அவர்களை உலகம்

வணக்கம்

மனந்திரும்புதல் (மேலும் "மனந்திரும்புதல்" என்றும் மொழிபெயர்க்கப்படுகிறது) கருணையுள்ள கடவுளை நோக்கி, மனப்பான்மை, பரிசுத்த ஆவியானவர் மூலமாகவும் கடவுளுடைய வார்த்தையில் வேரூன்றியுள்ளார். மனந்திரும்புதல் ஒரு சொந்த பாவத்தின் விழிப்புணர்வு மற்றும் ஒரு புதிய வாழ்க்கை வருகிறார், இயேசு கிறிஸ்துவில் விசுவாசத்தால் பரிசுத்தப்படுகிறார். (அப்போஸ்தலர் X 9, ரோமர் 9, ரோமர் 9)

பரிவுணர்வு புரிந்துகொள்ளுதல்

பயங்கரமான அச்சம் "எனக் குறிப்பிட்டார். பலமுறை அவருடைய பாவங்களைக் கடவுள் கைவிட்டுவிட்டார் என்ற அவரது மிகுந்த பயத்திற்காக ஒரு இளைஞனின் விளக்கம் இருந்தது. "நான் வருத்தப்பட்டேன் என்று நினைத்தேன், ஆனால் அதைச் செய்தேன்," என்று அவர் விளக்கினார். "நான் உண்மையில் நம்புகிறேன் என்றால் கூட எனக்கு தெரியாது, கடவுள் என்னை மீண்டும் மன்னிக்க முடியாது என்று நான் கவலைப்படுவதால். என் பரிவுணர்வோடு எவ்வளவு நேர்மையாக இருந்தாலும் சரி, அது போதாது. "

கடவுளுடைய மனந்திரும்புதலைப் பேசும்போது, ​​சுவிசேஷம் உண்மையில் என்னவென்பதைப் பார்ப்போம்.

நாம் இந்த வார்த்தையை ஒரு பொது மொழியால் புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்து, மனந்திரும்புதலை (அல்லது மனஅழுத்தம்) வார்த்தைகளை திறக்கும்போது முதல் தவறு செய்கிறோம். நாம் எழுதிய சொற்களின் படி தனிப்பட்ட வார்த்தைகளை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்கான அறிகுறி கூட கிடைக்கலாம். ஆனால் ஒரு அகராதி. நூற்றாண்டில் என்ன ஒரு ஆசிரியர், z. உதாரணமாக, கிரேக்கத்தில் எழுதப்பட்ட விஷயங்கள், அரேமியாவில் சுமார் 21 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் பேசப்பட்டன.

வெப்ஸ்டர் இன் ஒன்பதாவது புதிய கல்லூரி அகராதி வெகுமதிகள்: 1) பாவத்திலிருந்து விலகுதல் மற்றும் வாழ்க்கையின் மேம்பாட்டைக் குறிப்பிடுவது; XX) ஒரு வருத்தம் அல்லது தொந்தரவு; 2b) அணுகுமுறை மாற்றம். புரோகாஸ் என்ஸைக்ளோபீடியா பின்வருமாறு பரிகாரத்தை வரையறுக்கிறது: "மனந்திரும்புதலின் அத்தியாவசிய செயல் ... ஈடுபடாத பாவங்களிலிருந்து திருப்புவது மற்றும் இனிமேலும் பாவம் செய்ய விரும்புவதில்லை."

வெப்செஸ்டரின் முதல் விளக்கம் துல்லியமாக, "மனம் மாறி, விசுவாசம்" என்று சொன்னபோது, ​​பெரும்பாலான மதத் தலைவர்கள் இயேசு சொன்னதைத் துல்லியமாக பிரதிபலிக்கிறது. அந்த மக்கள் மட்டுமே கடவுளுடைய ராஜ்யத்தில் பாவம் செய்து தங்கள் வழிகளை மாற்றிக்கொள்வதை இயேசு அர்த்தப்படுத்தினார். உண்மையில், அது இயேசு சொல்லவில்லை சரியாக இருந்தது.

பொது பிழை

மனந்திரும்புதலின் பொருள் என்னவென்றால், பொதுவாக தவறை செய்வது, பாவத்தை நிறுத்த வேண்டுமென்று அர்த்தப்படுத்துகிறது. "நீங்கள் உண்மையிலேயே மனந்திரும்பியிருந்தால், மீண்டும் அதைச் செய்திருக்க மாட்டீர்கள்," என்றென்றும் புத்திசாலியான, சட்டப்பூர்வமான ஆவிக்குரிய அறிவுரைகளிலிருந்து கேட்கும் ஆத்துமாக்கள் கேட்கின்றன. மனந்திரும்புதல் என்பது "மனந்திரும்பி மற்ற வழியைப் போடு" என்று கூறப்படுகிறோம். ஆகவே, பாவத்திலிருந்து விலகி, கடவுளுடைய சட்டத்திற்குக் கீழ்ப்படிந்து வாழ்வதன் மூலம் அதே மூச்சில் விளக்கப்பட்டுள்ளது.

இதைப் பற்றி இறுமாப்புடன், கிறிஸ்தவர்கள் தங்கள் வழிகளை மாற்றிக்கொள்ள சிறந்த நோக்கங்களைக் கொண்டவர்கள். எனவே, அவர்களின் புனித யாத்திரை, சில வழிகளில் மாற்ற தெரிகிறது, மற்றவர்கள் சூப்பர் பசை ஒட்டிக்கொள்கின்றன தெரிகிறது போது. மாறிவரும் வழிகளும் கூட மறுபடியும் மறுபிறப்பின் பயங்கரமான தரத்தைக் கொண்டிருக்கின்றன.

இத்தகைய கொடூரமான கீழ்ப்படிதலைக் கொண்டிருக்கும் சாதாரண மனிதனுக்கு கடவுள் சம்மதமா? "இல்லை, அவர் இல்லை," போதகரை அறிவுரை கூறுகிறார். சரணடைய, தோல்வி, மற்றும் விரக்தியின் கொடூரமான, சுவிசேஷம்-முடக்கு சுழற்சி அடுத்த சுற்றில் செல்கிறது, வெள்ளெலி கூண்டு சக்கரம் போல.

