இரட்சிப்பு

என்று அந்த

இரட்சிப்பு என்பது இறைவனுடனான ஒற்றுமையின் மறுசீரமைப்பு மற்றும் பாவம் மற்றும் மரணத்தின் அடிமைத்தனத்திலிருந்து அனைத்து படைப்புகளின் மீட்பும் ஆகும். இன்றைய வாழ்வுக்காக மட்டுமல்ல, இயேசு கிறிஸ்துவை கர்த்தருக்கும் இரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்கிற ஒவ்வொரு நபருக்கும் நித்தியத்திற்கும் கடவுள் இரட்சிப்பைக் கொடுக்கிறார். இரட்சிப்பு என்பது கடவுளின் பரிசு, இயேசு கிறிஸ்துவில் விசுவாசத்தால் அளிக்கப்பட்ட கிருபையினால் சாத்தியமானது, தனிப்பட்ட நன்மை அல்லது நல்ல படைப்புகளால் சம்பாதித்தது இல்லை. (எபேசியர் 2,4- XX, XX, கொரிந்தியர் XX, ரோமர் 10-1, XX-XX)

இரட்சிப்பு - மீட்பு நடவடிக்கை!

இரட்சிப்பு பிணை எடுப்பு ஆகும். "இரட்சிப்பு" என்ற வார்த்தையை அணுகுவதற்கு, நாம் மூன்று விஷயங்களை அறிந்து கொள்ள வேண்டும்: பிரச்சனை என்னவென்றால்; கடவுள் அதை எதிர்த்தார்; எப்படி நடந்துகொள்வது.

என்ன மனிதன்

கடவுள் மனிதன் உருவாக்கிய போது, அவர் "தனது படத்தில்" அவரை உருவாக்கப்பட்ட, அவர் "மிகவும் நல்ல" (1Mo 1,26-27 u. 31) தன்னுடைய படைப்பை அழைப்பு விடுத்தார். ஒரு அற்புதமான உயிரினம் மனிதன்: தூசி செய்யப்பட்ட, ஆனால் கடவுள் மூச்சு உயிரோடு (1MOX).

"கடவுளின் உருவம்" ஒருவேளை உளவுத்துறை, படைப்பாற்றல் மற்றும் படைப்பு மீது வன்முறை ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது. மேலும் உறவுகளை உருவாக்குவது மற்றும் ஒழுக்க முடிவுகளை எடுப்பதற்கான திறமை ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது. சில வழிகளில், நாம் கடவுளைப் போலவே இருக்கிறோம், ஏனென்றால், கடவுள் நம்மிடம் மிகச் சிறப்பாகவும், அவருடைய பிள்ளைகளுடனும் விரும்புகிறார்.

மோசேயின் முதல் புத்தகம், முதல் மனிதர்கள் கடவுள் என்ன செய்தார் என்று தடுக்கவில்லை என்று நமக்கு சொல்கிறது (1Mo 3,1-XX). அவர்களுடைய கீழ்ப்படிதல் அவர்கள் கடவுளை நம்பவில்லை என்பதைக் காட்டியது; அது அவளுடைய நம்பிக்கையை மீறுவதாக இருந்தது. அவிசுவாசத்தினால் அவர்கள் உறவைக் கெடுத்து, கடவுள் அவர்களுக்கு என்ன தேவை என்று வாழ்கின்றனர். இதன் விளைவாக, அவர்கள் கடவுளின் சாயலில் ஒரு பகுதியை இழந்தனர். விளைவாக, கடவுள் கூறினார், இருக்கும்: போராட்டம், வலி ​​மற்றும் மரணம் (வி.ஏ. 13-16). படைப்பாளரின் அறிவுரைகளை அவர்கள் பின்பற்ற விரும்பவில்லை என்றால், அவர்கள் கண்ணீர் சிந்திய பள்ளத்தாக்கை கடக்க வேண்டியிருந்தது.

