந்தது, ஏனென்றால் அவர் ஏற்கனவே சாத்தானின் உலகத்திற்குள் நுழைந்து கட்டுப்பட்டார். இது வெளிப்படுத்துதல் 20-ல் உள்ள அதே வார்த்தையாகும். சாத்தான் தோற்கடிக்கப்பட்டு பிணைக்கப்பட்டான். இதற்கு கூடுதல் சான்றுகள் இங்கே:

 • யோவான் 12,31 ல் இயேசு சொன்னார்: “இப்பொழுது இந்த உலகத்திற்கு நியாயத்தீர்ப்பு கொடுக்கப்படுகிறது; இப்போது இந்த உலகத்தின் இளவரசன் வெளியேற்றப்படுவான். » இயேசு வேலை செய்யும் போது சாத்தான் வெளியேற்றப்பட்டான்.
 • கொலோசெயர் 2,15 நமக்குச் சொல்கிறது, இயேசு ஏற்கனவே தம்முடைய எதிரிகளின் சக்தியை அகற்றிவிட்டு, "சிலுவையின் மூலம் அவர்களை வென்றார்".
 • இயேசு பிசாசின் மரணத்தை சிலுவையில் எடுத்துக்கொண்டு அழித்ததாக எபிரெயர் 2,14: 15 சொல்கிறது - அது ஒரு வலுவான வார்த்தை. "குழந்தைகள் இப்போது மாம்சமும் இரத்தமும் என்பதால், அவர் அதை சமமாக ஏற்றுக்கொண்டார், இதனால் அவர் இறப்பதன் மூலம் மரணத்தின் மீது கட்டுப்பாட்டைக் கொண்டிருந்தவர்களிடமிருந்து, அதாவது பிசாசிலிருந்து சக்தியை வெளியேற்றுவார்."
 • 1 யோவான் 3,8 ல் இது கூறுகிறது: "பிசாசின் கிரியைகளை அழிக்க தேவனுடைய குமாரன் தோன்றினார்."

யூதாஸ் 6-ல் உள்ள கடைசி பத்தியாக: "தேவதூதர்கள் கூட, தங்கள் பரலோக அந்தஸ்தைத் தக்க வைத்துக் கொள்ளாமல், அவர்கள் வசித்த இடத்தை விட்டு வெளியேறினார்கள், பெரிய நாளின் தீர்ப்பை அவர் இருளில் நித்திய பிணைப்புகளுடன் வைத்திருந்தார்."

சாத்தான் ஏற்கெனவே பிணைக்கப்பட்டுள்ளான். அவருடைய சக்தி ஏற்கனவே குறைக்கப்பட்டுவிட்டது. ஆகையால், சாத்தான் சாத்தான் பிணைக்கப்படுவதை யோவான் வெளிப்படுத்தியபோது, ​​கடந்த காலத்தைப் பற்றிய ஒரு பார்வை, ஏற்கெனவே நடந்த ஒரு விஷயம் என்று நாம் முடிவு செய்யலாம். மற்ற தரிசனங்கள் நமக்கு காட்டாத படத்தின் ஒரு பகுதியை காண நேரத்தை ஒதுக்குகிறோம். சாத்தான் தொடர்ந்து தொடர்ந்து செல்வாக்கு செலுத்திய போதிலும், ஏற்கனவே தோற்கடிக்கப்பட்ட எதிரி. முழுமையான மயக்கத்தில் அவர் மக்களை இனிமேல் வைத்திருக்க முடியாது. போர்வை அகற்றப்பட்டு எல்லா தேசங்களிலிருந்தும் ஏற்கனவே சுவிசேஷத்தைக் கேட்டு கிறிஸ்துவிற்கு வருகின்றன.

பின்னர், தியாகிகள் கிறிஸ்துவோடு ஏற்கெனவே இருப்பதைக் காணும் காட்சிக்கு நாம் பின்னால் செல்கிறோம். அவர்கள் தலையில் அடித்து அல்லது கொல்லப்பட்டாலும், அவர்கள் உயிரோடு வந்து கிறிஸ்துவோடு வாழ்ந்தார்கள். அவர்கள் இப்போது பரலோகத்தில் இருக்கிறார்கள், இருபதாம் தரிசனம் சொல்கிறார்கள், இது முதல் உயிர்த்தெழுதலில் முதல் முறையாக உயிர்த்தெழுப்பப்படுவதாகும். இரண்டாம் உயிர்த்தெழுதல் உடலின் உயிர்த்தெழுதலாக இருக்கும்; முதலாவதாக, இதற்கிடையில் நாம் கிறிஸ்துவோடு வாழ வாழ்கிறோம். இந்த உயிர்த்தெழுதலில் பங்குகொள்பவர்களும் பரிசுத்த ஆவியும் பரிசுத்தரும்.