என்றால் நாம் தேவனுடைய உயர் தரத்தை சந்திக்க எங்கள் தோல்வி, வருத்தப்படுவதற்கும் தடைபட்டன போது, நாங்கள் மற்றொரு பிரசங்கம் கேட்க அல்லது "அசலான மனஉலைவு" மற்றும் "ஆழமானது மனஉலைவு" மற்றும் ஒரு முழுமையான திருப்பு விட்டு வருகிறது மனந்திரும்புதல் என்ற உண்மையை ஒரு புதிய கட்டுரை படிக்க பாவம்.

அதனால்தான் எல்லாவற்றையும் அதனுடன் இணைத்து, அதே துன்பகரமான, கணிக்கக்கூடிய முடிவுகளோடு முடிவடையும் முயற்சியில் நாம் அர்ப்பணிப்புடன் மீண்டும் சண்டையிடுகிறோம். பாவத்திலிருந்து விலகிச் செல்லுதல் என்பது "பூரணமானது" என்று நாம் உணர்ந்துகொண்டதால் ஏமாற்றமும் நம்பிக்கையுமே அதிகரிக்கிறது.

மற்றும் நாம் "வருத்தம்" இல்லை என்று முடிவுக்கு வந்து "எங்கள் ஆழ்ந்த" இல்லை "ஆழமான" இல்லை, "தீவிர" அல்லது "நேர்மையான" போதும். நாம் உண்மையாக மனந்திரும்பவில்லை என்றால், உண்மையான விசுவாசம் கூட இருக்க முடியாது, அது நமக்கு உண்மையில் பரிசுத்த ஆவியானவர் இல்லை, இதன் அர்த்தம் உண்மையில் நாம் இரட்சிக்கப்படவில்லை.

இறுதியாக வாழ, நாங்கள் அதைக் பழகி ஒரு நிலைமைக்கு நாம் வந்து, அல்லது நாங்கள் பல அது, இறுதியாக துண்டு செய்யப்படுகிறது மற்றும் பயனற்ற மருந்து நிகழ்ச்சி மக்கள் "கிறித்துவம்" அழைக்க முற்றிலும் திரும்ப வேண்டும் எறிய.

தங்கள் வாழ்க்கையைச் சுத்தப்படுத்தி, கடவுளுக்குப் பிரியமானவர்களாக ஆக்குகிறார்கள் என்று மக்கள் நம்பியிருக்கும் பேரழிவைப் பற்றி அல்ல, அவர்களுடைய நிலை மோசமாக உள்ளது. கடவுளின் மனந்திரும்புதல் ஒரு புதிய மற்றும் மேம்பட்ட சுயத்துடன் ஒன்றும் செய்ய ஒன்றும் இல்லை.

மனந்திரும்பி நம்புங்கள்

"மனந்திரும்புங்கள், நற்செய்தியை நம்புங்கள்!" இயேசு கூறுகிறார். விசுவாசமும் விசுவாசமும் கடவுளுடைய ராஜ்யத்தில் நம்முடைய புதிய வாழ்க்கையின் தொடக்கத்தைக் குறிக்கின்றன; நாம் சரியானதை செய்ததால் அவர்கள் அதை செய்யவில்லை. நம் வாழ்வில் உள்ள புள்ளிகள் நம் இருண்ட கண்கள் இருந்து விழும் மற்றும் நாம் இறுதியில் இயேசு கடவுளின் மகன்கள் சுதந்திரம் புகழ்பெற்ற ஒளி பார்க்க ஏனெனில் அவர்கள் அதை குறிக்க.

மன்னிப்பும் இரட்சிப்பும் பெற மக்களுக்குச் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் அனைத்தும் கடவுளுடைய குமாரனின் மரணம் மற்றும் உயிர்த்தெழுதலின் மூலமாக ஏற்கெனவே செய்யப்பட்டுள்ளன. இந்த உண்மையை எங்களிடமிருந்து மறைத்த ஒரு காலம் இருந்தது. நாம் அவளுக்கு குருடனாக இருந்ததால், அவளால் அவளை அனுபவிக்கவும் அவளுக்கு ஓய்வெடுக்கவும் முடியவில்லை.

நாம் இந்த உலகில் நம் வழியைக் கண்டுபிடிப்போம் என்று நினைத்தோம், எங்களால் முடிந்தவரை வாழ்க்கையின் சிறிய மூலையில் ஒரு சடப்பொருளை தோண்டியெடுக்க எங்கள் பலத்தையும் நேரத்தையும் நாங்கள் பயன்படுத்தினோம்.

நம் கவனத்தை உயிருடன் வைத்து, எதிர்காலத்தைப் பாதுகாப்பதில் கவனம் செலுத்தினோம். நாங்கள் மரியாதைக்குரியவர்களாகவும் மதிப்பு மரியாதையாகவும் கடினமாக உழைத்தோம். எங்கள் உரிமைகளுக்காக நாங்கள் போராடினோம், யாருக்கும் அநீதி இழைக்கப்படாதிருந்தால், அநீதி இழைக்கப்படும். எங்கள் நல்ல நற்பெயரைக் காப்பாற்றவும், எங்கள் குடும்பம் மற்றும் உடமைகளை பாதுகாக்கவும் நாங்கள் போராடினோம். நம் வாழ்க்கையில் எல்லாவற்றையும் செய்தோம், வெற்றிபெற்றவர்களில் நாங்கள் அல்ல, நஷ்டமடைந்தவர்கள் அல்ல.

ஆனால் வாழ்ந்த எவருக்கும் இது ஒரு இழந்த போராக இருந்தது. எங்கள் சிறந்த முயற்சிகள், திட்டங்கள் மற்றும் கடின உழைப்பு இருந்தபோதிலும், நம் வாழ்க்கையை கட்டுப்படுத்த முடியாது. நாம் நீல வானை விட்டு வெளியேறுகின்ற பேரழிவுகள் மற்றும் துயரங்கள், அல்லது தோல்விகள் மற்றும் வலிகளைத் தடுக்க முடியாது; நம் எஞ்சியோரை அழித்து, நம்பிக்கையையும் மகிழ்ச்சியையும் உண்டாக்குகின்றன.

ஒரு நாள், அதைவிட வேறு எந்த காரணத்திற்காகவும், அவர் அவ்வாறு இருக்க வேண்டுமென்று விரும்பினார். உலகம் அவருக்கு சொந்தமானது மற்றும் நாம் அவருக்கு சொந்தம்.