அதே நேரத்தில் மனிதன் மேன்மையானவன், துன்மார்க்கன். நாம் உயர்ந்த இலட்சியங்களைக் கொண்டிருக்க முடியும், இன்னும் காட்டுமிராண்டித்தனமாக இருக்க முடியும். அதே சமயத்தில் நாம் கடவுளைப் போலவும் தேவபக்தியும் உள்ளோம். நாம் இனி "கண்டுபிடிப்பாளரின் ஆவிக்குள்" இருக்கிறோம். நாம் "கறைபட்டு" இருந்தபோதிலும், கடவுள் நம்மைப் போல கடவுளைப் போல் கருதுகிறார் (1MOX). கடவுளாய் ஆவதற்கு சாத்தியம் இன்னும் இருக்கிறது. எனவே, கடவுள் நம்மை காப்பாற்ற விரும்புகிறார், எனவே அவர் நம்மை மீட்டு, நம்மிடம் இருந்த உறவை மீட்டெடுக்க விரும்புகிறார்.

கடவுள் நமக்கு நித்திய ஜீவனை கொடுக்க வேண்டும், வலி ​​இல்லாமல், கடவுள் மற்றும் ஒருவருக்கொருவர் நல்ல வாழ்க்கை ஒரு வாழ்க்கை. அவர் எங்கள் உளவுத்துறை, படைப்பாற்றல் மற்றும் சக்தி சிறந்த பயன்படுத்த வேண்டும். முதல் மனிதர்களைவிட இன்னும் சிறந்தவராக இருக்க வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார். அது இரட்சிப்பு.

திட்டத்தின் மையம்

எனவே நாம் மீட்பு தேவை. கடவுள் நம்மை காப்பாற்றினார் - ஆனால் ஒரு வழியில் யாரும் கணக்கிட முடியும். கடவுளுடைய மகன் மனிதனாக ஆனான், பாவமற்ற வாழ்வை வாழ்ந்தான், நாம் அவனை கொன்றோம். கடவுள் என்று - நாம் வேண்டும் இரட்சிப்பு என்று. என்ன முரண்! நாம் ஒரு தியாகத்தால் இரட்சிக்கப்படுகிறோம். நம் படைப்பாளன் சரீரமாக மாறியது, அதனால் அவர் நம் பாவங்களைப் பற்றிக் குறிப்பிடுகிறார். தேவன் அவரை உயிர்த்தெழுப்பி, உயிர்த்தெழுதலுக்கு நம்மை வழிநடத்துவார் என்று இயேசு மூலம் வாக்குறுதி அளித்தார்.

இயேசுவின் மரணமும் உயிர்த்தெழுதலும் மனிதகுலத்தின் மரணத்தையும் உயிர்த்தெழுதலையும் பிரதிபலிக்கிறது. அவரது மரணம் எங்கள் தோல்விகளை மற்றும் தவறுகள் என்ன, மற்றும் நம் படைப்பாளராக, அவர் நம் தவறுகளை அனைத்து செய்துள்ளது. அவர் மரணம் தகுதி இல்லை என்றாலும், அவரது இடத்தில் அவர் மனப்பூர்வமாக தன்னை எடுத்து.

இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு இறந்தார், அவர் நமக்கு எழுப்பப்பட்டார் (ரோம 9). அவருடன் நமது பழைய சுயமரியாதை இறந்து விட்டது, அவருடன் ஒரு புதிய மனிதர் உயிரோடு கொண்டுவரப்பட்டார் (ரோம XX-4,25). ஒரு பாதிக்கப்பட்ட அவர் "முழு உலகின்" பாவங்களுக்காக தண்டனையை வழங்கினார் (6,3John). கட்டணம் ஏற்கனவே வழங்கப்பட்டுள்ளது; கேள்வி இப்போது நாம் நன்மை எப்படி இருக்கும். திட்டத்தில் எங்கள் பங்கு மனந்திரும்புதலும் விசுவாசமும் மூலம்.