முதல் மரணம் இரண்டாவது மரணத்திலிருந்து வேறுபட்டது. எனவே, முதல் உயிர்த்தெழுதல் இரண்டாவதாக இருக்கும் என்று கருதுவது நம்பத்தகாதது. அவை சாராம்சத்தில் வேறுபடுகின்றன. கடவுளின் எதிரிகள் இரண்டு முறை இறப்பது போல, மீட்கப்பட்டவர்கள் இரண்டு முறை வாழ்வார்கள். இந்த தரிசனத்தில், தியாகிகள் ஏற்கனவே கிறிஸ்துவுடன் இருக்கிறார்கள், அவர்கள் அவருடன் ஆட்சி செய்கிறார்கள், இது "ஆயிரம் ஆண்டுகள்" என்ற சொற்றொடரில் மிக நீண்ட நேரம் எடுக்கும்.

இந்த நீண்ட காலம் முடிந்ததும், சாத்தான் விடுதலை செய்யப்படுவான், ஒரு பெரும் உபத்திரவம் இருக்கும், சாத்தானும் அவனுடைய வல்லமையும் என்றென்றும் தோற்கடிக்கப்படும். ஒரு தீர்ப்பு இருக்கும், ஒரு உமிழும் பூல், பின்னர் ஒரு புதிய சொர்க்கம் மற்றும் ஒரு புதிய பூமி.

ஒரு வசனம் 8 அசல் கிரேக்கம் உரை ஒரு சுவாரஸ்யமான புள்ளி காண்கிறார்: மக்கள் வெறுமனே போராட, ஆனால் போராட சாத்தான் கூடி இல்லை - வெளிப்படுத்துதல் 16,14 மற்றும் 19,19 உள்ள. மூன்று வசனங்களும் கிறிஸ்துவின் மறுபடியும் அதே பெரிய உச்சக்கட்ட போராட்டத்தை விவரிக்கின்றன.

வெளிப்படுத்துதல் புத்தகத்தைத் தவிர வேறு எதுவும் நம்மிடம் இல்லையென்றால், சாத்தான் ஆயிரம் ஆண்டுகளாக பிணைக்கப்பட்டிருக்கிறான், ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட உயிர்த்தெழுதல் இருக்கிறது, கடவுளுடைய ராஜ்யத்தில் குறைந்தது மூன்று கட்டங்கள் உள்ளன, குறைந்தது இரண்டு உச்சகட்ட போர்கள் உள்ளன மற்றும் "கடைசி நாட்களில்" இருந்து ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட வாக்கியங்கள் உள்ளன.

ஆனால் வெளிப்படுத்துதல் புத்தகம் நம்மிடம் இல்லாதது அல்ல. நாம் பல வேத வசனங்கள்,
ஒரு உயிர்த்தெழுதலைப் போதித்து, இயேசு திரும்பி வரும்போது முடிவு வரும் என்று கற்பிக்கிறவர். எனவே, நாம் புதிய ஏற்பாட்டின் ஓய்வு முரண்படுகின்றன தெரிகிறது என்று ஏதாவது இந்த வெளிப்படுத்தல் புத்தகத்தில் சந்திக்க போது, நாங்கள் விசித்திரமான, அது ஒரு கடந்த [பைபிள் புத்தகம்] போன்ற வருகிறது வெறும் ஏனெனில் ஏற்க கூடாது. மாறாக, நாங்கள் தரிசனங்கள் சின்னங்கள் ஆகியவை புத்தகத்தில் அதன் பின்னணியில் பாருங்கள், நாம் அதன் சின்னங்கள் அவர்கள் பைபிள் மீதமுள்ள முரண்படுகின்றன வேண்டாம் என்று ஒரு முறையில் குறுக்கீடு முடியும் என்பதை பார்க்க முடியும்.

