ஆயிரமாயிரம்

நூறாயிரம் மில்லினியம்

மிலேனியம் என்பது வெளிப்படுத்துதல் புத்தகத்தில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள காலகட்டம், கிறிஸ்தவ தியாகிகள் இயேசு கிறிஸ்துவுடன் ஆட்சி செய்வார்கள். மிலேனியத்திற்குப் பிறகு, கிறிஸ்து எல்லா எதிரிகளையும் வீழ்த்தி, எல்லாவற்றையும் அடிபணியச் செய்தபின், அவர் ராஜ்யத்தை பிதாவாகிய கடவுளிடம் ஒப்படைப்பார், மேலும் வானமும் பூமியும் புதுப்பிக்கப்படும். சில கிரிஸ்துவர் மரபுகள் கிறிஸ்துவின் வருகைக்கு முந்திய அல்லது அதற்குப் பின் வந்த ஆயிரம் வருடங்களாக மிலேனியம் என்று அர்த்தம்; மற்றவர்கள் வேதாகமத்தின் பின்னணியில் ஒரு உருவக விளக்கத்தைப் பார்க்கிறார்கள்: இயேசுவின் உயிர்த்தெழுதலுடன் தொடங்கி அவரது இரண்டாவது வருகையுடன் முடிவடையும் காலவரையறையற்ற காலம். (வெளிப்படுத்துதல் 20,1: 15-2; 1,1.5; அப்போஸ்தலர்களின் செயல்கள் 3,19-21; பேரறிவு 11,15; 1. கொரிந்தியர் 15,24-25)

புத்தாயிரம் பற்றிய இரண்டு கருத்துக்கள்

பல கிறிஸ்தவர்களுக்கு, மில்லினியம் ஒரு மிக முக்கியமான கோட்பாடு, அற்புதமான நல்ல செய்தி. ஆனால் நாம் மில்லினியத்தை வலியுறுத்தவில்லை. ஏன்? ஏனென்றால், நாங்கள் எங்கள் போதனைகளை பைபிளை அடிப்படையாகக் கொண்டுள்ளோம், மேலும் சிலர் நினைப்பது போல் இந்த விஷயத்தில் பைபிள் தெளிவாக இல்லை. உதாரணமாக, மில்லினியம் எவ்வளவு காலம் நீடிக்கும்? சரியாக 1000 ஆண்டுகள் ஆகும் என்று சிலர் கூறுகிறார்கள். வெளிப்படுத்துதல் 20 ஆயிரம் ஆண்டுகள் என்று கூறுகிறது. "மில்லினியம்" என்ற சொல்லுக்கு ஆயிரம் ஆண்டுகள் என்று பொருள். இதை ஏன் யாராவது சந்தேகிக்க வேண்டும்?

முதலாவதாக, வெளிப்படுத்துதல் புத்தகம் சின்னங்கள் நிறைந்திருப்பதால், விலங்குகள், கொம்புகள், வண்ணங்கள், அடையாளங்கள், இலக்கணங்களாக இருக்கின்றன. பரிசுத்த வேதாகமத்தில், எண் 1000 ஆனது ஒரு வட்ட எண்ணாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது, ஒரு சரியான எண்ணாக அல்ல. கடவுள் மலைகளிலுள்ள மலைகள் ஆயிரக்கணக்கான மக்களால் குறிக்கப்படுகிறார், அது இல்லாமல், ஒரு குறிப்பிட்ட எண் என்று பொருள். ஆயிரம் பெற்றோருக்கு அவர் தனது உடன்படிக்கைகளை சரியாகக் கொண்டாடியுள்ளார். இத்தகைய நூல்களில் ஆயிரம் என்பது எண்ணற்ற எண்ணாகும்.

எனவே வெளிப்படுத்துதல் 20 இல் உள்ள “ஆயிரம் ஆண்டுகள்” என்பது சொல்லர்த்தமா அல்லது அடையாள அர்த்தமா? இந்தச் சின்னங்களின் புத்தகத்தில் ஆயிரத்தை சரியாகப் புரிந்து கொள்ள வேண்டுமா? ஆயிரம் ஆண்டுகள் சரியாகப் புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும் என்பதை நாம் வேதத்திலிருந்து நிரூபிக்க முடியாது. எனவே, மில்லினியம் சரியாக ஆயிரம் ஆண்டுகள் நீடிக்கும் என்று சொல்ல முடியாது. இருப்பினும், "ஆயிரமாண்டு என்பது வெளிப்படுத்தலில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள காலகட்டம்...." என்று நாம் கூறலாம்.

மேலும் கேள்விகள்

மில்லினியம் என்பது "கிறிஸ்தவ தியாகி இயேசு கிறிஸ்துவுடன் ஆட்சி செய்யும் காலம்" என்றும் நாம் கூறலாம். கிறிஸ்துவுக்காக தலை துண்டிக்கப்பட்டவர்கள் அவருடன் ஆட்சி செய்வார்கள் என்று வெளிப்படுத்துதல் நமக்குச் சொல்கிறது, மேலும் நாம் கிறிஸ்துவுடன் ஆயிரம் ஆண்டுகள் ஆட்சி செய்வோம் என்று அது நமக்குச் சொல்கிறது.

ஆனால் இந்தத் துறவிகள் எப்போது ஆட்சி செய்ய ஆரம்பிக்கிறார்கள்? இந்த கேள்வியுடன் ஆயிரம் ஆண்டு காலத்தை பற்றி சில வினாக்களுக்கு வினாக்கள் எழுகின்றன. புத்தாயிரம் பற்றி இரண்டு, மூன்று அல்லது நான்கு புள்ளிகள் உள்ளன.

இந்த காட்சிகள் சில புனித நூல்களை தங்கள் அணுகுமுறை மற்றும் இன்னும் சில figuratively மேலும் மொழியில் உள்ளன. ஆனால் வேதாகமத்தின் கூற்றுகளை யாரும் மறுக்கவில்லை - அவர்கள் வித்தியாசமாக விளக்குகிறார்கள். அவர்கள் அனைவரும் தங்கள் கருத்துக்களை புனித நூல்களை அடிப்படையாகக் கொண்டுள்ளனர் என்று கூறுகின்றனர். இது பெரும்பாலும் பகுப்பாய்வின் பொருள்.

இங்கே மில்லினியம் பற்றிய இரு பொதுவான கருத்துக்களை அவற்றின் பலம் மற்றும் பலவீனங்களுடன் நாம் விவரிக்கிறோம், பின்னர் மிகுந்த நம்பிக்கையுடன் என்ன சொல்ல முடியும் என்பதை நாம் மீண்டும் காண்போம்.

 • ஆயிரமாயிரம் முன்னோடிகளின்படி, ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கிறிஸ்து மீண்டும் வருகிறார்.
 • Amillennial கருத்துப்படி, கிறிஸ்து ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மீண்டும் வருகிறார், ஆனால் அது ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு அல்லது ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே அழைக்கப்படுகிறது, ஏனென்றால் அது ஏற்கனவே இருந்ததில் இருந்து வேறுபட்ட எந்த குறிப்பிட்ட ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பும் இல்லை. இந்த பார்வை நாம் ஏற்கனவே வெளிப்பாடு 20 விவரிக்கிறது என்று காலத்தில் இருக்கும் என்று கூறுகிறார்.

ஆயிரமாண்டு ஆட்சி என்பது கிறிஸ்து திரும்பிய பிறகுதான் சாத்தியப்படும் அமைதியின் காலம் என்று ஒருவர் நம்பினால் இது அபத்தமாகத் தோன்றலாம். "இவர்கள் பைபிளை நம்பவில்லை" என்று தோன்றலாம் - ஆனால் அவர்கள் பைபிளை நம்புவதாகக் கூறுகிறார்கள். கிறிஸ்தவ அன்பின் நிமித்தம், பைபிள் இவ்வாறு கூறுவதை அவர்கள் ஏன் நம்புகிறார்கள் என்பதைப் புரிந்துகொள்ள முயற்சிக்க வேண்டும்.

பார்வையின் முன்கூட்டிய புள்ளி

Premillennial நிலையை விளக்கி தொடங்குவோம்.

பழைய ஏற்பாடு: முதலாவதாக, பழைய ஏற்பாட்டில் உள்ள பல தீர்க்கதரிசனங்கள் மக்கள் கடவுளுடன் சரியான உறவில் இருக்கும் பொற்காலத்தை முன்னறிவிக்கிறது. “சிங்கமும் ஆட்டுக்குட்டியும் ஒன்றாகக் கிடக்கும், ஒரு சிறுவன் அவற்றை ஓட்டிச் செல்வான். என் பரிசுத்த பர்வதம் அனைத்திலும் பாவமும் மீறுதலும் இருக்காது என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார்.

சில சமயங்களில் அந்த எதிர்காலம் தற்போதைய உலகத்திலிருந்து முற்றிலும் மாறுபட்டதாக இருக்கும் என்று தோன்றுகிறது; சில நேரங்களில் அவை ஒரே மாதிரியாக இருக்கும். சில நேரங்களில் அது சரியானதாகத் தோன்றுகிறது, சில சமயங்களில் அது பாவத்துடன் கலந்திருக்கிறது. ஏசாயா 2 போன்ற ஒரு பத்தியில், பலர் சொல்வார்கள், "வாருங்கள், நாம் கர்த்தருடைய மலைக்கும், யாக்கோபின் கடவுளின் வீட்டிற்கும் செல்வோம், அவர் தம்முடைய வழிகளை நமக்குக் கற்பிப்பார், நாம் அவருடைய பாதைகளில் நடப்போம். ." சீயோனிலிருந்து நியாயப்பிரமாணமும், எருசலேமிலிருந்து கர்த்தருடைய வார்த்தையும் புறப்படும்” (ஏசாயா 2,3).

ஆனாலும், மக்களைக் கடிந்துகொள்வதற்கு மக்கள் தயாராக இருப்பார்கள். மக்கள் சாப்பிட வேண்டும், ஏனெனில் அவர்கள் சாப்பிடுவதால் அவர்கள் சாப்பிடுவார்கள். சிறந்த கூறுகள் உள்ளன மற்றும் சாதாரண கூறுகள் உள்ளன. சிறிய குழந்தைகள் இருப்பார்கள், திருமணமாகிவிடும், மரணமும் இருக்கும்.

மேசியா ஒரு ராஜ்யத்தைக் கட்டப் போகிறார் என்பதை தானியேல் நமக்குக் கூறுகிறார், அது பூமியை நிரப்பி, எல்லா முன்னாள் பகுதியையும் மாற்றும். பழைய ஏற்பாட்டில் இந்த கணிப்புகள் டஜன் கணக்கான உள்ளன, ஆனால் அவர்கள் எங்கள் குறிப்பிட்ட கேள்விக்கு முக்கிய இல்லை.