அவர்களை உலகம்

இயேசு மனந்திரும்புவதற்கு மக்கள் அழைக்க வந்தார் (Lk 5,32); ("மனம்" லூதரில் "பஸ்ஸால்" பொதுவாக மொழிபெயர்க்கப்படுகிறது). பேதுரு மன்னிப்புக்காக கடவுளுக்கு மனந்திரும்புதலுக்கும் மாற்றத்திற்கும் அழைப்பு விடுத்தார் (அத்தியாயம் 9, XX). "கடவுளுக்கு மனந்திரும்புவதற்காக" மக்களை பவுல் வலியுறுத்தினார் (அப்போஸ்தலர் 2,38, எல்பர்ஃபெல்டர் பீபெல்). மனந்திரும்புதல் பாவத்திலிருந்து விலகி, கடவுளிடம் திரும்புவதை அர்த்தப்படுத்துகிறது. அறியாமையால் கடவுள் உருவ வழிபாட்டு அறியாதவர் என்று அத்தேனேயர்களிடம் பவுல் பிரகடனம் செய்தார், ஆனால் இப்போது அவர் "எல்லா முனைகளிலும் மனந்திரும்பும்படி மனுஷரைக் கட்டளையிடுகிறார்" (அப்போஸ்தலர் XX). சொல்லுங்கள்: நீங்கள் விக்கிரகாராதனைக்குப் போகலாம்.

சில கொரிந்திய கிறிஸ்தவர்கள் வேசித்தனத்தின் பாவங்களை மன்னித்துவிடக் கூடாது என்று பவுல் கவலைப்படுகிறார் (2Kor 12,21). இந்த மக்களுக்கு மனந்திரும்புதல் வேசித்தனத்தை விட்டுவிடும்படி தயாராக இருந்தது. பவுலின் கருத்துப்படி, மனிதன் "மனந்திரும்புதலின் நன்னெறியான செயல்களைச் செய்ய வேண்டும்," அதாவது, செயல்களால் தன்னுடைய மனந்திரும்புதலின் நம்பகத்தன்மையை நிரூபிக்க வேண்டும் (அப்போஸ்தலர் XX). எங்கள் மனநிலையையும் எங்கள் நடத்தையையும் மாற்றிக் கொள்கிறோம்.

எங்கள் போதனைக்கான அடித்தளம் "இறந்த செயல்களின் மனந்திரும்புதல்" (Hebr XX) ஆகும். இந்த ஆரம்பத்தில் இருந்து முழுமையாக அர்த்தம் இல்லை - கிரிஸ்துவர் இருக்கிறது (6,1John). மனந்திரும்புதல் நாம் இலக்கை அடைந்துவிட்டோம் என்று அர்த்தம் இல்லை, ஆனால் நாம் சரியான திசையில் செல்ல ஆரம்பிக்கிறோம்.

நாம் இனி நம்மை வாழ முடியாது, ஆனால் மீட்பர் கிறிஸ்துவிடம் (XX XX XX XX XX XX). (ரோம் 2) ", நீங்கள் எப்போதும் புதிய அநீதிக்கு மாசு மற்றும் அநீதியின் சேவைக்கு உங்கள் உறுப்பினர்கள் கொடுத்த என இப்போது உங்கள் உறுப்பினர்கள் மீண்டும் அவர்கள் பரிசுத்தராய் இருப்பது நீதி சேவை கொடுக்க முன்வைக்க": பால் எங்களுக்கு சொல்கிறது.

நம்பிக்கை

ஆனால் மக்கள் மனந்திரும்புவதை அவர்கள் வீழ்ச்சியிலிருந்து காப்பாற்றவில்லை. ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக, மக்கள் கீழ்ப்படிதல் வேண்டும் என்று அழைக்கப்பட்டார்கள், ஆனால் இன்னும் மீட்பு தேவை. இரண்டாவது உறுப்பு தேவை மற்றும் அதுதான் நம்பிக்கை. புதிய ஏற்பாடு, மனந்திரும்புதலின் (விசுவாசம்) விட விசுவாசத்தைப் பற்றி அதிகம் கூறுகிறது - விசுவாசத்திற்கான வார்த்தைகள் எட்டு மடங்கு பொதுவானவை.

இயேசுவை விசுவாசிக்கிற எவனும் மன்னிக்கப்படுவான் (ஜான் 8). (அப் 10,43.) (ரோம் 16,31) "கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசி, நீங்கள் உங்கள் வீட்டு சேமிக்கப்படும்" ஸ்தோத்திர "கடவுள், எல்லோர் இரட்சிப்பின் நம்பும் சக்தி உள்ளது". கிரிஸ்துவர் புத்திசாலித்தனம் இல்லை, நம்புபவர்கள் அல்ல. தீர்மானகரமான அம்சம் நம்பிக்கை.