நாம் பாவத்தில் இறந்துவிட்டோம், வழி இல்லை. இழந்த ஒரு உலகில் குருட்டு தோல்வியை இழந்து, குருட்டு தோல்வியடைந்துவிட்டோம், ஏனென்றால் ஒரே ஒருவரை மட்டுமே கைவிட வேண்டும் என்ற எண்ணம் நமக்கு இல்லை. ஆனால் அது சரியானது, ஏனென்றால் அவருடைய சிலுவை மற்றும் உயிர்த்தெழுதலின் மூலமாக அவர் நமக்கு நஷ்டம் அடைந்தார்; அவருடைய உயிர்த்தெழுதலின் பங்காளிகளாக இருப்பதற்காகவும், அவருடைய மரணத்தில் அவரை இணைப்பதன் மூலம் நாம் அவருக்கு வெற்றியாளர்களாக முடியும்.

வேறு வார்த்தைகளில் சொன்னால், கடவுள் நமக்கு நல்ல செய்தி கொடுத்தார்! நற்செய்தி என்பது நம்முடைய சுயநலத்திற்காக, கட்டுக்கடங்காத, அழிவுகரமான, தீய பைத்தியக்காரனுக்கு தனிப்பட்ட முறையில் அவர் தனிப்பட்ட முறையில் பணம் செலுத்துவதாகும். அவர் நம்மை மீட்டுக்கொண்டார், நம்மை சுத்தப்படுத்தி, நீதியுடன் நம்மை உடுத்திக்கொண்டார், நித்திய விருந்துக்கு மேசைக்கு இடம் கொடுத்தார். இந்த சுவிசேஷ வார்த்தை மூலம், இது போன்றது என்று நம்பும்படி நம்மை அழைக்கிறார்.

கடவுளின் கிருபையால் நீங்கள் அதை அடையாளம் கண்டு விசுவாசித்தால், நீங்கள் மனந்திரும்பிவிட்டீர்கள். மனந்திரும்பி, நீங்கள் பார்க்க, அதாவது: "ஆமாம்! ஆமாம்! ஆமாம்! நான் நம்புகிறேன்! நான் உங்கள் நம்பிக்கையை நம்புகிறேன்! நான் சக்கரத்தில் இயங்கும் வெள்ளெலி இந்த வாழ்க்கையை விட்டு, இந்த நோக்கற்ற சண்டை, இந்த மரணம், நான் தவறுதலாக வாழ்க்கை கருதினார். நான் உங்கள் ஓய்வுக்காக ஆயத்தமாயிருக்கிறேன், என் அவிசுவாசத்திற்கு உதவுங்கள் என்றார்.

மனந்திரும்புதல் என்பது உங்கள் சிந்தனையின் மாற்றமாகும். பிரபஞ்சத்தின் மையமாக உங்களை பார்க்கும் உங்கள் முன்னோக்கை இது மாற்றியமைக்கிறது, எனவே நீங்கள் இப்பொழுது பிரபஞ்சத்தின் மையமாக கடவுள் பார்க்கிறீர்கள், உங்கள் இரக்கம் அவருடைய இரக்கத்தை ஒப்படைக்கின்றது. இது அவருக்கு சமர்ப்பிக்க வேண்டும். பிரபஞ்சத்தின் சரியான ஆட்சியாளரின் காலடியில் நீ உன் கிரீடம் பறித்துக்கொள் என்று அர்த்தம். இது நீங்கள் செய்யும் மிக முக்கியமான முடிவாகும்.

அது அறநெறி பற்றி அல்ல

மனந்திரும்புதல் அறநெறி பற்றி அல்ல; அது நல்ல நடத்தை பற்றி அல்ல; அது "சிறந்தது" என்பதைப் பற்றியது அல்ல.

மனந்திரும்புதல் பதிலாக தங்களை கடவுள் உங்கள் நம்பிக்கை வைக்க பொருள், எந்த காரணத்தை அல்லது உங்கள் நண்பர்கள், உங்கள் நாடு, உங்கள் அரசாங்கம், உங்கள் துப்பாக்கிகள், உங்கள் பணம், உங்கள் அதிகாரம் உங்கள் கெளரவம், உங்கள் புகழ், உங்கள் கார், உங்கள் வீடு, உங்கள் தொழிலை, உங்கள் குடும்பம் பாரம்பரியம், உங்கள் தோல் நிறம், பாலினம், உங்கள் வெற்றி உங்கள் தோற்றம், உங்கள் ஆடைகள், உங்கள் தலைப்பு, உங்கள் கல்வி டிகிரி உங்கள் தேவாலயம், உங்கள் மனைவி, உங்கள் தசைகள், உங்கள் வழிகாட்டி, உங்கள் அறிவு, உங்கள் உச்சரிப்பு, உங்கள் சாதனைகள், உங்கள் தொண்டுப் பணிகள், உங்கள் நன்கொடைகள், உங்கள் உதவிகள், உமது இரக்கத்தையும், உங்கள் ஒழுக்கம், உங்கள் கற்பு, உங்கள் நேர்மை, உங்கள் கீழ்ப்படிதல் உங்கள் விசுவாசம், உங்கள் ஆன்மீக துறைகளில் அல்லது வேறு ஏதாவது நீங்கள் தொடர்பாக உங்களுடன் என்ன Vorzuweisendes நான் இந்த நீண்ட வாக்கியத்தில் தவிர்க்கப்பட்டன வேண்டும்.

மனந்திரும்புதல் என்பது "ஒரு கார்டில் எல்லாவற்றையும் வைப்பதாகும்" - கடவுளின் "அட்டை". அது அவரது பக்கத்திற்கு செல்வதாகும்; அவர் நம்புகிறார் என்ன; அவருடன் இருக்க வேண்டும், அவருக்கு உண்மையாக இருக்க வேண்டும்.

நல்லது என்ற வாக்குறுதியைப் பற்றி மனந்திரும்புதல் இல்லை. இது "அவரது வாழ்க்கையிலிருந்து பாவம்" அகற்றுவது பற்றி அல்ல. ஆனால் கடவுள் நமக்கு இரக்கம் காட்டுகிறார் என்று நம்புவதாகும். நம்முடைய கெட்ட இருதயத்தை ஒழுங்காக வைக்க கடவுளை நம்புவதை அர்த்தப்படுத்துகிறது. படைப்பாளர், இரட்சகர், மீட்பர், போதகர், இறைவன் மற்றும் இரட்சகர் - கடவுள் என்று அவர் கூறுகிறார் என்று நம்புகிறேன். அது இறந்து போகிறது - எங்கள் கட்டாய சிந்தனை வெறுமனே மற்றும் நல்ல, இறக்கும் என்று.