யூதர்கள் இந்த தீர்க்கதரிசனங்களை பூமியில் எதிர்கால யுகத்தை சுட்டிக்காட்டுவதாக புரிந்து கொண்டனர். மேசியா வந்து ஆட்சி செய்து அந்த ஆசீர்வாதங்களைக் கொண்டுவருவார் என்று அவர்கள் எதிர்பார்த்தார்கள். இயேசுவுக்கு முன்னும் பின்னும் யூத இலக்கியம் பூமியில் கடவுளுடைய ராஜ்யத்தை எதிர்பார்க்கிறது. இயேசுவின் சொந்த சீடர்களும் இதையே எதிர்பார்த்ததாகத் தெரிகிறது. ஆகவே, இயேசு தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் நற்செய்தியைப் பிரசங்கித்தபோது, ​​பழைய ஏற்பாட்டின் தீர்க்கதரிசனங்கள் இல்லை என்று நாம் பாசாங்கு செய்ய முடியாது. மேசியாவால் ஆளப்படும் பொற்காலத்திற்காகக் காத்திருந்த மக்களுக்கு அவர் போதித்தார். அவர் "கடவுளுடைய ராஜ்யம்" பற்றி பேசியபோது, ​​அவர்கள் மனதில் இருந்தது அதுதான்.

சீடர்கள்: ராஜ்யம் நெருங்கிவிட்டதாக இயேசு அறிவித்தார். பின்னர் அவர் அவளை விட்டுவிட்டு திரும்பி வருவார் என்று கூறினார். இயேசு திரும்பி வரும்போது, ​​இயேசு பொற்காலத்தைக் கொண்டுவருவார் என்ற முடிவுக்கு வருவது இந்தப் பின்பற்றுபவர்களுக்கு கடினமாக இருந்திருக்காது. சீடர்கள் இயேசுவிடம் எப்போது இஸ்ரவேலுக்கு ராஜ்யத்தை மீட்டெடுப்பார் என்று கேட்டார்கள் (அப் 1,6) கிறிஸ்து நடபடிகளில் திரும்பும்போது எல்லாவற்றையும் மீட்டெடுக்கும் நேரத்தைப் பற்றி பேசுவதற்கு அவர்கள் இதே போன்ற கிரேக்க வார்த்தையைப் பயன்படுத்தினர் 3,21: "ஆரம்பத்திலிருந்தே தேவன் தம்முடைய பரிசுத்த தீர்க்கதரிசிகளின் வாயினாலே தேவன் சொன்ன எல்லாவற்றையும் திரும்பக் கொண்டுவரும் காலம்வரை பரலோகம் அவனை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும்."

பழைய ஏற்பாட்டு தீர்க்கதரிசனங்கள் கிறிஸ்துவின் வருகையைத் தொடர்ந்து எதிர்கால வயதில் நிறைவேறும் என சீஷர்கள் எதிர்பார்த்தனர். சீடர்கள் இந்த பொற்காலம் பற்றி அதிகம் பிரசங்கிக்கவில்லை, ஏனென்றால் யூதக் கேட்போர் ஏற்கனவே இந்த கருத்துடன் நன்கு அறிந்திருந்தார்கள். மேசியா யார் என்பதை அவர்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டியிருந்தது, அப்போஸ்தலருடைய பிரசங்கத்தின் மையமாக இருந்தது.

முற்காலத்தில், மேசியாவின் மூலம் கடவுள் செய்த புதிய காரியங்களை அப்போஸ்தலிக்க பிரசங்கித்தார். மேசியாவின் மூலம் இரட்சிப்பு எவ்வாறு சாத்தியமானது என்பதைக் கவனத்தில் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள், எதிர்கால ராஜ்யத்தைப் பற்றி அவர் அதிகம் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை, இன்று அவர்கள் நம்பியதை சரியாக அறிந்திருக்கிறார்கள், அதைப் பற்றி அவர்கள் எவ்வளவு அறிந்திருக்கிறார்கள் என்பது நமக்குத் தெரியாது. ஆயினும், கொரிந்தியர்களுக்கு பவுல் எழுதிய முதல் கடிதத்தில் ஒரு பார்வையை நாம் காண்கிறோம்.

பால்: In 1. கொரிந்தியர் 15, பவுல் உயிர்த்தெழுதல் மீதான தனது நம்பிக்கையை விவரிக்கிறார், மேலும் அந்தச் சூழலில் அவர் கடவுளுடைய ராஜ்யத்தைப் பற்றி கூறுகிறார், சிலர் கிறிஸ்துவின் வருகைக்குப் பிறகு ஆயிரமாண்டு ராஜ்யத்தைக் குறிக்கிறது என்று நம்புகிறார்கள்.

“ஆதாமில் அவர்கள் அனைவரும் மரிப்பது போல, கிறிஸ்துவுக்குள் அவர்கள் அனைவரும் உயிர்ப்பிக்கப்படுவார்கள். ஆனால் ஒவ்வொருவரும் அவரவர் வரிசையில்: கிறிஸ்து முதல் பலனாக; அதன் பிறகு, அவர் வரும்போது, ​​கிறிஸ்துவுக்குரியவர்கள்" (1. கொரிந்தியர் 15,22-23) உயிர்த்தெழுதல் ஒரு வரிசையில் வருகிறது என்று பவுல் விளக்குகிறார்: முதலில் கிறிஸ்து, பின்னர் விசுவாசிகள். சுமார் 23 வருட காலப் பின்னடைவைக் குறிக்க 2000 ஆம் வசனத்தில் பவுல் "பின்" என்ற வார்த்தையைப் பயன்படுத்துகிறார். வரிசையின் மற்றொரு படியைக் குறிக்க அவர் வசனம் 24 இல் "பின்" என்ற வார்த்தையைப் பயன்படுத்துகிறார்:

“அதற்குப் பிறகு, அவர் எல்லா ஆட்சியையும் எல்லா அதிகாரத்தையும் அதிகாரத்தையும் அழித்து, பிதாவாகிய கடவுளிடம் ராஜ்யத்தை ஒப்படைப்பார். ஏனென்றால், கடவுள் எல்லா எதிரிகளையும் தன் காலடியில் வைக்கும் வரை அவர் ஆட்சி செய்ய வேண்டும். அழிக்கப்படும் கடைசி எதிரி மரணம்” (வச. 24-26).

தம்முடைய எதிரிகளை அவருடைய பாதங்களுக்குக் கீழாக்கி வைக்கும்வரை கிறிஸ்து ஆட்சி செய்ய வேண்டும். இது ஒரு நேர நிகழ்வு அல்ல - அது ஒரு காலக் காலம் ஆகும். கிறிஸ்து ஒரு காலப்பகுதியைக் காலங்காலமாக விதிக்கிறார், அதில் அவர் எல்லா எதிரிகளையும், மரணத்தின் எதிரியையும் அழிக்கிறார். அது முடிவடைந்த பின்.

பவுல் இந்த படிகளை எந்த குறிப்பிட்ட காலவரிசையிலும் பதிவு செய்யவில்லை என்றாலும், "பின்னர்" என்ற வார்த்தையின் பயன்பாடு திட்டத்தின் பல்வேறு படிகளைக் குறிக்கிறது. முதலில் கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுதல். இரண்டாவது படி விசுவாசிகளின் உயிர்த்தெழுதல், பின்னர் கிறிஸ்து ஆட்சி செய்வார். இந்தக் கண்ணோட்டத்தின்படி, மூன்றாவது படியாக எல்லாவற்றையும் தந்தையாகிய கடவுளிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும்.

வெளிப்படுத்தின விசேஷம்: பழைய ஏற்பாடு கடவுளுடைய ஆட்சியின் கீழ் சமாதானத்தையும் செழுமையையும் பற்றிய ஒரு பொற்காலம் முன்னறிவிக்கிறது, கடவுளுடைய திட்டம் படிப்படியாக முன்னேறி வருவதாக பவுல் நமக்கு சொல்கிறார். ஆனால் ஆயிரம் ஆண்டு காலத்திற்கு முன்பே உண்மையான வெளிப்பாடு வெளிப்படுத்துதல் புத்தகம். இது எல்லாமே சேர்ந்து எப்படி வருகிறது என்பதை பலர் நம்புகிறார்கள். நாம் என்ன சொல்கிறோம் என்பதைப் பார்க்க, அத்தியாயம் 9-ல் சில நேரத்தை செலவிட வேண்டும்.

கிறிஸ்துவின் வருகை வெளிப்படுத்துதல் 21-ல் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை நாம் கவனிக்க ஆரம்பிப்போம். இது ஆட்டுக்குட்டியின் திருமண விருந்து விவரிக்கிறது. ஒரு வெள்ளை குதிரை இருந்தது, சவாரி கடவுளின் வார்த்தை, அரசர்களின் அரசர், மற்றும் பிரபுக்களின் இறைவன். அவர் பரலோகத்திலிருந்து படைகளை வழிநடத்துகிறார்
தேசங்களை ஆளுகிறது. அவர் மிருகத்தையும், பொய்யான தீர்க்கதரிசியையும், அவருடைய சேனைகளையும் ஜெயிக்கிறார். இந்த அத்தியாயம் கிறிஸ்துவின் வருகை விவரிக்கிறது.

பின்னர் நாம் வெளிப்படுத்துதல் 20,1 க்கு வருகிறோம்: "ஒரு தேவதை வானத்திலிருந்து இறங்குவதை நான் கண்டேன்..." வெளிப்படுத்துதல் புத்தகத்தின் இலக்கிய ஓட்டத்தில், இது கிறிஸ்து திரும்பிய பிறகு நடக்கும் ஒரு நிகழ்வு. இந்த தேவதை என்ன செய்து கொண்டிருந்தார்? “...அவர் கையில் பள்ளத்தின் சாவியும் பெரிய சங்கிலியும் இருந்தது. மேலும் அவர் பழைய பாம்பாகிய பிசாசு மற்றும் சாத்தானைப் பிடித்து ஆயிரம் ஆண்டுகளாகக் கட்டினார்." சங்கிலி உண்மையில் இல்லை - இது ஒரு ஆவி கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ஒன்றைக் குறிக்கிறது. ஆனால் பிசாசு அடக்கப்பட்டுவிட்டது.

