விசுவாசம் - கண்ணுக்குத் தெரியாததைக் காண்க

கண்ணுக்கு தெரியாத பார்க்க நம்புகிறேன்இயேசுவின் மரணத்தையும் உயிர்த்தெழுதலையும் நாம் ஒரு சில வாரங்களுக்கு முன்பே விட்டுவிடுகிறோம். இயேசு இறந்து உயிர்த்தெழுந்தார். முதலில் நாம் அவருடன் இறந்துவிட்டோம். இரண்டாவதாக நாம் அவருடன் எழுப்பப்பட்டோம்.

அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் இதை இவ்வாறு சொல்கிறார்: "நீ கிறிஸ்துவினிடத்தில் இப்பொழுது எழுந்திரு என்றால், கிறிஸ்து எங்கே, தேவனுடைய வலதுபாரிசத்தில் உட்கார்ந்திருக்கிறதைத் தேடு. மேலே உள்ளதைப் பாருங்கள், பூமியில் உள்ளவர்களுக்காக அல்ல. நீ இறந்துவிட்டாய், உன் ஜீவன் கிறிஸ்துவுக்குள் தேவனாலே மறைந்திருக்கிறது. ஆனால் கிறிஸ்துவே, உங்கள் வாழ்க்கை வெளிப்படும்போது, ​​நீ மகிமையுடன் அவரை வெளிப்படுத்துகிறாய் "(கொலம்பியா -83).

கிறிஸ்து நம்முடைய பாவங்களுக்காக சிலுவையில் மரித்தார் என்றால், ஆன்மீக அர்த்தத்தில், நீயும் நானும் உட்பட அனைத்து மனிதர்களும் இறந்துவிட்டார்கள். நம்முடைய பிரதிநிதி என கிறிஸ்து இறந்துவிட்டார். ஆனால் நம் பதிலீடாக மட்டுமல்லாமல், அவர் இறந்தார் மற்றும் இறந்தவரின் பிரதிநிதி [பிரதிநிதி] என எழுந்து நின்றார். அதாவது, அவர் இறந்து உயிர்த்தெழுந்தபோது, ​​அவருடன் மரித்து உயிர்த்தெழுந்தார். பிதாவாகிய தேவன், நாம் அவருடைய கிறிஸ்துவுக்குரியவர்களாய் இருப்பதன் அடிப்படையில், நம்மை ஏற்றுக்கொள்கிறார். இயேசு நாம் எல்லாவற்றிலுமே பிதாவுக்கு முன்பாக நம்மை பிரதிநிதித்துவம் செய்கின்றார், அதனால் இனி நாம் செய்யவேண்டியதில்லை, ஆனால் கிறிஸ்து நம்மில் இருக்கிறார். இயேசுவில் நாம் பாவம் மற்றும் அதன் தண்டனை ஆகியவற்றிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டோம். இயேசுவில், பரிசுத்த ஆவியானவர் மூலமாகவும், தந்தையின் மூலமாகவும் புதிய வாழ்வு நமக்குள் இருக்கிறது. மறுபடியும் மறுபடியும் பிறக்க வேண்டும் என்று பைபிள் சொல்கிறது. ஒரு புதிய ஆன்மீக பரிமாணத்தில் முழு வாழ்க்கையை வாழ பரிசுத்த ஆவியின் வல்லமையால் நாம் மேலே இருந்து பிறந்தோம்.

நாம் படித்துள்ள வசனத்தின்படி, அத்துடன் பல வசனங்கள், நாம் பரலோக ராஜ்யத்தில் கிறிஸ்துவோடு வாழ்கிறோம். பழைய சுயமரியாதை இறந்துவிட்டது, ஒரு புதிய சுய வாழ்வு வந்தது. அவர்கள் இப்போது கிறிஸ்துவில் ஒரு புதிய படைப்பு. கிறிஸ்துவில் ஒரு புதிய சிருஷ்டி என்ற அற்புதமான சத்தியம் இப்போது அவருடன் எங்களுடன் இருப்பதோடு அவர் நம்மிடம் இருப்பதைக் குறிக்கிறார். கிறிஸ்துவை விட்டு விலகி, நம்மை தனித்திருக்கக் கூடாது. நம் வாழ்வில் கிறிஸ்துவுடன் தேவன் மறைந்திருக்கிறார். நாம் கிறிஸ்துவோடு முற்றிலும் அடையாளம் காணப்படுகிறோம். நம் வாழ்க்கை அவரிடம் இருக்கிறது. அவர் நம் வாழ்வு. நாங்கள் அவருடன் இருக்கிறோம். நாம் அதில் வாழ்கிறோம். பூமிக்குரிய மக்களே இல்லை; நாங்கள் வானத்தின் குடிகளாயிருக்கிறோம். தற்காலிக, உடல் மற்றும் நித்திய, வானுலக நேர மண்டலங்கள் - இரு கால மண்டலங்களில் வாழும் என நான் விவரிக்க விரும்புகிறேன். அந்த விஷயங்களைச் சொல்வது எளிது. அவர்களை பார்க்க கடினமாக உள்ளது. ஆனால், நாம் எதிர்கொள்ளும் நாளாந்த பிரச்சினைகளோடு போராடுகிறோம் என்றாலும் உண்மைதான்.

காணக்கூடியதைக் காணாதபடி பவுல் நம்மைக் கேட்கிறார், ஆனால் கண்ணுக்குத் தெரியாத தன்மையைக் கவனிக்க வேண்டும்: "அதனால்தான் நாம் சோர்வடையவில்லை; ஆனால் நம் வெளிப்புற மனிதன் சிதைந்து போகும் போதும், உள் நாளிலிருந்து தினமும் புதுப்பிக்கப்படும். நம் துன்பத்திற்காக, இது தற்காலிகமாகவும் சுலபமாகவும் இருக்கிறது, அனைவருக்கும் மிகுந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு நித்திய மகிமையை உருவாக்குகிறது, இது காணக்கூடியதாக இல்லை, ஆனால் கண்ணுக்கு தெரியாதது. காணக்கூடியது என்னவென்றால், அது தற்காலிகமானது; ஆனால் கண்ணுக்கு தெரியாதது நித்தியமானது "(2, 4,16 - 18).

அது சரியாக இருக்கிறது. அதுதான் விசுவாசத்தின் சாரம். கிறிஸ்துவில் நீங்கள் எதைப் பற்றிக் கொண்டிருக்கிறீர்களோ அந்த புதிய உண்மையைப் புரிந்துகொள்வதன் மூலம் உங்கள் சிந்தனைகளையெல்லாம் மாற்றியமைக்கிறது. உங்கள் உள்ளத்தில் வாழும் இயேசுவை நீங்கள் காணும்போது, ​​இந்த வாழ்வின் விவகாரங்களை எப்படி சமாளிக்க முடியும் என்பதில் இது பெரும் வித்தியாசத்தை உண்டாக்குகிறது.

ஜோசப் தக்காச்