நாம் ஒரு காதல் உறவு பற்றி பேசுகிறோம் - நாம் கடவுளை நேசிக்கிறோம் என்று அல்ல, ஆனால் அவர் நம்மை நேசித்தார் (1John). அவர் உட்பட எல்லா உயிரினங்களுக்கும் அவர் ஆதாரமாக விளங்குகிறார். நீங்கள் யார் என்பதைப் பற்றி அவர் உங்களை நேசிக்கிறார் - கிறிஸ்துவுக்குள் உள்ள அவரது அன்புக்குரிய குழந்தை - நிச்சயமாக உங்களுடையது அல்ல, நீங்கள் செய்தவற்றையோ அல்லது உங்கள் புகழை என்னவோ அல்லது நீ எப்படி இருக்கிறாய், அல்லது வேறு எந்த சொத்துவாய் இருக்கிறாய், ஆனால் நீங்கள் கிறிஸ்துவில் இருப்பதால்.

திடீரென்று, அது போல் எதுவும் இல்லை. உலகம் முழுவதும் திடீரென்று பிரகாசமாகிவிட்டது. உங்கள் தோல்வி எல்லாம் இனி முக்கியம் இல்லை. கிறிஸ்துவின் மரணத்திற்கும் உயிர்த்தெழுதலுக்கும் எல்லாம் பொருத்தமாக இருந்தது. உங்கள் நித்திய எதிர்காலம் நிச்சயம், பரலோகத்தில் அல்லது பூமியிலும் ஒன்றும் உங்கள் மகிழ்ச்சியைப் பெற முடியாது, ஏனென்றால் நீங்கள் கிறிஸ்துவின் நிமித்தமாக கடவுளுக்கு உரியவர் (Rom. நீ அவரை நம்புகிறாய், அவரை நம்பு, உன் வாழ்க்கையை அவன் கைகளில் போடு. யாராவது சொல்வதா அல்லது செய்யாவிட்டாலும் என்ன, வாருங்கள்.

நீங்கள் தாராளமாக மன்னிக்கவும், பொறுமையைக் கடைப்பிடித்து நட்புடன் இருக்கவும், இழப்புக்கள் அல்லது தோல்விகளிலும் கூட - இழக்க எதுவும் இல்லை; நீங்கள் கிறிஸ்துவில் எல்லாவற்றையும் வெற்றிகொண்டதால் (எபேசியர் - XX-4,32). உங்களுக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரே விஷயம் அவருடைய புதிய படைப்பாகும் (கலா 20).

மனந்திரும்புதல் ஒரு நல்ல ஆண் அல்லது ஒரு நல்ல பெண் என்று மற்றொரு துணிச்சலான, வெற்று வாக்குறுதி அல்ல. இது உங்கள் சொந்த சுய உங்கள் அனைத்து பெரிய படகுகளை இறக்கும் பொருள் மற்றும் கடலின் அலைகள் மென்மையாக்கும் மனிதன் கைகளில் உங்கள் பலவீனமான இழப்பு கை வைப்பது (கலா 30). இது கிறிஸ்துவிற்கு ஓய்வெடுக்க வேண்டும் என்று அர்த்தம் (மத் 5-7). இது அவருடைய வார்த்தையான கிரேஸை நம்புவதை அர்த்தப்படுத்துகிறது.

கடவுளுடைய முன்முயற்சி, நம்முடையது அல்ல

மனந்திரும்பி, கடவுளை நம்புவதும், அவர் என்ன செய்வதென்றும், அவர் செய்வதற்கும் செய்ய வேண்டும். மனந்திரும்புதல்கள் உங்கள் நற்கிரியைகள் உங்கள் தீய செயல்களுக்கு எதிராக இல்லை. கடவுளே, அவர் விரும்புகிறவராய் இருப்பதற்கு முற்றிலும் சுதந்திரமாக இருக்கிறார், நம் பாவங்களை மன்னிக்க நம்மீது அன்பு காட்டினார்.

நாம் முழுமையாக தெளிவாக இருக்க வேண்டும்: கடவுள் நம் பாவங்களை மன்னிப்பார் - கடந்த கால, தற்போதைய மற்றும் எதிர்கால; அவர் அவற்றைக் கையிலெடுக்க மாட்டார் (ஜான் ஜான்). நாம் இன்னும் பாவிகளாக இருந்தபோது இயேசு நமக்கு மரித்தார் (ரோமர் 9). அவர் தியாகம் ஆட்டுக்குட்டி, அவர் எங்களுக்கு படுகொலை செய்யப்பட்டார் - நம் ஒவ்வொருவருக்கும் (3,17John XX).

மனந்திரும்புதல், புரிந்துகொள்வது, கடவுள் ஏற்கெனவே செய்ததை செய்வதற்கு வழிவகுக்க வழி அல்ல. மாறாக, அவர் செய்ததை நம்புவதை அர்த்தப்படுத்துகிறது - அவர் உங்கள் வாழ்வை என்றென்றும் காப்பாற்றியிருக்கிறார், உங்களுக்கு ஒரு விலையுயர்ந்த நித்திய சுதந்தரத்தை அளித்துள்ளார், மேலும் அவரைப் பற்றிக் காதலிக்கிறீர்கள் என நம்புகிறேன்.

"நம்முடைய பாவங்களை மன்னித்தருளினாலொழிய, நம்முடைய பாவங்களை மன்னியும்" என்று இயேசு ஜெபம் செய்ய கற்றுக்கொடுத்தார். அது எங்களுக்கு மீது dawns போது கடவுள் வெறுமனே வெளியே நமது பெருமை, நமது ஆசைகள், எங்கள் துரோகம் மற்றும் எங்கள் குரோதமெனும் முழுவதும் நம் வாழ்வில் சுயநல அகந்தையின் முழு, அனைத்து எங்கள் பொய்கள், எங்கள் அட்டூழியங்கள் அனைத்து எழுத்துவடிவமாக்கும் அவருடைய உள்ளான காரணங்களில் வெளியே தேர்வுசெய்த - அனைத்து எங்கள் தீய எண்ணங்கள், செயல்கள் மற்றும் திட்டங்கள் - பின்னர் நாம் ஒரு முடிவை எடுக்க வேண்டும். நாம் அவரைத் துதிக்கும் மற்றும் காதல் அவரது விவரிக்க முடியாத பலி என்றென்றும் அவருக்கு என் நன்றிக்கடனை தெரிவித்துக் அல்லது நாங்கள் ஒடுக்க வேண்டும் என்றும் வெறுமனே சேர்க்கப்பட்டது வாழ முடியும்: "நான் ஒரு நல்ல மனிதர் இருக்கிறேன்; நான் இல்லை என்று யாரும் நினைக்காதே "- நாம் மிகவும் தொங்க இது சக்கரம் இயங்கும் ஒரு வெள்ளெலி வாழ்க்கை தொடர்ந்து.