பைபிளிலுள்ள மிக தெளிவான புத்தகத்தில் சிக்கலான இறையியல் முறைமையை நாம் ஆதரிக்க முடியாது. புதிய ஏற்பாடு என்னவென்றால், அது பிரச்சினைகளைக் கேட்டு, நம் கவனத்தை திசைதிருப்பிவிடும். கிறிஸ்துவின் வருகையின் பின்னர் விவிலிய செய்தி ஒரு இடைவெளியின்றி கவனம் செலுத்துவதில்லை. கிறிஸ்துவே இப்பொழுது சர்ச்சில் இப்போது என்ன செய்கிறார், கிறிஸ்துவுக்கு என்ன செய்தார் என்பதைப் பற்றியும், ஒரு பெரிய க்ளைமாக்ஸாகவும், எல்லாவற்றையும் எப்போதுமே அவர் முடிவடைந்த பின் முடிவடைகிறது.

அமீன்இன்னியலிஸத்திற்கு பதில்கள்

இந்த முரண்பாடான பார்வை விவிலிய ஆதரவைக் கொண்டிருக்கவில்லை. படிக்காமல் அதை தள்ளுபடி செய்ய முடியாது. புத்தாயிரம் படிப்பதில் உதவியாக இருக்கும் சில புத்தகங்கள் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

 • மில்லினியம் என்ற பொருள்: நான்கு காட்சிகள், ராபர்ட் கிளேஸ் திருத்தப்பட்ட, InterVarsity, 1977.
 • வெளிப்படுத்துதல்: நான்கு காட்சிகள்: ஒரு இணை கருத்துரை [வெளிப்படுத்துதல்: நான்கு காட்சிகள், ஒன்று
  இணைய இணைப்பு], ஸ்டீவ் கிரீக், நெல்சன் பப்ளிஷர்ஸ், 1997.
 • ஆயிர வருட பிரமை: எவாஞ்சலியல் விருப்பங்களை வரிசைப்படுத்துதல் [பிரமாண்டமான மில்லினியம் - சுவிசேஷங்கள்
  ஸ்டாலி கிரென்ஸ், InterVarsity, 1992.
 • மில்லேனியம் மற்றும் அப்பால் மூன்று காட்சிகள், டாரல் போக், சோண்ட்வெர்ன், 1999.
 • Millard Erickson புத்தாயிரம் பற்றி ஒரு புத்தகம் எழுதியுள்ளார், மற்றும் அவரது கிரிஸ்துவர் இறையியல் அதை பற்றி ஒரு நல்ல அத்தியாயம். அவர் ஒரு தீர்மானிக்க முன் விருப்பங்களை ஒரு கண்ணோட்டத்தை கொடுக்கிறது.

புத்தகங்கள் அனைத்தும் புத்தாயிரம் ஆண்டுகளில் ஒவ்வொரு கருத்தின் பலம் மற்றும் பலவீனங்களை கோடிட்டுக் காட்டுகின்றன. சிலர், ஆசிரியர்கள் பரஸ்பர கருத்துக்களை விமர்சிக்கிறார்கள். இந்த புத்தகங்கள் அனைத்தும் சிக்கலானவை என்பதைக் காட்டுகின்றன, குறிப்பிட்ட வசனங்களின் பகுப்பாய்வு மிகவும் விரிவாக இருக்க முடியும். விவாதம் தொடர்ந்து ஏன் ஒரு காரணம்.

ப்ரெமிலிஸ்ட்டால் பதில்

முன்கூட்டிய ஆயுட்காலம் ஒரு முன்மாதிரி விவாதத்திற்கு ஆதரவாக எப்படி இருக்கும்? பதில் பின்வரும் நான்கு புள்ளிகளைக் கொண்டிருக்கும்:

 1. வெளிப்பாட்டின் புத்தகம் பைபிளின் ஒரு பகுதியாகும், அதன் போதனைகளைப் புறக்கணிக்க முடியாது, ஏனென்றால் அதை விளக்குவது கடினம் அல்லது அது வெளிப்படையான இலக்கியம் என்பதால். வேதாகமமாக நாம் அதை ஏற்றுக் கொள்ள வேண்டும், மற்ற பத்திகளைப் பார்க்கும் வழியை மாற்றியமைத்தாலும் கூட. நாம் புதிதாக ஏதாவது ஒன்றை வெளிப்படுத்த அனுமதிக்க வேண்டும், நாங்கள் ஏற்கனவே கூறப்பட்ட விஷயங்களை மீண்டும் மீண்டும் செய்வதில்லை. புதிதாக அல்லது வேறு எதையும் வெளிப்படுத்தாது என்று முன்கூட்டியே கூற முடியாது.
 2. மேலும் வெளிப்படுத்துதல் முந்தைய வெளியீட்டிற்கு முரணாக இல்லை. உயிர்த்தெழுதலைப் பற்றி இயேசு சொன்னது உண்மைதான், ஆனால் மற்றவர்களிடம் அவர் உயர்த்தப்படலாம் என்பதை உணர்ந்துகொள்வது முரண்பாடல்ல. ஆகையால் கிறிஸ்துவுக்கு முரணாக இல்லாமல் இரண்டு உயிர்த்தெழுதல்களே நமக்கு ஏற்கனவே உள்ளன, ஆகவே ஒரு உயிர்த்தெழுதல் இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட காலங்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை நினைவில் கொள்ளாமல் இருக்க முடியாது. ஒவ்வொரு நபர் ஒரு முறை மட்டுமே எழுப்பப்படுகிறார் என்பதுதான்.
 3. கடவுளுடைய ராஜ்யத்தின் கூடுதல் கட்டங்கள் காரணமாக. யூதர்கள் உடனடியாக பொற்காலம் அறிமுகப்படுத்தவிருந்த மேசியாவைக் காத்திருந்தனர், ஆனால் அவர் அவ்வாறு செய்யவில்லை. தீர்க்கதரிசனங்களை நிறைவேற்றுவதில் ஒரு பெரிய நேர வித்தியாசம் இருந்தது. இது பின்னர் வெளிப்படுத்தியதன் மூலம் விளக்கப்படும். வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், நேரத்திற்கு முன்னர் வெளியிடப்படாத கால இடைவெளிகளை முரண்பாடு அல்ல - அது ஒரு தெளிவு. பூர்த்தி செய்ய முடியாத இடைவெளிகளோடு நிறைவேற்ற முடியும் மற்றும் ஏற்கனவே கட்டங்களில் நடைபெறுகிறது. 1. கொரிந்தியர் 15 போன்ற கட்டங்கள், மற்றும் அதன் மிக இயற்கை அர்த்தத்தில் வெளிப்படுத்துதல் புத்தகம் காட்டுகிறது. கிறிஸ்துவின் வருகைக்குப் பிறகு வளரும் காரியங்களை நாம் அனுமதிக்க வேண்டும்.
 4. பதின்மூன்றாவது பார்வை வெளிப்பாட்டின் மொழியைக் கொண்டே போதுமானதாக இல்லை. சாத்தான் பிணைக்கப்படுவதில்லை, அவன் சிறையில் அடைக்கப்படுகிறான். படம் இனி எந்தவொரு செல்வாக்கையும் கொண்டிருக்கவில்லை, இது ஓரளவு கூட இல்லை. இயேசு சாத்தானை பிணைப்பதைப் பற்றி பேசினார், அதோடு சரியாகவும், சாத்தானைச் சிலுவையில் சுமப்பதாகவும் சொன்னார். ஆனால் சாத்தானைப் பற்றிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வெற்றி இதுவரை முழுமையாக உணரப்படவில்லை. சாத்தான் இன்னும் தீவிரமாக இருக்கிறான், அவன் இன்னும் ஒரு பெரும் எண்ணிக்கையிலான மக்களை ஏமாற்றுகிறான். மிருகத்தின் ராஜ்யத்தால் துன்புறுத்தப்பட்ட அசல் வாசகர்கள், சாத்தானை ஏற்கெனவே பிணைத்துவிட்டார்கள் என்று நினைத்துவிட முடியாது, இனிமேல் மக்களை ஏமாற்ற முடியாது. ரோம சாம்ராஜ்யத்தின் மிகப்பெரும் பெரும்பான்மை மயக்க நிலையில் இருந்ததாக வாசகர்கள் நன்கு அறிந்திருக்கிறார்கள்.

