உண்மையான வழிபாடு

560 உண்மையான வழிபாடு இயேசுவின் காலத்தில் யூதர்களுக்கும் சமாரியர்களுக்கும் இடையிலான முக்கிய தகராறு கடவுளை வணங்க வேண்டும். எருசலேமில் உள்ள ஆலயத்தில் சமாரியர்களுக்கு இனி பங்கு இல்லை என்பதால், எருசலேமுக்கு அல்ல, கடவுளை வணங்குவதற்கு காரிசிம் மலை சரியான இடம் என்று அவர்கள் கருதினார்கள். கோவிலைக் கட்டும் போது, ​​சில சமாரியர்கள் யூதர்கள் தங்கள் ஆலயத்தை மீண்டும் கட்டியெழுப்ப உதவ முன்வந்தனர், செருபாபேல் திடீரென்று அவற்றை நிராகரித்தார். பதிலளித்த சமாரியர்கள் பெர்சியா மன்னரிடம் புகார் அளித்து வேலை செய்வதை நிறுத்தினர் (எஸ்ரா [விண்வெளி]] 4). யூதர்கள் எருசலேமின் நகரச் சுவர்களை மீண்டும் கட்டியபோது, ​​சமாரியாவின் ஆளுநர் யூதர்களுக்கு எதிராக இராணுவ நடவடிக்கை எடுப்பதாக அச்சுறுத்தினார். இறுதியாக, சமாரியர்கள் தங்கள் சொந்த ஆலயத்தை கரிசிம் மலையில் கட்டினர், இது கிமு 128 இல் யூதர்கள். கி.மு. அழிக்கப்பட்டது. உங்கள் இரு மதங்களின் அடித்தளம் மோசேயின் சட்டமாக இருந்தபோதிலும், அவர்கள் கடுமையான எதிரிகள்.

சமாரியாவில் இயேசு

பெரும்பாலான யூதர்கள் சமாரியாவைத் தவிர்த்தார்கள், ஆனால் இயேசு தம்முடைய சீஷர்களுடன் இந்த நாட்டிற்குச் சென்றார். அவர் சோர்வாக இருந்தார், எனவே அவர் சிச்சார் நகருக்கு அருகிலுள்ள ஒரு நீரூற்றில் உட்கார்ந்து, அங்கு சீஷர்களை அங்கே உணவு வாங்க நகரத்திற்கு அனுப்பினார் (யோவான் 4,3-8). சமாரியாவிலிருந்து ஒரு பெண் வந்து, இயேசு அவளுடன் பேசினார். அவர் ஒரு சமாரியப் பெண்ணுடன் பேசுகிறார் என்று அவர் ஆச்சரியப்பட்டார், அவருடைய சீடர்கள் அவர் ஒரு பெண்ணுடன் பேசுகிறார்கள் என்று (வி. 9 மற்றும் 27). இயேசு தாகமாக இருந்தார், ஆனால் தண்ணீரை எடுக்க அவரிடம் எதுவும் இல்லை - ஆனால் அவள் செய்தாள். ஒரு யூதர் உண்மையில் ஒரு சமாரியப் பெண்ணின் தண்ணீர் தொட்டியில் இருந்து குடிக்க விரும்புவதாக அந்தப் பெண் தொட்டாள். பெரும்பாலான யூதர்கள் தங்கள் சடங்குகளின்படி அத்தகைய பாத்திரத்தை அசுத்தமானதாகவே பார்த்தார்கள். "இயேசு அவளுக்குப் பிரதியுத்தரமாக: தேவனுடைய பரிசை நீங்கள் அங்கீகரித்திருந்தால், உங்களிடம் யார் சொன்னார்: என்னைக் குடிக்கக் கொடுங்கள், நீங்கள் அவரிடம் கேட்பீர்கள், அவர் உங்களுக்கு ஜீவ நீரைக் கொடுப்பார்" (யோவான் 4,10).