நாம் கடவுளை நம்பலாம் அல்லது அவரை புறக்கணித்துவிடலாம் அல்லது அவரிடமிருந்து கோபமாக வெளியேறலாம். நாம் அவரை விசுவாசித்தால் அவருடைய மகிழ்ச்சியான நட்புடன் நாம் அவருடன் செல்லலாம் (அவர் பாவியான நண்பர் - அனைவருக்கும், கெட்ட மக்களுக்கும் நம்முடைய நண்பர்களுக்கும் உள்ளிட்ட எல்லா பாவிகளும்). நாம் அவரை நம்பவில்லை என்றால், அவர் நம்மை மன்னிக்கவோ அல்லது மன்னிக்கவோ முடியாது என்று நினைத்தால், நாம் மகிழ்ச்சியோடு வாழ முடியாது (எனவே, நாம் விரும்பும் வழியில் செயல்படும் மக்களைத் தவிர வேறெதுவுமில்லை). அதற்கு பதிலாக, நாம் அவரைப் பார்த்து பயப்படுவோம், இறுதியில் அவரைப் பற்றிக் கவலைப்பட மாட்டோம் (நம்மோடு தங்காதவர்).

அதே நாணயத்தின் இரு பக்கங்களும்

விசுவாசமும் வருத்தமும் கையில் கை. நீங்கள் கடவுளை நம்பும்போது, ​​இரு விஷயங்கள் ஒரே நேரத்தில் நடக்கும்: கடவுளின் இரக்கத் தேவையில்லாத ஒரு பாவி என்று நீங்கள் உணர்கிறீர்கள், மற்றும் உங்களை காப்பாற்றவும் உங்கள் உயிரைக் காப்பாற்றவும் கடவுளை நம்புகிறீர்களா? வேறு வார்த்தைகளில் சொன்னால், நீங்கள் கடவுளை நம்பினால், நீங்கள் மனந்திரும்பி இருக்கிறீர்கள்.

அப்போஸ்தலர் XX ல், z. உதாரணமாக, பேதுரு கூடியிருந்த கூட்டத்தை நோக்கி, "பேதுரு அவர்களை நோக்கி, நீங்கள் மனந்திரும்பி, உங்கள் பாவங்களை மன்னித்து, இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே ஞானஸ்நானம் பெற்று, பரிசுத்த ஆவியின் வரத்தைப் பெறுவீர்கள்" என்று பேதுரு சொன்னார். எனவே விசுவாசமும் பரிவுணர்வும் ஒரு தொகுப்பின் பகுதியாகும். "மனந்திரும்புங்கள்" என்று அவர் சொன்னபோது, ​​அவர் "விசுவாசம்" அல்லது "நம்பிக்கையை" சுட்டிக்காட்டினார்.

கதை முடிந்தவுடன், பேதுரு கூறுகிறார், "மனந்திரும்புங்கள், கடவுளிடம் திரும்பி வாருங்கள் ..." கடவுளுக்குத் திருப்புவது அதே சமயத்தில் ஒரு சுயமரியாதையை விட்டு விலகுகிறது. இப்போது நீங்கள் அர்த்தம் இல்லை

ஒழுக்கநெறி. அதை நீங்கள், தகுதி கி.மு. ஆக பதிலாக உங்கள் நம்பிக்கை திரும்ப மற்றும் உங்கள் சொந்த நோக்கங்களை உள்ளன மற்றும் அவரது வார்த்தை, அவரது நல்ல செய்தி அவரது அறிக்கையில் வைக்க நம்புகிறேன் என்று அர்த்தம் உங்கள் மீட்பு, மன்னிப்பு, உயிர்த்தெழுதல் அவரது இரத்த மற்றும் நித்திய சுதந்தரம் ஓடியது.

நீங்கள் மன்னிப்பு மற்றும் இரட்சிப்புக்காக கடவுளை நம்பினால், நீங்கள் மனந்திரும்பிவிட்டீர்கள். கடவுளுக்கு மனந்திரும்பி உங்கள் சொந்த வழியில் சிந்திக்கும் மாற்றம் மற்றும் உங்கள் முழு வாழ்க்கையையும் பாதிக்கிறது. ஒரு புதிய வாழ்க்கை முறை என்னவென்றால், ஒரு மில்லியன் வாழ்நாளில் நீங்கள் செய்ய முடியாததை கடவுள் செய்வார் என்று நம்புவதற்கு வழி. தார்மீக அபூரணத்திலிருந்து தார்மீக பரிபூரணத்திலிருந்து மனந்திரும்புதல் ஒரு மாற்றமல்ல - நீங்கள் அதைச் செய்ய இயலாது.

சடலங்கள் முன்னேறவில்லை

நீங்கள் இறந்துவிட்டீர்கள் என்பதால், நீங்கள் ஒழுக்க ரீதியாக பரிபூரணமாக முடியாது. பவுல் எபேசுவில் பவுல் இவ்வாறு விளக்குகிறார் என நீங்கள் சாக வேண்டும். நீங்கள் உங்கள் பாவங்களில் மரித்தவர்களாயிருந்தாலும், மரித்தாலும் இரட்சிப்பினாலும் நீங்கள் மரித்தவர்களாயிருந்தாலும், கிறிஸ்து உங்களை உயிர்ப்பித்தார் (இது கிறிஸ்து வழங்கும் அனைத்தையும் தருகிறது. எல்லாம்).

இறந்த ஒரே விஷயம் என்னவென்றால் அவை எதுவும் செய்ய முடியாது. அவர்கள் இறந்தவர்கள், பாவத்தில் மரித்தவர்கள் என்பதால் அவர்கள் நீதியோ அல்லது வேறு எதையும் உயிருடன் இருக்க முடியாது. இறந்தவர்கள் உயிர்த்தெழுப்பப்படுவார்கள் - மரித்தோரிலிருந்து உயிர்த்தெழுப்பப்படுவார்கள்.