இப்போது "நம்பிக்கை" என்ன அர்த்தம் - சில உண்மைகளை ஏற்றுக்கொள்கிறதா? கிரேக்க வார்த்தை இந்த வகையான நம்பிக்கைக்கு உரியதாக இருக்கலாம், ஆனால் பெரும்பகுதிக்கு "நம்பிக்கையின்" முக்கிய அர்த்தம் இருக்கிறது. கிறிஸ்துவை விசுவாசிப்பதற்காக பவுல் நம்மை அழைத்தபோது, ​​முதலில் அவர் உண்மையிலேயே அர்த்தமல்ல. (பிசாசு கூட இயேசுவைப் பற்றிய உண்மைகளை அறிந்திருக்கிறார், ஆனால் இன்னும் பாக்கியம் பெறவில்லை.)

நாம் இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசித்தால், அவரை நம்புகிறோம். அவர் உண்மையுள்ளவராகவும், நம்பகமானவராகவும் உள்ளார் என்பதை நாங்கள் அறிவோம். அவர் நம்மைக் கவனித்துக்கொள்வதற்கும், அவர் என்ன வாக்குறுதி அளிக்கிறார் என்பதையும் நாம் எண்ணிப் பார்க்க வேண்டும். மனிதகுலத்தின் மிக மோசமான பிரச்சினைகளிலிருந்து நம்மை காப்பாற்ற அவரை நம்பலாம். நாம் இரட்சிப்புக்காக அவரிடம் வருகையில், நமக்கு உதவி தேவை என்பதை அவர் ஒப்புக்கொள்கிறார், அதை அவர் நமக்கு கொடுக்க முடியும்.

அத்தகைய விசுவாசம் நம்மை இரட்சிப்பதில்லை - அது விசுவாசமாக இருக்க வேண்டும், வேறு ஒன்றும் இல்லை. நாம் அவரை நம்புகிறோம், அவர் எங்களை காப்பாற்றுகிறார். நாம் கிறிஸ்துவை நம்புகிறோம் என்றால், நம்மை நம்புகிறோம். நல்ல நடத்தைக்காக போராடுகையில், எமது முயற்சிகள் நம்மைக் காப்பாற்றும் என்று நாங்கள் நம்பவில்லை. ("முயற்சியற்ற முயற்சிகள்" யாரையும் பரிபூரணமாக்கவில்லை). மறுபுறம், எங்கள் முயற்சிகள் தோல்வியுற்றால் நாங்கள் நம்பிக்கையற்றவர்களாய் இல்லை. இயேசு நம்மை இரட்சிப்பார் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம், நாங்கள் வேலை செய்வோம் என்று அல்ல. நம் சொந்த வெற்றி அல்லது தோல்விக்கு அல்ல, நாம் அவரை பந்தாக்குவோம்.

விசுவாசம் மனந்திரும்புதலின் உந்து சக்தி. இயேசுவை நம் இரட்சகராக நாம் நம்பினால்; கடவுள் நம்மை மிகவும் நேசிக்கிறார் என்பதை உணர்ந்து, அவர் தம் மகனை நம்மிடமாக இறக்க அனுப்பினார்; அவர் நமக்கு நல்லது என்று நமக்குத் தெரிந்தால், அதை வாழவும், அவரைப் பிரியப்படுத்தவும் நமக்கு விருப்பமிருக்கிறது. நாம் ஒரு முடிவை எடுக்கிறோம்: வாழ்க்கையின் கடவுளால் கொடுக்கப்பட்ட பொருள், கடவுளால் கொடுக்கப்பட்ட வாழ்க்கைத் திசையையும் நோக்குநிலையையும் நாம் வழிநடத்துவதையும் ஏற்றுக்கொள்வதையும் அர்த்தமற்ற மற்றும் வெறுப்பூட்டும் வாழ்க்கையை விட்டுக்கொடுக்கிறோம்.