யூதர்களாலும் ரோமர்களாலும் துன்புறுத்தப்பட்ட வெளிப்படுத்தல் புத்தகத்தின் அசல் வாசகர்கள், சாத்தான் ஏற்கனவே கட்டப்பட்டிருந்தான் என்று நினைப்பார்களா? பிசாசு உலகம் முழுவதையும் ஏமாற்றி, தேவாலயத்தின் மீது யுத்தம் செய்கிறான் என்பதை 12ஆம் அத்தியாயத்தில் நாம் கற்றுக்கொள்கிறோம். இது பிசாசு பிடிக்கப்பட்டதாகத் தெரியவில்லை. மிருகமும் பொய்யான தீர்க்கதரிசியும் தோற்கடிக்கப்படும் வரை அவர் பின்வாங்கமாட்டார். வசனம் 3: "...அவனைப் படுகுழியில் தள்ளி, அதை அடைத்து, அதன் மேல் ஒரு முத்திரையைப் போட்டான், அதனால் அவன் ஆயிரம் ஆண்டுகள் முடியும் வரை மக்களை ஏமாற்றக்கூடாது. அதற்குப் பிறகு அவன் சிறிது காலம் விடுவிக்கப்பட வேண்டும்.” பிசாசு சிறிது நேரம் அடக்கப்படுவதை ஜான் பார்க்கிறார். அதிகாரம் 12ல் பிசாசு உலகம் முழுவதையும் ஏமாற்றுகிறது என்று வாசிக்கிறோம். இதோ இப்போது அவன் ஆயிரம் வருடங்கள் உலகை ஏமாற்றாமல் தடுக்கப்படுவான். இது கட்டப்பட்டது மட்டுமல்ல - பூட்டி சீல் வைக்கப்பட்டுள்ளது. நமக்குக் கொடுக்கப்பட்ட படம் முழுமையான வரம்பு, மொத்த இயலாமை [மயக்க], அதிக செல்வாக்கு இல்லை.

உயிர்த்தெழுதல் மற்றும் ஆளுமை: இந்த ஆயிரம் ஆண்டுகளில் என்ன நடக்கிறது? இதை யோவான் வசனம் 4ல் விளக்குகிறார், "நான் சிங்காசனங்களைக் கண்டேன், அவைகளில் அமர்ந்தார்கள், நியாயத்தீர்ப்பு அவர்களுக்கு ஒப்புக்கொடுக்கப்பட்டது." இது கிறிஸ்துவின் வருகைக்குப் பிறகு நடக்கும் ஒரு நியாயத்தீர்ப்பு. பின்னர் வசனம் 4 இல் கூறுகிறது:

“இயேசுவின் சாட்சிக்காகவும் கடவுளுடைய வார்த்தைக்காகவும் தலை துண்டிக்கப்பட்டவர்களுடைய ஆத்துமாக்களைக் கண்டேன், மிருகத்தையும் அதன் உருவத்தையும் வணங்காமல், தங்கள் நெற்றிகளிலும் கைகளிலும் அவருடைய அடையாளத்தைப் பெறவில்லை; இவர்கள் உயிர் பெற்று, கிறிஸ்துவோடு ஆயிரம் ஆண்டுகள் ஆட்சி செய்தனர்."

இங்கே யோவான் தியாகிகள் கிறிஸ்துவுடன் ஆட்சி செய்வதைக் காண்கிறார். அவர்கள் தலை துண்டிக்கப்பட்டவர்கள் என்று வசனம் கூறுகிறது, ஆனால் சிங்கங்களால் கொல்லப்பட்ட கிறிஸ்தவர்கள் அதே வெகுமதியைப் பெற மாட்டார்கள் என்பது போல, அந்த குறிப்பிட்ட தியாகியை தனிமைப்படுத்த இது திட்டமிடப்படவில்லை. மாறாக, "தலை துண்டிக்கப்பட்டவர்கள்" என்ற சொற்றொடர் கிறிஸ்துவுக்காக தங்கள் உயிரைக் கொடுத்த அனைவருக்கும் பொருந்தும் ஒரு சொல்லாகத் தெரிகிறது. இது அனைத்து கிறிஸ்தவர்களையும் குறிக்கலாம். கிறிஸ்துவின் விசுவாசிகள் அனைவரும் அவருடன் ஆட்சி செய்வார்கள் என்று வெளிப்படுத்துதலில் வேறொரு இடத்தில் வாசிக்கிறோம். எனவே சிலர் கிறிஸ்துவுடன் ஆயிரம் ஆண்டுகள் ஆட்சி செய்கிறார்கள், சாத்தான் பிணைக்கப்பட்டு தேசங்களை ஏமாற்ற முடியாது.

வசனம் 5 பின்னர் ஒரு தற்செயலான சிந்தனையை நுழைக்கிறது: "(ஆனால் இறந்தவர்களில் மீதமுள்ளவர்கள் ஆயிரம் ஆண்டுகள் முடியும் வரை மீண்டும் வாழவில்லை)". எனவே ஆயிரம் வருடங்களின் முடிவில் உயிர்த்தெழுதல் இருக்கும். கிறிஸ்துவின் காலத்திற்கு முன்பு யூதர்கள் ஒரே ஒரு உயிர்த்தெழுதலில் மட்டுமே நம்பினர். அவர்கள் மேசியாவின் வருகையை மட்டுமே நம்பினர். விஷயங்கள் மிகவும் சிக்கலானவை என்று புதிய ஏற்பாடு நமக்குச் சொல்கிறது. மேசியா வெவ்வேறு நேரங்களில் வெவ்வேறு நோக்கங்களுக்காக வருகிறார். திட்டம் படிப்படியாக முன்னேறி வருகிறது.

புதிய ஏற்பாட்டின் பெரும்பகுதி யுகத்தின் முடிவில் ஒரு உயிர்த்தெழுதலை மட்டுமே விவரிக்கிறது. ஆனால் இது படிப்படியாக நடைபெறுகிறது என்பதையும் வெளிப்படுத்துதல் புத்தகம் வெளிப்படுத்துகிறது. ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட "கர்த்தருடைய நாள்" இருப்பது போல, ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட உயிர்த்தெழுதல்கள் உள்ளன. கடவுளின் திட்டம் எவ்வாறு நிறைவேறுகிறது என்பதைப் பற்றிய கூடுதல் விவரங்களை வெளிப்படுத்த சுருள் திறக்கப்பட்டுள்ளது.

மீதமுள்ள இறந்தவர்களைப் பற்றிய இடைக்கணிப்பு வர்ணனையின் முடிவில், 5-6 வசனங்கள் ஆயிரமாண்டு காலத்திற்கு மீண்டும் வருகின்றன: “இது முதல் உயிர்த்தெழுதல். முதல் உயிர்த்தெழுதலில் பங்கு பெற்றவர் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர் மற்றும் பரிசுத்தமானவர். இரண்டாவது மரணத்திற்கு இவற்றின் மீது அதிகாரம் இல்லை; ஆனால் அவர்கள் கடவுளுக்கும் கிறிஸ்துவுக்கும் ஆசாரியர்களாக இருப்பார்கள், அவருடன் ஆயிரம் ஆண்டுகள் ஆட்சி செய்வார்கள்.

பார்வை ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட உயிர்த்தெழுதல் இருப்பதாகக் குறிக்கிறது - ஒன்று ஆயிரம் ஆண்டு தொடக்கத்தில் மற்றும் இன்னொரு இறுதிக்குள். மக்கள் இனி சாத்தானால் வஞ்சிக்கப்படாமல் கிறிஸ்துவின் ராஜ்யத்தில் ஆசாரியர்களாகவும் ராஜாக்களாகவும் இருப்பார்கள்.

செய்யுள்கள் 7-10 புத்தாயிரம் முடிவில் ஏதாவது ஒன்றைத் விவரிக்க, சாத்தான் விடுவிக்க வேண்டும், அவர் நாடுகள் மீண்டும், ஏமாற்ற அவர்கள் தேவனுடைய மக்கள் தாக்கி எதிரிகள் மீண்டும் தோல்வியடைந்தார் மற்றும் தீ ஏரி ஒரு தள்ளப்படுவான்.

இது முன்கூட்டிய காட்சியின் வெளிப்பாடு ஆகும். சாத்தான் இப்போது மக்களை ஏமாற்றி, சபையைத் துன்புறுத்துகிறான். ஆனால் நல்ல செய்தி தேவாலயத்தின் துன்புறுத்துபவர்கள் தோற்கடிக்க வேண்டும் என்று, சாத்தானின் செல்வாக்கு நிறுத்தப்படும், புனிதர்கள் எழுப்பப்பட்டு ஆயிரம் ஆண்டுகளாக கிறிஸ்துவுடன் ஆட்சி. பின்னர்
சாத்தான் சிறிது நேரம் விடுவிக்கப்படுவான், பிறகு உமிழ்ந்த குளத்தில் தள்ளப்படுவான். பின்னர் கிறிஸ்தவர்கள் அல்லாதோர் உயிர்த்தெழுப்பப்படுவார்கள்.

ஆரம்பகால தேவாலயத்தில், குறிப்பாக ஆசியா மைனரில் குறிப்பாக நம்பியிருந்த கருத்து இதுதான். வெளிப்பாட்டின் புத்தகம் வேறு எந்த முன்னோக்கும் கொடுக்க வேண்டுமென்றால், அது முதல் வாசகர்களிடம் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவதில் வெற்றிபெறவில்லை. அவர் திரும்பியபோது, ​​கிறிஸ்துவின் ஆயிரவருட ஆட்சியின்போது பின்பற்றுவார் என்று அவர்கள் நம்பினர்.

அமீன்வீனியல் வாதத்திற்கான விவாதங்கள்

ப்ரீமில்லினியலிசம் மிகவும் வெளிப்படையாக இருந்தால், ஏன் பல பைபிள்-நம்பிக்கையுள்ள கிறிஸ்தவர்கள் வேறுவிதமாக நம்புகிறார்கள்? இந்தப் பிரச்சினையில் நீங்கள் எந்தவிதமான துன்புறுத்தலையோ, ஏளனத்தையோ சந்திக்க மாட்டீர்கள். வேறு எதையும் நம்புவதற்கு அவர்களுக்கு வெளிப்படையான அழுத்தம் இல்லை, ஆனால் அவர்கள் அதை எப்படியும் செய்கிறார்கள். அவர்கள் பைபிளை நம்புவதாகக் கூறுகின்றனர், ஆனால் கிறிஸ்துவின் வருகையுடன் தொடங்குவதற்குப் பதிலாக பைபிளின் மில்லினியம் முடிவடையும் என்று அவர்கள் கூறுகின்றனர். யார் முதலில் பேசினாலும், இரண்டாவது பேசும் வரை சரியாகத்தான் தோன்றும்8,17) இரு தரப்பையும் கேட்கும் வரை எங்களால் கேள்விக்கு பதிலளிக்க முடியாது.

வெளிப்படுத்துதல் காலத்தின் காலம்

இந்த இருபதாம் நூற்றாண்டின் பார்வையில், நாம் இந்த கேள்வியுடன் தொடங்குகிறோம்: வெளிப்பாடு 20 அத்தியாயம் 19 படி காலக்கிரமமாக நிறைவேறவில்லை என்றால் என்ன? ஜான் தந்தையின் பார்வை பார்த்த பிறகு அத்தியாயம் பற்றிய பார்வை பார்த்தேன், அத்தியாயம் 20, ஆனால் என்ன அவர்கள் தோற்றத்தை வரிசையில் வரவில்லை என்றால் உண்மையில் அவர்கள் பூர்த்தி என்ன? வெளிப்பாடு 19 பாடம் முடிவில் ஒரு வேறுபட்ட நேரம் நம்மை கொண்டு என்ன என்றால்?