மரித்தவர்களை எழுப்புங்கள் கிறிஸ்து என்ன செய்கிறது. அவர் சடலங்கள் மீது வாசனை ஊற்ற இல்லை. அவர்கள் தங்கள் ஆடைகளை அணிந்து அவர்கள் ஏதாவது செய்யலாமா என்று பார்க்க காத்திருக்கிறார்கள். அவர்கள் இறந்துவிட்டனர், அவர்கள் எதையும் செய்ய முடியாது. புதிய மற்றும் மேம்பட்ட உடல்களில் இயேசு ஆர்வம் காட்டவில்லை. இயேசு என்ன செய்கிறார் என்பது அவளை எழுப்புவதாகும். மீண்டும், சடங்குகள் அவர் எழுப்பும் ஒரே வகையான மக்கள். வேறு வார்த்தைகளில் சொன்னால், இயேசு உயிர்த்தெழுப்பப்படுவதற்கு ஒரே வழி, அவருடைய ஜீவன் இறந்துபோகும். இறந்ததற்கு அது அதிக முயற்சி எடுக்கவில்லை. உண்மையில், எந்த முயற்சியும் தேவையில்லை. இறந்தவர் நாம் என்னவாக இருக்கிறார்.

மேய்ப்பன் அவரைப் பார்த்து, அதைக் கண்டுபிடித்தவரை காணாமற்போன ஆடுகளையே காணவில்லை (லூக் 21-29). இழந்த நாணயம் அந்த பெண்ணைத் தேடிக் கண்டுபிடித்து கண்டுபிடித்து காணவில்லை (வி. அவர்கள் விரும்பும் செயல்முறைக்கு அவர்கள் பங்களித்த ஒரே விஷயம், பெரிய மகிழ்ச்சி கட்சி இழக்க வேண்டியிருந்தது. அவற்றின் முழு நம்பிக்கையற்ற தன்மையும் தான் அவர்கள் கண்டுபிடிப்பதற்கு அனுமதித்த ஒரே விஷயம்.

அடுத்த நீதிக்கதைகள் (11-24 V) ஊதாரித்தனமான மகன் கூட அது ஏற்கனவே விடுதலையானவனா என்று அவரது தந்தை தாராளமாக கருணை மிகவும் உண்மையால், அதன் சொந்தக் திட்டத்தின் அடிப்படையில், என்று எடுத்துக் கொள்ளப்படுவது மற்றும் முழுவதுமாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவதற்கு, குறிப்பிடுகிறார் உதாரணமாக: "நான் மீண்டும் தனது கருணை வேலை". அவரது "நான் வருந்துகிறேன்" பேச்சு (வி 20) முதல் எழுத்தை கேட்டிருக்கிறேன் முன் அவரது தந்தை தன்னிடம் இரக்கம் கொண்டான்.

மகன் இறுதியாக மரண மற்றும் ஒரு தூய்மையற்ற இடம் துர்நாற்றத்தில் தொலைந்து என்ற அவரது ஆட்சித் ஏற்றுக் கொண்டபோது, அவர் ஏற்கனவே அனைத்து சேர்ந்து உண்மை இருந்தது ஆச்சரியமாக ஏதாவது கண்டறிய அவரது வழியில் இருந்தது: தந்தை அவர் நிராகரித்தார் அவர் அவமானம் என்று ஒருபோதும் இருந்தது அவரை உணர்ச்சிவசப்பட்டு, நிபந்தனையின்றி நேசிப்பதை நிறுத்தினார்.

அவரது தந்தை வெறுமனே தனது சிறிய சுய மீட்பு திட்டத்தை புறக்கணித்துள்ளார் (வி.ஐ.-19-24). ஒரு தகுதிகாண் காலகட்டத்திற்காக காத்திருக்காமல் கூட, அவரை முழு மகன் உரிமையுடன் மீட்டெடுத்தார். எனவே எங்கள் முழு நம்பிக்கையற்ற மரணம் தான் எழுப்பப்படுவதற்கு அனுமதிக்கும் ஒரே விஷயம். ஆரம்பம், வேலை மற்றும் முழு அறுவை சிகிச்சை வெற்றி எல்லாம் மேய்ப்பன், மனைவி, தந்தை - கடவுள்.

நம்முடைய உயிர்த்தெழுதலின் செயல்பாட்டிற்கு பங்களித்த ஒரே விஷயம் இறந்ததாக இருக்க வேண்டும். இது நமக்கு ஆன்மீக ரீதியிலும் உடல் ரீதியிலும் பொருந்தும். நாம் இறந்துவிட்டோம் என்ற உண்மையை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாவிட்டால், நாம் கிறிஸ்துவின் கடவுளின் கிருபையினால் மரித்தோரிலிருந்து உயிர்த்தெழுப்பப்பட்டதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. கிறிஸ்துவில் உயிர்த்தெழுந்து உயிர்த்தெழுப்பப்படுபவர் ஒருவர் இறந்துவிட்டார் என்ற உண்மையையும் மனந்திரும்புகிறது.

மனந்திரும்புதல், நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள், நன்மை மற்றும் சிறந்த படைப்புகளை உருவாக்குவது அல்ல, அல்லது சில உணர்ச்சிப்பூர்வமான பேச்சுகளால் நம்மை மன்னிப்பதற்காக கடவுளை ஊக்குவிக்க முயற்சிப்போம். நாம் இறந்துவிட்டோம், அதாவது நமது மறுமலர்ச்சிக்கு எதையும் பங்களிக்க எங்களால் எதுவும் செய்ய முடியாது. கடவுளுடைய நற்செய்தியை விசுவாசிக்கிற ஒரு விஷயம், அவர் கிறிஸ்துவில் மன்னிக்கிறார், மீட்கிறார், இறந்து உயிர்த்தெழுப்பப்படுகிறார்.

கிறிஸ்துவில் நமது மரணம் மற்றும் உயிர்த்தெழுதலின், கொலோசேயர் XX: "நீங்கள் மரித்து, உங்கள் ஜீவன் கிறிஸ்துவுடனே தேவனுக்குள் மறைந்திருக்கிறதே" என்று பவுல் இந்த இரகசியத்தை விவரிக்கிறார்.