விசுவாசம் - இது அனைத்து முக்கிய உள் மாற்றம் ஆகும். நம் விசுவாசம் நமக்கு "கிரியை செய்கிறது", இயேசு நமக்கு என்ன செய்தார் என்பதற்கு எதைச் சேர்க்கக்கூடாது. விசுவாசம் அது செய்ததைப் பிரதிபலிப்பதற்கான ஒரு விருப்பமாக இருக்கிறது. நாம் கிறிஸ்து பறைசாற்றுகிறது ஒரு களிமண் குழி, அடிமைகள், வேலை யார் அடிமைகள் போன்ற, "நான் உன்னை மீட்டுவிட்டீர்கள்." ஆகும் அது களிமண் குழி தங்க அல்லது அவரை நம்ப மற்றும் களிமண் குழி விட்டு நமக்கு உள்ளது. மீட்டெடுப்பு நடைபெற்றுள்ளது; அவர்களை ஏற்றுக்கொள்ளவும், அதன்படி செயல்படவும் எங்களுக்கு இதுவே முக்கியம்.

கருணை

இரட்சிப்பு என்பது கடவுளுடைய பரிசுத்த அர்த்தத்தில் இருக்கிறது: கடவுள் அருளால் அவருடைய அருளால் நமக்குக் கொடுக்கிறார். நாம் என்ன செய்தாலும் அதை சம்பாதிக்க முடியாது. "அருளால் விசுவாசத்தின் மூலம் நீங்கள் மீட்புப் பொறுத்தவரை செய்யப்பட்டுள்ளனர், இது உங்களால் உண்டானதல்ல, இது தேவனுடைய பரிசு, போகின்றீர் ஒருவரும் பெருமைபாராட்டாதபடிக்கு, இல்லை படைப்புகளை உள்ளது" (எபே 2,8-9). விசுவாசமும் கடவுளிடமிருந்து கிடைத்த பரிசு. அந்த கணத்தில் இருந்து நாம் முழுமையாகக் கீழ்ப்படிந்தாலும், நாம் ஒரு பரிசைப் பெறுவதில்லை (Lk 17,10).

நற்செயல்களுக்காக நாம் செய்யப்படுகிறோம் (எப்ச் 2,10), ஆனால் நற்செயல்கள் நம்மைக் காப்பாற்ற முடியாது. அவர்கள் குணமாக்கப்படுகிறார்கள், ஆனால் அவர்கள் அதைக் கொண்டு வர முடியாது. பவுல் கூறுவதுபோல், ஒருவர் சட்டங்களைக் கடைப்பிடிப்பதன் மூலம் இரட்சிப்பிற்கு வந்தால், கிறிஸ்து வீணாக இறந்து போயிருப்பார் (கலாத்தியர்). கிரேஸ் எங்களுக்கு பாவம் உரிமம் கொடுக்க முடியாது, ஆனால் நாம் இன்னும் பாவம் போது அவள் நமக்கு வழங்கப்படுகிறது (ரோம், ஜுன் 21, ஜான்). நாம் நற்செயல்களைச் செய்தால், கடவுளுக்கு நாம் நன்றி செலுத்துகிறோம், ஏனென்றால் அவர் நமக்குள் இருப்பார் (கலா. 9, பக்.

கடவுள் "நம்மை ஆசீர்வதித்து, நம்முடைய கிரியைகளுக்குத்தக்கதாக அல்ல, அவருடைய ஆலோசனையின்படியேயும் கிருபையினாலே பரிசுத்த அழைப்பினாலே அழைத்தார்." (2TIM1,9). கடவுள் "நம்மைச் சந்தோஷப்படுத்தினவர், நாம் செய்த நீதியின் கிரியைகளுக்கு அல்ல, அவருடைய கிருபையினிமித்தம்" (தலைப்பு 21).

கிரேஸ் என்பது நற்செய்தியின் இதயம்: நாம் இரட்சிப்பைப் பெறுவது கடவுளுடைய பரிசு அல்ல, நம் செயல்களால் அல்ல. சுவிசேஷம் "அவருடைய கிருபையின் வார்த்தை" (அப்போஸ்தலர் XXIX, XX). நாம் "கர்த்தராகிய இயேசுவின் கிருபையினால் இரட்சிக்கப்படும்படி" விசுவாசிக்கிறோம் (அப்போஸ்தலர் XX). நாம் "கிறிஸ்து இயேசுவினால் செய்துவந்த மீட்பின் மூலம் அவருடைய கிருபையினாலே நீதியுள்ள நியாயத்தீர்ப்பு செய்து" (ரோம 9). கடவுளின் கிருபையல்ல, நாம் பாவம் மற்றும் அழிவின் இரக்கத்தோடு இருப்போம்.