ஏறக்குறைய முன்னோக்கி அல்லது பின்னோக்கி செல்ல இந்த சுதந்திரம் ஒரு உதாரணம் இங்கே: அத்தியாயம் 11 ஏழாவது டிரம்பெட் முடிவடைகிறது. அத்தியாயம் 12 பின்னர் ஒரு ஆண் குழந்தை பிறக்கும் ஒரு பெண்ணுக்கு எங்களை அழைத்து செல்கிறது, மற்றும் அங்கு பெண் நாட்கள் நாட்கள் பாதுகாக்கப்படுகிறது. இது இயேசு கிறிஸ்துவின் பிறப்பு மற்றும் சர்ச் துன்புறுத்தல் ஆகியவற்றின் அடையாளமாக பொதுவாக புரிந்து கொள்ளப்படுகிறது. ஆனால் ஏழாவது ஊதுகொம்புக்குப் பிறகு இலக்கிய ஓட்டத்தில் இது தொடர்கிறது. கதையின் மற்றொரு அம்சத்தை முன்வைக்க யோவானின் பார்வை அவரை மீண்டும் எடுத்துக் கொண்டது.

எனவே கேள்வி: இந்த வெளிப்பாடு X நடக்கிறது? அது எங்களுக்கு மீண்டும் நேரம் போடுகிறதா? மேலும் குறிப்பாக, கடவுள் வெளிப்படுத்துவதைப் பற்றிய சிறந்த விளக்கம் இது என்று பைபிளில் சான்றுகள் உள்ளனவா?

ஆமாம், amillennial கருத்து கூறுகிறார். கடவுளுடைய ராஜ்யம் ஆரம்பித்துவிட்டது என்று சாட்சியங்கள் உள்ளன, சாத்தான் கட்டப்பட்டிருக்கிறான் என்று, ஒரு உயிர்த்தெழுதல் இருக்கும் என்று, கிறிஸ்துவின் வருகை இடையே எந்த இடைவெளியில் இல்லாமல், ஒரு புதிய வானம் மற்றும் ஒரு புதிய பூமியை கொண்டு வரும். வேதாகமத்தின் மற்றுமொரு முரண்பாடாக அதன் அனைத்து அடையாளங்களையும், விளக்கக் கஷ்டங்களையும் கொண்டு வெளிப்படுத்துதல் புத்தகத்தை வைக்க ஒரு ஹெர்மீனீசிய தவறு. வேறு வழியில் சுற்றுவதற்கு பதிலாக தெளிவுபடுத்தாத தெளிவான வசனங்களை நாம் பயன்படுத்த வேண்டும். இந்த விஷயத்தில், வெளிப்படுத்துதல் புத்தகம் தெளிவற்ற மற்றும் சர்ச்சைக்குரிய விடயமாகும், மேலும் புதிய ஏற்பாட்டு வசனங்கள் இந்த விஷயத்தில் தெளிவாக உள்ளன.

தீர்க்கதரிசனங்கள் அடையாள அர்த்தமுள்ளவை

லக்ஸ் 3,3எடுத்துக்காட்டாக, பழைய ஏற்பாட்டு தீர்க்கதரிசனங்களை எவ்வாறு புரிந்துகொள்வது என்பதை -6 நமக்குக் காட்டுகிறது: “யோர்தானைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகள் அனைத்திலும் யோவான் ஸ்நானகர் வந்து, பாவமன்னிப்புக்கான மனந்திரும்புதலின் ஞானஸ்நானத்தைப் பிரசங்கித்தார், இது உரைகளின் புத்தகத்தில் எழுதப்பட்டுள்ளது. ஏசாயா தீர்க்கதரிசி: இது பாலைவனத்தில் ஒரு பிரசங்கியின் குரல்: கர்த்தருக்கு வழியை ஆயத்தப்படுத்தி, அவருடைய பாதைகளைச் சமன் செய்! சகல பள்ளத்தாக்குகளும் உயர்த்தப்படும், எல்லா மலைகளும் குன்றுகளும் வீழ்த்தப்படும்; கோணலானது நேராகவும், கரடுமுரடானது நேராகவும் மாறும். எல்லா மனிதர்களும் கடவுளின் இரட்சகரைக் காண்பார்கள்.

வேறு வார்த்தைகளில் சொன்னால், ஏராளமான மலைச்சிகரங்கள், சாலைகள் மற்றும் பாலைவனங்கள் பற்றி ஏசாயா பேசியபோது, ​​அவர் மிகவும் அற்புதமான முறையில் பேசினார். பழைய ஏற்பாட்டு தீர்க்கதரிசனங்கள் கிறிஸ்து வழியாக இரட்சிப்பின் நிகழ்வுகளை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதற்கு குறியீட்டு மொழியில் வழங்கப்பட்டன.

இயேசு எம்மாவுக்கும் செல்லும் வழியில், பழைய ஏற்பாட்டின் தீர்க்கதரிசிகள் அவரைக் குறிப்பிட்டார்கள். எதிர்கால காலப்பகுதியில் முக்கிய கவனம் செலுத்தினால், இயேசு கிறிஸ்துவின் வெளிச்சத்தில் இந்த தீர்க்கதரிசனங்களை நாம் காணவில்லை. எல்லா தீர்க்கதரிசனங்களையும் நாம் வாசிப்பதை மாற்றியமைக்கிறது. அவர் கவனம். அவர் உண்மையான கோவில், அவர் உண்மையான டேவிட், அவர் உண்மையான இஸ்ரேல், அவரது இராச்சியம் உண்மையான இராச்சியம் ஆகும்.

பீட்டரிடமும் இதையே பார்க்கிறோம். ஜோயலைப் பற்றிய ஒரு தீர்க்கதரிசனம் அவருடைய காலத்திலேயே நிறைவேறியதாக பீட்டர் கூறினார். அப்போஸ்தலர்களின் செயல்களைக் கவனிப்போம் 2,16-21: “ஆனால் தீர்க்கதரிசி ஜோயல் மூலம் கூறப்பட்டது இதுதான்: கடைசி நாட்களில் அது நடக்கும், நான் மாம்சமான அனைவரின் மீதும் என் ஆவியை ஊற்றுவேன் என்று கடவுள் கூறுகிறார்; உங்கள் குமாரரும் உங்கள் குமாரத்திகளும் தீர்க்கதரிசனம் உரைப்பார்கள், உங்கள் வாலிபர்கள் தரிசனங்களைக் காண்பார்கள், உங்கள் முதியவர்கள் கனவு காண்பார்கள்; என் வேலைக்காரர்கள்மேலும் என் வேலைக்காரிகள்மேலும் அந்த நாட்களில் என் ஆவியை ஊற்றுவேன், அவர்கள் தீர்க்கதரிசனம் சொல்வார்கள். நான் மேலே வானத்தில் அற்புதங்களையும், கீழே பூமியில் அடையாளங்களையும், இரத்தமும் நெருப்பும் புகையும் செய்வேன்; கர்த்தர் வெளிப்படுத்தும் மகா நாள் வருவதற்கு முன்பாக சூரியன் இருளாகவும், சந்திரன் இரத்தமாகவும் மாறும். கர்த்தருடைய நாமத்தைத் தொழுதுகொள்ளுகிறவன் இரட்சிக்கப்படுவான்.”

உண்மையில், பழைய ஏற்பாட்டின் பல தீர்க்கதரிசனங்கள் உண்மையில் சர்ச் வயது, நாம் இப்போது உள்ள வயது பற்றி ஒரு ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு இன்னும் வர வேண்டும் என்றால், நாம் கடைசி நாட்களில் இல்லை. கடைசி நாட்களில் இரண்டு செட் இருக்க முடியாது. தீர்க்கதரிசிகள் வானத்தில் அற்புதங்கள் மற்றும் சூரியனும் சந்திரனும் விசித்திரமான அறிகுறிகள் பேசியபோது, அத்தகைய தீர்க்கதரிசனங்கள் அடையாள எதிர்பாராத வழிகளில் பூர்த்தி முடியும் - கடவுளின் மக்கள் மீது பரிசுத்த ஆவியின் வெளிப்பாட்டை என எதிர்பாராத, மற்றும் தாய்மொழிகள் பேசும்.

OT தீர்க்கதரிசனத்தின் குறியீட்டு விளக்கத்தை நாம் தானாகவே நிராகரிக்கக்கூடாது, ஏனென்றால் OT தீர்க்கதரிசனத்தை நாம் அடையாளமாக புரிந்து கொள்ள முடியும் என்பதை புதிய ஏற்பாடு நமக்குக் காட்டுகிறது. பழைய ஏற்பாட்டு தீர்க்கதரிசனங்கள் திருச்சபை யுகத்தில் அடையாள நிறைவேற்றங்கள் மூலமாகவோ அல்லது கிறிஸ்துவின் வருகைக்குப் பிறகு புதிய வானத்திலும் பூமியிலும் இன்னும் சிறந்த முறையில் நிறைவேற்றப்படலாம். தீர்க்கதரிசிகள் வாக்குறுதியளித்த அனைத்தும் இப்போது அல்லது புதிய வானத்திலும் பூமியிலும் இயேசு கிறிஸ்துவில் சிறப்பாக உள்ளன. பழைய ஏற்பாட்டு தீர்க்கதரிசிகள் ஒருபோதும் முடிவடையாத ஒரு ராஜ்யத்தை, நித்திய ராஜ்ஜியத்தை, நித்திய யுகத்தை விவரித்தார்கள். அவர்கள் ஒரு வரையறுக்கப்பட்ட "பொற்காலம்" பற்றி பேசவில்லை, அதன் பிறகு பூமி அழிக்கப்பட்டு மீண்டும் கட்டப்படும்.

புதிய ஏற்பாடு ஒவ்வொரு பழைய ஏற்பாட்டு தீர்க்கதரிசனத்தையும் விளக்கவில்லை. பூர்வமான வசனங்களை அடையாள மொழியில் எழுதப்பட்டிருப்பதைக் காண்பிப்பதற்கான ஒரு எடுத்துக்காட்டு வெறும் உதாரணம். இது முற்றுமுழுதான காட்சியை நிரூபிக்கவில்லை, ஆனால் அது ஒரு தடையை நீக்குகிறது. புதிய ஏற்பாட்டில், அநேக கிறிஸ்தவர்களை நம்புவதற்கு அதிக ஆதாரங்கள் உள்ளன.

டேனியல்

முதலில், டேனியல் 2ஐ விரைவாகப் பார்க்கலாம். சில அனுமானங்களைப் படித்தாலும், அது முன் மில்லினியலிசத்தை ஆதரிக்கவில்லை. “ஆனால் இந்த ராஜாக்களின் நாட்களில் பரலோகத்தின் தேவன் ஒருபோதும் அழிக்கப்படாத ஒரு ராஜ்யத்தை நிறுவுவார்; அவருடைய ராஜ்யம் வேறு எந்த மக்களுக்கும் வராது. அது இந்த ராஜ்யங்களையெல்லாம் நசுக்கி அழித்துவிடும்; ஆனால் அது என்றென்றும் நிலைத்திருக்கும்" (டேனியல் 2,44).