இயேசு ஒரு துணியைப் பயன்படுத்தினார். "வாழும் நீர்" என்ற வெளிப்பாடு பொதுவாக நகரும், பாயும் நீரைக் குறிக்கிறது. சிச்சாரில் உள்ள ஒரே நீர் கிணற்றில் இருப்பதாகவும், அருகிலேயே பாயும் நீர் இல்லை என்பதையும் அந்தப் பெண் நன்கு அறிந்திருந்தார். ஆகவே, அவர் என்ன பேசுகிறார் என்று இயேசுவிடம் கேட்டார். "இயேசு அவளுக்குப் பிரதியுத்தரமாக: இந்த தண்ணீரைக் குடிக்கிறவன் மீண்டும் தாகமடைவான்; ஆனால் நான் அவனுக்குக் கொடுக்கும் தண்ணீரைக் குடிக்கிறவன் என்றென்றும் தாகமடையமாட்டான், ஆனால் நான் அவனுக்குக் கொடுக்கும் நீர் நித்திய ஜீவனில் பெருகும் அவனுக்கு நீர் ஆதாரமாக மாறும் » (யோவான் 4,13-14).

விசுவாசத்தின் எதிரியிடமிருந்து ஆன்மீக உண்மையை ஏற்றுக்கொள்ள பெண் தயாரா? அவள் யூத தண்ணீரைக் குடிப்பாளா? அத்தகைய ஒரு மூலத்துடன், அவள் ஒருபோதும் தாகமாக இருக்க மாட்டாள், கடினமாக உழைக்க வேண்டிய அவசியமில்லை என்பதை அவளால் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. அவர் பேசிய உண்மையை அவளால் புரிந்து கொள்ள முடியாததால், இயேசு பெண்களின் அடிப்படை பிரச்சினைக்கு திரும்பினார். அவர் தனது கணவரை அழைத்து அவருடன் திரும்பி வருமாறு அவர் பரிந்துரைத்தார். அவளுக்கு கணவன் இல்லை என்று அவர் ஏற்கனவே அறிந்திருந்தாலும், அவர் அவரிடம் கேட்டார், இது அவருடைய ஆன்மீக அதிகாரத்தின் அடையாளமாக இருக்கலாம்.

உண்மையான வழிபாடு

இயேசு ஒரு தீர்க்கதரிசி என்று இப்போது அவள் அறிந்திருந்ததால், சமாரியன் சமாரியர்களுக்கும் யூதர்களுக்கும் இடையில் பழைய சர்ச்சையை எழுப்பினார், இது கடவுளை வணங்க சரியான இடமாகும். "எங்கள் பிதாக்கள் இந்த மலையில் வழிபட்டார்கள், ஜெருசலேம் வழிபட இடம் என்று நீங்கள் கூறுகிறீர்கள்" (யோவான் 4,20).

"இயேசு அவளை நோக்கி: பெண்ணே, என்னை நம்பு, இந்த மலையிலோ அல்லது எருசலேமிலோ நீங்கள் பிதாவை வணங்காத நேரம் வந்துவிட்டது. நீங்கள் எதை வணங்குகிறீர்கள் என்று உங்களுக்குத் தெரியாது; ஆனால் நாம் வணங்குவதை நாங்கள் அறிவோம்; இரட்சிப்பு யூதர்களிடமிருந்து வருகிறது. ஆனால் நேரம் வந்துவிட்டது, இப்போது உண்மையான வழிபாட்டாளர்கள் பிதாவை ஆவியிலும் சத்தியத்திலும் வணங்குவார்கள்; ஏனெனில் தந்தை அத்தகைய வழிபாட்டாளர்களை விரும்புகிறார். கடவுள் ஆவி, அவரை வணங்குபவர்கள் அவரை ஆவியிலும் சத்தியத்திலும் வணங்க வேண்டும் » (யோவான் 4,21-24).