நம்முடைய இரட்சிப்பு கிறிஸ்துவினால் செய்தவற்றோடு நிற்கிறது. அவர் இரட்சகராக, நம்மை இரட்சிக்கிறவர். எப்போதும் கீழ்ப்படிதலைக் காட்ட முடியாது, ஏனென்றால் அது எப்போதும் அபூரணமானது. கிறிஸ்துவைப் பற்றி நாம் பெருமிதம் கொள்ளமுடியாத ஒரே விஷயம் என்னவென்றால், அவர் நம்மை மட்டும் அல்ல, அனைவருக்கும் செய்தார். (எரேமியா 9-13)

நியாயப்படுத்துவதாக

இரட்சிப்பின் பைபிள் பல வகையில் பொழிப்புரை உள்ளது: மீட்பு, மீட்பு, மன்னிப்பு, சமரசம், தத்தெடுப்பு, நியாயப்படுத்த, முதலியன காரணம் மக்கள் ஒவ்வொரு வெவ்வேறு ஒளியில் அவர்களது பிரச்சினைகள் பார்க்க. நீங்கள் அழுக்கு உணர்ந்தால், கிறிஸ்து சுத்திகரிக்கிறார். அடிமைப்படுத்தப்படுவதை உணருகிறவர் மீட்பை அளிக்கிறார்; குற்றவாளி உணரும் அவர் மன்னிக்கிறார்.

அந்நியப்பட்டு உணரப்படுபவர் மீண்டும் சமாதானத்தையும் நட்பையும் அளிக்கிறார். பயனற்றவர் தோன்றுகிறவர், அவர் புதிய, பாதுகாப்பான மதிப்பை தருகிறார். எங்கேயும் இணைந்ததாக உணரவில்லை, அவர் குழந்தை மற்றும் சுதந்தரமாக இரட்சிப்பை வழங்குகிறார். குறிக்கோளை உணரும் எவரும் அவருக்கு அர்த்தத்தையும் நோக்கத்தையும் அளிக்கிறார். அவர் சோர்வுக்கு சமாதானத்தை வழங்குகிறார். அவர் பயமுறுத்தலுக்கு சமாதானத்தை தருகிறார். இவை இரட்சிப்பு, மேலும் பல.

ஒரு கருத்தை ஒரு நெருக்கமான தோற்றத்தை எடுத்துக் கொள்ளலாம்: நியாயம். கிரேக்க வார்த்தை சட்ட துறையில் இருந்து வருகிறது. நியாயமானது "குற்றவாளி அல்ல". அவர் விடுதலை, மறுவாழ்வு, விடுவிக்கப்பட்டார். கடவுள் நம்மை நியாயப்படுத்தினால், நம்முடைய பாவங்கள் இனி நமக்குக் கிடையாது என்று அவர் அறிவிக்கிறார். கடன் கணக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

நாம் நமக்கு இயேசு இறந்தார் என்று நாம் நமது பாவம் தண்டனையை தகுதியானவர் என்பதை ஒப்புக் என்றால் நாம் ஒரு இரட்சகர் தேவை என்பதை உணர்ந்தால்தான் மற்றும் நமக்கு இயேசு பாவம் தண்டனையை தாங்குகின்றது ஏற்றுக்கொண்டால், நாம் நம்பிக்கை, கடவுள் எங்களுக்கு உறுதியளிக்கிறார் நாம் மன்னிக்கப்படுகிறோம்.

"சட்டத்தின் வேலைகள்" மூலம் யாரும் நியாயப்படுத்த முடியாது - நியாயப்படுத்தப்பட்டது (Röm 3,20), ஏனெனில் சட்டம் காப்பாற்றவில்லை. இது வரை நாம் வாழ முடியாது ஒரு நிலையான தான். யாரும் இந்த தரத்திற்கு நீதி செய்ய இயலாது (வி. கடவுள் "இயேசுவை விசுவாசிக்கிறவர்" (நீதி. மனிதர் நீதிமானாகிறார், "நியாயப்பிரமாணமில்லாமல், விசுவாசத்தால் மட்டுமே" (வச .12).