கடவுளுடைய ராஜ்யம் எல்லா மனித ராஜ்யங்களையும் அழித்து, என்றென்றும் நிலைத்திருக்கும் என தானியேல் கூறுகிறார். கிட்டத்தட்ட சாத்தான் வெளியீடு அழித்து விடுகிறது எந்த கடவுளின் இராச்சியம் என்று ஒரு தேவாலயத்தில் வயது கட்டங்களாக இது கிட்டத்தட்ட ஒரு பெரிய இன்னல்கள் அழித்து விடுகிறது வயது ஆயிரம் ஆண்டுகள் அறிகுறி, பின்னர், இந்த வசனம் இந்த இயக்கங்கள் உருவாகின்றன, இறுதியாக ஒரு புதிய ஜெருசலேம் பின்வருமாறு வந்து உள்ளது. இல்லை, கடவுளின் ராஜ்யம் எல்லா எதிரிகளையும் வென்று என்றும் என்றென்றும் நிலைத்திருக்கும் என்று இந்த வசனம் கூறுகிறது. இரண்டு எதிரிகளை இரண்டு முறை தோற்கடித்து அல்லது மூன்று முறை பேரரசை கட்டியெழுப்ப வேண்டிய அவசியமில்லை.

கிறிஸ்தவ சமயத்தை தோற்றுவித்தவர்

ஒலிவ மரபுவழி மலைகள் இயேசு கொடுத்த மிக விரிவான தீர்க்கதரிசனமாகும். புத்தாயிரம் அவருக்கு முக்கியம் என்றால், அங்கு ஒரு துப்பு கண்டுபிடிக்க வேண்டும். ஆனால் இது வழக்கு அல்ல. மாறாக, இயேசு திரும்பி வருவதை விவரிக்கிறார், உடனடியாக வெகுமதி மற்றும் தண்டனையால் தீர்ப்பளிக்கப்பட்டார். மத்தேயு 25 மட்டும் நீதிமன்றத்திற்கு உயரும் யார் நீதிமான்கள் விவரிக்கிறது - இது பொல்லாத தங்கள் நீதிபதிகள் எதிர்கொள்ளும் எவ்வாறு அமைகின்றன மற்றும் மனவேதனை மற்றும் தீவிர இருள் கடக்கிறது காட்டுகிறது. செம்மறியாடுகளுக்கும் ஆடுகளுக்கும் இடையில் ஆயிரம் ஆண்டு இடைவெளியில் இங்கு எந்த ஆதாரமும் இல்லை.

மத்தேயு 1 இல் தீர்க்கதரிசனத்தைப் பற்றிய தனது புரிதலுக்கு இயேசு மற்றொரு குறிப்பைக் கொடுத்தார்9,28"இயேசு அவர்களை நோக்கி, "என்னைப் பின்பற்றியவர்களே, புதிய பிறவியில், மனுஷகுமாரன் தம்முடைய மகிமையான சிங்காசனத்தில் வீற்றிருக்கும்போது, ​​நீங்களும் பன்னிரண்டு சிங்காசனங்களில் அமர்ந்து, இஸ்ரவேலின் பன்னிரண்டு கோத்திரங்களையும் நியாயந்தீர்ப்பீர்கள் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன். ."

இயேசு ஒரு ஆயிரம் ஆண்டு காலத்தை பற்றி பேசவில்லை, அதில் பாவம் இன்னமும் உள்ளது, அதில் சாத்தான் மட்டுமே தற்காலிகமாக கட்டப்படுகிறது. எல்லாவற்றையும் மீட்பது பற்றி அவர் பேசும்போது, ​​எல்லாவற்றையும் புதுப்பித்து - புதிய வானமும் புதிய பூமியும். அவர் எதுவும் சொல்லவில்லை
இடையே ஒரு ஆயிரம் ஆண்டு கால இடைவெளியில். இந்த கருத்து குறைந்தபட்சம் சொல்லுவதற்கு இயேசு அல்ல
முக்கியமானது, ஏனென்றால் அது பற்றி எதுவும் சொல்லவில்லை.

பீட்டர்

ஆரம்பகால தேவாலயத்திலும் இதேதான் நடந்தது. அப்போஸ்தலர்களின் செயல்களில் 3,21 பேதுரு சொன்னார், "தேவன் தம்முடைய பரிசுத்த தீர்க்கதரிசிகளின் வாயால் ஆதிமுதல் சொல்லியிருக்கிற எல்லாமே மறுசீரமைக்கப்படும் வரை கிறிஸ்து பரலோகத்தில் இருக்க வேண்டும்." கிறிஸ்து திரும்பி வரும்போது எல்லாவற்றையும் மீட்டெடுப்பார், இது சரியானது என்று பேதுரு கூறுகிறார். பழைய ஏற்பாட்டு தீர்க்கதரிசனங்களின் விளக்கம். ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு ஒரு மிகப்பெரிய நெருக்கடியை ஏற்படுத்துவதற்கு கிறிஸ்து பாவத்தை விட்டுவிடவில்லை. அவர் எல்லாவற்றையும் ஒரே நேரத்தில் ஒழுங்கமைக்கிறார் - புதுப்பிக்கப்பட்ட வானம் மற்றும் புதுப்பிக்கப்பட்ட பூமி, அனைத்தையும் ஒரே நேரத்தில், கிறிஸ்துவின் வருகையில்.

பீட்டர் என்ன சொன்னார் என்பதைக் கவனியுங்கள் 2. பீட்டர் 3,10 எழுதினார்: “ஆனால் கர்த்தருடைய நாள் திருடனைப்போல் வரும்; அப்போது வானங்கள் பெரும் இடியுடன் உடைந்து விடும்; ஆனால் மூலகங்கள் வெப்பத்தால் உருகும், பூமியும் அதிலுள்ள வேலைகளும் நியாயத்தீர்ப்புக்கு வரும். ஆயிரம் வருடங்கள் என்று எதுவும் கூறவில்லை. வசனங்கள் 12-14 இல் அது கூறுகிறது, "...வானங்கள் நெருப்பினால் உடைக்கப்படும் போது மற்றும் உறுப்புகள் வெப்பத்தால் உருகும்போது. ஆனால் அவருடைய வாக்குத்தத்தத்தின்படி புதிய வானத்திற்கும் புதிய பூமிக்கும் காத்திருக்கிறோம், அதில் நீதி வாசமாயிருக்கிறது. ஆகையால், பிரியமானவர்களே, நீங்கள் காத்திருக்கும்போது, ​​அவருக்கு முன்பாக நீங்கள் கறையற்றவர்களாகவும் குற்றமற்றவர்களாகவும் சமாதானத்தில் காணப்படுவதற்குப் போராடுங்கள்.

நாம் ஒரு ஆயிரம் ஆண்டுகளாக எதிர்பார்த்திருக்கவில்லை, ஆனால் ஒரு புதிய வானத்திற்கும் புதிய பூமிக்கும். நாளடைவில் அற்புதமான உலகத்தைப் பற்றிய நற்செய்தியைப் பற்றி பேசும்போது, ​​பாவம் மற்றும் இறப்பு இன்னமும் இருக்கும் தற்காலிக காலம் அல்ல, நாம் கவனம் செலுத்த வேண்டும். நாம் கவனம் செலுத்துவதற்கு மிகச் சிறந்த செய்தி இருக்கிறது: புதிய வானத்திலும் புதிய பூமியிலும் எல்லாவற்றையும் மீட்பதற்கு நாம் எதிர்நோக்கி இருக்க வேண்டும். கிறிஸ்துவின் வருகையைப் பற்றிக் கர்த்தருடைய நாளில் இது நடக்கும்.

பாவ்ளிச

பவுலும் இதே கருத்தை முன்வைக்கிறார் 2. தெசலோனியர்கள் 1,67: கர்த்தராகிய இயேசு தம்முடைய வல்லமையுள்ள தூதர்களுடன் பரலோகத்திலிருந்து வெளிப்படும்போது, ​​உங்களைத் துன்பப்படுத்துகிறவர்களுக்கு உபத்திரவத்தைத் திருப்பிக் கொடுப்பதும், துன்பத்தில் இருக்கிற உங்களுக்கு எங்களோடு இளைப்பாறுதலைத் தருவதும் தேவனுக்கு நியாயம்.” கடவுள் முதல் நூற்றாண்டைத் தண்டிப்பார். அவர் திரும்பி வரும்போது துன்புறுத்துபவர்கள். இது கிறிஸ்துவின் வருகையில் விசுவாசிகள் மட்டுமல்ல, அவிசுவாசிகளின் உயிர்த்தெழுதலைக் குறிக்கிறது. அதாவது இடையிடையே காலம் இல்லாத மறுமை. அவர் அதை மீண்டும் 8-10 வசனங்களில் கூறுகிறார்: “...அக்கினி ஜுவாலையில், கடவுளை அறியாதவர்களையும், நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசுவின் நற்செய்திக்குக் கீழ்ப்படியாதவர்களையும் பழிவாங்குதல். கர்த்தருடைய பிரசன்னத்தினாலும் அவருடைய மகிமையான வல்லமையினாலும் அவர்கள் தண்டனையை அனுபவிப்பார்கள், நித்திய அழிவை அனுபவிப்பார்கள், அவர் தம்முடைய பரிசுத்தவான்களுக்குள்ளே மகிமைப்படவும், அந்நாளில் விசுவாசிக்கிற அனைவருக்குள்ளும் அற்புதமாகத் தோன்றவும் வரும்போது; நாங்கள் உங்களுக்குச் சாட்சி கொடுத்ததை நீங்கள் நம்பினீர்கள்.

உயிர்த்தெழுதல், ஒரே சமயத்தில் கிறிஸ்துவின் வருகையை விவரிக்கிறது. வெளிப்படுத்துதல் புத்தகம் இரண்டு உயிர்த்தெழுதல்களைப் பற்றி பேசும்போது, ​​பவுல் என்ன எழுதினார் என்பதை இது முரண்படுகின்றது. நல்லதும் கெட்டதும் ஒரே நாளில் எழுப்பப்படுவதாக பவுல் கூறுகிறார்.