சுருக்கமாக, amillennialen பார்வையில் பின்பற்றுபவர்கள் பதில்: இது உண்மை, நாங்கள் கடவுள் புதிய விஷயங்களை வெளிப்படுத்த அனுமதிக்க முடியும், ஆனால் நாம் வெளிப்படுத்தல் புத்தகம் வழக்கத்திற்கு மாறான விஷயம் உண்மையில் ஒரு புதிய விஷயம் என்று ஆரம்பத்தில் இருந்து கருதி முடியாது. மாறாக, அது ஒரு புதிய ஆடை ஒரு பழைய யோசனை இருக்கலாம். ஒரு உயிர்த்தெழுதல் ஒரு இடைவெளி இடைவெளி மூலம் பிரிக்கப்பட்ட முடியும் என்று யோசனை அது உண்மையில் என்று அர்த்தம் இல்லை. அசல் வாசகர்கள் சாத்தானைப் பற்றி உணர்ந்ததைப் பற்றிய நமது யோசனை என்னவாக இருக்க வேண்டும் என்பதைப் பற்றிய நம்முடைய விளக்கமாக இருக்க வேண்டும்
அப்போலாலிப்டிக் குறியீடு உண்மையில் கட்டுப்பாட்டைக் குறிக்கிறது. நாம் ஒரு அகநிலை உணர்வை உருவாக்க முடியும்
குறியீட்டு மொழியில் எழுதப்பட்ட ஒரு புத்தகம், ஒரு அதிநவீன திட்டத்தை உருவாக்காதே.

முடிவுக்கு

மில்லினியம் பற்றிய பொதுவான இரண்டு கருத்துக்களைப் பார்த்த பிறகு இப்போது நாம் என்ன சொல்ல வேண்டும்? "சில கிறிஸ்தவ மரபுகள் மில்லினியத்தை கிறிஸ்துவின் வருகைக்கு முந்திய அல்லது பின்பற்றும் 1000 ஆண்டுகள் என்று விளக்குகின்றன, மற்றவர்கள் வேதத்தின் சான்றுகள் ஒரு குறியீட்டு விளக்கத்தைக் குறிக்கின்றன என்று நம்புகிறார்கள்: காலவரையற்ற காலம் கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுதல் அவர் திரும்பி வரும்போது தொடங்குகிறது மற்றும் முடிகிறது. »

புத்தாயிரம் என்பது உண்மைக் கிறிஸ்தவர் யாரை யார் வரையறுக்கிறார் மற்றும் யார் என்று வரையறுக்காத ஒரு கோட்பாடு அல்ல. இந்த தலைப்பை விளக்குவது எப்படி என்பதைத் தேர்ந்தெடுப்பதன் அடிப்படையில் கிறிஸ்தவர்களைப் பிரித்துவிட விரும்பவில்லை. சமமான, சமமான படித்த, சமமான விசுவாசமுள்ள கிறிஸ்தவர்கள் இந்த கோட்பாட்டைப் பற்றி வெவ்வேறு முடிவுகளுக்கு வரலாம் என்று நாங்கள் ஒப்புக்கொள்கிறோம்.

எங்கள் தேவாலயத்தில் சில உறுப்பினர்கள் premillennial, சில amillennial அல்லது மற்ற முன்னோக்குகள் பகிர்ந்து. ஆனால் நாம் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பல விஷயங்கள் உள்ளன:

 • கடவுளே எல்லா வல்லமையும் உடையவர், அவருடைய எல்லா தீர்க்கதரிசனங்களையும் நிறைவேற்றுவார் என நாம் அனைவரும் நம்புகிறோம்.
 • இந்த வயதில் இயேசு நம்மை ஏற்கனவே தனது ராஜ்யத்தில் கொண்டு வந்திருக்கிறார் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம்.
 • கிறிஸ்து நம்மை உயிர்ப்பித்தார் என்று நாம் விசுவாசிக்கிறோம்; நாம் சாகும்போது நாம் அவரோடேகூட இருப்போம், மரித்தோரிலிருந்து எழுந்திருப்போம்.
 • இயேசு பிசாசை தோற்கடித்தார் என்று ஒப்புக்கொள்கிறோம், ஆனால் சாத்தான் இன்னும் இந்த உலகில் செல்வாக்கு செலுத்துகிறது.
 • சாத்தானின் செல்வாக்கு எதிர்காலத்தில் முற்றிலும் தடுக்கப்படுமென நாம் ஒத்துக்கொள்கிறோம்.
 • எல்லாரும் இரக்கமுள்ள கடவுளால் உயிர்த்தெழுப்பப்பட்டு நியாயம் தீர்க்கப்படுவர் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம்.
 • கிறிஸ்து திரும்பிச் சென்று எல்லா எதிரிகளின்போதும் வெற்றிகொள்வார், கடவுளோடு நித்தியமாக நம்மை வழிநடத்துவார் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம்.
 • ஒரு புதிய வானத்திலும், ஒரு புதிய பூமியிலும் நம்பிக்கை கொண்டிருக்கும் நாங்கள் நம்புகிறோம், நாளை இந்த அற்புதமான உலகம் என்றென்றும் நீடிக்கும்.
 • மில்லினியம் விட நித்தியம் சிறந்தது என்று நாங்கள் நம்புகிறோம்.