"நம்பிக்கை நியாயம்" கொள்கை விளக்க பவுல் ஆபிரகாம் வழிவகுக்கிறது: "ஆபிரகாம் தேவனை விசுவாசித்தான், அது அவனுக்கு நீதியாக எண்ணப்பட்டது" (ரோம் 4,3, 1Mo 15,6 இருந்து மேற்கோள்). ஆபிரகாம் கடவுளை நம்பியதால் கடவுள் அவரை நீதிமானாக எண்ணினார். நியாயப்பிரமாண சட்டத்தை ஸ்தாபிப்பதற்கு நீண்ட காலமாக இது இருந்தது. நியாயப்பிரமாணம் கடவுளுடைய கிருபையின் ஒரு பரிசு, விசுவாசத்தின் மூலம் பெற்றது, சட்டத்தை இயற்றாமல் பெற்றது என்பதற்கான ஆதாரம்.

சரி, மன்னிப்பை விடவும், கடன் கணக்கை துடைப்பதைவிட அதிகமாக உள்ளது. நியாயம் என்பது இப்போது நாம் நியாயமானதாகக் கருதுவதால், எதைச் செய்தாலும் சரி, நமக்காக நாம் நிற்கிறோம். நம்முடைய நீதி நம்முடைய சொந்த கிரியையிலிருந்து வரவில்லை, மாறாக கிறிஸ்துவிடமிருந்து (1Kor XXX). கிறிஸ்துவின் கீழ்ப்படிதல் மூலம், பவுலை எழுதுகிறார், விசுவாசி நீதிமானாகிறார் (ரோம 9-10).

கூட "தேவபக்தியே" அவருடைய "நீதியினிமித்தம் விசுவாசம் கொண்டிருக்கிறான்" (ரோம்). கடவுள் மீது நம்பிக்கை வைக்கும் ஒரு பாவி, கடவுளுடைய பார்வையில் தான் இருக்கிறார் (ஆகையால் கடைசி நியாயத்தீர்ப்பில் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவார்). கடவுளை நம்புபவர்கள் இனிமேல் தேவபக்தியற்றவர்களாக இருக்க மாட்டார்கள், ஆனால் இது ஒரு விளைவே தவிர, இரட்சிப்பின் ஒரு காரணமல்ல. பவுல் மீண்டும் மீண்டும் வலியுறுத்துகிறார், மீண்டும் மீண்டும் வலியுறுத்துகிறார்: "மனுஷன் நியாயப்பிரமாணத்தின் கிரியைகளினாலேயன்றி, இயேசு கிறிஸ்துவில் விசுவாசத்தினாலே நீதிமானாது" (கலாத்தியர்).

ஒரு புதிய தொடக்கம்

சிலர் ஒரு நிமிட அனுபவத்தை நம்புகிறார்கள். அவரது மூளையில் ஏதோ ஒரு கிளிக், ஒரு ஒளி வரும், அவர்கள் இயேசுவை இரட்சகராக ஒப்புக்கொள்கிறார்கள். மற்றவர்கள் இன்னும் படிப்படியாக வழிநடத்தப்படுகிறார்கள், மெதுவாக அவர்கள் இரட்சிப்புக்காக அல்ல, மாறாக கிறிஸ்துவிற்காக அல்ல.

எப்படியிருந்தாலும், ஒரு புதிய பிறப்பு என்று பைபிள் விவரிக்கிறது. நாங்கள் கிறிஸ்துவின் நம்பிக்கை இருந்தால், நாம் மீண்டும் கடவுளின் குழந்தைகள் (; 1,12Joh13 யோ 3,26-1 கேலன் 5,1) போன்ற பிறக்கின்றன. பரிசுத்த ஆவியின் எங்களுக்கு (யோ 14,17) வாழ தொடங்குகிறது, மற்றும் தேவன் நமக்குள் இயக்கத்தில் ஒரு புதிய உருவாக்கம் சுழற்சி (2Kor 5,17 கேலன் 6,15) ஆகும். நான் இறந்துவிட்டேன், ஒரு புதிய மனிதனாக (எப்சும் X-XX-4,22) - கடவுள் நம்மை மாற்றிவிடுகிறார்.