யோவானில் இயேசு சொன்னதையே பவுல் திரும்பத் திரும்பக் கூறுகிறார் 5,28-29 கூறினார்: "அதைப் பற்றி ஆச்சரியப்பட வேண்டாம். ஏனெனில், கல்லறைகளில் உள்ள அனைவரும் அவருடைய குரலைக் கேட்கும் நேரம் வரும், நன்மை செய்தவர்கள் வாழ்வின் உயிர்த்தெழுதலுக்கு வருவார்கள், ஆனால் தீமை செய்தவர்கள் நியாயத்தீர்ப்பின் உயிர்த்தெழுதலுக்கு வருவார்கள். ”இயேசு உயிர்த்தெழுதலைப் பற்றி பேசுகிறார். அதே நேரத்தில் நல்லது மற்றும் கெட்டது - எதிர்காலத்தை யாரேனும் சிறப்பாக விவரிக்க முடியும் என்றால், அது இயேசுதான். இயேசுவின் வார்த்தைகளுக்கு முரணாக வெளிப்படுத்துதல் புத்தகத்தை வாசிக்கும்போது, ​​நாம் அதை தவறாகப் புரிந்துகொள்கிறோம்.

கோட்பாட்டுப் பிரச்சினைகளில் பவுலின் மிக நீண்ட அவுட்லைன் ரோமர்களைப் பார்ப்போம். ரோமானிய மொழியில் நமது எதிர்கால மகிமையை விவரிக்கிறார் 8,18- 23: "ஏனெனில், இந்தக் காலத்தின் துன்பங்கள் நமக்கு வெளிப்படுத்தப்படும் மகிமையுடன் ஒப்பிடத் தகுதியற்றவை என்று நான் உறுதியாக நம்புகிறேன். சிருஷ்டியின் ஆர்வத்துடன் காத்திருப்பு கடவுளின் பிள்ளைகள் வெளிப்படும் வரை காத்திருக்கிறது. எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, படைப்பு மரணத்திற்கு உட்பட்டது - அதன் விருப்பம் இல்லாமல், ஆனால் அதை உட்படுத்தியவரால் - ஆனால் நம்பிக்கையில்; சிருஷ்டியும் கெட்டுப்போன அடிமைத்தனத்திலிருந்து தேவனுடைய பிள்ளைகளின் மகிமையான சுதந்திரத்திற்குள் விடுவிக்கப்படும்" (வசனங்கள் 18-21).

கடவுளுடைய பிள்ளைகள் தங்கள் மகிமையை அடைவதற்குப் போதுமான படைப்பு ஏன் காத்திருக்கிறது? ஏனெனில் படைப்பும் அதன் அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுவிக்கப்பட வேண்டும் - அநேகமாக அதே நேரத்தில். கடவுளுடைய பிள்ளைகள் மகிமையால் வெளிப்படுத்தப்படுகையில், படைப்புகள் இனி காத்திருக்காது. படைப்பு புதுப்பிக்கப்படும் - கிறிஸ்து வருகையில் புதிய வானமும் புதிய பூமியும் இருக்கும்.

பவுல் நமக்கும் அதே கருத்தைத் தருகிறார் 1. கொரிந்தியர் 15. கிறிஸ்து திரும்பி வரும்போது கிறிஸ்துவைச் சேர்ந்தவர்கள் உயிர்த்தெழுப்பப்படுவார்கள் என்று அவர் வசனம் 23 இல் கூறுகிறார். வசனம் 24, "அதற்குப் பிறகு முடிவு..." அதாவது முடிவு எப்போது வரும் என்று நமக்குச் சொல்கிறது. கிறிஸ்து தம்முடைய மக்களை எழுப்ப வரும்போது, ​​அவர் தம்முடைய எல்லா எதிரிகளையும் அழித்து, எல்லாவற்றையும் மீட்டெடுத்து, ராஜ்யத்தை பிதாவிடம் ஒப்படைப்பார்.

வசனம் 23 மற்றும் வசனம் XX இடையே ஒரு ஆயிரம் ஆண்டு கால இடைவெளி தேவை இல்லை. குறைந்தபட்சம் நாம் நேரம் சம்பந்தப்பட்டிருந்தால் பவுலுக்கு மிக முக்கியம் இல்லை என்று சொல்லலாம். உண்மையில், அத்தகைய காலம் அவர் வேறு எதையோ எழுதியதை முரண்படுவதாக தோன்றுகிறது, அது இயேசு சொன்னதை முரண்பாடாகக் காட்டுகிறது.

கிறிஸ்துவின் வருகையின் பின்னர் ஒரு ராஜ்யத்தைப் பற்றி ரோமன் எக்ஸ்எக்ஸ் கூறுகிறது. அத்தகைய ஒரு காலக்கட்டத்தில் இது பொருந்தும் என்று கூறுவது என்னவென்றால், ரோமானியர்களிடத்தில் இதுபோன்ற ஒரு கால அளவைக் கற்பனை செய்ய எதுவுமே இல்லை.

வெளிப்பாடு

இப்போது ஜான் பற்றிய விசித்திரமான மற்றும் அடையாளமான பார்வை பார்க்க வேண்டும், இது முழு சர்ச்சையையும் தூண்டுகிறது. ஜான், சில நேரங்களில் வினோதமான மிருகங்களுடனும் விண்ணுலக அடையாளங்களுடனும் மற்ற அப்போஸ்தலர்களை வெளிப்படுத்தாத விஷயங்களை வெளிப்படுத்துகிறாரா அல்லது அதே தீர்க்கதரிசன கட்டமைப்பை வேறு வழிகளில் மீண்டும் தருகிறாரா?

வெளிப்படுத்துதல் 20ல் ஆரம்பிக்கலாம்.1. சாத்தானைக் கட்ட வானத்திலிருந்து ஒரு தூதர் [தேவதை] வருகிறார். கிறிஸ்துவின் போதனைகளை அறிந்த ஒருவர், இது ஏற்கனவே நடந்துவிட்டது என்று நினைக்கலாம். மத்தேயு 12 இல், இயேசு அவர்களின் இளவரசன் மூலம் தீய ஆவிகளை விரட்டியதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டார். இயேசு பதிலளித்தார்:

"ஆனால் நான் கடவுளின் ஆவியினால் பொல்லாத ஆவிகளைத் துரத்தினால், தேவனுடைய ராஜ்யம் உங்கள்மேல் வந்திருக்கிறது" (வச. 28). இயேசு கடவுளின் ஆவியால் பேய்களைத் துரத்தினார் என்று நாம் உறுதியாக நம்புகிறோம்; ஆகவே, கடவுளுடைய ராஜ்யம் ஏற்கனவே இந்த யுகத்தில் வந்துவிட்டது என்பதையும் நாம் உறுதியாக நம்புகிறோம்.

29 ஆம் வசனத்தில் இயேசு மேலும் கூறுகிறார், “அல்லது வலிமையான மனிதனை முதலில் பிணைக்காவிட்டால், ஒருவன் ஒருவன் வீட்டிற்குள் நுழைந்து அவனுடைய பொருட்களை எப்படிக் கொள்ளையடிக்க முடியும்? அப்போதுதான் அவனுடைய வீட்டைக் கொள்ளையடிக்க முடியும்.” இயேசு ஏற்கனவே சாத்தானின் உலகில் நுழைந்து அவரைக் கட்டிப்போட்டிருந்ததால், சுற்றிலும் இருந்த பேய்களை விரட்ட முடிந்தது. இது வெளிப்படுத்துதல் 20 இல் உள்ள அதே வார்த்தை. சாத்தான் தோற்கடிக்கப்பட்டு பிணைக்கப்பட்டான். இதோ மேலும் சான்றுகள்:

 • ஜான் 1 இல்2,31 இயேசு சொன்னார்: “இப்போதே இந்த உலகத்தின் மீதான நியாயத்தீர்ப்பு; இப்போது இந்த உலகத்தின் அதிபதி துரத்தப்படுவான்.” இயேசுவின் ஊழியத்தின்போது சாத்தான் துரத்தப்பட்டான்.
 • கோலோச்சியர்கள் 2,15 இயேசு ஏற்கனவே தம்முடைய எதிரிகளின் வல்லமையைப் பறித்து, "சிலுவையின் மூலம் அவர்களை வென்றார்" என்று நமக்குச் சொல்கிறது.
 • எபிரேயர்கள் 2,14-15 இயேசு சிலுவையில் மரித்ததன் மூலம் பிசாசை அழித்தார் என்று சொல்கிறது - அது ஒரு வலுவான வார்த்தை. "குழந்தைகள் மாம்சமும் இரத்தமும் கொண்டவர்களாக இருப்பதால், அவர் அதை அப்படியே ஏற்றுக்கொண்டார், அதனால் அவர் மரணத்தின் மூலம் மரணத்தின் மீது அதிகாரம் கொண்ட பிசாசின் சக்தியை அகற்றுவார்."
 • In 1. ஜோஹான்னெஸ் 3,8 அது கூறுகிறது: "இதற்காகவே தேவனுடைய குமாரன் பிசாசின் கிரியைகளை அழிக்கும்படி தோன்றினார்."

கடைசி பத்தியில் யூதா 6: "தங்கள் பரலோக வரிசையைக் கடைப்பிடிக்காமல், தங்கள் வாசஸ்தலத்தை விட்டு வெளியேறிய தேவதூதர்களும் கூட, மகா நாளின் நியாயத்தீர்ப்புக்காக இருளில் நித்திய பிணைப்புகளுடன் உறுதியாக இருந்தார்."

சாத்தான் ஏற்கெனவே பிணைக்கப்பட்டுள்ளான். அவருடைய சக்தி ஏற்கனவே குறைக்கப்பட்டுவிட்டது. ஆகையால், சாத்தான் சாத்தான் பிணைக்கப்படுவதை யோவான் வெளிப்படுத்தியபோது, ​​கடந்த காலத்தைப் பற்றிய ஒரு பார்வை, ஏற்கெனவே நடந்த ஒரு விஷயம் என்று நாம் முடிவு செய்யலாம். மற்ற தரிசனங்கள் நமக்கு காட்டாத படத்தின் ஒரு பகுதியை காண நேரத்தை ஒதுக்குகிறோம். சாத்தான் தொடர்ந்து தொடர்ந்து செல்வாக்கு செலுத்திய போதிலும், ஏற்கனவே தோற்கடிக்கப்பட்ட எதிரி. முழுமையான மயக்கத்தில் அவர் மக்களை இனிமேல் வைத்திருக்க முடியாது. போர்வை அகற்றப்பட்டு எல்லா தேசங்களிலிருந்தும் ஏற்கனவே சுவிசேஷத்தைக் கேட்டு கிறிஸ்துவிற்கு வருகின்றன.

பின்னர், தியாகிகள் கிறிஸ்துவோடு ஏற்கெனவே இருப்பதைக் காணும் காட்சிக்கு நாம் பின்னால் செல்கிறோம். அவர்கள் தலையில் அடித்து அல்லது கொல்லப்பட்டாலும், அவர்கள் உயிரோடு வந்து கிறிஸ்துவோடு வாழ்ந்தார்கள். அவர்கள் இப்போது பரலோகத்தில் இருக்கிறார்கள், இருபதாம் தரிசனம் சொல்கிறார்கள், இது முதல் உயிர்த்தெழுதலில் முதல் முறையாக உயிர்த்தெழுப்பப்படுவதாகும். இரண்டாம் உயிர்த்தெழுதல் உடலின் உயிர்த்தெழுதலாக இருக்கும்; முதலாவதாக, இதற்கிடையில் நாம் கிறிஸ்துவோடு வாழ வாழ்கிறோம். இந்த உயிர்த்தெழுதலில் பங்குகொள்பவர்களும் பரிசுத்த ஆவியும் பரிசுத்தரும்.