இரகசிய அல்லது முரண்பாடு, நாம் இறந்துவிட்டோம். ஆயினும்கூட, அதே நேரத்தில் உயிரோடு இருக்கிறோம். ஆனால், மகிமை நிறைந்த வாழ்க்கை இன்னும் இருக்கவில்லை. அது கிறிஸ்துவுடன் தேவனில் மறைந்திருக்கிறது. கிறிஸ்துவே தோன்றுகிறதுபோல அது உண்மையில் தோன்றாது, வசனம் 4 கூறுகிறது: "ஆனால் கிறிஸ்து உங்கள் வாழ்வை 'உம்மை வெளிப்படுத்துவேன், அப்பொழுது நீங்களும் அவரோடேகூட மகிமையிலே வெளிப்படுவீர்கள்.'

கிறிஸ்து நம்முடைய ஜீவன். அவர் தோன்றும்போது, ​​நாம் அவருடன் தோன்றும், ஏனென்றால் அவர் எல்லாருமே நம் வாழ்வில் இருக்கிறார். எனவே மீண்டும்: தங்களை உடல்கள் எதுவும் செய்ய முடியாது. அவர்கள் மாற்ற முடியாது. நீங்கள் அதை நன்றாக செய்ய முடியாது. அவர்கள் மேம்படுத்த முடியாது. அவர்கள் செய்யக்கூடிய ஒரே விஷயம் இறந்ததாக இருக்க வேண்டும்.

ஆனால் கடவுளே, அவர் வாழ்வின் ஆதாரமாக இருக்கிறார், மரித்தோரை உயிர்த்தெழுப்ப மிகுந்த சந்தோஷம், கிறிஸ்துவில் அவ்வாறு செய்கிறார் (ரோம்). சடலங்கள் தவிர, இந்தச் சடலத்திற்கு சடலங்கள் முற்றிலும் எதுவும் செய்யவில்லை.

கடவுள் எல்லாம் செய்கிறார். தொடக்கத்தில் இருந்து முடிவுக்கு வரும்போது, ​​அது அவருடைய வேலை மட்டுமே. மகிழ்ச்சியை தங்கள் இரட்சிப்பின் பெறுபவர்களிடத்தில், மற்றும் அதனால் பேச, வாழ்க்கை மரண தங்களது வழக்கமான மாநில விரும்புவர்களுக்கு, அவர்களுடைய கண்களும், அவர்களுடைய காதுகள் மூடிவிட்டு தங்கள் முழு பலத்தோடும் செத்த நிலையிலேயே இந்த புத்துயிர் சடலங்கள் இரண்டு வகைகள் உள்ளன என்று பொருள் வேண்டும்.

மீண்டும், மனந்திரும்புதல் என்பது "ஆம்" என்பது கிறிஸ்துவுக்குள்ளாகிய கிறிஸ்து நமக்கு சொல்கிறது என்று மன்னிப்பு மற்றும் இரட்சிப்பின் பரிசுக்கு. அது தவம் செய்ய அல்லது வாக்குறுதிகளை செய்து அல்லது குற்றமாக மூழ்கிவிடுகிறது. ஆம், அதுதான் வழி. மனஸ்தாபம் என்பது "நான் வருந்துகிறேன்" அல்லது "நான் அதை மீண்டும் செய்ய மாட்டேன் என்று உறுதியளிக்கிறேன்" என்ற முடிவில்லாமல் திரும்பத்திரும்ப அல்ல. நாம் கொடூரமாக நேர்மையாக இருக்க வேண்டும். நீங்கள் மீண்டும் செய்வீர்கள் என்று சாத்தியம் உள்ளது - ஒரு உண்மையான செயல் அல்ல, குறைந்தபட்சம் சிந்தனை, ஆசை மற்றும் உணர்வுகளில். ஆமாம், நீங்கள் மன்னிக்கவும், ஒருவேளை சில நேரங்களில் மிகுந்த, மற்றும் உண்மையில் அதை செய்ய வைத்திருக்கும் நபர் ஒருவராய் இருக்க விரும்பவில்லை, ஆனால் அது உண்மையிலேயே வருந்தத்தக்க இதயமல்ல.

நீங்கள் இறந்துவிட்டீர்கள், இறந்தவர்கள் இறந்துபோனதை நினைவில் வைத்துள்ளீர்கள். நீங்கள் பாவத்தில் மரித்தவர்களாயிருந்தாலும், கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக நீங்கள் உயிரோடு எழுந்திருப்பீர்கள். ஆனால் கிறிஸ்துவில் உங்கள் வாழ்க்கை கடவுளோடு அவருடன் மறைந்திருக்கிறது, அது இன்னும் அடிக்கடி அல்லது அடிக்கடி தோன்றாது - இன்னும். கிறிஸ்துவே தோற்றமளிக்கும் வரை இது உண்மையாக இருக்காது.

இதற்கிடையில், நீங்கள் கிறிஸ்து இப்போது உயிருடன் இருந்தால், நீங்கள் ஆனால் எப்போதும் போலவே நல்ல இப்போது இன்னும் பாவம் இறந்து. உங்கள் மரணம் மாநிலத்தில் தோன்றுகிறது உள்ளன. அது தெரிய வருகிறது போது வெளிப்படுத்தினார் வேண்டும் - இந்த இறந்த நான் ஒரு இறந்த மனிதன் போன்று செயல்படுகின்றன நிறுத்த முடியாத இந்த ஈகோ என்று உள்ளது புத்துயிர் கிறிஸ்து கடவுள் அவருடன் செய்யப்பட்டது உயிருடன் இருக்கிறார்.

இந்த கட்டத்தில், நம்பிக்கை நாடகம் வருகிறது. நற்செய்தியை மனந்திரும்பி நம்புங்கள். இரண்டு அம்சங்களும் ஒன்று சேர்ந்தவை. மற்றொன்று இல்லாமல் நீங்கள் ஒன்றும் இருக்க முடியாது. கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினாலே பரிசுத்தமாக்கப்பட்டிருக்கிற நற்செய்தியை நீங்கள் விசுவாசிக்கும்படியாக, அவர் உங்கள் மரணத்தைச் சுகப்படுத்தி, தம்முடைய குமாரனில் நித்தியத்தை உண்டாக்கினார், மனந்திரும்புதல்.

அவரது முழுமையான இரட்சிப்பு, இரட்சிப்பு மற்றும் மரணத்தின் மூலம் கடவுளிடம் திரும்புவதும், அவருடைய இலவச இரட்சிப்பும் இரட்சிப்பும் பெற்று, விசுவாசம் கொண்டிருப்பது - நற்செய்தியை விசுவாசிப்பதாகும். அவர்கள் ஒரே நாணயத்தின் இரண்டு பக்கங்களை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்றனர்; அது வேறு எந்த காரணத்திற்காகவும் தேவன் உங்களுக்குக் கொடுக்காத ஒரு நாணயம். அதற்கு பதிலாக அவர் நமக்கு இரக்கமுள்ளவர், இரக்கமுள்ளவர்.