இயேசு கிறிஸ்துவில் - மற்றும் நம்மில், நாம் அவரை விசுவாசித்தால் - மனிதகுலத்தின் பாவத்தின் விளைவுகளை கடவுள் துடைக்கிறார். பரிசுத்த ஆவியின் வேலையில் நம்மில் ஒரு புதிய மனிதனை உருவாக்குகிறார். அது எப்படி நடக்கிறது என்பதை பைபிள் தெளிவாக விவரிக்கவில்லை; அது நடக்கிறது என்று நமக்கு சொல்கிறது. செயல்முறை இந்த வாழ்க்கையில் தொடங்குகிறது, மேலும் அடுத்தடுத்து முடிக்கப்படும்.

இயேசு கிறிஸ்துவைப் போல நாம் அதிகமாய் ஆகிவிடுவோம். (; எபி 2 4,4Kor 1,15, 1,3 கோல்), நாம் அவரது படத்தை (2Kor 3,18; Gal4,19, எபேசியர் 4,13, 3,10 கோல்) மாற்ற வேண்டும் அவர் தேவனுடைய சரியான படம். நாம் ஆவி அவரை போல இருக்க உள்ளன - காதல், சந்தோஷம், அமைதி, பணிவு, மற்றும் பிற கடவுள் குணங்கள் உள்ள. பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்கு என்ன செய்கிறார் என்பதுதான். அவர் கடவுளின் உருவத்தை மறுபடியும் புதுப்பிக்கிறார்.

கடவுள் நமது உறவை மறுசீரமைப்பு - - கூட சமரச இணக்கம் என்று இரட்சிப்பின் (ரோம் 5,10-11, 2-5,18 21Kor, எபேசியர் 2,16; கோல் 1,20-22) விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. நாம் எதிர்க்கவோ அல்லது புறக்கணிக்கவோ கூடாது - அவரை நேசிக்கிறோம். எதிரிகளிலிருந்து நாம் நண்பர்களாகி விடுகிறோம். ஆமாம், நண்பர்களுக்கும் மேலாக - கடவுள் தம் பிள்ளைகளை ஏற்றுக்கொள்கிறார் என்கிறார் (ரோமர் 9, எப்ச் XX). நாம் உரிமைகள், கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் ஒரு அற்புதமான பாரம்பரியத்தை (எபேசியர் 8,15, 1,5 கோல் ரோம் 8,16-17 கேலன் 3,29), அவரது குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவை.

இறுதியில், எந்த வலி மற்றும் துன்பம் (Offb 21,4), எந்த ஒரு இனி தவறுகள் என்று பொருள். பாவம் இனி இருக்காது, மரணம் இன்னும் இருக்காது (1Kor XX). இந்த குறிக்கோள் நமது தற்போதைய நிலையை கருத்தில் கொள்ளும்போது, ​​நீண்ட பயணமாக இருக்கலாம், ஆனால் பயணம் ஒரு படிநிலையுடன் தொடங்குகிறது - இயேசு கிறிஸ்துவை மீட்பராக ஏற்றுக்கொள்வதற்கான படி. கிறிஸ்து நம்மால் தொடங்கும் வேலையை முடிக்கிறார் (பக்.

பின்னர் நாம் இன்னும் கிறிஸ்துவாக மாறும் (1KOR 9; 15,49JJ). நாம் அழியாத, நித்தியமான, புகழ்பெற்ற மற்றும் பாவமற்றவராக இருப்போம். நமது ஆவிக்குரிய உடலுக்கும் சக்தியுண்டு. நாம் ஒரு சக்தியையும், உளவுத்துறையையும், படைப்பாற்றல், வலிமை மற்றும் அன்பு ஆகியவற்றை இப்போது நாம் கனவு காண முடியாது. கடவுளின் உருவம், ஒரு முறை பாவம் மூலம் கறைபட்டு, முன்னர் இருந்ததைவிட மேலானது.

மைக்கேல் மோரிசன்


PDFஇரட்சிப்பு