முதல் மரணம் இரண்டாவது மரணத்திலிருந்து வேறுபட்டது. எனவே, முதல் உயிர்த்தெழுதல் இரண்டாவது உயிர்த்தெழுதலைப் போல இருக்கும் என்று கருதுவது உண்மையற்றது. அவை சாராம்சத்தில் வேறுபடுகின்றன. கடவுளின் எதிரிகள் இருமுறை மடிவது போல, மீட்கப்பட்டவர்கள் இருமுறை வாழ்வார்கள். இந்த பார்வையில், தியாகிகள் ஏற்கனவே கிறிஸ்துவுடன் இருக்கிறார்கள், அவர்கள் அவருடன் ஆட்சி செய்கிறார்கள், இது மிக நீண்ட காலம் நீடிக்கும், இது "ஆயிரம் ஆண்டுகள்" என்ற சொற்றொடரால் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது.

இந்த நீண்ட காலம் முடிந்ததும், சாத்தான் விடுதலை செய்யப்படுவான், ஒரு பெரும் உபத்திரவம் இருக்கும், சாத்தானும் அவனுடைய வல்லமையும் என்றென்றும் தோற்கடிக்கப்படும். ஒரு தீர்ப்பு இருக்கும், ஒரு உமிழும் பூல், பின்னர் ஒரு புதிய சொர்க்கம் மற்றும் ஒரு புதிய பூமி.

வசனம் 8 இன் அசல் கிரேக்க உரையில் ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயத்தைக் காணலாம்: சாத்தான் மக்களை போருக்காக மட்டுமல்ல, போருக்காகவும் சேகரிக்கிறான் - வெளிப்படுத்துதல் 1 இல்6,14 மற்றும் 19,19. மூன்று வசனங்களும் கிறிஸ்துவின் வருகையின் அதே பெரிய உச்சக்கட்டப் போரை விவரிக்கின்றன.

வெளிப்படுத்தல் புத்தகத்தைத் தவிர வேறு எதுவும் நம்மிடம் இல்லை என்றால், சாத்தான் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்குக் கட்டுப்பட்டிருப்பான், ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட உயிர்த்தெழுதல்கள் இருக்கும், கடவுளுடைய ராஜ்யத்தில் குறைந்தது மூன்று கட்டங்கள் உள்ளன, என்ற நேரடியான பார்வையை நாம் ஏற்றுக்கொள்வோம். குறைந்தபட்சம் இரண்டு உச்சகட்ட போர்கள் இருக்கும், மேலும் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட "கடைசி நாட்கள்" இருக்கும்.

ஆனால் வெளிப்படுத்துதல் புத்தகம் நம்மிடம் இல்லாதது அல்ல. நாம் பல வேத வசனங்கள்,
ஒரு உயிர்த்தெழுதலைப் போதித்து, இயேசு திரும்பி வரும்போது முடிவு வரும் என்று கற்பிக்கிறவர். எனவே, நாம் புதிய ஏற்பாட்டின் ஓய்வு முரண்படுகின்றன தெரிகிறது என்று ஏதாவது இந்த வெளிப்படுத்தல் புத்தகத்தில் சந்திக்க போது, நாங்கள் விசித்திரமான, அது ஒரு கடந்த [பைபிள் புத்தகம்] போன்ற வருகிறது வெறும் ஏனெனில் ஏற்க கூடாது. மாறாக, நாங்கள் தரிசனங்கள் சின்னங்கள் ஆகியவை புத்தகத்தில் அதன் பின்னணியில் பாருங்கள், நாம் அதன் சின்னங்கள் அவர்கள் பைபிள் மீதமுள்ள முரண்படுகின்றன வேண்டாம் என்று ஒரு முறையில் குறுக்கீடு முடியும் என்பதை பார்க்க முடியும்.

பைபிளிலுள்ள மிக தெளிவான புத்தகத்தில் சிக்கலான இறையியல் முறைமையை நாம் ஆதரிக்க முடியாது. புதிய ஏற்பாடு என்னவென்றால், அது பிரச்சினைகளைக் கேட்டு, நம் கவனத்தை திசைதிருப்பிவிடும். கிறிஸ்துவின் வருகையின் பின்னர் விவிலிய செய்தி ஒரு இடைவெளியின்றி கவனம் செலுத்துவதில்லை. கிறிஸ்துவே இப்பொழுது சர்ச்சில் இப்போது என்ன செய்கிறார், கிறிஸ்துவுக்கு என்ன செய்தார் என்பதைப் பற்றியும், ஒரு பெரிய க்ளைமாக்ஸாகவும், எல்லாவற்றையும் எப்போதுமே அவர் முடிவடைந்த பின் முடிவடைகிறது.

அமீன்இன்னியலிஸத்திற்கு பதில்கள்

இந்த முரண்பாடான பார்வை விவிலிய ஆதரவைக் கொண்டிருக்கவில்லை. படிக்காமல் அதை தள்ளுபடி செய்ய முடியாது. புத்தாயிரம் படிப்பதில் உதவியாக இருக்கும் சில புத்தகங்கள் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

 • மில்லினியம் என்ற பொருள்: நான்கு காட்சிகள், ராபர்ட் கிளேஸ் திருத்தப்பட்ட, InterVarsity, 1977.
 • வெளிப்படுத்துதல்: நான்கு காட்சிகள்: ஒரு இணை கருத்துரை [வெளிப்படுத்துதல்: நான்கு காட்சிகள், ஒன்று
  இணைய இணைப்பு], ஸ்டீவ் கிரீக், நெல்சன் பப்ளிஷர்ஸ், 1997.
 • ஆயிர வருட பிரமை: எவாஞ்சலியல் விருப்பங்களை வரிசைப்படுத்துதல் [பிரமாண்டமான மில்லினியம் - சுவிசேஷங்கள்
  ஸ்டாலி கிரென்ஸ், InterVarsity, 1992.
 • மில்லேனியம் மற்றும் அப்பால் மூன்று காட்சிகள், டாரல் போக், சோண்ட்வெர்ன், 1999.
 • Millard Erickson புத்தாயிரம் பற்றி ஒரு புத்தகம் எழுதியுள்ளார், மற்றும் அவரது கிரிஸ்துவர் இறையியல் அதை பற்றி ஒரு நல்ல அத்தியாயம். அவர் ஒரு தீர்மானிக்க முன் விருப்பங்களை ஒரு கண்ணோட்டத்தை கொடுக்கிறது.

புத்தகங்கள் அனைத்தும் புத்தாயிரம் ஆண்டுகளில் ஒவ்வொரு கருத்தின் பலம் மற்றும் பலவீனங்களை கோடிட்டுக் காட்டுகின்றன. சிலர், ஆசிரியர்கள் பரஸ்பர கருத்துக்களை விமர்சிக்கிறார்கள். இந்த புத்தகங்கள் அனைத்தும் சிக்கலானவை என்பதைக் காட்டுகின்றன, குறிப்பிட்ட வசனங்களின் பகுப்பாய்வு மிகவும் விரிவாக இருக்க முடியும். விவாதம் தொடர்ந்து ஏன் ஒரு காரணம்.

ப்ரெமிலிஸ்ட்டால் பதில்

முன்கூட்டிய ஆயுட்காலம் ஒரு முன்மாதிரி விவாதத்திற்கு ஆதரவாக எப்படி இருக்கும்? பதில் பின்வரும் நான்கு புள்ளிகளைக் கொண்டிருக்கும்:

 1. வெளிப்பாட்டின் புத்தகம் பைபிளின் ஒரு பகுதியாகும், அதன் போதனைகளைப் புறக்கணிக்க முடியாது, ஏனென்றால் அதை விளக்குவது கடினம் அல்லது அது வெளிப்படையான இலக்கியம் என்பதால். வேதாகமமாக நாம் அதை ஏற்றுக் கொள்ள வேண்டும், மற்ற பத்திகளைப் பார்க்கும் வழியை மாற்றியமைத்தாலும் கூட. நாம் புதிதாக ஏதாவது ஒன்றை வெளிப்படுத்த அனுமதிக்க வேண்டும், நாங்கள் ஏற்கனவே கூறப்பட்ட விஷயங்களை மீண்டும் மீண்டும் செய்வதில்லை. புதிதாக அல்லது வேறு எதையும் வெளிப்படுத்தாது என்று முன்கூட்டியே கூற முடியாது.
 2. மேலும் வெளிப்படுத்துதல் முந்தைய வெளியீட்டிற்கு முரணாக இல்லை. உயிர்த்தெழுதலைப் பற்றி இயேசு சொன்னது உண்மைதான், ஆனால் மற்றவர்களிடம் அவர் உயர்த்தப்படலாம் என்பதை உணர்ந்துகொள்வது முரண்பாடல்ல. ஆகையால் கிறிஸ்துவுக்கு முரணாக இல்லாமல் இரண்டு உயிர்த்தெழுதல்களே நமக்கு ஏற்கனவே உள்ளன, ஆகவே ஒரு உயிர்த்தெழுதல் இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட காலங்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை நினைவில் கொள்ளாமல் இருக்க முடியாது. ஒவ்வொரு நபர் ஒரு முறை மட்டுமே எழுப்பப்படுகிறார் என்பதுதான்.
 3. கடவுளின் ராஜ்யத்தின் கூடுதல் கட்டங்களின் விஷயம். பொற்காலத்தை உடனடியாகக் கொண்டுவரும் மேசியாவுக்காக யூதர்கள் காத்திருந்தனர், ஆனால் அவர் அவ்வாறு செய்யவில்லை. தீர்க்கதரிசனங்களின் நிறைவேற்றத்தில் மிகப்பெரிய நேர வித்தியாசம் இருந்தது. இது பிற்கால வெளிப்பாடுகளால் விளக்கப்படுகிறது. வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், இதுவரை வெளிப்படுத்தப்படாத காலங்களைச் சேர்ப்பது ஒரு முரண்பாடு அல்ல - இது ஒரு தெளிவுபடுத்தல். அறிவிக்கப்படாத இடைவெளிகளுடன் கட்டங்களில் நிறைவேற்றலாம் மற்றும் ஏற்கனவே நடந்துள்ளது. 1. கொரிந்தியர் 15 அத்தகைய கட்டங்களைக் காட்டுகிறது, வெளிப்படுத்துதல் புத்தகம் அதன் மிக இயல்பான அர்த்தத்தில் உள்ளது. கிறிஸ்து திரும்பிய பிறகு காரியங்கள் உருவாகும் வாய்ப்பை நாம் அனுமதிக்க வேண்டும்.
 4. பதின்மூன்றாவது பார்வை வெளிப்பாட்டின் மொழியைக் கொண்டே போதுமானதாக இல்லை. சாத்தான் பிணைக்கப்படுவதில்லை, அவன் சிறையில் அடைக்கப்படுகிறான். படம் இனி எந்தவொரு செல்வாக்கையும் கொண்டிருக்கவில்லை, இது ஓரளவு கூட இல்லை. இயேசு சாத்தானை பிணைப்பதைப் பற்றி பேசினார், அதோடு சரியாகவும், சாத்தானைச் சிலுவையில் சுமப்பதாகவும் சொன்னார். ஆனால் சாத்தானைப் பற்றிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வெற்றி இதுவரை முழுமையாக உணரப்படவில்லை. சாத்தான் இன்னும் தீவிரமாக இருக்கிறான், அவன் இன்னும் ஒரு பெரும் எண்ணிக்கையிலான மக்களை ஏமாற்றுகிறான். மிருகத்தின் ராஜ்யத்தால் துன்புறுத்தப்பட்ட அசல் வாசகர்கள், சாத்தானை ஏற்கெனவே பிணைத்துவிட்டார்கள் என்று நினைத்துவிட முடியாது, இனிமேல் மக்களை ஏமாற்ற முடியாது. ரோம சாம்ராஜ்யத்தின் மிகப்பெரும் பெரும்பான்மை மயக்க நிலையில் இருந்ததாக வாசகர்கள் நன்கு அறிந்திருக்கிறார்கள்.