நாம் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய இடங்களில் நிறைய இருக்கிறது; கடவுள் தம்முடைய சித்தத்தைச் செய்வதற்கான ஒழுங்கின் வெவ்வேறு புரிந்துணர்வுகளின் அடிப்படையில் பிரிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை.

கடைசி நாட்களின் காலவரிசை திருச்சபையின் சடங்குச் செயலின் பகுதியாக இல்லை. சுவிசேஷம் கடவுளுடைய ராஜ்யத்தில் எப்படி நுழைய முடியும் என்பதைப் பற்றியது, விஷயங்களைப் பற்றிய காலவரையறை அல்ல. இயேசு காலவரிசை வலியுறுத்தவில்லை; ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு நீடிக்கும் ஒரு பேரரசுக்கு அவர் வலியுறுத்தவில்லை. புதிய ஏற்பாட்டில் உள்ள புதிய அத்தியாயங்களில், புத்தாயிரம் மட்டுமே ஒரு ஒப்பந்தம்.

நாம் விசுவாசத்தின் ஒரு கட்டுரையை வெளிப்படுத்துதல் பதிப்பிலிருந்து எடுத்திருக்கவில்லை. பிரசங்கிக்க நமக்கு மிக முக்கியமான விஷயங்கள் இருக்கின்றன, பிரசங்கிக்க நல்ல விஷயங்கள் இருக்கின்றன. இந்த வயதில் மட்டும் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் நாம் பிரசங்கிக்கிறோம், இது மட்டுமல்ல, சுமார் ஐந்து வருடங்கள் மட்டுமல்ல, நாம் முடிவில்லா மகிழ்ச்சி, சமாதானம், செழிப்பு ஆகியவற்றில் வாழமுடியாது.

ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு ஒரு சமநிலை அணுகுமுறை

 • கிட்டத்தட்ட எல்லா கிறிஸ்தவர்களும் கிறிஸ்து திரும்பி வருவார் என்றும் தீர்ப்பு இருக்கும் என்றும் ஒத்துக்கொள்கிறார்கள்.
 • திரும்பிய பின் கிறிஸ்து என்ன செய்வார் என்பதில் எவ்வித சந்தேகமும் இல்லை.
 • நித்திய காலம் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே மிகவும் மகிமை வாய்ந்தது. சிறந்தது, புத்தாயிரம் இரண்டாவது சிறந்தது.
 • சரியான காலவரிசை வரிசை என்பது சுவிசேஷத்தின் ஒரு பகுதியாக இல்லை. சுவிசேஷம் கடவுளுடைய ராஜ்யத்தில் எப்படி நுழைவது என்பது, இந்த ராஜ்யத்தின் சில கட்டங்களின் காலவரிசை மற்றும் உடல் விவரங்கள் அல்ல.
 • புதிய ஏற்பாடு புத்தாயிரம் ஆண்டுகளின் இயல்பு அல்லது நேரத்தை வலியுறுத்தவில்லை என்பதால், அது திருச்சபைச் செயலில் மையமாக இல்லை என்று நாம் முடிவு செய்கிறோம்.
 • ஒரு நம்பிக்கையின்றி மக்கள் புத்தாயிரம் மூலம் சேமிக்க முடியும். இந்த
  சுவிசேஷத்திற்கு புங்குடு மையம் அல்ல. உறுப்பினர்கள் வெவ்வேறு கருத்துக்களை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தலாம்.
 • ஒரு உறுப்பினர் பங்குகளை எப்படி கருதுகிறார்களோ அப்போதே, மற்ற கிறிஸ்தவர்கள் பைபிளை மற்றபடி கற்றுக்கொள்கிறார்கள் என்று உண்மையாக நம்புகிறார்கள். மற்ற கருத்துக்களைக் கொண்டவர்கள் கண்டிக்கவோ அல்லது கேலி செய்யவோ கூடாது.
 • மேலே பட்டியலிடப்பட்ட புத்தகங்களில் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்டவற்றைப் படிப்பதன் மூலம் உறுப்பினர்கள் தங்களின் கருத்துக்களை மற்றவர்களிடம் கற்றுக்கொள்ள முடியும்.
 • மைக்கேல் மோரிசன் எழுதியவர்

PDFஆயிரமாயிரம்