ஒரு நடத்தை, ஒரு நடவடிக்கை அல்ல

கடவுள்மீது மனந்திரும்புதல் நல்ல ஒழுக்கத்தையும் நல்ல நடத்தைகளையும் காட்டுவதாக சிலர் சொல்வார்கள். நான் அதை பற்றி விவாதிக்க விரும்பவில்லை. பிரச்சனை மாறாக உள்ளது, நாம் நல்ல நடத்தை இல்லாத அல்லது இல்லாததன் மூலம் வருத்தம் அளவிட வேண்டும்; அதில் ஒரு துயரமான தவறான புரிதல் உள்ளது.

நேர்மையான உண்மை, நாம் சரியான ஒழுக்க நெறிகளை அல்லது சரியான நடத்தை இல்லாதது; எப்படியெனில், தேவனுடைய ராஜ்யத்தினிமித்தம் பூரண சற்குணத்தில் ஒன்றும் குறைவுபடாது.

"உங்கள் மனந்திரும்புதலை நேர்மையாக இருந்தால், நீங்கள் மீண்டும் பாவம் செய்யமாட்டீர்கள்" என எந்த முட்டாள்தனத்தையும் நாங்கள் புறக்கணிக்க விரும்புகிறோம். இதுவே மனந்திரும்புதலின் தீர்மானகரமான காரணி அல்ல.

மனந்திரும்புதலுக்கான முக்கியமானது உங்கள் சொந்த மூலையிலிருந்தும், உங்களுடைய சொந்த மூலோபாயமாக, உங்கள் சொந்த ஊடக பிரதிநிதி, உங்கள் சொந்த தொழிற்சங்க பிரதிநிதி மற்றும் பாதுகாப்பு வக்கீல், உங்கள் நம்பிக்கையுடன் கடவுள் நம்பிக்கையுடன் நின்று, சுய இறந்து அவர் முற்றிலும் மன்னித்து அவர் மீட்ட கடவுள், ஒரு காதலி குழந்தை பெயரைக் கொடுக்கும் அவரது பக்கத்தில் இருக்க வேண்டும்.

மறுபிறப்பு என்பது இயற்கையாகவே பிடிக்காத இரண்டு விஷயங்கள். அனைத்து முதல், அது பாடல் வரி "பேபி, நீங்கள் நல்ல இல்லை" என்ற உண்மையை எதிர்கொள்ளும் பொருள் எங்களுக்கு செய்தபின் விவரிக்கிறது. இரண்டாவதாக, நாம் வேறு எவரையும் விட சிறப்பாக இல்லை என்ற உண்மையை எதிர்கொள்ள. நாம் அனைவரும் தகுதியற்றவர்களாக உள்ள மற்ற அனைவரையும் இழந்தவர்களுடன் ஒரே வரிசையில் இருக்கிறோம்.

வேறு வார்த்தைகளில் சொல்வதானால், ஒரு மனத்தாழ்மை மனப்பான்மையில் வருத்தப்படலாம். தாழ்மையுள்ள ஆவி அவர் என்ன செய்ய முடியும் நம்பிக்கை இல்லை யார்; அவர் எந்த நம்பிக்கையையும் விட்டுவைக்கவில்லை, பேசுவதற்கு, தன் ஆவிக்குரியதை விட்டுக்கொடுத்து, தன்னைத்தானே மரித்து, தேவனுடைய வாசலுக்கு முன்பாக ஒரு கூடையிலே வைத்திருக்கிறார்.

கடவுளே "ஆம்!" என்று சொல்லுங்கள்.

மனந்திரும்புதலை மீண்டும் ஒருபோதும் பாவம் செய்ய மாட்டார் என்ற தவறான நம்பிக்கையை நாம் விட்டுவிட வேண்டும். முதலாவதாக, அத்தகைய வாக்குறுதி வெப்பமான காற்றுதான். இரண்டாவதாக, ஆன்மீக அர்த்தமற்றது.

கடவுள் ஒரு சர்வவல்லமையுள்ளவர், எரிமலை, நித்தியமான "ஆமாம்!" என்று இயேசு கிறிஸ்துவைப் பற்றிய இறப்பு மற்றும் உயிர்த்தெழுதலின் மூலம் அறிவித்திருக்கிறார். மனந்திரும்புதல் உங்கள் "ஆமாம்!" கடவுளின் "ஆம்!" பதில். இது அவருடைய ஆசீர்வாதம் பெற கடவுள் திருப்பு, உங்கள் குற்றமற்ற மற்றும் கிறிஸ்துவின் இரட்சிப்பின் அவரது பிரகடனம்.

ஒருவரின் பரிசை ஏற்றுக்கொள்வதே உங்கள் இறப்பு நிலை மற்றும் நித்திய வாழ்வுக்கான உங்கள் தேவை ஆகியவற்றை ஒப்புக்கொள்வதாகும். இது உங்கள் நம்பிக்கை, நம்பிக்கை மற்றும் உங்கள் கைகளில் வைத்திருக்கும் அனைத்து ஈகோ, இருப்பது, இருப்பது - நீங்கள் எல்லாம். அது அவருக்குள் ஓய்வெடுத்து, உங்கள் சுமையைக் கொடுக்கும். எங்கள் இறைவன் மற்றும் மீட்பர் பணக்கார மற்றும் spurting கருணை அனுபவிக்க மற்றும் ஓய்வு ஏன்? அவர் இழந்தவர்களை மீட்டுக்கொள்கிறார். அவர் பாவியையும் மீட்பார். அவர் மரித்தவர்களை எழுப்புகிறார்.

அவர் நம் பக்கம் நிற்கிறார், மற்றும் அவர் இருப்பதால் அவருக்கும் நம்மிற்கும் இடையே எந்த ஒன்றும் நிற்க முடியாது - இல்லை, உங்கள் துன்பகரமான பாவம் அல்லது உன் அண்டை வீட்டுக்காரர் கூட. அவரை நம்புங்கள். இது எங்களுக்கு நல்ல செய்தி. அவர் வார்த்தை மற்றும் அவர் என்ன பேசுகிறார் என்று தெரியும்!

ஜே. மைக்கேல் பேஸெல் எழுதியது


PDFஅவர்களை உலகம்