சுருக்கமாக, amillennialen பார்வையில் பின்பற்றுபவர்கள் பதில்: இது உண்மை, நாங்கள் கடவுள் புதிய விஷயங்களை வெளிப்படுத்த அனுமதிக்க முடியும், ஆனால் நாம் வெளிப்படுத்தல் புத்தகம் வழக்கத்திற்கு மாறான விஷயம் உண்மையில் ஒரு புதிய விஷயம் என்று ஆரம்பத்தில் இருந்து கருதி முடியாது. மாறாக, அது ஒரு புதிய ஆடை ஒரு பழைய யோசனை இருக்கலாம். ஒரு உயிர்த்தெழுதல் ஒரு இடைவெளி இடைவெளி மூலம் பிரிக்கப்பட்ட முடியும் என்று யோசனை அது உண்மையில் என்று அர்த்தம் இல்லை. அசல் வாசகர்கள் சாத்தானைப் பற்றி உணர்ந்ததைப் பற்றிய நமது யோசனை என்னவாக இருக்க வேண்டும் என்பதைப் பற்றிய நம்முடைய விளக்கமாக இருக்க வேண்டும்
அப்போலாலிப்டிக் குறியீடு உண்மையில் கட்டுப்பாட்டைக் குறிக்கிறது. நாம் ஒரு அகநிலை உணர்வை உருவாக்க முடியும்
குறியீட்டு மொழியில் எழுதப்பட்ட ஒரு புத்தகம், ஒரு அதிநவீன திட்டத்தை உருவாக்காதே.

முடிவுக்கு

மில்லினியம் பற்றிய இரண்டு பிரபலமான பார்வைகளை இப்போது நாம் பார்த்தோம், நாம் என்ன சொல்ல வேண்டும்? "சில கிறிஸ்தவ மரபுகள் கிறிஸ்துவின் வருகைக்கு முந்தைய 1000 ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய அல்லது அதற்குப் பிறகு ஆயிரமாண்டு என்று விளக்குகின்றன, மற்றவர்கள் வேத ஆதாரங்கள் ஒரு குறியீட்டு விளக்கத்தை சுட்டிக்காட்டுகின்றன: காலவரையற்ற காலம் கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுதலில் தொடங்கி முடிவடைகிறது. அவர் திரும்பும்போது."

புத்தாயிரம் என்பது உண்மைக் கிறிஸ்தவர் யாரை யார் வரையறுக்கிறார் மற்றும் யார் என்று வரையறுக்காத ஒரு கோட்பாடு அல்ல. இந்த தலைப்பை விளக்குவது எப்படி என்பதைத் தேர்ந்தெடுப்பதன் அடிப்படையில் கிறிஸ்தவர்களைப் பிரித்துவிட விரும்பவில்லை. சமமான, சமமான படித்த, சமமான விசுவாசமுள்ள கிறிஸ்தவர்கள் இந்த கோட்பாட்டைப் பற்றி வெவ்வேறு முடிவுகளுக்கு வரலாம் என்று நாங்கள் ஒப்புக்கொள்கிறோம்.

எங்கள் தேவாலயத்தில் சில உறுப்பினர்கள் premillennial, சில amillennial அல்லது மற்ற முன்னோக்குகள் பகிர்ந்து. ஆனால் நாம் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பல விஷயங்கள் உள்ளன:

 • கடவுளே எல்லா வல்லமையும் உடையவர், அவருடைய எல்லா தீர்க்கதரிசனங்களையும் நிறைவேற்றுவார் என நாம் அனைவரும் நம்புகிறோம்.
 • இந்த வயதில் இயேசு நம்மை ஏற்கனவே தனது ராஜ்யத்தில் கொண்டு வந்திருக்கிறார் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம்.
 • கிறிஸ்து நம்மை உயிர்ப்பித்தார் என்று நாம் விசுவாசிக்கிறோம்; நாம் சாகும்போது நாம் அவரோடேகூட இருப்போம், மரித்தோரிலிருந்து எழுந்திருப்போம்.
 • இயேசு பிசாசை தோற்கடித்தார் என்று ஒப்புக்கொள்கிறோம், ஆனால் சாத்தான் இன்னும் இந்த உலகில் செல்வாக்கு செலுத்துகிறது.
 • சாத்தானின் செல்வாக்கு எதிர்காலத்தில் முற்றிலும் தடுக்கப்படுமென நாம் ஒத்துக்கொள்கிறோம்.
 • எல்லாரும் இரக்கமுள்ள கடவுளால் உயிர்த்தெழுப்பப்பட்டு நியாயம் தீர்க்கப்படுவர் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம்.
 • கிறிஸ்து திரும்பிச் சென்று எல்லா எதிரிகளின்போதும் வெற்றிகொள்வார், கடவுளோடு நித்தியமாக நம்மை வழிநடத்துவார் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம்.
 • ஒரு புதிய வானத்திலும், ஒரு புதிய பூமியிலும் நம்பிக்கை கொண்டிருக்கும் நாங்கள் நம்புகிறோம், நாளை இந்த அற்புதமான உலகம் என்றென்றும் நீடிக்கும்.
 • மில்லினியம் விட நித்தியம் சிறந்தது என்று நாங்கள் நம்புகிறோம்.

நாம் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய இடங்களில் நிறைய இருக்கிறது; கடவுள் தம்முடைய சித்தத்தைச் செய்வதற்கான ஒழுங்கின் வெவ்வேறு புரிந்துணர்வுகளின் அடிப்படையில் பிரிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை.

கடைசி நாட்களின் காலவரிசை திருச்சபையின் சடங்குச் செயலின் பகுதியாக இல்லை. சுவிசேஷம் கடவுளுடைய ராஜ்யத்தில் எப்படி நுழைய முடியும் என்பதைப் பற்றியது, விஷயங்களைப் பற்றிய காலவரையறை அல்ல. இயேசு காலவரிசை வலியுறுத்தவில்லை; ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு நீடிக்கும் ஒரு பேரரசுக்கு அவர் வலியுறுத்தவில்லை. புதிய ஏற்பாட்டில் உள்ள புதிய அத்தியாயங்களில், புத்தாயிரம் மட்டுமே ஒரு ஒப்பந்தம்.

நாம் விசுவாசத்தின் ஒரு கட்டுரையை வெளிப்படுத்துதல் பதிப்பிலிருந்து எடுத்திருக்கவில்லை. பிரசங்கிக்க நமக்கு மிக முக்கியமான விஷயங்கள் இருக்கின்றன, பிரசங்கிக்க நல்ல விஷயங்கள் இருக்கின்றன. இந்த வயதில் மட்டும் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் நாம் பிரசங்கிக்கிறோம், இது மட்டுமல்ல, சுமார் ஐந்து வருடங்கள் மட்டுமல்ல, நாம் முடிவில்லா மகிழ்ச்சி, சமாதானம், செழிப்பு ஆகியவற்றில் வாழமுடியாது.

ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு ஒரு சமநிலை அணுகுமுறை

 • கிட்டத்தட்ட எல்லா கிறிஸ்தவர்களும் கிறிஸ்து திரும்பி வருவார் என்றும் தீர்ப்பு இருக்கும் என்றும் ஒத்துக்கொள்கிறார்கள்.
 • திரும்பிய பின் கிறிஸ்து என்ன செய்வார் என்பதில் எவ்வித சந்தேகமும் இல்லை.
 • நித்திய காலம் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே மிகவும் மகிமை வாய்ந்தது. சிறந்தது, புத்தாயிரம் இரண்டாவது சிறந்தது.
 • சரியான காலவரிசை வரிசை என்பது சுவிசேஷத்தின் ஒரு பகுதியாக இல்லை. சுவிசேஷம் கடவுளுடைய ராஜ்யத்தில் எப்படி நுழைவது என்பது, இந்த ராஜ்யத்தின் சில கட்டங்களின் காலவரிசை மற்றும் உடல் விவரங்கள் அல்ல.
 • புதிய ஏற்பாடு புத்தாயிரம் ஆண்டுகளின் இயல்பு அல்லது நேரத்தை வலியுறுத்தவில்லை என்பதால், அது திருச்சபைச் செயலில் மையமாக இல்லை என்று நாம் முடிவு செய்கிறோம்.
 • ஒரு நம்பிக்கையின்றி மக்கள் புத்தாயிரம் மூலம் சேமிக்க முடியும். இந்த
  சுவிசேஷத்திற்கு புங்குடு மையம் அல்ல. உறுப்பினர்கள் வெவ்வேறு கருத்துக்களை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தலாம்.
 • ஒரு உறுப்பினர் பங்குகளை எப்படி கருதுகிறார்களோ அப்போதே, மற்ற கிறிஸ்தவர்கள் பைபிளை மற்றபடி கற்றுக்கொள்கிறார்கள் என்று உண்மையாக நம்புகிறார்கள். மற்ற கருத்துக்களைக் கொண்டவர்கள் கண்டிக்கவோ அல்லது கேலி செய்யவோ கூடாது.
 • மேலே பட்டியலிடப்பட்ட புத்தகங்களில் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்டவற்றைப் படிப்பதன் மூலம் உறுப்பினர்கள் தங்களின் கருத்துக்களை மற்றவர்களிடம் கற்றுக்கொள்ள முடியும்.
 • மைக்கேல் மோரிசன் எழுதியவர்

PDFஆயிரமாயிரம்