இயேசு திடீரென்று இந்த விஷயத்தை மாற்றினாரா? இல்லை, அவசியமில்லை. யோவானின் நற்செய்தி நமக்கு மேலும் சுட்டிக் காட்டுகிறது: "நான் உங்களிடம் பேசிய வார்த்தைகள் ஆவி, அவை வாழ்க்கை" (யோவான் 6,63). «நான் வழி, உண்மை மற்றும் வாழ்க்கை» (யோவான் 14,6). இந்த விசித்திரமான சமாரிய பெண்ணுக்கு இயேசு ஒரு பெரிய ஆன்மீக உண்மையை வெளிப்படுத்தினார்.

ஆனால், அதை என்ன செய்வது என்று அந்தப் பெண்ணுக்குத் தெரியவில்லை: said கிறிஸ்து என்று அழைக்கப்படும் மேசியா வருகிறார் என்பதை நான் அறிவேன். அவர் வரும்போது, ​​அவர் எல்லாவற்றையும் நமக்குச் சொல்வார். இயேசு அவளை நோக்கி: நான் தான் உங்களிடம் பேசுகிறேன் » (வி. 25-26).

அவரது சுய வெளிப்பாடு «இது நான்தான்» (மேசியா) - மிகவும் அசாதாரணமானது. இயேசு தெளிவாக உணர்ந்தார், அவர் சொன்னது சரியானது என்பதை உறுதிப்படுத்த வெளிப்படையாக பேச முடிந்தது. அந்தப் பெண் தன் தண்ணீர் குடத்தை விட்டுவிட்டு, இயேசுவைப் பற்றி எல்லோரிடமும் சொல்ல வீட்டிற்குச் சென்றார்; அவள் தங்களைத் தாங்களே சோதித்துப் பார்க்கும்படி மக்களை வற்புறுத்தினாள், அவர்களில் பலர் நம்பினார்கள். "ஆனால் இந்த நகரத்தைச் சேர்ந்த பல சமாரியர்கள் நான் செய்த எல்லாவற்றையும் அவர் என்னிடம் சொன்னார் என்று சாட்சியமளித்த பெண்ணின் வார்த்தையின் பொருட்டு அவரை நம்பினார். சமாரியர்கள் அவரிடம் வந்தபோது, ​​அவர்களுடன் தங்கும்படி கேட்டார்கள்; அவர் இரண்டு நாட்கள் அங்கேயே இருந்தார். அவருடைய வார்த்தையின் காரணமாக இன்னும் பலர் நம்பினர் » (வி. 39-41).

இன்று வழிபாடு

கடவுள் ஆவி, அவருடனான நமது உறவு ஆன்மீகம். மாறாக, நம்முடைய வழிபாடு இயேசுவையும் அவருடனான நமது உறவையும் மையமாகக் கொண்டுள்ளது. நம்முடைய நித்திய ஜீவனுக்குத் தேவையான வாழ்க்கை நீரின் ஆதாரம் அது. அவை தேவைப்படுவதற்கு எங்கள் ஒப்புதல் தேவை, எங்கள் தாகத்தைத் தணிக்கும்படி அவரிடம் கேளுங்கள். வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், வெளிப்படுத்துதலின் உருவகத்தில், நாம் ஏழை, குருட்டு, நிர்வாணமாக இருப்பதை ஒப்புக் கொள்ள வேண்டும், எனவே ஆன்மீக செல்வம், கண்பார்வை மற்றும் ஆடை ஆகியவற்றை இயேசுவிடம் கேட்கிறோம்.

உங்களுக்குத் தேவையானதை இயேசுவிடம் பார்க்கும்போது நீங்கள் ஆவியிலும் சத்தியத்திலும் ஜெபிக்கிறீர்கள். உண்மையான பக்தியும் கடவுளை வணங்குவதும் வெளிப்புற தோற்றங்களால் வகைப்படுத்தப்படுவதில்லை, ஆனால் இயேசு கிறிஸ்துவைப் பற்றிய உங்கள் அணுகுமுறையால், இயேசுவின் வார்த்தைகளைக் கேட்டு அவர் மூலமாக உங்கள் ஆன்மீகத் தந்தையிடம் வருவதைக் குறிக்கிறது.

ஜோசப் தக்காச்